glo balmaga - V-Tab

dmweb.v.tab.se

glo balmaga - V-Tab

glo

PER SO NAL TID NING FÖR

balmaga zi ne

# 6 2010

ANSTÄLLDA I VOL VO KON CER NEN

> KONCERNEN ANSLUTER

SIG TILL ”CLIMATE SAVERS”

> FRÅN CURITIBA TILL UMEÅ

TILL BRISBANE

> NORSK NATUR STÄLLER KRAV

PÅ FORDON OCH FÖRARE

Tillbaka

på jobbet!


INNE HÅLL

3-9

16-17

3-9 | NU TAKTAS PRODUKTIONEN UPP IGEN

Marcos Vicente, på Volvo CE i Pederneiras, Pia Johansson på

Powertrain i Skövde och Marcus Karlsson, på Volvo Lastvagnar

i Tuve, är tre anställda som kommit tillbaka till arbetet efter

krisen. Orderingången ökar och produktionen taktar upp

runt om i koncernens fabriker. Förutom att flera anställda nu

får jobbet tillbaka gäller det att klara av flaskhalsar och undvika

produktionsstopp.

14 | VOLVOKONCERNEN SAMARBETAR MED WWF

Volvokoncernen inleder ett samarbete med Världsnaturfonden,

WWF, och ansluter sig som världens första fordonstillverkare

till intiativet ”Climate Savers”.

Det innebär att koncernen höjer målen ännu mer när det

gäller minskningen av koldioxidutsläpp från produkterna.

16-17 | EN FAMILJ SOM GILLAR ATT SE SIG OM

För sex år sedan skrev vi i Global Magazine om Sérgio Künzel

på Volvo Lastvagnar i Brasilien som flyttade till hyttfabriken i

Umeå, Sverige, med hela sin familj. Men vad hände sen?

Efter lite undersökninger visar det sig att han bor kvar utomlands.

Nu i Brisbane, Australien. Där jobbar han med två varumärken,

Volvo och Mack.

glo balmaga zi ne

är en per so nal tid ning för

sam tli ga anställda i Vol vo -

koncer nen. Tid nin gen pub -

lice ras på sven ska, engel -

ska, neder länds ka, pol ska,

fran ska, tyska, span ska,

kore an ska, kine sis ka, japanska

och por tu gi sis ka för

Bra si lien. Under år 2010

utkom mer sex num mer.

2 l glo bal maga zi ne # 6 2010

Ansvarig utgivare & che fre dak tör

Susanne Hanssen, 031– 66 11 77

susanne.hanssen@volvo.com

Repor trar

Carl Gär dén, 031– 66 11 55, carl.garden@volvo.com

Karin Wik, 031– 66 13 50, karin.wik@volvo.com

Adressändring anställda och

pensionärer i Sverige

HR Service Center, 031– 66 44 44

hrsc.se@volvo.com

24-25

18-19 | HUR SER FRAMTIDENS TRANSPORTER UT?

Volvo Technology arbetar i tätt samarbete med Göteborgs

stad för att ta fram effektiva lösningar för godstransporter.

Syftet är att få fram så mycket kunskap som möjligt för att

sedan kunna utveckla ett affärskoncept.

20-21 | VOLVO LOGISTICS TOG KRAFTTAG MOT KRISEN

Volvo Logistics lyckades spara 400 miljoner kronor på ett

halvår mitt under krisen. Enligt Håkan Färnlöf, ansvarig för

Verksamhetsutveckling, beror det på en god struktur i organisationen

och en vilja till förändring.

– Vi kunde snabbt vända fokus när krisen kom och vann

massor av tid, säger han.

24-25 | VACKER NATUR MED STORA UTMANINGAR

Rutten mellan Bergen och Trondheim i Norge är tuff för vilken

buss som helst. Höga berg, djupa dalar och kraftiga

temperaturskillnader ställer stora krav på fordonet och

chauffören.

– Bussen måste vara bekväm för passagerarna och pålitlig

för föraren. Vi har goda erfarenheter av Volvo 9700, säger Asgeir

Myklebust, vd för ett av transportföretagen.

REDAK TION SKOM MIT TÉ:

Bolagsrepresentanter Fackliga representanter

Mårten Wikforss, AB Volvo Eric Van Laecke, Volvo European Works

Charlotte Falke, Volvo Trucks Council

Annette Dahlin, Global Rolf Andersson, IF Metall, Volvo Powertrain

Manufacturing Volvo Trucks Hans Hansson, PTK, VBS

Thierry Garnier, Renault Trucks Eric Belot, Volvo European Works Council

Andreas Parkås, IF Metall, Volvo Aero

Berndt Forssell, PTK, AB Volvo

Annon ser

Dis play AB, 090 – 71 15 00

Form & lay o ut

Wil liams infor ma tion ab

Repro

Wil liams infor ma tion ab

Tryck

V-TAB Västerås, 2010

mil jö cer ti fie rat enligt ISO 14001

Nu vill vi tänka

framåt igen

FÖR CIRKA TVÅ ÅR SEDAN stod Volvokoncernen

still. När jag besökte Volvo CE

i Braås till exempel så ekade det tomt

och tyst i fabriken. En och annan anställd

gick och sopade bland de stora gula

dumprarna som stod kvar på banan.

Det var en både frustrerande och tragisk

syn. Och så såg det ut runt om i koncernen.

Tomma fabriker utan produktion.

Tusentals anställda utan jobb.

Kontrasten mot hur det var då jämfört

med när jag nyligen besökte lastbilsfabriken

i Tuve var total. Två banor gick för

fullt med produktion av lastbilar. Flera

hundra anställda var tillbaka på jobbet.

Det var allt annat än tomt och tyst.

RESULTATET FÖR TREDJE KVARTALET

är också en trevlig läsning. ”Ett av de

bästa någonsin,” enligt koncernchef Leif

Johansson.

Snart är det nytt år, 2011. Jag hoppas

vi slipper åka berg- och dalbana på en

stund nu. Att vi får arbetsro, kan utvecklas

och tänka framåt.

Läs mer här i temat om hur fabrikerna

och leverantörerna klarat sina berg- och

dalbanor den här tiden. Från störtdykning

upp till höga höjder igen.

OCH SÅ FORTSÄTTER VI vår serie

”Moving the world” om hur koncernens

fordon är med och bidrar till samhällets

blodomlopp. Den här gången med en

busstur på slingriga vägar i Norge.

Susanne Hanssen

susanne.hanssen@volvo.com

Uppla ga

ca 75 000 ex

Omslagsbild

Marcus Karlsson har fått tillbaka sin

anställning på Tuvefabriken.

Foto: Cicci Jonson

violin.volvo.net/globalmagazine


NÄR VOLVOKONCERNEN taktar upp produktionen igen efter nedgången,

är den största ut maningen att få leverantörerna att

hänga med – leverantörer som många

gånger skurit ner hårt i sin verksamhet.

Under det tredje kvartalet i år hade

orderingången för Volvokoncernens

lastbilsverksamhet stigit med 59

procent jämfört med motsvarande

period förra året, och värdet på

Volvo CE:s orderbok 81 procent

högre vid tredje kvartalets utgång

jämfört med samma tidpunkt i fjol.

I USA ökar produktionen kraftigt

hos Volvo Lastvagnar i New River

Valley och Mack i Macungie, i Frankrike

taktar Renault Trucks upp och i

Sverige kör bland annat Volvo

Powertrain , i Skövde och

Volvo Lastvagnar i Tuve för

fullt medan Volvo CE ökar

sin produktion runt om i

världen.

– Vi gör allt vi kan för att identifiera

flaskhalsar i leverantörsledet

och undvika produktionsstopp,

säger Sebastien Battier, Global supply

chain manager på Volvo 3P.

text Karin Wik

Koncernen taktar upp

Nu snurrar hjulen igen

ISEPTEMBER 2008 stod Volker Simon, försäljningschef

för sätestillverkaren Isringhausen,

vid företagets monter på IAA-mässan i Hannover,

i samma lokal som fler av företagets

kunder. Allt såg bra ut i de skinande montrarna,

men det gick ett oroligt sorl bland mässans deltagare.

Alla pratade om att branschen närmade sig

en nedgång, och det spekulerades i hur djup den

skulle komma att bli.

– Ingen hade sett något konkret ännu, men de

flesta misstänkte att något var på gång, minns

Volker Simon två år senare i Isringhausens svenska

kontor i Kungsbacka.

En månad senare, i oktober 2008, var krisen ett

faktum. När Volker Simon öppnade sin dagliga

Frankfurter Allgemeine Zeitung läste han en artikel

som baserades på ett pressmeddelande från AB

Volvo.

– Volvo och Leif Johansson var den första stora

fordonstillverkaren som öppet berättade att orderingången

i det tredje kvartalet 2008 var mycket

lägre än föregående kvartal. Det var en väldigt är-

ligt och rakt budskap, säger Volker Simon.

Isringhausen är världens största tillverkare av

säten till tunga fordon och en av Volvokoncernens

viktigaste leverantörer: bland kunderna finns

Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, Volvo CE, UD

Trucks, Volvo Bussar, Volvo Bussars samriskbolag

Silverbus i Kina och Mack Trucks. Sammanlagt levererar

Isringhausen fler än 7000 olika sätesvarianter

till Volvokoncernen.

fortsätter ➥

global magazine # 6 2010 l 3


Koncernen taktar upp

Nu snurrar

hjulen igen… forts

Den tolvmånadersprognos Isringhausen fått från

Volvo stämde plötsligt inte alls, samtidigt som det inte

fanns några nya pålitliga framtidssiffror att tillgå.

– Vi var tvungna att varna våra underleverantörer och

kunder om att nu går det ner, men vi visste inte hur

snabbt eller hur mycket. Sedan vet vi alla hur det gick,

och vi hade aldrig tidigare sett något liknande, säger Volker

Simon.

– Min största rädsla var att någon av de riktigt stora

tillverkarna som vi säljer till skulle gå omkull, och att vi

inte skulle få betalt för de produkter vi tillverkat.

Isringhausen drog snabbt ner produktionen, gick från

treskift till ettskift, minskade antalet deltidsanställda runt

om i världen och minskade företagets produktionskapacitet

med 50 procent.

Jean-Philippe Kretz, som är global strategichef för

inköp på Volvo 3P sammanfattar läget så här:

– Om krisen drabbade Volvo hårt, så slog den ännu

hårdare mot våra leverantörer eftersom vi behövde

tömma våra lager. När vi skar ner våra försäljningsnivåer

med 50 procent skar de ner 70 eller 80 procent. Vi försökte

vara en rättvis partner under krisen, och i vissa fall

har vi stöttat de leverantörer som hamnade i en riktigt

svårt situation, för att undvika att de gick i konkurs.

ISRINGHAUSEN KLARADE SIG igenom krisen, och i mars

2010 stod det klart att efterfrågan från Volvo och de

andra fordonstillverkarna var på väg upp igen. Då kom

nästa stora utmaning – att följa med i uppgången.

– När vi ökar produktionen är den största svårigheten

att få leveranser från våra underleverantörer och att hitta

rätt personal igen, och att utbilda dem snabbt. Vår produktion

är i mycket ett handarbete, när säten ska kläs

och stoppas, säger Johan Roslund, som är Isringhausens

Sverigechef och key account manager för affärerna med

Volvo.

Enligt Sebastien Battier har vissa leverantörer ”allvarliga”

problem att hänga med i Volvokoncernen ökning.

– Alla vill ha leverantörernas uppmärksamhet – men

en del har krympt så mycket att det är svårt för dem att

återanpassa sig till en högre leveranstakt.

Johan Roslund medger att Isringhausen är försiktiga

på gränsen till misstänksamma när orderingången stiger,

för att undvika att Isringhausen eller företagets många

hundratals underleverantörer drar på sig för stora kostnader

i onödan. Han säger att kommunikationen med

Volvo är extremt viktig.

ISRINGHAUSEN är global marknadsledare inom utveckling

och tillverkning av sittsystem för kommersiella fordon

samt tekniska fjädrar. Produkterna används i lastbilar,

små distributionsfordon, bussar och anläggningsmaskiner.

Bolaget har 38 fabriker i 18 länder, och ingår i den

familjeägna Aundekoncernen.

4 l global magazine # 6 2010


Om krisen drabbade Volvo

hårt, så slog den ännu

hårdare mot våra leverantörer

eftersom vi behövde

tömma våra lager.

Jean-Philippe Kretz,

global strategichef för inköp,

Volvo 3P

– Den stora utmaningen är att se till Volvos känsla för

marknaden kommer oss och alla våra underleverantörer

till del, i rätt tid, hela tiden.

KOMMUNIKATIONEN MELLAN Volvo och Isringhausen

sker på flera olika sätt, förutom kontakten inom ramen

för pågående projekt.Leverantören får regelbundna försäljningsprognoser

och elektronisk information från fabrikernas

lager. Det är regelbundna möten och telefonkonferenser,

och styrkommittémöten på högsta ledningsnivå

var fjärde månad. Sedan ett halvår tillbaka arrangerar

Volvo 3P regelbundna web sändningar och livekonferenser

med deltagare från Volvobolagens produktionsorganisationer

som delar med sig av underlagen till beställningar

och försäljningsprognoser.

– Vi anstränger oss för att kommunicera i förväg och

inte bara lägga ordrar. Det handlar om att bygga leverantörernas

förtroende och det är av högsta vikt för Volvo

att vara en trovärdig kund så att leverantörerna prioriterar

oss om de måste välja, säger Jean-Philippe Kretz, och får

medhåll från Johan Roslund.

– Livekonferenserna är väldigt uppskattade och kommunikationen

med Volvo fungerar bra, kontaterar han.

ISRINGHAUSEN TAR även in information från annat håll

för att göra så bra prognoser som möjligt.

– Allt handlar om att verifiera ordrarna från Volvo. Vi

jämför med prognoserna från andra kunder och om de

skiljer för mycket på samma marknad tar vi med oss det

till Volvo och frågar varför, säger Volker Simon.

Sebastien Battier säger att fordonsbranschen redan har

leveransproblem som förmodligen kommer att fortsätta

för en tid framåt.

– Vi har några problem med flaskhalsar vars påverkan

vi har lyckats begränsa. Det är inte lätt, men vi klarar det

förhållandevis bra.

En av Volvokoncernens konkurrenter har nyligen

tvingats till ett två veckor långt produktionsstopp på

grund av flaskhalsar i leverantörsledet.

– Där är inte vi och vi gör allt vi kan för att undvika

en sådan situation, säger Sebastien Battier.

JOHAN ROSLUND, Sverigechef, och Volker Simon, försäljningsdirektör,


på Volvos underleverantör Isringhausen, vid kontoret i svenska Kungsbacka.

global magazine # 6 2010 l 5


Koncernen taktar upp

”Viktigt ligga steget

före och agera snabbt”

Johan Jinhage, fabrikschef på

Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve,

ser främst två orsaker till att fabriken

klarat den kraftiga

uppgången i produktionen.

– Vi fick tillbaka kunnig personal

och lyckades ligga steget före

i planeringen, säger han.

JOHAN JINHAGE FICK minst sagt en intensiv

start när han tog över som fabrikschef i Tuve

2009. På sju månader hade antalet producerade

lastbilar minskat radikalt med nära 75

procent. 1200 anställda fick lämna fabriken.

När det sedan vände gick det nära på lika

snabbt och nu är produktionen uppe i nästan

samma antal om dagen igen. 500 personer

har anställts. 300 på fast anställning och

200 temporärt.

Enligt Johan Jinhage har det stor betydelse

att nu få tillbaka kunnig personal.

– Tack vare bra ledarskap, en öppen dialog

och kommunikation under krisen så vill

”Vi har kommit

stärkta ur krisen”

Volvo Powertrain i Skövde var

mitt i planeringen med att höja

kapaciteten när krisen slog till

med full kraft.

– Istället fick vi plötsligt mer

eller mindre stänga avdelningar,

säger ställföreträdande platschef

Rickard Lundberg.

NÄRA HÄLFTEN AV DE ANSTÄLLDA vid

Volvo Powertrain i Skövde blev av med sina

jobb under krisåren 2008-2009.

– Av de som var kvar fick många byta arbetsuppgifter

för att vi skulle kunna hålla

produktionen rullande. Det fick konsekvensen

att vissa avdelningar i stort sett släcktes

ned, berättar Rickard Lundberg.

Ovanpå krisen togs dessutom besluten

om en stor omorganisation och omstrukturering

med fokus på att förbättra produktionen.

– Diskussionerna startade tidigare men

nedgången bidrog till att driva igenom be-

6 l global magazine # 6 2010

de tidigare anställda jobba här igen. Vilket

är mycket glädjande, säger han.

Bra planering har också betydelse, menar

Johan Jinhage. Han berättar om hur viktigt

det är att ligga steget före, noga följa prognoserna

och agera snabbt när det sker en

förändring.

– Vi hade en stor fördel av att vi under

krisen byggde om och moderniserade linerna.

Vi körde produktion på ena linen och

byggde om den andra, sedan växlade vi och

körde produktion på båda nya linerna, säger

han.

Materialet in till fabriken har varit ett

stort problem , men Johan Jinhage menar att

man nu nått botten och är på väg uppåt

igen.

– Det har varit tufft. Men vi har lyckats

minimera problemen ut mot kund och så

har vi kunnat hjälpas åt mellan våra lastvagnsfabriker

i Europa, vilket betytt mycket.

Min filosofi är att allt är möjligt bara man

tror på det och det har vi lärt oss under den

här resan säger han.

Susanne Hanssen

sluten. Vid den tidpunkten kändes det som

det var det enda sättet att klara sig igenom

krisen, säger Rickard och fortsätter:

– Med facit i hand kanske vi gjorde för

mycket på en och samma gång, men samtidigt

kan vi konstatera att vi kommit stärkta

ur krisen.

Till exempel har Volvo Powertrain, tack

vare omstruktureringen, höjt effektiviteten

väsentligt. När efterfrågan ökar till samma

nivåer som under rekordåret 2008, kan motsvarande

volymer levereras med ett skifts

lägre bemanning. Under 2010 har man

också återanställt nästan 400 personer, en del

som tillsvidare men huvuddelen som visstidsanställda

eller via bemanningsföretag.

– Nu är fokus på att få bort flaskhalsar.

Den snabba vändningen har gjort att vi haft

en del problem med både interna och externa

leverantörer, men det har inte stört

våra utleveranser. Målet är nu att komma

upp i full takt utan ytterligare investeringar

eller att vi ökar våra kostnader, avslutar Rickard

Lundberg.

Carl Gärdén

JOHAN JINHAGE kastades rakt in i krisen när han tog över som fabrikschef på lastvagns-

João Ruiz


fabriken i Tuve 2009. Nu är produktionen i full gång igen och 500 personer har anställts.

Av de 217 anställda som tvingades gå från

Volvo CE:s fabrik i brasilianska Pederneiras

under 2008 och 2009 har 91 återanställts.

– Idag är vår största utmaning att hitta

kvalificerad personal, säger HR-chefen João

Ruiz.

75 PROCENT AV PRODUKTIONEN vid Volvo CE:s fabrik i

brasilianska Pederneiras exporteras ut ur landet, och därför

slog finanskrisen särskilt hårt mot anläggningen. I december

2008 fick 103 anställda sluta, och i maj ytterligare 114

anställda.

– Vi använde vår tidbank flitigt, och tack vare den

kunde vi undvika fler avsked, säger João Ruiz.

Foto: Cicci Jonson

Redan i november 2009, mindre än ett år efter det att

de första anställda fick gå, kunde Pederneiras återanställa

31 personer, och sammanlagt hade 91 personer återfått

sina arbeten hösten 2010. Produktionen är uppe i samma

nivå som när krisen slog till, med ett andra skift i fabriken.

Den största utmaningen, säger João Ruiz, är att hitta

rätt personal i rätt tid.

– Som tur är anses Volvo vara den bästa arbetsgivaren i

den här regionen, och vårt goda rykte hjälper oss att hitta

och behålla duktig personal, säger han.

Pederneiras materialchef Ricardo Segalla säger att volymprognoserna

för 2010 låg nära 2008 års volymer, och

att underleverantörerna därför hade rätt kapacitet på plats.

– Däremot var de inte förberedda på att ekonomin

skulle ta fart så snabbt som den gjorde. För att garantera

”Det gällde att

ha is i magen”

Inom några månader ökade takten i lastbilsfabriken

i Kaluga dramatiskt med

flera hundra procent fler lastbilar per

dag.

En situation som enligt fabrikschefen

Marita Finderup ställde stora krav på de

anställda.

– Det gäller att tänka långsiktigt och

ha rätt prioriteringar, säger hon.

FÖR LASTBILSFABRIKEN I KALUGA, Ryssland, har starten

varit mycket turbulent. Fabriken, som invigdes i

januari 2009, tillverkar lastbilar för både Renault och

Volvo.

– Först byggde vi en fabrik, sedan drogs produktionen

igång och nu ställs vi inför en mycket tuff ökning

av takten. Visserligen är volymerna små men det är

ändå krävande, säger fabrikschefen Marita Finderup.

I slutet på 2009 arbetade cirka 145 personer i fabriken

med produktion av ett fåtal lastbilar om dagen.

Nu har produktionen ökat markant både för Volvo

och Renault. Antalet anställda i fabriken fortsätter öka

och beräknas vara 580 i mars 2011.

Vändningen kom i januari 2010.

– Det har varit en stor utmaning samtidigt som det

är roligt. Allt gick mycket snabbt, säger Marita Finderup

och förklarar att det gällde att ha is i magen.

– Vi hade vissa störningar som vi måste stå ut med

just då för att kunna gå vidare och utveckla systemet

för att längre fram klara ytterligare en takthöjning,

säger hon.

Logistiken av material till fabriken är en utmaning

för de ansvariga. Men med god framförhållning och

samarbete mellan fabrikerna i Europa-systemet har

den fungerat.

– Ambitionen och viljan hos våra anställda är otroligt

hög, säger hon.

Susanne Hanssen

”Den stora utmaningen är att hitta rätt personal”

produktionen 2010 planerade vi noga hur vi skulle förbereda

och informera våra leverantörer.

Steg ett var att fastställa en tillväxttakt som var hög,

men samtidigt möjligt att hänga med i.

– Sedan informerade vi våra underleverantörer och bad

dem stötta oss i vår tillväxt och noga följa våra försäljningsscheman

som innehåller mer detaljerad information om

vår tillväxt, säger Ricardo Segalla.

– Samtidigt har vi förbättrat de verktyg vi har för att

kunna se vilka delar i vårt lager som riskerar att ta slut, och

det har hjälpt oss att agera i god tid och undvika större

produktionsstörningar.

Karin Wik

global magazine # 6 2010 l 7


Koncernen taktar upp

Pia sökte direkt när vändningen kom

Ett och ett halvt år efter att

Pia Johansson tvingades

lämna Volvo Powertrain i

Skövde är hon nu tillbaka på

monteringen.

– Jag ville verkligen tillbaka,

så direkt när vändningen

kom sökte jag mig hit igen,

säger hon.

PIA JOHANSSON VAR EN AV DEM vars

namn stod med på listan när det första

varslet vid Volvo Powertrain i Skövde

kom 2008. Då hade hon arbetat som

montör sedan 2005.

– Efter att ha börjat med 12-litersmotorerna

flyttade jag ganska snabbt

över till 16-liters där jag även fungerade

som lagsamordnare, berättar hon.

Sex månader efter att varslet lagts fick hon lämna

Volvo i maj 2009.

– Som tur var kunde jag falla tillbaka på min utbildning

som florist och jag fick jobb i en butik som jag arbetat i

innan jag började på Volvo.

Där jobbade hon i ett och ett halvt år innan hon i oktober

2010 fick möjlighet att återvända till Volvo Powertrain.

– Under tiden jag var borta höll jag hela tiden kontakt

med mina kollegor och fick på så sätt en bild av hur

läget var. När vändningen kom tog jag direkt kontakt

Efter sex års fast anställning som montör på

lastvagnsfabriken i Tuve fick Marcus Karlsson

lämna jobbet. Nu är han tillbaka bland sina

gamla arbetskamrater.

– Det är ett bra gäng som jag självklart ville

jobba med igen, säger han.

NÄR MARCUS KARLSSON BLEV uppsagd från Flöde 1 på

Tuvefabriken började han studera matematik och statistik.

Han arbetade extra i en butik och sökte jobb.

– Det var hårda tider, men jag klarade mig och funderade

på allvar att fortsätta studera, säger han.

Så när personalavdelningen ringde i augusti 2010 och erbjöd

honom jobbet tillbaka behövde han först tänka över sin

situation.

– Det var jätteskönt att bli erbjuden jobb igen, men för

mig var det också viktigt att få komma tillbaka till samma

avdelning. Det var ett gott gäng och en god stämning. Så

när det gick att lösa gick det fort. Jag började efter några

dagar, säger han.

Arbetskamraterna är samma men jobbet har förändrats en

del på de drygt ett och ett halvt åren som Marcus Karlsson varit

borta. Den nya ombyggda linen rör sig sakta hela tiden. En

omställning som han fått vänja sig vid.

– Tempot är annorlunda, men det fungerar bra, säger han.

Tiden innan han slutade var tuff. Marcus berättar om hur

han lärde upp de som skulle ta över hans jobb innan han

8 l global magazine # 6 2010

DEN GODA STÄMNINGEN bland kollegorna var en stor anledning till att Pia

Johansson ville komma tillbaka till Volvo Powertrain i Skövde. Sedan oktober 2010

är hon tillbaka och monterar 16-liters motorer.

med bemanningsföretaget som sköter rekryteringen och

anmälde mitt intresse om att återvända.

Även om hon kommit tillbaka till samma arbete som

hon hade innan krisen är Pia inte längre fast anställd,

utan visstidsanställd.

– Det är klart att det innebär en viss otrygghet, men

samtidigt är jag väl medveten om att det är så det funkar

om man vill ha jobb idag. Jag trivs verkligen här och jag

har fantastiska arbetskamrater. Förhoppningsvis kommer

min anställning snart att kunna gå över till fast.

Carl Gärdén

Marcus är tillbaka i det gamla gänget

Carl Gärdén

MARCUS KARLSSON trivs på Flöde 1 på Tuvefabriken. För

honom var det viktigt att börja jobba med sina gamla arbetskamrater

igen.

Cicci Jonson

skulle lämna fabriken. Men det påverkade inte hans inställning

till att komma tillbaka.

– Nej , situationen var som den var. Ingen köpte lastbilar

och det fanns inga jobb. Nu är jag glad att jag är tillbaka. Jag

trivs, säger han och tillägger att han nog har fått en annan

syn på tryggheten i att ha ett fast jobb.

– Det är mer osäkert nuförtiden och det är bra att gardera

sig. Därför fortsätter jag att studera på distans, säger han.

Susanne Hanssen

MARCOS VICENTE ringde till Volvo CE i Pederneiras varje

Marcos – glad

Efter över fem år som svetsare på Volvo

CE i Pederneiras tvingades Marcos

Vicente sluta i maj 2009. Sex månader

senare var han tillbaka igen.

– När jag tvingades sluta var jag både chockad och

ledsen, särskilt eftersom jag vet att Volvo är det

bästa arbetsgivaren i den här regionen. I sex månader

sålde jag byggnadsmaterial i en butik innan

jag kom tillbaka till Volvo igen.

Höll du kontakten med Volvo under den

tiden?


dag i sex månader. Till slut blev han återanställd.

att vara tillbaka på jobbet

– Ja, jag skickade in min meritförteckning nästan

varje dag, och ringde in och pratade med João

Maciel, som är den som tar emot ansökningar och

anställer folk, och berättade hela tiden för honom

hur mycket jag ville komma tillbaka.

Hur gick det till när du blev återanställd?

– Jag blev erbjuden att komma tillbaka som

materialförvaltare istället med löfte om att jag

en dag skulle kunna svetsa igen. Jag tvekade

inte. Det var min dröm att få komma tillbaka

redan samma år som jag slutade. Alla mina kollegor

var glada att träffa mig igen och sa till mig

att det var tack vare att jag gjort ett bra arbete

tidigare som jag fick komma tillbaka.

Är det annorlunda att arbeta nu, jämfört

med före krisen?

– Ja, företaget har förändrats under den korta

tiden som jag var borta. Det mesta beror på införandet

av VPS, med nya verktyg och koncept för

hur vi arbetar. Jag skulle säga att det sker nya förändringar

hela tiden, och jag är glad över att få

vara en del av den evolutionen.

Karin Wik

Den svåra konsten

att vara flexibel

I takt med att marknaden väntas svänga snabbare

och kraftigare i framtiden måste Volvokoncernen

bli mer flexibel. En inte helt lätt uppgift i en global

verksamhet där lokala lagar, avtal och regler styr

vad man får och kan göra.

NÄR VOLVOKONCERNEN NU ÖKAR produktionstakten till följd av

ökad efterfrågan på många marknader innebär det att koncernen

på nytt behöver anställa personal. Framför allt berör det produktionssidan

vilken också var den som resursmässigt drabbades hårdast

i samband med den kraftiga inbromsning som finanskrisen

orsakade.

– Det har varit en otroligt tuff tid på många sätt, men vi ska

också komma ihåg att det under krisen gjordes många bra saker

vilket resulterade i att vi lyckats minska våra kostnader rejält. När

vi nu ökar takten ska vi göra det

utan att våra kostnader skenar iväg,

säger Stefan Johnsson, medlem i

Volvos koncernledning och ytterst

ansvarig för personalfrågor.

I praktiken handlar det om att

öka flexibilitet i systemet, inte bara

vad gäller personalkostnader utan

inom alla typer av kostnader.

– Vi behöver skapa en organisation

som gör det möjligt för koncernen

att snabbare kunna reagera Stefan Johnsson

på och anpassa sig till förändringar

över såväl konjunkturer som på marknader. Det bidrar till att säkra

vår konkurrenskraft och lönsamhet samtidigt som vi minskar risken

för uppsägningar vid förändringar. Vårt mål är att uppfattas

som och vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare.

EFTERSOM VARJE LAND HAR egna lagar, avtal och regler kring hur

arbetspolitiska frågor hanteras fungerar inte samma lösningar för

den här typen av frågor utan det måste hela tiden göras lokala anpassningar.

Det som anses vara en bra och flexibel lösning i Indien

behöver inte nödvändigtvis fungera lika bra i Sverige. Något som

krisen bidrog till att uppmärksamma.

– Just nu håller vi på att ta fram hjälpmedel som ska stötta bolagen

att identifiera vilka områden man kan bli mer flexibel inom,

men bolagen behöver också i ökad grad samarbeta och lära sig av

varandra.

Även om flexibilitet inom personalområdet omfattar såväl arbetstider

och ersättningar som kompetenser, roller och ansvar, är

den främsta och viktigaste parametern rörlighet i bemanning eftersom

den har störst påverkan på koncernens lönsamhet inom personal.

När flera bolag nu börjar återanställa är det de som under

krisen tvingades lämna koncernen som får möjligheten att komma

tillbaka.

– Det är mycket glädjande att konstatera att majoriteten vill och

kan återvända.

Däremot är det inte självklart att lika många får en fast anställning

som tidigare.

En del av dem vi tar in kommer så småningom att få sina visstidsanställningar

omvandlade till tillsvidareanställningar, men i

framtiden får vi vänja oss vid en organisation med en större andel

visstidsanställda och bemanningsföretag än vad vi tidigare varit

vana vid, avslutar Stefan Johnsson.

Carl Gärdén

global magazine # 6 2010 l 9


» resumé

TRAFIKSÄKERHET I FOKUS

PÅ ÅRETS ETF

■ Vid årets upplaga

av European Transport

Forum (ETF) betonade

koncernchef

Leif Johansson vikten

av en utvecklad

forskning för att förbättratrafiksäkerheten

på de europeis-

Leif Johansson

ka vägarna.

ETF arrangeras varje år av Volvokoncernens

representationskontor i Bryssel.

Där träffar representanter från koncernen

medlemmar i det Europeiska parlamantet

och diskuterar framtida transportfrågor.

EU har som mål att arbeta för att

minska antalet trafikdödade med hälften

under den kommande tioårsperioden.

MÄTNING AV UTSLÄPP BÖR

TA HÄNSYN TILL LASTMÄNGD

■ Volvokoncernen är positiv till förslaget

från EU-kommissionen om en europeisk

koldioxidlagstiftning som reglerar utsläpp

från lastbilar.

Enligt koncernchef Leif Johansson är

det dock viktigt att utsläppen mäts utifrån

det transportarbete som fordonen utför.

– Mätningarna måste ta hänsyn till den

last som fordonen transporterar och inte

bara mängden utsläpp under en viss

sträcka, säger han.

NYTT SERVICECENTER

FÖR KUNDER I PERU

■ Volvo Peru har öppnat ett servicecenter

i centrala Lima som erbjuder service

och reservdelar till kunder för Volvo

Lastvagnar, Mack Trucks och Volvo Bussar.

Dessutom erbjuds kunderna utbildning

och träning för förarna.

Syftet är att öka servicenivån för koncernens

fordon samt att bygga varumärkenas

image i Peru.

EFTERMARKNADSTÄVLINGEN

VISTA ÄR IGÅNG IGEN

■ VISTA, världens största tävling för

mekaniker på eftermarknaden är igång

igen. Flera deltävlingar har arrangerats

och nu väntar semifinaler och till slut

den stora finalen i Göteborg i juni 2011.

13 700 deltagare från hela världen är

med i olika lag. Syftet med tävlingen är

att stärka Volvos ställning på eftermarknaden.

I tävlingen deltar både lastbilsoch

bussmekaniker.

10 l global magazine # 6 2010

Det tredje kvartalet

blev historiskt

Det bästa tredje kvartalet i företagets historia

sett till både rörelseresultat och rörelsemarginal.

Så kommenterar koncernchef Leif Johansson

resulatet för tredje kvartalet 2010.

– Vi har lyckats genomföra den här vändningen

tack vare det goda arbete som alla

anställda gjort runt om i koncernen, säger

han.

JÄMFÖRT MED DE SENASTE PERIODERNA är det en betydligt

mer positiv koncernchef som i sitt ”CEO-letter”

kommenterar resultatet för tredje kvartalet.

– Om någon för ett år sedan sagt att vi under hösten

2010 skulle presentera ett av våra bästa tredje kvartal någonsin

, hade väldigt få av oss trott på det. Ändå är det

precis så det har blivit, skriver han.

Under det tredje kvartalet steg Volvokoncernens försäljning

med 32 procent till 64 miljarder kronor jämfört

PERTH ligger i västra delen av Australien

med det tredje kvartalet 2009. Rörelseresultatet uppgick

till 4,9 miljarder kronor, jämfört med en förlust på 3,3

miljarder under motsvarande period förra året.

Samtidigt fortsatte lönsamheten att förbättras tack vare

den ökade försäljningsvolymen, strikt kontroll över kostnader

samt ett ökat kapacitetsutnyttjande och god produktivitetsutveckling

i det industriella systemet.

Dessutom har koncernens fortsatta satsning på forskning

och utveckling genom hela krisen möjliggjort en

fortsatt lansering av nya konkurrenskraftiga produkter.

I dagsläget sker en ökning av produktionstakten i de

flesta av koncernens tillverkningsanläggningar, med fokus

på att se till att produktionsökningen sker effektivt och

med så liten kapitalbindning som möjligt.

Läs mer om det senaste resultatet för koncernen och bolagen

på koncernens interna web: volvogroup/organization/financial

information.

Där finns också bland annat CEO-letter samt en videointervju

med Leif Johansson.

Volvo Bussar levererar stadsbussar till Perth i Australien

Volvo Bussar i Australien ska leverera upp

till 650 stadsbussar till staden Perth. Det är

Australiens fjärde största storstad med cirka

två miljoner invånare i delstaten Western.

KUNDEN ÄR PTA, myndigheten som sköter kollektivtrafiken

i västra Australien. Volvo Bussar levererar chassierna

och karosserna byggs av Volgren Australia i sin fabrik i

Perth. Det totala värdet av avtalet är cirka 2,6 miljarder

kronor. Avtalet är på fem år med option på ytterligare fem

år. Syftet med avtalet är att PTA ska modernisera buss -

flottan i Perth.

Tidigare har PTA haft avtal med Mercedes Benz om leverans

av stadsbussar.

Enligt transportminister Simon O’Brien säkerställer det

nya avtalet med Volvo att bussflottan fortsätter att tillhöra

de bästa inom bussbranchen.

Bland annat spelar bussarnas bränsleeffektivitet och

låga livscykelkostnader en stor roll i valet.

12-METERSBUSSEN Volvo B7RLE.

Leverensen av bussarna börjar i juli 2011 och omfattar

till en början 12- metersbussarna Volvo B7RLE och ledbussarna

Volvo B12BLEA

– Det här är en fantastisk möjlighet för Volvo Bussar

att utveckla ett långsiktigt partnerskap i Perth, säger David

Mead, chef för Volvo Bussar i Australien.


VOLVO FM lastbilarna körs i fältprov av tre transportföretag.

Volvo Lastvagnar testar metandiesel

VOLVO LASTVAGNAR STARTAR fältprov med metandiesel. Tre Volvo FM lastbilar med 13-litersmotorer utrustas med

särskilda tankar för flytande metangas. Med förhållandet 75 -25 med flytande gas och diesel blir räckvidden för en

lastbil mellan 500 till 1 000 kilometer beroende på körförhållandena. Det är fyra gånger så mycket jämfört med de

flesta traditionella gaslastbilar.

Det beror på att gas i flytande form, i kombination med teknologin för metandiesel, ger så stor räckvidd jämfört

med fordon som tankas med komprimerad gas.

Fordonen i fältprovet ska köras av tre transportföretag i regionen kring

Göteborg.

Samtidigt så invigs Sveriges första tankstation för flytande metangas i Göteborg.

Det är ett samarbete mellan Volvo Lastvagnar, FordonsGas Sverige och

Göteborg Energi.

Tidigare har det bara funnits tankstationer för komprimerad gas. När metangasen

kyls till 160 minusgrader blir den flytande och volymen halveras.

Nyligen invigdes också världens första tankstation för DME. Den ligger i

Stockholm och är starten på ett fältprov där Volvo Lastvagnar bidrar med fem

Volvo FH-lastbilar som är först i världen med att testköra på Bio-DME.

... och även Volvo Bussar kör med metangas

ÄVEN VOLVO BUSSAR KÖR MED metandiesel. I grunden är det en vanlig dieselbuss där gastanken eftermonteras på taket.

Nyligen fick Volvo Bussar sin första order på 11 bussar med metandiesel-tekniken. Det är företaget Vårgårdabuss i Sverige

som beställt bussarna för trafikstart i juli 2011.

– I en tid där vi måste sänka samhällets totala energiförbrukning, är ett högre utnyttjande av dieselmotortekniken en

viktig utveckling, säger Volvo Bussars miljöchef Edward Jobson.

Bläddra i Global Magazine på Violin

NU KAN DU BLÄDDRA i Global Magazine även på Violin. Från och med det här numret så finns en uppladdad version

av tidningen där du enkelt kan bläddra mellan sidorna. Det blir mer överskådligt jämfört med det mer fasta pdf formatet

som tidningen finns i idag. Dessutom är länkarna i tidningen klickbara vilket betyder att läsaren lätt kan ta

sig till de sidor på Violin och externt dit länkarna går.

Global Magazine har under många år funnits tillgänglig på Violin och

detta är ett sätt att modernisera publiceringen av tidningen samtidigt

som den knyts ännu tydligare ihop med nätet.

Den blädderbara versionen kommer tills vidare att finnas på engelska

och svenska. De övriga nio språkversionerna finns fortfarande i

pdf format.

Gå in på Violin Group under news and events/magazines and

newsletters

Helhetsgrepp

kring arbets -

miljö och hälsa

Lika självklart som att säkerhet är ett

av kärnvärdena för Volvokoncernens

produkter, lika självklart ska det vara

när det gäller arbetsmiljön. För att nå

dit tas nu ett globalt grepp kring hur

koncernen jobbar med arbetsmiljöoch

hälsofrågor.

NÄR VOLVO GROUP WORKPLACE SAFETY, Health

& Wellbeing Policy lanserades den 1 december

blev det den första policy där koncernen

tydligt stakar ut riktlinjerna för hur man globalt

ska arbeta med arbetsmiljö- och hälsorelaterade

frågor.

– Koncernen har tidigare jobbat på lokal nivå

med den här typen av frågor, men i takt med att

koncernen vuxit har behovet av en gemensam

global syn blivit allt tydligare, säger Kerstin Renard,

koncernens HR-chef.

Bakom beslutet ligger GIB HR där samtliga

affärsområden och majoriteten av affärsenheterna

inom koncernen finns representerade. Dokumenten

Code of Conduct och The Volvo Way,

men även arbetssättet Volvo Production System

(VPS), har legat som grund för arbetet med att

ta fram de nya riktlinjerna.

– Precis som VPS handlar det om att hela

tiden jobba med förbättringar och vara proaktiv.

Olyckor, incidenter, skador och arbetsrelaterad

sjukdom går att förebygga i stor utsträckning och

de här riktlinjerna blir ett verktyg för att nå dit,

säger Anders Abramsson, ansvarig för arbetsmiljö-

och förhandlingsfrågor på Corporate HR.

För att lyckas krävs att alla tar sitt ansvar.

– Det här är inte enbart en fråga för ledningen

utan berör alla anställda som därmed också kan

bidra till att påverka, säger Anders Abramsson.

Volvo Group Workplace Safety, Health &

Wellbeing Policy berör samtliga majoritetsägda

bolag inom Volvokoncernen och fungerar som

ett komplement till lokala lagar och förordningar.

– Att ha en god arbetsmiljö innebär också att

vi stärker vår profil externt som attraktiv arbetsgivare.

Det är inte ovanligt att internationella företag

har en global arbets miljöpolicy, men att

inkludera hälsa i den som Volvokoncernen nu

gjort gör oss lite unika, säger Kerstin Renard.

Carl Gärdén

Policy

Policies & Strategies > Policies, Directives & Guidelines

> Human Resources

För mer info

Employee Center under rubriken

"Arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande"

global magazine # 6 2010 l 11


» från våra bolag

MACKTRUCKS.COM I TOPP BLAND

MARKNADSFÖRINGSBYRÅER

MACK Mactrucks.com hamnar på topp tio när en av

Nordamerikas ledande marknadsföringsbyråer inom

B2B (business to business) presenterar sin topplista över

företags hemsidor 2010. Btobonline.com lyfter bland

annat fram sättet macktrucks.com presenterar produkterna

och att man verkligen tagit reda på vad besökaren förväntar

sig att hitta för typ av information om lastbilarna

på hemsidan.

MÅNGFALDSPLAN SKA

SKAPA MEDVETENHET

VOLVO LASTVAGNAR i Umeå, Sverige, har lagt fram sin

treåriga mångfaldsplan fram till och med 2012.

Den fokuserar både på mångfalds- och jämställdhetsfrågor

och enligt platschefen, Anders Olausson, är

detta ett bra sätt att skapa en medvetenhet om de frågorna

i organisationen.

– Vi vill jobba aktivt för att ta tillvara på den styrka

som uppstår genom mångfald, säger han.

RENAULT TRUCKS UTVIDGAR

NÄTVERK AV ÅTERFÖRSÄLJARE

RENAULT TRUCKS stärker sitt nätverk av återförsäljare

runt om i världen. I bland annat Holland, Turkiet,

Marocko och Ukraina har nya återförsäljare slagit upp

sina dörrar och nyligen invigdes dessutom två återförsäljarställen

i Italien samt ett i Polen. Utvidgningen är

en del av Renault Trucks tillväxtstrategi samtidigt som

man kommer närmare sina kunder.

UD TRUCKS VISADE UPP

NYHETER FÖR PRESSEN

UD TRUCKS bjöd nyligen in till en stor pressträff till fabriken

i Ageo, Japan. Det var journalister från de stora

dagstidningarna och från flera av Japans lastbilsmagasin

som bland annat fick provköra den nya Quon lastbilen

och träffa UD Trucks vd , Satoru Takeuchi, samt styrelsemedlemmar.

Dessutom visades den nya motorlinen upp byggd

för att uppnå en så bra arbetsmiljö som möjligt.

PAKETLÖSNINGAR SÅLDES PÅ

MÄSSAN IAA 2010

RENAULT TRUCKS FINANCIAL SERVICES var en del av

Renault Trucks monter på IAA 2010 i Hannover, Tyskland.

Erbjudanden av olika paketlösningar, som finansiering

och försäkring samt reparation och underhåll, blev en

stor framgång för både Renault Trucks och Renault

Trucks Financial Services. Av 850 sålda lastbilar hjälpte

man till med finansieringslösningar i 78 procent av fallen.

VOLVO AERO SÅLDE DOTTERBOLAG

VOLVO AERO har genomfört försäljningen av sitt amerikanska

dotterbolag Volvo Aero Services. Ny ägare är det

amerikanska investmentbolaget H.I.G. Capital. Bakom

12 l global magazine # 6 2010

D12-MOTORER SKA ANVÄNDAS I PRÅMAR PÅ INDISKA FLODER

VOLVO PENTA India har fått en order på 40 stycken D12 motorer från Sesa Goa , en av Indiens största

tillverkare av järnmalm. Motorerna ska användas i de pråmar som trafikerar floderna Mandovi och Zuari på

indiens västkust. Volvo Penta vann ordern i en tuff konkurrens från lokala motortillverkare. Motorerna kommer

att levereras i omgångar fram till mars 2011.

försäljningen ligger Volvo Aeros strategi att fokusera på

sin kärnverksamhet, att utveckla och tillverka komponenter

till flygmotorer, men också ambitionen att minska bolagets

kapitalbindning. Verksamheten för underhåll av motorer

till flygplan och gasturbiner som idag bedrivs i Trollhättan

berörs inte av affären.

BRÄNSLEEFFEKTIVITET I FOKUS

PÅ BAUMA-MÄSSAN

VOLVO CE visade i slutet på november upp tio olika maskiner

på den stora internationella mässan för anläggningsfordon,

Bauma China.

Mässan, som arrangeras vartannat år hölls i år i Shanghai,

Kina och lockade mer än 150 000 besökare under fyra

dagar.

Temat för Volvo CE i år var bränsleeffektivitet och produktivitet.

Bland annat visades den nya grävmaskinen

upp, specialgjord för den kinesiska marknaden, samt en

ny asfaltläggare.

FRAMGÅNG FÖR HYBRIDBUSSARNA

VOLVO BUSSAR startade i maj i år serieproduktion av hybridbussarna Volvo

7700 Hybrid och dubbeldäckaren Volvo B5L Hybrid. Företaget har på kort

tid fått order på ca 150 hybridbussar i Europa och framgångarna har bidragit till

att bolaget nu tar nästa steg och startar testkörning i Brasilien och Mexiko. ”Jag är

övertygad om att hybridbussar kommer att dominera stadstrafiken runt om i

världen om några år och att Volvo har stora möjligheter att bli en av de största leverantörerna

av sådana bussar”, säger Edward Jobson, miljöchef på Volvo Bussar.

KREATIV ZON FÖR INNOVATION

VOLVO 3P satsar på att utveckla och driva innovation.

Avdelningen Produktdesign startade ett nytt sätt att arbeta

och tänka ”utanför boxen” för flera år sedan och nu

vill de dela med sig till andra avdelningar inom Volvo

3P men också till resten av koncernen. Idén är att samla

anställda från olika avdelningar med olika kompetens

till en mixad, kreativ zon, där de kan dela erfarenhet och

tänka fritt tillsammans.

TYDLIGARE ANSVARSFÖRDELNING

I NY ORGANISATION

VOLVO POWERTRAIN arbetar med att skapa en ny organisation.

Förändringen går under namnet “Truly Global”

och innebär en tydligare ansvarsfördelning. Bland annat

har det skapats två nya produktionsliner. En line för alla

tunga produkter och en för alla medeltunga.

– En tydlig ansvarsfördelning hjälper oss att öka prestandan

och hastigheten, säger Volvo Powertrains vd,

Peter Karlsten.

NYTT KONTOR I JOHANNESBURG

VOLVO LOGISTICS öppnar ett kontor i Johannesburg,

Sydafrika, som ett led i att stötta UD Trucks och Volvo

Southern Africa.

– Vi fick möjlighet att ta över en befintlig verksamhet

vilken dessutom är en förlängning på ett flöde vi redan

kör. Det handlar om byggsatser av lastbilar (CKD-kit)

som körs från UD Trucks i Japan till en fabrik i närheten

av Pretoria i Sydafrika. Tidigare har Volvo Logistics


ansvarat för flödet fram till hamnen i Durban men nu

ansvarar vi alltså för hela sträckan till slutdestinationen,

säger Mats Röstlund, Vice President Asia Pacific, Volvo

Logistics.

TRUCKSHOP ÖPPNAR I AUSTRALIEN

VOLVO PARTS har öppnat ett TruckShop i Australien.

Det är ett webverktyg där Volvo Lastvagnars kunder kan

beställa allt de behöver köpa som inte finns i lagren hos

Volvo Parts. Hittills har TruckShop funnits i Europa.

Fördelen med TruckShop är bland annat minskad administration

och tillgång till ett större produktutbud.

VOLVO IT BÄSTA ARBETSGIVAREN

VOLVO IT rankas som den bästa arbetsgivaren när det

gäller konsultföretag inom IT i Sverige. Det visar en

nyligen gjord undersökning bland 9000 unga akademiker.

Listan toppas av företag som Google och Apple, men

först bland IT- företagen kommer alltså Volvo IT.

– Jag är stolt och smickrad, säger Jenny Hedström,

HR-chef, Volvo IT i Sverige.

NY LEVERANTÖR AV

ÖVERSÄTTNINGAR

VOLVO GROUP NAP har förhandlat fram ett nytt avtal

inom området översättning av marknadsföringsmaterial.

Vald leverantör är en ledande aktör inom översättningar

som uppfyller de krav som koncernen ställer på hög

kvalitet och kostandseffektivitet.

NAP har tillsammans med koncernens BA/BU genomfört

en grundlig och övergripande marknads- och

prisstudie där även s.k. emerging markets har tagits i

beaktande.

Läs mer på NAP Violin/How 2Buy /translation services

REDOVISNINGSSYSTEM

INRÄTTAT I FINLAND

VOLVO BUSINESS SERVICES Central Europe har i samarbete

med Volvo IT, McFinance och Renault Trucks, gjort

ett lyckat transfererings- och implementeringsprojekt i

Finland. Syftet med projektet var att inrätta ett redovisningssystem

för en ny Renault Trucks-verksamhet i

Finland och för att säkerställa det finansiella redovisningsutförandet

av VBS.

SATNING PÅ FORSKNING

OCH EXTERNT SAMARBETE

VOLVO TECHNOLOGY (VTEC) bjuder in externa forskare,

leverantörer, högskolor och studenter för att ta fram nya

idéer i samarbete med interna experter, genom

initiativet InVolve. VTEC har också etablerat

området Nya Teknologier som fokuserar

på nya spännande forskningsområden

för Volvo. Vidare har

Volvo Technology Site Asia etablerats,

med fokus på forskning och samarbete

inom ramen för den stora marknads

– och teknologipotential som

finns i Asien.

UTLOTTNING AV

BILJETTER TILL

GÖTEBORG HORSE SHOW

Den 24-27 februari slår Scandinavium upp portarna för

Göteborg Horse Show 2011. Världens bästa hästar och

ryttare tävlar i både hoppning och dressyr. Volvos anställda har

chans att vinna max fyra biljetter till föreställningen torsdag

den 24 februari kl 18.00.

Program:

• Internationell hoppning 1,40 m

• Show med bl a uppvisning från Flyinge och voltige

• Internationell hoppning 1,50 m

Biljetterna gäller även till EuroHorse samma dag.

Välkommen att delta i utlottningen där sista dag att

vara med är den 11 januari. Biljetterna skickas ut cirka

två veckor före evenemanget.


GÖTEBORG HORSE SHOW I SCANDINAVIUM

Jag deltar i utlottningen av max fyra biljetter till Göteborg

Horse Show torsdagen den 24 februari 2011 kl 18.00.

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gatuadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avd nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anst nr/pensionär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Antal vuxna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antal barn (under 18 år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress internt: Birgit Mellgren, avd 1620, ARHK1

(använd gärna internkuvert utan extra kuvert för talongen)

Adress externt: Birgit Mellgren, Volvo Event, avd 1620, ARHK1,

40508 Göteborg (klistra gärna kupongen på ett vykort).

Märk kuvertet/vykortet "GHS".

global magazine # 6 2010 l 13


Titta på inslaget i The Newsroom:

http://violin.volvo.net/ thenewsroom

Och på Volvokoncernens hemsida:

www.volvogroup.com/climatesavers

VOLVOKONCERNEN och Världsnaturfonden delar en vision om att framtidens transporter ska vara kodioxidneutrala, säger Leif Johansson.

Koncernen blir första fordonstillverkare

att ansluta sig till ”Climate Savers”

Som världens första fordonstillverkaren

ansluter sig Volvokoncernen till Världs -

naturfondens (WWF) initiativ ”Climate

Savers”.

text Karin Wik

SAMARBETET INNEBÄR att koncernens lastbilsbolag

åtar sig att minska utsläppen från de fordon som

tillverkas mellan år 2009 och 2014 med 13 miljoner

ton under fordonens livstid.

– Samarbetet med WWF innebär att vi höjer våra redan

ambitiösa mål när det gäller minskning av koldioxidutsläppen

från våra produkter. Vi delar en gemensam vision om att

framtida transporter ska vara koldioxidneutrala. Det kommer

inte att bli lätt, men om någon kan göra det så är det Volvo,

säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Världsnaturfonden WWF är en av världens största och

mest respekterade miljöorganisationer, vars vision är att

bevara jordens naturliga miljö och bygga en hållbar värld.

WWF:s program ”Climate Savers” engagerar multinationella

företag i kampen att sänka utsläppen av koldioxid. De

företag som är ”Climate Savers” lovar att minska sina koldioxidutsläpp

enligt en överenskommelse mellan WWF,

företaget och oberoende tekniska experter.

Det överenskomna målet måste vara mer ambitiöst än

vad företaget tidigare planerat för, och ska också innebära

14 l global magazine # 6 2010

att företaget är ledande i sin bransch när det gäller minskningen

av växthusgaser.

OBEROENDE TEKNISKA EXPERTER kommer regelbundet

följa upp och kontrollera så att Volvokoncernen lever upp

till sina åtaganden.

– Det är första gången vi släpper in en utomstående part

– i det här fallet världens största miljöorganisation – för att

kontrollera att vi levererar vad vi lovat. Det är vi ensamma

om bland världens fordonstillverkare, säger Leif Johansson.

Volvokoncernens miljöarbete drivs framåt av tre sam-

verkande faktorer: Dels lagstiftningen på området, dels

Volvokoncernens egna initiativ för att skapa så bra produkter

som möjligt med avseende på kunder och miljö och dels av

utomstående samarbeten.

– Självklart är det en utmaning att vara den första fordonstillverkaren

i ”Climate Savers”. Men genom att fokusera

på att sänka koldioxidutsläppen är vi övertygade om att vi

kan skapa ett mervärde för våra kunders affärer samtidigt

som vi bidrar till en hållbar utveckling, säger Volvos koncernchef

Leif Johansson.

Fakta

> Överenskommelsen mellan Volvo och WWF gäller för AB Volvo och

Volvokon cernens lastbilsbolag Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, Mack

Trucks och UD Trucks, och innebär att:

• Den totala mängden CO2 som lastbilar tillverkade och sålda 2009 till

2014 släpper ut under sin livstid kommer att minska med 13 miljoner ton jämfört med om lastbilarna hade varit av 2008 års

modeller.

• Volvo kommer att ta fram en lastbilsprototyp med 20 procents lägre bränsleförbrukning än motsvarande lastbil i 2008 års

modell.

• Innan 2014 kommer Volvo att kunna erbjuda den kommersiella marknaden lastbilar som körs på förnyelsebar gas

• Volvokoncernen kommer också att minska CO 2-utsläppen från sina produktionsanläggningar med 0,5 miljoner ton (12

procent) innan 2014, jämfört med 2008.

Alexander Russ


�������������������������������

�����������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�����������������

����������������������

������������


DÅ 2004. Hela familjen

Künzel

från Brasilien har installerat

sig i Umeå, långt upp i

norra Sverige. En flytt över

halva jordklotet.

Sérgio Künzel , på Volvo Lastvagnar, har

flyttat nästan runt hela jordklotet tillsammans

med sin familj.

Från Brasilien, via norra Sverige till

Australien.

– Det är en fantastisk möjlighet, att via

sitt arbete, få chansen att lära känna så

många olika kulturer och platser. Du

växer som människa, säger han.

text Susanne Hanssen

FÖR SEX ÅR SEDAN SKREV VI här i Global Magazine

om brasilianaren Sérgio Künzel som fick

erbjudandet om ett jobb på koncernens nordligaste

belägna fabrik, hyttfabriken i Umeå, Sverige.

Sérgio hade då arbetat på Volvo Lastvagnar i Curitiba

i 18 år och ville pröva möjligheten att arbeta i ett

annat land. Till och med på en annan kontinent.

Familjen Künzel: Sérgio, hans fru Ester och barnen Pedro

och Anna Carolina då 14 och nio år, packade väskorna och

flyttade till Umeå. De kom dit från värmen i Brasilien och

hamnade mitt i vintern med kyla , snö och halka.

16 l global magazine # 6 2010

profilen [ text: Monica Rossing foto: Johan Gunséus ]

Från Brasilien till

Umeå med hela familjen

När brasilianaren Sérgio Künzel fick erbjudande om ett jobb på Volvos

nordligast belägna fabrik var hela familjen överens om att han skulle

tacka ja.

– Det har varit en stor omställning för oss – men de positiva erfarenheterna

överväger, säger han.

”Visst var det

jättespännande

med snö, men

vi har nog

aldrig frusit så

mycket”

fakta

På midsommarafton i år gick

solen upp 01:15 och ner 22:07 i

Umeå. Det var alltså ljust nästan

hela dygnet. På julafton kommer

solen att gå upp 09:29 och ner

redan 13:48. Ännu längre norrut i

Sverige går solen aldrig ner en

viss del av sommaren och aldrig

upp en period på vintern.

14 l GLOBAL magazine # 7/2004

> Sérgio Künzel har arbetat på Volvo Lastvagnar i Curitiba i

närmare 20 år. Funderingar om att arbeta på Volvo i ett

annat land har han haft länge.

– Det ger både arbets- och livserfarenheter. Jag tror också

att koncernen har nytta av att fler anställda lär känna andra

kulturer.

När vi träffar Sérgio och hans familj har de varit i Sverige

i drygt ett halvår. De vet redan en hel del om vad det innebär

att byta vardag.

– Men vi befinner oss fortfarade i anpassningsstadiet, påpekar

Sérgio.

De flyttade till Umeå mitt i vintern, då solen nästan ald -

rig går upp i norra Sverige. Dagarna är korta och månaderna

med mörker, snö och kyla är långa.

Eftersom Sérgio varit chef för hyttfabriken i Curitiba hade

han besökt hyttfabriken i Umeå flera gånger tidigare – alltid

på vintern.

– Ändå underskattade jag problemen med kylan och

mörkret. Det har varit ganska jobbigt att anpassa sig till, säger

han och tillägger:

– Visst var det jättespännande med snö, men vi har nog aldrig

frusit så mycket. Vi fick köpa helt nya kläder. Våra egna

dög inte, trots att vi klädde oss i flera lager.

Vi besöker familjen i det hus som de hyr i lilla Stöcksjö,

utanför Umeå. De har naturen inpå knuten och en fin badsjö

rakt nedanför huset.

– Vår anpassning har handlat om så mycket mer än klimatet.

Hela vårt liv är annorlunda här än i Curitiba. Som familj

har vi mer tid tillsammans här. Det har gjort oss mer

sammansvetsade, säger Sérgio och får medhåll av sin fru Ester.

Hemma i Brasilien tillbringar de båda mycket tid på sina

arbeten. Ester arbetar som lärare på en Montessoriskola. Hon

sitter också i skolans ledning. I Sverige har hon bytt roll till

elev.

– Jag går i skolan varje dag och studerar svenska tillsammans

med andra invandrare. Det här är en speciell tid för

mig. Jag har mer ledig tid än vad jag är van vid. Men, barnen

behöver också mer stöd, säger hon.

Pedro, 14 och hans lillasyster Caro(lina), 9, går i vanliga,

kommunala skolor, men i klasser för invandrarelever. Pedro

har haft lätt att skaffa nya vänner. Sina gamla har han daglig

kontakt med via internet och webkamera.

– Den första tiden har varit jobbigast för Ester och Caro,

eftersom de inte kan engelska, säger Sérgio.

För honom själv och Pedro har engelskan varit nyckeln till

nya kontakter. De är både förvånade och tacksamma över

svenskarnas goda engelskakunskaper.

Sérgios arbetsspråk är engelska, men även han studerar

svenska.

– Vi ska bo här i två eller tre år. Min ambition är att lära

mig så pass mycket svenska att jag kan läsa e-mail och klara

enklare konversation.

I Umeå är Sérgio Künzel chef för en grupp på 20 personer

som arbetar med global produkt- och produktionsberedning.

De är en del av Volvo Lastvagnars Global Manufacturing och

rapporterar till Göteborg. Varannan vecka flyger Sergio de

100 milen dit för att vara med på olika möten.

– Vanligtvis är jag i Göteborg två dagar varannan vecka.

Mitt ansvar är att representera produktionen i produktutvecklings-processen,

förklarar han.

När Sérgio var på rekognoseringsbesök i Umeå möttes

han av stor förvåning. Skulle han flytta från Brasilien till

norra Sverige?

– Jag är tydligen Umeås förste utlandsvolvoit. Jag skulle

definitivt rekommendera andra att komma hit, säger han.

Vad har varit den största förändringen i din vardag?

– Det svåraste är att vara så långt borta från familj och vänner

och alla andra som är en del av vårt liv. Men Internet gör

det möjligt att hålla daglig kontakt.

– Allt som jag brukade göra varje dag, som att spela fotboll

med mina arbetskamrater efter jobbet, upphörde plötsligt.

Som brasilianare är jag dessutom van vid en varmare kontakt

människor emellan. Vänner och kollegor skakar hand och

kan även krama varandra. Det saknar jag.

I Sverige går de flesta hem till familjen direkt efter jobbet.

Att skapa nya kontakter kan ta tid.

Numera har Sérgio dock lärt känna flera arbetskamrater

och har även blivit hembjuden till några av dem. Familjen

har också hittat andra brasilianare som bor i Umeå.

– Utan dem hade vi nog känt oss isolerade, medger Sérgio.

När han ser tillbaka på den första tiden i Umeå är han

full av beundran för alla de svenskar som genom åren kommit

till Curitiba för att arbeta.

– Jag har det lätt eftersom mitt arbetsspråk här är engelska.

De som kommer till Brasilien måste lära sig portugisiska. Jag

inser nu att jag borde ha gjort mer för dem.

Hans starkaste intryck av Sverige hittills är att det svenska

levnadssättet verkar vara bra för familjen. Att den betalda föräldraledigheten

är cirka ett år och att även pappor är hemma

med barnen är imponerande, tycker han.

Familjen Künzel flyttade över halva jordklotet – och från söder

till norr. Sergio, Ester, Pedro och Caro har börjat anpassa sig till

livet i Umeå. Caro kan redan sjunga på svenska och Pedro har

fått många nya vänner.

Sergio Künzel

tar familjen med

sig ut i världen

– Vi har nog aldrig frusit så mycket, sade Sérgio då.

Trots stora skillnader mellan sättet att leva i Brasilien

och Sverige blev tiden i Umeå mycket bra. Sérgio Künzel

ansvarade för global produkt- och produktionsberedning.

Familjen kände sig välkommen och skaffade sig många

nya vänner. När erbjudandet kom drygt två år senare om

att flytta till Australien och fabriken i Brisbane såg alla det

som en ny spännande utmaning.

– Vi sa till oss själva, varför inte, låt oss testa någonting

annat, berättar Sérgio.

EN VARM VÅRDAG, sex år senare, hittar vi därför familjen

på promenad utmed Brisbanefloden. Pedro har hunnit

fylla 20 år och Anna Carolina är 15 år.

Sérgio arbetar som manufacturing engineering manager,

med bland annat ansvar för förberedelser av nya produkter.

En intressant skillnad i arbetet jämfört med Umeå

är att han nu arbetar med två varumärken. Volvo Lastvagnar

och Mack Trucks.

– En normal dag börjar jag tidigt på morgonen med

telefonmöten med kollegorna på Mack i USA för att

sedan på eftermiddagen ha diskussioner med Volvo Lastvagnar

i Sverige. Det är en kreativ mix av olika affärskulturer,

sätt att tänka och lösa problem. Det är både inspirerande

och svårt, säger han.

När det gäller vädret och värmen var det lättare för en

brasilianare att anpassa sig till Australien jämfört med Sve-

rige, menar Sérgio. Det är också enklare att lära sig

australien-engelska än vad det är att lära sig svenska.

– Men kulturen och sättet att leva skiljer sig åt och det

är det som tar tid, säger Sergio och förklarar varför.

– Du måste ha ett öppet sinne och vara en bra och

känslig observatör utan att för den delen förlora din egen

identitet, säger han.

SÉRGIO BERÄTTAR att både han och familjen har vuxit

som personer. Nya erfarenheter och nya miljöer utvecklar

en människa, menar han. Även familjen har svetsats samman.

– Vi är ett team som upplever saker. Det kommer vi att

ha med oss hela livet. Vi har levt i tre helt olika kulturer.

Vi har rest och träffat många olika människor och besökt

många platser. Det stärker vårt självförtroende. Världen

har blivit lite mindre tack vare Volvo Lastvagnar, säger han.


Även yrkesmässigt ser Sérgio bara fördelar när det gäller

att arbeta och leva i ett annat land. Han har fått ett

stort nätverk av kollegor från olika delar av världen och

har dessutom fått ett globalt perspektiv på koncernen och

organisationen.

Det tuffa är avståndet till vänner och släktingar. Och

nu har ju familjen även skaffat sig vänner i Sverige.

– Saknaden är värst. Vi har alla fyra olika problem och

praktiska saker som vi kämpar med, men vi stödjer varandra

så gott det går, säger han och berättar om en så

enkel praktisk sak som att köra bil.

– I Sverige fick vi lära oss att köra på snö och halka

och i Australien måste vi klara av att köra på för oss ”fel”

sida av vägen. Men allt går bara man hjälps åt, säger han.

Resan har fortsatt. Familjen tog ett steg till och finns nu i Australien. Här på promenad

NUutmed floden i Brisbane en varm vårdag.

Umeå

Brisbane

Curitiba

global magazine # 6 2010 l 17

Rachel Hammett


» teknikutveckling i koncernen

Projektet SUT, Sustainable Urban Transports,

ska ta reda på hur transporter i

stadskärnorna kan se ut i framtiden.

– Vi lär oss vad som behövs för att erbjuda

kompletta lösningar för godstransporter,

något som kan komma att

bli en affärsmöjlighet för Volvo, säger

Laurent Colpier, ansvarig för kunder och

försäljning på Volvo Technology.

text Karin Wik

DEN LILLA FLAKBILEN som Tony Ageflod kör

är helt elektrisk. Den surrar knappt hörbart

på sin runda bland byggnader och de 10 000

elever och besökare som rör sig varje dag på

campus Lindholmen i Göteborg. Tony Ageflod distribuerar

post och andra leveranser, och hämtar sopor och återvinningsmaterial.

Bilen är tyst, liten och kör helt utan utsläpp.

– Den enda nackdelen är att den är så tyst så att folk

inte flyttar sig när jag kommer, säger Tony, parkerar och

pluggar i den blå el-sladden som laddar bilen.

Transporter inne i stadskärnorna är en utmaning:

18 l global magazine # 6 2010

Hitta fler tekniknyheter på Violin: volvogroup/communities/research & technology och läs mer i Volvo Group Technology Magazine

Framtidens transportlösningar

– en utmaning för koncernen

trånga kvarter, inte sällan konstruerade efter medeltida

behov, där människor och biltrafik trängs med ett ständigt

växande behöv av leveranser, kollektivtrafik och avfallshantering.

Idag lever mer än 50 procent av världens population

i städer, en siffra som förväntas växa. Enligt

prognoser kommer 85 procent av befolkningen i norra

och västra Europa att bo i städer 2030. Lägg till det att

varje medborgare i en europeisk stad motsvarar 30 till 50

ton godstransporter in och ut ur sin stad varje år.

MOT DEN BAKGRUNDEN arbetar Volvokoncernen på

många sätt med att hitta transportlösningar för världens

städer, där mer varor, sopor och människor kan transporteras

utan att trängsel och utsläpp ökar.

Ett sådant projekt pågår just nu på Lindholmen i

Fakta

> De parter som samarbetar kring SUT är: Volvo Technology,

Lindholmen Science Park, Göteborgs Stad

(trafikkontoret) Älvstranden utveckling och

Chalmers tekniska högskola.

> Projektet finansieras av parterna samt av Vinnova,

den svenska statliga myndighet som investerar i

utvecklingen av nya lösningar för ett hållbart

samhälle.

TRANSPORTER INNE I STADSKÄRNORNA är en utmaning. Idag

lever mer än 50 procent av världens population i städer, en siffra

som förväntas växa. Mot den bakgrunden arbetar Volvokoncernen

på många sätt med att hitta transportlösningar för världens

städer, där mer varor, sopor och människor kan transporteras

utan att trängsel och utsläpp ökar.

Göteborg. Här finns sedan tidigare en så kallad mikroterminal.

Terminalen ligger i utkanten på campusområdet

och längre än så här kommer inte tunga lastbilar, distributionsbilar

och sopbilar. Istället lastas sopor och leveranser

om till Tony Ageflods elektriska bil som tar vid och kör

in och ut på själva området. Det enda undantaget är

laster som är så stora att de inte får plats i elbilen men så

stora leveranser utgör en väldigt liten del.

Mikroterminalens ”kunder” är de verksamheter som

finns på campusområdet.

– Det märks väldigt tydligt att vi har blivit av med

den tunga trafiken och alla små distributionsbilar som

förut körde omkring på området. Det är skönt både ur

miljö- och säkerhetssynpunkt med tanke på hur många

elever som rör sig på området, säger Erik Hård af

Segerstad, som är servicechef på Lindholmens tekniska

gymnasium och en av mikroterminalens kunder.

– Efter någon månads inkörningsperiod så vet alla

vilka rutiner som gäller och det fungerar riktigt bra i

praktiken.

TERMINALEN HAR FUNNITS i tre år och drivs och ägs av

Chalmers Tekniska högskola, som också har en stor verksamhet

på campusområdet. Men med start 2010 deltar

Volvo Technology i projektet SUT (Sustainable Urban

Transports) med bland andra Göteborgs stad, som ska

studera hur systemet med mikroterminaler kan utvidgas

att gälla ett större område, och i förlängningen en hel stad.


TONY AGEFLOD i den helt elektriska bil som levererar varor och hämta sopor på campus

Lindholmen i Göteborg. Foto: Karin Wik

– Syftet med SUT är att hantera de nuvarande och

framtida utmaningarna som transporter i städerna för

med sig, säger Guillaume Favreau, som är projektledare

på Volvo Technology.

– Det handlar om sätt att maximera användandet av

marken, infrastrukturen, logistiklösningar, fordon och

fordonsteknologi.

Guillaume Favreau säger att den existerande mikroterminalen

är en av många möjliga hållbara transportlösningar.

– Vi vill utöka konceptet till ett större område, och

det kan innebära nya och annorlunda behov. Kanske får

vi flytta mikroterminalen till en helt annan plats, upprätta

flera terminaler eller utveckla kompletterande lösningar.

ATT MIKROTERMINALEN har gjort det trevligare att vara

fotgängare på campusområdet råder det inga tvivel om.

Men varför ska Volvo Technology vara med i projektet?

Finns det affärsmöjligheter inom stadsplanering för Volvokoncernen?

– Ja, absolut, säger Laurent Colpier, som är ansvarig

för kunder och försäljning på Volvo Technology.

– Just nu fokuserar städerna huvudsakligen på kollektivtrafik

och investerar inte alls lika mycket energi och

planering i godstrafiken. Om vi kan arbeta med städerna

samtidigt som vi samarbetar med våra traditionella kunder,

distributionsföretagen, får vi ta del av ett helt annat sam-

manhang. Kanske kan städerna i framtiden bli Volvos

kunder för godstransporter. Genom SUT projektet drar

vi nödvändiga lärdomar och jag är övertygad om att vi

kan leverera resultat till Volvokoncernen.

VOLVOKONCERNENS STRATEGISKA MÅL 2010-2012

> Under punkten produktförnyelse,effektiv innovationsteknologi och konceptstyrning

står det att: Volvokoncernen bör säkerställa en effektiv utveckling

och implementering av ny teknik. Fokus ligger på att leverera ökad bränsleeffektivitet

och integrerade kundlösningar. För att försäljningen av mjuka produkter ska växa är det viktigt

att öka investeringarna inom denna sektor.

Titta också på inslaget i The Newsroom:

http://violin.volvo.net/thenewsroom

global magazine # 6 2010 l 19


Kraftansamling på Volvo Logistics

Besparingsmålet

nåddes på

ett halvår

På ett halvår, mitt under finanskrisen,

lyckades Volvo Logistics spara över

400 miljoner kronor.

Hela organisationen vände snabbt

fokus och la all kraft på besparingar.

Orsaken är ett väl strukturerat

förändringsarbete.

text Susanne Hanssen

HÅKAN FÄRNLÖF ÄR ANSVARIG för Verksamhetsutveckling,

VU, på Volvo Logistics. Han

poängterar att det inte handlar om någon

mirakelmetod utan om att ha en god struktur

och en vilja till förändring.

– Vår ambition är att koppla ihop arbetet med affärsplanen,

våra egna personliga mål och strategierna. Då skapar

vi en helhet som blir lätt att förstå och ta till sig, säger

han.

Volvo Logistics har arbetat med den här typen av förändringsarbete

under många år. De anställda träffas cirka

en timme varannan vecka i sina respektive VU-grupper

och pratar förbättringar utifrån affärsplan och strategiska

mål.

I OKTOBER 2008 STÄLLDES ALLT på sin spets. Volvo

Logistics behövde göra kraftiga besparingar.

Tanken var först att starta processen på det stora chefsmötet

som skulle hållas i december samma år, men det

skulle bara leda till förvirring, enligt Håkan Färnlöf.

– Vi kunde ju inte sitta i våra VU-grupper i en dryg

månad med ett helt annat perspektiv än vad ledningen

hade just då. Samtliga 130 VU-grupper i företaget fick

därför omgående direktiv att vända fokus och koncentrera

sig på besparingar. När cheferna sedan träffades i december

fanns det redan en medvetenhet i företaget. Vi vann

massor av tid, berättar Håkan Färnlöf.

Via VU-teamplace kunde sedan alla anställda på Volvo

Logistics jobba med besparingarna. Arbetet var synligt för

alla och idéer och goda råd samlades från olika VU-grupper.

Där publicerades det också en tio i topplista på bra

förslag.

20 l global magazine # 6 2010

I början på 2009 fastställde ledningen besparingsmålet

till 400 miljoner kronor.

Redan i april 2009 hade företaget sparat 356 miljoner

och i maj låg besparingen på 450 miljoner.

– Tack vare att vi redan hade en vana att arbeta med

förändring så gick det snabbt hitta möjligheterna, menar

Håkan Färnlöf.

NU FORTSÄTTER FÖRÄNDRINGSARBETET på Volvo

Logistics. För närvarande handlar det om att klara uppgången

på ett smidigt sätt och att utveckla VU vidare med

att införa VPS, Volvo Production System, i organisationen.

– VPS innehåller de flesta av grundprinciperna inom

VU men ger oss dessutom effektivare verktyg som är

kopplat till våra kunders förbättringsarbete, säger Håkan

Färnlöf.

Han är övertygad om att inställningen till VU har ändrats

inom företaget.

– Vissa har varit skeptiska, men 2009 har visat vad man

faktiskt kan åstadkomma, säger han.

Tre röster om förändringsarbetet

Åke Niklasson, vd Volvo Logistics

– VU-motorn hjälpte oss att snabbt sprida

budskapet i organisationen när krisen kom.

Åke Niklasson berättar om en hårt pressad

tid när flera anställda och ett stort antal

konsulter fick lämna företaget och han är

övertygad om att enheten klarade de tuffa

besparingarna dels genom att arbetet startade

tidigt, dels genom den struktur som

redan fanns.

– Men det är ändå tack vare att alla

anställda verkligen ställde upp och arbetade

stenhårt för att nå målen som det verkligen

fungerade. Utan den kraftsamlingen

hade det inte gått, säger han.

HÅKAN FÄRNLÖF, VU–ansvarig på Volvo Logistics, pratar mycket om


företagets förändringshjärta. Det vill säga viljan och förmågan att skapa förändring.

Anders Holmgren, teamledare

Emballage, Sverige

– När vi kunde koncentrera oss på en

fråga blev resultatet fantastiskt. Vi lyckades

öka intäkterna till avdelningen med

nära två miljoner kronor.

Anders Holmgren förklarar hur VUteamet

med stort engagemang under

tre månader gav sig på uppgiften att

göra förändringar i IT systemet.

– Det här var en uppgift som vi länge

haft på agendan, men inte haft möjligheten

att genomföra. Nu hade vi det

stödet via VU. Det här stärkte vårt självförtroende,

säger han.

Randy Sheeley, teamledare,

Operations, USA

– Det var lätt att förstå sambandet

mellan företagets strategiska fokus

och hur det hängde ihop med vårt

team och våra mål.

Enligt Randy Sheeley tog teamet

tag i VU arbetet på allvar och integrerade

det i sitt operativa arbete.

– Vårt fokusområde var tydligt och

väldefinierat. Vi skapade diagram för

att mäta och följa våra framsteg och

gjorde en handlingsplan som hjälpte

oss att nå våra mål.

Anders Wejrot

Ny modell

ska spara tid

och pengar

Med ett gemensamt system,

gemensamma processer och en

uppdaterad modell för redovisning

och styrning, ska Volvokoncernen

öka kvaliteten i den finansiella rapporteringen

samt spara både tid

och pengar.

Bland annat ska de drygt 40 000

unika konton som idag finns inom

koncernen minska till 1 200 när

systemet ska rullas ut i slutet på

2013.

JUST NU ARBETAR EN PROJEKTGRUPP inom

koncernen med att utforma den nya lösningen.

Gruppen, som består av representanter från

Volvo Business Services, Volvo IT och AB

Volvo, har till uppgift att samla in fakta och

kunskap från hela koncernen och sedan hitta

den bästa lösningen.

– Vi behöver ha en bra modell som täcker

hela verksamheten. Idag är det för dyrt och

krångligt varje gång ett nytt bolag ska implementeras,

säger Anders Lindqvist, från Volvo

Business Services, som ingår i projektgruppen.

Under första halvåret av 2010 har gruppen

varit ute hos alla BA/BU och diskuterat hur

den uppdaterade redovisningsmodellen kan

utformas. Mellan november 2010 och februari

2011 ska en prototyplösning visas för BA/BU.

– Feedbacken från organisationen är det

absolut viktigaste. Hittills har vi haft en mycket

bra dialog med många värdefulla

idéer, säger han.

En av anledningarna till att

koncernen behöver ha ett gemensamt

system för finansiell rapportering

är att det annars är nästan

omöjligt att jämföra olika konton

och olika bolag och enheter

med varandra.

– Genom en standardisering

blir vi effektivare. Vi sparar tid,

får en större överblick och kan

också snabbt införa förbättringar,

säger Anders Lindqvist.

Tanken är att få en större central styrning

över den finansiella rapporteringen. Volvo

Business Services får ansvar för redovisningsprocessen

vilket, enligt Anders Lindqvist, kommer

att skynda på harmonisering av processen.

Den nya lösningen ska testas i ett antal piloter

och ska slutligen vara implementerat i de

cirka 100 bolag i 35 länder under 2013.

Susanne Hanssen

Läs mer om arbetet på Violin: Volvo Group/

project and processes/one finance concept

global magazine # 6 2010 l 21


After a hard day’s work,

it’s nice to be close to home.

A bit more freedom

Rent a furnished apartment in Stockholm, Göteborg,

Malmö, Linköping, Lund or Helsingborg.

www.foretagsbostader.se

Raket Reklambyrå


Golf – ett redskap som

stärker relationen till kunden

För en vanlig golfspelare skulle drömmen

om att få spela tillsammans med

ett proffs stanna vid just en dröm. Men

för Volvos kunder kan det bli verklighet.

– Våra kunder är en stor anledning till att

vi sponsrar golf och då ska de också kunna

erbjudas något unikt, säger Per Ericsson,

vd Volvo Event Management Golf.

text Carl Gärdén

LITE SKÄMTSAMT KALLAR HAN SIG själv för

idrottsidiot och kan bland annat titulera sig

svensk mästare i volleyboll. Han spelar ”självklart”

golf och har 15 i handikapp, trots att han

de senaste åren bara hunnit med ett fåtal rundor. Men än

viktigare är hans bakgrund inom media och event – för

som relativt nytillträdd vd för Volvo Event Management

Golf är Per Ericssons uppgift att få Volvos satsning på golf

att växa ytterligare.

– Det finns en tydlig affärsnytta och den ska vi bli

ännu bättre på att lyfta fram.

När Per Ericsson tillträdde som vd för drygt två år

sedan tog han över en välfylld historiebok. Volvos satsning

på golf går ända tillbaka till 1989 vilket gör företaget till

den äldsta sponsorn på Europatouren.

– Vårt långa engagemang har gjort att vår position idag

är outstanding i golfvärlden med ett mycket gott rykte

och högsta trovärdighet.

Det är därför inte inom golfvärlden de stora resurserna

behöver läggas när golforganisationen nu ska ta det till

nästa nivå, utan internt inom Volvokoncernen.

– Efter att i många år jobbat med utgångspunkten ”vad

kan Volvo göra för golfen?” är det dags att fråga oss vad

golfen kan göra för Volvo.

OMKRING 20 PROCENT AV Volvos kunder och lika stor

andel anställda spelar golf, samtidigt som golfen fortsätter

att växa i stora delar av världen. Trots det lever den en

relativt osynlig tillvaro inom koncernen.

– Att inte spela golf får inte innebära ett hinder från

att använda vår satsning på golfen som redskap för att

stärka relationen med kunden. Därför håller vi just nu på

att ta fram olika verktyg som anställda inom framför allt

försäljnings- och marknadssidan kan använda oavsett förkunskaper.

– Vi satsar på golfen för att stärka banden till våra

befintliga men också potentiella kunder samtidigt som vi

synliggör Volvos varumärke. En golftävling är ur vårt perspektiv

ett försäljnings- och marknadsföringsevent där det

viktigaste inte ska vara antalet spelare som deltar utan hur

många lastbilar och grävmaskiner vi säljer.

SOM MYCKET ANNAT handlar det om att kunna erbjuda

marknaden något unikt.

– Vi tar ett helt nytt grepp om vår mest betydelsefulla

tävling, Volvo World Golf

Challenge (tidigare Volvo

Masters Amateur), där våra

kunder får chansen att spela

ihop med proffsen på Europatouren.

Finalspelet föregås av ett

stort antal kvaltävlingar

som under året arrangeras

runt om i världen av Volvo.

Bolagen själva ansvarar för

varje tävling och ofta är det

återförsäljarna som bjudit

in sina viktigaste kunder.

Kort om Volvo och golfen:

> Volvo har sponsrat golf sedan 1989

och är den äldsta sponsorn på Europatouren.

> Satsningen delas lika mellan Volvokoncernen

och Volvo Personvagnar.

> Volvo sponsrar och arrangerar följande

proffstävlingar: Volvo Golf

Champions, Volvo China Open (inkl.

Volvo China Junior Championship)

samt Volvo World Match Play

Championship.

> Volvos globala tävling för kunder

och prospects är Volvo World Golf

Challenge.

> Huvudkontoret för Volvo Event

Management - Golf ligger i

Göteborg.

I VOLVO WORLD GOLF

CHALLENGE får Volvos kunder

chansen att spela ihop med proffsen

på Europatouren. Här delar

världsspelarna Colin Montgomerie

och Corey Pavin med sig av sina

bästa tips till finalisterna i Volvos

kundtävling.

PER ERICSSON, vd Volvo

Event Management Golf

De som når finalen får spela tillsammans med proffsen en

av dagarna i proffsens öppningstävling på touren, Volvo

Golf Champions.

– Vi ger våra kunder möjligheten att inför fullsatta läktare

och miljontals tv-tittare stå på 18:e green och delta i

avgörandet när sista putten ska slås i. Det är något helt

unikt som ingen annan kan erbjuda sina kunder. Drömmen

om att få den möjligheten vill jag förankra hos alla

våra kunder världen över och vägen dit går via våra

anställda.

Läs mer på volvogroup.com/about us/sponsorships/golf

Mail: info@volvoeventmanagement.com

global magazine # 6 2010 l 23


» våra

konkurrenter

SAMARBETE MELLAN SCANIA

OCH DOOSAN INFRACORE

■ Scania och koreanska Doosan Infracore,

en av världens största tillverkare av anläggningsmaskiner

har tecknat en avsiktsförklaring

om att Scania ska levererar motorer till

de produkter som Doosan tillverkar för den

globala marknaden. Motorerna kommer att

vara utrustade med SCR (Selective Catalytic

Reduction) teknologi och kommer att ge

Scania tillgång till den växande asiatiska

marknaden för anläggningsmaskiner. Scania

tecknade också ett liknande avtal i

januari med amerikanska Terex Corporation,

som tillverkar anläggningsmaskiner och

industriutrustning.

MOTORER FRÅN CATERPILLAR

CERTIFIERADE ENLIGT EPA TIER4

■ Caterpillars motorer C13 ACERT och C15

ACERT har certifierats enligt USA:s utsläppsregler

EPA Tier4. Motorerna kommer att

driva ett antal av Caterpillars produkter,

inklusive vägskrapor och hydrauliska grävmaskiner.

STRATEGISKT SAMARBETE

FORTSÄTTER

■ I juli 2010 inledde den brittiska busstillverkaren

Optare Group ett strategiskt samarbete

med indiska Ashok Leyland. Nu utreder

Optare planerna att inkludera Ashoks

motorteknologi för CNG (compressed natural

gas )till sina EcoDrive-lösningar. Optare

fokuserar på den europeiska marknaden,

där tillgången på CNG gör bränslet till ett

alternativt bränsle med lägre koldioxidutsläpp.

De nya 5 och 7-litersmotorerna från

Ashok Leyland har liknande utsläppsnivåer

som de dieselmotorer som lever upp till

utsläppsstandarden Euro V, enligt uppgifter

från Optare.

CATERPILLAR STARTAR

ANLÄGGNING I VICTORIA

■ Caterpillar har valt staden Victoria i Texas,

USA till företagets nya tillverkningsanläggning

för hydraulgrävmaskiner. Markanläggningsarbeten

för det 600 000 kvadratfot

stora tillverkningsprojektet var schemalagt

att starta i september 2010. Anläggningen

ska börja produktion till sommaren 2012.

När den är i full drift kommer den att göra

företagets tillverkningskapacitet för hydraulgrävmaskiner

i USA tre gånger så hög som

nu, och dubbla antalet Caterpillar-anställda

i USA som tillverkar grävmaskiner.

24 l global magazine # 6 2010

Utmanande resa på

naturskön väg

Det finns få platser som är så vackra och

som utmanar kollektivtrafiken lika mycket

som Norge gör, och inte minst rutten

mellan Bergen och Trondheim. Höga

berg, djupa dalar och temperaturskillnader

på 45 grader Celsius ställer tuffa krav

på den Volvobuss som ser till att passagerarna

kommer fram.

– Som chaufför vill man vara säker på

att bussen inte fastnar på halva vägen,

säger Per-Olav Skarstein.

text Håkan Hellström foto Egil Aabrekk/Roxx

RUTTEN ”EKSPRESSBUSSEN Bergen-Trondheim”

mellan Norges andra och tredje största stad är

verkligen ett uthållighetstest för vilken buss som

helst. Det är en nattkörning på cirka 750 kilometer

som tar 15 timmar och kräver tre bussförare. Fjord1

Nordfjord-Ottadalen AS, ett dotterbolag till det norska

transportföretaget Fjord1, har hand om rutten. Fjord1 driver

även färje-, båt-, lokalbuss- och godstrafik, framförallt

på Norges västkust.

– Expressbussen mellan Bergen och Trondheim är en

väldigt speciell rutt som har funnits sedan 1986. Den är

mycket populär bland passagerarna, både för längre och

kortare resor, säger Asgeir Myklebust, vd för Fjord1 Nordfjord-Ottadalen

AS.

PÅ VINTERN KAN TEMPERATUREN växla från +10 °C vid

avresan i kuststaden Bergen till -35 °C när bussen kör över

fjällområdet Dovrefjell i centrala Norge. Det är en resa

genom ett vackert men samtidigt mycket krävande landskap.

Temperaturväxlingar, våta vägar och branta sluttningar

ger Volvo 9700 en tuff utmaning.

– För oss är det viktigt att bussen är bekväm för passagerarna

och samtidigt pålitlig och säker för föraren. Vi har

väldigt goda erfarenheter av Volvo 9700, och den nya versionen

med sin starkare 13-litersmotor är inget undantag,

säger Asgeir Myklebust.

Det här är ett exempel på hur Volvokoncernen är med och bidrar till

samhällets blodomlopp med sina fordon. Brandbilar,

livsmedelstransporter och sophämtning är andra exempel.

Läs mer om detta på: www.volvogroup.com/movingtheworld

Under 2009 och 2010 har en Volvo 9700, utrustad

med en 13-litersmotor, satts in på rutten Bergen–Trondheim

som en del av ett fälttest.

– Även om det var ett fälttest förväntade vi oss att bussen

ska fungera lika bra som vilken annan buss som helst,

och vi var inte besvikna. Vi har inte haft några större problem

under den här tiden. Våra förare är väldigt nöjda

med bussens prestanda, säger Karin Lunde Vinsrygg, trafikansvarig

på Fjord1.

Fjord1 har jämfört bränsleförbrukningen hos Volvo

9700 med 13-litersmotor med bränsleförbrukningen hos

en Volvo 9700 med en 12-litersmotor.

– Jämförelsen visar att bränsleförbrukningen är cirka

3,5 procent lägre, säger Karin Lunde Vinsrygg.

Volvo 9700 på rutten Bergen–Trondheim är långt ifrån

den första Volvobussen hos Fjord1. Varumärket har en

lång tradition inom företaget.

– Omkring 60 procent av vår bussflotta är av märket

Volvo i dag, och varumärket har alltid utmärkts av sin

höga kvalitet. Vi är glada över att kunna bidra till utvecklingen

av en ny produkt, eftersom vi tycker att våra två

företag har haft ett så givande samarbete under många år,

säger Asgeir Myklebust.

PER-OLAV SKARSTEIN ÄR EN AV de ordinarie, erfarna

förarna på rutten mellan Bergen och Trondheim.

– Jag har kört den här rutten i tio år och tröttnar aldrig

på den. På vintern kan det bli dramatiskt ibland när vägen

stängs av över något av fjällpassen, men generellt sett är

vägarna i väldigt bra skick.

– Som chaufför vill man vara säker på att bussen inte

fastnar på halva vägen. Volvo 9700 är en pålitlig buss. Den

nya versionen med 13-litersmotor är inte så annorlunda

att köra jämfört med versionen med 12-litersmotor, men

den är starkare uppför, säger Per-Olav Skarstein.

SKA MAN ÅKA BUSS från Bergen

på Norges sydvästkust , via slingriga

vägar, upp till Trondheim, kan det

vara bra att ha med en kamera. Det

populära resmålet bjuder på en

fantastisk naturupplevelse.


global magazine # 6 2010 l 25


Koncernen bildar gemensamt bolag i Mexiko

För drygt ett år sedan bildades koncernens gemensamma

bolag, Volvo Mexiko. Istället för att

arbeta var för sig kan nu bolagen visa upp en

kraftfull stärkt organisation.

VOLVO BUSSAR ÄR DET STÖRSTA av koncernens bolag i Mexiko

med produktion i fabriken i Tultitlan i utkanten av Mexiko

City. I landet finns även Volvo CE, som har produktion i

samma fabrik som Bussar. Dessutom har Volvo Lastvagnar,

Volvo Financial Services (VFS), Volvo Penta, Mack Trucks,

Volvo Parts och Volvo IT verksamhet i landet.

– Det gagnar både Volvokoncernen, de enskilda bolagen

och varje individ eftersom de nu arbetar i ett större bolag, säger

Tore Bäckström, ansvarig för region NASA, Nord-och Sydamerika.

Utgångspunkten för att bilda ett gemensamt bolag var att

det fanns stora samordningsvinster. Sedan Volvo Mexiko bildades

2009 sitter bolagen nu tillsammans i ett nybyggt kontorshus

på fabriksområdet i Tultitlan och har gemensam administrativ

support.

– Vi är alla en del av Volvokoncernen nu. Det finns affischer

från alla bolagen på väggarna och mötesrummen har fått

namn efter Volvos kärnvärden, berättar Lilia Cortes, ansvarig

för strategisk planering och HR, som var projektledare tillsammans

med Agneta Palmér från AB Volvo.

Kreativiteten

flödade på

Volvo IT

Idéerna flödade när Volvo IT arrangerade

en hel vecka med innovativt Jam,

diskussionsforum på nätet, för en tid sedan.

Resultatet blev 30 000 virtuella besök

och 274 idéer.

VOLVO IT:S ANSTÄLLDA fick chansen

att presentera egna idéer inom tre

områden: Connected life, Emerging

markets och Greener by IT .

Man fick även rösta på andras idéer. Var och

en hade 25 000 poäng att fördela, max 5 000 per förslag.

– Inom Volvokoncernen har några ”Innovation Jam”

arrangerats redan tidigare, men vi ville ta detta ett steg

vidare genom att även ge deltagarna möjlighet att rösta

på olika idéer, förklarar Jam IT-ansvarige Tommy Hansson.

– Dessutom utnyttjade vi en extern plattform som gav

deltagarna möjlighet att investera och skapa en egen portfölj

med de idéer de tror starkast på.

De 20 idéer som fått flest röster ska nu utvärderas.

Minst två av dem kommer att finansieras och idégivaren

får möjlighet att förfina sin idé tillsammans med ett prototypteam.

– Jam IT pekar på kreativiteten bland Volvo IT:s

26 l global magazine # 6 2010

Från början fanns det en misstänksamhet bland de inblandade.

Bland annat innebar beslutet stora konsekvenser för de

medarbetare som flyttade från finansdistriktet Santa Fe i västra

Mexiko City till Tultitlan i norr. Två helt olika stadsdelar långt

ifrån varandra.

En av de allra största framgångsfaktorerna har varit kommunikationen

med de anställda.

– Utgångspunkten har varit att stödja de anställda och

skapa ett nytt gemensamt förhållningssätt. Vi har haft en klar

och öppen dialog och respekt för varandra. Det är alltid svårt

med förändringar, men alla har fått möjlighet att lufta sin oro,

säger Lilia Cortes.

Alla nyinflyttade fick också en personlig mentor de första

100 dagarna.

– Vi har fått hjälp med allt som behövs

när man börjar arbeta på ett nytt ställe, det

har varit mycket positivt, säger David Godinez

som tidigare var chef för Volvo Lastvagnar

och nu ansvarar för myndighetskontakter i

den nya organisationen.

– Det har blivit mycket bättre än vad de

anställda förväntade sig från början. Och alla kan se hur

mycket starkare vi blivit genom att arbeta tillsammans. Det

är en påfallande skillnad, säger han.

Lotta Bävman

anställda. Här har vi ett verktyg som hjälper oss att ta vara

på den. Jag är mycket nöjd med vår första Jam IT-vecka

och ser fram emot liknande arrangemang i framtiden,

säger Hervé Lauer, chef för General Solutions och ansvarig

för Volvo IT:s strategiområde Innovation.

M E X I C O

JAM IT ENGAGERADE anställda över hela världen. På Volvo IT i Skövde, Sverige, utbytte man

innovativa idéer vid kaffeautomaten. Fr v Göran Frank, Minna Anemo, Ulrik Ahlberg och Tapio Leskinen.

LILIA CORTES var en av projektledarna för den

nya organisationen i Mexiko. Hon arbetar numera

på Region Europa.

Tultitlan

Mexico City

Tidigare har bland annat Volvo Technology, arrangerat

ett ”Innovation Jam”, för hela koncernen och Volvo CE

har gjort ett arrangemang för sina anställda.

Cecilia Sundström

Jennie Lann


VI ARBETAR

TILLSAMMANS

MED ENERGI,

PASSION OCH

RESPEKT

FÖR INDIVIDEN.

THE VOLVO WAY

SP Technical Research Institute of Sweden

Research and Development

for the Automotive Industry

www.sp.se

Fire Safety and

Risk Assessments

EMC

Environmental

Durability

Låt oss arbeta tillsammans

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

Vad behöver du? www.ruukki.se


Här ligger Micke

och pensionstränar!

Vare sig du gillar att ägna dig åt fl ugfi ske med vännerna

eller att bara koppla av hemma i gröngräset, vill vi att du

ska kunna fortsätta med det. Även när du gått i pension.

Vi på SPP jobbar hårt med att förvalta dina pensionspengar

på bästa sätt. Du slipper lägga ner en massa tid

på ditt pensionssparande och kan istället ägna dig åt att

pensionsträna på det du gillar allra mest.

Välj SPP för din avtalspension SAF-LO innan den 31/12.

Gå in redan nu på www.spp.se/pensionsträna. Där kan

du även tävla och vinna en resa värd 30 000 kronor.


Global kultur

Gwyneth Olofsson

Utan tillit kommer

vi ingen vart

OM DU VILL KOMMENTERA, ställa frågor eller helt enkelt berätta om dina egna erfarenheter med att arbeta

med andra kulturer, får du gärna höra av dig till mig. Du kan skicka e-post till: gwyneth.olofsson@communico.o.se

eller skriva till: Global Magazine, AB Volvo, VHK, 405 08 Göteborg.

DET FINNS EN BÄSTSÄLJARE* jag haft för

avsikt att läsa i flera år men inte tagit mig för

att göra förrän helt nyligen. Den handlar om

hur ekonomiska principer påverkar vår vardag.

Det låter ju ungefär lika spännande som

bruksanvisningen till en dammsugare, men

den är faktiskt riktigt intressant. Det var

framförallt en historia från verkliga livet jag

läste i den som jag fastnade för.

I en stor stad i USA startade en man ett

företag som levererade bagels och cream

cheese till företag varje morgon. Personalen

på företagen fick ta för sig själva och betala

genom att lämna pengar i en låda. Men

tyvärr var det inte alla som var helt ärliga. I

snitt var det mellan 87 och 89 procent av

kunderna som betalade regelbundet för sina

bagels. Det intressanta var att andelen som betalade varierade från företag till företag.

Bagelföretagets ägare lade nämligen märke till att anställda på mindre kontor fuskade i

mindre utsträckning än anställda på större arbetsplatser. En anledning kan ha varit att

det var troligare att de skulle stöta på bagelleverantören personligen, en annan att det var

lättare att peka ut dem som inte betalade. Folk var också ärligare när det var fint väder.

Förmodligen för att de då var på bättre humör.

NÅGOT SOM FÖRVÅNADE VAR att det fuskades mer strax före storhelger som jul, förmodligen

på grund av att de hade lagt alla sina pengar på julklappar. (En annan förklaring

skulle kunna vara att tanken på att behöva tillbringa en längre tid med sina nära och

kära drev dem till att begå brott.)

Bagelleverantören besökte olika företag under några år och gjorde då några intressanta

observationer om vilka som var mest benägna att ”glömma” betala. Exempelvis hade ett

företag en våning där ledningen satt och två våningar under där övriga medarbetare jobbade.

Det tog inte lång tid att upptäcka att andelen som betalade alltid var lägre på ledningens

våning. Hans teori var att ledningen ansåg att deras ställning berättigade dem

till gratis snacks. Det får mig att dra slutsatsen att det här företaget nog inte var ett särskilt

trevligt ställe att jobba på.

Ingen tycker väl om att jobba på ett ställe där man inte kan lita på sina chefer och

arbetskamrater? Pålitlighet och ärlighet kan ta sig olika uttryck, men gemensamt är att

de anses som ytterst viktiga egenskaper överallt i världen, särskilt hos personer i ledande

ställning. Men oärlighet kan smitta av sig, oavsett om det gäller att stjäla bagels, manipulera

information eller ljuga om leveransdatum. Och det är obehagligt att arbeta på

sådana arbetsplatser eftersom det gör medarbetarna defensiva, oroliga och misstänksamma

mot varandra, vilket i sin tur påverkar arbetsinsatsen.

Det tar givetvis tid att skapa förtroende mellan kolleger och det är förstås lättare om

man kan träffas regelbundet. I globala företag på 2000-talet kan detta vara svårt att få

till stånd när personerna inom en avdelning eller ett visst projekt kanske sitter på olika

kontinenter och bara samarbetar under begränsade perioder. I kombination med språkbarriärer

och kulturella skillnader kan detta göra kommunikationen till en utmaning.

Då är det inte förvånande att förtroendet ibland tar tid på sig att växa fram.

Tyvärr kommer det alltid att finnas en liten grupp människor som är oärliga och opålitliga

i alla sammanhang, därav behovet av kontroll och balans på arbetsplatser för att

dessa människor inte ska slippa undan. På Volvo har vi en mängd regler och riktlinjer

just av den anledningen. Men när allt kommer omkring kan man aldrig tvinga folk att

uppföra sig enligt vissa etiska principer. De måste använda sitt eget omdöme. Vad vi däremot

kan göra – oavsett olikheter i kulturell bakgrund, geografisk hemvist och livserfarenhet

– är att försöka skapa en miljö som uppmuntrar till ärlighet mot andra. Du kanske

redan är på en sådan arbetsplats. Är du det vet du säkert att tillit till dem du arbetar ihop

med inte bara gör dig mer produktiv utan dessutom gör det mycket roligare och trevligare

att arbeta tillsammans. Och det är inte bara bagelförsäljaren som tycker det.

*Freakonomics av Steven D. Levitt och Stephen J. Dubner. Penguin Books (2006)

● ● ●

Illustration: Kicki Edgren Nyborg

DET ÄR MÄRKLIGT HUR SAKER OCH TING sammanträffar ibland. Samma vecka som jag

läste ut Freakonomics skrev en läsare till mig och rekommenderade en dansk artikel om

vikten av tillit i arbetet och i samhället i stort*. Renato Liardo (på Volvo Technology -

Corporation i Frankrike) var faktiskt så imponerad att han var så snäll att översätta den

åt mig.

Kontentan av artikelns budskap var att ju mer de anställda upplevde att de kunde lita

på andra – inklusive människor de inte kände – desto enklare var det för dem att samarbeta

harmoniskt och effektivt. Faktum var att tilliten var lika nödvändig för ett företags

framgångar som det finansiella kapitalet och utan den skulle globalisering inte ens vara

möjlig.

Intressant att en bagelförsäljare och en professor skulle komma fram till samma slutsats


*Love thy neighbour: bonding versus bridging trust av Odile Poulsen och Gert Tinggaard

Svendsen, Dept of Economics, Aarhus School of Business

global magazine # 6 2010 l 29


VILL DU KOMMENTERA TIDNINGENS INNEHÅLL eller något annat som rör Volvokoncernen? Eller har du något utöver det vanliga att berätta? Skriv några rader och om du har en

bild så skicka gärna med den. Adressen finns på motstående sida. Den som får en insändare införd i tidningen eller dras som vinnare i tävlingen Läs & Vinn belönas med en special -

designad frottéhandduk. Vi förbehåller oss rätten att korta insändare. Maila till susanne.hanssen@volvo.com eller skicka per post till Global Magazine, AB Volvo, VHK, 405 08 Göteborg.

GREG CORNWELL, Volvo Lastvagnar, får veta mer om Venezuela av sin kollega, Blanca Montilla.

11 länder på en dag för de anställda i Greensboro

DE ANSTÄLLDA PÅ VOLVOKONCERNENS KONTOR i Greensboro,

USA, kunde nyligen besöka 11 länder under en dag.

Det var nätverket för multikulturella frågor som stod

som arrangörer av dagen inspirerade av The Volvo Way och

betydelsen av att ha ett mångkulturellt företag. Dagen kallades

”Multicultural Awareness Day” och syftade till att ge

kunskap om de olika länder och kulturer som de anställda

i Greensboro representerar.

Koncernen hjälper

FN i Pakistan

MOT BAKGRUND AV översvämningskatastrofen

i Pakistan, som drabbat omkring

20 miljoner människor och cirka

en femtedel av landets yta, erbjuder

Volvokoncernen sitt stöd till FN genom

att donera ett antal produkter som kan

bistå i räddningsarbetet. Det rör sig om

lastbilar och grävmaskiner, inklusive förare,

som samtliga står till FN:s förfogande

i fyra månader. Därutöver donerar

Volvo Penta två kompletta generatoraggregat

för el till fältsjukhus och

byggarbetsplatser. Samtliga donationer

hanteras av koncernens lokala återförsäljare

i Pakistan.

Detta är inte första gången Volvokoncernen

erbjuder sitt stöd till FN. Det

gjordes bland annat även i samband

med katastrofen på Haiti för ett år

sedan när koncernens lastbilsorganisation

i Nordamerika (North American

Trucks) donerade fem Macklastbilar till

stöd för hjälpinsatserna.

30 l global magazine # 6 2010

De 300 anställda som besökte arrangemanget fick var

sitt pass och sedan kunde resan börja. Drygt ett hundra

anställda hade hjälp till och dukat upp mat, kläder och information

om de olika länderna.

Dagen var mycket uppskattad. Besökarna gick runt

bland alla montrarna, ställde frågor, lät sig väl smaka av

maten och lärde sig mer om sina kollegor och deras ursprung.

Fint vinnarbesök hos Renault Trucks

DE ANSTÄLLDA PÅ RENAULT TRUCKS huvudkontor, i Saint

Priest Frankrike, fick fint besök under en lunchrast i oktober.

Då kom vinnarna av European Truck Racing Champion -

ship och visade upp sitt team och sina tävlingsbilar Renault

Premuim.

Under säsongen har nio racertävlingar med lastbilar

genomförts på banor runt om i Europa. Team Renault Trucks

SHAUNAK DIGHE och Srikanth Ghantae visade upp den indiska kulturen

för sina arbetskamrater.

Jan Lundegard, vd Volvo Parts Nordamerika, stod som

sponsor för arrangemanget. Han talade om betydelsen av

mångfald och hur mycket det betyder för honom personligen

och för Volvokoncernen.

På kontoret i Greensboro arbetar anställda från de flesta

av koncernens BA/BU.

FÖRARNA Markus

Bösinger och Markus

Oestreich hade fullt

upp med att skriva

autografer och svara

på frågor om tekniska

detaljer på

lastbilarna.

MKR tog hem titeln Champion med totalt 712 poäng och

dessutom lyckades förarna Markus Bösinger och Markus Oestreich

placera sig som tvåa respektive fyra i rankingen om

bästa förare.

Trängseln var stor både runt lastbilarna och förarna i matsalen

på Renaults Trucks huvudkontor. Många ville ta bilder

och få autografer av sina idoler.


Maila till susanne.hanssen@volvo.com eller skicka per post till

Glo bal Maga zi ne, AB Volvo, VHK, 405 08 Göte borg

PLOCK

Volvo VM blir filmstjärna och visar

upp sig för hela Brasilien

SNART HAR FILMEN med en Volvo VM i huvudrollen premiär i Brasilien.

Det är den brasilianske regissören Breno Silveira som gör en ”roadmovie” om en lastbilschaufför

som reser genom Brasilien i sin röda Volvo VM.

Produktionen startade i april i år och premiären väntas nu i slutet av 2010.

Enligt Solange Fusco, informationsansvarig vid Corporate Communications, Volvo do

Brazil, är detta en fantastisk möjlighet att visa upp lastbilen för hela Brasilien.

FILMEN DÄR Volvo VM har huvudrollen produceras för fullt och får premiär i slutet av 2010.

Koncernfilmen vann fina priser i Cannes

VOLVOS NYA KONCERNFILM blev rikligt belönad vid tävlingen ”Cannes Corporate Media

and TV Awards” i Frankrike i oktober.

Filmen vann guld för bästa film i kategorin Marknadsföring. Dessutom fick filmen pris

för bästa animering, grafik och specialeffekter.

Filmen har som syfte att presentera koncernen som det världsledande företaget inom

transportlösningar och totalt tävlade 350 bidrag från 27 länder i Cannes.

– Det är oerhört glädjande att filmen blivit så uppskattad

även utanför företaget. Där vi visat den har

den fått mycket positivt mottagande, säger Mats

Nilsson, Vice president, varumärkesfrågor, AB Volvo.

Producent för filmen är Stark Film & Event AB.

Vill du titta på filmen? Gå in på volvogroup.com/about

us/videos


LÄS & VINN

Läs Global Magazine och var med och vinn. Tio vinnare får var sin specialdesignad

handduk. Leta i tidningen så hittar du de rätta svaren. Tävlingen finns också på

nätet på Violin. Gå in på adress: violin.volvo.net/globalmagazine. Där kan du också

enklast skicka in dina svar via formuläret.

Vi publicerar vinnarna både på nätet och i tidningen.

Senast den 8 februari 2011 vill vi ha ditt svar.

1 Vad arbetar Håkan Färnlöf med?

1 Produktutveckling

X Logistikutveckling

2 Verksamhetsutveckling

2 Hur många fordonstillverkare, förutom Volvokoncernen, är med i intiativet

”Climate Savers”?

1 0

X 1

2 2

3 Hur många år har Per-Olav Skarstein kört buss mellan Bergen och

Trondheim?

1 8

X 9

2 10

4 Med hur många procent steg koncernens försäljning tredje kvartalet

2010?

1 32 procent

X 42 procent

2 28 procent

5 Vad tillverkar Isringhausen?

1 Däck

X Säten

2 Instrumentbrädor

1.

2.

3.

4.

5.

1 X 2

VINNARE 4-2010

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hemadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volvobolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RÄTT SVAR I LÄS& VINN NR 4 VAR:

1. Bauma mässan för anläggningsmaskiner arrangeras i Tyskland. (x)

2. Volvo European Dialogue leds av koncernchefen. (1)

3. Stefan Bengtsson brukar jogga på lunchen. (x)

4. Bernard Trucks utför i snitt 300 bärgningar varje år. (2)

5. Den nya motorproduktionen beräknas starta 2012 i Indien (x)

> Patrik Gross, Volvo IT, Sverige

> Eduardo Feres, Volvo CE, Sverige

> Lee Russell, AB Volvo, England

> Tony Riccetti, Volvo 3P, Frankrike

> Lim Seong Poh, Volvo Malaysia,

Malaysia

> Marie-Louis Hagman,

Volvo Treasury, Sverige

> Stéphane Lagrange, Prévost Car,

Kanada

> Kjell Johnsen, Volvo Aero, Norge

> Lothar Gebauer, Volvo CE, Tyskland

> Steve Griffin, Volvo CE, England

global magazine # 6 2010 l 31


Glo bal M aga zi ne

AB Volvo, VHK

SE-405 08 GÖTE BORG

B POST TID NING

PÅ I NTRA NÄ TET H IT TARdu alltid den senas te CEO-bul le ti nen. Du kan också fram fö ra åsik ter eller stäl la frågor till

kon cernche fen L eif J ohans son. http://vio lin.volvo.net/ceo

Upptaktning – ett

angenämt problem

NYSS VAR DET 2009 och vi kunde inte bromsa vår produktion tillräckligt snabbt. När

detta skrivs är det snart 2011 och problemet är snarast det omvända: nu gäller det

att öka produktionen utan att vare sig underleverantörer eller vårt produktionssystem

drabbas av störningar och flaskhalsar. Att anpassa sig till krisen var tufft men

att anpassa sig till snabba produktionsökningar innebär också en utmaning för både oss och våra

underleverantörer. Att situationen ser olika ut mellan olika marknader och affärsområden är inte

något som gör utmaningen mindre.

Ett av att många problem med krisen var att den var så dramatisk att den kom att rubba vår

uppfattning om vad som är rimligt, ja, rentav möjligt. När det högst osannolika inträffar tenderar

det att påverka allas vår föreställning om vad som egentligen är sannolikt. Både internt och

externt finns det folk som brände sig på krisen och som ett resultat av det nu är mer försiktiga

och skeptiska än tidigare.

FÖRSIKTIGHET OCH SKEPTICISM kan vara bra – men vi får inte samtidigt vara för försiktiga och

skeptiska. För att klara den balansgången krävs öppenhet, lyhördhet och snabbhet – vi måste

lyssna både inåt och utåt, vi måste göra så bra prognoser som det bara går och vi måste dela med

oss av vår information och – samarbeta. Våra underleverantörer måste kunna och våga lita på oss

– och vi måste kunna och våga lita på varandra såväl inom som mellan affärsområden och affärsenheter.

Kvalitet rätt igenom hela kedjan är självklart också ett måste.

En tydligt positiv effekt av den ökande efterfrågan är att vi nu så smått kunnat börja anställa

igen, i många fall handlar det om medarbetare som under krisen tyvärr tvingades lämna oss.

Även om det än så länge handlar om ett begränsat antal är det oerhört glädjande att detta blivit

möjligt, glädjande för de enskilda men också för oss som bolag eftersom det innebär att vi kan

välkomna duktiga och skickliga medarbetare, något som är nog så viktigt när vi nu ökar produktionen.

Att förlora jobbet är självklart en erfarenhet som präglar en enskild – att lyckas locka tillbaka

en före detta anställd som en gång fått lämna är det verkliga provet på hur pass attraktiva vi

förmår att vara som arbetsgivare.

PARALLELLT MED DE NU PÅGÅENDE produktionsökningarna

pågår också ett antal stora introduktioner och

produktlanseringar. Volvokoncernen valde att genom

hela krisen fortsätta satsa på forskning och utveckling

och som ett resultat av det har vi nu ett stort antal nya

och ännu bättre produkter på väg ut till våra kunder.

Det här är en avgörande konkurrensfördel men stora

produktintroduktioner innebär också risker. Här är det

oerhört viktigt att alla vi som kan påverka dessa stora

projekt gör vårt yttersta för att de skall bli den stora

framgång som de har alla förutsättningar att bli.

Leif Johans son

NÄSTA NUM MER AV GLO BAL MAGA ZI NE KOM MER I FEBRUARI

frågan

Just nu är det jultider i stora delar

av världen. En högtid som firas

på olika sätt med olika traditioner.

Vilken högtid är viktigast för

dig? Varför?

Jenny Åhman,

Volvo 3P, Sverige

– Julen är den viktigaste

högtiden för mig, eftersom

det är en familjehögtid då

släkten träffas och man har

tid att rå om och visa uppskattning

för varandra.

Kim Sujung,

Volvo CE, Korea

– Eftersom jag är katolik

betyder julen mycket för

mig. Jag går till kyrkan på

midnattsmässa på julaftonen

tillsammans med min

familj och sedan brukar vi

gå runt i grannskapet och sjunga sånger.

Christy Ambler,

Volvo CE,

Asheville, USA

– Thanksgiving är den

högtid som är kärast för

mig, eftersom det är en tid

då jag kan fira min familj

och mina vänner. I våra

hektiska liv tar vi oss allt för sällan tid för varandra,

särskilt dem vi tycker mest om. När vi är

lediga från jobbet får vi chansen att återuppväcka

våra förhållanden, få veta vad som händer

i varandras liv och minnas varför vi behöver

varandra.

Munishamachari,

Volvo Bussar Indien

– Diwali är en stor hinduisk

högtid som firas i hela Indien

för att hedra att det

goda segrat över det onda.

Hus och gårdar täcks av ljus

och i sjöar och floder lägger

man oljelampor (Diyas). Släktingar hälsar på varandra

och man delar med sig av presenter, äter,

sjunger och dansar tillsammans och för att driva

bort onda andar tänder man fyrverkerier.

More magazines by this user
Similar magazines