DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

and Organizing: Social Interaction in a Technological World. Oxford:

Oxford University Press.

Lévy, J. (2014). Inhabiting. I: R. Lee., N. Castree., R. Kitchin., V. Lawson., A.

Paasi., C.Philo., S. Radcliffe., S.M. Roberts., & C.Withers. (red.) The

SAGE Handbook of Human Geography. London: Sage Publications.

Lidegran, I. (2009). Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas

(Doktorsavhandling, Uppsala Universitet).

Liedman, S-E. (2011). Hets! En bok om skolan. Stockholm: Bonnier.

Lindmark, T. (2013). Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner (Doktorsavhandling,

Umeå Universitet).

Lucey, H., & Reay, D. (2002). A Market in Waste: psychic and structural dimensions

of school-choice policy in the UK and children’s narratives on

‘demonized’ schools. Discourse: studies in the cultural politics of education,

23 (3), 253-266.

Lundahl, L., Erixon Arreman, I., Holm, A., & Lundström, U. (2013). Educational

marketization the Swedish way. Education Inquiry, 4(3), 497-517

Lundahl, L., Erixon Arreman, I., Holm, A., & Lundström, U. (2014). Gymnasiet

som marknad. Umeå: Boréa Bokförlag.

Lundgren, U.P. (1972). Frame factors and the teaching process. Stockholm:

Almqvist & Wiksell.

Lundgren, U. P. (1979/1981). Att organisera omvärlden. En introduktion till

läroplansteori. Stockholm: Liber.

Lundgren, U.P. (2012). Det livslånga lärandet. Att utbilda för ett kunskapssamhälle.

I: U.P. Lundgren., R. Säljö., & C. Liberg (red.). Lärande,

skola, bildning. Stockholm: Natur & Kultur.

Lundström, U., & Rönnberg, L. (2015). Att styra skolan med marknaden som

förebild. I: S. Lindblad., & L. Lundahl. (red.), Utbildning. Makt och politik.

Lund: Studentlitteratur.

Lärarförbundet. (2015). Sverige behöver fler lärare. Perspektiv på läraryrket

– lärarbrist. Stockholm: Lärarförbundet.

84

More magazines by this user
Similar magazines