29.11.2016 Views

Broschyr_crafter

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Crafter<br />

Helt nya


Nya Crafter.<br />

Utvecklad från grunden.<br />

Ännu mer praktisk, ekonomisk och innovativ.<br />

Bästa förarkomfort<br />

• Första fordon i sin klass med AGR-certifierat<br />

komfortsäte<br />

• Störst bredd på lastvarianter med många<br />

påbyggnadsmöjligheter<br />

• LED-belysning invändigt<br />

• Uppvärmd läderklädd multifunktionsratt 1)<br />

• 230 V-uttag (300W) 1)<br />

Med nya Crafter har vi ansträngt oss mer än någonsin<br />

för att ge dig ett fordon som underlättar din vardag.<br />

Genom att utveckla hela bilen från grunden har vi<br />

åstadkommit ett fordon som har ditt arbete och din<br />

ekonomi som utgångspunkt.<br />

Men det bästa sättet att övertyga dig om att det vi<br />

säger är sant är att boka in en provkörning hos din<br />

närmaste Volkswagen återförsäljare.<br />

Bäst lastförmåga<br />

• Lasthöjd upp till 2196 mm (klassens största)<br />

• Skjutdörrens öppning 1311 mm<br />

• LED-belysning inne i lastutrymmet 1)<br />

• Lasttröskelhöjden sänkt med 100 mm 2)<br />

Mycket bil för pengarna<br />

• Högt andrahandsvärde<br />

• Låg bränsleförbrukning<br />

• Låga underhållskostnader<br />

Flest varianter av drivlinor<br />

i klassen<br />

• Nu alternativ med framhjulsdrift för att skapa<br />

mesta möjliga lastutrymme<br />

• 8-stegad automatlåda för alla drivlinor (framhjulsdrift,<br />

bakhjulsdrift och 4MOTION<br />

fyrhjulsdrift) 3)<br />

• Drivenheter för tillbehör från fabrik 1)<br />

Bästa anslutningsmöjligheter<br />

• Förberedd för Telematics (gränssnitt till<br />

vagnparksadministration) 1)<br />

• Kundspecifik kontrollenhet (för<br />

påbyggnationer) 1)<br />

• Mobil vagnparksadministration<br />

med ConnectedVan 1)<br />

• Mobila online-tjänster (Car-Net) 1)<br />

1) Tillval mot merkostnad.<br />

2) Gäller Crafter Skåp med framhjulsdrift jämfört med bakhjulsdrift och 4MOTION fyrhjulsdrift<br />

3) Kommer att vara tillgängligt vid en senare tidpunkt<br />

2| Nya Crafter


Du får hjälp från många håll<br />

när du kör i stan<br />

Först i sin klass med:<br />

• Multikollisionbroms som standard<br />

• ”Front Assist” med ”City Emergency Brake” 1)<br />

• Elektromekanisk servostyrning<br />

• Sensorstyrt sidoskydd 1)<br />

• Varning för bakomvarande trafik 1)<br />

• Park Assist 1)<br />

• Släpvagnsassistent 1)<br />

• LED-strålkastare 1)<br />

Dessutom:<br />

• Ny adaptiv farthållare 1)<br />

• Lane Assist 1)<br />

Flera sätt att säkra lasten<br />

• Universalgolv från fabrik<br />

• Lastutrymmet anpassat för flexibla hyllsystem<br />

• Ny invändig takhylla<br />

• Upp till 14 lastöglor<br />

Nya Crafter | 3


Förvaringsmöjligheter<br />

A Praktiskt öppet fack bestående av tre delar<br />

B Stabil mugghållare<br />

C Största handskfacket i sin klass<br />

D Fack för diverse prylar<br />

E Förvaringsfack på dörrens insida som rymmer<br />

två 1,5-liters flaskor<br />

Två nya förvaringsfack i innertaket (visas ej i<br />

bild). 1)<br />

B<br />

G<br />

A<br />

A<br />

H<br />

A<br />

Anslutningsmöjligheter<br />

F Knappsats för påbyggnation 1)<br />

G USB-portar för att ladda mobila enheter 1)<br />

H<br />

Handsfree-utrustning för mobiltelefoner<br />

med Bluetooth-anslutning (i kombination<br />

med alla radio- och navigeringsenheter) 1)<br />

I 12 V-uttag<br />

230 V-uttag (300W) för laddning av verktygs -<br />

batterier och bärbara datorer (visas ej i bild) 1)<br />

Komfort<br />

B<br />

I<br />

I<br />

J<br />

K<br />

Uppvärmbar läderklädd multifunktionsratt<br />

1)<br />

Extremt smala A-stolpar för att få bästa<br />

möjliga runtomsikt<br />

F<br />

J<br />

E<br />

I<br />

1) Tillval mot merkostnad 2) Den 26 november 2015 fick ergoComfort sigillet från kampanjen för hälsosammare ryggar, utfärdat av organisationen för Tyska Ryggskolor och Tyskt Forum för Häslosamma ryggar – bättre liv. Bilden visar tillval mot merkostnad.<br />

4| Nya Crafter


K<br />

Förarsätet – en<br />

uppgraderad arbetsplats.<br />

I<br />

B<br />

Maximal komfort genom många inställningsmöjligheter<br />

B<br />

D<br />

8<br />

C<br />

ergoComfort<br />

fjädrande säte 1)<br />

BÄST<br />

i klassen<br />

E<br />

1<br />

9<br />

4<br />

5<br />

7<br />

3<br />

6<br />

1 Fjädrande säte med viktjustering<br />

2 Justerbart i längdled<br />

3 Justerbar säteshöjd<br />

4 Justerbart sätesdjup<br />

5 Justering av sätets lutning<br />

6 Justering av ryggstöd<br />

7 Elektriskt svankstöd med 4 lägen<br />

8 Justering av nackskydd<br />

9 Justering av armstöd<br />

ergoActive Sitz<br />

2<br />

1 Enda fordonet i sin klass med ergoComfort fjädrande säte. Bästa möjliga skydd för ryggen mot stötar från ojämna vägar genom 20 olika<br />

inställningar. Kombinationen av manuella och elektriska justeringar gör det möjligt med kontinuerlig anpassning enligt riktlinjer från kampanjen<br />

för hälsosammare ryggar. 2) Sätesvärme och massagefunktion finns också som tillval.<br />

Nya Crafter | 5


Nyutvecklade<br />

TDI-motorer.<br />

Tåliga motorer med lång livslängd framtagna speciellt för<br />

transportfordon.<br />

De nya motorerna till Crafter når upp till högt ställda krav och<br />

kan gå många mil med låg bränsleförbrukning.<br />

* Kommer att vara tillgänglig vid en tidpunkt längre fram.<br />

6| Nya Crafter


2,0 l TDI-motor<br />

(75 kW, 300 Nm)<br />

Framhjulsdrift<br />

NY<br />

2,0 l TDI-motor<br />

(90 kW, 300 Nm)*<br />

Bakhjulsdrift<br />

NY<br />

2,0 l TDI-motor<br />

(103 kW, 340 Nm)*<br />

Framhjulsdrift, bakhjulsdrift och<br />

4MOTION fyrhjulsdrift<br />

NY<br />

2,0 l TDI-motor<br />

(130 kW, 410 Nm)<br />

Framhjulsdrift, bakhjulsdrift och<br />

4MOTION fyrhjulsdrift<br />

NY<br />

Nya Crafter | 7


Störst urval av<br />

drivlinor i klassen.<br />

Framhjulsdrift.<br />

NY<br />

Enda fordonet i sin klass med en 8-stegad DSGlåda<br />

till tre olika drivlinor. 2)<br />

100 mm lägre lasttröskel och instegshöjd<br />

Högsta lasthöjd i klassen<br />

Högsta lastförmågan i klassen<br />

BÄST<br />

i klassen<br />

8-stegad<br />

automatlåda<br />

för perfekt växling.<br />

75 kW-motor 6-växlad manuell växellåda<br />

Tvärställd motor<br />

90 kW-motor 1) –<br />

103 kW-motor 6-växlad manuell växellåda/8-stegad automatlåda<br />

8-stegad automatlåda. 1) Framtagen speciellt för köregenskaperna hos nya Crafter, vilket ger en bekväm och<br />

bränsle optimerad körning även i stadstrafik. Växellådan kan kombineras med både bakhjulsdrift, framhjulsdrift<br />

och 4MOTION fyrhjulsdrift.<br />

130 kW-motor 6-växlad manuell växellåda/8-stegad automatlåda<br />

8| Nya Crafter


Bakhjulsdrift. 2)<br />

4MOTION<br />

fyrhjulsdrift. 2)<br />

Släpvagnslast upp till 3,5 ton<br />

Totalvikt upp till 8 ton<br />

Maximal lastförmåga<br />

Perfekt väggrepp även med tung last<br />

Pålitligt väggrepp<br />

Utmärkt spårstabilitet<br />

Tillgänglig från fabrik<br />

Längsmonterad motor<br />

Tvärställd motor<br />

75 kW-motor –<br />

90 kW-motor 1) 6-växlad manuell växellåda (endast i kombination med dubbla däck)<br />

103 kW-motor 6-växlad manuell växellåda (endast i kombination med enkeldäck)<br />

130 kW-motor 6-växlad manuell växellåda/8-stegad automatlåda<br />

75 kW-motor –<br />

90 kW-motor 1) –<br />

103 kW-motor 6-växlad manuell växellåda<br />

130 kW-motor 6-växlad manuell växellåda/8-stegad automatlåda<br />

1) Tillval mot merkostnad. 2) Kommer att finnas tillgängligt vid en tidpunkt längre fram. Bilarna på bild är extrautrustade.<br />

Nya Crafter | 9


System för förarassistans.<br />

BÄST<br />

i klassen<br />

Den enda i klassen med<br />

Servotronic servostyrning<br />

BÄST<br />

i klassen<br />

Sidoskydd.<br />

BÄST<br />

i klassen<br />

Släpvagnsassistent.<br />

Säkrare körning med<br />

system för förarassistans.<br />

Crafter är bättre lämpad för körning i stadstrafik jämfört med<br />

konkurrenterna och har bäst utrustning för att upptäcka olycksrisker.<br />

Sidoskydd. 1) Övervakar sidorna på fordonet<br />

och skickar ut både visuella signaler och varningsljud<br />

om fordonet kommer för nära något<br />

hinder.<br />

Elektromekanisk Servotronic servostyrning<br />

(visas ej i bild). Hastighetsberoende styrning<br />

med automatisk återgång av ratten. Ger överlägsen<br />

kontroll och precision i styrningen, på<br />

ett sätt som tidigare inte varit tillgängligt för<br />

transportbilar.<br />

Släpvagnsassistent. 1) Manövrerar fordon med<br />

släpvagn automatiskt vid parallell och vinkelrät<br />

backning.<br />

Lane Assist (visas ej i bild). 1) 2) För tillbaka<br />

fordonet om bilen hastigt byter körfält. Sam -<br />

tidigt hörs ett varningsljud och information<br />

visas på färddatorns skärm.<br />

1) Tillval mot merkostnad 2) Inom systemets tröskelvärden 3) Upp till 30 km/h 4) Endast för täckta fordon Bilarna på bild är extrautrustade.<br />

10 | Nya Crafter


Säkerhetssystem.<br />

BÄST<br />

i klassen<br />

Adaptiv farthållare och<br />

Front Assist.<br />

BÄST<br />

i klassen<br />

Varning för bakom -<br />

varande fordon<br />

BÄST<br />

i klassen<br />

Park Assist<br />

BÄST<br />

i klassen<br />

Multikollisionsbroms<br />

Adaptiv farthållare. 1) 2) Anpassar fordonets<br />

hastighet automatiskt till hastigheten hos fordonet<br />

framför och behåller avståndet inställt<br />

av föraren. Samtidigt behålls den inställda<br />

grundhastigheten. Inkluderar Front Assist.<br />

1) 2) 3)<br />

Front Assist med City Emergency Brake.<br />

Detta system använder radar för att känna av<br />

kritiska avstånd till framförvarande bil vid körning<br />

i stadstrafik och minskar stopp sträckan.<br />

I farliga situationer varnar systemet föraren<br />

med hjälp av optiska och akustiska signaler<br />

samt med en varningsryck i bromsarna.<br />

Varning för bakomvarande fordon. 1) Varnar<br />

vid backning från parkeringplats, om ett<br />

annat fordon kommer för nära. Om inte<br />

föraren reagerar bromsas fordonet automatiskt.<br />

Side Assist (visas ej i bild). 1) 2) En varnings -<br />

signal visas i den yttre backspegeln så snart<br />

en av sensorerna känner av ett fordon i döda<br />

vinkeln vid filbyte.<br />

Parkeringsassistent. 1) Hjälper dig att fick -<br />

parkera. När backväxeln är ilagd, träder<br />

parkerings assistenten automatiskt in och<br />

kontrollerar styrningen. Allt föraren behöver<br />

göra är att manövrera koppling, gas och<br />

broms.<br />

Sidovindsskydd (Visas ej i bild). 4) Skyddar mot<br />

kastvindar genom att använda bromsfunktionen.<br />

Endast i kombination med ESC.<br />

Multikollisionsbroms. 2) Systemet aktiverar<br />

automatisk inbromsning efter en kollision, för<br />

att undvika efterföljande sammanstötningar.<br />

Två av varandra oberoende sensorer avgör när<br />

systemet aktiveras. Efter en kort fördröjning<br />

bromsas hastigheten ner till 10 km/h. Föraren<br />

kan när som helst ta över kontrollen under<br />

denna fas.<br />

Elektronisk StabiliseringsKontroll (ESC, visas ej<br />

i bild). 2) Förhindrar över- eller understyrning<br />

genom punktvis bromsning av individuella hjul.<br />

Nya Crafter | 11


Nya Crafter Skåp.<br />

Enklast att lasta och med mest omfattande lastsäkringsalternativ i sin klass.<br />

3 längder och 3 takhöjder.<br />

1311 mm bred<br />

skjutdörrsöppning<br />

NY<br />

2798 1)<br />

2590 1)<br />

Extrahögt tak<br />

Högt tak<br />

Normalt tak<br />

Enkelt att lasta och lossa<br />

exempelvis Europapallar.<br />

2355 1) Fordonslängd<br />

Högsta lasthöjd<br />

i klassen med upp<br />

till 2196 mm 4)<br />

BÄST<br />

i klassen<br />

I kombination med framhjulsdrift erbjuder<br />

Crafter högsta lasthöjd i klassen.<br />

100 mm lägre<br />

lasttröskelhöjd<br />

NY<br />

7391 6836 5986<br />

extralångt 2)<br />

axelavstånd<br />

(4490 + överhäng)<br />

långt 2)<br />

axelavstånd<br />

(4490)<br />

medellångt 3)<br />

axelavstånd<br />

(3640)<br />

Fordonsmått i mm<br />

Med framhjulsdrift har nya Crafter lägre<br />

lasttröskel vilket underlättar lastning<br />

och lossning.<br />

1) Med framhjulsdrift och 4MOTION fyrhjulsdrift 2) Ej tillgängligt med normalhögt tak 3) Ej tillgängligt i kombination med extrahögt tak. 4) Gäller nya Crafter Skåp med extralångt axelavstånd, extrahögt tak och framhjulsdrift. Bilarna på bild är extrautrustade<br />

12 | Nya Crafter


Upp till 18,4 m 3<br />

lastvolym i kombination<br />

med framhjusldrift. 4)<br />

Nya Crafter | 13


Maximalt<br />

funktionell.<br />

Innovativa lastmöjligheter.<br />

Universalgolv tillgängligt<br />

från fabrik<br />

för att montera förvaringssystem.<br />

1)<br />

BÄST<br />

i klassen<br />

Trägolvet är idealiskt för att montera för -<br />

varingssystem från olika tillverkare. Adaptrar<br />

för spåren i golvet ger stor flexibilitet när du vill<br />

installera eller ta bort moduler.<br />

Förberedd för<br />

hyllsystem.<br />

BÄST<br />

i klassen<br />

Ett stort antal hexagonala hål för M6-skruvar<br />

ovanför och under fönsterytorna förenklar<br />

montering av hyllor och förvaringsenheter.<br />

Avståndet mellan hålen är 100 mm.<br />

1) Tillval mot merkostnad. 2) Gäller normalhögt och högt tak. Bilarna på bild är extrautrustade.<br />

14 | Nya Crafter


Lastyta<br />

med Europapallar<br />

4 Europapallar<br />

med medellångt axelavstånd<br />

6 Europapallar<br />

med långt axelavstånd<br />

6 Europapallar<br />

med extralångt axelavstånd<br />

800 x 1200 mm.<br />

Lastvolym Från 9,9 m 3<br />

till 11,3 m 3 . 2) Från 14,4 m 3<br />

till 16,1 m 3 . 2) Från 16,4 m 3<br />

till 18,4 m 3 . 2)<br />

Nya Crafter | 15


Nya Crafter Flak.<br />

Dubbelhytt för upp till sju personer och 7,1 m 2 lastutrymme.<br />

3 längder , enkel- och dubbelhytt<br />

2330<br />

normalhögt tak<br />

Fyrsitssoffa i andra<br />

sätesraden.<br />

Dubbelhytten har som standard två enkelsäten<br />

fram och en stor fyrsitssoffa bak. Om förar -<br />

utrymmet istället utrustas med en dubbelsäte<br />

kan totalt 7 personer färdas i bilen.<br />

Stuva och förankra.<br />

Oavsett vad du tänkt lasta, så kan du förankra<br />

lasten på ett säkert sätt med nya Crafter Flak.<br />

Förutom en steghållare 2) finns rejäla förvarings -<br />

7404 1) 7004 6204<br />

extralångt<br />

axelavstånd<br />

(4490<br />

+ överhäng)<br />

långt<br />

axelavstånd<br />

(4490)<br />

medellångt<br />

axelavstånd (3640)<br />

Dubbelhytt<br />

Enkelhytt<br />

Fordonslängd<br />

Fordonsmått i mm<br />

lådor under flaket 2) , en låsbar förvaringslåda<br />

ovanpå flaket 2) och åtta lastöglor för att fixera<br />

lasten. Handverktyg kan förvaras under fyrsitssoffan.<br />

1) Gäller Crafter Flak med enkelhytt och extralångt axelavstånd. Denna modell kommer att lanseras vid en tidpunkt längre fram. 2) Tillval mot merkostnad. Bilarna på bild är extrautrustade.<br />

16 | Nya Crafter


Upp till 9,6 m 2<br />

lastyta med Crafter Flak<br />

enkelhytt. 1)<br />

Nya Crafter | 17


Mobila tjänster från Volkswagen Transportbilar.<br />

ConnectedVan – den nya mobila<br />

vagnparksadministrationen.<br />

ConnectedVan är en mobil online-tjänst från Volkswagen Transportbilar som kan ge dig en snabb och<br />

effektiv lösning för att hantera vagnparken. Som vagnparksansvarig har du tillgång till, och information<br />

om alla fordon via webbportalen. Förarna kan använda flera olika tjänster genom en smartphone-app. 1)<br />

Datapluggen som finns hos Volkswagen-återförsäljaren gör det möjligt att eftermontera utrustningen i<br />

modeller från Volkswagen Transportbilar med tillverkningsår 2008 och framåt. 2) ConnectedVan är tillgängligt<br />

nu och senare i Sverige kommer det att fungera så här:<br />

1 2 3<br />

Anslut<br />

Datapluggen<br />

Överför data<br />

via appen<br />

Kostnadsfria tjänster från ConnectedVan – ett urval:<br />

Hantera fordonsdata<br />

i webbportalen<br />

Car-Net Guide & Inform. 6)<br />

Utvidga ditt fordons navigationssystem (tillval) med<br />

Car-Net Guide & Inform för att komma åt onlineinformationstjänster.<br />

Med hjälp av exempelvis<br />

trafik information i realtid så kan du undvika trafik -<br />

stockningar. Det går också att få information om<br />

lägsta bränslepris hos bensinstationer i närheten,<br />

eller var det finns lediga parkeringsplatser på orten<br />

du ska till. Med Car-Net Guide & Inform kommer du<br />

fram dit du ska utan stress.<br />

Fordons- och förarhantering.<br />

– Fordonsspecifika varningsmeddelanden<br />

– Meddelande om fordonsstatus<br />

– Aktuell fordonsinformation<br />

Fordons- och förarutvärdering.<br />

Kör- och bränslejournal.<br />

– Digital körjournal<br />

– Automatisk registrering av rutten<br />

– Registrering av tankning<br />

– Information om bränsleförbrukning<br />

GPS-spårning.<br />

App-connect. 7)<br />

Upplev mer infotainment på vägen och integrera din<br />

smartphone i bilen med hjälp av App-Connect och en<br />

USB-port. Genom App-connect speglas utvalda appar<br />

från din smartphone på radio- eller navigations -<br />

systemets skärm där du kan styra apparna.<br />

– Genomsnittlig bränsleförbrukning och<br />

jämförelse mellan förare och fordon 1)<br />

– Jämförelse av körskicklighet hos förarna<br />

Återförsäljarhantering.<br />

– Lokalisering av alla vagnparkens fordon<br />

– Grafisk visning av resa under resans gång<br />

Bokning av service och underhåll.<br />

– Översikt över och information om<br />

återförsäljare<br />

– Tilldela favoritåterförsäljare per fordon<br />

– Snabb kontakt med verkstad<br />

– Meddelande om bokning av service 4)<br />

Mer information finns på www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com<br />

Mer information finns på www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com<br />

1) Kontrollera avtalet med din mobiltelefonoperatör gällande internetanslutning och datatrafik. 2) Beroende på utrustningens beskaffenhet kan den i de flesta fall eftermonteras i modeller från Volkswagen Transportbilar med tillverkningsår 2008 och framåt. 3) Systemet beräknar bränsleförbrukning på<br />

grundval av de tankningstillfällen som registrerats. 4) Service måste bokas hos din verkstad, det meddelande som visas i webbportalen är bara en rekommendation. 5) Gratistelefon till kundtjänst. Öppettider Mån-Fre 07:00 – 19:00. 6) Användning av den mobila tjänsten Car-Net är endast möjlig med<br />

tillvalet ”Discover Media”. Du behöver också en mobilenhet (exempelvis en smartphone) som kan fungera som en trådlös brygga, eller en UMTS CarStick med ett SIM-kort. Car-Net är endast tillgänglig i kombination med ett fungerande mobiltelefonabbonemang och endast där det finns täckning i sys -<br />

temet. Beroende på ditt mobiltelefonabbonemang när det gäller att ta emot data via internet, kan det uppstå tillkommande kostnader, speciellt vid användning utomlands (kostnad för data roaming). På grund av mängden data som behövs för att kunna använda Car-Net rekommenderas ett avtal med<br />

fastpris för datamängden. Användning av Car-Net regleras i ett separat avtal som sluts online med Volkswagen AG. Efter att ha tagit fordonet i besittning har kunden 90 dagar på sig att registrera fordonet på www.volkswagen-car-net.com/portal. Tillgänglighet gällande Car-Net kan variera beroende på<br />

land. Tjänsten är tillgänglig så länge som avtalet gäller. Mer information finns på www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com och hos din lokala återförsäljare. När det gäller kostnad för din internetanslutning och datatrafik vänder du dig till din telefonoperatör. 7) App-Connect är bara tillgängligt<br />

i kombination med ”Composition Media” radiosystem eller ”Discover Media” navigationssystem. App-Connect innefattar MirrorLink, Apple CarPlay and Android Auto. Tillgängligheten för dessa teknologier varierar beroende på land. App-Connect stöds för närvarande bara av ett fåtal mobiltelefoner<br />

på marknaden. Volkswagen arbetar dock ständigt för att åstadkomma ett utökat stöd för App-Connect med målet om en hög kompatibilitet för funktionerna i kommande versioner. Din lokala återförsäljare kan berätta mer om standardutrustning och tillval.<br />

18 | Nya Crafter


Nya Crafter | 19


BRO 472 001 51 • Okt -16 • 3 000 ex<br />

www.volkswagentransportbilar.se<br />

Vissa fordon som visas på bild i denna broschyr är extrautrustade. Specifikationer och<br />

fordonsdata som uppges i broschyren är giltiga vid tidpunkten för tryckning. Ändringar<br />

kan ha införts i ett senare skede. Förbehåll för ändringar utan föregående meddelande.<br />

Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare för aktuell information. 4MOTION®, TDI®<br />

och BleMotion Technology® är registrerade varumärken tillhörande Volkswagen AG och<br />

andra företag inom Volkswagen Group i Tyskland och andra länder. Att vissa varumärken<br />

används utan att kompletteras med symbolen för registrerat varumärke, innebär<br />

inte att de kan användas utan föregående skriftligt samtycke från Volkswagen AG.<br />

Volkswagen erbjuder möjlighet att återlämna uttjänta fordon för återvinning.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!