DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Lärarförbundet., LO., & Lärarnas Riksförbund. (2015). Får nyanlända

samma chans i den svenska skolan? Ge alla elever samma chans. Sammanställning

oktober 2015.

Lärarförbundet., LO., & Lärarnas Riksförbund. (2016). Friskoleurval med

segregation som resultat. Ge alla elever samma chans. Rapport februari.

Lärarnas tidning. (2015). Lärare flyr skolor i utsatta områden. URL:

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2015/12/09/larareflyr-skolor-utsatta-omraden

(hämtad 2015-04-13)

Löfgren, H. (2012). Det sitter inte i väggarna. Yrkesidentiteter i lärares berättelser

om skola och arbete (Doktorsavhandling, Karlstads Universitet).

Maton, K. (2012). Habitus. I: M. Grenfell. (red.), Pierre Bourdieu: Key concepts.

New York: Routledge.

McDonough, P.M. (1997). Choosing Colleges: How Social Class and Schools

Structure Opportunity. Albany: State University of New York Press.

Melldahl, A. (2014). Utbildningens värde. Fördelning, avkastning och social

reproduktion under 1900-talet (Doktorsavhandling: Uppsala Universitet).

Merriam, S.B. (1995). What can you tell from an N of 1?: Issues of validity and

reliability in qualitative research. PAACE Journal of Lifelong Learning,

Vol.4, 51-60.

Miller, D. (2005). Materiality. Durham: Duke University Press

Mills, C. (2008). Reproduction and transformation of inequalities in schooling:

the transformative potential of the theoretical constructs of Bourdieu.

British Journal of Sociology of Education, 29 (1), 79-89.

Molander, P. (2014). Ojämlikhetens anatomi. Stockholm: Weyler.

Muschinsky, L.J. (2000). Pedagogik som ämne. Vad ska man med det till?

Praktiserad vetenskap och vetenskapliggjord praktik. I: J. Bjerg. (red.),

Pedagogik – en grundbok. Stockholm: Liber.

Nash, R. (2002). The educated habitus, progress in school, and real

knowledge. Interchange, 33 (1), 27-48.

85

More magazines by this user
Similar magazines