DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Johansson, T., & Hammarén, N. (2011). The art of choosing the right tram:

Schooling, segregation and youth culture. Acta Sociologica, 54 (1), 39-

51.

Jonsson, R. (2007). Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en

högstadieskola. Stockholm: Ordfront.

Kallstenius, J. (2010). De mångkulturella innerstadsskolorna. Om skolval,

segregation och utbildningsstrategier i Stockholm (Doktorsavhandling,

Stockholms Universitet).

Kirkeby, I-M. (2007). Skolen finder sted (Doktorsavhandling, KTH).

Knutas, E. (2008). Mellan retorik och praktik. En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk

studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares

svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994 (Doktorsavhandling,

Umeå Universitet).

Kornhall, P. (2013). Barnexperimentet. Svensk skola i fritt fall. Stockholm:

Leopard förlag.

Kostera, M. (2007). Organisational ethnography. Lund: Studentlitteratur.

Kurnicki, K. (2014). Towards a Spatial Critique of Ideology: Architecture as a

Test. Journal of Architecture and Urbanism, 38 (1), 80–89.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun.

Lund: Studentlitteratur.

Lanå, K. (2015). Makt, kön och diskurser. En etnografisk studie om elevers

aktörsskap och positioneringar i undervisningen (Doktorsavhandling,

Göteborgs universitet).

Lenz Taguchi, H. (2012). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent. Introduktion

till intra-aktiv pedagogik. Malmö: Gleerups.

Lenz Taguchi, H. (2015). Betydelsen av materialitet i barns lärande och subjektsskapande:

Neomaterialism – en ny transdisciplinär forskningsfåra.

I: I. Engdahl., & E. Ärlemalm- Hagsér (red.) Att bli förskollärare.

Mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber.

Leonardi, P. (2014). Materiality, Sociomateriality and Socio-Technical systems.

I: P.M, Leonardi., B.A, Nardi., J. Kallinikos. (red.), Materiality

83

More magazines by this user
Similar magazines