29.11.2016 Views

Broschyr_crafter

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Crafter

Helt nya


Nya Crafter.

Utvecklad från grunden.

Ännu mer praktisk, ekonomisk och innovativ.

Bästa förarkomfort

• Första fordon i sin klass med AGR-certifierat

komfortsäte

• Störst bredd på lastvarianter med många

påbyggnadsmöjligheter

• LED-belysning invändigt

• Uppvärmd läderklädd multifunktionsratt 1)

• 230 V-uttag (300W) 1)

Med nya Crafter har vi ansträngt oss mer än någonsin

för att ge dig ett fordon som underlättar din vardag.

Genom att utveckla hela bilen från grunden har vi

åstadkommit ett fordon som har ditt arbete och din

ekonomi som utgångspunkt.

Men det bästa sättet att övertyga dig om att det vi

säger är sant är att boka in en provkörning hos din

närmaste Volkswagen återförsäljare.

Bäst lastförmåga

• Lasthöjd upp till 2196 mm (klassens största)

• Skjutdörrens öppning 1311 mm

• LED-belysning inne i lastutrymmet 1)

• Lasttröskelhöjden sänkt med 100 mm 2)

Mycket bil för pengarna

• Högt andrahandsvärde

• Låg bränsleförbrukning

• Låga underhållskostnader

Flest varianter av drivlinor

i klassen

• Nu alternativ med framhjulsdrift för att skapa

mesta möjliga lastutrymme

• 8-stegad automatlåda för alla drivlinor (framhjulsdrift,

bakhjulsdrift och 4MOTION

fyrhjulsdrift) 3)

• Drivenheter för tillbehör från fabrik 1)

Bästa anslutningsmöjligheter

• Förberedd för Telematics (gränssnitt till

vagnparksadministration) 1)

• Kundspecifik kontrollenhet (för

påbyggnationer) 1)

• Mobil vagnparksadministration

med ConnectedVan 1)

• Mobila online-tjänster (Car-Net) 1)

1) Tillval mot merkostnad.

2) Gäller Crafter Skåp med framhjulsdrift jämfört med bakhjulsdrift och 4MOTION fyrhjulsdrift

3) Kommer att vara tillgängligt vid en senare tidpunkt

2| Nya Crafter


Du får hjälp från många håll

när du kör i stan

Först i sin klass med:

• Multikollisionbroms som standard

• ”Front Assist” med ”City Emergency Brake” 1)

• Elektromekanisk servostyrning

• Sensorstyrt sidoskydd 1)

• Varning för bakomvarande trafik 1)

• Park Assist 1)

• Släpvagnsassistent 1)

• LED-strålkastare 1)

Dessutom:

• Ny adaptiv farthållare 1)

• Lane Assist 1)

Flera sätt att säkra lasten

• Universalgolv från fabrik

• Lastutrymmet anpassat för flexibla hyllsystem

• Ny invändig takhylla

• Upp till 14 lastöglor

Nya Crafter | 3


Förvaringsmöjligheter

A Praktiskt öppet fack bestående av tre delar

B Stabil mugghållare

C Största handskfacket i sin klass

D Fack för diverse prylar

E Förvaringsfack på dörrens insida som rymmer

två 1,5-liters flaskor

Två nya förvaringsfack i innertaket (visas ej i

bild). 1)

B

G

A

A

H

A

Anslutningsmöjligheter

F Knappsats för påbyggnation 1)

G USB-portar för att ladda mobila enheter 1)

H

Handsfree-utrustning för mobiltelefoner

med Bluetooth-anslutning (i kombination

med alla radio- och navigeringsenheter) 1)

I 12 V-uttag

230 V-uttag (300W) för laddning av verktygs -

batterier och bärbara datorer (visas ej i bild) 1)

Komfort

B

I

I

J

K

Uppvärmbar läderklädd multifunktionsratt

1)

Extremt smala A-stolpar för att få bästa

möjliga runtomsikt

F

J

E

I

1) Tillval mot merkostnad 2) Den 26 november 2015 fick ergoComfort sigillet från kampanjen för hälsosammare ryggar, utfärdat av organisationen för Tyska Ryggskolor och Tyskt Forum för Häslosamma ryggar – bättre liv. Bilden visar tillval mot merkostnad.

4| Nya Crafter


K

Förarsätet – en

uppgraderad arbetsplats.

I

B

Maximal komfort genom många inställningsmöjligheter

B

D

8

C

ergoComfort

fjädrande säte 1)

BÄST

i klassen

E

1

9

4

5

7

3

6

1 Fjädrande säte med viktjustering

2 Justerbart i längdled

3 Justerbar säteshöjd

4 Justerbart sätesdjup

5 Justering av sätets lutning

6 Justering av ryggstöd

7 Elektriskt svankstöd med 4 lägen

8 Justering av nackskydd

9 Justering av armstöd

ergoActive Sitz

2

1 Enda fordonet i sin klass med ergoComfort fjädrande säte. Bästa möjliga skydd för ryggen mot stötar från ojämna vägar genom 20 olika

inställningar. Kombinationen av manuella och elektriska justeringar gör det möjligt med kontinuerlig anpassning enligt riktlinjer från kampanjen

för hälsosammare ryggar. 2) Sätesvärme och massagefunktion finns också som tillval.

Nya Crafter | 5


Nyutvecklade

TDI-motorer.

Tåliga motorer med lång livslängd framtagna speciellt för

transportfordon.

De nya motorerna till Crafter når upp till högt ställda krav och

kan gå många mil med låg bränsleförbrukning.

* Kommer att vara tillgänglig vid en tidpunkt längre fram.

6| Nya Crafter


2,0 l TDI-motor

(75 kW, 300 Nm)

Framhjulsdrift

NY

2,0 l TDI-motor

(90 kW, 300 Nm)*

Bakhjulsdrift

NY

2,0 l TDI-motor

(103 kW, 340 Nm)*

Framhjulsdrift, bakhjulsdrift och

4MOTION fyrhjulsdrift

NY

2,0 l TDI-motor

(130 kW, 410 Nm)

Framhjulsdrift, bakhjulsdrift och

4MOTION fyrhjulsdrift

NY

Nya Crafter | 7


Störst urval av

drivlinor i klassen.

Framhjulsdrift.

NY

Enda fordonet i sin klass med en 8-stegad DSGlåda

till tre olika drivlinor. 2)

100 mm lägre lasttröskel och instegshöjd

Högsta lasthöjd i klassen

Högsta lastförmågan i klassen

BÄST

i klassen

8-stegad

automatlåda

för perfekt växling.

75 kW-motor 6-växlad manuell växellåda

Tvärställd motor

90 kW-motor 1) –

103 kW-motor 6-växlad manuell växellåda/8-stegad automatlåda

8-stegad automatlåda. 1) Framtagen speciellt för köregenskaperna hos nya Crafter, vilket ger en bekväm och

bränsle optimerad körning även i stadstrafik. Växellådan kan kombineras med både bakhjulsdrift, framhjulsdrift

och 4MOTION fyrhjulsdrift.

130 kW-motor 6-växlad manuell växellåda/8-stegad automatlåda

8| Nya Crafter


Bakhjulsdrift. 2)

4MOTION

fyrhjulsdrift. 2)

Släpvagnslast upp till 3,5 ton

Totalvikt upp till 8 ton

Maximal lastförmåga

Perfekt väggrepp även med tung last

Pålitligt väggrepp

Utmärkt spårstabilitet

Tillgänglig från fabrik

Längsmonterad motor

Tvärställd motor

75 kW-motor –

90 kW-motor 1) 6-växlad manuell växellåda (endast i kombination med dubbla däck)

103 kW-motor 6-växlad manuell växellåda (endast i kombination med enkeldäck)

130 kW-motor 6-växlad manuell växellåda/8-stegad automatlåda

75 kW-motor –

90 kW-motor 1) –

103 kW-motor 6-växlad manuell växellåda

130 kW-motor 6-växlad manuell växellåda/8-stegad automatlåda

1) Tillval mot merkostnad. 2) Kommer att finnas tillgängligt vid en tidpunkt längre fram. Bilarna på bild är extrautrustade.

Nya Crafter | 9


System för förarassistans.

BÄST

i klassen

Den enda i klassen med

Servotronic servostyrning

BÄST

i klassen

Sidoskydd.

BÄST

i klassen

Släpvagnsassistent.

Säkrare körning med

system för förarassistans.

Crafter är bättre lämpad för körning i stadstrafik jämfört med

konkurrenterna och har bäst utrustning för att upptäcka olycksrisker.

Sidoskydd. 1) Övervakar sidorna på fordonet

och skickar ut både visuella signaler och varningsljud

om fordonet kommer för nära något

hinder.

Elektromekanisk Servotronic servostyrning

(visas ej i bild). Hastighetsberoende styrning

med automatisk återgång av ratten. Ger överlägsen

kontroll och precision i styrningen, på

ett sätt som tidigare inte varit tillgängligt för

transportbilar.

Släpvagnsassistent. 1) Manövrerar fordon med

släpvagn automatiskt vid parallell och vinkelrät

backning.

Lane Assist (visas ej i bild). 1) 2) För tillbaka

fordonet om bilen hastigt byter körfält. Sam -

tidigt hörs ett varningsljud och information

visas på färddatorns skärm.

1) Tillval mot merkostnad 2) Inom systemets tröskelvärden 3) Upp till 30 km/h 4) Endast för täckta fordon Bilarna på bild är extrautrustade.

10 | Nya Crafter


Säkerhetssystem.

BÄST

i klassen

Adaptiv farthållare och

Front Assist.

BÄST

i klassen

Varning för bakom -

varande fordon

BÄST

i klassen

Park Assist

BÄST

i klassen

Multikollisionsbroms

Adaptiv farthållare. 1) 2) Anpassar fordonets

hastighet automatiskt till hastigheten hos fordonet

framför och behåller avståndet inställt

av föraren. Samtidigt behålls den inställda

grundhastigheten. Inkluderar Front Assist.

1) 2) 3)

Front Assist med City Emergency Brake.

Detta system använder radar för att känna av

kritiska avstånd till framförvarande bil vid körning

i stadstrafik och minskar stopp sträckan.

I farliga situationer varnar systemet föraren

med hjälp av optiska och akustiska signaler

samt med en varningsryck i bromsarna.

Varning för bakomvarande fordon. 1) Varnar

vid backning från parkeringplats, om ett

annat fordon kommer för nära. Om inte

föraren reagerar bromsas fordonet automatiskt.

Side Assist (visas ej i bild). 1) 2) En varnings -

signal visas i den yttre backspegeln så snart

en av sensorerna känner av ett fordon i döda

vinkeln vid filbyte.

Parkeringsassistent. 1) Hjälper dig att fick -

parkera. När backväxeln är ilagd, träder

parkerings assistenten automatiskt in och

kontrollerar styrningen. Allt föraren behöver

göra är att manövrera koppling, gas och

broms.

Sidovindsskydd (Visas ej i bild). 4) Skyddar mot

kastvindar genom att använda bromsfunktionen.

Endast i kombination med ESC.

Multikollisionsbroms. 2) Systemet aktiverar

automatisk inbromsning efter en kollision, för

att undvika efterföljande sammanstötningar.

Två av varandra oberoende sensorer avgör när

systemet aktiveras. Efter en kort fördröjning

bromsas hastigheten ner till 10 km/h. Föraren

kan när som helst ta över kontrollen under

denna fas.

Elektronisk StabiliseringsKontroll (ESC, visas ej

i bild). 2) Förhindrar över- eller understyrning

genom punktvis bromsning av individuella hjul.

Nya Crafter | 11


Nya Crafter Skåp.

Enklast att lasta och med mest omfattande lastsäkringsalternativ i sin klass.

3 längder och 3 takhöjder.

1311 mm bred

skjutdörrsöppning

NY

2798 1)

2590 1)

Extrahögt tak

Högt tak

Normalt tak

Enkelt att lasta och lossa

exempelvis Europapallar.

2355 1) Fordonslängd

Högsta lasthöjd

i klassen med upp

till 2196 mm 4)

BÄST

i klassen

I kombination med framhjulsdrift erbjuder

Crafter högsta lasthöjd i klassen.

100 mm lägre

lasttröskelhöjd

NY

7391 6836 5986

extralångt 2)

axelavstånd

(4490 + överhäng)

långt 2)

axelavstånd

(4490)

medellångt 3)

axelavstånd

(3640)

Fordonsmått i mm

Med framhjulsdrift har nya Crafter lägre

lasttröskel vilket underlättar lastning

och lossning.

1) Med framhjulsdrift och 4MOTION fyrhjulsdrift 2) Ej tillgängligt med normalhögt tak 3) Ej tillgängligt i kombination med extrahögt tak. 4) Gäller nya Crafter Skåp med extralångt axelavstånd, extrahögt tak och framhjulsdrift. Bilarna på bild är extrautrustade

12 | Nya Crafter


Upp till 18,4 m 3

lastvolym i kombination

med framhjusldrift. 4)

Nya Crafter | 13


Maximalt

funktionell.

Innovativa lastmöjligheter.

Universalgolv tillgängligt

från fabrik

för att montera förvaringssystem.

1)

BÄST

i klassen

Trägolvet är idealiskt för att montera för -

varingssystem från olika tillverkare. Adaptrar

för spåren i golvet ger stor flexibilitet när du vill

installera eller ta bort moduler.

Förberedd för

hyllsystem.

BÄST

i klassen

Ett stort antal hexagonala hål för M6-skruvar

ovanför och under fönsterytorna förenklar

montering av hyllor och förvaringsenheter.

Avståndet mellan hålen är 100 mm.

1) Tillval mot merkostnad. 2) Gäller normalhögt och högt tak. Bilarna på bild är extrautrustade.

14 | Nya Crafter


Lastyta

med Europapallar

4 Europapallar

med medellångt axelavstånd

6 Europapallar

med långt axelavstånd

6 Europapallar

med extralångt axelavstånd

800 x 1200 mm.

Lastvolym Från 9,9 m 3

till 11,3 m 3 . 2) Från 14,4 m 3

till 16,1 m 3 . 2) Från 16,4 m 3

till 18,4 m 3 . 2)

Nya Crafter | 15


Nya Crafter Flak.

Dubbelhytt för upp till sju personer och 7,1 m 2 lastutrymme.

3 längder , enkel- och dubbelhytt

2330

normalhögt tak

Fyrsitssoffa i andra

sätesraden.

Dubbelhytten har som standard två enkelsäten

fram och en stor fyrsitssoffa bak. Om förar -

utrymmet istället utrustas med en dubbelsäte

kan totalt 7 personer färdas i bilen.

Stuva och förankra.

Oavsett vad du tänkt lasta, så kan du förankra

lasten på ett säkert sätt med nya Crafter Flak.

Förutom en steghållare 2) finns rejäla förvarings -

7404 1) 7004 6204

extralångt

axelavstånd

(4490

+ överhäng)

långt

axelavstånd

(4490)

medellångt

axelavstånd (3640)

Dubbelhytt

Enkelhytt

Fordonslängd

Fordonsmått i mm

lådor under flaket 2) , en låsbar förvaringslåda

ovanpå flaket 2) och åtta lastöglor för att fixera

lasten. Handverktyg kan förvaras under fyrsitssoffan.

1) Gäller Crafter Flak med enkelhytt och extralångt axelavstånd. Denna modell kommer att lanseras vid en tidpunkt längre fram. 2) Tillval mot merkostnad. Bilarna på bild är extrautrustade.

16 | Nya Crafter


Upp till 9,6 m 2

lastyta med Crafter Flak

enkelhytt. 1)

Nya Crafter | 17


Mobila tjänster från Volkswagen Transportbilar.

ConnectedVan – den nya mobila

vagnparksadministrationen.

ConnectedVan är en mobil online-tjänst från Volkswagen Transportbilar som kan ge dig en snabb och

effektiv lösning för att hantera vagnparken. Som vagnparksansvarig har du tillgång till, och information

om alla fordon via webbportalen. Förarna kan använda flera olika tjänster genom en smartphone-app. 1)

Datapluggen som finns hos Volkswagen-återförsäljaren gör det möjligt att eftermontera utrustningen i

modeller från Volkswagen Transportbilar med tillverkningsår 2008 och framåt. 2) ConnectedVan är tillgängligt

nu och senare i Sverige kommer det att fungera så här:

1 2 3

Anslut

Datapluggen

Överför data

via appen

Kostnadsfria tjänster från ConnectedVan – ett urval:

Hantera fordonsdata

i webbportalen

Car-Net Guide & Inform. 6)

Utvidga ditt fordons navigationssystem (tillval) med

Car-Net Guide & Inform för att komma åt onlineinformationstjänster.

Med hjälp av exempelvis

trafik information i realtid så kan du undvika trafik -

stockningar. Det går också att få information om

lägsta bränslepris hos bensinstationer i närheten,

eller var det finns lediga parkeringsplatser på orten

du ska till. Med Car-Net Guide & Inform kommer du

fram dit du ska utan stress.

Fordons- och förarhantering.

– Fordonsspecifika varningsmeddelanden

– Meddelande om fordonsstatus

– Aktuell fordonsinformation

Fordons- och förarutvärdering.

Kör- och bränslejournal.

– Digital körjournal

– Automatisk registrering av rutten

– Registrering av tankning

– Information om bränsleförbrukning

GPS-spårning.

App-connect. 7)

Upplev mer infotainment på vägen och integrera din

smartphone i bilen med hjälp av App-Connect och en

USB-port. Genom App-connect speglas utvalda appar

från din smartphone på radio- eller navigations -

systemets skärm där du kan styra apparna.

– Genomsnittlig bränsleförbrukning och

jämförelse mellan förare och fordon 1)

– Jämförelse av körskicklighet hos förarna

Återförsäljarhantering.

– Lokalisering av alla vagnparkens fordon

– Grafisk visning av resa under resans gång

Bokning av service och underhåll.

– Översikt över och information om

återförsäljare

– Tilldela favoritåterförsäljare per fordon

– Snabb kontakt med verkstad

– Meddelande om bokning av service 4)

Mer information finns på www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com

Mer information finns på www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com

1) Kontrollera avtalet med din mobiltelefonoperatör gällande internetanslutning och datatrafik. 2) Beroende på utrustningens beskaffenhet kan den i de flesta fall eftermonteras i modeller från Volkswagen Transportbilar med tillverkningsår 2008 och framåt. 3) Systemet beräknar bränsleförbrukning på

grundval av de tankningstillfällen som registrerats. 4) Service måste bokas hos din verkstad, det meddelande som visas i webbportalen är bara en rekommendation. 5) Gratistelefon till kundtjänst. Öppettider Mån-Fre 07:00 – 19:00. 6) Användning av den mobila tjänsten Car-Net är endast möjlig med

tillvalet ”Discover Media”. Du behöver också en mobilenhet (exempelvis en smartphone) som kan fungera som en trådlös brygga, eller en UMTS CarStick med ett SIM-kort. Car-Net är endast tillgänglig i kombination med ett fungerande mobiltelefonabbonemang och endast där det finns täckning i sys -

temet. Beroende på ditt mobiltelefonabbonemang när det gäller att ta emot data via internet, kan det uppstå tillkommande kostnader, speciellt vid användning utomlands (kostnad för data roaming). På grund av mängden data som behövs för att kunna använda Car-Net rekommenderas ett avtal med

fastpris för datamängden. Användning av Car-Net regleras i ett separat avtal som sluts online med Volkswagen AG. Efter att ha tagit fordonet i besittning har kunden 90 dagar på sig att registrera fordonet på www.volkswagen-car-net.com/portal. Tillgänglighet gällande Car-Net kan variera beroende på

land. Tjänsten är tillgänglig så länge som avtalet gäller. Mer information finns på www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com och hos din lokala återförsäljare. När det gäller kostnad för din internetanslutning och datatrafik vänder du dig till din telefonoperatör. 7) App-Connect är bara tillgängligt

i kombination med ”Composition Media” radiosystem eller ”Discover Media” navigationssystem. App-Connect innefattar MirrorLink, Apple CarPlay and Android Auto. Tillgängligheten för dessa teknologier varierar beroende på land. App-Connect stöds för närvarande bara av ett fåtal mobiltelefoner

på marknaden. Volkswagen arbetar dock ständigt för att åstadkomma ett utökat stöd för App-Connect med målet om en hög kompatibilitet för funktionerna i kommande versioner. Din lokala återförsäljare kan berätta mer om standardutrustning och tillval.

18 | Nya Crafter


Nya Crafter | 19


BRO 472 001 51 • Okt -16 • 3 000 ex

www.volkswagentransportbilar.se

Vissa fordon som visas på bild i denna broschyr är extrautrustade. Specifikationer och

fordonsdata som uppges i broschyren är giltiga vid tidpunkten för tryckning. Ändringar

kan ha införts i ett senare skede. Förbehåll för ändringar utan föregående meddelande.

Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare för aktuell information. 4MOTION®, TDI®

och BleMotion Technology® är registrerade varumärken tillhörande Volkswagen AG och

andra företag inom Volkswagen Group i Tyskland och andra länder. Att vissa varumärken

används utan att kompletteras med symbolen för registrerat varumärke, innebär

inte att de kan användas utan föregående skriftligt samtycke från Volkswagen AG.

Volkswagen erbjuder möjlighet att återlämna uttjänta fordon för återvinning.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!