DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Fenwick, T., Edwards, R., & Sawchuk, P. (2011). Emerging approaches to educational

research: Tracing the socio-material. London: Routledge.

Forbes, J., & Lingard, B. (2015). Assured optimism in a Scottish girls’ school:

habitus and the (re)production of global privilege. British Journal of

Sociology of Education, 36 (1), 116-136.

Fredriksson, A. (2011). Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan

påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap (Doktorsavhandling,

Göteborgs universitet).

Fuller, B., & Clarke, P. (1994). Raising School Effects While Ignoring Culture?

Local Condition and the Influence of Classroom Tools, Rules and Pedagogy.

Review of Educational Research Spring, 64 (1), 119-157.

Gitz-Johansen, T., Kampmann, J., & Kirkeby, I.M. (2011). Architecture, pedagogy

and children: The intersection between different action programs

in school. I: J. Bengtson. (red.), Educational Dimensions of School

Buildings. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Glaser, B.G., & Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies

for qualitative research. New York: Aldine de Gruyter.

Gustafsson, J-E., Sörlin, S., & Vlachos, J. (2016). Policyidéer för svensk skola.

Stockholm: SNS förlag.

Hansson, A. (2013). Arbete med skolutveckling. En potentiell gränszon mellan

verksamheter? Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv på en svensk

skolas arbete över tid med att verksamhetsintegrera IT (Doktorsavhandling,

Mittuniversitetet).

Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). Ethnography: Principles in practice.

Oxon: Routledge.

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori.

Lund: Studentlitteratur.

Hartman, S. (2012). Det pedagogiska kulturarvet. Traditioner och idéer i

svensk utbildningshistoria. Stockholm: Natur & Kultur.

Hattie, J. (2014). Synligt lärande. En syntes av mer än 800 metaanalyser om

vad som påverkar elevers skolresultat. Stockholm: Natur & Kultur.

80

More magazines by this user
Similar magazines