SWEA Bladet_2016_2_juli

sweany

Swedish Women’s Educational Association

International, Inc. • New York •

SWEA-Bladet

Juli 2016

Magasinet för svenskor i New York ... och gärna fler ...


Annonssida från våra sponsorer


Tidningsinformation – Innehåll

T I D N I N G S I N FOR M AT I O N

Ordförande /Ansvarig utgivare

SWEA-Bladet

Lisa Laskaridis Sarmiento

newyork@swea.org

Vice ordförande / Sekreterare /

Redaktör SWEA-Nytt

Malin Dessner

sweanyvicepresident@gmail.com

Kassör

Yvette Avenhall

sweanytreasurer@gmail.com

Redaktör SWEA-Bladet

PR-ansvarig

Sissi Henriksson

sweanysweabladet@gmail.com

Webmaster / Hemsida

Hanna Lindqvist

swea.website@gmail.com

Medlemsansvarig

Johanna Wild-Nordlund

newyork.medlem@swea.org

Program

Rebecca Hedlund (sammankallande)

sweanyprogram@gmail.com

Teater

Cathrine Mellquist

mellquistkatrin@gmail.com

Annonspriser

Helår

Två månader

500 USD

100 USD

Priserna gäller annonsering i följande

media/publikationer:

- SWEA-Bladet

- SWEA New Yorks hemsida

Kontakt: sweanypr@gmail.com

______

SWEA New York

SWEA-Bladet Juli 2016

Välkommen till SWEA-Bladet 2/2016

I det här numret hittar du följande:

4 Ordföranden har ordet

Nyheter från SWEA New York

5 Information från SWEA International

6 Möt en new New Yorker – Leif Pagrotsky

8-9 SACC 110 år

10 Platsen: Battery Park

11 Americas Cup kastar loss i New York

12-15 P som i Program och Professional

- 12 – Childhood och Spotify

- 13 – Välkomstmingel

- 14 – Lunch, AW, blommor och löp

- 15 – Agneta Livijn

16-17 Midsommar i Battery Park

18 What’s up?

Regionmöte i Virgina Beach

23 Sist men inte minst ...

Samtliga artiklar är skrivna eller sammanställda

av SWEA New York om inte annat anges.

3


Ordföranden har ordet – Info från SWEA New York

Kära medlemmar,

Sommaren står för dörren och vi alla sprids för vinden en tid. Några åker till

Sverige, några stannar kvar, några arbetar, några åker till andra länder, några

åker någonstans i USA. Ja i möjligheternas land finns alla möjligheter, inte sant?

Inom SWEA New York har vi haft en härlig vår med – enligt min åsikt –

fantastiska programpunkter som jag hoppas har fallit er alla i smaken på ett

eller annat sätt. Och vad annat är det att säga om vår omslagsflicka, Elfi, snart

hundra år, som fortfarande hänger med på det traditionella midsommarfirandet.

Helt otroligt! Och vem vill inte ta en selfie med Elfi?

Jag har precis avslutat en intensiv period som avslutades med att Sverige valdes in som en av

medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Oavsett synpunkt om detta så är jag stolt över vårt land och över

Sveriges arbete här i New York. Detta bekräftas inte minst genom vår nye Generalkonsul, Leif

Pagrotsky, som verkligen har satt högsta fart att placera Sverige på den stora världskartan igen.

Nu stundar sommar och intensiteten går ner lite, även här i New York.

Jag önskar er alla en riktigt härlig sommar och hoppas på återseende i augusti-september, om inte

annat för att knäcka en klo eller två tillsammans i september.

Bästa hälsningar

Lisa Laskaridis Sarmiento

Ordförande, SWEA New York

Ny bokklubb

Nu startar vi inom SWEA

New York en ny bokklubb.

Den här kommer att ledas

av Ingalill Wilson.

Först samlar vi ihop en grupp och sedan bestämmer

gruppen vad man vill läsa och diskutera. Toppenkul

alltså. Är du intresserad av att vara med så kontakta

Ingalill, email ingalill.k.wilson@gmail.com.

Våra andra två bokklubbar hittar du på vår webb,

men för enkelhetens skull så får du informationen

här också:

• En bokklubb med svensk litteratur

Kontakt: kinaandersson@gmail.com

• En bokklubb med engelsk litteratur

Kontakt: mdessner@hotmail.com

… och ny mammagrupp

Trodde du att SWEA innebar

medelålder 65? Helt fel och

det vet många nu för tiden.

Du är alltså med i en underbar

förening för alla åldrar.

Det är således med stor

glädje vi nu startar SWEA New Yorks

mammagrupp. Den är för dig med mindre barn och

kommer att organiseras som en sluten Facebookgrupp.

Här kan man publicera tips, planerade och

oplanerade träffar, som exempelvis, ”vill någon gå

och fika i Central Park imorgon?”.

Malin Dessner är ansvarig och vill du hänga med

söker du på facebook eller kontaktar Malin direkt,

mdessner@hotmail.com.

4


SWEA International

Årsmötet i Toronto

SWEA Internationals årsmöte ägde rum i april i

Toronto.

En stor punkt på agendan var beslutet att lägga

ned två av SWEAs nuvarande kommittéer:

stadgekommittén och framtidskommittén.

Att dessa läggs ner innebär inte att det inte finns

behov av att behandla dessa frågor mer, det är

precis tvärtom. Eftersom styrelsen är medveten

och övertygad om vikten av långsiktiga visioner

och idéer om SWEAs framtid, har man valt att

fortsätta arbetet internt i styrelsen hädanefter.

Sverigemiddagen 2016

Årets Sverigemiddag arrangeras i år i Göteborg

den femte augusti.

SWEA Göteborg, som är värd för årets middag

har organiserat flera trevliga aktiviteter i

samband med denna middag, såsom besök vid

Älvsborgs fästning, stipendieutdelning samt

SWEA Art Vernissage – en utställning med verk

av Sweor från hela världen.

Anmälan görs på SWEA Göteborgs hemsida:

goteborg.swea.org/

Årets ÅSK och stipendiater

Vid årsmötet i Toronto presenterades årets stipendiater:

• Årets Svenska Kvinna (ÅSK) tilldelas Maria Strømme, forskare

och professor i nanoteknologi.

• Viktor Rydén får Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsten

och han är en ung, lovande sångare från Stockholm.

• Sara Tunlid får ta emot Agneta och Gunnar Nilssons stipendium

för studier av interkulturella relationer.

• Catia De Marco får stipendiet för forskning i svenska språket,

litteraturen och samhället.

Maria Strømme

Alla utmärkelser kommer att delas ut i samband med Sverigemiddagen den 5 augusti i Göteborg.

Mot Perth 2017

Tiden flyger och Världsmötet 2017 i Perth ligger i startgroparna, inte

minst för att våra Sweor ska kunna boka förmånliga flygbiljetter till denna

något avlägsna punkt på kartan.

All information om mötet (vilken uppdateras kontinuerligt) finns att hitta

på www.vm2017.swea.org.

5


Möt en new New Yorker!

För Sverige i New York

Leif Pagrotsky, göteborgare och flerfaldig minister, påbörjade i år sitt uppdrag som

generalkonsul för Sverige här i New York. Leif, som haft många uppdrag inom

politiken i Sverige är nu på sin första utlandspostering. Men det är ju inte vilken

som helst, det är i New York – staden som aldrig sover!

Världens viktigaste stad

New York är världen viktigaste och mest

spännande stad enligt Leif. New York är den

mest synliga staden i världen med alla sina

korrespondenter, journalister och kulturarbetare.

Att synas här har en spridning över

hela världen. Sedan är USA en mycket viktig

marknad för Sverige med stor betydelse för

både jobb och utveckling. Eftersom Sverige

ligger i framkant inom innovation kan vi också

lyckas väl när det gäller nystartade företag i

spännande branscher. Och vi har ju redan en

närvaro här som skapar publikintresse och

nyfikenhet.

Välkommen åter

Att återupprätta Generalkonsulatet i New York

efter fem år som honorärkonsulat görs inte i en

handvändning. Ett typexempel på detta är att

Leif i början fick husera i konferensrummet på

grund av platsbrist.

Leifs uppdrag från regeringen i Sverige är att öka

vårt näringslivsrelaterade arbete. Inom kultur

har vi redan hög närvaro och aktiviteter, och

genom vår stora kompetens inom kultur ska vi

även lära oss hur vi ska arbeta och bli

framgångsrika inom näringslivet.

Hjälpa alla

Förutom näringsliv och kultur ser Leif en stor

potential i att hjälpa och ge service till alla

30.000-40.000 svenskar som bor i New York. För

honom är det väldigt viktigt att alla svenskar här

ska känna en trygghet och veta att

Generalkonsulatet gör ett bra jobb för dem.

Semlor!

Så till frågan om vad vi kanske inte vet … Där

svarar Leif att han en gång satt med i tidningen

Metros jury för att utse Sveriges bästa semla.

Och oavsett prioritetsordning av hans arbete så

finns det nog med i planeringen att inom det

närmaste året eller två utse New Yorks bästa

semla!

Välkommen Leif Pagrotsky önskar vi alla i

SWEA New York

Leif Pagrotsky flankeras här av Lisa

Laskaridis-Sarmiento och Rebecca Hedlund

Detta är ett utdrag ur UDkuriren, hela artikeln finns att

läsa på

http://np.netpublicator.com/netpublication/n87745198

6


Annonssida från våra sponsorer

http://www.ticketmaster.com/event/000050CDCC879514

Boka biljetter med länken ovan eller var med i SWEA New Yorks

utlottning av fyra fribiljetter, håll utkik efter mejl.

7


SACC 110 år

En ung 110-åring i New York

Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York, SACC New

York, har fyllt 110 år. Detta firades i maj med en storslagen

galamiddag på det historiska Waldorf Astoria. Kvällen var en

fantastisk möjlighet för medlemmar och gäster att reflektera över

SACC New Yorks rika historia och dess roll som en viktig länk mellan

det svenska och amerikanska näringslivet.

Alltid framåttänkande

Efter välkomstmingel samlades gästerna i

Empirerummet för en middag och imponerande

talarlista. Niclas Dellham, toastmaster, höll

kvällen på topp med livliga kommentarer och

sång.

SACC New Yorks ordförande Steve Trygg

öppnade middagen med ett välkomsttal om

SACC New York sedan starten 1906. Han bjöd

sedan upp Leif Pagrotsky, Sveriges Generalkonsul

i New York, till scenen för att säga några

ord. Leif noterade att ”for 110 years SACC New

York has done an outstanding job, and despite

its age, it is more relevant and forward-thinking

than ever”.

Ett passande val med tanke på att hans familj var

med och grundade SACC New York. Wallenberg

citerade Mark Twain: "Make your mark in New

York and you are a made man". Han påpekade

att detsamma kan sägas om SACC New York.

“The organization has made its mark in New

York for the past 110 years”. Han avslutade talet

med att säga, “my grandfather Marcus used to

say to move from the old to what is about to

come is the only tradition worth keeping. SACC

continues to be a bridge between Sweden and

the U.S., two dynamic and forward-looking

countries”.

Fler prominenta talare

Därefter fick Jan Eliasson, Vice Generalsekreterare

i FN, ordet och gratulerade SACC

New York på sin 110 årsdag samt gratulerade

Renée Lundholm till sina 17 år som President,

innan han fortsatte sitt tal om handel och

konflikter mellan länder. Han avslutade sitt

inlägg genom att citera Kofi Annans tre pelare

som bidrar till ett gott samhälle: “There is no

peace without development, no development

without peace, and none of the above without

respect for human dignity".

SACC New Yorks vice ordförande Jacob

Wallenberg, ordförande i Investor AB, gav

jubileumstalet.

Jan

Eliasson

Jacob

Wallenberg

8


SACC 110 år

Nytt stipendium

I samma anda tillkännagav Ingvar Krook, verkställande

ledamot av Sveriges Allmänna

Utrikeshandelsförening, inrättandet av ett

stipendium som möjliggör för en svensk student

att arbeta för SACC New York under ett år.

Renée Lundholm, President för SACC New York,

tackade Ingvar Krook för den generösa gåvan

och presenterade "110 Years and Counting”, en

kort film som visade både toppar och dalar av

SACC New Yorks 110 år och som innehöll ett

särskilt tack till två av SACC New Yorks äldsta

medlemmar: SEB och Brown Brothers Harriman

& Co. Annika Falkengren, SACC New Yorks

styrelseledamot samt VD för SEB och William

Tyree, Managing Partner på Brown Brothers

Harriman tilldelades specialgjorda priser i dess

ära.

Slutligen tog sig Ambassadör Lyndon Olsson,

tidigare amerikansk ambassadör i Sverige, an

rollen som officiell sångare och sjöng Happy

Birthday, på både engelska och svenska.

Steve Trygg, Jenny Trygg-Telander,

Renée och Lars-Arne Lundholm

William Tyree, Renée Lundholm

och Annika Falkengren

9


Traditionernas park

Efter Central Park är Battery Park

”parkernas park” i New York. Parken som

är belägen längst ner på Manhattan har

varje dag hundratusentals besökare. Bara i

området runt Battery Park arbetar 280.000

personer. Det kräver en enorm underhållsorganisation

så att Battery Park alltid

kan visa sig från sin bästa sida.

Platsen – Battery Park

New Amsterdam

The Battery (Battery Park) är en av New Yorks

äldsta allmänna platser. Holländska bosättare

gick i land här 1623 och grundade Nya

Amsterdam. Här är det nära till Wall Street och

här finns även parkens landmärke, Castle Clinton

som använts som fort, akvarium, konserthus och

immigrationsstation. Idag är det i Castle Clinton

som man köper biljetter ut till Frihetsgudinnan

och Ellis Island.

Mycket sevärt finns inom promenadavstånd

såsom New York Stock Exchange (Börsen), the

Smithsonian´s Musem of the American Indian,

the Museum of Jewish Heritage och det mysiga

South Street Seaport där man har en utmärkt vy

över Brooklyn Bridge.

Precis bredvid parken ligger också färjeterminalen

med de klassiska gula båtarna som

kallas ”världens vackraste kortaste båtresa”. Över

hundra färjor transporterar runt 70.000 personer

mellan Manhattan och Staten Island varje dag.

John Ericsson och The Immigrant

I parken finns många minnesmärken, inte minst

vår svenska stolthet, John Ericsson, som vi skrev

om i SWEA-Bladet förra sommaren. Ett annat

mycket sevärt minnesmärke är The Immigrant,

en minnesstaty till alla de olika etniska grupper

som anlände till Amerika som immigranter.

Traditioner

SWEA New York bidrar vid det årliga

midsommarfirandet i Battery Park med

kransbindning. Det är många som vill synas vid

midsommar och även vi, och genom att vara

”kransexperter” så träffar vi många nuvarande

och presumtiva medlemmar samt att vi bidrar till

en av våra hörnstenar inom SWEA – att bevara

våra svenska traditioner.

Vår klassiska kräftskiva äger rum varje år i

september i Battery Gardens restaurang.

Inbjudan har redan skickats ut så anmäl dig

redan nu till årets ”sörplande” den 13

september.

10


En båt i New York

Försegling inför Americas

Cup

New York stod som värd för förseglingen inför

Americas Cup och en av de tre båtarna kom

från det bästa landet …. just det, Sverige!

Historiskt återseende

7-8 maj i år var historiska dagar på Hudson River

här i New York. Seglingarnas segling, det vill säga

Americas Cup återvände till New York efter 90

år. Efter att från första tävlingen 1851 i

Storbritannien ha seglat på vatten runt om i

världen i över 30 tävlingar så fick vi äntligen

beskåda underverken på nära håll. Här mötte vi

en världsklass av seglare!

Svårt och långt

Denna sortens båtar kräver en oerhörd teknik att

manövrera då seglen består av vingsegel och i

kombination med att båtarna är katamaraner så

lyfter de med vinden (katamaraner gör inte det

med vanliga segel).

Förtävlingarna började 2015 och pågår under

2016. Den slutliga finalen går av stapeln i

Bermuda nästa år. I nuläget tävlar sex länder om

att möta 2014 USA Oracle winner i en match

race. Lagen är USA med Team Oracle,

Storbritanniens Land Rover- Ben Aislie Racing,

Team France, Groupama, Japans Soft Bank, Nya

Zeelands Emirates Team och Sveriges Artemis

Racing.

Stolt svensk medverkan

Artemis Racing representerar KSSS, Kungliga

Svenska Segel Sällskapet som är den femte

äldsta yachtklubben i världen. Besättningen kan

variera, inte alla behöver vara från

ursprungslandet men alla länder får möjlighet

att hålla en deltävling vilket Göteborg gjorde

förra året.

Man börjar med en test-tävling på lördagen, så

alla kan testa vatten- och vindförhållanden.

Skulle tävlingarna av olika omständigheter inte

kunna hållas på söndagen så räknas lördagens

resultat mot den slutliga poängställningen.

Här kunde dock tävlingen avgöras på söndagen

och till vår stora glädje var den första vinnaren i

serien om tre tävlingar i regattan den 8 maj vår

svenska favorit Artemis!

11


P som i Program och Professional

Vi ses ...

Vilken vår vi haft! Välkomstmingel, Professional-arrangemang, månadsluncher, AW’s

och en massa mer. Häng med på en liten återblick!

Childhood och Spotify

SWEA New York besökte Childhood och Spotify

under våren. Båda besöken var mycket populära

och det begränsade antalet biljetter till dessa

evenemang såldes slut på nolltid.

I april besökte vi Childhood, denna behjärtansvärda

organisation för barnens rätt till en riktig

barndom. Vi fick träffa New Yorks ordförande

Joanna Rubinstein som presenterade deras

koncept och framtidstro.

Några veckor senare fick vi möjlighet att besöka

en av nutidens stora svenska succéer, Spotify. En

rundvandring på deras otroligt ”coola” kontor

och presentation av dess verksamhet avslutades

med lite mingel på deras egen takterrass.

Imponerande var ordet för dagen!

Ett stort tack till Programkommittén inom SWEA

New York som lyckats ordna dessa mycket

intressanta besök. Vi ser med spänning fram

emot höstens program.

12


P som i Program och Professional - Välkomstmingel

I april hade vi vårt årliga välkomstmöte för nya och

nuvarande medlemmar där vi presenterar SWEA

International och SWEA New York samt förstås lär

känna varandra över lite gott att äta.

13


P som i Program och Professional

Våra månadsluncher är otroligt populära.

Stort tack till Lena Stenwall som organiserar dessa.

Välkommen åter i september.

After Works lockar många av våra Sweor, och

det fortsätter vi med efter sommaren. Häng

med ung som yngre

Och så sprang vi Tjejmilen, nästa år är

du hjärtligt välkommen att springa med.

Besök på Botanical Garden i härlig vårskrud

14


P som i Program och Professional

I maj fick vi New York-Sweor en förhandsvisning

av Agneta Livijns utställning här i New York.

Hon berättade om sina verk och om hur hon

framställer dem.

15


Midsommar 2016

Svenskare än svenskast – varje år!

Varje år, samma fredag, samma plats, samma sånger, samma mat, samma glädje,

samma gemenskap, samma tradition ….

Välkommen till svensk midsommar i Battery Park.

16


Midsommar 2016

Tack alla ni som ställde upp och

hjälpte till med kransar, SWEAinformation

och naturligtvis, vår

svenska tradition midsommar.

Väl mött nästa år!

17


What’s up?

Juli och framåt … och lite till (reservera för ändringar)

1 september Månadslunch på Scandinavian House

2 september After Work på UN Delegate Lounge

13 september Kräftskiva på Battery Gardens

7 oktober

Exklusivt för SWEA-medlemmar, mottagning på svenska

residenset – Generalkonsul Leif Pagrotsky står som värd

6 oktober Månadslunch på Scandinavian House

14-15 oktober Regionmöte Östra Amerika (OAME) i Virginia Beach

25 oktober After Work

28-30 oktober Nordic International Film Festival – SWEA delar ut pris!

3 november Månadslunch på Scandinavian House

14 november After Work

1 december Månadslunch på Scandinavian House

13 december Glöggmingel

... och såklart Bokklubbar – Teater – Program

Regionmöte Virginia Beach

Den 13-16 oktober är det regionmöte för alla SWEA-avdelningar i Östra

Amerika, dvs OAME. SWEA New York kommer att hyra en buss och köra

ner och tillbaka. Anmälan till mötet finns redan tillgänglig men inom SWEA

New York kommer vi att erbjuda ett pris som inkluderar såväl transport,

möte och övernattning.

Vet du redan nu att du vill hänga med, anmäl dig då till vår programansvariga,

Rebecca Hedlund. Hon hjälper dig då med registrering och övriga

bokningar eftersom vi inom SWEA New York betalar delar av kostnaden

för de som vill åka dit.

Läs mer: http://virginiabeach.swea.org/regionmote/

Väl mött!

18


Sist men inte minst ... lite tips

Du har väl rätt pass

Från den första april i år

är e-pass obligatoriskt på

resa till/via USA. Dessutom måste man ju

fortfarande inneha en godkänd ESTA-ansökan.

Ett e-pass, som har en särskild symbol på

passets framsida, är en säkrare typ av pass med

ett inbäddat elektroniskt chip. Sverige började

utfärda E-pass 2012, så kontrollera när ditt pass

utfärdades och att det har symbolen och är

försett med elektroniskt chip.

Loppis på natten

New York är som ni alla

vet VARMT på sommaren.

Därför har man i Queens

varje lördag från den 23/4

till 20/8 loppmarknad på

kvällen istället för dagtid.

Platsen är New York Hall of Science i Flushing

Meadows Corona Park i Queens och öppettiderna

är från klockan sex till midnatt.

Läs mer på www.queensnightmarket.com

Svensklärare sökes

På FN:s s internationella skola (UNIS) på

Manhattan (23rd/FDR) finns en föräldraförening

för undervisning i svenska på

fritiden. Föreningen organiserar svenskaundervisning

en gång i veckan (onsdagseftermiddagar)

för ett 20-tal barn mellan

6-18 år. Det är för närvarande två grupper,

en yngre och en äldre. Bland de äldre följer

vissa kursen Sofia Distans.

Vi behöver ytterligare lärare som en gång i

veckan skulle kunna undervisa främst de

allra yngsta som håller på att lära sig läsa

och skriva svenska.

Vi ser gärna att du har pedagogisk

erfarenhet, gärna att undervisa barn och

ungdomar. Ersättning enligt överenskommelse.

Är du intresserad? Kontakta föreningens

ordförande Johan Norberg:

norberg68@gmail.com el tel 646-637 1977

Bio-tips

Under sommaren bjuder New York på många

evenemang, loppis (som du kan läsa om ovan),

utomhuskonserter, teater, uppträdanden inom

såväl musik som inom teater, och inte minst

utomhusbio.

Just utomhusbio har blivit otroligt populärt i

New York i de flesta sk borrows liksom i såväl

många parker och på roof tops.

Läs mer:

https://www.nycgovparks.org/events/free_summer_movies

http://rooftopfilms.com

19


Swedish Women’s Educational Association

International, Inc. • New York •

newyork.swea.org

facebook.com/sweanewyork

instagram.com/sweanewyork

newyork@swea.org

More magazines by this user
Similar magazines