30.09.2016 Views

VW-Guide-Konsumentleasing-Digital-160927-3

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Privatleasing<br />

Allt du behöver veta.


Grattis till din nya bil!<br />

Idag börjar du leasa din nya Volkswagen. I denna folder kan du läsa<br />

om allt som rör privatleasing. Det är av yttersta vikt för dig och oss<br />

att bilen vårdas på bästa sätt. För oss båda är det nyckeln till ett<br />

lyckligt bilägande. Foldern går steg för steg igenom vad som gäller<br />

före, under och efter avtalstiden. Allt för att du i slutändan ska känna<br />

dig utomordentligt nöjd med oss och din bil samt definitivt vilja<br />

rekommendera oss.<br />

Enkelt helt enkelt!


Privatleasing<br />

Utomordentligt enkelt!<br />

Privatleasing innebär att du som kund hyr bilen från återförsäljaren under det antal<br />

månader som leasingkontraktet avser. Det är ett bekvämt bilägande med en fast<br />

månadskostnad där vi erbjuder en komplett paketering vad gäller finansiering, försäkring<br />

samt serviceavtal och vinterhjul - allt på en och samma faktura ! Det som tillkommer<br />

utöver leasingkontraktet är bränsle och fordonsskatt, du behöver inte betala något innan du<br />

hämtar ut din nya Volkswagen.<br />

När avtalsperioden löper mot sitt slut kommer vi som återförsäljare i god tid att kontakta dig<br />

som kund för att höra med dig om:<br />

• Du vill beställa en ny Volkswagen<br />

• Lämna tillbaka bilen<br />

• Köpa ut bilen till marknadspris<br />

Vi bokar också in ett test av bilen med vår värderingman som går igenom bilens skick.<br />

Du behöver bara nyttja och njuta av bilen – kort och gott behöver du inte tänka på något<br />

annat – det har vi redan gjort åt dig.<br />

Enkelt helt enkelt!


Privatleasing<br />

Hur går det till?<br />

1. Jämför<br />

Vilken bil vill du köra? Kombi eller sedan, diesel eller el?<br />

På volkswagenstockholm.se jämför du olika modeller utifrån dina val, så att du enkelt<br />

kan hitta din bil med rätt egenskaper.<br />

2. Välj<br />

När du har jämfört olika bilar och hittat den som passar dig bäst, då är det dags<br />

att ta kontakt med din återförsäljare. Då behöver du också bestämma körsträcka för<br />

leasingavtalet. Självklart kan våra säljare vägleda dig i bilvalet också om du så önskar.<br />

3. Beställ<br />

Du slutför din beställning hos din återförsäljare. Svårare än så är det inte.<br />

Därefter görs en kreditupplysning och vi beställer bilen åt dig.<br />

4. Hämta<br />

När bilen är leveransklar kontaktar vi dig och bokar in en tid när du kan hämta bilen.<br />

I samband med att du hämtar bilen undertecknar du leasingavtalet och köpet blir<br />

bindande. Vid leveransen får du en komplett genomgång av din bil och allt som berör<br />

den. Du får även en chans att träffa vår servicepersonal. Väl efter leverans kontaktar vi<br />

även dig för uppföljning. Allt för att du ska vara utomordentligt nöjd.<br />

Det är tryggt att köra bil med<br />

Volkswagens mobilitetsgaranti.<br />

Mobilitetsgarantin innebär att du får hjälp på plats dygnet runt, 365 dagar om året om din Volkswagen skulle bli<br />

akut okörbar. Det spelar ingen roll var i Europa du befinner dig – ring så får du all den hjälp du behöver.<br />

MobilitetsGarantin gör att du aldrig blir stående och gäller alla Volkswagenmodeller från 1986 och framåt,<br />

förutsatt att du lämnar in din bil för en Grundservice/Long Life Service på en auktoriserad Volkswagen verkstad.<br />

Garantin ingår också i Volkswagen Serviceavtal.<br />

När du behöver hjälp med din Volkswagen ringer du 020-66 55 00 inom Sverige eller +46 771-66 55 00 från<br />

övriga Europa för att få assistans dygnet runt.


Glöm inte att serva bilen i god tid.<br />

Bilen säger själv till när det är dags.


Skötsel<br />

Ta hand om bilen precis som om den<br />

vore din egen.<br />

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för hur din leasingbil sköts. Detta innebär bland<br />

annat att du är skyldig att se till att fordonet servas enligt tillverkarens rekommendationer<br />

eller enligt bilens serviceindikator. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel<br />

både ut- och invändigt. Inträffar en skada skall denna åtgärdas och repareras så snart det<br />

är möjligt innan den förvärras – oavsett om skadan täcks av försäkring eller inte. Tar du väl<br />

hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna<br />

tillbaka den.<br />

Rena bilar lever längre<br />

Bilvård är mer än ett skinande rent yttre. Det förlänger livslängden på din bil också. Rena<br />

bilar lever längre helt enkelt. Tvätta gärna på publika tvätthallar som har både reningsverk<br />

och oljeavskiljare. Det gör skillnad och är skonsamt för vår miljö.<br />

En välskött bil:<br />

• Minskar kostnaden för dig<br />

• Minskar behovet av administration<br />

• Minimerar tiden som det tar för dig både vid verkstadsbesök och återlämnande


Körsträcka och mil<br />

I och med att körsträckan påverkar din månadskostnad är viktigt att du direkt hör av dig till<br />

oss om din avtalade körsträcka inte stämmer överens med verkligheten. Vi hjälper dig då att<br />

justera avtalet enligt dina önskemål.<br />

När du lämnar tillbaka bilen vid leasingperiodens slut kommer du att debiteras en kostnad<br />

per överstigande mil om du har kört mer än den avtalade körsträckan. Du undviker alltså<br />

detta genom att justera avtalet så snart du inser att du kommer att köra mer än avtalat.<br />

Du når oss enkelt under din leasingperiod via din återförsäljare, Volkswagen Finans eller vår<br />

kundservice via telefon eller mejl.<br />

DET FINSTILTA<br />

Objektets brukande<br />

Objektet får inte nyttjas utanför Sveriges gränser under en sammanhängande period överstigande 45 dagar eller<br />

utanför EES utan särskilt medgivande från Leasegivaren. Objektet får överhuvudtaget inte nyttjas utanför Sveriges<br />

gränser av annan än förare som är folkbokförd i Sverige. Objektet får inte heller nyttjas i tävlingssammanhang.<br />

Objektet får endast nyttjas i yrkesmässig trafik efter särskilt medgivande från Leasegivaren. Leasetagaren ansvarar<br />

för att samtliga erforderliga tillstånd för sådan trafik inhämtas. Leasetagaren får inte hyra ut Objektet till annan eller<br />

låta annan bruka Objektet mer än tillfälligt.<br />

Det åligger Leasetagaren att på egen bekostnad väl vårda Objektet i enlighet med Leverantörens och<br />

generalagentens anvisningar och rekommendationer så att det är i gott, funktionsdugligt och lagenligt skick.<br />

Underhåll och reparation får endast utföras av auktoriserad Volkswagen verkstad.<br />

För det fall Leverantören eller Leasegivaren har till Leasetagaren förmedlat försäkring av Objektet skall detta<br />

specificeras på förstasidan i detta avtal. För försäkringen gäller de villkor som försäkringsgivaren tillhandahåller<br />

Leasetagaren från tid till annan och som framgår av försäkringsvillkoren/försäkringsbrevet.<br />

Leasetagaren skall på eget initiativ och på egen bekostnad utföra kontrollbesiktning av Objektet enligt lag.


Åtgärda skador i god tid genom ditt<br />

försäkringsbolag. Ej åtgärdade skador<br />

ska ha ett godkänt skadenummer hos<br />

Volkswagen Försäkring eller ditt<br />

försäkringsbolag.


Skador och slitage<br />

Slitage<br />

Bilen skall återlämnas i samma skick som du hämtade ut den i. Åtgärda eventuella skador<br />

i god tid. En bil som används i daglig trafik utsätts för naturligt slitage och uppvisar<br />

tecken på det. Slitage utöver denna normala nivå registreras, värderas och regleras vid<br />

leasingkontraktets utgång.<br />

Acceptabelt slitage<br />

Med acceptabelt slitage avses tecken på normalt användande, som inte påverkar<br />

synintrycket av bilen i negativ riktning.<br />

Icke-acceptabelt slitage<br />

Slitage på grund av skada, olycka eller vårdslös hantering av bilen och som påverkar bilens<br />

funktionalitet eller synintryck i negativ riktning.<br />

Skadetyper<br />

Anmäl skadan i god tid till ditt försäkringsbolag och åtgärda skadan på auktoriserad<br />

Volkswagenverkstad. Små stenskott i vindrutan ska lagas omgående innan sprickbildning<br />

uppstår. Om spricka uppstått måste man byta ruta. Detta anmäls via din glasförsäkring.<br />

Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller just dig.<br />

Icke korrekt åtgärdade skador<br />

Skador som orsakats av olyckor och som inte reparerats eller endast blivit delvis reparerade.<br />

Det inkluderar nödreparationer eller ej professionellt utförda reparationer, då spår av<br />

reparationen är tydliga.<br />

Korrekt åtgärdade skador<br />

Skador som blivit korrekt och fackmannamässigt reparerade. Reparationen är vanligtvis<br />

synlig endast för en fackman eller dold av paneler eller dylikt.<br />

Garantiskador<br />

Defekter som varken uppstått genom skada eller felaktigt bruk av bilen. Respektive<br />

tillverkare står för erkännandet av defekter som ska repareras med hänvisning till garantin.


Avtalsslut<br />

Viktigt inför återlämnandet<br />

Nu hoppas vi att det är dags för dig att leasa en ny bil och lämna<br />

tilbaka din nuvarande bil! När avtalet löper ut avslutas leasingperioden<br />

av bilen. Vi kommer då att behöva göra en besiktning hos den<br />

återförsäljare du leasar din bil från.<br />

Punkterna nedan är väldigt viktiga att ha koll på när ni återlämnar er bil:<br />

• Bilen kommer att besiktigas och inventeras av vår<br />

test- och värderingsman.<br />

• Bilen ska lämnas tillbaka med de tillbehör samt den utrustning<br />

som bilen levererades med enligt leasingavtalet.<br />

• Vi kommer att se över eventuella skador, att miltalet inte<br />

överstiger det avtalade och att bilen är servad enligt plan.<br />

• Du blir ersättningsskyldig för skador, övermil eller andra<br />

negativa påverkningar på bilen. Efter besiktningen får du en<br />

skriftlig rapport avseende eventuella extra kostnader för att<br />

åtgärda bilen till överenskommet skick.<br />

Bytt jobb? Du vet väl att du kan<br />

ändra ditt miltal under avtalstiden.


Avsluta och överlåta<br />

Privatleasing är en långtidshyra med en avtalad kontraktstid. Det går att lösa kontraktet i förtid om<br />

särskilda anledningar föreligger, detta kommer dock att medföra kostnader för dig. Du kan ansöka om<br />

att överlåta finansieringen till en ny kund. Detta gör du genom att ansöka om överlåtelse på Mina<br />

sidor - som du kommer att få inloggningsuppgifter till - eller höra av dig till vår kundservice via telefon<br />

eller mejl. När vi får in din ansökan görs en sedvanlig kreditbedömning av den nya kunden och om vi<br />

godkänner kunden överlåts ditt kontrakt.


Återlämning<br />

Att tänka på inför din bils besiktning<br />

vid återlämnandet<br />

1 Utrustning<br />

• All utrustning som fanns med vid leverans av din bil måste lämnas tillbaka<br />

intakta. T.ex. alla nycklar till bilen och hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul,<br />

verktygssats, domkraft, CD-skivor/minneskort till navigator, insynsskydd,<br />

skyddsmattor etc.<br />

• Fordonshandlingar ska finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens<br />

besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.)<br />

• Egen utrustning som t.ex. ”handsfree-satser” ska tas bort.<br />

2. Bilens utsida<br />

• Din bil ska vara väl rengjord både på utsidan och insidan vid återlämning.<br />

• Att man får stenskott är lätt hänt, men har du fått märken, bucklor och repor som<br />

påverkar din bils utseende måste det åtgärdas efter besiktningen.<br />

• Reparationer som man själv har gjort eller som inte är fackmannamässigt<br />

gjorda accepteras inte och kommer behöva att åtgärdas.<br />

3. Inredning<br />

• Din bils inredning ska vara väl rengjord vid återlämningen.<br />

• Hål, revor, fläckar eller annat onormalt slitage kommer att behöva åtgärdas.<br />

• Rökning i bilen är förbjuden och effekten av sådan kommer att behöva åtgärdas.<br />

4. Däck och fälg<br />

• Din bils däck ska ha minst 5 mm mönsterdjup när du lämnar tillbaka din bil.<br />

Detta gäller både på sommar- och vinterhjul inklusive ev reservhjul.<br />

• Däcken få ej vara regummerade eller vara olika sort.<br />

• Eventuella sprickor, ojämnheter eller annan skada på fälgarna måste åtgärdas innan<br />

din besiktning.<br />

4. Service av din bil<br />

• Du som bilägare måste ha en komplett ifylld servicebok där det framgår att din bil<br />

servats regelbundet av auktoriserad Volkswagen verkstad.<br />

• Din bil ska ha servats inom våra rekommendationer och inom den tidsram som bilen<br />

säger till.<br />

• Din bil skall vara servad enligt bilens serviceplan.<br />

Mer information hittar du i ditt avtal.


Det blir konsekvenser vid misskötsel<br />

Åtgärda skador i god tid. Det mesta täcks av försäkring och garanti. Det blir bara dyrare och krångligare att göra<br />

det efter avtalsslut - och eventuella viten kan tillkomma. Bilen ska servas enligt anvisningarna i bilens serviceplan/<br />

servicebok. Om du ej följt bilens serviceplan kommer du som leasetagare att krävas på ett vite om 15.000 kr<br />

samt ersättning för eventuella merkostnader. Ibland gäller inte bilens garantier fullt ut om serviceplanen inte följts.<br />

Exempel på övriga kostnader som kan uppkomma vid misskötsel:<br />

Övermil<br />

15 kr/mil över avtalat milantal<br />

Hjul saknas<br />

enligt gällande prislista beroende på modell<br />

Däck under 5mm eller skadat enligt gällande prislista beroende på modell<br />

Byte/lagning vindruta<br />

självrisk debiteras om skadeanmälan finns, annars debiteras hela kostnaden för<br />

byte/lagning av rutan<br />

Saknas extranyckel<br />

3500 kr<br />

Saknas låsbult<br />

1000 kr<br />

Saknas verktygssats<br />

3000 kr<br />

Saknas Insynsskydd<br />

enligt gällande prislista beroende på modell<br />

Saknas servicebok/handlingar 1000 kr


Checklista - återlämning<br />

Är serviceboken ifylld med samtliga servicetillfällen?<br />

Är eventuella skador åtgärdade?<br />

Är bilen rengjord invändigt samt utvändigt?<br />

Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas<br />

innan återlämnandet<br />

Vinter- och sommarhjul som ligger på däckshotell skall hämtas och<br />

ligga i bilen vid återlämnandet.<br />

OBS! Vid icke åtgärdade skador ska en ifylld skadeanmälan lämnas in<br />

tillsammans med bilen.<br />

Nedan är exempel på utrustning samt dokumentation som ska finnas<br />

med i bilen vid återlämnandet:<br />

Servicebok<br />

Instruktionsböcker<br />

Samtliga nycklar<br />

Låsmutter samt nyckel till fälgar<br />

Vinter- och sommarhjul(Skall ligga i bilen)<br />

Extrautrustning enligt kontrakt<br />

Samtliga mattor<br />

Navigations-CD<br />

Insynsskydd till baklucka<br />

Lastnät<br />

Varningstriangel<br />

Verktygssats<br />

Domkraft<br />

Hjulsidor<br />

När besiktningen är genomförd får du en skriftlig rapport.<br />

Den anger eventuella skador som konstaterats och som inte är<br />

hänförliga till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa.<br />

Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för körda<br />

övermil utöver avtalad körsträcka enligt leasingkontraktet skall<br />

regleras när bilen återlämnas


Kontaktlista<br />

Har du frågor?<br />

Välkommen att kontakta oss.<br />

Volkswagen Stockholm:<br />

Växel 08-503 332 00<br />

Volkswagen Försäkring/IF:<br />

Kundservice 0770-110 140<br />

Skadeservice 0770-110 140<br />

www.volkswagenbilforsakring.se<br />

Mobilitetsgaranti:<br />

Inom Sverige 020-66 55 00<br />

Övriga Europa +46 771-66 55 00<br />

Volkswagen finans:<br />

Kundservice 08-553 868 70<br />

Övermil:<br />

Känner du redan nu att du kommer köra fler mil än vad som står i kontraktet.<br />

Ring i så fall till din säljare för att öka upp miltalet i avtalet.<br />

Service på bilen:<br />

Du kan serva din bil på samtliga auktoriserade Volkswagen verkstäder i<br />

Sverige. Om du bokar service i god tid så är sannolikheten att du kan<br />

disponera en lånebil under dagen betydligt större.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!