01.07.2016 Views

Stockholm norr 2016 Sommarspecial

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inne att vara ute sid 8-9<br />

Att fixa ditt eget utekök behöver<br />

inte vara krångligt eller dyrt. Det<br />

viktigaste är att komma igång.<br />

Krysset sid 22<br />

Vinn upp till tio<br />

stycken trisslotter<br />

i vårt korsord.<br />

“Att odla sin trädgård”sid 2<br />

“ Då jag suttit här en stund fick jag lust och<br />

energi tillbaka. Guds hand och människans i<br />

samarbete vilade över trädgården..”<br />

stockholm <strong>norr</strong><br />

VILLAtidningen<br />

ÅRGÅNG 43 • SOMMARSPECIAL • <strong>2016</strong> • RIKSUPPLAGA 1 100 000 EXEMPLAR • SVERIGES STÖRSTA TABLOIDA VILLATIDNING UTGIVNINGSVECKA 26<br />

Thomas Ravelli s. 4-5<br />

“Efter karriären<br />

kände jag att jag<br />

behövde få vara<br />

hemma med<br />

familjen och varva<br />

ner ”<br />

Så skapar du rum i<br />

trädgården<br />

Precis som våra bostäder är uppdelade<br />

för olika syften och behov, kan<br />

ni skapa trädgårdens ”rum” så utemiljön<br />

blir mycket mer än bara en<br />

tomt runt huset. sid 10-12<br />

FOTO: Skånska Byggvaror<br />

FOTO: Henrik Jansson / GT / TT<br />

Bygga utan bygglov<br />

Planerar du att berika din trädgård<br />

med en ny friggebod i sommar? I så<br />

fall bör du se till att följa reglerna.<br />

Vi reder ut när du behöver söka<br />

bygglov eller tillstånd. sid 6<br />

Båten upp! sid 17<br />

Har det blivit dags att förverkliga båtdrömmen? Då<br />

bör du fundera över hur du tänkt använda din nya<br />

trotjänare och skissera en budget över alla beräknade<br />

utgifter. Vi hjälper dig att navigera rätt på oceanen<br />

av alternativ. Vi har intervjuat Mats Eriksson, VD på<br />

Sweboat, Båtbranschens riksförbund.<br />

Avlopp till fritidshuset sid 19<br />

Ska du uppgradera eller installera nytt enskilt avlopp<br />

till fritidshuset? Tänk på att samma regler gäller oavsett<br />

om det är ett fritidshus eller permanentboende.<br />

Man kan inte förvänta sig att göra ett mycket enklare<br />

avlopp bara för att man spenderar mindre tid där. Vi<br />

ger goda tips och råd.<br />

Vad kostar det att byta fönster?<br />

Boka gratis fönstermätning på ekstrands.com/boka<br />

eller ring 08-27 90 92 så får du svar.<br />

Butik & utställning: Anderstorpsvägen 12, SOLNA


2 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Krönika: Henry Bronett<br />

MED SPRAYAD POLYURETAN<br />

• Villa & vindsisolering<br />

• Villor, – mer boyta fastigheter och tunnare och väggar vindsvåningar<br />

• Villa - Golvfyllningar mer & boyta vindsisolering och tunnare tak/vägg<br />

• Lager – mer Stopp boyta och tunnare väggar<br />

• Villa och för<br />

& industrilokaler<br />

kalla och dragiga golv<br />

vindsisolering<br />

Golvfyllningar<br />

Accumulatortankar<br />

• Krypgrunder, – mer boyta golv och m.m tunnare väggar<br />

– Försäljning Stopp för kalla av PIR/Polyuretanskivor<br />

och dragiga golv<br />

• Försäljning • Golvfyllningar av PIR skivor<br />

Accumulatortankar<br />

– Stopp för kalla och dragiga golv<br />

• 0705-94 Försäljning 26 92<br />

• Accumulatortankar av • jorgen@polyterm.se<br />

PIR/Polyuretanskivor<br />

Kontor/Fabrik<br />

• Försäljning<br />

0581-62<br />

av PIR/Polyuretanskivor<br />

08 30<br />

0705-94 www.polyterm.se 26 92 • jorgen@polyterm.se<br />

Kontor/Fabrik 0705-94 26 0581-62 92 • jorgen@polyterm.se<br />

08 30<br />

www.polyterm.se<br />

Kontor/Fabrik 0581-62 08 30<br />

www.polyterm.se<br />

MARKNADENS EFFEKTIVASTE ISOLERING<br />

Att odla sin trädgård<br />

20%rabatt<br />

på inträdet när<br />

du köper en<br />

fikapåse på<br />

Slottet Café.<br />

Museum med kalla kårar<br />

och privat trädgård<br />

Museum i äkta 1500-talsruiner vid Uppsala slott,<br />

där de hemska Sturemorden ägde rum 1567.<br />

Öppet nästan varje dag 11/6-14/8.<br />

Vissa dagar stänger vi tidigare, se webben.<br />

Guidning fredag – måndag. Köp biljetter på webben.<br />

16th century ruins by Uppsala Castle where the horrid Sture murders occured.<br />

By a picnic bag at Slottet Café to enjoy in the bastion garden, and<br />

get 20% discount on entrance.<br />

www.vasaborgen.se<br />

KUNSKAP, HISTORIA, KULTUR<br />

Foto: Stewen Quigley, Mia Ulin, Peter Lindbom. Pelle Svanslös © Jan Gissberg/Sagogränd AB<br />

FÖR NÅGRA ÅR sedan skrev<br />

jag en krönika åt Villatidningen<br />

om trädgårdar<br />

som varande våra möjliga<br />

paradis. Hur ville jag forma<br />

min trädgård? Ville jag<br />

skapa mig ett paradis på<br />

jorden kanske (ordet kommer<br />

från persiskans ”pairidaeza,<br />

pardis” och betyder<br />

ungefär ”inhägnad, park”)?<br />

De persiska trädgårdarna<br />

var också tydligt konstruerade<br />

med beskrivningen av<br />

paradiset i bibeln som förebild.<br />

Fast det finns andra<br />

aspekter som kan hjälpa<br />

oss att bestämma hur en<br />

trädgård ska vara. Fick jag<br />

drömma lite, skulle min<br />

vara en jag fick vila i, hämta<br />

kraft ur. Mer så än att<br />

vara en trädgård att beskådas<br />

och beundras på håll<br />

eller som grannar skulle<br />

nickande gillande åt.<br />

DET VAR NÄR jag fick äran<br />

och det stora nöjet att regissera<br />

en opera på Läckö Slott,<br />

Italienskan i Alger, som<br />

jag för första gången kom i<br />

kontakt med Simon Irvine,<br />

även om det inte var direkt<br />

än. Då visste jag inte att det<br />

var Simons vision, hans<br />

tankar och kloka händer<br />

som format, förädlat och<br />

framgent också vårdar<br />

trädgården på Läckö. Hit<br />

tog jag gärna min tillflykt i<br />

pauser mellan repetitioner<br />

på borggården. Här fanns<br />

på en gång antydan till<br />

naturlighet, vildhet och av<br />

människan skapad harmoni.<br />

Trädgården gjorde intryck<br />

utan att för den skull vara<br />

prålig. Den var vilsam utan<br />

att bli kvävande. Tillåtande<br />

var den och jag kände mig<br />

välkommen. Då jag suttit<br />

här en stund fick jag<br />

lust och energi tillbaka.<br />

Guds hand och människans<br />

i samarbete vilade<br />

över trädgården. Simons<br />

trädgård har på det viset<br />

också del i den succé som<br />

senare blev av Rossinis opera<br />

på Läckö slott.<br />

DEN ENGELSKE ÖVERRABBIN-<br />

EN Lord Jonathan Sacks,<br />

tolkade en gång människans<br />

relation till gud som<br />

varande ett samarbete.<br />

Skapelsen är långt ifrån<br />

klar, inget är ännu perfekt<br />

och färdigt. Människan har<br />

möjlighet att förbättra det<br />

naturliga, att lägga sig i och<br />

positivt forma, utveckla det<br />

som finns runt henne. Och<br />

inbegripet självklart också<br />

människan, vi själva. Så<br />

tolkar jag rabbinens ord<br />

och trädgården blir i det<br />

perspektivet, en fantastiskt<br />

vacker metafor för samarbetet<br />

med skaparen. Det<br />

naturliga i sig behöver inte<br />

alltid vara eftersträvansvärt,<br />

av godo. Det är också<br />

upp till oss att skapa en<br />

miljö som gör det lättare<br />

att andas, släpper in skratt,<br />

glädje och ger plats åt<br />

harmoni. Att så odla sin<br />

trädgård, både den inre och<br />

yttre, är en högeligen eftersträvansvärd<br />

syssla.<br />

SIMON IRVINE ÄR en inspiration.<br />

Högeligen kulturell<br />

i ordets bästa bemärkelse.<br />

Med stor eftertanke och<br />

omsorg och med ett lätt<br />

drag av attraktiv melankoli,<br />

formar han varsamt och<br />

skapar sina trädgårdar. En<br />

sann medskapare.<br />

Henry Bronett<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Stadsvandringar, guidade turer<br />

och UPPlevelser i Uppland.<br />

VILLAtidningen<br />

Kungsgatan 111, 2 tr<br />

753 18 Uppsala<br />

Växel: 018-10 37 40<br />

Webb: www.villatidningen.se<br />

Ansvarig utgivare: Dan Lindau<br />

dan_l@villatidningen.se<br />

Per-Åke Hultberg<br />

(perake@villatidningen.se)<br />

Therese Quennerstedt<br />

(therese_q@villatidningen.se)<br />

Thomas Edgren<br />

thomas_e@villatidningen.se)<br />

Produktion:<br />

Promote Relations AB<br />

(www.prab.se)<br />

Vill du boka annons i nästa<br />

nummer?<br />

Jona Lindau 018-60 09 90<br />

(jona_l@villatidningen.se)<br />

Carl-Johan Rudberg 070-000 98 11<br />

(carljohan@villatidningen.se)<br />

Bert-Erik Rudberg 070-000 98 12<br />

(berterik@villatidningen.se)<br />

FOR A MEMORABLE VISIT<br />

PELLE SVANSLÖSVANDRINGAR NÄSTAN VARJE DAG KL 13<br />

INFO & BILJETTER: www.uppsalaexperience.se<br />

Redaktion:<br />

Gabriella Lindau<br />

(gabriella_l@villatidningen.se)<br />

Maria Zaitzewsky Rundgren<br />

(maria_z@villatidningen.se)<br />

Tryck:<br />

V-TAB AB <strong>2016</strong><br />

Distribution:<br />

SDR<br />

Annons Villatidn_UE_Vasaborgen.indd 1 <strong>2016</strong>-06-15 08:35:03


S.A PERSIENN<br />

& MARKISSERVICE<br />

Plisségardiner · Lamellgardiner · Terrassmarkiser<br />

Balkongskydd · Träpersienner · Rullgardiner · Persienner<br />

Balkongmarkiser · Fönstermarkiser · Korgmarkiser · Dukbyten<br />

www.samarkis.se • 08 – 511 780 40 • kundtjanst@samarkis.se<br />

HÅLL UTKIK EFTER TÄVLINGAR!<br />

www.facebook.se/villatidningen.se<br />

VILLAtidningen<br />

SOMMARSPECIAL<br />

BYGG & ENTREPRENAD<br />

I SKÄRGÅRDEN BYGG & ENTREPRENAD<br />

hustransport – husgrund – avlopp/vatten<br />

bryggor – muddring – markanläggning I SKÄRGÅRDEN<br />

BYGG & ENTREPRENAD<br />

BYGG & ENTREPRENAD<br />

Daniel Ericsson<br />

Mobil:<br />

I 070-845<br />

SKÄRGÅRDEN<br />

58 63<br />

E-post: arkipelagservice@telia.com<br />

hustransport – husgrund – avlopp/vatten<br />

bryggor – muddring – markanläggning<br />

hustransport<br />

hustransport<br />

– husgrund<br />

– husgrund<br />

Daniel – Ericsson avlopp/vatten<br />

– avlopp/vatten<br />

– muddring<br />

Mobil:<br />

–<br />

070-845<br />

markanläggning<br />

58 63<br />

bryggor – muddring – E-post: markanläggning<br />

arkipelagservice@telia.com<br />

Daniel Ericsson<br />

Mobil: 070-845 58 586363<br />

E-post: arkipelagservice@telia.com<br />

från bland<br />

bland andra<br />

Vi saluför jakt- skytteprodukter<br />

Vi saluför från jakt- bland & skytteprodukter<br />

andra<br />

från bland andra<br />

Villatidningen <strong>2016</strong> 3<br />

Vi saluför jakt- & skytteprodukter från bland andra<br />

VÅRKAMPANJ<br />

www.jagamera.se Vi kan luftvapen!<br />

En trevlig hobby för hela familjen! Välj från ett av Sveriges bredaste<br />

sortiment. Moderna luftvapen med fjäder/Co 2 /Gas-pistong/PCP<br />

Laser/inskjutningspatroner<br />

Laser/inskjutningspatroner<br />

Sveriges största utbud!<br />

BYGG Sveriges & ENTREPRENAD<br />

största utbud!<br />

I SKÄRGÅRDEN<br />

hustransport – husgrund – avlopp/vatten<br />

bryggor – muddring – markanläggning<br />

Daniel Ericsson<br />

Mobil: 070-845 58 63<br />

E-post: arkipelagservice@telia.com<br />

Ett av Sveriges<br />

Ett av Sveriges<br />

Prisvärda Kikarsikten<br />

största utbud av<br />

Sveriges största sortiment på Nikko Stirling! största utbud av<br />

luftvapen!<br />

luftvapen!<br />

Ett av Sveriges<br />

Laser/inskjutningspatroner<br />

Ett av Sveriges<br />

Laser/inskjutningspatroner största utbud av<br />

Laser/inskjutningspatroner<br />

största utbud av<br />

295:-<br />

Sveriges största utbud!<br />

Sveriges största utbud! luftvapen! 295:-<br />

Sveriges största utbud!<br />

luftvapen!<br />

www.jagamera.se<br />

www.jagamera.se<br />

295:-<br />

Tel: 076-390 68 76<br />

Tel: Snabba 076-390 leveranser 68 76<br />

Snabba leveranser<br />

295:-<br />

Snabba leveranser<br />

www.jagamera.se<br />

och<br />

och<br />

avgiftsfria<br />

avgiftsfria<br />

fakturor<br />

fakturor<br />

och avgiftsfria fakturor<br />

www.jagamera.se<br />

Tel: 076-390 68 76<br />

Tel: Tel: Snabba 076-390 076-390 leveranser 68 68<br />

76<br />

76<br />

och Snabba avgiftsfria leveranser<br />

Snabba leveranser fakturor<br />

och avgiftsfria fakturor<br />

och avgiftsfria fakturor<br />

KAN ROSA SIDENBAND<br />

ERSÄTTA ETT FÖRLORAT BRÖST?<br />

Varje år får ca 8 000 kvinnor i Sverige bröstcancer.<br />

Det finns hopp om framtiden men det krävs mer forskning.<br />

Din gåva till Bröstcancerfonden kan inte ersätta ett förlorat<br />

bröst, men rädda liv.<br />

PlusGiro: 90 05 91-9 Bankgiro: 900 5919 www.bro.se<br />

Välkomna,<br />

och betala<br />

gärna med<br />

kort!<br />

SÄSONGEN<br />

<strong>2016</strong> ÄR IGÅNG!<br />

BESÖK OSS GÄRNA!<br />

VI HAR ÖPPET MIDSOMMARDAGEN OCH FRAMÅT!<br />

Öppet kl. 9-18 alla dagar. Extra kvällsöppet till kl. 20.00 på tisdagar och torsdagar.<br />

Du hittar Ulva-Gubbarna på försäljningsställen samt i butiker som vill erbjuda dig<br />

närproducerade jordgubbar av hög kvalitet. Vi levererar till butiker i Uppsala, Knivsta,<br />

<strong>Stockholm</strong> och Roslagen. Läs mer på vår hemsida www.ulvagubben.se<br />

ULVA-GUBBEN AB / Generell info: info@ulvagubben.se<br />

Tel. Odlingen: 018 – 32 22 00<br />

Besöks- och leveransadress: Ulva Kvarn, 755 93 Uppsala<br />

DROP-IN<br />

TIDER<br />

Helgöppet lör–sön kl.12–15,<br />

25/6 – 12/8 öppet alla dagar kl.12–18<br />

Malsta, NORRTÄLJE • 0176 22 62 62<br />

kontakt@gokartforalla.com • gokartforalla.com<br />

GRUPP-<br />

RACE?<br />

se vår<br />

hemsida!


t i din butik<br />

4 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

AR SIG<br />

DAGAR. VILKEN DAIKIN<br />

VÄRMEPUMP<br />

ren och<br />

PASSAR<br />

luften<br />

DIG?<br />

ommer?<br />

Ett komplett program med<br />

värmepumpar utvecklade<br />

för det svenska klimatet<br />

Profilen: Thomas Ravelli<br />

THOMAS RAVELLI<br />

ÄR SVERIGES<br />

FOTBOLLSHJÄLTE<br />

mmaren.<br />

ungerar som<br />

kt intrimmat,<br />

är experter på<br />

DAIKIN BERGVÄRME<br />

Anpassar sig alltid efter hur mycket energi som<br />

behövs i ditt hus. Spara upp till 80 procent.<br />

DAIKIN LUFT/VATTEN<br />

Tyst, effektiv smart värmekälla för värme och<br />

varmvatten ur uteluften. Överlägsen värmeeffekt.<br />

DAIKIN LUFT/LUFT<br />

Högeffektiva och innovativa. Modeller för<br />

alla behov. Vilken passar dig? Nu hela tio års<br />

kompressorgaranti på Emura X, Caldo X<br />

och Nexura X.<br />

Skribent: Therese Quennerstedt<br />

FOTO:<br />

FOTO:<br />

Pär Beckstrand/Tv4<br />

Per Larsson / TT<br />

innebär att vi<br />

else till ett<br />

husklimat.<br />

kan erbjuda<br />

er och lokaler.<br />

yla och värme.<br />

ter.<br />

För 22 år sedan gjorde Thomas Ravelli de två mest oförglömliga räddningarna i<br />

svensk fotbollshistoria i kvartsfinalen mot Rumänien under VM i USA. Livet ser något<br />

annorlunda ut för målvaktshjälten idag men är fortfarande fyllt av spännande och<br />

utvecklande projekt.<br />

Luftmiljöbutiken i <strong>Stockholm</strong> AB<br />

Tel: 08-612 87 70 - www.luftmiljobutiken.se<br />

Välkomna till vårt nya showroom på Birger Jarlsgatan 83!<br />

HAN BLIR FORTFARANDE påmind<br />

om hur sommaren<br />

-94:a påverkade Sverige.<br />

Han blir stoppad av människor<br />

Tel: 0709-10<br />

som vill prata<br />

11<br />

med<br />

15<br />

honom och ta bilder eller<br />

som bara klappar honom<br />

på axeln och ler. Han säger<br />

att han trivs med uppmärksamheten<br />

eftersom det ger<br />

honom energi.<br />

– Att få vara delaktig i att<br />

skapa glädje åt så många<br />

människor är fantastiskt<br />

kul. Att dessutom få ha visat<br />

vad jag kunde prestera i<br />

rätt tillfälle är naturligtvis<br />

helt enormt, säger han och<br />

fortsätter:<br />

– Tack vare mina två<br />

straffräddningar fick jag<br />

äntligen det erkännande<br />

jag hade kämpat för under<br />

14 säsonger som landslags-<br />

Luftmiljöbutiken i <strong>Stockholm</strong> AB<br />

anders@luftmiljobutiken.se<br />

www.luftmiljobutiken.se<br />

målvakt.<br />

IDAG BESKRIVER HAN sitt<br />

förhållningssätt till fotbollen<br />

som avslappnat.<br />

– Jag tittar på de stora<br />

matcherna och vill då att<br />

de bästa laget ska vinna.<br />

Spelar Sverige vill jag<br />

naturligtvis att de alltid ska<br />

vinna även när de spelar<br />

dåligt.


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

5<br />

Profilen: Thomas Ravelli<br />

fakta:<br />

THOMAS RAVELLI<br />

Ålder: 56år<br />

Yrke: Programledare och journalist.<br />

Bor: Bostadsrätt på Södermalm i<br />

<strong>Stockholm</strong>.<br />

Familj: Fru Cathrine, barnen Christoffer<br />

27, Josefine 25 och Emelie 23.<br />

Bor: Mölnlycke utanför Göteborg.<br />

Yrke: Egen företagare, föreläsare,<br />

inspiratör.<br />

Fritidsintressen: Golf, tennis, sköta<br />

trädgården.<br />

FOTO: Tomas Leprince / KvP / TT<br />

Thomas Ravelli visar upp en uppförstorad<br />

bild av frimärket som visar hans<br />

avgörande straffräddning i kvartsfinalen<br />

mot Rumänien 1994.<br />

Här bor Thomas<br />

idag i Mölnlycke<br />

utanför<br />

Göteborg.<br />

MITT UNDER STUNDANDE fotbolls-<br />

EM i Frankrike tittar<br />

han på en hel del matcher.<br />

Under Sveriges första<br />

match var han på plats i<br />

Paris.<br />

– Stämningen bland fotbollsfansen<br />

var hjärtlig. Det<br />

var dock stora kontroller<br />

innan vi kom in på arenan.<br />

Alla visiterades två gånger,<br />

säger han och fortsätter:<br />

– Jag tycker att det märktes<br />

att Parisborna var på<br />

tårna. Det finns en oro och<br />

anspänning i luften efter<br />

alla hemska terrordåd som<br />

har inträffat.<br />

LANDSLAGET -94:A VAR det<br />

bästa Sverige någonsin har<br />

haft. Ravelli har även stora<br />

förhoppningar om att det<br />

Svenska landslaget inom<br />

ett år ska kunna klättra<br />

några steg.<br />

– Vi hade flera spelare<br />

från topplag i Europa medan<br />

landslaget idag bara har<br />

Zlatan. Det räcker inte, det<br />

går inte att förlita sig på att<br />

han ska ordna det, säger<br />

Ravelli.<br />

Han tror trots allt att de<br />

yngre kommer att lyfta<br />

sig och att spelarna från<br />

U21-landslaget kommer att<br />

utvecklas och ta för sig mer<br />

framöver. Thomas Ravelli<br />

tror även att det kommer<br />

att bli bra med byte av förbundskapten.<br />

– Det är ett krävande arbete<br />

och man orkar inte ha<br />

det allt för lång tid, säger<br />

han.<br />

THOMAS RAVELLI AVSLUTA-<br />

DE fotbollskarriären som<br />

40-åring eter att spelat de<br />

sista åren i USA. Han hade<br />

aldrig någon tanke på att<br />

själv bli tränare.<br />

– Efter karriären kände<br />

jag att jag behövde få vara<br />

hemma med familjen och<br />

varva ner efter mina 26 år<br />

som fotbollsspelare.<br />

Han började därefter att<br />

föreläsa om individutveckling<br />

i grupp och arbetslag.<br />

– Det svåraste som faktiskt<br />

kan låta så enkelt är<br />

att skapa sig sin egen målbild.<br />

För att sedan ta sig dit<br />

krävs delmål.<br />

För tre år sedan startade<br />

han tillsammans med<br />

brodern Andreas Ravelli<br />

företaget Ravelli AB. Företaget<br />

säljer bland annat<br />

hemtextil, strumpor, underkläder,<br />

t-shirtar och<br />

träningskläder som föreningar/lag<br />

och skolklasser<br />

får sälja och därmed även<br />

ta del av vinsten.<br />

– Tanken är att de ska<br />

kunna tjäna pengar till<br />

... oro och<br />

anspänning i<br />

luften...<br />

skolresor, cuper och liknande.<br />

Företaget omsatte 15<br />

miljoner förra året, varav 6<br />

miljoner gick till barn- och<br />

ungdomsverksamheten.<br />

Företaget bidrar även med<br />

1 krona per förpackning<br />

till organisationen Friends.<br />

– Det är roligt att ge tillbaka<br />

till det som jag själv<br />

har växt och utvecklats i,<br />

säger han.<br />

THOMAS RAVELLI BOR sedan<br />

14 år tillbaka i ett hus i<br />

Mölnlycke utanför Göteborg.<br />

Han är väldigt pedantisk<br />

och ser till att allt<br />

i trädgården är tipp topp.<br />

– Det ska skötas om ordentligt,<br />

maskrosor ska<br />

plockas och gräset ska trimmas,<br />

säger han och medger<br />

att trädgårdsarbete, även<br />

ogräsrensning, är meditativt<br />

för honom.<br />

– Allt monotont arbete<br />

där man inte behöver tänka<br />

tycker jag är skönt.<br />

HAN TRÄFFAR INTE sina lagspelare<br />

i 94:a laget så ofta<br />

men han har däremot mer<br />

kontakt med Stefan Lindqvist<br />

som han spelade med<br />

i IFK Göteborg. Även han<br />

bor i Mölnlycke.<br />

– Vi träffas ibland och tittar<br />

på fotboll tillsammans,<br />

säger Thomas Ravelli.<br />

Vilket många är avundsjuka<br />

på. Thomas Ravelli<br />

blev nämligen framröstad<br />

av spelbolaget Betson<br />

som den som svenska<br />

folket helst vill titta på fotbolls-EM<br />

tillsammans med.<br />

– Det måste ha blivit<br />

något fel i omröstningen,<br />

det kan inte stämma, säger<br />

han och skrattar.<br />

5 snabba<br />

Slutspelet – alla matcher<br />

Missa inte upplösningen av EM! Här kommer spelschemat:<br />

Kvartsfinaler:<br />

• Bästa fotbollsminne: Straffarna mot Rumänien.<br />

30/6 21.00: (Match 45) Segrare match 37-Segrare match 39<br />

1/7 21.00: (Match 46) Segrare match 38-Segrare match 42<br />

2/7 21.00: (Match 47) Segrare match 41-Segrare match 43<br />

3/7 21.00: (Match 48) Segrare match 40-Segrare match 44<br />

Semifinaler:<br />

6/7 21.00: (Match 49) Segrare match 45-Segrare match 46<br />

7/7 21.00: (Match 50) Segrare match 47-Segrare match 48<br />

Final:<br />

10/7 21.00: Segrare match 49-Segrare match 50<br />

• Sämsta fotbollsminne: När vi åkte ur allsvenskan med Öster 1988.<br />

• Blåvitt eller Öster: Helt omöjligt att välja, även Åtvidaberg finns starkt i mitt<br />

hjärta.<br />

• EM eller VM: EM har blivit så stort idag att det nästan är VM utan några få<br />

lag. Men VM har jag mer minnen ifrån.<br />

• Tomas Brolin eller Henrik Larsson: Brolin, hans karriär blev kort men han<br />

var fantastisk när han var på topp. Henke hade en längre karriär.<br />

Thomas Ravelli bjuder på en selfie till<br />

Villatidningens läsare från Paris.


6 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Trädgård: Uterum<br />

Bygge utan bygglov<br />

Planerar du att berika din trädgård med en ny friggebod i sommar? Kanske vill du<br />

glasa in verandan eller investera i ett atte-fallshus? I så fall bör du se till att följa<br />

reglerna. Vi reder ut när du behöver söka bygglov eller tillstånd.<br />

FOTO: Skånska byggvaror<br />

VEM HAR INTE vid något tillfälle<br />

gått vilse i en snårig<br />

lagformulering? Ibland kan<br />

det kännas rent omöjligt<br />

att skapa sig en klar bild av<br />

vad som menas med vissa<br />

bestämmelser. Bygglovslagstiftningen<br />

är inget undantag.<br />

Därför är det viktigt<br />

att börja i rätt ände när du<br />

tänkt göra ändringar.<br />

– Du bör alltid kontakta<br />

kommunen innan du<br />

påbörjar byggprocessen,<br />

oavsett vad. Då vet du vad<br />

som gäller redan från start,<br />

säger Menna Hagstroem,<br />

bygglovarkitekt på Planoch<br />

Byggnadsnämnden i<br />

Uppsala.<br />

HON BERÄTTAR ATT du som<br />

har ett en- eller tvåbostadshus<br />

normalt sett får föra<br />

upp en eller flera friggebodar<br />

med en sammanlagd<br />

area som är max 15<br />

kvadratmeter på tomten.<br />

Detta bygglovsfritt.<br />

Eller ett attefallshus på<br />

max 25 kvadratmeter. Det<br />

enda du behöver göra är att<br />

upprätta en anmälan till<br />

byggnadsnämnden och invänta<br />

ett startbesked.<br />

SEDAN FÖREKOMMER EN del<br />

begränsningar i handlingsfriheten.<br />

Friggeboden får<br />

till exempel inte vara mer<br />

än tre meter hög, och den<br />

ska ha en lämplig form<br />

och färg. För attefallshuset<br />

gäller istället en höjdgräns<br />

på fyra meter från mark<br />

till högsta taknock.<br />

Samtidigt behöver du ett<br />

skriftligt medgivande från<br />

grannen om du bygger närmare<br />

tomtgränsen än 4,5<br />

meter. Om grannen inte<br />

godkänner dina byggplaner<br />

måste du istället ansöka<br />

om bygglov.<br />

– Kommunen kan även<br />

ha utarbetat en detaljplan<br />

DÅ KAN DU BYGGA UTAN LOV OM DU HAR<br />

ETT EN- ELLER TVÅBOSTADSHUS<br />

• Friggebod. Räknas som komplementbyggnad.<br />

Kräver inte bygglov när den uppfyller vissa krav.<br />

• Attefallshus. Klassas som komplementbyggnad<br />

eller komplementbostadshus. Kräver en anmälan<br />

och sällan bygglov. Får dock inte uppföras utan<br />

vidare i försvarets influensområden och vid järnväg.<br />

• Nya inglasade uterum. Gäller som nybyggnad,<br />

tillbyggnad eller kom-plementbyggnad om de är<br />

fristående. Kräver bygglov, med vissa un-dantag.<br />

• Glasa in ett befintligt uterum med tak. Räknas som<br />

fasadändring eller tillbyggnad. Kräver bygglov, med<br />

vissa undantag.<br />

Kom ihåg att alla byggen bedöms från fall till fall av<br />

din kommun.<br />

för just ditt bostadsområde,<br />

som innebär utökad<br />

lovplikt. Du kanske bor i<br />

en särskilt värdefull kulturmiljö<br />

eller inom område<br />

som utgör riksintresse för<br />

total-försvaret. I dessa fall<br />

måste kommunen genomföra<br />

en bedömning. Men<br />

även utanför detaljplanen<br />

kan det finnas särskilda<br />

områdesbestämmelser man<br />

måste ta hänsyn till, förklarar<br />

Hagstroem.<br />

UTANFÖR DETALJPLAN KAN<br />

du göra en liten tillbyggnad<br />

till en- och tvåbostadshus<br />

samt komplementbyggnad<br />

med vissa begränsningar,<br />

om området inte bedöms<br />

som en sammanhållen<br />

bebyggelse där det behövs<br />

bygglov med hänsyn till<br />

omfattningen av byggnadsverk<br />

i området. Bland<br />

annat får inte tillbyggnaden<br />

eller komplementbyggnaden<br />

dominera över<br />

det tidigare byggnadsbeståndet<br />

på fastigheten.<br />

Strandskyddet stipulerar i<br />

sin tur att du inte får bygga<br />

närmare marina miljöer<br />

än 100 meter, ibland är<br />

strandskyddet utökat till<br />

300 meter. Generellt får du<br />

inte heller bygga för nära<br />

järnvägsområden eller allmänna<br />

vägar. Tänk även<br />

på att andra tillstånd kan<br />

behövas som i närhet till<br />

fornminnen samt inom<br />

landskapsbildskydd.<br />

I vissa fall kan du dock<br />

ha möjlighet att beviljas<br />

dispens.<br />

HAR DU ISTÄLLET tänkt glasa<br />

in en befintlig uteplats med<br />

tak? Även här kan det finnas<br />

omständigheter som<br />

gör att du måste ansöka<br />

om bygglov. Ingreppet kan<br />

nämligen räknas som en<br />

bygglovspliktig fasadändring<br />

eller tillbyggnad. För<br />

en- och tvåbostadshus krävs<br />

inget bygglov för att bygga<br />

en högst 15 kvadratmeter<br />

stor tillbyggnad som inte<br />

blir högre än bostadshusets<br />

nock. Du måste göra en anmälan<br />

till byggnadsnämnden<br />

och få ett startbesked<br />

innan du börjar bygga.<br />

VILL DU VETA mer rekommenderar<br />

Hagstroem att<br />

du går in på Boverkets hemsida<br />

och tar del av deras<br />

informationstexter.<br />

– Den förste juli kommer<br />

även en ändring som innebär<br />

att byggnadsnämnden<br />

måste behandla anmälningsärenden<br />

inom<br />

fyra veckor, räknat från<br />

den dag då samtliga handlingar<br />

inkommit som behövs<br />

för att fatta beslut i<br />

ärendet, avslutar hon.<br />

Tina Quist<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Checklista inför bygget<br />

• Följ reglerna. Ta hänsyn till plan- och bygglagen. Tänk<br />

på att byggnaden ska passa in i omgivningen och till<br />

karaktären på ditt hus.<br />

• Kontakta kommunen. Detta för att få veta vad som<br />

gäller i ditt specifika fall. Även byggen som normalt är<br />

bygglovsbefriade kan vara belagda med lovplikt.<br />

• Anmäl. Skicka in erforderliga blanketter, ritningar<br />

med mera till byggnadsnämnden och vänta på start<br />

besked.<br />

• Betala dina avgifter. Det kan vara värt att känna till att<br />

byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked<br />

och slutbesked.<br />

FOTO: Willab GARDEN<br />

FUKTÅTGÄRDER<br />

När du vill få ditt på det torra igen<br />

Fukt är boven i dramat vid väldigt många skador på hus och i inomhusmiljöer.<br />

Men fuktproblem går att åtgärda oavsett om de beror på<br />

dålig ventilation, läckor eller brister i byggkostruktionen. Ännu bättre är<br />

det förstås att stoppa fuktskador innan de uppstår. Vilken hjälp du än<br />

behöver, ser vi till att du får ditt på det torra.<br />

Radon och fuktskador – vi hjälper dig!<br />

Norsborg 08 – 534 702 50<br />

Sollentuna 08 – 626 21 00<br />

Norrtälje 0176 – 128 40<br />

Södertälje 08 – 550 350 50<br />

www.ocab.se<br />

SANERING • RENGÖRING • AVFUKTNING • BYGGNADSMILJÖ • JOUR


BAD- OCH BASTUPRODUKTER SOM STICKER UT!<br />

Relax fr.<br />

6.600:-<br />

På bilden syns en produkt från vår Relax serie. Där ingår också bl.a. bastusvalkare.<br />

TOPSPA XS - UTOMHUSSPA<br />

isolerad, med lock, elvärme, bubbel och filtrering<br />

33.155:-<br />

(Norm. 34.990:-)<br />

EL<br />

Fr. 1.413:-/mån<br />

(Kontantinsats 3.155:-)<br />

Alltid klar för användning!<br />

Lyxiga bastutunnor i<br />

värmebehandlad furu<br />

Fr. 32.190:-<br />

Fr. 1.413:-/mån<br />

(Kontantinsats 2.190:-)<br />

LÄMPLIGA FÖR<br />

TÄTBEBYGGELSE!<br />

FINNTUB NORDIC<br />

Badtunna i plast med extern<br />

vedkamin på 25 kW<br />

Fr. 947:-/mån<br />

GAS<br />

Fr. 17.000:-<br />

Fr. 813:-/mån<br />

VED<br />

www.spadealers.se<br />

info@spadealers.se<br />

Ring oss! 076-948 5060<br />

CITY-BALJAN BASIC<br />

Effektiv och snabb uppvärmning med 24<br />

kW gasolkamin. Obs! Lock ingår ej. Finns<br />

med invändigt plastmaterial eller värmebehandlad<br />

furu (bild).<br />

Vi har allt från enkla badtunnor till<br />

avancerade spabad. Egen planering,<br />

utveckling och tillverkning garanterar<br />

hög kvalitet, produktkännedom och<br />

kundservice. Ole Sten, grundare och<br />

vd, SpaDealers<br />

ÅTERFÖRSÄLJARE:<br />

• BANDHAGEN, Pooltorget,<br />

Stallarholmsvägen 43<br />

• SOLLENTUNA, Svensk Stugservice,<br />

Kyrkvägen 1 V (Sollentunagården)<br />

• VÄRMDÖ, SpaDealers,<br />

Skärgårdsvägen 157, VÄRMDÖ<br />

Vid förfrågan uppge ref. VT5<br />

AquaClarus<br />

reningsverk<br />

som hängs över<br />

badets kant<br />

Passar alla badtunnor<br />

på marknaden<br />

19.900:-<br />

1.990:-<br />

195:-/mån<br />

(räntefritt 12 mån)


8 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Trädgård: Utekök<br />

Inne att vara ute<br />

Sommarmiddag under bar<br />

himmel? Gärna! Uteköket<br />

är årets mest populära<br />

trädgårdspryl. Att fixa ditt<br />

eget behöver varken vara<br />

krångligt eller dyrt – det<br />

viktigaste är att komma<br />

igång.<br />

TÄNK DIG ATT kunna få ut<br />

fler soltimmar av sommaren.<br />

Det är skäl nog<br />

att börja drömma om ett<br />

utekök. I en grönskande<br />

trädgårdsmiljö kan hela<br />

sällskap umgås över matlagningen.<br />

Det gör inget<br />

om det skvätter i gräset,<br />

och doften av grillat och<br />

färskhackade kryddväxter<br />

ramar in festen eller sätter<br />

piff på vardagen.<br />

Men det är förstås både<br />

prisigt och svårt att fixa<br />

I Enkla Trädgårdens utekök finns en diskbänk och en kran<br />

med kallvatten för att kunna skölja av grönsaker. Det finns<br />

också praktiska hyllor för förvaring, Foto: Husqvarna<br />

ett utekök – ja, så måste<br />

det väl vara? Nej. Inte om<br />

man frågar arkitekten och<br />

författaren Hans-Gunnar<br />

Samuelsson. Han har<br />

bland annat skrivit boken<br />

“Utekök”, prisad av Måltidsakademien.<br />

– Min devis är att det är<br />

bättre att börja med något<br />

enkelt och billigt. Många<br />

fastnar i planeringsstadiet<br />

och tänker att det<br />

måste bli ett kostsamt<br />

och invecklat projekt.<br />

Det lättaste är att bara<br />

bära ut ett gammalt<br />

träbord och sätta i-<br />

gång. Då har du en stabil<br />

arbetsbänk som går<br />

att komplettera med<br />

en grill. Sedan kan du<br />

bygga vidare därifrån,<br />

säger Samuelsson.<br />

Till att börja med<br />

bör du prova ut en<br />

lämplig plats. Vill du<br />

ha uteköket i nära<br />

anslutning till ditt<br />

vanliga kök? I hörnan<br />

av trädgården med<br />

morgonsol? Eller kanske<br />

ställt mot en fondvägg av<br />

högresta buskar, ett plank<br />

eller en mur?<br />

FÖRSTA SOMMAREN KAN det<br />

vara en god idé att hålla<br />

sig till flyttbara bänkar av<br />

enklare slag för att testa sig<br />

fram. I varje fall om du siktar<br />

på ett stationärt utomhuskök<br />

som du byggt själv.<br />

Alternativet är förstås att<br />

köpa ett färdigmonterat<br />

utekök försett med hjul.<br />

En betongskiva kan du gjuta i valfri form och<br />

helt anpassa efter ytan i just din trädgård.<br />

Börja med<br />

något enkelt<br />

och billigt<br />

På marknaden hittar du<br />

idag allt från lyxvarianter<br />

till budgetkoncept: En<br />

bekväm lösning för den<br />

som önskar ett utekök utan<br />

att fördenskull vilja lägga<br />

tid på att göra det själv.<br />

Köket blir sedan enkelt att<br />

ställa in under hösten.<br />

Vilka material ska man då<br />

satsa på?<br />

Samuelsson tycker här att<br />

du bör tänka på sådant som<br />

hållbarhet och naturmaterial.<br />

– Trä, betong, rostfritt<br />

stål och natursten<br />

är säkra val. Betongbänkskivor<br />

är roliga, eftersom<br />

du gjuter dem i valfri form.<br />

Spånskivor och laminat<br />

passar däremot bättre för<br />

Ett tryggt val<br />

för hela familjen<br />

Vi på Folkpool har spridit badglädje till svenska folket i snart<br />

50 år och är stolta över att vara Sveriges största leverantör<br />

av både pooler och spabad.<br />

Varmt välkommen till Folkpool.<br />

Värme<br />

på köpet!<br />

Köp komplett pool<br />

och få anpassad<br />

värmepump<br />

på köpet *<br />

Öppettider se folkpool.se<br />

Folkpool Täby<br />

Leverantörsvägen 2A<br />

(Arninge Centrum)<br />

Folkpool Järfälla/<br />

Barkarby<br />

Saldovägen 2<br />

Folkpool Upplands<br />

Väsby<br />

Kranvägen 4<br />

(InfraCity Västra)<br />

Folkpool Kungens<br />

Kurva<br />

Geometrivägen 3<br />

Folkpool Järna<br />

Ullängsvägen 1<br />

Folkpool Nacka/<br />

Värmdö<br />

Mörtnäs Hagväg 1<br />

(Värmdö Köpcentrum)<br />

* Se hela kampanjen på folkpool.se


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

9<br />

Trädgård: Utekök<br />

Checklista<br />

Utekök<br />

Välj rätt plats<br />

Satsa på hållbara material<br />

Dra vatten och el<br />

(efter önskemål)<br />

Säkra mot regn och kyla<br />

Ett färdigmonterat utekök på hjul är en enkel<br />

och bekväm lösning. Foto: Outstanding<br />

inomhusbruk. De blir ofta<br />

fuktiga, varpå de sväller<br />

och spricker, förklarar Samuelsson.<br />

Du kan även dra vatten<br />

och el och utestänga regn<br />

och kyla. Spana in vår<br />

checklista för att avgöra<br />

vilken utrustning du behöver<br />

eller skulle vilja ha.<br />

komma igång direkt och<br />

hänge dig åt själva upplevelsen.<br />

Enkelt och bekvämt!<br />

Bygga eget eller köpa<br />

färdigmonterat?<br />

Om du bygger eget har du<br />

ett roligt projekt framför<br />

dig och får dessutom sätta<br />

din personliga prägel på<br />

uteköket.<br />

Skydda<br />

Köper du däremot en färdig<br />

paketlösning kan du<br />

Tina Quist<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Skapa ditt eget utekök med hjälp av laspallar<br />

och färg. Foto: Azkonobel.<br />

Checklista<br />

Utrustning<br />

Här kan du botanisera fritt.<br />

Arbetsbänk<br />

Förvaringsytor<br />

Diskho<br />

Slitstarka redskap<br />

Grill<br />

Wokbrännare<br />

Grillrökskåp<br />

Utomhuskyl<br />

Färska kryddor<br />

Parasoll<br />

Terrassvärmare<br />

Skärmtak<br />

din vind eller<br />

Skydda<br />

krypgrund<br />

din vind eller<br />

krypgrund<br />

& från mögel. fukt, lukt<br />

& mögel.<br />

från fukt, lukt<br />

Med TrygghetsVaktens geniala avfukt are skyddar du både krypgrund och vind<br />

Upp till marknadens till 7 års garanti lägsta energi • Minimalt förbrukning. underhåll Över 20.000 • helt Näst nöjda intill kunder. ljudlös<br />

Upp till 7 års garanti • Minimalt underhåll • Näst intill ljudlös<br />

Boka kostnadsfri<br />

kontroll av din vind eller<br />

krypgrund!<br />

Gäller t o m 30/8-16<br />

Med TrygghetsVaktens geniala avfuktare skyddar du både krypgrund och vind<br />

till marknadens lägsta energiförbrukning. Över 20.000 helt nöjda kunder.<br />

Boka kostnadsfri<br />

kontroll av din vind eller<br />

krypgrund!<br />

Gäller t o m 9/3-16.<br />

Mögel är ohälso samt<br />

– skydda din familj redan idag!<br />

Mö<br />

– skydda din<br />

Vi ger rådgivning, utför<br />

saneringar och installerar TrygghetsVakten:<br />

Vi ger rådgivning, utför<br />

saneringar och installerar TrygghetsVakten:<br />

Fuktskadecenter<br />

i <strong>Stockholm</strong> AB<br />

Vi Vi fuktsäkrar ditt hem ditt hem<br />

070 070 – 774 – 774 10 39 10 39<br />

www.fuktskadecenter.se<br />

08 – 51 5108 74 40 – 51 51 74 40<br />

www.varmahem.com<br />

www.varmahem.com<br />

Monter<br />

C :15<br />

Villa familjens mässa<br />

i Kista<br />

www.trygghetsvakten.se<br />

www.trygghetsvakten.se


10 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Trädgård: Skapa rum<br />

Familjeträdgården<br />

MED RUM FÖR ALLA!<br />

Precis som våra bostäder<br />

är uppdelade för olika<br />

syften och behov med<br />

sovrum, vardagsrum,<br />

kök, lekrum, tvättstuga<br />

och badrum, kan ni skapa<br />

trädgårdens ”rum” så utemiljön<br />

blir mycket mer än<br />

bara en tomt runt huset.<br />

Men hur får man då till det?<br />

Om alla i familjen, både<br />

vuxna och barn, skriver<br />

eller ritar varsin önskelista<br />

på vad man saknar eller vill<br />

göra i trädgården får man<br />

ett brett diskusionsunderlag,<br />

även om vissa förslag<br />

kan verka orimliga rent<br />

praktiskt eller ekonomiskt<br />

i denna fas. Tillåt tankar<br />

och fantasier att få utrymme<br />

som utgångsläge. Dessa<br />

sorteras efter hand. Allt<br />

kan i alla fall inte ordnas på<br />

en gång, vare sig praktiskt<br />

eller ekonomiskt.<br />

DISKUTERA OCH PRIORITERA<br />

för minst tre år! Att hålla<br />

familjeråd är smart för att<br />

diskutera och prioritera<br />

bland önskemålen för att<br />

se vad som kan bli möjligt<br />

och rimligt att få till. Dela<br />

sedan gärna upp förslagen<br />

för år ett, två, tre - men så<br />

alla får något att njuta av i<br />

en snar framtid.<br />

VAD KAN DET finnas<br />

för önskningar? Kanske är<br />

det någon som drömmer<br />

om den där maffiga rosplanteringen<br />

i röda nyanser,<br />

med doftande överraskningar<br />

längs uppfarten?<br />

En avskärmad viloplats för<br />

egna lässtunder i skuggan?<br />

Eller vill just du kunna<br />

odla dina egna grönsaker,<br />

bär och kryddor? Är det<br />

någon som vill göra slag<br />

i saken och anlägga den<br />

där näckrosdammen med<br />

Koi och guldfiskar bredvid<br />

uteplatsen? Eller en uppvärmd<br />

pool?<br />

De små barnen kan ha<br />

tjatat om en liten lekstuga<br />

med sandynor och gungor<br />

för rofylld fantasilek<br />

kombinerad med full fart<br />

och klättring. Visst har<br />

de större barnen kanske<br />

fantiserat sedan några år<br />

om en asfalterad basketplan<br />

eller en egen skateboardramp?<br />

Medan en av<br />

dem önskar en egen friggebod<br />

för att där kunna få<br />

vara ifred med kompisarna<br />

i rockbandet.<br />

GIVETVIS FINNS ÄVEN praktiska<br />

behov, som fungerande<br />

plats för cyklarna, rymligare<br />

bilparkering, insynsskydd<br />

vid matplatser (både<br />

inne och utomhus), vid<br />

poolen eller för att slippa<br />

se in till grannen...<br />

Något utrymme för alla<br />

trädgårdsmaskiner och<br />

redskap. En plats att hänga<br />

tvätten. En behaglig skuggig<br />

matplats i middagssolen<br />

för familjen och kanske<br />

hela tjocka släkten.<br />

En passage som leder till<br />

nästa trädgårdsrum, med<br />

matplats.<br />

Odlingsbäddar i ett av<br />

trädgårdsummen?<br />

FOTO: Jennie Finkelstein<br />

Så skapar du<br />

rum i trädgården<br />

”Ett trädgårdsrum är en tydligt markerad yta för en<br />

kombination av syfte och funktion! ”<br />

YTAN – Börja med att fundera ut vad ni ska ha rummet<br />

till och på hur stor yta som behövs. Detta beror bland<br />

annat på hur många personer som ska kunna vistas där.<br />

En mysvrå i en berså för en person eller fyra personer<br />

kräver ju olika yta. En bollplan för hela gänget har sina<br />

behovsmått. En cykelparkering sin, etc.<br />

VAR – Hitta den optimala platsen för just det rummet.<br />

En boulebana kan ligga nära uteplatsen, eller längst bort<br />

på tomten. En lekyta för de små barnen bör ligga nära där<br />

vuxna vistas, för trivsel, trygghet och säkerhet. Tvätten vill<br />

de flesta inte ha för synlig, men inte heller för långt bort av<br />

praktiska skäl. Grönsaksodlingarna bör ligga vindskyddat,<br />

men soligt, för god tillväxt och avkastning.<br />

HUR – Rama in rummen med träd, buskar, perenner,<br />

ettåriga växter, eller sätt upp staket, plank, spaljéer,<br />

pergola eller bygg en mur eller annat önskvärt. Det går<br />

bra att blanda material. Eller håll dig till ett. Det är en<br />

smaksak.<br />

MEN BLIR DET INTE MER SVÅRTSKÖTT?<br />

Det är lätt att tro att trädgården blir svårskött om ni<br />

skapar flera rum i stället för att ha en större lättklippt<br />

gräsyta, men icke! Det kan bara ta lite tid att anlägga<br />

trädgårdsrummen, men de som kan bli mycket lättskötta<br />

på sikt om man jämför med att klippa gräsmattan minst<br />

en gång i veckan om den ska vara fin. Träd, buskar och<br />

fleråriga perenna växter har en etableringstid på ett<br />

till några år, men sedan är planteringar förhållandevis<br />

lättskötta, beroende på hur noga man anlagt och vad<br />

man valt för växter. Allt växande kräver givetvis underhåll<br />

av någon form. Tänk över ert intresse och förbered för<br />

enklast tänkbara underhåll.<br />

FOTO: Jennie Finkelstein<br />

Vi vill ha utsikt<br />

men mindre<br />

insyn, säger de<br />

flesta villaägare.


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

11<br />

WWW.BARRVAXTSPECIALISTEN.SE 4.<br />

Vi erbjuder industri- och villagrindar, staket och stängsel samt garageportar för<br />

både industri och villa. Allt tillverkas enligt dina behov – allt är skräddarsytt.<br />

Det finns över sextio olika utföranden att välja bland. Produkterna vi säljer är<br />

varmförzinkade och pulverlackerade med tio års rostgaranti. Grindarna kan<br />

tillverkas som skjulgrindar eller slanggrindar (tvåbladsgrindar.)<br />

Fabriken som tillverkar dessa grindar och portar ligger i Polen och använder sig av<br />

den senaste tekniken och teknologin. De säljer sina produkter över hela Europa.<br />

Deras huvudmål är kvalitet och service.<br />

Vi säljer även barrväxter, som Thuja<br />

Smaragd, idegran, gran, enbär och<br />

andra barrväxter. Vi har många års<br />

erfarenhet och samarbetar med särskilt<br />

utvalda leverantörer, för att kunna<br />

garantera utmärkt kvalitet på våra växter.<br />

Vårt sortiment kompletteras av fontäner, statyer och utemöbler<br />

tillverkade av konststen. Stenen påminner i mycket om marmor<br />

vad gäller fysiska och estetiska egenskaper och motståndskraft<br />

mot väder.<br />

VÄLKOMNA TILL VÅRAN HEMSIDA WWW.BARRVAXTSPECIALISTEN.SE<br />

il 072-252-24-44 070-960-65-66 WITOLD@BARRVAXTSPECIALISTEN.SE<br />

SWORAB HB GLÖMSTAV. 522B, 141-32 HUDDINGE, STOCKHOLM<br />

*Erbjudandet gäller vid köp av garageport och motor samt montage.<br />

Erbjudandet gäller t.o.m 160731.<br />

Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden.<br />

www.crawfordcenter.se<br />

Södertälje Södertälje Bromma Bromma<br />

Svalängsvägen Svalängsvägen 2 Voltavägen 2 Voltavägen 13 13<br />

Telnr 08-551 Telnr 531 08-551 20 531 20<br />

Välkommen till<br />

SOMMARKAMPANJ!<br />

Så vet du att allt ordnar sig<br />

Att planera för sin egen bortgång kan kännas både<br />

märkligt och svårt. Därför har vi tagit fram en helt<br />

ny kostnadsfri tjänst till våra kunder.<br />

Tillsammans med våra erfarna jurister upprättar<br />

vi ditt testamente. Om du vill tar vi hand om och<br />

bevakar dina viktiga dokument såsom försäkringsbrev,<br />

avtal, och testamente. Givetvis får du fri rådgivning<br />

hos våra jurister och begravingsrådgivare. Allt du<br />

behöver göra är att teckna en begravningsförsäkring<br />

hos oss. Läs mer på www.ignis-funebris.se<br />

Passa på att byta<br />

Garageport i sommar!<br />

Så bjuder vi på kryssning med<br />

Vi borde kanske inte ens nämna ordet försäkring<br />

utan istället nöja oss med att säga IGNIS Omtanke.<br />

I GNIS Försäkringar<br />

i samarbete med<br />

IGNIS<br />

Uppsala Uppsala<br />

Kungsgatan Kungsgatan 115 E 115 E<br />

Begravnings byråer<br />

Telnr 018-418 Telnr 018-418 90 00 90 00<br />

specialisterna<br />

Pris<br />

från 15.500:-<br />

exklusive<br />

rot-avdrag


12 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Trädgård: Skapa rum<br />

SKISS – SYFTET är att skapa<br />

spänning genom att inte<br />

kunna se allt i rummet förrän<br />

man är där.<br />

Passager mellan ”rummen”<br />

i villaträdgårdar kan<br />

man skapa av alla tänkbara<br />

material för att förstärka<br />

nyfikenhet och förväntningar.<br />

Om ni på väg mot entrén<br />

till villan passerar<br />

genom en liten miniallé<br />

på fyra prydnadsträd, kan<br />

den trånga passagen med<br />

ljus och skuggspel ge samma<br />

effekt som en pampig<br />

slottsallé . En liten pergola<br />

som ni går igenom med<br />

Om ni asfalterar uppfarten för att få en<br />

lättskött och bekväm infart för bilar, kan<br />

barn och ungdomar även nyttja ytan för<br />

bollspel eller skateboardtrick.<br />

Några frodiga odlingsbäddar, lådor eller<br />

krukor för giftfria grönsaker, bär och andra<br />

nyttigheter kan verkligen inspirera till<br />

sundare matlagning och roligare måltider,<br />

samt blir ett härligt skafferi för pollinerande<br />

insekter.<br />

bara tre steg kan även den<br />

ge samma upplevelse.<br />

BILD– HUR SORTERAR ni<br />

och väljer bland de olika<br />

förslagen? Börja gärna med<br />

att var och en får en lättordnad<br />

önskan uppfylld i<br />

trädgården, anpassad efter<br />

tid, budget och arbetsinsats,<br />

för att efterhand<br />

utöka ”rum” efter röstning,<br />

lottning eller vanligt sunt<br />

samråd.<br />

Det kan hjälpa att besöka<br />

fina parker och trädgårdar<br />

och granska hur de ser ut<br />

och används, men framför<br />

allt vad ni upplever som<br />

härligt, spännande eller ej.<br />

Sök gärna i litteratur för<br />

att få inspiration eller hjälp<br />

för hur man går tillväga.<br />

Lycka till med att skapa<br />

rum för hela familjen!<br />

Jennie Finkelstein<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Hitta vinn – vinn möjligheter med era trädgårdsrum<br />

En agillitybana för hunden eller kaninen i<br />

trädgården kan utveckla en spontan utelek<br />

till ett engagerande intresse för flera i<br />

familjen.<br />

Det kan vara härligt att torka lakan i vinden.<br />

Planterar du dessutom en hallonhäck eller<br />

blomstrande buskar runt eller framför<br />

tvätten, döljer du fladdrande strumpor<br />

och kalsonger och sätter behaglig doft till<br />

textilierna.<br />

ILLUSTRATION: Camilla Bengtsson<br />

Passager<br />

höjer spänningen!<br />

Tänk er att ni färdas genom<br />

en allé upp till en större<br />

herrgård. Ni funderar på<br />

hur det kommer se ut när<br />

ni kommer fram. Till slut<br />

öppnar sig en större gårdsplan<br />

framför huvudbyggnaden,<br />

men på sidorna finns<br />

det murar eller häckar som<br />

ramar in trädgårdsrum som<br />

bara går att ana genom<br />

trånga öppningar och<br />

väcker på nytt ditt intresse.<br />

Nyströms Cement<br />

– en bra grund att stå på<br />

Hus av Leca - Naturligtvis bäst!<br />

Källarväggar:<br />

För att förhindra fukt i källarväggar och<br />

krypgrund använder vi oss av Isodräns<br />

fuktskydd som dränerar, kapillärbryter,<br />

värmeisolerar och torkar ut.<br />

Detta leder till en torr och varm källarvägg<br />

som ger ett behagligare inomhusklimat<br />

och sänker dina uppvärmningskostnader!<br />

Cellplastisolering<br />

Golvvärme<br />

För ett varmt och behagligt<br />

golv använder vi oss av<br />

Thermotech golvvärmesystem.<br />

Bjälklagselement<br />

Bjälklag av armerad<br />

lättklinkerbetong<br />

NC-block<br />

Med våra egenproducerade<br />

NC-block i leca bygger du<br />

ditt hus rätt från början.<br />

Torrstaplas, fylls med bruk i<br />

speciella spår och bildar<br />

ett murverk utan synliga<br />

fogar.<br />

Leca byggblock<br />

Massivblock 70-400mm<br />

ALBA kantelement<br />

Prefabricerad i längder upp till<br />

6000 mm och projektanpassas så<br />

att ett minimum av arbetsplatsinsatser<br />

erfodras.<br />

ALBA grundbalk<br />

och grundsula<br />

Prefabricerad i längder upp till<br />

6000 mm och projektanpassas så<br />

att ett minimum av<br />

arbetsplatsinsatser erfodras.<br />

Sulorna tillverkas som standard i<br />

längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.<br />

från grund till färdigt hus, hur<br />

man bygger med NC-blocket.<br />

RÖ 762 93 RIMBO TEL 0175-77 41 91 FAX 0175 624 60


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

13<br />

Aktuellt: Rut & Rot<br />

Fler ruttjänster i vårbudget<br />

Sedan den 1 januari <strong>2016</strong> halverades maxbeloppet du kan få som skattereduktion<br />

för RUT-tjänster, åtminstone om du fyllt 65 år. Avdrag för matlagning, bartendertjänster<br />

och poolstädning slopades helt. Nu har regeringen istället valt att utöka<br />

med andra tjänster.<br />

DE NYA RUTAVDRAGEN är en<br />

del av regeringens vårbudget<br />

som riksdagen röstar<br />

om nu i juni. Det föreslås<br />

träda i kraft den första augusti<br />

i år.<br />

Bland annat införs skattereduktion<br />

för reparation<br />

och underhåll av vitvaror<br />

i bostaden. Arbetet ska<br />

utföras i bostaden, vilken<br />

inkluderar garage, förråd<br />

eller tvättstuga. Utökningen<br />

av rut-avdraget gör<br />

att en skattereduktion för<br />

vissa trädgårdstjänster,<br />

flyttjänster och it-tjänster<br />

blir införd.<br />

De nya rutavdragen – enligt<br />

regeringens vårbudget<br />

• Beskärning och borttagning<br />

av träd och buskar.<br />

• Flytt av bohag och annat<br />

lösöre mellan bostäder<br />

samt till och från magasinering<br />

i samband med flytt<br />

mellan bostäder.<br />

• Installation, reparation<br />

och underhåll av data- och<br />

informationsteknisk utrustning,<br />

dataprogram och<br />

dataförbindelser samt handledning<br />

och rådgivning i<br />

samband med sådant arbete.<br />

Vad är ruttjänster?<br />

Det arbete som köparen<br />

söker rutavdrag för, ska<br />

tillhöra hushållsarbetets<br />

kärnområde och utföras<br />

i en bostad som han eller<br />

hon bor i eller använder<br />

som fritidsbostad, eller som<br />

köparens föräldrar bor i<br />

eller använder som fritidsbostad.<br />

Gå in på skatteverket.se<br />

för att försäkra dig<br />

om att du har rätt att göra<br />

skatteavdrag.<br />

Gabriella Lindau<br />

gabriella_l@villatidningen.se<br />

Älvkarleby Turist<br />

& Konferenshotell<br />

Hur mycket<br />

avdrag får du?<br />

Rot- och rutavdraget<br />

räknas ihop och är<br />

max 50 000 kronor per<br />

person och år.<br />

Rutavdrag<br />

För rutarbete kan du<br />

dra av max 50 procent<br />

av arbetskostnaden,<br />

max 25 000 kr per år<br />

för dig som inte fyllt<br />

65 år vid årets ingång.<br />

Du som fyllt 65 år vid<br />

årets ingång kan få<br />

max 50 000 kr i rutavdrag.<br />

Rotavdrag<br />

För rotarbete kan du<br />

dra av max 30 procent<br />

av arbetskostnaden.<br />

Rotavdraget är max<br />

50 000 kr per person<br />

och år.<br />

Konferens, bröllop och upplevelser i unika miljöer intill Dalälven<br />

Varesig du kommer hit för en konferens med dina kollegor, hyra våra<br />

festlokaler, äta gott eller bara njuta av naturen så har du hittat rätt, om du<br />

letar efter en inspirerande miljö och ett trevligt bemötande.<br />

Resor till hela världen<br />

Resor Erfarenhet<br />

Erfarenhet<br />

och<br />

och<br />

kunskap,<br />

kunskap,<br />

trygghet till trygghet<br />

och<br />

och hela engagemang,<br />

engagemang,<br />

världen<br />

starka<br />

starka<br />

möten<br />

möten<br />

och<br />

och<br />

upplevelser.<br />

upplevelser.<br />

Djur,<br />

Djur,<br />

natur,<br />

natur,<br />

kultur<br />

kultur<br />

All Erfarenhet All<br />

sightseeing<br />

sightseeing och och kunskap, och<br />

många<br />

många trygghet måltider<br />

måltider och ingår<br />

ingår engagemang, i<br />

i<br />

priset.<br />

priset.<br />

Vi starka Vi<br />

har<br />

har<br />

ställt möten ställt<br />

resegaranti<br />

resegaranti och upplevelser. till<br />

till<br />

Kammarkollegiet.<br />

Kammarkollegiet.<br />

Djur, natur, kultur<br />

All sightseeing och många måltider ingår i priset.<br />

Vi har ställt resegaranti till Kammarkollegiet.<br />

Sicilien<br />

24<br />

24 september,<br />

september, 8 dagar,<br />

dagar, fr fr 15.550:-<br />

En<br />

En av<br />

av Medelhavets<br />

Medelhavets vackraste<br />

vackraste öar.<br />

öar. Vi<br />

Vi ser<br />

ser<br />

spåren<br />

spåren av<br />

av både<br />

både greker,<br />

greker, normander<br />

normander och<br />

och<br />

romare.<br />

romare.<br />

Besök<br />

Besök<br />

på<br />

på<br />

Etna<br />

Etna<br />

och<br />

och<br />

de<br />

de<br />

Eoliska<br />

Eoliska<br />

öarna.<br />

öarna.<br />

Kuba Karibiens pärla<br />

Gör<br />

Gör som<br />

som president<br />

president Obama,<br />

Obama, besök<br />

besök Kuba.<br />

Kuba.<br />

Vi<br />

Vi tar<br />

tar dig<br />

dig runt<br />

runt i<br />

i Havanna<br />

Havanna och<br />

och andra<br />

andra<br />

vackra<br />

vackra städer<br />

städer och<br />

och berättar<br />

berättar om<br />

om minnena<br />

minnena<br />

från<br />

från<br />

kolonialtid<br />

kolonialtid<br />

och<br />

och<br />

revolutionen,<br />

revolutionen,<br />

naturligtvis<br />

naturligtvis<br />

lite<br />

lite<br />

sol<br />

sol<br />

och<br />

och<br />

bad<br />

bad<br />

och<br />

och<br />

mycket<br />

mycket<br />

musik.<br />

musik.<br />

Kina<br />

Lilla<br />

Lilla<br />

rundresan<br />

rundresan<br />

8 17<br />

17 - 10<br />

oktober,<br />

oktober, - 13 dagar, 9<br />

dagar,<br />

dagar, fr 13.450:-<br />

fr fr 22.850:-<br />

Beijing Stora<br />

Stora rundresan<br />

rundresan<br />

m tillägg Xian, 12 sept, 28 okt<br />

Beijing 25<br />

25<br />

oktober,<br />

oktober,<br />

m tillägg,<br />

14<br />

14<br />

dagar,<br />

dagar,<br />

Xian,<br />

fr fr<br />

Guilin,<br />

28.290:-<br />

Yangshou, 12 sept<br />

Shanghai – Hong Kong, 10 oktober<br />

Kroatien: Lopud &<br />

Sicilien Dubrovnik<br />

24 27<br />

27 september,<br />

augusti,<br />

augusti, 8<br />

dagar,<br />

dagar, 8 dagar,<br />

fr fr fr 9.950kr:-<br />

15.550:-<br />

En Förläng<br />

Förläng av Medelhavets sommaren<br />

sommaren vackraste<br />

vid<br />

vid vackra<br />

öar. Vi ser<br />

spåren medelhavet.<br />

medelhavet.<br />

både greker, normander och<br />

romare. Besök på Etna och de Eoliska<br />

öarna.<br />

Kroatien & Serbien<br />

Kuba 2 september, Karibiens 7 dagar, fr 11.950:-<br />

pärla<br />

2 september, 7 dagar, fr 11.950:-<br />

Kulturlandskapet<br />

Kulturlandskapet<br />

vid<br />

vid<br />

Donau<br />

Donau<br />

under<br />

under<br />

Gör som president Obama, besök Kuba.<br />

vinskörden.<br />

vinskörden.<br />

Vi tar dig runt i Havanna och andra vackra<br />

städer och berättar om minnena från<br />

Borneo<br />

kolonialtid och revolutionen, naturligtvis<br />

lite 28<br />

28<br />

sep,<br />

sep, sol och<br />

10<br />

10<br />

feb,<br />

feb, bad<br />

11<br />

11 och<br />

dagar,<br />

dagar, mycket<br />

fr fr 27.450:-<br />

musik.<br />

Regnskog, Lilla Regnskog, rundresan näsapor,<br />

näsapor,<br />

orangutanger,<br />

orangutanger,<br />

sköldpaddor. 17<br />

sköldpaddor.<br />

oktober, 9 Och<br />

Och<br />

dagar, mycket<br />

mycket<br />

fr 22.850:-<br />

mycket<br />

mycket<br />

mer..<br />

mer..<br />

Stora rundresan<br />

Georgien<br />

25 oktober, 14 dagar, 3<br />

september,<br />

september, 9<br />

dagar,<br />

dagar,<br />

fr fr<br />

fr 13.450:-<br />

28.290:-<br />

Kulturlandet<br />

Kulturlandet<br />

vid<br />

vid<br />

Sidenvägen.<br />

Sidenvägen.<br />

En<br />

En<br />

resa<br />

resa<br />

i<br />

i<br />

historien.<br />

historien.<br />

Mellan<br />

Mellan<br />

Svarta<br />

Svarta<br />

Havet<br />

Havet<br />

och<br />

och<br />

Kaukasus.<br />

Kaukasus.<br />

Extra<br />

Extra<br />

lågt<br />

lågt<br />

introduktionspris.<br />

introduktionspris.<br />

Lite mer av allt…<br />

Lite mer av allt…<br />

Mer<br />

Mer<br />

information<br />

information<br />

på<br />

på<br />

vår<br />

vår<br />

hemsida.<br />

hemsida.<br />

Ring<br />

Ring<br />

och<br />

och<br />

beställ<br />

beställ<br />

vår<br />

vår<br />

katalog.<br />

katalog.<br />

Mer information på vår hemsida.<br />

Ring och beställ vårens katalog.<br />

Vår stora<br />

Vår Sydamerikaresa<br />

stora<br />

Sydamerikaresa<br />

Ecuador,<br />

Ecuador, Galapagos,<br />

Galapagos, Peru,<br />

Peru, Bolivia<br />

Bolivia<br />

22<br />

22 okt,<br />

okt, 21<br />

21 dagar,<br />

dagar, fr fr 61.900:-<br />

Vi<br />

Vi<br />

tar<br />

tar<br />

dig<br />

dig<br />

med<br />

med<br />

till<br />

till<br />

regnskogen,<br />

regnskogen,<br />

22 okt, 21 dagar, fr 61.900:-<br />

Ecuador, Galapagos, Peru, Bolivia<br />

Andernas<br />

Andernas höjde,<br />

höjde, Galapagos<br />

Galapagos djurliv,<br />

djurliv,<br />

Inkaindianernas Vi Inkaindianernas tar dig med till Cusco<br />

Cusco regnskogen, och<br />

och<br />

Machu<br />

Machu<br />

Picchu, Andernas Picchu,<br />

Titicacasjön<br />

Titicacasjön höjde, Galapagos och<br />

och<br />

mycket<br />

mycket djurliv, mer.<br />

mer.<br />

Inkaindianernas Cusco och Machu<br />

Picchu, Titicacasjön och mycket mer.<br />

St Petersburg<br />

St Petersburg<br />

20<br />

20 september,<br />

september, 4 dagar,<br />

dagar, fr fr 9.450:-<br />

Vår<br />

Vår<br />

närmaste<br />

närmaste<br />

kulturstad,<br />

kulturstad,<br />

Östersjön<br />

Östersjön<br />

pärla. 20 september, Vi ser det 4 historiska dagar, fr centrum 9.450:-<br />

pärla.<br />

pärla. Vi<br />

Vi ser<br />

ser det<br />

det historiska<br />

historiska centrum<br />

centrum<br />

med Vår med närmaste bl<br />

bl a<br />

Eremitaget<br />

Eremitaget kulturstad, och<br />

och Östersjön gör<br />

gör<br />

en<br />

en<br />

tur<br />

tur<br />

till pärla. till<br />

Sommarpalatset.<br />

Sommarpalatset.<br />

Vi ser det historiska centrum<br />

med bl a Eremitaget och gör en tur<br />

till Sommarpalatset.<br />

Kroatien<br />

Kroatien<br />

Mellan Orienten<br />

Mellan<br />

och Medelhavet<br />

Orienten<br />

och Medelhavet<br />

8 oktober,<br />

oktober, 8 dagar,<br />

dagar, fr fr 14.450:-<br />

Förläng<br />

Förläng<br />

sommaren<br />

sommaren<br />

vid<br />

vid<br />

det<br />

det<br />

vackra<br />

vackra<br />

Adriatiska 8 oktober, Havet. 8 dagar, Split, fr 14.450:- Trogir, Brac,<br />

Adriatiska<br />

Adriatiska Havet.<br />

Havet. Split,<br />

Split, Trogir,<br />

Trogir, Brac,<br />

Brac,<br />

Dubrovnik Förläng Dubrovnik sommaren och<br />

och<br />

Mostar.<br />

Mostar. vid det Mycket<br />

Mycket vackra sightseeing<br />

Adriatiska seeing<br />

sight-<br />

och<br />

och Havet. underbar<br />

underbar Split, mat.<br />

mat.<br />

Trogir, Brac,<br />

Dubrovnik och Mostar. Mycket sightseeing<br />

och underbar mat.<br />

Vandra i Nepal<br />

Vandra i Nepal<br />

2 oktober,<br />

oktober, 11<br />

11 dagar,<br />

dagar, fr fr 20.950:-<br />

Följ<br />

Följ med<br />

med oss<br />

oss till<br />

till världens<br />

världens tak!<br />

tak! Vi<br />

Vi vandrar<br />

vandrar i<br />

i<br />

Annapurna-området. 2 Annapurna-området. oktober, 11 dagar, fr Hisnande<br />

Hisnande 20.950:-<br />

vyer,<br />

vyer,<br />

vandring<br />

vandring som<br />

som passar<br />

passar den som<br />

som klarar<br />

klarar att<br />

att<br />

Följ gå<br />

gå t<br />

med<br />

ex<br />

ex<br />

Bergslagsleden.<br />

Bergslagsleden.<br />

oss till världens<br />

Besöker<br />

Besöker<br />

tak! Vi vandrar<br />

byar<br />

byar<br />

och<br />

och<br />

i tempel.<br />

tempel.<br />

Annapurna-området.<br />

Möjlighet<br />

Möjlighet<br />

till<br />

till<br />

cykel<br />

cykel<br />

Hisnande<br />

någon<br />

någon<br />

vyer,<br />

dag.<br />

dag.<br />

vandring som passar den som klarar att<br />

gå t ex Bergslagsleden. Besöker byar och<br />

Indien Gyllene triangeln<br />

tempel. Möjlighet till cykel någon dag.<br />

Indien Gyllene triangeln<br />

25<br />

25 oktober,<br />

oktober, 9 dagar,<br />

dagar, fr fr 19.250:-<br />

Indien Gyllene triangeln<br />

med 25 med oktober, Taj<br />

Taj<br />

Mahal,<br />

Mahal, 9 dagar, Ranthambhore<br />

Ranthambhore fr 19.250:- med<br />

med<br />

En<br />

En oförglömlig<br />

oförglömlig resa<br />

resa mellan<br />

mellan Delhi,<br />

Delhi, Agra,<br />

Agra,<br />

tigersafari<br />

tigersafari<br />

samt<br />

samt<br />

Jaipur.<br />

Jaipur.<br />

En oförglömlig resa mellan Delhi, Agra,<br />

med Taj Mahal, Ranthambhore med<br />

Dubai & Abu Dhabi<br />

tigersafari samt Jaipur.<br />

Dubai & Abu Dhabi<br />

Dubai & Abu Dhabi<br />

24<br />

24 oktober,<br />

oktober, 6 dagar,<br />

dagar, fr fr 18.450:-<br />

Lyxiga<br />

Lyxiga dagar<br />

dagar i<br />

i Förenade<br />

Förenade Arabemiraten.<br />

Arabemiraten.<br />

Stadssightseeing, 24 Stadssightseeing, oktober, 6 dagar, ökensafari,<br />

ökensafari, fr 18.450:-<br />

världens<br />

världens<br />

högsta<br />

högsta<br />

byggnad<br />

byggnad<br />

Burj<br />

Burj<br />

Khalifa.<br />

Khalifa.<br />

Möjlighet<br />

Möjlighet<br />

Lyxiga till<br />

till<br />

shopping<br />

shopping<br />

dagar i<br />

och<br />

och<br />

Förenade<br />

sol<br />

sol<br />

och<br />

och<br />

Arabemiraten.<br />

bad.<br />

bad.<br />

Stadssightseeing, ökensafari, världens<br />

högsta byggnad Burj Khalifa. Möjlighet<br />

till shopping och sol och bad.<br />

Sydafrika<br />

Sydafrika<br />

Vilda djur & natur<br />

27<br />

27 oktober,<br />

oktober, 10<br />

10 dagar,<br />

dagar, Vilda djur & natur fr fr 24.900:-<br />

Safari<br />

Safari<br />

i<br />

i<br />

Entabeni-reservatet.<br />

Entabeni-reservatet.<br />

Besök<br />

Besök<br />

i<br />

i<br />

27 oktober, 10 dagar, fr 24.900:-<br />

Soweto<br />

Soweto och<br />

och underbart<br />

underbart vackra<br />

vackra Kapstaden.<br />

Kapstaden.<br />

Safari i Entabeni-reservatet. Besök i<br />

Soweto och underbart vackra Kapstaden.<br />

Uganda<br />

Uganda<br />

26<br />

26 november,<br />

november, 12<br />

12 dagar,<br />

dagar, fr fr 32.450:-<br />

Fyra<br />

Fyra nationalparker<br />

nationalparker i<br />

i i<br />

i Afrikas<br />

Afrikas pärla.<br />

pärla.<br />

Chans<br />

Chans att<br />

att se<br />

se Big<br />

Big Five.<br />

Five. En<br />

En höjdpunkt<br />

höjdpunkt<br />

är Fyra är<br />

ätet<br />

ätet nationalparker med<br />

med<br />

bergsgorillorna<br />

bergsgorillorna i i Afrikas i<br />

i<br />

de pärla. de<br />

dimhöljda Chans dimhöljda att se bergen<br />

bergen Big Five. i<br />

i<br />

Bwindi.<br />

Bwindi.<br />

En höjdpunkt<br />

är ätet med bergsgorillorna i de<br />

dimhöljda bergen i Bwindi.<br />

26 november, 12 dagar, fr 32.450:-<br />

Tanzania Safariresa<br />

30<br />

30 sept,<br />

sept, 4 nov,<br />

nov, 10<br />

10 feb,<br />

feb, 9 dagar,<br />

dagar,<br />

Tanzania Safariresa<br />

fr fr 31.000:-<br />

30 sept, 4 nov, 9 dagar, fr 31.000:-<br />

NYHET<br />

NYHET<br />

NYHET<br />

6 dagar<br />

dagar safari<br />

safari i Ruaha<br />

Ruaha Nationalpark,<br />

Nationalpark, där<br />

där vi<br />

vi<br />

6 kommer<br />

kommer dagar safari<br />

riktigt<br />

riktigt i Ruaha<br />

nära<br />

nära<br />

djuren.<br />

djuren. Nationalpark,<br />

Möjlighet<br />

Möjlighet där<br />

att<br />

att<br />

vi<br />

kommer förlänga<br />

förlänga riktigt<br />

med<br />

med<br />

mer<br />

mer nära<br />

safari<br />

safari djuren.<br />

eller<br />

eller Möjlighet<br />

sol<br />

sol<br />

och<br />

och<br />

bad.<br />

bad.<br />

att<br />

förlänga med mer safari eller sol och bad.<br />

tel. 026-726 20<br />

info@alvkarleby.nu • www.alvkarleby.nu<br />

Tel Tel 019-333000<br />

Järntorgsg 9, 9, Örebro<br />

Tel 019-333000<br />

Järntorgsg 9, Örebro


14 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Omgivande terräng<br />

Behandlad yta - ca 2m bred<br />

Trädgård: Skadedjur<br />

”Det osynliga viltstaketet”<br />

Sprides 0-15m från skyddad yta<br />

Våra fyra REVIRA-produkter skyddar mot bl.a. rådjur, älg, sork,<br />

mullvad, kanin, hare, grävling, grannens katt, vildsvin och mot möss.<br />

REVIRA är helt ofarligt för djur och användare, miljövänligt,<br />

långtidsverkande, ekonomiskt, enkelt och effektvt.<br />

REVIRA Ultra mot möss: enkelt, effektivt och giftfritt. Sprides runt husgrunden.<br />

Läs referenser, produktinformation och beställ på www.biotek.se<br />

universal<br />

Säljs i välsorterade Gardencenter-, Granngården-,<br />

Lantmännen-, Swedish Agro-butiker och i vår webbutik.<br />

www.biotek.se<br />

0430-706 80 • info@biotek.se Spara annonsen!<br />

TIPSA<br />

OSS!<br />

extra<br />

special<br />

ultra<br />

"<br />

Nyhet <strong>2016</strong><br />

Läsartips!<br />

biotek<br />

ren biologi - ny teknik<br />

Dela med er av era tips gällande hus och<br />

trädgård. Låt andra läsare inspireras! Vi<br />

kommer under <strong>2016</strong> presentera läsartips<br />

och berättelser under segmentet<br />

”läsartips”. Skicka gärna in bilder om det<br />

är något ni vill att vi ska visa upp!<br />

Maila till tips@villatidningen.se.<br />

VILLAtidningen<br />

(O)djur i<br />

din trädgård!<br />

Vill du slippa ovälkomna<br />

gäster i trädgården? Här<br />

kommer trädgårdsexperten<br />

Jennie Finkelsteins<br />

bästa tips!<br />

RÅDJUR – lockas till<br />

trädgårdar för att<br />

det finns lättillgängliga<br />

godsaker<br />

där och kan hoppa<br />

över de flesta staket. För<br />

att mota dem behövs minst<br />

1,80 meter högt viltstaket<br />

eller liknande.<br />

Produkter på marknaden<br />

som har illaluktande<br />

ämnen (för rådjur), kan<br />

hjälpa i bästa fall, eller ett<br />

tag, men det finns inga garantier.<br />

Även otvättad ull,<br />

urin och hund kan avskräcka,<br />

men inte alltid.<br />

Ett rådjur är alltid mån<br />

om sin flyktväg. Trånga<br />

utrymmen, utspridda vattenslangar<br />

och leksaker att<br />

kliva över, kan också hjälpa,<br />

så ni får prova er fram.<br />

gropen ända upp till ytan.<br />

Plantera trädet i gropen.<br />

MÖRDARSNIGLAR – är en<br />

plåga på vissa platser. De<br />

är aktiva i fuktigt väder<br />

eller kvällstid. Det finns<br />

snigelgift som är godkänt<br />

för människor, djur och natur<br />

på marknaden, men det<br />

kan bli en stor kostnad om<br />

ni har en stor tomt.<br />

Öl är något ni kan lura<br />

dem med. En djup skål,<br />

en nedgrävd flaska/burk<br />

eller liknande fyller ni<br />

med väldoftande öl. Detta<br />

lockar dem från långt håll<br />

och när de väl hamnat i<br />

ölen kommer de inte upp så<br />

lätt igen, utan kan slängas<br />

dagen efter. Ha ett skydd<br />

över fällan mot regn, så att<br />

inte ölen späds ut, eller så<br />

att ni slipper se den, och<br />

skyddar även mot hunden<br />

eller barnen.<br />

MYROR – brukar gilla torra<br />

miljöer för att lägga ägg<br />

där, eller så hämtar de jord<br />

från urnor i trädgården.<br />

De är även en indikator på<br />

löss, då de ”mjölkar” lössen<br />

på sockerlösning. Det finns<br />

flera godkända medel på<br />

marknaden. Vanligt kallt<br />

vatten eller såpvatten kan<br />

hjälpa mot löss och andra<br />

mindre parasitangrepp. Det<br />

viktigaste är att ha koll på<br />

sina växter, och inte vänta<br />

för länge med någon<br />

åtgärd, eftersom växter<br />

stressas av angrepp.<br />

Jennie Finkelstein<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

Reningsverk I VÄRLDSKLASS<br />

– enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp<br />

FÅGLAR – Starar,<br />

skator kråkor och<br />

kajor gillar bär och håller<br />

noga utkik efter när de är<br />

mogna, men det är inte<br />

roligt om de plockar rent så<br />

inga bär blir kvar till familjen.<br />

Bärnät är en smart<br />

uppfinning och kan mota<br />

fåglarna, inte alltid. Lägg<br />

annars en leksaksorm eller<br />

en låtsasrovfågel nära, så<br />

kan det eventuellt hjälpa.<br />

TIPS!<br />

Våga vara frågvis på din plantskola,<br />

som brukar ha kunnig personal.<br />

Eller sök på nätet eller i böcker efter<br />

växter som skadedjur inte gillar.<br />

conclean.se | Tel. 019-500 03 00<br />

SORKAR – av olika<br />

sorter kan göra<br />

stor skada i en<br />

trädgård. De märks inte alltid<br />

förrän det lilla fruktträdet<br />

plötsligt välter, då inga<br />

rötter finns kvar. Ibland<br />

kan man se hål i gräset,<br />

och om ni går på en yta där<br />

de rör sig mycket sjunker<br />

marken ner, då den blivit<br />

perforerad. Katter kan bli<br />

mästare på att hålla borta<br />

sorkar. Att hålla gräset kort<br />

hjälper en hel del. Det finns<br />

även vibrerande skrämselprodukter<br />

mot sork, som<br />

kan fungera. Men om ni<br />

oroas för att samma sak<br />

händer det nya fruktträdet<br />

som ska planteras, lägg<br />

fint kycklingnät nederst<br />

i gropen, så att det klär


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

15<br />

KrönsTrädgård<br />

– en plats för livsnjutaren<br />

Kan möjliggöra vattentoalett<br />

vid krav på hög skyddsnivå<br />

Fullständigt sortiment av<br />

odlingsvärda och i vår zon härdiga<br />

trädgårdsväxter. Perenn- och<br />

buskleveranser varje vecka.<br />

Egen odling av sommarblommor,<br />

grönsaksplantor och kryddväxter. Vi<br />

kompletterar med växter från andra<br />

håll till vårt stora sortiment.<br />

Roslagens vattenteknik AB / Tel. 070-532 49 12 / 0176-532 49 12<br />

E-post: info@upplunda.se / www.rvtab.se<br />

Vi demonstrerar<br />

och säljer<br />

fantastiska<br />

Öppettider: MÅN-FRE 9-17<br />

HELG 10-15<br />

Kröns Trädgård / Väddö<br />

Tel: 0176-51041<br />

Hemlagad lätt lunch eller bara kaffe<br />

och kaka i en härlig miljö? Stärk dig<br />

i vårt kafé Kröns Kök!<br />

INGET KÖPTVÅNG – KOM IN OCH NJUT!<br />

www.kronstradgard.se<br />

Nu kan du ta bort sten<br />

och berg på tomten med<br />

minimala vibrationer!<br />

Med systemet Simplex från Power Tools tar man<br />

skonsamt och effektivt bort sten, berg och betong.<br />

En alternativ metod till konventionell sprängning när<br />

du vill vara rädd om din omgivning.<br />

STOPPAR STEN OCH BERG<br />

DINA POOLDRÖMMAR?<br />

Ska du dra fram vatten och avlopp, dra in fiber eller kanske<br />

anlägga en pool? Sten/berg i vägen är inte längre något hinder och<br />

behöver inte heller kosta enorma summor. Kontakta oss på Power Tools<br />

för att få kontaktuppgifter till din lokala entreprenör som använder sig av det<br />

gasgenererande systemet Simplex för att spräcka sten, berg och betong.<br />

Säkert! - Effektivt! - Kostnadsbesparande!<br />

www.ptools.se<br />

Södra Sverige:<br />

Power Tools Herrljunga<br />

0513-722 82<br />

<strong>Stockholm</strong>sområdet:<br />

Power Tools <strong>Stockholm</strong><br />

070-720 69 38<br />

Uppsala och <strong>norr</strong>ut:<br />

Power Tools Uppsala<br />

070-568 01 20


16 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Sommar: Årets sommarpratare<br />

Här är årets<br />

Sommarpratare!<br />

Lars Ulrich från Metallica, Carola, Carolina Klüft, rapparen Silvana Imam, fotbollsstjärnan<br />

Kim Källström och artisten Anna Ternheim. Sommaren är här med möten,<br />

berättelser och kunskap.<br />

– SOMMAR ÄR en viktig radiotradition<br />

som fångar vår<br />

samtid. Vi lever i en komplex<br />

värld där gränser<br />

raderas och människor<br />

flyr, med många parallella<br />

offentligheter som sällan<br />

kommunicerar med<br />

varandra. I en polariserad<br />

tid är behovet av kunskap,<br />

öppenhet och en mångfald<br />

av idéer större än någonsin.<br />

Sommar är en brobyggare,<br />

säger Bibi Rödöö, programchef<br />

för Sommar och<br />

Vinter i P1.<br />

SOMMAR <strong>2016</strong> SMYGSTARTAR<br />

på midsommarafton med<br />

en poddspecial på engelska<br />

med Lars Ulrich, trummis<br />

i Metallica. Sommar i P1<br />

inleds sedan traditionsenligt<br />

på midsommardagen,<br />

först ut är författaren David<br />

Lagercrantz som följs<br />

av programledaren Annika<br />

Lantz. Yngst är 18-årige Ahmad<br />

Khan Mahmoodzada,<br />

känd från Hollywoodfilmen<br />

”Flyga drake” och ensamkommande<br />

flykting från<br />

Afghanistan. Äldst är Kerstin<br />

Ekman,<br />

en av Sveriges<br />

mest uppskattade<br />

författare.<br />

Vi lever i en<br />

komplex<br />

värld...<br />

På USA:s<br />

nationaldag 4<br />

juli hörs Gloria<br />

Ray Karlmark<br />

som tog strid<br />

mot hat och rasism i The<br />

Little Rock Nine, en milstolpe<br />

i den amerikanska<br />

medborgarrättsrörelsen.<br />

Andra Sommarpratare<br />

är skidåkaren Johan Olsson<br />

och Kikki Danielsson, Alexander<br />

Bard, diplomaten<br />

och visselblåsaren Anders<br />

Kompass, MMA-fightern<br />

Alexander ”The Mauler”<br />

Gustafsson, grundaren<br />

av språkreseföretaget EF<br />

Bertil Hult och författaren<br />

Klas Östergren. Vi hör<br />

Janne Andersson, ny förbundskapten<br />

för herrlandslaget<br />

i fotboll, politikern<br />

Marit Paulsen, och systrarna<br />

Kronlöf<br />

som gör<br />

Sommar tillsammans.<br />

Lyssnarna<br />

kommer att få<br />

höra om tatueringar<br />

och<br />

slöj-design, om<br />

robotforskning och DNAvetenskap.<br />

Programmet<br />

samlar uppåt en miljon<br />

lyssnare i radion och allt<br />

fler lyssnar via podden i<br />

efterhand.<br />

När halva sommaren<br />

gått kommer Sveriges Radio<br />

att publicera en topp-5-<br />

lista på de mest avlyssnade<br />

Sommarvärdarna och efter<br />

hela sommaren kommer<br />

sedan en topp-10 lista att<br />

offentliggöras.<br />

Bibi Rödöö, programchef för Sommar och Vinter i P1<br />

MER INFORMATION OM<br />

Sommarvärdarna och vad<br />

de tänker prata om i sina<br />

program:<br />

sverigesradio.se/sommar<br />

Fakta om Sommar i P1<br />

Sommar är ett program i Sveriges Radio som varje<br />

sommar sänds i P1. Programledarna är särskilt inbjudna.<br />

De ansvarar för varsin dag, och de presenterar sig själva,<br />

fritt valda ämnen och musik som de själva valt. Det första<br />

programmet sändes den 29 juni 1959. Idén till programmet<br />

kom från Tage Danielsson, som då var chef för radiounderhållningen<br />

på Sveriges Radio, och producenten Jörgen<br />

Cederberg, som också var den allra första sommarvärden.<br />

FOTO: Mattias Ahlm/Sveriges Radio FOTO: Mattias Ahlm/Sveriges Radio


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

17<br />

Motor: Min båt<br />

Daycruiser<br />

Bowrider<br />

Välj båt efter behov<br />

Har det blivit dags att förverkliga båtdrömmen? Då bör du fundera över hur du tänkt<br />

använda din nya trotjänare och skissera en budget över alla beräknade utgifter. Vi<br />

hjälper dig att navigera rätt på oceanen av alternativ.<br />

SOLSKIMRANDE VÅGOR,<br />

GRÖNSKANDE sommaröar<br />

och doften av vatten i en<br />

svalkande fläkt. Visst är det<br />

härligt med båt i semestertid?<br />

Tre storfavoriter bland<br />

svenska båtägare är styrpulpetbåt,<br />

bowrider och<br />

daycruiser. Men vilken av<br />

dem bör man egentligen<br />

satsa på då man väl beslutat<br />

sig för att att skaffa båt?<br />

SVARET HÄNGER TILL stor<br />

del på sådant som användningsområde<br />

och vilken<br />

budget du tänkt avsätta för<br />

båtlivet.<br />

– Styrpulpetbåten har en<br />

öppen planlösning och lämpar<br />

sig väldigt väl för transporter<br />

och dagtursåkande.<br />

De lite större exemplaren<br />

har även kapell. En bowrider<br />

påminner i mycket om<br />

styrpulpetbåten, men har<br />

Checklista inför båtutflykten<br />

“Ju bättre förberedelser, desto roligare upplevelser.”<br />

Här hittar du Mats Erikssons bästa tips för att få ut det<br />

mesta av båtturen:<br />

• Kontrollera bränslenivån och båtens sjöduglighet.<br />

• Kontrollera sjökortet.<br />

• Se till att det finns flytväst åt alla ombord.<br />

• Ta reda på det du behöver om destinationen.<br />

• Boka bord i förväg inför restaurangbesök.<br />

• Packa lämpliga kläder, badkläder och solskyddsolja.<br />

en stängd vindruta framåt.<br />

De mindre varianterna<br />

passar bra för finåkning,<br />

säger Mats Eriksson, vd på<br />

Sweboat, Båtbranschens<br />

riksförbund.<br />

EN DAYCRUISER GER även<br />

utrymme för spontanövernattningar.<br />

Den kommer<br />

alltid med en liten ruff, ett<br />

kapell, två korgplatser och<br />

två sovplatser.<br />

Mats Eriksson, VD på<br />

Sweboat, Båtbranschens<br />

riksförbund<br />

Båttypen är visserligen<br />

inte lika mycket av ett arbetsredskap<br />

som styrpulpetbåten,<br />

men den är ändå<br />

fullt tjänlig för transporter.<br />

Dess främsta nisch är dock<br />

turer fram och tillbaka till<br />

land.<br />

FÖR DIG SOM vill skaffa båt<br />

gäller det alltså att planera<br />

inför köpet, så att valet faller<br />

på rätt kandidat.<br />

Eriksson anser rentav att<br />

du bör involvera hela familjen<br />

i förberedelserna:<br />

– Låt alla berätta vad de<br />

har för behov, önskemål<br />

och förväntningar. Vad ska<br />

ni använda båten till? Är<br />

det viktigt att den är ny<br />

eller går det bra med ett<br />

begagnat exemplar? Var<br />

kan man förvara den under<br />

sommaren och vintern?<br />

Hur mycket får båtlivet<br />

kosta?<br />

Tänk på att det tillkommer<br />

utgifter i form av<br />

försäkringar, service och<br />

båtplats. Därför kan det<br />

komma väl till pass att skissera<br />

en budget.<br />

PRISLISTA FÖR NYA BÅTAR<br />

Styrpulpetbåt – Från 100 000- 500 000 kronor.<br />

Bowrider – Från 300 000 kronor till en miljon.<br />

Daycruiser – Från 300 000 kronor till en miljon.<br />

Se även till att båten är korrekt CE-märkt för<br />

din säkerhet.<br />

ÄNNU EN FASETT av juvelen<br />

är förstås miljöfaktorn.<br />

Något som kan vara värt<br />

att väga in i diskussionen<br />

kring nytt eller begagnat.<br />

Idag blir båtmotorerna<br />

alltmer bränslesnåla. Både<br />

de och skroven blir dessutom<br />

allt lättare i produktion.<br />

Och precis som inom<br />

bil-branschen har elektronikutvecklingen<br />

skett<br />

i raketfart:<br />

– På en modern daycruiser<br />

har du solpaneler som laddar<br />

båtbatteriet och batteriet<br />

Styrpulpet<br />

för belysningen ombord.<br />

Det är smidigt, snygg och<br />

billigt. Samtidigt märks en<br />

väldig boom vad gäller aluminiumskrov<br />

med en insida<br />

i plast. Vilket är nästan<br />

helt underhållsfritt, säger<br />

Eriksson till sist.<br />

HAR DU NÅTT ett beslut? I så<br />

fall, skål – och “båten upp”!<br />

Tina Quist<br />

redaktionen@villatidningen.se<br />

TÄVLING: Han vann<br />

badtunnan från SpaDealers<br />

Härmed säger vi grattis till Torbjörn Backman från<br />

Västerås, som kammade hem en badtunna från SpaDealers<br />

i Villatidningens senaste läsartävling! Vinstens<br />

värde? 17 000 kr.<br />

Hej Torbjörn! Vi börjar väl<br />

med en klassisk vinnarfråga.<br />

Hur känns det?<br />

– Det känns bra. Riktigt<br />

bra. Det är perfekt med en<br />

badtunna såhär lagom till<br />

sommaren. Dessutom är tajmingen<br />

väldigt välprickad<br />

på andra sätt. Vi är ganska<br />

nyinflyttade och har ännu<br />

inte hunnit fixa så mycket<br />

i vårt nya hem.<br />

Är du nöjd med din vinst?<br />

– Ja, badtunnan är bättre<br />

än vad jag trodde. Den<br />

överträffar mina förväntningar<br />

på många sätt. Jag<br />

hade tänkt skaffa ett spabad<br />

i plast från början.<br />

Man har ju hört talas om<br />

trätunnor som läcker, men<br />

den sortens problem har vi<br />

inte haft. Det känns faktiskt<br />

som en fördel att den<br />

är av naturmaterial. Bäst<br />

är förstås att kunna bada<br />

utomhus, att vattnet är uppvärmt<br />

och att tunnan har<br />

massagetillbehör.<br />

Har du hunnit med något<br />

invigningsdopp?<br />

– Ja, två stycken. Det<br />

kommer blir många mysiga<br />

familjestunder – framför<br />

allt framåt hösten, skulle<br />

jag tro!<br />

VI SÄGER TACK Torbjörn, för<br />

din tid – och grattis ännu en<br />

gång till din vinst! En inte<br />

så galen tunna att hoppa i...<br />

Tina Quist<br />

redaktionen@villatidningen.se


18 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

sätta dina avloppsplaner!<br />

& Ecoflush<br />

Vi hjälper dig att sjösätta dina avloppsplaner!<br />

Vi hjälper dig att sjösätta dina avloppsplaner!<br />

Vi hjälper dig att sjösätta dina avloppsplaner!<br />

Vi hjälper dig att sjösätta dina avloppsplaner!<br />

Läs mer om Norrtäljepaketet på vår hemsida! www.gothes.com<br />

ätta till mål, dina avloppsplaner!<br />

Vi tar Vi dig hjälper från med start allt till dig mål, från att med allt sjösätta från dina avloppsplaner!<br />

Ring 0176-29 49 43 för mer info<br />

utredning/ansökan Vi tar dig från start fram till mål, till med färdigt allt från avlopp.<br />

eller bokning av ett personligt möte.<br />

fram till färdigt avlopp.<br />

utredning/ansökan fram till färdigt avlopp.<br />

Vi tar dig från start till mål, med allt från<br />

utredning/ansökan fram till färdigt avlopp.<br />

Vår personal är välutbildad och vi lämnar 10-års garanti på ditt nya avlopp.<br />

Vår personal är välutbildad och vi lämnar 10-års garanti på ditt nya avlopp.<br />

vi lämnar 10-års garanti på ditt nya avlopp.<br />

Vår personal är välutbildad och vi lämnar 10-års garanti på ditt nya avlopp.<br />

Vill du ha WC i fritidshuset?<br />

Ecoflush WC för självfall till sluten<br />

WC-tank eller vakuum-system.<br />

Även slamavskiljare för BDT och WC.<br />

Tel: 0176-29 49 43<br />

www.gothes.com<br />

E-post: ingemar@gothes.com<br />

Norra Norra Roslagen Roslagen<br />

Södra Roslagen<br />

The The Brown Brown AB - Vi<br />

Company<br />

tar dig<br />

AB - Norrtälje<br />

från start till mål, med allt från<br />

Helgö Mark Konsult AB - AB - Vallentuna<br />

Jonny Jonny Bruhn Bruhn jonny@avloppspoolen.se<br />

Johan Helgöstam johan@avloppspoolen.se<br />

Norra Roslagen<br />

Södra Roslagen<br />

Tel: 0176-22 Tel: 0176-22 94 44 / 070-518 01 33<br />

Tel: 070-827 50 06<br />

till mål, utredning/ansökan med allt från fram till färdigt avlopp.<br />

The Brown 94 44 Company / 070-518 AB 01 - 33 Norrtälje Helgö Tel: 070-827 Mark Konsult 50 06AB - Vallentuna<br />

Jonny Bruhn jonny@avloppspoolen.se<br />

Johan Helgöstam johan@avloppspoolen.se<br />

Enskilt avlopp<br />

Tel: 0176-22 94 44 / 070-518 01 33<br />

Tel: 070-827 50 06<br />

ram till Vår personal färdigt välutbildad avlopp. och vi lämnar 10-års garanti på ditt nya avlopp.<br />

je<br />

Vi tar dig från start till mål, med allt från<br />

Enskilt avlopp<br />

utredning/ansökan fram till färdigt avlopp.<br />

lämnar 10-års Södra garanti Roslagen på ditt nya avlopp.<br />

Helgö Mark Konsult AB - Vallentuna<br />

Johan Helgöstam johan@avloppspoolen.se<br />

Tel: 070-827 50 06<br />

Vår personal är välutbildad och vi lämnar 10-års garanti på ditt nya avlopp.<br />

Norra Roslagen<br />

The Brown Company AB - Norrtälje<br />

Södra Jonny Roslagen Bruhn jonny@avloppspoolen.se<br />

Tel: 0176-22 94 44 / 070-518 01 33<br />

Johan Helgöstam johan@avloppspoolen.se<br />

Tel: 070-827 50 06<br />

Helgö Mark Konsult AB - Vallentuna<br />

Norra Roslagen<br />

The Brown Company AB - Norrtälje<br />

Jonny Bruhn jonny@avloppspoolen.se<br />

Tel: 0176-22 94 44 / 070-518 01 33<br />

Södra Roslagen<br />

Enskilt avlopp<br />

Är du typen som<br />

Är du typen som<br />

tänker lite längre?<br />

Är du typen som<br />

tänker lite längre?<br />

Helgö Mark Konsult AB - Vallentuna<br />

Johan Helgöstam johan@avloppspoolen.se<br />

Tel: 070-827 50 Våra 06miljövänliga Våra miljövänliga lösningar lösningar för för enskilda avlopp<br />

passar dig som tänker långsiktigt, och längre ändå.<br />

passar Våra dig miljövänliga som tänker lösningar långsiktigt, för och enskilda längre ändå. avlopp<br />

BAGA bioTank ger dig bästa möjliga avloppsrening<br />

BAGA passar bioTank dig<br />

med<br />

som ger enklare dig tänker bästa installation, möjliga långsiktigt,<br />

trygga avloppsrening och längre ändå.<br />

garantier och serviceavtal<br />

med enklare installation, trygga<br />

BAGA bioTank som faktiskt ger betyder dig bästa något. möjliga avloppsrening<br />

garantier och serviceavtal<br />

med enklare installation, trygga<br />

som faktiskt www.baga.se<br />

betyder något.<br />

Södra Roslagen<br />

garantier och serviceavtal<br />

www.baga.se<br />

Helgö som faktiskt Mark betyder Konsult något. AB - Vallentuna<br />

Johan Helgöstam johan@avloppspoolen.se<br />

Tel:<br />

www.baga.se<br />

070-827 50 06<br />

Vallentuna Mark & maskin<br />

Daniel Hjelm: 070-772 71 88<br />

vallentunamm@gmail.com<br />

David Gunneby 073-505 41 75<br />

Jonatan Vallius 070-794 94 95


Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

19<br />

Enskilt avlopp: Del 5<br />

Ställ rätt frågor<br />

– slipp oväntade utgifter<br />

Läs tidigare delar<br />

av avlopps serien på<br />

villatidningen.se<br />

Ska du uppgradera eller<br />

installera nytt enskilt<br />

avlopp till fritidshuset?<br />

Tänk på att samma regler<br />

gäller oavsett om det är<br />

ett fritidshus eller permanentboende.<br />

Man kan<br />

inte förvänta sig att göra<br />

ett mycket enklare avlopp<br />

bara för att man spenderar<br />

mindre tid där.<br />

I DAGENS MODERNA fritidshus<br />

så har de flesta indraget<br />

vatten, en vattenspolande<br />

toalett och kanske<br />

en dusch. Standarden är<br />

helt enkelt högre än när<br />

sommarstugorna började<br />

komma på 30-40-talet, även<br />

om dessa självklart finns<br />

kvar. Har man ett sådant<br />

äldre fritidshus så kan<br />

man oftare ha ett enklare<br />

avlopp, men är huset enligt<br />

dagens standard, så blir avloppet<br />

detsamma.<br />

Frågor du kan ställa<br />

dig innan installation av<br />

avlopp till fritidshuset är<br />

till exempel vilken standard<br />

du vill ha. Om du har<br />

oregelbunden elförsörjning<br />

bör du välja en anläggning<br />

som klarar detta. Vilka möjligheter<br />

finns till underhåll,<br />

service och slamtömning?<br />

Klarar du dig utan<br />

indraget vatten och istället<br />

bär in vatten i hinkar<br />

behövs ingen avloppsanläggning<br />

om du exempelvis<br />

kastar diskvattnet över<br />

våtkomposten. Finns det ett<br />

rör ut från diskbänken så<br />

behöver du tänka igenom<br />

hur detta vatten ska renas<br />

utan risk för lukt och försumpning.<br />

Hur mycket använder du<br />

fritidshuset? Alla anläggningar<br />

måste byggas<br />

för en belastning som<br />

motsvarar minst ett hushåll<br />

vid permanentboende.<br />

Vissa anläggningar mår<br />

dock inte bra av att de används<br />

sällan, till exempel<br />

en del minireningsverk.<br />

FUNDERAR DU PÅ att köpa ett<br />

fritidshus med en befintlig<br />

avloppsanläggning gäller<br />

det att ställa rätt frågor till<br />

rätt person, för att undvika<br />

onödiga kostnader.<br />

Även om det är nytt så<br />

måste du vara säker på<br />

att tillstånd finns och<br />

att det är installerat på<br />

rätt sätt. Avloppet är inte<br />

ett dolt fel, därför gäller<br />

undersökningsplikten. Du<br />

har en skyldighet att själv<br />

kontroller att det fungerar.<br />

Går det att spola<br />

i toan? Finns alla delar<br />

som ska finnas i avloppet?<br />

Redan innan visningen,<br />

ring till miljökontoret<br />

i kommunen och ställ<br />

frågor. Då kan du snabbt få<br />

reda på om det är nytt eller<br />

gammalt och om det finns<br />

tillstånd. Ibland är det bättre<br />

att få information från<br />

kommunen istället för fastighetsägaren<br />

och mäklaren.<br />

PÅ AVLOPPSGUIDEN FINNS en<br />

broschyr som heter ”Att<br />

köpa hus med enskilt avlopp”.<br />

Där hittar du alla<br />

frågor du bör ställa för att<br />

slippa oväntade utgifter.<br />

Gabriella Lindau<br />

gabriella_l@villatidningen.se<br />

Läs mer<br />

avloppsguiden.se<br />

Här finns information om det mesta som rör en skilda<br />

avlopp, bland annat avloppsteknik, hur du planerar ditt<br />

avlopp samt förteckningar över entreprenörer, konsulter<br />

och avloppsprodukter. Här finns snart också en helt ny<br />

marknadsöversikt på avloppsprodukter som ersätter den<br />

tidigare från 2011.<br />

smaavlopp.se<br />

Kunskapscentrum Små Avlopps hemsida med information<br />

främst riktad till yrkesverksamma inom området.<br />

havochvatten.se<br />

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns information<br />

om bland annat lagar och regler för enskilda avlopp.<br />

konsumentverket.se<br />

Mer information om konsumentlagstiftning hittar du på<br />

Konsumentverkets hemsida.<br />

www.mullis.se<br />

lantmateriet.se<br />

På Lantmäteriets hemsida finns information om vilka<br />

regler som gäller för gemensamhetsanläggningar.<br />

E-post. info@mullis.se Tfn. 08-656 54 56<br />

Vill du annonsera<br />

i nästa nummer?<br />

Kontakta mig för att annonsera i<br />

tidningen eller om du vill diskutera<br />

ett bra upplägg för just ditt företag.<br />

Michael Ekvall<br />

018-10 37 30<br />

michael_e@villatidningen.se<br />

AVLOPPSARBETEN I<br />

HELA STOCKHOLMS<br />

SKÄRGÅRD SAMT<br />

MÄLAREN.<br />

Vi utför avloppsarbeten i hela <strong>Stockholm</strong>s skärgård<br />

samt även Estlandsvägen, Mälaren. Vi är auktoriserade Vaxholm och diplomerade<br />

som entreprenör inom detta och samarbetar med flera<br />

företag på marknaden, 070-511 bl.a FANN, 30 28 BAGA, UPONOR,<br />

EVERGREEN, TOPAS, KLARO Reningsverk m.fl.<br />

info@saxarensbrygg.se<br />

www.saxarensbrygg.se<br />

Kontakta oss så kommer vi<br />

ut och lämnar offert.<br />

Ring<br />

mig!<br />

Få en lyxigare känsla med de<br />

designade, urinseparerande<br />

porslinsstolarna, som kan fås med<br />

eller utan vattenspolning.<br />

Mullis tillverkar biologiska<br />

toalettsystem i rostfri plåt.<br />

De är miljövänliga, luktfria och<br />

behöver varken el eller vatten.<br />

Vi har ett flertal olika storlekar<br />

på tankarna som går att<br />

anpassa efter just era behov.<br />

Mullis tillverkar biologiska<br />

toalettsystem i rostfri plåt.<br />

De är miljövänliga, luktfria och<br />

behöver varken el eller vatten.<br />

Estlandsvägen, Vaxholm<br />

070-511 30 28<br />

E-post. info@mullis.se Tfn. 08-656 54 56<br />

info@saxarensbrygg.se<br />

www.mullis.se<br />

E-post: info@mullis.se<br />

Tfn: 08-656 54 56<br />

www.mullis.se<br />

Mullis tillverkar biologiska<br />

Vi<br />

Mullis<br />

har<br />

tillverkar<br />

ett flertal<br />

biologiska toalettsystem<br />

olika storlekar<br />

toalettsystem i rostfri plåt. i rostfri<br />

på<br />

plåt.<br />

tankarna<br />

Mullis De är tillverkar miljövänliga,<br />

som De är går<br />

biologiska<br />

miljövänliga, luktfria<br />

att<br />

och behöver luktfria varken och<br />

anpassa<br />

el eller vatten.<br />

efter<br />

Vi behöver just<br />

har ett<br />

era<br />

flertal varken behov.<br />

olika el storlekar eller vatten. på<br />

toalettsystem i rostfri plåt.<br />

tankarna som går att anpassa efter just era behov.<br />

De är miljövänliga, Vi har ett luktfria flertal olika och storlekar<br />

behöver Få varken på tankarna lyxigare el eller känsla som vatten. går med att de<br />

Få en<br />

designade, anpassa<br />

lyxigare känsla<br />

efter urinseparerande<br />

just<br />

med<br />

era<br />

de<br />

behov.<br />

designade,<br />

urinseparerande porslinsstolarna, som<br />

Vi har ett porslinsstolarna, flertal olika storlekar som kan fås med<br />

kan fås med eller utan vattenspolning.<br />

på tankarna eller som utan går vattenspolning.<br />

Få en lyxigare känsla med de<br />

anpassa efter just era behov.<br />

designade, urinseparerande<br />

porslinsstolarna, som kan fås med<br />

eller utan vattenspolning.<br />

Få en lyxigare känsla med de<br />

E-post. info@mullis.se Tfn. 08-656 54 56<br />

designade, urinseparerande<br />

www.mullis.se<br />

porslinsstolarna, som kan fås med<br />

eller utan vattenspolning.<br />

E-post. info@mullis.se Tfn. 08-656 54 56<br />

www.mullis.se<br />

www.saxarensbrygg.se


20 SOMMARSPECIAL<br />

Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Egen brunn: Vattenkvalité<br />

Gott vatten kan<br />

vara otjänligt<br />

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, därför är det viktigt att det vatten vi dricker<br />

håller god kvalité. Att bara titta, smaka och lukta på vattnet säger faktiskt inte så<br />

mycket som man kanske tror. Vatten som smakar friskt och gott kan vara skadligt<br />

och grumligt brunt vatten kan vara helt okej.<br />

FÖR DIG MED egen dricksvattenbrunn<br />

är det en god idé<br />

att göra ett dricksvattenprov<br />

vart tredje år för att<br />

se vilka eventuella problem<br />

som just du har. Du kan<br />

genom att kryssa i en ruta<br />

på formuläret se till att<br />

provsvaren även skickas till<br />

kommunen. Då får kommunen<br />

en stor hjälp om<br />

den rådande dricksvattenkvalitén<br />

i området. De kan<br />

även hjälpa dig att tolka<br />

informationen i provsvaret.<br />

– Ofta får man hem sidor<br />

med mycket siffror och förkortningar<br />

som kan vara<br />

svåra för fastighetsägaren<br />

att förstå. Vad är det som<br />

gör att det inte är godkänt?<br />

Det ligger på kommunens<br />

ansvar att kunna svara på<br />

frågor om dricksvattenprovet,<br />

säger Astrid Grinell,<br />

redaktör på VA-guiden.<br />

Vilka är de vanligaste<br />

föroreningar i vattnet som<br />

kan vara skadliga för oss?<br />

– Det man blir sjuk av är<br />

bakterier. Man kan även bli<br />

sjuk av naturliga förekomster<br />

av mineraler i vatten,<br />

exempelvis arsenik och<br />

uran.<br />

– Barn är mer känsliga<br />

och där finns fler parametrar<br />

för dålig hälsoutveckling.<br />

Exempelvis kan<br />

för mycket fluor orsaka<br />

benskörhet.<br />

Men om det smakar gott så<br />

är det bra?<br />

– Många tänker att man<br />

kan se på vattnet, eller känna<br />

på smak och lukt om<br />

det är bra eller dåligt men<br />

det hänger sällan ihop. Vattnet<br />

kan smaka friskt och<br />

gott men ändå vara farligt.<br />

Sedan kan det se grumligt<br />

ut och kanske lukta<br />

av svavel men vara helt ok<br />

att dricka, så det är åt båda<br />

hållen.<br />

Vattnet kan<br />

smaka friskt<br />

och gott...<br />

– För mycket av de vanligaste<br />

föroreningarna i vatten,<br />

exempelvis järn och<br />

mangan, gör kanske att<br />

vittvätten inte blir vit och<br />

ger missfärgningar på toa<br />

och handfat. Som dricksvatten<br />

kan det vara helt ok,<br />

men det kan bli en teknisk<br />

anmärkning, säger Grinell<br />

Det finns olika typer<br />

av anmärkningsgrader<br />

beroende på om det är hälsomässiga,<br />

eller tekniska<br />

som påver-kar ledningar i<br />

huset, men också estetiskt.<br />

Man kanske inte vill dricka<br />

brunt eller starkt luktande<br />

vatten.<br />

Om det visar sig att vattenkvalitén<br />

brister, hur går<br />

man vidare?<br />

– Beroende på vilka anmärkningar<br />

man fått så behöver<br />

man ta tag i de som<br />

är hälsomässiga först. Finns<br />

bakterier? Då behöver man<br />

kalla dit en expert för att ta<br />

reda på om en avloppsanläggning<br />

kanske ligger för<br />

nära eller om ett rör gått<br />

sönder.<br />

KONTROLLERA BRUNNENS<br />

SVAGA punkter. Är konstruktionen<br />

tät? Det kan<br />

många gånger räcka att bli<br />

av med problemen genom<br />

olika tätningsåtgärder i<br />

brunnen.<br />

– Om det är mer tekniska<br />

eller estetiska anmärkningar<br />

kan man välja själv om<br />

man vill slippa brunt järnsmakande<br />

vatten.<br />

Var kan man vända sig för<br />

rådgivning?<br />

– För att borra efter<br />

dricksvatten så måste man<br />

vara certifierad. Så en certifierad<br />

brunnsborrningsfirma<br />

kan man vända sig<br />

till för att se vad de har för<br />

expertis. De brukar vara<br />

väldigt kunniga, avslutar<br />

Astrid Grinell.<br />

Gabriella Lindau<br />

gabriella_l@villatidningen.se<br />

Att bara lukta eller smaka på vattnet räcker inte för att avgöra om det är säkert att<br />

dricka och använda.<br />

Utfällningar av till exempel järn, kalk, mangan och koppar påverkar ibland disk- och<br />

tvättmaskiner, varmvattenberedare, badrumsutrustning och tvätt. Det kan bli dyrt.<br />

Om du installerar en vattenrening som behöver backspolas får detta vatten inte ledas<br />

till din slamavskiljare eller avloppsanläggning.<br />

Tillfällig<br />

reningsinsats<br />

För att komma till rätta<br />

med problem med kemiska<br />

ämnen i vattnet behöver<br />

man ibland installera filter,<br />

bland annat för att avskilja<br />

partiklar och för att förbättra<br />

lukt och smak. Tänk på att<br />

de kan behöva bytas ofta.<br />

Kontakta fackkunniga filterleverantörer<br />

för att diskutera<br />

vad som är lämpligt.<br />

Läs mer:<br />

Geologiska och tekniska<br />

förhållanden: Sverige geologiska<br />

undersökning: sgu.se<br />

Dricksvattenkvalitet:<br />

Livsmedelsverket:<br />

livsmedelsverket.se<br />

Tekniska problem: Svenska<br />

Brunnsborrares Branschorganisation<br />

Geotec: geotec.se,<br />

Sveriges Avanti-borrare<br />

Förening: avantisystem.se<br />

Vilken vattenrening?<br />

När kvaliteten på dricksvattnet behöver åtgärdas är nästa<br />

steg att ta reda på vilken sorts rening som är aktuell.<br />

Så här kan det gå till vid val av reningsutrusning:<br />

• Mängden vatten som ska behandlas uppskattas eller<br />

beräknas.<br />

• Förutsatt att en pumpanordning finns, omsätts brunnens<br />

vatten minst två gånger. Därefter tas ett vattenprov.<br />

Vattenanalysen ska omfatta både mikrobiologisk<br />

och kemisk kvalitetsbedömning.<br />

• Använd analyssvaren för att göra en bedömning om<br />

rening är nödvändig och praktiskt möjlig för att uppnå<br />

god vattenkvalitet. Analyslaboratorier eller vattenreningsföretag<br />

kan i de flesta fall bistå med hjälp i<br />

bedömningen.<br />

• Grunduppgifter angående vattenmängd och kvalitet<br />

lämnas till några olika vattenreningsfirmor.<br />

• Teknisk-ekonomisk värdering görs av lämnade<br />

uppgifter innefattande bland annat utrusningens<br />

omfattning och mått.<br />

• Efter installation och driftstart är det viktigt med<br />

förnyad kvalitetskontroll efter en viss tids körning,<br />

cirka tre månader är lämpligt.<br />

TIPSA<br />

OSS!<br />

Läsartips!<br />

Dela med er av era tips gällande hus och trädgård.<br />

Låt andra läsare inspireras! Vi kommer<br />

under <strong>2016</strong> presentera läsartips och berättelser<br />

under segmentet ”läsartips”. Skicka gärna in<br />

bilder om det är något ni vill att vi ska visa upp!<br />

Maila till tips@villatidningen.se.<br />

VILLAtidningen


RADON<br />

Villatidningen <strong>2016</strong> SOMMARSPECIAL<br />

21<br />

VISSTE DU ATT<br />

en Jets vakuumtoalett använder så lite<br />

som 0,5 liter vatten per spolning?<br />

ANLITA ETT PROFFS TILL<br />

Som jämförelse använder en traditionell vattentoalett i<br />

Dricker du radioaktivt vatten?<br />

snitt 6 liter per spolning<br />

GRÄVNINGSARBETET<br />

www.jets.se<br />

Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavskiljare.<br />

Den ger högsta reningsgraden av radon<br />

i samtliga tester utförda av SSI och råd & rön.<br />

RADONETT<br />

• garanterar en reningsgrad av radon på 97–99,9 %<br />

FOTO: FireGrader, Shutterstock<br />

FOTO: FireGrader, Shutterstock FOTO: FireGrader, Shutterstock<br />

Radonett<br />

ger dig och dina barn<br />

ett sunt och friskt<br />

vatten!<br />

• tar bort svavelväte, metangas och CO 2<br />

• höjer pH-värdet till ca 7,5 på naturlig väg utan kemikalier<br />

Utför alla slags arbeten inom bygg och markentreprenader<br />

samt sprängning. Vi är även auktoriserade tank installatörer.<br />

Så vill du ha en trygg resa genom just DITT drömprojekt så<br />

Uppskattningsvis finns 50.000 brunnar i Sverige som har<br />

hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas!<br />

SÖDRA<br />

Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig<br />

ENTREPRENAD<br />

Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik<br />

Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavskiljare.<br />

Den ger högsta reningsgraden av radon<br />

i samtliga tester utförda av SSI och råd & rön.<br />

RADONETT<br />

tveka inte att kontakta oss!<br />

TOCKHOLMS<br />

Fredrik Johansson Muskövägen 70, Muskö<br />

072-2250887 / fredrik_je@hotmail.com<br />

RADON<br />

Dricker du radioaktivt vatten?<br />

• garanterar en reningsgrad av radon på 97–99,9 %<br />

• tar bort svavelväte, metangas och CO 2<br />

• höjer pH-värdet till ca 7,5 på naturlig väg utan kemikalier<br />

Uppskattningsvis finns 50.000 brunnar i Sverige som har<br />

hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas!<br />

AVLOPPSSYSTEM FÖR BÅDE<br />

VILLA OCH FRITIDSHUS<br />

– kretsloppsanpassat för en<br />

bättre miljö<br />

Med smarta avloppslösningar från Jets får du samma komfort i<br />

fritidshuset som hemma. Systemet är enkelt att anpassa, sköta<br />

och underhålla. Det är dessutom miljövänligt, kretsloppsanpassat<br />

och håller högsta skyddsklass. Med Jets får du det tryggt och<br />

bekvämt – till glädje för både gäster och familj.<br />

Läs mer om Jets och hitta din lokala återförsäljare på www.jets.se<br />

Radonett<br />

ger dig och dina barn<br />

ett sunt och friskt<br />

vatten!<br />

www.radonett.com<br />

info@radonett.com<br />

Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig<br />

Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik<br />

www.radonett.com<br />

info@radonett.com


N 832 © PROPRES / info@propres.se<br />

,<br />

22 SOMMARSPECIAL 3 dagar på NESPRESSO<br />

4-stjärnigt Villatidningen <strong>2016</strong><br />

Villatidningen NUMMER 8 2014<br />

1. ca 60 sthotell konto i B<br />

Fråga 1<br />

Fråga 2<br />

3<br />

I vilken stadsdel i Göteborg startade<br />

Skandiamäklarna senast ett nytt Petra Marklund nyligen av vars plat<br />

MAESTRIA<br />

Vilket X. ca programledarjobb 35 st hoppade<br />

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN NESPRESSO<br />

1. Mö<br />

First Hotel Carlshamn 2. HHHH ca 5 st<br />

kontor?<br />

Stora trenden: PRESENTKO<br />

sedan ersattes av Sanna Nielsen?<br />

X. Mö<br />

Mitt i landskapet som kallas Sveriges<br />

2. His<br />

BLACK<br />

1. Mölnlycke<br />

1. Så ska det låta<br />

Gourmetkaffe<br />

PRESENTKORT<br />

X. Mölndal trädgård och alldeles X. Allsång vid Blekinges<br />

på Skansen<br />

2. Hisingen<br />

2. Melodifestivalen<br />

vackra skärgård,<br />

PÅ<br />

ligger<br />

SPARMA<br />

Nespresso<br />

Karlshamn<br />

Maestria<br />

som<br />

black<br />

har massor av attraktioner att bjuda<br />

PÅ SPARMAX<br />

till ett värde av 4599:<br />

Att kaffe ses som den viktigaste har en distinkt och unik smak som kan<br />

morgondrycken är för de flesta ingen härledas till det klimat och den plats, höjd, på. Med ett skönt läge i centrum ligger<br />

ditt hotell. Upplev kulturkvarteten<br />

Återvinning<br />

överraskning och under de senaste tio och väderlek där den odlas. Vinn ett presentkort till ett värde av 200<br />

åren har efterfrågan på gourmetkaffe,<br />

alltså kaffe av väldigt hög kvalitet, OLIKA FAKTORER STYR vilket kaffe som<br />

Du vet väl att du enkelt kan återvinna<br />

exploderat. Men väldigt få känner till blir gourmetkaffe. Dels handlar det om<br />

dina använda Nespressokapslar?<br />

(700 m) och Karlshamn Namn: museum samt Namn<br />

det arbete som ligger bakom varje böna kvaliteten på jordmånen där mineralerna<br />

Lägg dem i närmaste insamling för<br />

som slutligen hamnar i din morgonkopp. är en bidragande faktor, men även odlings-<br />

metall, med kaffesumpen kvar!<br />

Namn:<br />

och bearbetningsmetoderna, transporten, Kreativum Science Center Du (3,5 hittar mer km). information på Adres<br />

DEN ÖKADE EFTERFRÅGAN speglar det växande<br />

intresset i Sverige för mat och dryck föredrar odlingar där kaffet Adress: skördas för<br />

Postnr: Ort:<br />

lagringen och förpackningen. Nespresso<br />

Adress: nespresso.com.<br />

med högklassiga och hållbara råvaror, hand. I jämförelse med maskinskörd, där<br />

menar Mikael Andersson, Referent Coffee<br />

Specialist på Nespresso i Malmö. är handplockning en mycket delikat<br />

maskiner skakar loss bönorna från träden, Ankomst<br />

Telef<br />

Telefon:<br />

metod<br />

Telefon: E-post:<br />

– Jag tror att det i Sverige ligger i linje eftersom varje böna plockas när just den Valfri<br />

PRESENTKORT<br />

t.o.m. 21/12 <strong>2016</strong>.<br />

med vårt gedigna intresse för mat och har rätt mognadsgrad. Detta resulterar i en<br />

Lämna dit<br />

dryck. Det finns med oss, vi uppskattar hög homogen skörd av högsta kvalitet, där inga<br />

Ja, jag tar gärna emot<br />

kvalitet helt enkelt. Efterfrågan på gourmet-klassat<br />

kaffe har<br />

bönor tappats på marken eller på annat<br />

PÅ<br />

vuxit enormt de senaste<br />

10-15 åren, säger Mikael Andersson.<br />

LIMHAMNS<br />

sätt har skadats.<br />

KÖTT PÅ LIMHAM<br />

specialerbjudanden<br />

& VILT<br />

frå<br />

OM FLER VILL GOURMETKAFFE BORDE DET Nespresso. Ju bättre vi blir på att ta hand<br />

BEGREPPET ”SPECIAL-KAFFE”, ELLER gourmetkaffe<br />

som används idag, myntades för första<br />

SÄTTA HÖG PRESS PÅ ODLARE OCH ODLINGAR om odlingar och gårdar desto bättre blir<br />

VILLAtidningen<br />

OCH I SIN TUR MILJÖN?<br />

kaffet. Så när vi arbetar med hållbarhet är<br />

gången på mitten av 1970-talet. Det var –Jag tror att efterfrågan på högkvalitativt det för att förbättra miljön och även odlarnas<br />

situation, både socialt och ekonomiskt.<br />

till<br />

VILLAtid<br />

ett värde av 500:<br />

www.skandiamaklarna.se<br />

ett uttryck för en kaffeböna som kunde kaffe och hållbara odlingsmetoder går<br />

leverera något exceptionellt och hade en hand i hand. Är vi måna om vår mark, Det blir en resultat som alla vinner på,<br />

aromatisk profil som stack ut bland mängden.<br />

Det är en böna som inte har några vi månar om<br />

är vi måna om vår produkt. En produkt säger Mikael.<br />

nespresso.com<br />

VILLAtidningen<br />

vill vi ska bli helt perfekt.<br />

SVERIGES STÖRSTA TABLOIDA VILLATIDNING<br />

defekter, är av ideal storlek, densitet och Perfektionism är inte förhandlingsbart på<br />

VILLA<br />

Artikeln är ursprungligen hämtad från SvD.se<br />

SVERIGES STÖRSTA TA<br />

Vinnarna publiceras nästa vecka på vår Facebooksida samt på vill<br />

Vinn ett presentkort till ett värde av 2000:-<br />

Skicka in ordet som bildats i de blå<br />

rutorna och du har chans att vinna<br />

trisslotter!<br />

För att ditt svar ska registreras krävs mobilappen<br />

WyWallet. För mer information: www.wywallet.se<br />

Lycka till!<br />

Bildkrysset <strong>Sommarspecial</strong> <strong>2016</strong><br />

SVERIGES STÖRSTA TABLOIDA VILLATIDNING<br />

DE<br />

DELAR<br />

VÅRT<br />

RIKE<br />

EXV.<br />

GLAN,<br />

TISAREN,<br />

SILJAN<br />

OMTALAD<br />

TILL LEDA<br />

TAR DET<br />

LUGNT<br />

DESIN-<br />

FICERA –<br />

VATTEN<br />

KOLUGN<br />

Nespresso.<br />

Lycka til<br />

SLUT<br />

HAR NOG<br />

RABATT<br />

IBLAND<br />

BRUKAR RUM<br />

OFTAST<br />

MAJORITET KAN SES<br />

ÖVER I LÅNG<br />

FÅTAL RAD<br />

HAR ROM<br />

– OCH<br />

SÄTTS I<br />

MARKEN<br />

I vilke<br />

de Sk<br />

Ly<br />

SVERIGES STÖR<br />

1:A PRIS<br />

10 st trisslotter<br />

2:A PRIS<br />

5 st trisslotter<br />

3:E PRIS<br />

2 st trisslotter<br />

Vinnare av krysset nr 4 <strong>2016</strong><br />

1:A PRIS | 10 trisslotter<br />

Åke Peterson, Lund<br />

2:A PRIS | 5 trisslotter<br />

Eva Tengwan, Sävedalen<br />

3:E PRIS | 2 trisslotter<br />

Lars-Göran Kallin, Åkersberga<br />

Skriv in korsord<br />

(mellanslag) och<br />

ordlösningen som bildats<br />

i de blå rutorna i ett sms.<br />

Skicka det till 72456.<br />

Kostnad för sms: 5 kr +<br />

ev. operatörsavgift.<br />

Rätt lösning krysset, föregående nummer.<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

DYML I NG<br />

Vinnarna<br />

meddelas<br />

per post.<br />

ORK OCH STÄLLE<br />

STÅR PÅ ÄR SOM<br />

LÄTT<br />

NORDEN-<br />

DOLDA<br />

STICKER<br />

ATT FÖRSTÖRA SÅDAN<br />

RÉAUMUR- OCEAN<br />

DIMMA<br />

SKIÖLDS AVSIKTER<br />

SIG<br />

GÄRNA<br />

ÄR KONKURRENS-<br />

TERMO- HUD-<br />

OCH FÖR- FARTYG; RENSADE<br />

ZOLA-<br />

ODUGLIG INDUSTRI K METER LÄRA H LORAT V STJÄRNA B ULL F FLICKA<br />

SIOUX-<br />

6<br />

INDIANEN<br />

ÄR EN N O R D A M E R I K A N<br />

STICKER<br />

ÄR LIK<br />

UT E N SKRÖNA E V I G T A K A<br />

1<br />

BAKVERK<br />

INDRÄNKT<br />

MED SAFT<br />

ELLER<br />

U D D A R LIKÖR S A V A R I N<br />

HAR MAN<br />

3<br />

BÖR NOG<br />

MÅNGEN<br />

LASTBAR<br />

MÖBEL<br />

PÅ SINA<br />

L I M M A T VANOR Ä N D R A<br />

HAR AV- SPRÄNGD<br />

FINSK<br />

GÅNGS- ÄR GOD<br />

KOMMUN<br />

GER<br />

BETYG ATT STAD I<br />

MED<br />

KANONER<br />

V Ä S S A VÄNTA T-LÄN A N K A TRÄSK<br />

STADGA<br />

MÅ MAN OS-STAD<br />

VISSA<br />

ILLA-<br />

GÖR MAN<br />

PENNOR<br />

SINNAD<br />

BLIVANDE<br />

IBLAND G<br />

KRITIK<br />

ELEVER A T E N T A D E L<br />

UNDER-<br />

HÄR KAN<br />

HÅLLER<br />

ARTIST<br />

KVINNOR<br />

VISA<br />

G I G O L O UPP SIG A R E N A<br />

HAR VÄL<br />

GÅR<br />

GUBBE<br />

RIVA, BRIST-<br />

ROMMEN<br />

PETA, ANDE<br />

A N N A L E R AV SIG N PLOCKA<br />

RIKTNING<br />

A V<br />

ÅRS-<br />

SOM EN<br />

BÖCKER<br />

ELLIPS<br />

HÅRT<br />

AKTUELL<br />

VATTEN<br />

I S<br />

TID<br />

O V A L P U R E<br />

FASONERADES<br />

INTA<br />

SOM EVA SUR<br />

ANGER<br />

VAR DEN HAR<br />

FÖRSÅT- PERSONS<br />

DRAMATISK DARIO<br />

BRUN-<br />

MAN VÄL<br />

LIGT<br />

MÄRKA<br />

KARAKTÄR<br />

EJ PÅ SIG<br />

SAMMANFOGAD F O ALGER B<br />

VAPEN<br />

LINNET<br />

K I N K I G<br />

INNE<br />

KAPAR<br />

E P I T E T<br />

FINA<br />

KVARTS-<br />

BÖR MAN<br />

FORM-<br />

JU KÅK-<br />

L O C K A N D E MULLRAR G O D I S S K Å L<br />

ATIONER<br />

STÄDER T<br />

GÖR<br />

STUMP<br />

4<br />

KÖPMÄN<br />

GROV,<br />

FÖR ATT<br />

P A R K E R A<br />

VARM<br />

TJÄNA P Å S L A T Å T L A S E<br />

VÄV<br />

STÄLLA<br />

ÄR ILLA<br />

IDISSLARE<br />

NÄSTAN<br />

TÅLD<br />

5<br />

HAR FYRA<br />

FRI FRÅN<br />

PERSON<br />

RENSA<br />

SJÖGÅNG<br />

S M U L<br />

FRISTAD<br />

M I S S H A G L I G M A G A R<br />

FISK<br />

VÄNDER<br />

BÖR EJ<br />

EJ TILL-<br />

HAR FÖR-<br />

ÖGON-<br />

TA IN<br />

LÅTET<br />

TJÄNARE<br />

VATTEN<br />

KREDIT<br />

STÄRK-<br />

KOMMER<br />

ANDE<br />

OFTA<br />

K A P P A N E K O R O L A G A A N<br />

UNGE<br />

IGEN<br />

UPPGIFT<br />

ÄR DET<br />

HAR<br />

METALL-<br />

FÖR-<br />

LORADE<br />

FÖRLAG<br />

BIT<br />

GJORT<br />

R A D E BERMUDA S A K N A T E D E R A T STATLIG T E N<br />

POSTALT<br />

KROM<br />

CHEF<br />

KAN MAN<br />

BEHÖVA<br />

2 FLIT<br />

7<br />

GÖRA<br />

OCH<br />

SLAG-<br />

KAN EJ<br />

VID SKRIV- D E R B Y ARBETE I REDSKAP R A C K E T OCH ICKE N E G E R A<br />

ARBETE<br />

LOKAL<br />

FILATELIST<br />

UTDÖD,<br />

GÖR DEN<br />

TÄVLING<br />

GJORDE<br />

KLUMPIG<br />

SOM HAR<br />

DET S A M L A D E DUV- D R O N T INVÄND- A N D R A R<br />

FÅGEL<br />

NINGAR<br />

SÅDANA<br />

HÄNDER ÄR<br />

OPARTISKA<br />

DUGER<br />

SOM MAT<br />

INTENSIVT<br />

LJUS<br />

B 987 © PROPRES / info@propres.se<br />

Bilder från <strong>Stockholm</strong>s Antikmässa<br />

ÄR/VAR<br />

BETYG<br />

SOM IG<br />

OCH BC<br />

GÖR NOG<br />

BARNRIK<br />

FAMILJ<br />

DÅ OCH DÅ<br />

TRÄD<br />

GÖRS<br />

DET VID<br />

LÖPANDE<br />

BAND<br />

GJORDE<br />

HON I<br />

SITT ESSE<br />

5:A VELLINGE HÖKÖPINGE —FRILIGGANDE VILLA IHÄRLIGAHÖKÖPINGE!<br />

Friliggande villa ihärliga Hököpinge!<br />

GJORDE<br />

KORTOXE?<br />

PRIS 3395 000 KR BOAREA 150 KVM ANTAL RUM 5ROK BYGGÅR 1999 ADRESS GÖR BLASTVÄGEN 15<br />

KAN<br />

UTGÖRA<br />

ETT SAM-<br />

HÄLLE<br />

2<br />

GUDOM<br />

FÅR DET<br />

ATT<br />

PORLA<br />

HT+VT GÖR MAN<br />

LYXÅK – RISIGT?<br />

KORT KÄND<br />

SKRIVET GÅS<br />

BOTTEN<br />

BREDD-<br />

GRADER<br />

LOJ?<br />

EP 80 KWH/M²/ÅR RING FÖR VISNING! MÄKLARE DANIEL LUNDIN 070-1880024<br />

DRAR<br />

MÅ ROLL STRECK<br />

AV<br />

AKTÖR SÅDANA<br />

TAR BRA<br />

KAN HON<br />

SES PÅ<br />

4<br />

VELLINGE HÖKÖPINGE OLÄNDIGA—PASSAPÅ, SISTATOMTENIOMRÅDET!<br />

OMRÅDEN<br />

PRIS 1395 000 KR TOMTAREA 762KVM ADRESS RAMELS VÄG17RING FÖR VISNING!<br />

MÄKLARE CAROLINETHAGESSON 070-1880011<br />

KAN<br />

STOPPAS<br />

I KAMIN<br />

SER MAN<br />

EJ MED<br />

GODA<br />

ÖGON PÅ<br />

KÖR MAN<br />

MILJÖ-<br />

GOD-<br />

TYCKLIGA<br />

NÄRANDE<br />

FÖDA<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

riksförbund.<br />

DU OCH<br />

DU – OCH<br />

NICKEL<br />

80 ST<br />

TEXTILT<br />

ARBETE<br />

I KÅTA<br />

LEDARE<br />

MASKIN-<br />

DEL SOM<br />

GLIDER<br />

MOT<br />

ANNAT<br />

VÄNLIGT<br />

MED<br />

Bygg din drömvilla iVellinge!Fin byggklar tomt om 762kvm med en byggrättom190 kvm samt<br />

carport och friggebod.<br />

rekommenderas<br />

av villaägarnas<br />

ETT,<br />

GOTLAND<br />

OCH JOD<br />

6<br />

I DÅLIGT<br />

SKICK ÄR<br />

I ...<br />

VIRVELN<br />

BELLEVUE SJÖSIDA—GEDIGEN BYGGMÄSTARVILLA PÅ LUGN GATA<br />

Välbyggt hus med nybyggdpool och trädgård isydväst. Med gott om sällskapsutrymmen och<br />

TRANSsovrum<br />

är detta det perfekta husetför familjen.<br />

PORTERAR<br />

UTGÅNGSPRIS 8795 000 KR/BUD BOAREA 209 KVM BIAREA 122 FÖDAN KVM ANTALRUM 7(VARAV5SOVRUM) TOMTAREA<br />

890 KVM ADRESS HÖGALIDEN 10 RING FÖR VISNING! MÄKLARE VIDARE HENRIK SANDQVIST070-188 00 14<br />

KVÄVE,<br />

BILJON<br />

HALLAND<br />

SOM<br />

OCH<br />

FÖRLED<br />

NORGE<br />

LÄGGER<br />

DRAR ÅT<br />

7<br />

SIG<br />

ELEKTR-<br />

ONER<br />

KANTA<br />

FÅGEL – SKADE-<br />

DJUR ANSER VISSA<br />

SLÅR GOLFARE UT<br />

GÖR DE<br />

IBLAND<br />

PÅ SYLTA<br />

VARAR<br />

FRÅN<br />

ARLA TILL<br />

SÄRLA<br />

BOLLAR FRÅN<br />

”SOM<br />

MUREN”<br />

SON<br />

KORT<br />

ORDNA OM PÅ<br />

NOTARKET<br />

INTAKTA<br />

ÖVER-<br />

RASKNING<br />

HÄR KAN DU BESÖKA<br />

VIGELANDSPARKEN<br />

ÄR DET DÅ DU KAN<br />

KURA SKYMNING<br />

KAN<br />

MAN<br />

LOTT<br />

KOMMER<br />

NÄRMARE<br />

BRUKAR MAN OFTA<br />

FÖRE ANTAGNING<br />

INGÅR I TJOCKA<br />

SLÄKTEN<br />

BOR I<br />

GRANN-<br />

LÄNDER<br />

DRYCK<br />

5<br />

ÄR VÄL<br />

FÅGEL-<br />

VÄGEN<br />

Namn: Adress: Postadress:<br />

1<br />

CHOSER<br />

8<br />

HJÄRTE-<br />

VARMT<br />

DÖLJER<br />

SKIDOR<br />

KAN FÅS<br />

MOT<br />

REVERS<br />

GLÖD<br />

MÅ DEN<br />

SOM<br />

UTPROVAR<br />

KLÄDER<br />

IBLAND<br />

ORSAKAR SVÄVANDE<br />

DROPPAR I LUFTEN<br />

KAN RISKABELT<br />

KATT<br />

3:A ARLÖV ARLÖV/BURLÖV —ÖPPENOCH MODERN TREA MED STOR BALKONG<br />

Ljust lägenhet med fantastisk utsikt. Möjligheter finns att enkeltbygga till ett extra sovrum då<br />

lägenheten från början var en fyra.<br />

PRIS 1595 000 KR AVGIFT 5894 KR BOAREA 101.5 KVM ANTALRUM 3ROK BYGGÅR 2007 VÅNINGSPLAN 4 ADRESS<br />

TÅGVIRKESGATAN6KONTOR MALMÖ 040-6925500 MÄKLARE MARCUS ABRAHAMSSON 070-1880018<br />

ILSKEN<br />

SLUT<br />

PÅ<br />

TRAMS<br />

skandiamäklarna Malmö,Slussplan 5,<br />

SOM<br />

VAR-<br />

DAGEN?<br />

Skicka till: Villatidningen Sverige, Kungsgatan 111, 753 18 Uppsala, senast den 31/7. Märk kuvertet ”krysset <strong>Sommarspecial</strong> <strong>2016</strong>”.<br />

GÖR<br />

MAN<br />

KÖTT<br />

3<br />

KAN EJ FÖRS<br />

SKÄNKT BAK<br />

KRÄVAS LJUSET<br />

SLINGRAR<br />

SIG<br />

UPPÅT I<br />

TRÄDEN<br />

KAN MAN<br />

EFTER SIN<br />

SJÄLS<br />

ÄLSKADE<br />

Fyll i ordet som bildats av de numrerade blåfärgade rutorna<br />

5:A VELLINGE HÖK<br />

Friliggande villa ihärl<br />

PRIS 3395 000 KR BOAREA<br />

EP 80 KWH/M²/ÅR RING F<br />

VELLINGE HÖKÖP<br />

Bygg din drömvilla i<br />

carport och friggebo<br />

PRIS 1395 000 KR TOMTA<br />

MÄKLARE CAROLINETHA


Förbränningstoaletter<br />

för alla behov<br />

Inget vatten eller avlopp behövs<br />

Restprodukten är aska<br />

Finns både för el- och gasoldrift<br />

Kapacitet 10-12 personer/dygn<br />

Skitbra<br />

HELT ENKELT!<br />

www.fritidstoa.se


Reningsverk I VÄRLDSKLASS<br />

– enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp<br />

conclean.se | Tel. 019-500 03 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!