FORDONS

margaretagroth

FK-4-2016

Klara besked i Vägvisaren

Betalningstider

viktigaste frågan / 4

Leverantörer och inköpare möts på Elmia

Så laddar SKF:s inköpschef

för Subcontractor / 8

GoGlobal Litauen öppnar dörrar

Proton rustar för ökad

konkurrenskraft / 22

Nr 4 • 2016

Pris: 69 kr

Branschtidning från FKG – organisationen för

Skandinaviens leverantörer till fordonsindustrin

FORDONS

KOMPONENTEN

Göran Johnsson

på Produktionslyftet

"Vi gör

störst nytta

i små och

medelstora

företag"

VÅGADE

www

VÄXLA UPP

Årets leverantörsföretag Texla

backar inte för utmaningar

SLD2016

Allt om människorna,

mötena och snacket


XXL Reklam & Kommunikation

SIDAHL november 2016

Fredrik Sidahl är vd för FKG. Nås på fredrik.sidahl@fkg.se

Fordonskomponenten 4 / 2016 3

Omöjliga

uppdrag

kräver

något

extra.

8.0

Standardutrustning

hos två av

Sveriges ledande

bilutvecklare.

8.0

NEW VERSION

Så förlorar branschen 3 miljarder

som kunde säkrat tillväxt

NIO AV TIO leverantörer vill ha en lagstiftning för att

slippa att bli utpressade till att acceptera långa betalningstider

– FKG:s senaste vägvisare är supertydlig.

Det är inte ovanligt att en leverantör får vänta upp till 120

dagar på att få betalt, samtidigt som löner, hyror och materialleverantörer

ska betalas senast inom 30 dagar. Pesten har dessutom

börjat sprida sig till fler branscher!

Räknar vi på EU:s officiella uppskattning, European Payment

Index 2013, där man räknat fram att Sverige förlorar 2 procent

på sena betalningar – omräknat i pengar och vår branschs

omsättning så blir summan hissnande 3 miljarder per år, alltså

sex gånger så mycket som statens hela bidrag till vår bransch

för att utveckla våra produkter genom FFI-programmet.

FATTAR DU VAD alla dessa pengar kunde användas till i ett läge

där vår industri ”rullar på” förhållandevis bra – det är ju nu vi

ska investera för framtiden, skapa jobb och säkra tillväxt?

Jag undrar så där lite ödmjukt, vad hade 3 miljarder bidragit

till vad gäller att flytta de i samhällets utanförskap till operatörer

i verkstaden?

Ett grundläggande problem är att vi i Sverige har ett näringsliv

bestående av några mycket stora och globala samt börsnoterade

företag, medan de nationella och ofta privatägda leverantörsföretagen

är många men betydligt mindre. Medelföretaget

inom vår bransch omsätter cirka 50 miljoner kronor.

Vässat verktyg för uppdragsledare.

VI VET ATT UPPDRAG inom fordon-, flyg-, och elektronikindustrin

är extremt komplexa och närmast omöjliga att

klara av i tid och inom budget. För att lyckas behöver du

ha fullständig kontroll på hur uppdraget löper på, inkluderande

status på leverantörer, verifieringar, mjukvaror,

hårdvaror med mera. VPL® är skräddarsytt för denna typ

av uppdrag och har nu vässats ytterligare med den nya

funktionen Planning Support.

Funktionen bygger på att man skapar en central erfarenhetsbank

som samlar organisationens kompetens och

erfarenhet av uppdragsledning. Denna erfarenhetsbank blir

sedan en ständigt tillgänglig resurs för samtliga uppdragsledare

i både planerings- och uppföljningsarbetet.

Planning Support anpassas för respektive uppdragstyp.

Till exempel mjukvara, artiklar, verifiering, kvalitet eller

inköp. Funktionen ger sedan stöd direkt i planeringsarbetet

genom att indikera vid ologisk planering, förseningar eller

om planeringen överskrider deadlines.

Kontakta oss så berättar vi mer.

VI JÄMFÖR OSS ofta med Tyskland där det finns ett affärsetiskt

och moralistiskt regelverk utöver lagstiftning. Detta innebär

inga svårigheter med att få betalt eller att ett företag ofrivilligt

ska tvingas till kreditgivning åt storföretaget.

En odiskutabel, tvingande lagstiftning om 30 dagar enligt

räntelagen torde vara den enklaste lösningen – problemet är

bara att det har blivit ett alltför stort glapp för att backa tillbaka

till det traditionella 30 dagar netto på en faktura. En återgång

till ett ”normalläge” bör ske i etapper, förslagsvis i kombination

med ett införande av en uppförandekod som omfattar affärsmoral

och etik samt frågor om såväl miljömässig, social som

ekonomisk hållbarhet.

DENNA UPPFÖRANDEKOD och dess efterlevnad skulle kunna bli

en del av den hållbarhetsredovisning (GRI) som samtliga noterade

företag ska lämna i framtiden. Detta skulle helt klart öka

efterlevnaden när den mer eller mindre blir ett krav.

Vi hade tänkt ta upp frågan om okynnet och därmed behovet

av reglering med närings- och innovationsminister Mikael

Damberg på Stora Leverantörsdagen. Men nu fick vi inte chansen

när ministern valde att utebli med sin kropp – det är ju rätt

svårt att ställa frågan till en inskickad video.

Men frågan är den enskilt största i FKG:s

arbete med att ge medlemsföretagen rätt

affärsförutsättningar. På den här punkten

kommer jag aldrig att ge mig.

www.leqm.se

LEQM AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, Sweden


4 Fordonskomponenten 4 / 2016

Vägvisaren hösten 2016:

Fortsatt optimism hos Hälften av leverantörerna bedömer att omsättningen i Sverige

ökar det ökar kommande det kommande året, men året, allt men fler allt tror fler på tror en minskning på en minskning

De svenska leverantörsföretagen

är till övervägande del fortsatt

optimistiska, men frågan om betalningstider

kräver en lösning. Det

visar höstens branschbarometer,

Vägvisaren, från FKG.

Det är FKG:s analysansvariga Yasemin

Heper Mårtensson som har skärskådat

de inkomna svaren i jakt på mer övergripande

trender och tendenser.

Hon berättar om en positiv anda, men

också att de ekonomiska nyckeltalen inte

utvecklas i samma utsträckning.

88 %

En majoritet av leverantörerna

vill att Sverige

lagstiftar kring maximalt

tillåten kredittid.

EU ökar framöver i betydelse som tillväxtmarknad

Enligt höstens Vägvisare uppger endast

för – Baserat fordonsleverantörerna

på halvårsresultaten bedömer en tredjedel av leverantörerna att de avser att

hälften av leverantörerna att deras försäljning

ökar innevarande år jämfört med fjol-

avser bibehålla befintlig styrka. En trend

öka personalstyrkan, medan nästan hälften

året. Dock bedöms inte vinstmarginalen öka som funnits i ett år.

i samma utsträckning.

– Leverantörsföretagen jobbar hårt med

– Framtidsoptimismen bland leverantörerna

är fortsatt god. Omkring hälften av produktivitet tack vare effektiviseringar och

att finslipa sin konkurrenskraft genom ökad

företagen bedömer att deras omsättning kommer

att öka både i Sverige och utomlands, på sälj- och marknadssidan.

automation samtidigt som de vill stärka upp

dock i en lägre nivå än tidigare, samtidigt som – Dock minkar det sistnämnda i betydelse

andelen företag som tror på en minskning av jämfört med tidigare, medan forskning och

EU

omsättningen ökar

i Sverige framöver

har ökat, säger i betydelse

Yasemin

Heper Mårtensson.

lig personal ökar i betydelse för företagen.

för utveckling som

samt kompetensutveckling tillväxtmarknad

av befint-

fordonsleverantörerna

• EU ökar som viktigaste tillväxtmarknad för fordonsleverantörerna,

medan Sverige minskar.

Högre • optimism Asien ökar än sakta någonsin i betydelse. tidigare kring framtiden för

Högre fordonsleverantörerna •

optimism

Nordamerika

än någonsin

och i Sverige Europa

tidigare

utanför

kring

EU

framtiden

minskar

för

som tillväxtmarknader.

fordonsleverantörerna i Sverige

Vägvisaren hösten 2016 visar att trenden

med minskad internationell försäljning håller

i sig. Så har det varit under de senaste två

åren. Leverantörerna ser EU som den största

tillväxtmarknaden efter Sverige framöver.

Den asiatiska marknaden växer långsamt.

Den enskilt viktigaste frågan för leverantörerna

är betalningstider. Enligt Vägvisaren

vill nio av tio leverantörsföretag se en lagstiftning

kring en maximalt tillåten kredittid.

– En odiskutabel, tvingande lagstiftning,

om 30 dagar enligt räntelagen torde vara den

enklaste lösningen – problemet är bara att

det har blivit ett allt för stort glapp för att

backa tillbaks till den traditionella ”30 dagar

netto” på en faktura. En återgång till ett

normalläge bör ske i etapper i kombination

med införande av en uppförandekod som

omfattar affärsmoral och etik samt frågor

om såväl miljömässig, social som ekonomisk

hållbarhet, säger FKG:s Fredrik Sidahl i en

kommentar till utfallet i den enskilda frågan

om betalningstider.

Sammantaget är höstens Vägvisare ännu

en branschbarometer i positiv anda.

GÖRAN BJÖRKLUND

Högre optimism än någonsin tidigare kring framtiden för

fordonsleverantörerna i Sverige

Leverantörernas enskilt största/viktigaste tillväxtmarknad

Hälften av leverantörerna bedömer att omsättningen i Sverige

ökar det kommande året, men allt fler tror på en minskning

Hälften Hälften av leverantörerna Hälften av leverantörerna Hälften av leverantörerna Hälften bedömer av leverantörerna bedömer av att omsättningen bedömer att omsättningen bedömer att bedömer omsättningen i Sverige att omsättningen i att Sverige

i Sverige i Sverige i Sverige

ökar det ökar kommande det ökar kommande det ökar året, kommande det men kommande året, allt men året, fler allt tror men året, fler på allt men tror fler minskning på allt tror en fler på minskning tror en på minskning en minskning

Leverantörernas bedömning av

förändring av sin omsättning i

Sverige det kommande året.

• Drygt 80 procent bedömer att omsättningen till fordonsindustrin i

Sverige kommer att öka eller vara oförändrad.

• Jämfört med i våras anger fler leverantörer (19% jämfört med 12%)

att omsättningen i Sverige kommer att minska.

4

Hälften av leverantörerna bedömer att omsättningen i Sverige

ökar det kommande året, men allt fler tror på en minskning.

8

4

och Mellanöstern har

minskat under den

senaste tvåårsperioden.

Fordonskomponenten 4 / 2016 5

•Även andelen företag

som har försäljning till

I följande länder har leverantörerna försäljning till

EU-länder har minskat,

fordonsindustrin i dag (flera val möjliga)

medan den har ökat till

länder inom övriga

Europa.

•Andelen som har

försäljning till Indien och

Nordamerika ligger kvar

på samma nivåer.

Fordonsleverantörerna verkar ha minskat s

internationella försäljning de senaste två år

8

Fordonsleverantörerna verkar ha minskat sin internationella försäljning de senaste två

åren. Försäljning till flera ”Emerging markets” (Brasilien, Ryssland, Kina, Övriga Asien, Sydafrika

och Mellanöstern) har minskat under senaste tvåårsperioden. Även andelen företag

med försäljning till EU-länder har minskat, medan den ökat till länder inom övriga Europa.

• Drygt • 80 Drygt procent • 80 Drygt procent bedömer • 80 Drygt procent bedömer • att 80 Drygt omsättningen • bedömer 80 att Drygt procent 80 omsättningen procent bedömer 80 att procent till att bedömer omsättningen att till bedömer omsättningen till att fordonsindustrin till omsättningen fordonsindustrin att i omsättningen till i fordonsindustrin i till fordonsindustrin i till i i i

Sverige kommer att öka eller vara oförändrad. Jämfört med i våras

Sverige Sverige kommer Sverige kommer att öka Sverige kommer att eller öka vara att eller öka Sverige oförändrad. vara kommer eller öka kommer att eller öka vara att eller öka oförändrad. vara eller oförändrad. vara oförändrad.

anger fler leverantörer (19% jämfört med 12%) att omsättningen i

• Jämfört • Jämfört med • i Jämfört våras med • i anger våras Jämfört med • fler i anger våras Jämfört

Sverige

med leverantörer •

kommer

fler Jämfört anger i våras med leverantörer

att minska.

fler i anger med våras (19% leverantörer i fler våras anger jämfört (19% leverantörer anger fler jämfört med (19% leverantörer fler 12%) jämfört med leverantörer (19% 12%) med jämfört (19% 12%) (19% jämfört med 12%) jämfört med 12%) med 12%)

att omsättningen att omsättningen att omsättningen i Sverige att i omsättningen Sverige kommer att i omsättningen Sverige kommer att att omsättningen minska. i Sverige kommer att minska. i Sverige kommer att minska. Sverige kommer att minska. kommer att minska. att minska. 4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

Produced

by Gnotec

Chassi component for cars

manufactured in a 1250t automatic

press line and a robotised spot

welding cell.

4

8

4

View our video

EU ökar som viktigaste tillväxtmarknad för fordonsleverantörerna, medan 9 Sverige minskar. Asien ökar sakta i betydelse. Nordamerika och Europa utanför EU

minskar som tillväxtmarknader.

• EU ökar som viktigaste tillväxtmarknad för fordonsleverantörerna,

medan Sverige minskar.

• Asien ökar sakta i betydelse.

• Nordamerika och Europa utanför EU minskar som tillväxtmarknader.

9

Högre optimism än någonsin tidigare kring framtiden för fordonsleverantörerna i Sverige.

12

Du vill ha mindre komplexitet.

Du vill ha kostnadsoptimerade elektriska lösningar.

Vi har en installationsklar lösning till dig.

Optimised Motion Series – Kostnadsoptimerade elektriska rörelser

Konceptet gör positioneringen enklare än någonsin tidigare och är väsentligt

billigare 12 än traditionella elektriska positioneringssystem – Modulerna kan

enkelt kombineras och sammanfogas utan extra monteringsbeslag. Motorstyrningen

kan anslutas till alla ledande industriella nätverk.

www.festo.se/oms

More at gnotec.com


6 Fordonskomponenten 4 / 2016

Elmia Subcontractor

HÄR ÄR NYHETERNA PÅ

ÅRETS SUBCONTRACTOR


thyssenkrupp Materials Sverige

En viktig del av svensk

tillverkningsindustri

sedan 1971

Sveriges största industrievent

Elmia Subcontractor speglar

tillverkningsindustrin. Den framgångsrika

mässan uppskattas

främst av deltagarna för den

konkreta affärsnyttan.

Elmia Subcontractor är i grunden en

inköpsmässa för tillverkningsindustrin.

Sedan starten 1975 har mässan

genom sin renodling och fokus på underleverantörer

till industrin tagit positionen

som det starkaste industrieventet i Sverige.

Utställarantalet ligger stabilt runt 1 200

företag från 30 länder. Företagen på plats

når omkring 15 000 inköpare, produktutvecklare,

konstruktörer och företagsledare.

En av mässans två särskilt stora satsningar

är matchmakingen Subcontractor

Connect, som arrangeras ihop med bland

annat FKG. Den andra är arenan Subcontractor

InnoDex, som varje år innehåller

nya innovationer, smarta material

och tillverkningstekniker som inte visats

i Sverige tidigare. Föredragsprogrammet

håller världsklass, och i år handlar det

extra mycket om additiv tillverkning och

framtidens digitala industri.

På årets mässa finns en särskild avdelning

för leverantörer till möbel- och

inredningsindustrin. Kanske kan det

där ske korsbefruktningar mellan fordonsindustrins

produktivitet och möbelbranschens

designtänk?

I år introduceras ett nytt scenkoncept,

med ett interaktivt flöde av nyheter, rapporter,

debatter och kommentarer från

namnkunniga personer.

Nytt är också Pitch it!, som hålls i anslutning

till den etablerade Exportdagen. Pitch

it! är ett slags ”draknäste” för företag att

söka stöd för sin internationalisering.

Hela programmet finns på hemsidan:

elmia.se/subcontractor

DO YOU RECRUIT THE BEST ON THE MARKET

OR THE MARKET’S BEST?

HOW DO YOU ATTRACT THE BEST?

AutoKineto offers access to the industry’s

top talent that will drive the success of your

business.

AUTO

KINE

TO

Ledande leverantör av

konstruktionsstål i Sverige

• Rostfri stång, plåt och rör

• Verktygsstål

• Teknisk försäljning (kall/varmformade produkter)

• Servicelager lokalt, regionalt och globalt

• Representant för vårt rostfria verk AST i Sverige

• tk Steel Europas representant för handelsstål

• Mervärdestjänster (kapning, logistiklösningar,

planing och centrering)

• ISO9001-2015 och ISO14001-2014 Certifierade

AutoKineto – Executive Search in Europe, Americas & Asia.

Foto: Elmia

www.autokineto.com

www.thyssenkrupp.se


8 Fordonskomponenten 4 / 2016

Fordonskomponenten 4 / 2016 9

Elmia Subcontractor

Laddad för

affärsmöten

Subcontractor Connect viktigt

verktyg för SKF:s inköpschef

FREDRIK SELANDER

Yrke: Strategisk inköpschef för

komponentkategorier.

Karriär: Började på Saab

Automobile 1997. Gick några år

senare vidare till General Motors

och därefter till Volvo Trucks

och Volvo Penta. 2014 började

Fredrik Selander på SKF.

Ålder: 43 år.

Bor: Kungälv.

Familj: Fru och två barn.

Intressen: Vindsurfing,

skidåkning och musik.

Lyssnar på: Peter LeMarc

och Håkan Hellström.

Läser: Dagens Industri och de

stora dagstidningarna.

Kör: Volvo XC70, 2014.

Att vara skicklig på inköp kräver

koll på leverantörerna. Vilka finns

och vad har de att erbjuda?

Fredrik Selander, strategisk

inköpschef för SKF:s Components

Categories, skaffar sig den informationen

på arenor som Subcontractor

Connect.

Inköpsbudgeten för Components Categories

ligger på runt fem miljarder per år.

– Cirka en tredjedel av hela SKF:s

inköp av direktmaterial, säger Fredrik

Selander.

Ett stort ansvar, men han ser ändå ut att

ta det med en viss ro. Så har det inte alltid

varit. För tjugo år sedan, som nyutexaminerad

civilekonom, fick han jobb på Saab

Automobile i Trollhättan.

Då hade han inte alls samma coolness.

– Jag kunde inte sortera och ansträngde

mig för mycket. Allt verkade lika viktigt.

Skala bort lärde jag mig den hårda vägen. I

dag kan jag det, annars hade jag aldrig klarat

det här jobbet.

SKF:s huvudverksamhet är indelad i

divisioner: Industrial, Automotive och

"Subcontractor är

över blickbar och hanterbar

på ett mycket bra

sätt. Jag har bara

positivt att säga."

Aerospace. Sedan har de även så kallade

inköpskategorier som skär rakt igenom

divisionerna, och det är i en av dem – Components

– som Fredrik Selander jobbar.

Reser 50 dagar om året

Till sin hjälp har han ett antal kategorichefer

och -inköpare som arbetar på olika platser

runt om i Europa, USA och Asien. Att

arbetsfältet är stort innebär att det blir cirka

50 resdagar om året för Fredrik. Han har

precis kommit hem från en av SKF:s fabriker

i Valenciennes i Frankrike där han var på

besök i slutet av oktober.

– Men många möten klarar vi av via telefonkonferenser

och liknande, säger han.

Efter Frankrike går nu nästa resa till

Elmia-mässan och Subcontractor Connect.

Där, i Jönköping, möts inköpare och leverantörer

från ett stort antal länder under ett

par intensiva dagar.

Delar ansvaret med kollegor

I fjol åkte Fredrik Selander på egen hand.

– Det fick bli så. Det var flera som var

ute och reste eller var uppbokade på andra

håll. Men jag hade ett tiotal möten som gick

mycket bra.

Fast, säger han, det surrade en del i huvudet

när han körde hem till villan i Kungälv

på kvällen. I år ser han fram emot att dela

ansvaret med ett antal kolleger.

Men för en global koncern som SKF …

är verkligen en mässa på hemmaplan rätta

stället?

Absolut, enligt Fredrik Selander.

– En del tycker att det bara är enorma

mässor i Frankfurt och Hannover som gäller.

Subcontractor kanske inte är lika stor,

På väg till Subcontractor Connect. – Vi räknar med ett tiotal möten i år, säger Fredrik Selander, strategisk inköpschef för SKF:s Components Categories.

men den är överblickbar och hanterbar på

ett mycket bra sätt. Jag har bara positivt

att säga.

Sammanställer "shoppinglista"

Ett par månader före Subcontractor Connect

fyller han i ett formulär där han specificerar

vilken typ av leverantörer han önskar

ha möten med. Fredrik beskriver det

som en ”shoppinglista”. I år söker de bland

annat efter företag som är bra på skärande

bearbetning och ytbehandling.

– I oktober började det droppa in

mötesförfrågningar. Normalt sett får vi

30–40 förfrågningar som kokas ner till ett

tiotal möten.

SKF

Svenska kullagerfabriken

startades

1907 i Gamlestaden

i Göteborg.

I dag är det en

global koncern

med närmare

47 000 anställda

och en omsättning

på cirka 76

miljarder.

Ett par veckor före

Elmia gör de en

bedömning om vilka

som är mest intressanta

att träffa.

– Då hör vi av oss

och bestämmer tid.

Men att hålla

affärsmöten på en

mässa? Är det verkligen

rätt ställe? Låter

stressigt och knapphändigt?

Enligt Fredrik Selander fungerar

det alldeles utmärkt.

– Som regel är leverantörerna representerade

med nyckelpersoner, det gör att vi

Foto: Thomas Drakenfors

"Som regel är leverantörerna

representerade

med nyckelpersoner,

det gör att vi kan ha

konstruktiva möten."

kan ha konstruktiva möten.

Är det något du vill att leverantörer

som kontaktar dig ska tänka på?

– Jag vet att alla underleverantörer är

hjärtligt trötta på att höra det här. Men

vi är extremt konkurrensutsatta och priset

är en viktig parameter.

Dina bästa tips till nybörjare på Subcontractor

Connect?

– Förbered dig noga med relevanta frågor

och ta reda på om leverantören har

bra referensprojekt och bra referenskunder.

Har de en hälsosam storlek för att

klara uppdraget? Handlar det om leverantörer

från länder utanför allfarvägarna så

är det viktigt att undersöka hur exportvana

de är, annars kan det bli problem.

Och ha alltid en flaska vatten till

hands, så att du orkar dagen?

– Ha, ha. Ja, och massor av kaffe.

THOMAS DRAKENFORS


10 Fordonskomponenten 4 / 2016

Snart dags för

Automässan 2017!

www.mecs.se

Nordens största mötesplats

för bil branschen, Automässan,

vill fortsätta växa med

fler utställare och besökare.

Samtidigt ska mässan

befästa sin roll som den

ledande affärsdrivande

mötesplatsen för bileftermarknaden

– reservdelar, tillbehör,

verkstadsutrustning, däck och

fälg. Det berättar Anna Jarnö,

affärsansvarig för Automässan,

som arrangeras på Svenska

Mässan i Göteborg 18–21 januari.

– Vi vet att branschen

genomgår en transformering

driven av konkurrensregler, ny

teknik och delvis ett nytt synsätt

på bilen och bilismen. Det

är något som Automässan 2017

kommer att återspegla genom

utställare, seminarier och andra

kringarrangemang, säger Anna

Jarnö.

Hon menar att digitalisering

tillsammans med det stundande

teknikskiftet – från förbränningsmotorer,

via hybrider till

el – är några av de brännande

frågorna som kommer att belysas

extra under Automässan

2017.

Vem som ska ta hand om den

framtida fordonsflottan är en

annan central frågeställning

som kommer att avhandlas.

Automässan ett mycket

starkt varumärke sett som mässa

och mötesplats och besöks av

16 000 av motorbranschens fler

än 50 000 anställda inom verkstad

och bilhandel.

Drygt 200 utställare kommer

att finnas på plats.

GÖRAN BJÖRKLUND

Laddade. Automässan 2017 hålls 18–21 januari. Så här såg det ut på förra

mässan.

Foto: Automässan/Swefair

"Digitalisering

tillsammans

med det stundande

teknikskiftet kommer

att belysas extra"

Anna Jarnö, affärsansvarig.

NITATOR - EN dEl Av fRAmTIdENs fORdONsINdusTRI

Nitator är en komplett leverantör av plåtkomponenter för kunder med mycket

högt ställda krav på kvalitet, miljö, leveranssäkerhet och flexibilitet. Vi erbjuder

en komplett process från produktutveckling fram till ett kundanpassat logistikupplägg.

Tillverkning sker i Sverige, Litauen och Kina. Nitator är idag stolt leverantör

till kunder som; Volvo, Scania, Renault, Nolato och Ålö.

Nitator AB · Box 188 · S-313 22 Oskarström · Sweden · Phone: +46 (0)35 17 75 00

info@nitator.se · www.nitator.se

svERIGE lITAuEN kINA

rörbockning <

SVETSning <

PULVErLAckEring <

PLåTbEArbETning <

AUToMATPrESSning <

MAnUELL PrESSning <

MonTEring <

Fullsatt på FKG:s kvinnliga

nätverksträff – igen!

PROTOTYPER FÖR

RIKTIGT TUFFA TAG

MEDLEMSNYTTA Den 21

september hade FKG:s nätverk

Kvinnan i Leverantörsindustrin

förmånen att få besöka NEVS

(National Electric Vehicle Sweden)

i Trollhättan. Där tog Maria Brattwall

med kollegor emot gruppen

och berättade om NEVS, samt

visade de tekniska laboratorierna

och vindtunneln. Träffen samlade

40-talet kvinnor från företag i fordonsbranschen,

mer eller mindre

spridda över hela Sverige.

Det här var FKG:s femte träff

sedan starten i mars 2015 och planeringen

för nästa sammankomst

pågår redan för fullt.

– Glöm inte att FKG för andra

året i rad arrangerar en frukostträff

den 11 november – sista mässdagen

– på Elmia Subcontractor,

säger Gabriella Banehag, ansvarig

för nätverket Kvinnan i Leverantörsindustrin.

Den första träffen 2017 blir hos

KUKA Nordic AB i Göteborg i

februari.

dIN kOmplETTA sAmARbETspARTNER

små verktygsinvesteringar - stor flexibilitet

Stratasys 3D-skrivare Global och handel produktionssystem för

den tillverkande med industrin. plåtkomponenter

Skriv ut i ULTEM och få

prototyper med hållfastighet och hög precision.

ULTEM tål temperaturer över 200°.

Mer om våra 3D-skrivare på www.protech.se

Nitator Trading erbjuder mycket kostnadeffektiva produktionsupplägg i egna

etablerade verksamheter såsom i Kina och Litauen. Hela kedjan - produktion,

kvalitet och logistik är kvalitetssäkrad genom ständiga förbättringar och konstant

närvaro av Nitator Automotive.

E-post: info-se@protech.se

Är ni i behov av förädlade plåt- & stålprodukter? - kontakta oss. Telefon: 08 - 594 708 00

Vi erbjuder ett flexibelt och stabilt flöde av produkter till attraktiva prisnivåer.

Nitator Trading AB · Fanérvägen 5 · PO Box 188 · SE-313 22 Oskarström · Sweden

Tel +46 35 17 75 00 · Fax +46 35 17 75 25

info@nitatortrading.se · www.nitatortrading.se

www.protech.se


12 Fordonskomponenten 4 / 2016

SLD2016

Se den senaste

tekniken och

framtidens

verkstad på

Automässan

Här samlas branschens alla specialister kring

det senaste inom digitalisering, verkstadsutrustning,

delar och tillbehör, däck och fälg, plåt och lack.

Branschens främsta visar nya produkter och

innovationer. I det späckade seminarie programmet

får du veta mer om framtidensteknik, tung

verkstad och uppkopplad trafik.

Fordonskomponenten 4 / 2016 13

Automässan

18–21 januari 2017

Svenska Mässan

Göteborg

Susanna Hurtig, direktör E-mobilitet inom Vattenfall, Scanias vd Henrik Henriksson, och mingel mellan talarna.

Foto: Jeanette Larsson

Truly Global blev Very Digital

Årets stora leverantörsdag i supersummering

SLD2016 kom att domineras av de stora framtidsfrågorna som globalisering,

urbanisering och digitalisering samt deras konsekvenser för

fordons- och leverantörsindustrin.

– Sammantaget är vi mycket nöjda med årets stora branschsammankomst.

Nu laddar vi för SLD2017, säger FKG:s vd Fredrik Sidahl.

Mattias Bergman, Anders Rune, Björn

Annwall, Susanna Hurtig, Mats Fägerhag,

Henrik Henriksson, Jörg Ohlsen,

Bo I Andersson, Leif Östling, men ingen Mikael

Damberg fysiskt på plats. Där har vi huvudaktörerna

under årets stora leverantörsdag,

SLD2016.

Mattias Bergman, vd för Nevs, bjöd på en

dagsaktuell inblick i Nevs resa österut inom

elbilar och intelligenta, hållbara transportsystem.

Teknikcenter och huvudkontor i Trollhättan,

men huvudsaklig produktion i Kina och på

sikt även i Nordamerika, är tillväxtstrategin. En

stor utmaning är att ta hem viktiga produktionslicenser

i Kina.

Anders Rune, chefekonom för Teknikföretagen,

konstaterade med siffror att fordonsindustrin

är lokomotivet för den svenska ekonomin.

Han gav även den frånvarande näringsministern

en känga: Dambergs viktigaste uppdrag

är att ge industrin rätt förutsättningar.

Björn Annwall, VP Sales&Marketing vid

Volvo Cars, konstaterade att ”The tipping point

is very close” för elbilar. Utvecklingen har gått

fort och framför allt driver kundefterfrågan på.

Volvo Cars vädrar även stor optimism.

Susanna Hurtig, direktör E-mobilitet inom

Vattenfall, pratade om ”Teslaeffekten” och att

den gröna omställningen av vårt trafiksystem

redan har börjat.

Mats Fägerhag, vd för CEVT, tog upp

utveckling för det av Volvo och Geely gemensamt

ägda teknikföretaget. ”Börja kör”, ”Vänta

inte för länge” och ”Ska man lyckas i Kina

måste man våga starta”, var hans budskap.

Kina-experten Frédéric Cho tillade vikten av

att både kunna lyssna och kommunicera vid

affärer med Kina.

Henrik Henriksson, vd för Scania, gav stort

utrymme åt hållbarhetsskiftet och dess krav

på transportsystemet. Det handlar om att

tänka i flera i steg samt att våga ifrågasätta sin

affärsmodell, sa han bland annat.

Bo I Andersson, numera strategisk affärsrådgivare

i eget bolag, var visserligen förtegen

om sin ryska tid, men gav ett antal kloka

insikter om utvecklingen inom automotive. Bo

I delade även ut Stora Leverantörspriset 2016

till Susanne Johansson, Texla.

Leif Östling, ordförande för Svenskt

Näringsliv, avrundade årets Stora Leverantörsdag.

Han talade om kompetens och industrins

image. Han förordar ett bättre och mer tillämpat

samarbete mellan industri och akademi.

Sedvanligt guidades deltagarna genom

Stora Leverantörsdagen av Lennart Ekdal.

GÖRAN BJÖRKLUND

Nordens största mötesplats för

fordons- och verkstads branschens

service- och eftermarknad.

18–21 januari 2017 Svenska Mässan, Göteborg

www.automassan.se

Elmia, Jönköping

8–10 november 2016

elmia.se/subcontractor


14 Fordonskomponenten 4 / 2016

SLD2016

Fordonskomponenten 4 / 2016 15

På scen. Svenskt Näringslivs Leif Östling.

Roger Berggren, Leax, Christina Kvarnström, Vinnova, Hans

Sjöström, SKF, och Ann-Christin Paul, PP Polymer/Paxymer AB.

Trivdes. Ronnie Törnqvist från Klippan Safety (t v) trivdes i vimlet.

Vimlade. Från Swepart kom Henrik

Arvsell och Sture Andersson.

Möte. Mattias Bergman, NEVS, och Agneta Jonell från Lisberg Executive Search.

Hans Gustavsson från Klippan Safety flankeras av Göran R

Svensson och Joakim Dovrén från Mantech.

"Möten, människor

och branschsnack"

Foto: Jeanette Larsson

Fordonskomponentens fotograf

gav sig ut i vimlet för att dokumentera

människor och möten på

SLD2016. Här är hennes rapport.

Årets sponsorer: The State of South Carolina, BASF,

Edag Engineering, Elmia, Georgia Departement of

Economic Development, Mantec International, Newsroom,

Nowtime, Papyrus Supplies, Pro Mexico – Carlos

Pérez, Protech, Setterwalls, SKF, Swerea, Teknikföretagen,

Tesa och Uddeholm AB. Tack för ert stöd!

På plats. Thomas Boberg, Starsprings och

Ronnie Thörnqvist, Klippan Safety.

FKG:s styrelseordförande Per-Ewe

Wendel med Christian von Elek,

Björn Hedenberg och Ingrid Bergqvist

från HAVD Group.

Charles G Stallworth, Georgia Power, och

Anna Chafin, Bryan County, med Jörgen Bengtsson

och Carl Heldtander från Robert Bosch.

Rune Andersson från

Ljungby Maskin.

Rickard Blomdahl, Harriet Lidh och

Lars-Åke Grundmark från VA Automotive.

Glad duo. Kenneth Ohlson,

SSAB, och Lars Simonsson,

System strategerna.

Arnold Beunis från

Johnson Controls.

Trio. Henrik Fagrenius, Leax,

Milenko Krznavic, Sibbhultsverken

och Eric Sigurdsson, Fundo.

Missar inte SLD. Johan Gothberg och Johan

Molin från gnutti Carlo Sweden AB, tillsammans

med Johan Forsberg och Magnus Johansson

från Amtech Components Sweden AB.

Patrik Nilsson

från KG Knutsson i

dikussionstagen.

Sindre Seim, Benteler, Kjell Arne Ophus och Tom Roar

Engen från Raufoss Tech nology, Bjørn-Anders Hilland,

Benteler Aluminium syst ems.

Ulrica Alderhell

och Helena Svensson

från Schenker.


D E N N A S I D A Ä R E N A N N O N S

D E N N A S I D A Ä R E N A N N O N S

Storsatsar på nytt

elektroniklabb

Nu görs en stor investering i ett nytt elektroniklaboratorium hos SP i Borås.

Här ska framtidens fordon få sin elektronik störningsprovad i ett världsledande

labb för att säkerhetsställa funktionalitet och kommande lagkrav.

Fler och fler komplexa fordon med

radar, kameror och andra sensorer

rullar på våra vägar. Dessa sensorer,

och även trådlös kommunikation

mellan fordon och infrastruktur, är

viktiga komponenter för avancerade

funktioner som till exempel

autonom körning.

– Den här utvecklingen innebär att

fordon får allt mer elektronik som

måste fungera säkert och inte stör

annan elektronik. Dessa system

måste vara hundra procent tillförlitliga,

förklarar Christer Karlsson,

projektledare för AWITAR-projektet.

Möta framtida krav

SPs nya stora testkammare, AWI-

TAR, Automotive Wireless Test

and Research Facility, är designad

för att möta framtida tekniker och

krav. Här ska elektronik stresstestas

för att säkerställa att omgivningen

inte störs, och att elektroniken inte

störs av omgivningen. Det kallas

EMC, vilket betyder elektromagnetisk

kompatibilitet.

Investeringen i en ny testkammare i

Borås baseras på att SP ser ett ökat

behov kring kommunikations- och

EMC-testning. Design och teknik

för AWITAR har utarbetats i tätt

samarbete med svensk fordonsindustri.

– Efterfrågan gäller både verifiering

och provning liksom kapacitet för

att driva utvecklingsfrågor och att

ta fram ny kunskap som stöd för

att hantera allt mer avancerade

fordon, säger Christer Karlsson.

Effektivare transportsystem

Han räknar också med att det nya

labbet kan bidra till utveckling

av ny kunskap, nya metoder och

tester för att klara samhällets krav

på trafiksäkerhet och högre effektivitet

i transportsystemet.

– Ett exempel är utveckling av

fordonsradar i forskningsprojekt

där vi också drar nytta av testanläggningen

AstaZero.

SP har arbetat med EMC-frågor i

över 30 år och är ett av de ledande,

oberoende labben i Europa med

sex testkammare idag. Utvecklingen

kräver dock en satsning på ett

nytt, ännu större och mer avancerat

labb för att ligga i framkant.

Fakta

Byggstarten av AWITAR skedde

i början av april 2016. De första

kunderna kan tas emot i januari

2018.

Fakta om RISE

RISE-gruppen består av SP Sveriges

Tekniska Forskningsinstitut, Swedish

ICT, Innventia och Swerea med

dotterbolag. SP, Swedish ICT och

Innventia går nu samman i RISE för

att skapa en samlad institutssektor

och bli en starkare innovationspartner

för näringsliv och samhälle. Vid

årsskiftet blir RISE det nya namnet.

Läs mer på

www.ri.se/utveckling-av-rise

Fakta om labbet

• kammaren är större än SPs nuvarande

EMC–kammare, Faraday

• ytan är planerad för att möjliggöra

Active Safety-scenarios och autonom

körning

• det kommer att finnas en MIMO-ring

för att simulera mobila nätverk och

även för att simulera körande fordon

• med en dragbil och en till två personbilar

går det att simulera V2x-kommunikation

(bil till bil och bil till infrastruktur)

i kammaren

• kammaren är förberedd för ett andra,

mindre vridbord utan dynometer där

framtida scenarior för V2x-kommunikation

med en personbil kan testas

• kammaren kläs med hybridferriter och

bestyckas med Close Cell Absorbers

för att ge prestanda i toppklass. Det

innebär att man kan möta de framtida

legala kraven för mätningar i lågfrekvent

E+H fält på eldrivlinor

• det stora vridbordet förses med GPSstyrd

dynamometer på single rolls och

klarar 25 ton, 10 ton per axel

• kammaren förses med en så kallad high

load-area, en yta som klarar upp till 70

ton. Det ger möjlighet att testa riktigt

tunga objekt.

• kammaren får slät inkörning, utan

tröskel

• porten in till kammaren blir 6 gånger

6 meter för att kunna ta emot större

arbetsmaskiner och militära fordon

• i byggnaden finns avtinings-, uppställnings-,

reparations- och förberedelseytor

för testobjekt på 12 gånger 7

gånger 7 meter.

Kontakt

christer.karlsson@sp.se,

tel 010-516 57 01


18 Fordonskomponenten 4 / 2016

SLD2016

Fordonskomponenten 4 / 2016 19

"Svenska underleverantörer

står högt i kurs"

FKG gjorde en liten

mini enkät för att sondera

terrängen om hur inköpen

från svenska underleverantörer

ser ut. Vi ställde tre frågor

till tre inköpsansvariga

– här är deras svar...

MAGNUS G ANDERSSON,

inköpsdirektör på Toyota Material

Handling Manufacturing Sweden.

ANDERS MÅNSSON,

Senior Sourcing Manager,

Kalmar, MAU Lidhult

MARTIN ELIASSON,

Purchasing Manager UniCarriers

Manufacturing Sweden AB

Vuxit internationellt. Moderator Lennart Ekdal och affärsrådgivaren Bo I Andersson hjälps åt att dela ut årets Stora Leverantörspris till Texlas vd Susanne

Johansson.

Foto: Jeanette Larsson

Texla är årets leverantör

"Vi har valt att inte ducka för förändringar"

Textillamineringsföretaget Texla

och dess vd, Susanne Johansson,

tilldelas Stora Leverantörspriset

år 2016.

Bakom beslutet att tilldela Texla

årets utmärkelse ligger dels företagets

resa mot att vara en internationell

och diversifierad leverantör

av textilmaterial, dels företagets strävan

mot en jämställd arbetsplats och

arbetsgivare.

– Vi har varit med om en resa utan

dess like. 1990, när jag började på

Texla, gick en lastbil till Bengtsfors och

en annan lastbil till Trollhättan varje

dag. I dag har vi fyra fabriker utanför

landet,säger vd Susanne Johansson.

– Vi har valt att inte ducka för förändringar.

När sömnaden flyttade till

Thailand så var vi där, fortsätter hon.

Texla grundades 1962 och företagsnamnet

är en förkortning av textillaminering.

Som person är Susanne Johansson

engagerad i fordonsindustrins kvinnliga

nätverk ”Kvinnan i leverantörsindustrin”.

Hon berättar att jämställdhet

genomsyrar Texlas verksamhet.

– Alla ledningsgrupper bör vara 50/50

mellan kvinnor och män, säger hon.

GÖRAN BJÖRKLUND

Så här motiverar FKG:s

styrelse valet av årets Stora

Leverantörspris-mottagare:

"Pristagaren leder det i dag –

det mer än 50 år gamla företaget

TEXLA, både nationellt och

internationellt – affärsmässigt

framgångsrikt men också mot

målet med en mer jämställd

fördelning, man och kvinna,

även i fabrikerna utanför

Sverige."

1. Köper ni material/komponenter från svenska företag?

– Ja.

2. Varför gör ni det?

– Många svenska leverantörer är konkurrenskraftiga

internationellt sett och samma sak

gäller deras know-how. Och logistiken för

komponenttyper med hög variantflora blir

enklare, exempelvis blir det inte lika dyra

frakter inom Sverige för ovanligare varianter

som görs i korta serier jämfört med om de

skulle tillverkas längre bort. Korta transportavstånd

och snabb leverans kan också vara

avgörande för var vi ska köpa komponenter

i större volymer.

3. Vad köper ni?/Vilka mängder?

– I Sverige köper vi primärt mekaniska

fordonskomponenter, för tillverkning av

lagertruckar, i varmvalsat stål, stång och

formsprutad plast. Det totala årliga inköpsvärdet

från svenska leverantörer är drygt en

miljard SEK.

– Ja, absolut. Vi utvecklar, producerar och

marknadsför gaffeltruckar. Vi har låg andel

egen produktion, utan köper färdiga komponenter

och monterar ihop dem.

– Sammantaget styr totalkostnaden – landed

cost – och där ingår både pris, kvalitet,

teknik, ledtider med mera. Ibland beror det

på tekniknivån, eller unik kompetens, att vi

väljer ett visst företag. Exempelvis köper vi

motorer från Volvo för deras stora tekniska

kvalitet och för att de komponenterna passar

oss. För plåtdetaljer kan korta ledtider

vara avgörande och då är det förstås nära till

svenska leverantörer.

– Vi köper cirka 30 procent av komponenterna

i Sverige. Runt 70 procent importeras,

främst från Europa, men en del köps också

från USA, Kina, Indien och Östeuropa.

– Ja, det gör vi. Allt från enklare arbeten till

mer avancerade lösningar.

– Det är flera faktorer som styr denna typ

av köpbeslut och vi har ingen fast policy

som nödvändigtvis styr oss i någon viss

riktning. I grunden måste man ha ett korrekt

business case med tillhörande riskanalys

att ta ställning till. Genom att väga ihop

flera faktorer som till exempel total kostnad,

önskad flexibilitet, ledtider, kvalitet och

kommunikation, samt inte minst vilken typ

av produkt det är som vi köper, så formas till

slut ett avvägt beslut i någon riktning.

– Vi köper flera olika typer av produkter när

det gäller svenska bolag och det går egentligen

inte att kategorisera in en viss typ.

Som sagt är det flera faktorer som påverkar,

och mycket beror på vilka alternativ vi ställer

mot varandra, men fortfarande har vi en

betydande del av våra inköp hos svenska leverantörer

helt enkelt för att det visar sig vara

mest fördelaktigt, inte minst kommersiellt.


20 Fordonskomponenten 4 / 2016

Fordonskomponenten 4 / 2016 21

GoGlobal Litauen

Driven by

Landed cos ts viktigare

när konkur rensen ökar

Litauen intressant alternativ då produktionskostnaderna ska ned

excellence

Produkter till

fordonsindustrin

Vi erbjuder våra globala kunder tillverkning

av produkter enligt fordonsindustrins högsta

standard inom kvalitet, precision och miljöpåverkan.

I vår fabrik möts du av stolta

medarbetare med stort engagemang, bred

erfarenhet och hög kompetens.

Dagens globala konkurrens innebär att exempelvis

OEM och Tier 1 ställer tuffa pris- och leveranskrav

på företagen de köper av.

Då måste underleverantörerna bland annat ha

kontroll på sina ”landed costs”. Att lägga manuellt

arbete i låglöneländer som Litauen kan vara

ett sätt att sänka den kostnaden.

FKG anordnade nyligen en Go Global-resa till Litauen,

där Baltic Automotive Components Cluster arrangerade

hela programmet och bokade in intressanta

studiebesök.

De deltagande FKG-medlemmarna fick besöka företagen

Arginta Engineering, AQ Wiring systems, Nitator SLT, Cie

LT Forge, och Hi-steel.

SLT Industrial Components AB har verkat 20 år i Birzai

i Litauen och har nu cirka 150 medarbetare. Åke Stenquist

är CEO på SLT och var med på Go Global-resan i egenskap

av sakkunnig på produktion i Litauen. För er som inte åkte

med till Litauen intervjuade Fordonskomponenten honom

för att ge en inblick i hur det är att lägga tillverkning där.

– Inför en etablering är det viktigt att göra en noggrann

kalkyl om det blir bäst att bygga en egen anläggning eller

outsourca tillverkningen till ett partnerföretag som redan

är på plats, säger han.

Svaret på den strategiska frågan har bara respektive

företag som funderar på Litauen, men en sak som talar för

outsourcing är att det går snabbare att komma i gång.

– Startsträckan blir kortare och riskerna minskar, säger

Åke Stenquist.

”Landed costs” består grovt uttryckt av tillverkningskostnaden

(råmaterial, bearbetning med mera), transportkostnaden

för att få produkten till kunden, transportförsäkring,

eventuella kostnader för valutaomvandlingar

respektive tull. Det totala försäljningspriset till exempelvis

en OEM, som får produkten levererad rakt in i sin produktion,

blir i princip ”landed costs” plus täckningsbidraget

Det säger sig själv att företag som har järnkoll på ”landed

costs" kan konkurrera så bra som möjligt utifrån sina

förutsättningar.

"Litauerna

är rimligt

ambitiösa

och lär

sig snabbt

med rätt

styrning"

olika slags manuell bearbetning och montering i

Litauen. Det kan vara alla typer av montage och

gälla alla slags material, det som är gemensamt är

att montaget inte är helautomatiserat, säger Åke

Stenquist.

Det gör att posten tillverkningskostnad i ”landed

costs” blir så låg som möjligt. Sedan måste transporten

från en fabrik utomlands för det första vara

så pass billig att kostnaden för den inte äter upp en

lägre produktionskostnad, och för det andra vara

tillförlitlig om det inte finns några lager eller buffertar

mellan fabriken och slutanvändaren.

SLT Industrial Components AB är Tier 2 och

arrangerar oftast logistiken självt till kunderna i

Sverige, bland annat Nolato, Bufab och Anva som

sedan säljer till OEM.

– Vi har egna lastbilar som via färjor från

Litauen till Karlshamn och Nynäshamn tar godset

till kunderna i Sverige. Men enbart egna lastbilar

räcker inte så vi köper en del transporttjänster

också. Och några kunder tar själva hand om transporterna.

Det hela fungerar pålitligt och vi har

inga lager i Sverige, säger Åke Stenquist.

Var ska då verksamheten läggas?

– Vilken slags kompetens som behövs styr delvis

det. Är det IT-folk, programmerare, ingenjörer,

eller enbart montörer? För högre utbildad personal

Besök på plats. Svenska leverantörsdelegationen på

fabriksgolvet, här på CIE LT Forge i Marijampole.

kan Kaunas med omnejd vara ett alternativ eftersom

det finns en teknisk högskola där.

Ledningen måste utbildas

Åke Stenquist säger att det alltid krävs intern utbildning

av medarbetarna, speciellt för produktionsledningen

och montörernas gruppledare.

– Det är lätt att hitta folk till maskinerna. Litauerna

är rimligt ambitiösa och lär sig snabbt med

rätt styrning. För styrning är väsentligt, vilket delvis

är ett arv från Sovjet-tiden då folk blev tillsagda

exakt vad de skulle göra. I början väntade vår personal

på chefen vid problem och gjorde inget själva,

men nu är de bättre på att ta inititativ, säger han.

Men fortfarande måste cheferna, varav många är

kvinnor, säga att ”nu är det slutpratat, det här beslutet

tar vi, och sedan ser vi hur det blev vid ett uppföljningsmöte”.

Åke Stenquist är allmänt sett nöjd

med hur verksamheten i Litauen fungerar.

– Vi har varit på plats länge och har en inslipad

organisation. På de viktigare posterna är det ingen

direkt omsättning på folk, säger han.

MATS EKENDAHL

Tel: 0515-77 68 00 www.amtek.se

Fjärdedel av svensk arbetskostnad

I Litauen är arbetskostnaden inklusive sociala avgifter cirka

en fjärdedel jämfört med Sverige.

– Generellt sett är det därför lönsammare att lägga

Inblick. Arginta Engineering

i Vilnius var en annan

fabrik som besöktes.


22 Fordonskomponenten 4 / 2016

Fordonskomponenten 4 / 2016 23

Estland

Lettland

Litauen

Flytta enkla jobb till Litauen

stärker konkurrenskraften

Logistiken avgörande när Proton planerar för framtiden

Polen

Checklista inför en

etablering i Litauen

Jämför kalkyler för egen

fabrik eller outsourcing.

Gör en kompetensinventering.

Vitryssland

Var beredd att internutbilda.

Ofta är det informella

systemet viktigare än i

Sverige. Då är det väsentligt

att vara på plats och visa sig

i landet. Och att kunna de

interna spelreglerna gör allt

enklare.

Engelska fungerar, men

inte lika bra som i Sverige.

Lokala tolkar kan behövas.

Anställd personal, speciellt

på ledande poster, som kan

både det inhemska språket

och engelska är viktigt

eftersom det kan vara jobbigt

att genomföra ett stort

projekt på ett annat språk.

Är man socialt skicklig går

det att ta sig fram i Litauen

ungefär på samma sätt

som i Sverige. Möjligen är

litauerna lite finkänsligare,

exempelvis kan de förklara

ett problem mer inlindat.

Bra om det finns erfarenhet

av att starta eget utomlands

– det kan bli en lång

process innan man är i

mål, speciellt om man inte

outsourcar.

Proton Engineering har i dag ingen

verksamhet i Litauen men arbetar med

inriktningen att inom kort etablera sig

där med syfte att stärka sin konkurrenskraft

och skapa ytterligare tillväxt.

– Framför allt behöver vi ha ett alternativ

att räkna på för produktion som

kräver manuellt arbete om vi ska vara

konkurrenskraftiga i framtiden, säger

Magnus Biesse, CEO för Proton Group.

Proton Engineering är ett av fem affärsområden

inom Proton Group – en komplett

leverantör av komplexa rör- och plåtprodukter

till fordons- och verkstadsindustrin.

Tillverkningen är baserad på rörbockning,

ändformning, plåtbearbetning, svetsning med

hög automationsgrad, och komplettmontering.

–Vi kan ta helhetsansvar från skiss och prototypframtagning,

till konstruktion och provning,

säger Magnus Biesse.

Slutprodukterna levereras framförallt mot

chassi eller drivlina till tung fordonsindustri.

Kunderna är i huvudsak baserade i Sverige.

Behöver alternativ

Protons produktionsanläggning i svenska Skillingaryd

har en hög automatiseringsgrad. Men

många arbetsmoment går inte att automatisera,

speciellt inte om det handlar om korta serier.

Och med Sveriges höga personalkostnader

för enkla jobb har det blivit svårt att konkurrera

med andra företag i låglöneländer. Därför

be höver Proton i dag ett alternativ till manuell

produktion i Sverige, både för befintliga och för

nya inkommande uppdrag i framtiden.

– Orsaken till att vi vill etablera oss i Litauen

är att vi vill stärka vår totala konkurrenskraft.

Vi behöver ha en produktionssatellit i ett lågkostnadsland.

Personalkostnaden i Litauen är

cirka en fjärdedel av den vi har i Sverige, säger

Magnus Biesse.

Möjligheten till en effektiv och väl fungerande

logistiklösning är väldigt viktig för att Proton

ska genomföra investeringen utomlands.

– Tanken är att komponenter som produceras

i Litauen ska skickas tillbaka samma dag

till Skillingaryd för att vara på plats dagen

efter. Det finns i dag väl fungerande färjeförbindelser

från Litauen till både Karlskrona och

Stockholm.

Företaget har även tittat

på alternativ till Litauen,

exempelvis Kina och

Polen.

– Men på grund av allt

för långa ledtider blir det

problem med logistiken.

Speciellt som vi i dag främst

levererar komponenter för Magnus Biesse

tunga lastbilar som tillverkas

inom Sverige.

Magnus Biesse och hans medarbetare har

tittat på flera orter i Litauen att etablera sig på.

En av dem är Kaunas.

– Staden är lite av ett teknikkluster med

universitet och olika industriföretag, så vi tror

att vi kan hitta passande arbetskraft där. För

den största utmaningen i Litauen är att hitta

lämplig och kompetent arbetskraft samt rätt

produktionsledning, säger han.

För att sondera terrängen var Proton nyss

med på FKG:s resa Go Global Litauen, där fem

svenska och ett tyskt företag besöktes på tre

olika orter.

– Det var givande. Vi fick en bra uppfattning

om statusen på olika områden i landet.

Resultatet av resan blev att vi såg möjligheter,

och övertygades ännu mer om att vår strategi

att starta produktion i Litauen är rätt, säger

Magnus Biesse.

Snabbare igång genom att hyra

Proton har i dag ingen ambition att bygga en

egen fabriksanläggning utan värderar nu sin

information innan man bestämmer var exakt

företaget ska hyra in sig.

– Det går dessutom fortare att komma i gång

om lokalerna hyrs.

Planen är att vi ska starta i mindre skala för

att successivt växa.

– Jag bedömer att vi på sikt har cirka tio procent

i Baltikum av vår totala tillverkningsvolym.

Huvuddelen av produktionen kommer enligt

Magnus Biesse alltid att finnas i Sverige på

grund av att medarbetarna i Sverige har betydligt

högre kreativitet och större drivkraft när

det gäller arbetet med ständiga förbättringar.

– Men hur man än vrider och vänder på

saken kommer enkla jobb att finnas kvar. Och

lönekostnaderna i Sverige gör oss inte konkurrenskraftiga

när momenten inte går att automatisera,

säger Magnus Biesse.

MATS EKENDAHL

Proton Group

• Proton Group är en koncern med 14 företag

inom fem olika affärsområden: Proton

Caretec, Engineering, Finishing, Lighting,

respektive Technology.

• Är verksamt inom branscher som fordonsindustri,

belysning och belysningslösningar för

offentlig miljö, ytbehandling för fordon, bygg

och övrig verkstadsindustri, inredning och

tillbehör till sjukvården.

• Har en stark lokal förankring kring Värnamo.

• Är majoritetsägt av familjen Malveholm.

• Företagets historia börjar 1985 då Leif Malveholm

förvärvade ett småländskt företag och

fick verksamheten att snabbt växa till en hel

industrigrupp. Under 1990 köpte styrelsen

samt delar av ledningen ut en grupp bolag

från börsen och bildade Proton Group.

• Omsättningen är cirka 653 MSEK.

• Har totalt runt 420 medarbetare.


24 Fordonskomponenten 4 / 2016 Fordonskomponenten 4 / 2016 25

Automechanika

Servicemarknaden står

inför tuffa utmaningar

AUTOMECHANIKA

FRANKFURT I SIFFROR

136 000

personer. Så många personer verksamma

inom bileftermarknaden

besökte mässan under fem dagar.

4 800

utställare var på plats. Ett tjugotal av

dem var svenska.

2

Morgondagens bilservice och

mobilitet var det bärande

temat på Automechanika,

världens största servicemarknadssammankomst

som

arrangerades i Frankfurt i

september.

Framtidens

mobilitet och

service i fokus på

Automechanika

Dock kvarstår frågan efter

mässan om hur en verkstad

som reparerar framtidens

person- och lastbilar ska se ut och

vilka som ska arbeta i den?

Ett konstaterande är att bileftermarknaden

måste höja tempot

för att hänga med i racet inom

uppkopplade fordon och elbilar.

Annars är risken stor att bilägarna

blir missnöjda när de inte kan få

den bilservice som de är vana med.

När det gäller tunga eldrivna

fordon, både bussar och lastbilar,

så sitter elektroniken många gånger

på fordonens ovansida. Till skillnad

från dagens smörjgropar ställer det

nya krav på åtkomst ovanifrån.

Och vad gäller personbilar – hur

ska en bilverkstads laddningsstruktur

se ut? Hur många stolpar kommer

att krävas enbart på verkstadsparkeringen?

Och vilken kompetens ska

framtidens bilmekaniker eller

skadereparatör ha när allt mer blir

el, digitalt samtidigt som helt nya

karosserimaterial och trafiksäkerhetssystem

introduceras?

Det är utmaningar som ställer

stora krav både på fordonstillverkare

och inom servicemarknaden.

Mötte kunder. Specialverktygens mästare är

svenska Wallmek. På Automechanika representerades

företaget av Thomas Hedén och Niklas

Wallman.

Problemlösare. Svenska Looser är ett verktyg

för resistiv lossning av muttrar i alla metaller.

Martin Jansson på SST är mannen bakom verktyget.

En stark utvecklingspartner av tekniska

plastprodukter inom rotationsgjutning

ISO-TS 16949:2009

Elmia Subcontractor 2016:

Hall B, Monter B02:18

Cipax AB

Stinsvägen 11

SE-763 93 Skebobruk

Phone: 0046 (0)175-252 00

info@cipax.com

www.cipax.se

Personbilsdieseln snart uträknad

Personbilsdieseln spås vara död

år 2020 av branschgeneralisterna,

men förbränningsmotorer kommer

att fortsätta utvecklas i två

decennier till, enligt fordonstillverkaren

VW.

År 2030 kommer ren eldrift att

vara dominerande bland nya

personbilar. Det spår Felix

Mogge, framtidsspanare och branschgeneralist

på konsulthuset Roland Berger

med automotive som specialområde.

I våras medverkande Mogge på FKG:s

strategiseminarium i Stockholm.

Enligt Felix Mogge kommer dieselmotorn

i stort sett att vara död i Europa

2020, inte minst på grund av myndigheternas

emissionsjakt.

Paris har redan aviserat att de inför

förbud mot dieselbilar i stadstrafiken

2020. Förmodligen kommer Madrid och

ett antal andra storstäder, bland annat

Stuttgart, att gå samma väg innan 2025.

Nyligen har även tankar på ett sådant

förbud i Stockholm.

Felix Mogge ger personbilsdieseln

max tio år till, därefter är det el i hybridform

– vid sidan om traditionella och

allt snålare bensinmotorer samt nya

viktbesparande material – som gäller

innan elektrifieringen fasas in för att bli

dominerande 15 år.

– Myndigheterna initierar, därefter är

det kunderna som driver på efterfrågan,

säger Felix Mogge och påminner om

Philips inställning till platt-TV 1991 och

Felix Mogge

Nokias till smartphone 2005.

I stort håller fordonstillverkarna med

om denna evolutionstrappa. Dock indikerar

bland annat VW att de tror på

fortsatt utveckling av förbränningsmotorer,

inte minst för marknader där inte

tillräckligt med laddningsinfrastruktur

finns.

Den globala megatrenden för bensinmotorerna

är insprutningsmotorer med

mindre motorvolym, turboladdning

och effektivare bränsleinsprutning. Men

hela tiden flåsar CO 2 -frågan tillverkarna

i nacken, liksom kraven på lägre drivmedelsförbrukning.

Redan har flera fordonstillverkare

som Porsche och Infiniti lanserat och

visat bensinmotorlösningar som bygger

på lägre volym och variabel kompression

samt turbo.

Det har således tagit 15 år innan

denna Saab-konstruktion kom att realiseras

i bred skala.

GÖRAN BJÖRKLUND


26 Fordonskomponenten 4 / 2016 Fordonskomponenten 4 / 2016 27

noterat

Texter och sammanställning: Tommy Apelqvist

8–11 november 2016

Elmia Subcontractor 2016

11 november 2016

Kvinnan i Leverantörsindustrin

– Frukostträff för

FKG:s nätverk.

82

procent.

Så stor andel av

en personbils förädlingsvärde

svarade

leverantörerna för

under 2015. 1985 var

andelen 56 procent.

17 November 2016

Finansseminarium – olika

möjligheter att finansiera

tillväxt kopplat till export.

Göteborg och via webinar.

Arrangeras av FKG, ALMI,

Business Sweden, Exportkreditnämnden

och (Svensk Export

Kredit.

14 December 2016

Pre Seminar Go Global

Mexiko 2017

Informationsseminarie hos

Gnotec i Kinnared inför 2017

års första Go Global resa (till

Mexiko).

18–21 januari 2017

Automässan, Nordens största

mötesplats för fordons- och

verkstadsbranschens eftermarknad,

Svenska Mässan,

Göteborg.

.....................................................................

Mer om FKG:s evenemang finns

på webben: fkg.se/aktuellt/

aktiviteter

Det hände för

70

år sedan:

September 1946

Kungens kurva får sitt namn.

Kanske var det avsaknaden av mobiltelefon

som räddade situationen?

För hade inte kungens vikarierade hovchaufför

Gösta Ledin haft full koncentration

på den åttasitsiga Cadillac 75 Imperial av 1939

års modell och med 5,6 liters V8-motor som

han rattade den där lördags eftermiddagen

den 28 september 1946, så kunde det ha

slutat med frontalkrock. Nu slutade det istället

med avåkning i ett vattenfyllt dike med kung

och allt efter en jaktresa i Sörmland.

Kungen var förstås Gustaf V, vid tillfället

i den aktningsvärda åldern av 88 år, och

platsen Gamla Södertäljevägen ungefär i

höjd med Johannesdal i Stockholm.

Hur snacket gick i den kungliga kupén

får vi aldrig veta, men orsaken till olyckan

tillskrivs kombinationen kurva, hög fart,

jänkare med matchvikt om 2,5 ton, blöt

och nylagd vägbana och plötsligt möte.

Allt slutade lyckligt, trots att färden enligt

vittnen gått betydligt snabbare än de 70

km/h som hovet uppgav.

"Tur i oturen" uppges Gustaf V ha sagt när

han klev ur och tände en cigg.

Händelsen spreds i media och namnet

"Kungens kurva" lär ha myntats av en lokal

mackägare. År 2015 såldes kungens Cadillac

på auktion. Trippmätaren stod på 4 500 mil.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

Billig olja av skogsrester

kan bli metanol

– Fördelen med pyrolysolja är

att energitätheten blir så hög att

transportkostnaderna blir nästan

försumbara.

Det säger Rikard Gebart, energiprofesor vid

LTU (Luleå Tekniska Universitet), till tidningen

Lantbrukets Affärstidning. Han och kollegorna

ser potential i att omvandla

pyrolysolja till metanol

som drivmedel för bilar.

Pyrolys oljan görs enkelt på

skogsrester och skulle kunna

bli en ny affärsmöjlighet för

svenska skogsägare.

Och med dagens beskattning på fossila

drivmedel skulle metanolen kunna konkurrera,

under förutsättning att CO 2 -skatten på förnybara

drivmedel tas bort permanent,

hävdar Gebart.

– Men det är ingen som vill

investera om man bara tar bort

CO 2 -skatten några år i taget,

säger Rikard Gebart.


(Källa: ATL)

Hur märkes trogen är du när det gäller bilar?

"Music had nothing

to do with it"

Hårdrocksfans över hela världen sörjde beskedet i våras att hörselproblem

tvingar AC/DC-sångaren Brian Johnson att lägga

av med musiken. I en intervju med radiomannen Howard Stern

avslöjar dock Johnson vad som kraschade rockkarriären:

'I’ve got hearing loss in me left ear. I didn’t get it from music, I got

it from sitting in a race car too long without ear plugs. I heard

my ear drum burst, because I forgot to put me plugs in under my

helmet. That’s how it happened. Music had nothing to do with it.'

Motormuller blev

hans fall. Privat är Brian

Johnson bilentusiast och

racing förare. Här i samband

med en reklam film för Jaguars

lansering av nya XEmodellen

2014.

Foto: Jaguar

MATS EKEROTH

vd, Alfdex

(rening av vevhusgaser

för diesel motorer):

– Jag kör BMW som

tjänstebil, familjens

andrabil är en BMW, och

när jag ville ha en sommarcab

föll valet på

BMW. Sen har jag en mc

också, en 1200-kubikare.

BMW det med faktiskt.

Själv hävdar jag att jag inte alls är märkestrogen,

men vännerna påstår motsatsen ...

ANNA SKARENHED,

vd, EDAG Sweden

(Teknikkonsulter)

– Inte speciellt. Jag har

provat många märken och

låtit fas i livet styra bilvalen.

De får gärna vara lite roliga

att köra också. Just nu kör

jag Volvo XC60. Bekväm,

funktionell och som svensk

känner man sig lite stolt över att vi kan producera

en sån bra bil i Sverige. Om jag haft nån riktig

katastrofbil? Som ung köpte jag en begagnad SAAB

9000 Turbo med sänkt chassi för 8 000 kr. Jättekul

att köra, innan precis ALLT gick sönder på den…

JONNY NYBERG,

vd, Bror Tonsjö

(skärande bearbetning)

– Mycket, jag har haft

tjänstebil sedan 1995 och

det har varit Volvo hela

tiden. När man är nöjd

så finns ingen anledning

att byta.


28 Fordonskomponenten 4 / 2016

Fordonskomponenten 4 / 2016 29

Juristen svarar

Oskäliga betalningsvillkor kan stävjas

Oskäligt långa betalningstider inom näringslivet generellt och bilindustrin

speciellt har länge varit föremål för debatt. Under senare år har

det diskuterats – och från flera håll krävts – att det ankommer på lagstiftaren

att genom lag förbjuda längre betalningstider än 30 dagar.

Är detta rätt väg att gå?

Advokaterna Fredrika Hörlin och Peter Bengtcén Hummelblad på

FKG-partnern Wåhlins tar sig an frågan.

Fredrika Hörlin och Peter Bengtcén Hummelblad.

Argumenten för en tvingande lagstiftning

är lätta att förstå och rör

främst att stora kunder utnyttjar

sin ställning för att förbättra sin egen

likviditet på bekostnad av den mindre

leverantörens likviditet.

Att få vänta med att få betalt kan innebära

att leverantören får svårt att betala

ut löner och utveckla sin verksamhet

vilket givetvis är negativt om man ser på

svensk ekonomi utifrån ett helhetsperspektiv.

Små och medelstora företag är

viktiga för sysselsättningen och svensk

tillväxt. Är inte detta tillräckligt skyddsvärt

för att motivera en tvingande lagstiftning?

Svaret är: Absolut!

Men är tvingande lagstiftning verkligen

den bästa vägen att gå?

Tvingande lagstiftning har fördelen att

den är just tvingande, men nackdelen är

att den inte skulle ta branschspecifik hänsyn.

Detta skulle potentiellt slå hårt mot

branscher där det utvecklats branschpraxis

med längre betalningstider än vad den

tvingande lagstiftningen skulle tillåta.

Att stifta en tvingande lag mot de stora

beställarnas vilja kommer dessutom sannolikt

endast att leda till att beställarna

uppfinner nya mer eller mindre sinnrika

metoder att kringgå den tvingande

betalningstiden, exempelvis genom att

senarelägga tidpunkten för fakturering,

eller istället kräva lägre pris.

Dessutom är det inte särskilt sannolikt

att en leverantör kommer att våga driva

ett rättsligt krav mot beställaren med

risk att stöta sig med beställaren och förlora

framtida affärer.

Om inte tvingande lagstiftning är rätt väg

att gå, vad ska man göra istället? Jo, man

ska lämna över ansvaret till dem som bäst

känner till finansieringsproblemen med

mera i varje respektive bransch,

det vill säga företagen själva.

Näringslivets

branschorganisationer

(både

beställar- och leverantörssida) måste ta

sitt ansvar för att stävja oskäliga betalningsvillkor

som inte hör hemma i ett

sunt näringsliv. Detta bör ske genom att

man tar fram en gemensam och av båda

sidor accepterad betalningskod.

En sådan betalningskod har en större

chans att respekteras av beställarna

eftersom den kommer kunna anpassas

utifrån förutsättningarna i varje respektive

bransch och därmed innehålla sunda

rekommendationer och finansieringslösningar.

Näringslivet måste självt leda självsaneringsarbetet

för att få bort oskäliga

betalningsvillkor.

STAND B09:09

Du vill ha mindre komplexitet.

Du vill ha kostnadsoptimerade elektriska lösningar.

Vi har en installationsklar lösning till dig.

Optimised Motion Series – Kostnadsoptimerade elektriska rörelser

Konceptet gör positioneringen enklare än någonsin tidigare och är väsentligt

billigare än traditionella elektriska positioneringssystem – Modulerna kan

enkelt kombineras och sammanfogas utan extra monteringsbeslag. Motorstyrningen

kan anslutas till alla ledande industriella nätverk.

www.festo.se/oms

"Att stifta en tvingande

lag mot de stora beställarnas

vilja kommer

sannolikt endast

leda till att beställarna

uppfinner nya mer

eller mindre sinnrika

metoder att kringgå

den tvingande

betalningstiden"

Tes

Global Manufacturer & Distributor of Industrial Fastenings

Braking Systems

Chassis Lighting Under Bonnet Interior Trim Seating IP Console Exterior

Special Parts | Marriage Bolts | Airbag Fasteners | Spring Steel Clips | Washers | Rubber Bumpstop, Damper Grommets

| Bushings | Spring Staples & Hog Rings | Plastic Clips & Rivets | Plastic Components

mrpsweden@trfastenings.com | www.trfastenings.com


30 Fordonskomponenten 4 / 2016

Produktionslyftet. Som klippt och

skuret för FKG-medlemsföretag

FÖR SNART TIO ÅR sedan blev jag ordförande

i Produktionslyftet. Det har

varit tio mycket intressanta och

givande år.

Produktionslyftet tillkom på initiativ

av IF Metall och Teknikföretagen. Utan

intresserade och stöttande finansiärer

hade dock inte verksamheten blivit så

framgångsrik som den har blivit.

Vad är det då som gjort och gör Produktionslyftet

framgångsrikt?

Jo – enligt min mening en engagerad

och målinriktad ledning samt ett koncept

som fungerar i en tuff verklighet

ute ibland företagen. Produktionslyftets

koncept bygger på motivation, utbildning

och coaching. Hittills har vi haft motivations-

och informationsaktiviteter för

närmare 20 000 personer. Vi har utbildat

cirka 2 000 personer i

lean och vi har coachat

omkring 230 företag.

VARFÖR SKA DÅ ett

företag använda arton

månader av sin dyrbara

tid åt Produktionslyftet?

Svaret är ganska enkelt

och rationellt. Företaget

ska utvecklas och

bli mera konkurrenskraftigt.

"FKG har många

små och medelstora

företag

som medlemmar.

Det är i dessa

företag vi kan

göra mest nytta"

Att utveckla ett företag görs inte på en

kafferast. Långsiktighet krävs. Men också

förmågan att entusiasmera. Det är därför

vi alltid kräver att företagets styrelse,

ledning, fack och medarbetare ska säga

ja innan vi sätter igång våra aktiviteter i

företaget.

FKG har många medlemsföretag som

skulle behöva Produktionslyftets program

för att göra sitt företag mera rustat

för framtiden. Att vara leverantör till

fordonstillverkare i Sverige och internationellt

ställer stora krav på ständigt

ökad konkurrenskraft och kontinuerlig

förändringsförmåga.

Det är här Produktionslyftet kommer

in. Det är detta vi kan. Den som tvivlar

kan lätt ta kontakt med någon eller några

av de 230 företag vi jobbat med.

VARFÖR LYCKAS Produktionslyftet?

Mitt

svar är att vi är metodiska

och långsiktiga.

Företagets ledning liksom

fackliga ledare

har en nyckelroll.

Det är meningslöst

att försöka genomföra

långsiktiga förändringar

i ett företag om

inte alla näsor pekar

åt ungefär samma håll.

Framtiden då? Just nu pågår många

aktiviteter inom såväl stora som medelstora

och små företag. Begrepp som digitalisering,

innovationsledning, automation

och arbetsmiljö finns och kommer

än mer att fokuseras.

Inom Produktionslyftet är vi beredda

att – med samma långsiktighet och metodik

– ta oss an det nya. Produktionslyftet

kommer att utvecklas till både ett

Industrilyft och ett Konkurrenslyft om

vi lyckas få finansiärer och intressenter

intresserade och engagerade.

FKG har många små och medelstora

företag som medlemmar. Det är i dessa

företag vi kan göra mest nytta till gagn

för såväl ägare som anställda.

Hör av er till oss. Det lönar sig.

GÖRAN JOHNSSON

Ordförande Produktionslyftet och f.d.

ordförande i IF Metall

Foto: Frankie Fouganthin

FORDONS

KOMPONENTEN

Fordonskomponenten

ges ut av FKG, bransch -

organisationen för

Skandinaviens under -

leverantörer inom fordonsindustrin.

Tidningen utkommer med

fyra nummer per år. Utgivnings plan

och annonspirslista, se www.fkg.se

länk Aktuellt/Fordonskomponenten.

Bild sidan 1: Texlas vd Susanne

Johansson får Stora Leverantörspriset

år 2016. Foto: Jeanette Larsson.

Tryck: Billes Tryckeri, Mölndal

Översättning: Nichole Wolf

TS-kontrollerad upplaga:

3 200 (svensk),

500 (engelsk)

FKG HUVUDKONTOR:

Bror Nilssons gata 4,

417 55 Göteborg.

Tel: 031-711 89 01.

Webbplats: www.fkg.se

E-post: info@fkg.se

FKG KANSLI:

FREDRIK SIDAHL

Vd, ansvarig utgivare

Tel: 031-711 89 01

Mobil: 0706-805 953

E-post:

fredrik.sidahl@fkg.se

GABRIELLA BANEHAG

Customer Relations

Manager

Tel: 031-711 89 01

Mobil: 0725-14 55 14

E-post: gabriella.banehag@fkg.se

KURT MYHR

Seniorrådgivare (FFI)

Tel: 0730-21 63 02

E-post:

kurt.myhr@fkg.se

PETER BRYNTESSON

Seniorrådgivare (FFI)

Tel: 0709-66 67 08

E-post:

peter.bryntesson@

fkg.se

LEIF OHLSSON

Seniorrådgivare (FFI)

Tel: 0705-83 43 33

E-post:

leif.ohlsson@fkg.se

FORDONSKOMPONENTEN, REDAKTION

Chefredaktör

GÖRAN BJÖRKLUND

Newsroom, Göteborg.

Tel: 031-712 40 06,

Mobil: 0705-28 17 51

E-post:

goran.bjorklund@newsroom.se

Projektledare

LEIF SIMONSSON

Newsroom

Tel: 031-712 40 11,

Mobil: 070-607 43 08

E-post:

leif.simonsson@newsroom.se

Reporter

MATS EKENDAHL

Newsroom

Tel: 031-712 40 12

E-post:

mats.ekendahl@newsroom.se

Fotograf

JEANETTE LARSSON

Newsroom

Tel: 031-712 40 16

E-post:

jeanette.larsson@newsroom.se

Layout/redigering

TOMMY APELQVIST

Newsroom

Tel: 031-712 40 15

E-post: tommy.

apelqvist@newsroom.se

Annonser

FREDRIK ECKERSTRÖM

Ad 4 You Media

Stockholm

Tel: 08-505 667 81

Fax: 08-556 960 19

E-post: fredrik@ad4you.se

Each year, Autoliv’s

products save over

30,000 lives

autoliv.com


PosttidningB Port payé Economique B

AVSÄNDARE/RETURADRESS: FordonsKomponentGruppen AB

Bror Nilssons gata 4, SE-417 55 Göteborg. Sweden

THE AUTOMOTIVE STEEL

As pioneers in advanced high-strength steel we’re a trusted partner

to the automotive industry, delivering products and services that

make cars safer and more eco-friendly.

www.docol.com

Similar magazines