21.12.2016 Views

INFO KALIX #3 2016

Julnumret av Kalix kommuns informationstidning Info Kalix fokuserar den här gången på de människor som valt att bosätta sig på orten, hemvändare så väl som helt nya Kalixbor. Hur är det att bo i länets främsta friluftskommun?

Julnumret av Kalix kommuns informationstidning Info Kalix fokuserar den här gången på de människor som valt att bosätta sig på orten, hemvändare så väl som helt nya Kalixbor. Hur är det att bo i länets främsta friluftskommun?

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

info

Kalix!

nr

OMTÄNKSAMHET OCH FRAMTIDSTRO

3

December 2016

Cafétrend för

språk och integration

Världens bästa stridsflygare

kommer från Kalix

Så säkrades skogsnäringens

kompetensförsörjning i länet

Därför valde de att flytta till Kalix!

Inflyttade Kalixbor går som en röd tråd genom detta julnummer, där mittupslaget tillägnas

människor som återvänt till Kalix efter flera år på annat håll.

På sidan 14 möter du inflyttade utan tidigare Kalixkoppling, som berättar varför de valt att

bosätta sig här - i Norrbottens främsta friluftskommun!


Det går fortsatt bra för företagen i Kalix

kommun och det skapar möjligheter till

utveckling för näringslivet och kommunen.

Kreditupplysnings- och marknadsinformationsföretaget

SYNA har granskat tillväxten i

företagen. Kalix har avancerat till andra plats i

Norrbotten. Det är den bästa positionen Kalix

har fått i ”Bästa Tillväxt” någonsin. Det är glädjande

och visar att företagarna i kommunen är

mycket duktiga och kreativa.

Det är också positivt att möjligheterna att

utveckla vinterturismen blir allt fler. Mycket

tack vare det finska turistföretaget Polar Explorer

från Rovaniemi, som under 2016 kommer

att ta emot cirka 2 000 turister som vill åka

isbrytare. Denna isbrytare kommer att utgå

från Axelsviks hamn, och samarbetet beräknas

nästa år ge närmare 5 000 turister till Norrbotten

och norra Finland. Nu är det upp till kommunens

medborgare och entreprenörer att ta

tillvara denna möjlighet.

För att klara kompetensförsörjningen måste

vi få fler att stanna kvar i kommunen och fler

att flytta in till kommunen. Ett led i detta är det

Kalix - möjligheternas kommun

visionsarbete som vi just nu genomför under

namnet ”Vision Kalix 2030”. Genom arbetet

får vi information om vad som är viktigt för att

Kalix ska bli en attraktiv boende- och inflyttningskommun.

Bland de saker som har framkommit och

kommer att presenteras under våren märks

bland annat mjuka värden som trygghet,

öppenhet och tolerans, samt vikten av att

känna stolthet över att leva och bo i Kalix

kommun. Jag anser att vi alla ska vara stolta

att bo i eller komma från Kalix kommun. Att

öka allas vår självkänsla bidrar till att fler unga

människor ser möjligheten att bo kvar i kommunen,

och att fler återvänder efter slutförda

studier på annan ort.

Bostadsbyggande av billigare mindre lägenheter

kommer även upp i visionsarbetet. Kalixbo

har närmare 1 600 personer i bostadskö i

åldern 20-39 år. Många av dessa vill ha ett första

boende som inte får vara allt för dyrt.

För att bli attraktiva för ovan nämnda

målgrupp måste vi ytterligare utveckla kollektivtrafiken

mot Luleå och Haparanda. Förhoppningsvis

kommer persontrafiken igång

på Haparandabanan 2018-2019. Om inte detta

sker, måste kommunen försöka att utöka antalet

direktbussar mellan Luleå och Kalix.

En faktor som kommer att påverka möjligheter

till utveckling i kommunen är Landstingets

förslag på nedläggning av intensivvårdsplatser,

samt avveckling av narkosläkare och röntgenläkare

vid Kalix sjukhus. En fungerande

akutsjukvård i Kalix är en tillväxtfaktor i kommunen.

Kampen för sjukhuset är tvärpolitisk,

vilket engagerar oerhört många och fortsätter

tills beslut är fattat!

Avslutningsvis måste vi alla tillsammans

påverka fler att bo kvar i kommunen, men

även försöka locka fler att flytta till kommunen.

Politikens uppgift blir att skapa förutsättningar

med bostäder, bra utbildning, omsorg, jämställdhet,

en attraktiv fritid och trygghet.

Men det som inte kostar något är de viktiga

mjuka värdena - mångfald, öppenhet och tolerans.

Både för gamla Kalixbor och nyinflyttade.

Vi kan alla bidra på olika sätt för att göra Kalix

kommun till möjligheternas kommun.

Tommy Nilsson (S)

Kommunalråd

Årets Kalixungdom 2016 heter Linus Häggström

Årets Kalixungdom 2016 är Linus Häggström. Han går samhällsprogrammets

årskurs tre med inriktning kommunikation och media, och är engagerad i integrationsarbete,

Svenska kyrkan samt Moderata ungdomsförbundet.

I motiveringen beskrivs Linus bland annat som ett föredöme för många ungdomar.

Vidare nämns att Svenska kyrkan i Kalix har stor del i hans utveckling, att han är djupt engagerad

i integrationsarbetet i Kalix och att han har goda ledaregenskaper där han tar ett stort ansvar

i sitt engagemang.

Linus mottog utmärklesen via videolänk från New York - där han var på klassresa - i samband

med kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 28 november.

Grattis Linus!

Kalix kommuns vision: Omtänksamhet och framtidstro

2 INFO KALIX DECEMBER 2016

Kalix Kommuns vision handlar om omtänksamhet och framtidstro.

Det här är visionsvärden som bildar grunden för all kommunikation.

Det är vår gemensamma uppgift att utveckla dessa grundläggande värden

till tydliga framtida kännetecken för Kalix kommun.


Så ska bostadsförsörjningen klaras i Kalix

Kalix kommun arbetar just nu med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram.

Syftet med programmet är att visa Kalix framtida behov av

bostäder.

Bostadsbrist råder i Kalix. En analys som Kalix

kommun tagit fram visar att små och billiga

lägenheter behövs, som bostadsalternativ för

människor oberoende av ekonomiska eller

sociala förutsättningar. Behovet av centralt

belägna lägenheter med god tillgänglighet är

också stort, främst bland äldre.

Yngre vill bo i villa

Ropet efter villor ökar. Sandra Nilsson - planerare

vid Kalix Kommun - berättar att det

främst är yngre och barnfamiljer som söker

villa, och då helst villor med bra standard men

oberoende av läge.

– Än så länge är priset för en villa i Kalix lågt

i jämförelse med priserna i länet, men ökad

efterfrågan har lett till att priserna för villor

ökat de senaste två åren.

Uppgifter visar att över 40 procent av villaägarna

i Kalix är 65 år eller äldre, Sandra förklarar

att det därför är viktigt att bygga attraktiva

lägenheter som kan locka äldre att sälja.

– På så sätt kan en flyttkedja skapas, vilket på

sikt kan ha god effekt för hela bostadsmarknaden.

Trendbrott i bostadsbyggandet

Generellt sett har det byggts lite i Kalix de

senaste åren men perioden 2013-2016 har

inneburit ett trendbrott.

– Sammanlagt byggdes 99 lägenheter i nya

flerfamiljshus dessa år, och under 2017 har vi

planerad byggstart för ytterligare 49 lägenheter

i kvarteret Prästen och 10 lägenheter i kvarteret

Nyköping, säger Sandra Nilsson.

Kalix har länge upplevt en negativ befolkningsutveckling,

men de senaste åren har

befolkningsminskningen inte varit lika omfattande.

Bostadspriserna ökar, och även inflyttningen

till kommunen. Under 2015 flyttade

574 personer till Kalix, vilket är en väsentlig

ökning från åren innan.

Ljusnande framtid

Det är främst personer i åldrarna 25-34 år som

flyttar till Kalix. Det är också den åldersgrupp

som ökat mest i Kalix under tre år.

– Det kan sannolikt förklaras av att utflyttade

Kalixbor väljer att flytta hem igen. Ökad inflyttning

och en arbetsmarknad i stort behov

av en mängd olika kompetenser, bäddar för en

positiv befolkningsutveckling i Kalix framöver,

konstaterar Sandra Nilsson.

Kalix klättrar kraftigt i boendeortsranking

Kalix kommun klättrade under 2016 hela 92 placeringar i nyhetsmagasinet Fokus

ranking av Sveriges bästa bostadsorter. Det vägvisande resultatet glädjer inte minst

kommunens utvecklingsansvarige Peder Nilsson.

– Det är speciellt roligt att se att vi ligger väldigt bra till bland våra yngre invånare.

Rankningen baseras på ett index med 43 variabler

och sammanställs i samarbete med Internationella

Handelshögskolan i Jönköping.

Kalix kommun har sedan i fjol klättrat från

plats 240 till plats 148, och Peder Nilsson förklarar

att resultatet bekräftar en positiv trend

som han och de andra näringslivsutvecklarna

vid service- och utvecklingsenheten iakttagit

under en tid.

– Det är fantastiskt roligt att se att vår attraktivitet

som boendeort ökar. Det skapar goda

möjligheter att generarna befolkningstillväxt

som också kan bidra till näringslivets kompetensförsörjning.

Tidningen Fokus ”bäst att bo”-tema syftar till

att lyfta fram exempel på kommuner som har

lyckats och resonera om varför, men också att

undersöka villkoren för boende och regional

utveckling i stort. Peder Nilsson är glad att

rankingen pekar åt rätt håll, men påpekar samtidigt

att den inte säger allt.

– Det kan svänga mycket mellan åren i sådana

här undersökningar. Det som är viktigt för

oss i det kommunala arbetet är att se på utvecklingen

över lång tid, och det här bekräftar

det vi har sett. Det bekräftar att Kalix på många

sätt och vis är en attraktiv boendekommun.

INFO KALIX! Nummer 3 - december 2016

• ANSVARIG UTGIVARE: Reine Sundqvist • TRYCK: GJ Offset, Kalix • LAYOUT OCH TEXTREDIGERING: Johnny Strömbäck

• INTERVJUER OCH ORIGINALTEXTER: Pernilla Jansson, Marie Louise Öhman, Johnny Strömbäck, Reine Sundqvist,

Maria Kruukka-Olsson, Maria Vanhaphia, Sandra Nilsson, Mirror, Tommy Nilsson, Maria Henriksson. • FOTON: Reine Sundqvist, Pernilla Jansson,

Furuhedsskolans mediaelever, Marie Louise Öhman, Sandra Nilsson, Anders Nilsson, Elisabeth Gustavsson, Pantheon, Vide Studios

samt medverkande företag och privatpersoner om inte annat uppges • KONTAKT: information@kalix.se

INFO KALIX DECEMBER 2016 3


Veterinär Andreas Holte lyssnar på Samojedhunden Rikkis hjärta och lungor, i samband

med en CT-röntgen. Efter behandling av ryggproblem mår patienten nu bra!

Nedlagd vårdcentral blev fullbokad djurklinik

För drygt ett år sedan startade veterinären Andreas Holte, Töre Djurklinik.

Då var det bara han, idag är de fyra medarbetare och för att

klara av att möta efterfrågan söker han nu ytterligare en veterinär.

Andreas Holte är ursprungligen från Danmark,

han har jobbat som veterinär i drygt tio

år och är specialiserad på mjukdels- och ortopedkirurgi.

Fritiden ägnar han åt att träna och

tävla med slädhundar, och det var intresset

som lockade honom norrut. Han fick jobb på

Gammelstads Djursjukhus och flyttade upp.

Startade egen mottagning

Efter tre år i Gammelstad fick han suget att

öppna en egen klinik. Han tog då kontakt

med Entreprenörcentrum i Kalix, som hjälpte

honom genom hela processen. Det var också

därigenom han tipsades om den nedlagda

vårdcentralen i Töre.

– Den passar perfekt för ändamålet och det

är skönt att bara ha tio minuter till jobbet,

säger Andreas, som bor i Töre-Bjumisträsk.

Han fortsätter:

– Jag trivs jättebra här i Kalix. Jag kan spänna

för hundarna och dra iväg direkt från gården.

Som jag har längtat efter snön!

Välutrustad djurklinik

Töre Djurklinik är specialiserad på hundar

och katter, och medarbetarna gör nästan allt

själva.

– Vi kan göra det mesta här på plats då vi

har laboratorium, ultraljud, operationssalar

och till och med en skiktröntgen, berättar

Emelie Olander som är djurvårdare vid kliniken.

– Vi är den första djurkliniken i Norrland

4 INFO KALIX DECEMBER 2016

med den här typen av röntgen, annars är

närmaste i Uppsala. Det gör att vi får ta emot

en del remisser från andra delar av landet.

Emelie avslöjar också att företaget har en plan

som i framtiden ska förbättra, både för besökarna

och för kliniken:

– Vi tänker erbjuda möjligheten att bo över

i en stuga i Töre-Bjumisträsk, så att de som

kommer långväga ifrån kan stanna en natt

eller två. På så sätt kan vi till exempel boka in

en operation direkt från morgonen. Det är

bra både för oss och för patienterna att de kan

stanna kvar ett tag, så vi kan se att allt är som

det ska.

Alternativ till stora aktörer

Andreas gjorde vid starten för drygt ett år

sedan allt själv, idag har

han en veterinär och två

djurvårdare vid sin sida.

För honom är det dock

viktigare att kunna ge plats

och tid till såväl patienter

som ägare, än att se kliniken

växa.

Privatägda Töre Djurklinik

vill ses som ett alternativ

till de stora koncernerna

inom branschen, och mottagningen

har på kort tid

blivit populär bland länets

djurägare.

Miniatyrbullterriern Stina tackar för bra vård efter

att hennes halsmandlar opererats bort. Djurvårdare

Emelie Orlander besvarar kärleken.

– Vi är fullbokade minst en vecka framåt,

men försöker alltid ta emot vid akutfall,

förklarar Andreas.

Han berättar att kliniken också har ett

bra samarbete med Distriktsveterinärerna

i Kalix, och Emelie Olander utvecklar resonemanget.

– Vi kan remittera till dem när vi inte har

möjlighet att ta emot patienter och de gör

det samma. På så sätt täcker vi upp för varandra

och det är bra.

Söker legitimerad veterinär

Teamet ska nu stärkas med ytterligare en

veterinär, men Andreas Holte berättar att

det är svårt att hitta rätt person.

– Vi har en del sökande, men ännu ingen

som är legitimerad veterinär. Den som läser

det här och är veterinär med godkänd utbildning

får gärna höra av sig till oss!

Alice är en engelsk bulldog som besökte Töre Djurklinik för en hälsokontroll.

Här tar Veterinär Elin Larsson blodprov på henne.


Framgångsrika hopphästar från Bondersbyn

Ingrid Ragnarsson är bördig från Skåne, men bor sedan 1994 i Bondersbyn.

I tio års tid har hon här fött upp framgångsrika hopphästar.

– Eftersom jag är veterinär kan jag exempelvis inseminera hemma,

vilket underlättar arbetet. Jag kan ta hingstar från hela världen, och

göra ett precis lika bra jobb som de söderut, säger hon.

Ingrids hopphästar är halvblod, och bland

kunderna märks bland annat Peder Fredricson

som tog silvermedalj i sommarens OS.

Hett eftertraktade

Idag är Ingrid Ragnarssons hästar hett eftertraktade

bland hästhoppare, och det beror inte

minst på grundligt förarbete.

– Jag väljer företrädesvis hingstar som redan

har presterat och ligger högt i världstoppen.

De ska naturligtvis också matcha stoet i temperament,

teknik och så vidare. Det gäller att

matcha ihop rätt par.

Hennes hästar föds upp under namnet Northern

Jumping, och samtliga föl får den första

delen - Northern - i sitt namn.

– Det ska synas att de kommer från norr, deklarerar

Ingrid.

Säljs som föl

Hon berättar att de allra flesta hästarna säljs

redan som föl.

– Jag har tagit fram ett 30-tal föl så här långt.

Jag har en 15-årig dotter som rider, så vi behåller

nu några som hon kan rida på. Men det är bäst

affär och enklast att sälja dem som föl.

Ingrid berättar att hon lyckats sälja alla föl för

bra pris och till rätt ryttare.

– Kalla det för tur eller skicklighet, jag är väldigt

nöjd i alla fall. När hästarna hamnar hos

rätt ryttare kan de också leverera, och visa sin

potential!

Framgångsrika år

De bästa svenska unghästarna samlas på

årgångstävlingar, och i fjol stammade både

segraren och den femteplacerade hästen från

Northern Jumping. Och framgångarna har bara

fortsatt under 2016.

– Under hösten har jag varit till Belgien, eftersom

två avkommor - en femåring och en sexåring

– tagits ut att representera Sverige i unghäst-VM,

säger Ingrid Ragnarsson och tillägger:

–Femåringen är dotterns blivande tävlingshäst

- och den andra är såld som ung men har

matchats fram bra. Det är väldigt roligt!

Så förverkligades drömmen om ett hönseri i Kalix

I Björknäs startades under sensommaren ett hypermodernt

hönseri med 13 000 fåglar. Efter dussinet år i Sverige är cirkeln

därmed äntligen sluten för entreprenören Salar Rasoul.

– Redan när jag gick i skola som tolvåring hjälpte jag till på

ett stort hönseriföretag där min far var chef. Nu är det dags

för mig att komma tillbaka, och köra vidare.

Salar Rasoul kom för tolv år sedan till Sverige från Kurdistan, där han

drev ett betydligt större hönseri med 15 lador och 175 000 fåglar. Drömmen

att starta ett hönseri i det nya nya hemlandet har levt med honom

länge, och han förklarar att det aldrig var någon tvekan om på vilken ort

det skulle hamna.

– Jag har bott här i tolv år, och varit egen företagare i tio så jag ville kämpa

vidare i Kalix. Jag har tittat på flera platser i Kalix kommun, och kämpade

i fyra år med ansökningar och pappersarbete innan jag kom igång.

Bakgrund som veterinär

I egenskap av veterinär har Salar också behandlat åtskilliga höns genom

åren, nu har han 13 000 att ta hand om.

– De ger ungefär 12 000 ägg per dag. Jag levererar till Norrlandsägg,

och lokalt säljer jag även färska ägg i Kalix. Det ska synas på kartongen

att äggen är från Kalix.

Anläggningen är byggd med den allra senaste tekniken, exempelvis

ventilation som tar bort lukten från utgående luft och automatiserad

utfodring.

– Jag styr tekniken via min mobiltelefon. Var jag än är ser jag allt, och

Efter fyra års entreget arbete har Salar Rasouls dröm om ett eget hönseri i Kalix

äntligen gått i uppfyllelse.

kan fixa det som händer där inne, förklarar Salar.

Vill utöka verksamheten

Fler stallar med totalt 26 000 höns är på planeringsstadiet. Salar är stolt

över sitt hönseri, och han fastslår att äggproduktionen i Sverige måste öka

för att möta efterfrågan.

– Risken är att vi får hit ägg som vi inte vet var de kommer ifrån. Vi

behöver färska ägg i Sverige, de här är lokalproducerade och jättenyttiga.

Jag äter själv 4-5 ägg om dygnet. Jag kan inte äta mer, det blir för mycket

protein, säger Salar Rasoul och ler med hela ansiktet.

INFO KALIX DECEMBER 2016 5


Nya möjligheter till högre studier i Kalix

Kalix kommun samarbetar sedan tidigare med det finska yrkesuniversitetet

Lapin AMK, och förhoppningen är nu att utöka

samverkan med utbildningsplatser i Kalix.

– Vår ambition är att få ett antal fasta utbildningsplatser i ett pilotprojekt,

för att testa det här, säger kommunens utvecklingsansvarige

Peder Nilsson.

För att Kalix kommun ska få platsförlagda fasta

utbildningsplatser på orten krävs att staten

godkänner samarbetet så att projektet kan

finansieras genom studieplatser. Efter att ha

uppvaktat högskoleminister Helene Hellmark

Knutsson angående utbildningsplatserna hyser

Peder Nilsson nu stora förhoppningar, och han

understryker att positivt besked inte bara skulle

gagna Kalix.

– Det här är ett långsiktigt arbete att öka

antalet yrkesinriktade högskoleutbildningar i

Kalix. Vi ser också möjligheten för staten att

Bakom utmärkelsen står kreditupplysningsföretaget

Syna, som granskar boksluten från alla

svenska aktiebolag. Vinner gör den kommun

som har störst andel företag som nyanställer,

ökar omsättning och går med vinst.

Kalix har gjort en väldigt positiv resa under

året och klättrar flera placeringar, från åttonde

till andra plats, det

är den bästa positionen

Kalix har fått

i ”Bästa Tillväxt”

någonsin.

använda resultatet i ett sådant här pilotprojekt

för vägval när det gäller Sveriges yrkesinriktade

högskolesystem.

Attraktivt för individen

Peder Nilsson förklarar att det idag finns avgörande

skillnader mellan det finska och det

svenska yrkesinriktade högskolesystemet.

– I Finland tar den som studerar en kandidatexamen

eller magisterexamen, och det tror

vi är mer attraktivt för individen än den väg vi

har valt i Sverige. Sedan har de en väldigt hög

Kalix har länets näst bästa tilläxt

Varje år delas priset Bästa Tillväxt ut till den kommun i varje län där

företagen växer bäst. Arjeplogs kommun vann ”Bästa Tillväxt 2016” i

Norrbottens län, tätt följt av Kalix på andra plats.

– Det är fantastiskt roligt, säger Kalix kommuns utvecklingsansvarige

Peder Nilsson.

– Det här är otroligt viktigt inte bara för

näringslivet utan för boendeorten också, det

finns stora möjligheter att företagens tillväxt

genererar nya arbetstillfällen som i sin tur ger

en befolkningstillväxt, säger Peder Nilsson.

Han förklarar dock att utvecklingen över tid

är en mer pålitlig tillväxtindikator, och Peder

Nilsson är på det klara över hur den positiva

trenden ska förlängas.

– Kommunens fokus i näringslivsarbetet

måste vara att eliminera flaskhalsar för tillväxt,

och den allvarligaste flaskhalsen just nu är

kompetensförsörjningen.

Om priset

→ Bästa Tillväxt premierar en stabil utveckling i näringslivet, och går till den kommun

i varje län som har störst andel växande företag.

→ Tre värden mäts:

1. Andelen företag som ökat omsättningen med över fem procent mellan de två senaste årsredovisningarna.

2. Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna.

3. Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.

→ Kommuner med färre än 100 aktiebolag är inte med i mätningen eftersom det skulle bli missvisande.

Finsk yrkeshögskola i Kalix?

→ De internationella utbildningarna vid Lapland

AMK inkluderar idag kandidatexamen på områdena

IT, internationell marknadsföring, vård och

turism samt en magisterexamen inom området

företagsekonomi.

→ Förhoppningen är att några av utbildningarna i

framtiden ska kunna genomföras i Kalix kommun.

→ Läs mer om Lapin APK på www.lapinamk.fi

grad av praktik i näringslivet, och vi ser stora

möjligheter att blanda teori med praktik ute på

företagen.

Samverkan med näringslivet

Utbildningarna sker i nära samverkan med

näringslivet, då skolan också fångar upp

näringslivets behov och utformar utbildningarna

utifrån det. I och med det nära samarbetet

mellan skola och näringsliv spår Peder Nilsson

också vinster för företagen i respektive länder.

– Jag tror att vi skulle kunna få ett bättre

gränsöverskridande flöde även från näringslivet.

Att skolan också kan vara en port för

näringslivet att öppna respektive marknad -

den finska och den svenska.

Kalixföretaget som

växer snabbast i länet

Satmission AB i Kalix vann under 2016

Almis tillväxtliga i Norrbotten, då

företagets omsättning ökat med hela

418 procent på två år.

Kalixföretaget har ända sedan starten 2004

utvecklat, tillverkat, reparerat och sålt utrustning

för satellitsändningar. Kunderna är främst

utländska kommunikations- och mediebolag

som sänder via satellit.

Omsättningen har de senaste två åren ökat

med över 400 procent, och företaget vann därför

i slutet av november Almi Nords pris som

Norrbottens snabbast växande företag 2016.

Satmission har idag tio anställda, och omsatte

32,5 miljoner kronor under 2015.

6 INFO KALIX DECEMBER 2016


Krafttag förbättrade skolresultaten i Kalix

Klasskompisarna John Strand och Alexandra Fransson går samhällsprogrammet

med inrikting media och kommunikation, och de trivs

jättebra på Furuhedsskolan i Kalix.

Skolan i Kalix jobbar mycket med kompetensutveckling genom strukturerat

samarbete mellan lärare och noggranna uppföljningar, något

som glädjer kommunens utbildningschef Charlotte Sundqvist.

– Jag är stolt över pedagogerna i Kalix och deras vilja att hela tiden

förbättra och utveckla.

Höstterminen 2015 presterade eleverna i nian

på Manhemsskolan sämre än förväntat. Skolan

och utbildningsförvaltningen har sedan dess

arbetat med att kartlägga orsakerna till den

aktuella årskullens resultatsvacka.

– Vi har kommit väldigt långt på många

sätt, men vi är inte i mål. Vi tittar bland annat

på vad lärarna gör den tid de är i skolan. Allt

arbete vi gör ska gynna eleverna i slutändan,

det är för deras skull vi är här, fastslår Charlotte

Sundqvist.

Skolorna i Kalix deltar också i olika typer av

skolutveckling och har haft besök av bland

annat Skolinspektionen och Skolverket.

Responsen har varit positiv.

– De som varit här och träffat våra pedagoger

har varit väldigt imponerade av Kalix som

skolkommun. Alla är förvånade över våra

dåliga resultat.

Goda förutsättningar

Skolorna i Kalix har dock goda förutsättningar,

och de elever från Kalix som går vidare till högskola

och universitet klarar sig väldigt bra där.

– Vi har välutbildade, behöriga lärare. Och

tittar vi exempelvis på de nationella proven för

årskurs tre och sex ligger vi fantastiskt bra till.

Vi behöver bli bättre på att lyfta framgångsfaktorerna,

inte bara fokusera på det som inte

fungerar.

Hög trivsel i skolan

Det finns också mätningar som visar att eleverna

trivs väldigt bra i kommunens skolor.

På den punkten är Kalix bland de 20 bästa

skolkommunerna i landet.

Gymnasieeleven Alexandra Fransson läser

samhällsprogrammet med inriktning media

och kommunikation på Furuhedsskolan, och

hon beskriver skolan som välkomnande.

– Som elev får man en speciellt bra relation

till lärarna. De är lätta att prata med och jag

känner att jag blir förstådd.

Christer Fuglesang besökte Manhemsskolan

Astronauten Chister Fuglesang...

→ jobbar för den Europeiska rymdorganisationen ESA

(European Space Agency).

→ blev första svensken i rymden när han den 9 december

2006 åkte med den amerikanska rymdfärjan Discovery

till den internationella rymdstationen, ISS.

→ har genomfört två uppdrag med rymdfärjan Discovery

och tillbringat över 26 dygn i rymden, varav 32 timmar

på rymdpromenader. Detta gör honom till Esas mest erfarne astronaut när det

gäller rymdpromenader.

Källa: Rymdstyrelsen - www.snsb.se.

Den internationella rymdstationen

ISS i omloppsbana runt jorden.

Montage, foto: Nasa.

I November besöktes Manhemsskolan i Kalix av Christer Fuglesang, som

2006 blev den första och hittills ende svensken i rymden.

Skolans samtliga elever fick på morgonen ta

del av en gemensam föreläsning med Christer

Fuglesang. Därefter fick två klasser i årskurs 8

träffa hela Sveriges astronaut för var sin frågestund

i respektive klassrum.

Eleverna frågade bland annat hur det var att

bo i rymden och att åka rymdfarkost.

Christer Fuglesang fick också frågan om han

skulle göra det igen, och svaret lät inte vänta

på sig.

– Absolut. Det var en fantastisk upplevelse,

och jag hade gärna stannat längre.

INFO KALIX DECEMBER 2016 7


Fomab ägs och drivs av Fredrik Forslund och

Roger Malmström. Tillsammans satsar de

stort på transport och bemanning.

Foto: Alexandra Fransson.

Det här erbjuder Fomab

→ Transporter

→ Personaluthyrning

→ Maskinuthyrning

→ Kurser för yrkeskompetensbevis

→ Husflyttar

→ Bostadsflyttar

→ Pråmningar

De satsar stort på transport och bemanning

Transport- och bemanningsföretaget Fomab växer så det knakar, och

ägarna har all anledning att se ljust på framtiden. I år har redan 15-16

nya medarbetare anställts, och fler kan det bli. Dessutom investerade

bolaget nyligen fyra miljoner i en verkstadslokal i Töre.

År 2007 gick Forslunds Lastmaskiner och

Malmströms Alltjänst samman och bildade

Fomab. Företaget som ägs och drivs av Fredrik

Forslund och Roger Malmström sysslar främst

med transport och bemanning. En maskinpark

med över 30 fordon - bestående av bland

annat lastbilar, grävmaskiner, traktorer och till

och med en pråm - gör att företaget kan hjälpa

till med de flesta typer av transporter. Ungefär

30 procent av verksamheten utgörs av bemanning,

och kunderna är främst andra åkerier i

behov av chaufförer och montörer.

Samarbetsavtal ökade tillväxten

Bolagets omsättning har ökat allt sedan starten

2007. Varje år har tre till fyra nya medarbetare

anställts, men under 2016 har det blivit ännu

fler.

– Hittills har vi anställt 15-16 personer, och vi

tror att det kan bli någon till innan året är slut,

berättar Fredrik Forslund.

8 INFO KALIX DECEMBER 2016

Fredrik förklarar att den stora ökningen beror

på ett samarbetsavtal med DHL vilket krävt

både mer personal och fler fordon.

– Det är ett bra avtal som kan ge ännu mer

på sikt och så länge vi sköter oss får vi behålla

jobbet.

Verksamheten har vuxit så snabbt att ägarna

själva har svårt att hålla koll på hur många

anställda de har.

– Det är väl en 35-40 personer, säger Fredrik

först men frågar för säkerhets skull sin syster

och medarbetare Henrietta Snodgrass som

svarar att de idag är 43 anställda. De flesta är

chaufförer.

Personalen består av allt från ungdomar -

direkt från gymnasiets fordonsutbildning - till

pensionärer som inte kan slita sig från ratten.

Nyckeln till framgång

Att Fomab har lyckats utöka sin verksamhet

och öka sin lönsamhet från år till år förklarar

Fredrik så här:

– Vi vågar chansa och satsa på det vi tror på!

Han lever som han lär, då företaget precis

investerat fyra miljoner i en stor lokal i Töre.

Fredrik berättar att en ny gren av verksamheten

kommer att startas upp här.

– Idag jobbar en mekaniker heltid med vår

egen fordonspark. Planen är att anställa fler

och öppna lastbilsverkstad. För den branschen

är det här en drömlokal i ett drömläge.

Fredrik berättar att han därtill nyligen köpt

Töre hamn.

– Jag fick chansen och tog den. Det passar

förstås bra för pråmen och där finns magasin

som ger gott om förvaringsutrymmen. Sedan

ser jag flera utvecklingsmöjligheter för framtiden.

Kunder lockas av gott rykte

Fredrik Forslund tror att hemleveranserna

kommer att öka framöver, vilket ger chansen

till fler transportjobb. Jobb som Fomab förstås

måste konkurrera om.

– Vi deltar i en del upphandlingar och så men

vi får i första hand jobb på vårt rykte, genom

att erbjuda lägst pris och bäst service.


Namnbyte och utökad optikverksamhet

Lenita Barsk och Marika Jonsson gläntar på dörren till

Synvillans nya lokaler.

Efter årsskiftet flyttar Optikcenter till nya lokaler i centrala Kalix och

byter samtidigt namn till Synvillan. Men den största nyheten är kanske

ändå den kommande ögonläkarmottagningen.

– Det är ett sätt för oss att växa och samtidigt ett nytt steg för att

sporra och utmana sig själv, säger Lenita Barsk, VD.

Optikcenter ägs av systrarna Lenita Barsk och

Marika Jonsson, och det är totalt fem personer

som jobbar i de två butikerna i Kalix och

Överkalix. De har alla ett stort intresse för färg

och form, och Marika Jonsson berättar att det

kan vara en lång process för kunden att hitta

rätt bågar.

– Glasögonen är den viktigaste accessoaren. Vi

kan det här med att hitta det unika och personliga

för var och en.

Under det senaste året har mycket fokus legat

på flytten till nya

lokaler, men Marika Jonsson fastslår att det

aldrig varit aktuellt att flytta från orten.

– Vi har fått frågan om vi vill etablera oss i

Luleå, men vi har både hjärta och rötter härifrån.

Vi tror på Kalix, det är också därför vi gör

den här satsningen här.

Bryter ny mark

I de nya lokalerna förbereder företaget

behandlingsrum för legitimerade optiker och

ögonläkare, och i framtiden kommer här att

erbjudas ögonläkare efter tidsbokning och

behov. Och behovet finns, säger Lenita Barsk.

– Det är idag långa väntetider för många för

att få komma till ögonläkare. Det är något vi

hoppas kunna påverka. Idag finns inte privat

ögonläkarvård i Sverige i samma omfattning

som annan privat vård så där bryter vi lite ny

mark. Vi hoppas kunna erbjuda alternativ.

”Vi vet att vi kan det här”

Vilka behandlingar de kommer att erbjuda i

framtiden är lite oklart ännu, men både Marika

Jonsson och Lenita Barsk tror på företagets

utveckling.

– Vi ser framtiden med tillförsikt. Man måste

vara ödmjuk och samtidigt våga sticka ut hakan

för att lyckas. Vi vet att vi kan det här. Nu

utvecklar det ytterligare, tar det ett steg till. Det

ser vi jättemycket fram emot!

Personlig assistans med brukaren i fokus

Syskonen Liselott och Anders Belting erbjuder sedan 2007 personlig

assistans genom företaget LOA Assistans. Här går trygghet och kvalitet

före allt annat.

– Du ska som brukare känna att du litar på den som kommer till ditt

hem. Vi för alltid en dialog med våra brukare så att de vet vilka vi anställer,

säger företagets vd Liselotte Belting.

Rätten till personlig assistans bestäms av

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

(LSS) samt Lagen om assistansersättning

(LASS). LSS och LASS är

rättighetslagar, vilket innebär att du har rätt

till assistans om du uppfyller vissa kriterier.

Liselotte Belting förklarar att det är hemkommunen

eller Försäkringskassan som gör en

objektiv bedömning av eventuella behov.

– Om du är berättigad till assistans, så är vi

ett privat alternativ till kommunen.

Brukarrelationen är viktigast

Brukarna finns framför allt i Kalix, men kan

också komma från andra delar av länet.

– Vi har haft någon från Luleå kommun,

och har en person på gång nu från Överkalix.

Ingen ambition att bli stora

Vi vill fortsätta att etablera oss i östra Norrbotten,

men vi har absolut ingen ambition

att bli stora. Vi vill ha ganska få brukare och

hantera det på ett riktigt bra sätt. Det är vår

målsättning.

– Som privat aktör tror vi att vi har en

fördel just för att vi arbetar i mindre

skala. Vi vet alltid vem vi anställer och

vilka våra brukare är. Blir man för stor

tappar man lätt greppet. För oss är

runt tio brukare lagom.

Anders Belting menar att en stor

svårighet är att nå ut. Mun-till-munmetoden

är fortfarande det vanligaste sättet

människor kommer i kontakt med företaget.

– Många vet inte att de kan vända sig till

en privat aktör, och hamnar hos kommunen

direkt. Vi försöker att synas så mycket som

möjligt, för att visa att vi finns.

INFO KALIX DECEMBER 2016 9


Peter från

Kalix...

Kalixbördiga piloten Peter Fällén vann i juli 2016 priset för bästa individuella uppvisning - Sir Douglas Bader

Trophy - på världens största militära flygshow.

– Jag hade inte räknat med att vinna. Det var jätteroligt! Det har gett mycket uppmärksamhet, säger han.

Flygtävlingen RIAT (Royal International Air

Tatto) lockar årligen cirka 160 000 besökare till

flygbasen i Fairford, England, där den finaste

vandringspokalen i år alltså tillföll kapten Peter

Fällén och Svenska flygvapnet.

”Ett lagspel”

Till vardags är han uppvisningspilot på F 7

Såtenäs som ligger mellan Trollhättan och

Lidköping, och han har flugit stridsflygplan

sedan 1999.

Nu för tiden flyger han 1-2 pass om dagen,

och han utbildar även nya stridspiloter. Peter

berättar att det roligaste med jobbet är alla

utmaningar, variationen, och att få vara en del

i ett lag.

Åsa Andersson Ulvede är destinationsmedarbetare

vid Heart of Lapland, och hon berättar att

det är det finska företaget Polar Explorer som

tillsammans med isbrytarens svenska ägare beslutat

att göra Axelsvik i Kalix till hemmahamn.

– Det innebär att vi kommer få fantastiskt

mycket turister till hamnen, sedan gör vi vårt

bästa för att få in dem till Kalix också. Vi bygger

nu paket med många turistentreprenörer i området,

och har också fått många nya turistentreprenörer

tack vare den här stora satsningen.

– Det krävs att alla drar sitt strå till stacken, inte

bara piloter utan alla som jobbar runt omkring.

Det är ett lagspel med många aktörer och ingen

dag är den andra lik. Det är världens roligaste

jobb!

Inget utrymme för dåliga dagar

Peter bygger själv programmen för sina uppvisningar,

men de måste också godkännas enligt

ett regelverk som exempelvis fastställer hur lågt

eller hur nära publiken han får flyga.

Många timmars träning krävs och inget lämnas

åt slumpen. Peter berättar att han aldrig blir nervös

när han flyger, oavsett hur många som ser på.

– Jag övar ett program tusentals gånger både i

simulator, i verkligheten och mentalt. Det gäller

Lyft för vinterturismen

Att Nordens största turistiska isbrytare nu får

sin hemmahamn i Kalix ser Åsa Andersson

Ullvede som ett lyft för vinterturismen i hela

Swedish Lapland.

– Det är nog större än vi kan förstå. Det handlar

om en ny anledning att resa till området, vi

pratar om samma dragningskraft som ice hotel.

Gränsresor i Kalix står som generalagent i

Sverige för isbrytaren, och alla svenska bolag

bokar biljetter via Kalixföretaget

– Det innebär i sig en ökad omsättning inom

tursim. Sedan kommer turistföretag i området

också kunna dra nytta av den här isbrytaren,

hur är mycket upp till dem själva, säger Åsa

Andersson Ullvede.

Många nationaliteter

Hon berättar att turisterna främst kommer till

Kalix via Finland.

– Det kommer många asiater och israeler,

men också tyskar och engelsmän. Sedan fyller

vi på med våra egna marknader. Vi kan också

förvänta oss en ökning av svenskar till området.

att vara på topp och prestera varje dag, det finns

inte utrymme för dåliga dagar.

”Paralleller med idrotten”

Peter Fällén är som sagt uppvuxen i Kalix, och

som ung spelade han bland annat bandy och

fotboll. När han började i flygvapnet fanns inte

längre tid för sporterna, men Peter ser likheter

mellan idrottandet och det han gör idag.

– Det är som att träna med ett lag, där de

skarpa insatserna är matcherna. Jag ser många

paralleller med idrotten.

Idag bor han med sin familj Trollhättan, men

de åker upp till Kalix ett par gånger varje år.

– Mina föräldrar bor kvar i Kalix. Det känns

verkligen som att åka hem, säger Peter Fällén.

Isbrytare startskottet för enorm turismsatsning

Nordens största turistiska isbrytare satsar stort i Heart of Lapland och Kalix kommande

vintrar. Redan i början av månaden var cirka 2 500 turister inbokade på isbrytaren,

som började gå från Axelsvik den 16 december.

10 INFO KALIX DECEMBER 2016

Foton: Jörgen Nilsson (flyguppvisningar) och Gunnar Åkerberg (porträtt).

...är världens

bästa stridspilot

Turister som åker isbrytarkryssning erbjuds också

vinterbad i skärgården. Montagefoto: Säker Design.

Åsa Andersson Ulvede är samtidigt noga med

att poängtera att det kan ta 3-5 år innan det nya

resmålet nått sin fulla potential.

– Det här är inget som händer över en natt,

men vi kommer att se en ständig ökning av

turister i området framöver. Det är bara att göra

sig beredd genom att sätta på leendet och ta

emot turisterna med öppna armar. På det sättet

skapar vi ett fantastiskt värdskap i området, och

det kommer att skapa mersmak för Kalix som

turistort.


Digital leverantör med bredd och spetskompetens

Magnus Brännmark förklarar

att Mirrors breda kompetens

gör att kunderna känner sig

trygga.

Göran Westerman tvekade inte att flytta från Luleå när han fick anställning på Mirror i Kalix.

Mirror har sedan starten 1991 utvecklats till en digital fullservicebyrå,

som ligger i framkant när det gäller avancerade IT-lösningar.

Kunderna är allt ifrån små och stora företag till

myndigheter och organisationer, både i Sverige

och utomlands. Mirror har huvudkontoret i

Kalix och ett mindre kontor i Luleå.

Sammanlagt sysselsätter företaget över 25

personer i de tre affärsområdena webb, system

och teknik. Magnus Brännmark som är affärsansvarig

på teknikområdet förklarar att företaget

samlar en bred kompetens, något som är till

stor fördel för kunderna.

– Vi kan ta hand om dem hela vägen. Vi

bygger deras webb och de system de använder,

vi ser till att driften fungerar och kan även ta

hand om infrastrukturen på deras arbetsplats.

Det är enkelt och tryggt för kunden.

Ljus framtid

Framtiden ser ljus ut för Mirror. Företaget

behöver växa med två-tre medarbetare per år.

Men det är inte helt enkelt. Hela IT-sektorn

är het och det är många företag som slåss om

nyutexaminerade studenter.

– Vi försöker locka hemvändare genom att

lyfta fram det positiva med att bo och jobba

på en liten ort. Här får man tid över till annat,

livet är enkelt, säger personalansvarige Christer

Josefsson.

När Göran Westerman fick jobb som systemutvecklare

vid Mirror i Kalix beslutade han sig

för att flytta från Luleå, och han understryker

att det inte var något svårt val.

– När jag vägde fördelar och nackdelar mot

varandra, blev det uppenbart att det var dags

att flytta. Luleå är en trevlig stad men det var

tråkigt att pendla varje dag och jag ville komma

närmare mina arbetskamrater. Jag har nu

bott i Kalix i några månader, och har inte ångrat

mitt beslut.

”Ett utmanande jobb”

Nathalie Larsson Festin har jobbat som webbutvecklare

på Mirror i fem år. Hon rekommenderar

fler att söka sig till branschen.

– Det är ett utmanande jobb, jag får använda

hjärnan och vara kreativ. Det handlar inte bara

om att knacka kod. Utan det handlar också

mycket om att analysera kundens behov och

komma fram till en optimal lösning, som i

förlängningen förenklar kundens vardag. Det

är ganska häftigt att tänka på.

Modul från Kalix utsågs till årets företag i Norrbotten

Kalix kommun uppvaktade under

hösten årets företag i Norrbotten,

Kalixbaserade Modul.

Jan-Olov Daniels - som tillsammans Kenneth

Andersson en gång grundade företaget - mottog

blommor och gratulationer av Kalix kommunalråd

Tommy Nilsson (S) och kommunstyrelsens

vice ordförande Jan Nilsson (S).

Företaget representerade senare hela Norrbotten

när organisationen Företagarnas tävling

”Årets Företag 2016” avgjordes i Stockholm den

14 oktober. Det blev Uppsalaföretaget Daniel

Wellington som vann den åtråvärda titeln, men

att ett Kalixföretag alls var med i diskussionerna

är stort.

Kalix kommun gratulerar än en gång Jan-

Olov Daniels och Kenneth Andersson till framgångarna

med Modulsystem i Kalix AB!

INFO KALIX DECEMBER 2016 11


Jobbet fanns hemma i Kalix

När Linnea Olofsson direkt efter utbildning i Stockholm fick jobb som bibliotekarie i Kalix, tvekade hon inte för

ett ögonblick. Efter nära 18 års frånvaro är hon nu tillbaka där allting började.

Inte långt efter att Linnea Olofsson var färdig med sin utbildning, och

börjat ledsna på bostadssituationen i Stockholm dök chansen upp.

Efter nästan 18 år är hon nu tillbaka i Kalix, med en fast tjänst som

bibliotekarie och en trea mitt i centrum.

Efter gymnasiet bar det av till Umeå för Linnea.

Sedan blev det Dublin, Göteborg och

nu senast ett antal år i Stockholm. Hon har

studerat och jobbat med lite av varje, men 2014

avslutade hon sin utbildning till bibliotekarie

och jakten på jobb började på riktigt.

Få heltidstjänster

Under studietiden hade Linnea arbetat extra

men när hon nu sökte en heltidstjänst visade

det sig vara svårare.

– Det var lätt att få jobb som vikarie och timanställd,

men de få heltidstjänster som annonserades

ut var det hård konkurrens om.

Den tuffa bostadssituationen i Stockholm

hade gjort att hon sedan en tid tillbaka funderat

på att flytta från staden. När det så dök upp

en tillsvidareanställning som bibliotekarie på

heltid i Kalix såg hon sin chans.

– Det är så sällan en sådan tjänst blir ledig i

Kalix och att det blev så nu – precis när jag sökte

jobb och funderade på att flytta - var nästan

för bra för att vara sant.

Hård konkurrens

Hon sökte jobbet senhösten 2015 men när

julen närmade sig och ingen hört av sig angående

tjänsten började Linnea att misströsta.

– Jag hade räknat bort jobbet men strax efter

jul kontaktade de mig plötsligt, och ville att jag

skulle komma på en intervju.

I hård konkurrens med många kvalificerade

sökande fick hon jobbet, och i mars i år började

hon sin nya tjänst på Kalix Bibliotek. Linnea

började också snart jaga bostad.

– Jag trodde att det skulle vara lätt att få en

lägenhet i Kalix men det visade sig snart att det

inte var fullt så enkelt.

När hennes mamma visade henne en annons

i Kalixbladet om en trea för uthyrning i centrala

Kalix trodde Linnea först att det var en bluff.

– Det är kanske ett storstadssyndrom men

det var en ganska anonym annons och jag

tyckte att det verkade lite för bra för att vara

sant.

Men det var helt sant, och Linnea bor nu i en

trevlig lägenhet i centrum med gångavstånd till

det mesta.

Intresse för natur och kultur

På frågan om vad hon uppskattar mest med

Kalix svarar Linnea direkt:

– Naturen. Och lugnet och närheten till familjen

förstås.

Hon berättar också att hon är intresserad av

kultur, och konstaterar att det är roligt att det

nu finns flera gallerier och utställningar i Kalix.

– Jag har alltid åkt hem och hälsat på ganska

ofta. På så sätt har jag hängt med i vad som

händer här, men nu och då får jag tips om

saker jag inte haft en aning om. Jag fick till

exempel höra att det under flera somrar varit

en omtyckt konstutställning i Övermorjärv

som jag missat helt.

Linnea Olofsson tycker också om satsningarna

på SportCity och Strandängsbadet.

– Det var fantastiskt lyxigt att kunna gå och

motionssimma utomhus på Strandängsbadet

under sommaren. Visst kan jag sakna en del av

Stockholms utbud, men jag känner att jag på

sätt och vis gör mer i Kalix.

När Jenny flyttade hem till Kalix återupptog hon ett av sina s

Flyttade till Ka

Jenny och Mattias valde mellan Skåne

vann. År 2008 gick flyttlasset från Gö

närmare vänner och familj, närmre nat

Jenny Arvidsson är född och uppvuxen i

Gammelgården, Kalix och Mattias Arvidsson

i en by utanför Kristianstad. När tankarna på

att flytta närmare släkten väcktes bodde de i

radhus utanför Göteborg med två små barn

och ett tredje på väg. Jenny arbetade som

sjuksköterska och Mattias som maskinkonstruktör

och produktutvecklare.

– Vi kände att vi ville flytta närmare någon

av våra familjer, och jag var inne på att flytta

till Skåne och Mattias familj, berättar Jenny.

12 INFO KALIX DECEMBER 2016


tora intressen, ridningen. Idag rider hon två gånger i veckan och sitter också i styrelsen för Kalix Ryttarförening.

Mattias är aktiv inom Kalix jujutsuklubb där han bland

annat tränar barngrupper. Två av de egna barnen är

också aktiva. Här med sonen Alvin, 8 år.

lix för att komma sina nära närmre

och Norrbotten, och Norrbotten

teborg till Kalix och ett skönare liv,

uren.

– Men Mattias tyckte att vi skulle flytta upp

till Kalix och så blev det. Det är jag glad för

idag.

Uppskattar närheten till naturen

Idag är det drygt åtta år sedan Jenny flyttade

hem till Kalix med sin familj.

– När vi väl flyttat upp kom jag på att jag

ju hade saknat det här - luften, naturen. Jag

hade saknat alla årstiderna och deras speciella

tjusning. Det här att man liksom är närmare

naturen och att det är lättare att umgås här.

Jag kommer ihåg att jag tänkte ”det här gillar

jag, här trivs jag”, berättar Jenny.

Mattias har också hittat sin plats i tillvaron

i Kalix.

– Jag gillar Kalix för närheten till så många

olika sorters helt fantastisk natur. Kalixborna

gillar jag för deras benägenhet att hjälpavarandra,

och för deras obenägenhet att stressa i

onödan.

Trivs bra i Kalix

För några år sedan vidareutbildade Jenny sig

till distriktssköterska för att på så sätt ha en

tryggare anställning inför framtiden i Kalix.

Mattias arbetar idag som projektledare på

BillerudKorsnäs i Karlsborg.

– Visst kan vi ibland drömma om andra

möjligheter yrkesmässigt men vi trivs ju så

väldigt bra här. Jag har ett roligt jobb, jag har

vänner och familj nära. Livet här är mindre

stressigt och allt är lite billigare - man får mer

för pengarna här, säger Jenny.

Och hon ser också en annan fördel med

Kalix:

– Nu när barnen blir äldre kan jag känna

att vi inte hade velat släppa iväg dem själva i

Göteborg men här känns det mycket tryggare,

säger Jenny.

– Det är bra att ha bott någon annanstans så

att man vet vad man har att jämföra med. Nu

har vi valt att flytta till Kalix och bo här, jag

har valt att flytta hem.

INFO KALIX DECEMBER 2016 13


Hundintresse förenar inflyttade Kalixbor

Alla hundintresserade är välkomna till Kalix Brukshundklubb, det

spelar ingen roll vilken typ av hund du har eller vem du är.

– I klubben har vi många som är hemvändare eller inflyttade från

andra städer. Det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna, säger

Sanna Hänninen som är sekreterare i klubben och själv inflyttad.

Hanna Samuelsson, Cecilia Westerlund, Piia

Rantala och Nathalie Larsson Festin har alla

olika hundar och ambitioner. Vad de har gemensamt

är att de älskar hundträning, och att

ingen av dem kommer från Kalix ursprungligen.

Det gemensamma intresset fyller en betydande

social funktion för medlemmarna.

Nathalie och pojkvännen Mattias flyttade till

Göteborg för att studera - Mattias på Chalmers

och Nathalie på Göteborgs universitet.

Men efter bara ett år hade paret fått nog av

staden och studentlivet.

– Jag började plugga arkeologi och webbdesign,

men jag upptäckte snabbt att det inte

kändes rätt. Livet i Göteborg passade oss inte

alls, berättar Nathalie.

Ville till mindre ort

Hon kommer Väse, som ligger några mil utanför

Karlstad.

– Jag växte upp på landet, långt från närmaste

asfaltbit. Det fanns bara sju hus i byn, helt

perfekt!

En lite mindre bostadsort låg med andra ord

redan högt på önskelistan, när Nathalie av en

– Vi har roligt när vi tränar tillsammans. Det

är en chans att träffa och umgås med andra

hundägare som delar dina intressen, säger Cecilia

som flyttade till Kalix för mer än 12 år sen.

Vill utveckla verksamheten

Kalix Brukshundklubb har funnits i många

tillfällighet sökte jobb på Mirror i Kalix. Efter

en telefonintervju hösten 2010 anställdes hon

som webbdesigner på företaget.

– Ett par veckor senare packade vi ihop vårt

liv i Göteborg och hoppade på ett nattåg, till

en liten ort jag knappt visste existerade ett par

månader tidigare.

”En tursam slump”

Att komma till den nya lägenheten i Kalix i

mitten av december - med mörkret och all snö

- var något av en chock för paret.

Men det avskräckte inte Nathalie och Mattias,

år 2012 skaffade de ett hus i Kalix och idag

jobbar bägge på Mirror. De har inga planer på

att lämna orten.

– Det var en tursam slump att vi hamnade i

Kalix. Allt är bättre för oss här uppe, det är en

Hanna Samuelsson, Cecilia Westerlund, Piia Rantala

och Nathalie Larsson Festin är alla inflyttade till Kalix,

och de förenas även genom sitt stora hundintresse.

år och har ungefär 100 medlemmar. I år har

klubben aktivt arbetat med att utvärdera verksamhetsinriktning

och mål.

– På våra medlemsmöten har vi diskuterat

vilka vi är och vad vi vill, samt hur vi kan utveckla

och förbättra vår verksamhet. Vi ser det

som en liten nystart, berättar Sanna.

Träning med tävlingsmål

Under hösten har klubben startat upp helt nya

träningsgrupper inom olika hundsportgrenar,

där medlemmarna tränar med tävling som

mål. Syftet är bland annat att uppmuntra fler

till att börja tävla.

– Klubben har många väldigt duktiga ekipage

i både bruksgrenarna och tävlingslydnad. Det

finns mycket kompetens i klubben. Det vore

roligt om vi kunde få ännu fler som åker och

representerar Kalix Brukshundklubb på tävlingar

runt om i distriktet, säger Sanna Hänninen.

Flytten till Kalix var en lyckad chanstagning

För sex år sedan flyttade en 20-årig Nathalie Larsson Festin till Kalix

tillsammans med sin sambo Mattias. Flytten var en chansning, och när

hon fick jobb som webbdesigner i Kalix visste hon inte ens var orten låg.

– Allt ovanför Gävle var okänt för mig, jag hade aldrig varit norr om Mora!

14 INFO KALIX DECEMBER 2016

Alla typer av hundar

är välkomna till

Kalix Brukshundklubb.

Nathalie Larsson Festin trivs jättebra i Kalix, och med

jobbet som webbdesigner på Mirror.

annan livskvalitet helt enkelt.

Nathalie berättar att hon älskar den riktiga

vintern med all snö och kontrasten mot ljuset

på sommaren. Hon fastslår att Kalix har

mycket att erbjuda, både vad gäller arbetsliv

och fritid.

– Jag trivs jättebra på mitt jobb, det finns

utvecklingsmöjligheter och jag tror att

IT-branschen går bra här uppe. Dessutom är

Kalix jättefint, lagom stort och naturen här är

ett stort plus.


Fullt hus på Bröts språkcafé, ovan.

Till vänster ser vi gäster vid Röda Korsets

språkcafé brottas med övningar i svenska.

Mer om språkcaféerna

→ Röda Korsets Språkcafé

Plats: Strandgatan 20 (ABF:s lokaler)

Öppet: söndagar klockan 14.00-16.00

→ Teaterföreningen Bröt - Nya vänner i Kalix

Plats: Tallhedsgatan 1 (gamla Missionskyrkan)

Öppet: måndagar klockan 18.00-20.00

→ Mer information finns bland annat i Face

bookgruppen ”Jalla Jalla Kalix”.

Fika, umgås och dela med dig på språkcafé

Har du missat att Kalix fått fler caféer? Både Röda Korset och Teaterföreningen

Bröt har numer språkcaféer där nysvenskar och ”gamla”

Kalixbor kan fika och lära känna varandra.

– Det är som vilket café som helst, förutom att fikat är gratis, säger

Lotta Larsson på Röda Korsets språkcafé.

Det är söndag, och klockan närmar sig två på

eftermiddagen när Lotta Larsson och Hasan

Homsi från Röda Korset i Kalix öppnar dörrarna

till språkcaféet.

– Från början var det bara tänkt som en

social mötesplats där nysvenskar och inbitna

Kalixbor skulle kunna träffas och ta en fika.

Sedan var det fler som ville träna svenska än

vad det fanns svenskspråkiga på plats så jag

började skriva ut övningar från nätet, berättar

Lotta Larsson och fortsätter:

– Förra gången var det några män som tyckte

att det var för enkelt, därför har jag skrivit ut

lite mer avancerade ordförståelseövningar till

idag.

Vill locka fler svenskspråkiga

Det dröjer inte länge förrän de nämnda männen

dyker upp, och snart är de djupt inne i

övningarna.

De hjälper varandra, letar ordförklaringar

och översättningar på internet och frågar de

enstaka svenskspråkiga gästerna när de kör

fast. Att det kommer så få med svenska som

modersmål är något som både gästerna och

arrangörerna vill förändra.

– Det är inte alltid så lätt att komma in i samhället

och lära känna Kalixborna. Språkcaféet

är en bra mötesplats. Här kan man träffas utan

krav, bara ta en fika och surra lite, säger Lotta.

Fika och dans hos Bröt

På måndagskvällarna har Teater Bröt öppet för

språkcafé under parollen ”Nya vänner i Kalix”.

Marianne Lindgren från Teater Bröt förklarar

att föreningen här bjuder på kaffe, saft och

fikabröd.

– Jag tänkte att vi har fina lokaler, vi har kaffe

och vi kan baka, varför inte öppna ett café där

nyanlända kan möta gamla Kalixbor?

Så blev det och föreningens samtliga anställda

är idag involverade i verksamheten. Förutom

Marianne är den här kvällen också Lars Johansson

och Gustav Strömbäck på plats. Det

hörs många glada skratt och försök att lära sig

nya språk. För trots att det oftast handlar om

att lära sig svenska får också Lars, Marianne,

Gustav och övriga deltagare lära sig en del ord

på arabiska, persiska och baluchiska.

Under språkcaféets sista timme uppmuntras

gästerna att röra på sig. Musik hörs från danslokalen

och det dröjer inte länge förrän dansledaren

Norma Jakobsson fått alla att komma på

fötter och röra sig i takt med musiken.

– När vi frågade gästerna vad de vill göra var

det många som nämnde dans. Då kom jag direkt

att tänka på Norma och hon ville gärna bli

vår salsamentor, förklarar Marianne Lindgren.

Fika och kravlöst umgänge

De flesta som kommer till språkcaféerna är

asylsökande från Syrien, Afghanistan och Irak

som väntar på uppehållstillstånd.

Några har varit i Sverige i nästan ett år och

talar bra svenska medan andra nyss anlänt och

knappt kan ett ord.

För dig som funderar på att komma men inte

riktigt vet vad det innebär har vi här sammanställt

de viktigaste punkterna:

• Kom och gå när du vill, var med en halvtimme

ibland eller kom varje gång. Söndagar med

Röda Korset och måndagar med Bröt är det

som gäller.

• Du kan prata med vem du vill om vad du vill.

Eller inte prata alls.

• Du behöver inte ha något med dig, och du

behöver inte ha några särskilda förkunskaper.

• Både hos Röda Korset och hos Teater Bröt är

fikat gratis.

INFO KALIX DECEMBER 2016 15


SSC Lindvalls har tillverkat och monterat all tak- och

väggpanel i Karolinska Institutets Aula Medica.

Snickeriet i Kalix tillverkar bland

annat inredningen till prestigefyllda

lyxlägenheter i Stockholm.

Här ser ni kök respektive trädetaljer

på walk in closet.

Visste du att SSC Lindvalls…

→ har en modern maskinpark som matchar de allra största i

branschen?

→ samarbetar med Part AB och gör vissa specialprodukter för

dem?

→ har investerat cirka 4 miljoner kronor under 2015-2016?

→ levererat inredning till bland andra Sveriges dyraste bostadsrätt

i Stockholm, Karolinska Institutets Aula Medica, Stockholm

Waterfront, Kulturens hus i Luleå och Hotell Gothia Towers?

Det lilla snickeriet med de stora kunderna

SSC Lindvalls i Kalix har en maskinpark som få svenska konkurrenter

kan mäta sig med. Med den senaste tekniken tillverkar företaget

främst inredning och paneler, bland annat till Stockholm Waterfront,

Karolinska Institutet och Mall of Scandinavia i Solna.

– Att vi har en fabrik i framkant skapar möjligheter och genererar

jobb, konstaterar ägaren Mats Lindvall.

Familjeföretaget Lindvalls snickeri har funnits

i Kalix sedan 1920-talet, och har idag en

industrilokal på 2 700 kvadratmeter med 17

anställda. Här produceras främst paneler och

skåpinredning till stora bolag, myndigheter

och organisationer.

Stora uppdrag genom SSC

Idag är det Mats Lindvall som äger och driver

verksamheten, vilken sedan 1959 ingår i koncernen

SSC, Skellefteå Snickericentral. SSC

vänder sig uteslutande till företag, och består

av åtta mindre producenter som gått samman

för att kunna erbjuda fler produkter och ta sig

an större helhetsuppdrag.

– Om vi varit själva i det här hade vi aldrig

kunnat ta eller få uppdrag på den nivå som

vi gör idag. Det handlar om projekt i miljonklassen,

och utan SSC i ryggen hade köparna

nog inte vågat anlita ett litet företag som vårt,

berättar Mats Lindvall.

Fördel att vara från Norrland

På senare år har SSC Lindvalls skapat sig ett gott

rykte bland kända arkitekter, som gärna anlitar

företaget när de inleder nya uppdrag. Mats

fastslår också att det är positivt att vara ett Norrlandsföretag

när man gör affärer i övriga Sverige.

– Vi har märkt att de känner en trygghet i att

vi är ett norrländskt snickeri. De ser oss som

16 INFO KALIX DECEMBER 2016

prestigelösa och pålitliga, och vi jobbar hårt för

att alltid leva upp till den bilden.

Kommande rekryteringsbehov

Merparten av Lindvalls anställda har en gedigen

bakgrund inom trä och snickeri, men

både arbetsmarknaden och arbetssättet gör att

det mest troligt kommer att se annorlunda ut i

framtiden.

Den toppmoderna maskinparken inkluderar

bland annat en plattsåg med integrerat

robotstyrt plocklager och en kantlistmaskin

som inte lämnar några synliga fogar.

– Det går bra för oss och vi har hittat en bra

balans idag men ambitionen finns att öka omsättningen

och växa lite på sikt. Sedan har vi en

del pensionsavgångar de kommande åren så vi

kommer att behöva anställa, berättar Mats och

fortsätter:

– Det finns få utbildningar som ger de rätta

kunskaperna, men hittar vi någon med intresset

och engagemanget att vilja lära sig yrket kan

det väga upp bristen på utbildning.

Framtid med nya kompetenser

Branschen går allt mer ifrån handarbete till arbete

med maskiner och processer, utvecklingen

innebär också att Lindvalls snickeri kan tänka

sig att anställa personer med andra bakgrunder

i framtiden.

– Många gånger är det mer av en projektledare

vi behöver, samtidigt är det också alltid

bra att ha kunskaper om verksamheten, säger

Mats.

Investeringar skapar möjligheter

På senare tid har företaget gjort flera stora investeringar.

Mats berättar ett det både är för att

ge medarbetarna en mer ergonomisk arbetsplats,

och för att kunna ta jobb som snickeriet

annars inte kunnat få.

– Vi färdigställer precis inredningen till ett

flertal lyxlägenheter i centrala Stockholm.

Mats Lindvall berättar att de fick jobben på

grund av ett väldigt specifikt önskemål.

– Arkitekten önskade skåpluckor utan synliga

kantlistfogar, vilket vi var ensamma om att

kunna leverera då vi precis hade investerat i

en maskin som kan detta. Jag råkade ha en

provbit i väskan när vi mötte upp den aktuella

arkitekten och på den vägen är det.


Här föds innovativa hållbara förpackningar

De flesta Kalixbor känner till pappersbruket i Karlsborg, men färre vet

nog att här utvecklas världsledande säck- och kraftpapper. På Billerud-

Korsnäs jobbas dessutom dagligen med hållbar utveckling, något som

företaget också har prisats för.

Ett fyrtiotal olika yrkesroller är representerade

bland BillerudKorsnäs 380 anställda i Karlsborg.

Några av dessa återfinns vid säcklaboratoriet,

vilket etablerades 2006 men fortfarande

är relativt okänt utanför fabriksbyggnaden.

Människan i fokus

Peter Åström och Jonas Almqvist är utvecklingschefer

inom olika områden, och de berättar

att personalen här enbart arbetar med

förpackningsutveckling.

– Vi arbetar utifrån ett behov, med människan

i fokus, berättar Peter och Jonas utvecklar

resonemanget:

– Det handlar om att hitta nya lösningar på

problem eller behov som användaren har.

Kan förändra en bransch

Många gånger handlar uppdragen om att

analysera befintliga förpackningar och hitta

förbättringar. Men ibland kan det till och med

bli så att personalen utvecklar och förändrar

en hel bransch. Det var precis det som hände

när säcklaboratoriet tog fram den nya cementsäcken

D-Sack i samverkan med Lafarge-

Holcim, en av världens största tillverkare av

byggmaterial.

Säcken som försvinner

Samarbetet började med att den världsledande

producenten sökte en partner för att utveckla

en ny cementförpackning, med fokus

på förbättrad arbetsmiljö för alla som arbetar

med produkten.

Utvecklarna vid BillerudKorsnäs i Karlsborg

var tidigt inne på att säcken skulle kunna

kastas in hel i cementblandaren, och de vann

också uppdraget på det förslaget.

En cementsäck som löses upp i blandaren

skulle nämligen skapa många mervärden

för kunden, så som effektivisering av arbete,

bättre arbetsmiljö, mindre avfall och ökad

lönsamhet.

– Svårigheten bestod främst i att få till en

säck som klarar att skydda innehållet från

väta och fukt, men samtidigt kan brytas ner

tillsammans med vatten när den ska användas,

berättar Jonas Almkvist.

BillerudKorsnäs i Karlsborg...

→ är Kalix kommuns största privata arbetsgivare

med cirka 380 anställda.

→ har en produktionskapacitet på 300 000 ton per år.

→ producerar kraftpapper, vitt säckpapper och

avsalumassa.

Prisades för innovation

Tre och ett halvt år och 1 500 prototyper

senare är succén ett faktum, och den nya

cementsäcken kan komma att förändra en hel

bransch. År 2015 vann D-Sack också Pulp &

Paper Internationals pris för innovation inom

hållbara förpackningar.

Efter framgångarna ser Peter nu väldigt ljust

på framtiden.

– Många tror att det ser mörkt ut för pappersindustrin

men det är faktiskt tvärt om.

Inom förpackningsindustrin ersätts till exempel

nu plast med papper, eftersom det är

ett mer

hållbart alternativ.

Omfattande nyrekryteringar

Elever från bland annat Luleå tekniska universitet

tas årligen emot i Karlsborg, som

trainees och för examensjobb inom relevanta

ämnen.

Det är en investering för framtiden. Inom

fem till tio år kommer nämligen cirka 150

personer från nuvarande personalstyrka att

gå i pension. Samtidigt är förhoppningen att

växa, vilket innebär att omfattande nyrekryteringar

är att vänta.

– Vi vet att vi är en attraktiv arbetsgivare då

vi vunnit priser för detta, men det är förstås

något som vi ständigt arbetar för, understryker

pappersbrukets kommunikatör Viktor

Pettersson.

INFO KALIX DECEMBER 2016 17


Visste du att SCA…

→ har försäljning i ungefär 100 olika länder?

→ har en mängd olika varumärken för olika typer av

produkter och marknadsområden? Bland dessa märks

starka nordiska varumärken som Libresse, Libero och

Edet samt globala markandsledare som Tork och Tena!

→ är Europas största privata skogsägare?

→ har omkring 44 000 medarbetare, varav cirka 40 i

Norrbotten?

→ Omsatte cirka 115 miljarder kronor under 2015?

SCA gör global succé med hygienprodukter

SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) är ett norrländskt skogsindustriföretag som under lång tid haft ett eget

skogsinnehav från Sundsvall och norrut. På senare tid har företaget vuxit till ett globalt hygienföretag, och

produktionen av hygienprodukter som mjukpapper utgör idag kärnverksamheten.

Kalixkontorets två huvudarbetsuppgifter är

att sköta bolagets egna skogar, och att skaffa

råvaror till dess industrier genom privata

skogsägare.

– Jag bidrar till att det alla årets dygn och

timmar ryker ur skorstenarna i Munksundet,

säger Lars Lundkvist som är virkesköpare på

SCA.

Massabruken i Norrland förser industrierna

ute i världen med pappersmassa som förädlas

till färdiga produkter. Munksund utanför Piteå

är det nordligaste av skogsbolagets massabruk.

Råvara från privata skogsägare

Bolagets egna skogsinnehav räckte en gång i

tiden för att förse produktionen med råvara,

men idag är industrisektorn så omfattande

att skogsinnehavet bara täcker omkring halva

råvarubehovet. Den andra halvan köps in från

privata skogsägare.

– Det är där min roll kommer in. Jag jobbar

i Kalix och Haparanda för att köpa avverk-

Skogsjätte förser lokala företag med råvara

Sveaskog är Sveriges största skogsägare, och bolaget har till uppgift att

sköta svenska folkets skog. Det handlar om att leverera skogsprodukter

till lokala kunder, främst i form av timmer och massaved. Kalix är huvudort

för verksamheten från Kalix upp till Kiruna.

ningsrätter av privata skogsägare, berättar Lars

Lundkvist.

I Norrbotten har SCA ungefär 40 anställda,

men det sköter bara en liten del av verksamheten.

– Vi köper in mer tjänster än vad vi har anställda.

I Kalix finns exempelvis maskinentreprenörer

och virkestransportörer som arbetar

åt oss. Och de har själva ett antal anställda.

Skogsbruket genererar en hel del arbetstillfällen

i andra led.

En stor andel av Sveaskogs leveranser går till

pappersbruket BillerudKorsnäs i Karlsborg.

Erik Levén som är Sveaskogs resursområdeschef

i norra Norrbotten berättar att bolaget är

en av massafabrikens största leverantörer, och

den i särklass största till Setra Rolfs.

– Sveaskogs kunder är framför allt lokal industri,

men en väldigt stor del av de förädlade

produkterna går sedan till export globalt.

Anlitar många entreprenörer

Sveaskog har ett 40-tal anställda som sköter

skogen i området norra Norrbotten, men Erik

förklarar att de har god hjälp utifrån.

– Vi anlitar mycket entreprenörer, det kan

vara transport, avverkning, skogsskötsel och

plantering till exempel. Så det är runt 150 personer

till, utöver de 40.

18 INFO KALIX DECEMBER 2016

Superviktig naturbruksutbildning

Många av Sveaskogs anställda har gått på naturbruksgymnasiet

i Kalix, det gäller framför

allt yngre maskinförare men även flera områdesansvariga.

– Vi ser väldigt tydligt att våra entreprenörer

har lättare att få tag i duktigt folk här i Kalix än

på många andra orter.

Erik Levén fastslår att naturbruksgymnasiet

i Kalix är superviktigt för hela skogsnäringen i

Norrbotten.

– Vi försökte göra vad vi kunde när det var tal

om att naturbruks skulle försvinna från Kalix.

Skoglig Samverkan har kämpat - och vi via

dem - för att få behålla utbildningen i Kalix.

Det blev ju så i slutändan, och det är vi mycket

glada för.

Sveaskogs kontor i Kalix har övergripande ansvar för

verksamheten från Kalixområdet upp till Kiruna.

Erik Levén är resursområdeschef för Sveaskog i norra

Norrbotten


Naturbruksgymnasiet under kommunens vingar

Den 1 augusti tog Kalix kommun över naturbruksgymnasiet från landstinget.

Det innebär att programmet nu integreras med kommunens

övriga gymnasieutbildningar.

–Vi ser just nu över verksamheten och rustar för framtiden, säger rektor

Mona Sundqvist.

Naturbruksgymnasiet i Kalix utbildar gymnasieungdomar

mot träindustri, lastmaskiner och

skog. Skolan förser skogsindustrin i länet med

viktig arbetskraft, och i år hade programmet

hela 32 elever i årskurs 1. Mona Sundqvist

hoppas att det bara är början på en positiv

trend.

– Jag tror det finns en enorm potential och

mycket att utveckla ännu. Vi tar ingenting för

givet, men det finns en enorm kraft och ökad

framtidstro bland elever och personal. Skogsnäringen

behöver väldigt mycket folk, och många

elever får jobb nästan direkt efter skolan.

Marknadsföring till asylsökande

Två viktiga bitar framöver är den långsiktiga

planeringen för skolans verksamhet, och

marknadsföringsarbetet. Naturbruksgymnasiet

har bland annat fört diskussioner med

Migrationsverket som via ett pilotprojekt

med Skogsstyrelsen jobbar med riktad

marknadsföring av de gröna näringarna till

asylsökande.

– Det är väldigt spännande, vi får se om

det kan komma något av det. Någon form av

utbildning riktad till vissa grupper i samhället

exempelvis, säger Mona.

Branschens kamp för Kalix naturbruksgymnasium

Paraplyorganisationen Skoglig Samverkan i Norrbotten samlar länets olika aktörer

inom skogsbruk, med avsikt att främja tillväxt, produktion och förädling samt sprida

kunskap om skog och skogsbruk.

– Vi har en bred förankring med de som har intresse av skogsbruket. Alla större

aktörer är med, berättar verksamhetsledare Ulf Sandström.

Utvecklas med branschen

Skolan har också regelbundna programråd

med företag inom branschen. Genom att ta

till sig av företagarnas synpunkter, kan utbildningen

anpassas för att göra eleverna mer

anställningsbara.

– Vår tanke är att utveckla värdföretag, där

vi tillsammans med entreprenörerna i länet

kommer överens om ett antal företag som tar

emot våra elever, berättar Mona.

Naturbruksgymnasiets elever gör totalt 15

veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) fördelat

på tre år, och Mona Sundqvist förklarar att värdföretagen

här skulle spela en avgörande roll.

– Idén är att eleverna ska komma till samma

företag varje år, nästan som en internutbildning.

Det skulle bli en kvalitetshöjning för

eleverna men också för företaget som vet vem

de får tillbaka. Vi är inte riktigt där än, men

det är en vision.

Ulf Sandström förklarar att den största insats

organisationen gör för Kalix idag är att marknadsföra

ortens naturbruksgymnasium.

Det är också det han huvudsakligen jobbat med

under det senaste året, och genom Skoglig Samverkan

har han också kämpat för att Kalix över

huvud taget ska få ha kvar naturbruksgymnasiet.

Inarbetat varumärke

När Ulf började jobba för att rädda naturbruksgymnasiet

fick han snabbt stöd av branschen,

som ville ha kvar det inarbetade varumärket

”Naturbruks i Kalix”. Kalix kommun och landstingsledningen

i Norrbotten kontaktades, och

de diskussioner som fördes gav resultat.

– För ett år sedan visste inte vi i branschen vad

som skulle hända. Det var ingen självklarhet att

utbildningen skulle vara kvar i Kalix, men det

var bra diskussioner och vi är såklart väldigt

glada att det gick vår väg. Det har varit en resa.

Stor enighet i branschen

Ulf berättar att han under sina 40 år i branschen

aldrig sett en uppslutning som den runt naturbruksgymnasiets

vara eller icke vara.

– Det är faktiskt lite unikt att branschen är så

enig som den var här. Det är ett sätt att visa att

vi värnar om en bra skogsutbildning, som vi

tycker ska få finnas i Kalix.

Ulf Sandström är verksamhetsledare för organisationen

Skoglig Samverkan i Norrbotten, och en av förkämparna

som räddade Naturbruksgymnasiet i Kalix

Det är viktigt att kunna erbjuda en kvalitativ

utbildning, bra maskiner och en modern verksamhet,

fastslår Ulf Sandström. Han ser stora

möjligheter att bygga ut och förbättra utbildningen.

– Det finns en utvecklingspotential vad gäller

skolan som ska bli rolig att följa. Framtiden är

väldigt ljus.

INFO KALIX DECEMBER 2016 19


Kommunal ställer upp för medlemmarna

Kommunals Kalixsektion har förändrats under året.

I stället för en heltidsanställd ordförande har fackförbundet

nu fem deltidsanställda, som alla bemannar

kontoret två dagar per vecka.

– Vi hjälps åt som ett team hela veckan, säger Kalixsektionens

nytillträdde ordförande Mona Rosenlind.

Kommunals personal är större delen av veckan kommunanställda med

helt andra arbetsuppgifter än fackliga, exempelvis inom äldreomsorgen.

– Vi tycker att det är en jättestor fördel att vara kvar på arbetsplatsen och

här två dagar i veckan. Vi är mer medveten om saker som händer, det

känns så för oss i alla fall, förklarar Mona Rosenlind.

Kollegan och styrelseledamoten Maria Andersson instämmer.

– Man ser bägge sidorna av verkligheten. En i verksamheten och en från

den fackliga sidan. Det tycker vi är bra!

Kommunal har cirka 1 100 medlemmar i Kalix, och Mona Rosenlind

Infocenters kärnuppdrag

är att ge Kalix

kommuns invånare god

service. Verksamheten

inkluderar både kommunhusets

reception och kommunens telefonväxel,

de båda funktionerna bemannas av duktig

personal med gedigen kommunkunskap.

Infocenter svarar på alla typer av frågor om

kommunal och offentlig service, men här sker

ingen myndighetsutövning eller handläggning.

Uppdraget är helt enkelt att vägleda till rätt

information, person eller verksamhet!

God kommunikation och samarbete med kommunens

olika förvaltningar är avgörande för att

infocenter ska kunna ge bra service, och förbättra

dialogen med dig som kommuninvånare.

Kalix kommuns webbsida är ett viktigt verktyg

för många kommuninvånare, men vi har även

befolkning utan tillgång till internet. Att erbjuda

kommunal service även på andra sätt är därför en

demokratisk självklarhet, och infocenter har där

ett angeläget uppdrag.

Kalix kommun är förvaltningsområde för finska

och meänkieli, och infocenter erbjuder också

kundservice på dessa språk.

Du når infocenter på 0923-650 00, via infocenter@kalix.se

eller genom ett besök till kommunhuset.

Vi har öppet vardagar klockan 08.00-16.00.

20 INFO KALIX DECEMBER 2016

Maria Andersson och Kommunals

sektionsordförande

Mona Rosenlind är två i

ett team om fem personer

som tillsammans jobbar för

medlemmarnas bästa.

Infosentterin päätehtävänä

oon antaa

Kaihnuun kunnan

asukkhaile hyvvää

sörvistä. Toiminthaan

kuuluu kunnantalon resepsuuni ja kunnan

telefooniväkseli, molemmat toiminnat miehitetthään

taitavala persunaalila jolla oon laaja

kunnantuntemus.

Infosentteri vastaa kaikinlaishiin kysymykshiin

jokka koskee kunnan ja julkisia sörviksiä,

mutta täälä ei käsitellä asioita eikä tehä

viranomhaistoimintaa.

Tehtävänä oon yksinkertasesti neuvoa oikehaan

tiethoon, henkilöle tai toiminthaan. Hyvä

kommunikasuuni ja yhteistyö kunnan muitten

hallintojen kans oon ratkasevia jotta infosentteri

voipi antaa hyvän sörviksen ja parantaa

dialookia kunnan asukkhaitten kans. Kunnan

veppisivu oon tärkeä väiline monele kunnan

asukhaale, mutta kaikila ei ole tätä maholisuutta.

Siks oon demokraattinen ittesthäänselvyys

ette tarjoama kunnalista sörvistä kans muila

tavoin ja tässä infosentterilä oon tärkeä tehtävä.

Kaihnuun kunta oon suomen- ja meänkielen

hallintoaluekunta, ja infosentteri palvellee kans

näilä kielilä. Saatta yhteyttä infosentterhiin soittamala

0923-650 00, kautta infocenter@kalix.se

tai käynilä kunnantalola.

Meilä oon auki arkisin klo. 08.00-16.00.

Så kontaktar du Kommunal

→ Besöksadress: Idrottsvägen 5 D, Nystadens företagscentrum

(ingång på baksidan)

→ Öppet Måndag-fredag, 09-15

→ E-postadress: kalix.norrbotten@kommunal.se

→ Telefon: 010-442 99 14

förklarar att medlemsantalet har minskat en aning under 2016.

– Det beror till stor del på pensionsavgångar. Men vi har samtidig rekryterat

många nya medlemmar, främst ungdomar som jobbat under

sommaren.

Hon förklarar att god kommunikation är A och O i den nya organisationen.

– Jag tror inte att det är något som märks utåt, att vi är så många. Den

som har påbörjat ett ärende fortsätter med det. En medlem möts aldrig av

fem olika personer.

De vanligaste medlemsärendena gäller lön och arbetstider, men de två

fackanställda lyfter också fram vikten av god arbetsmiljö.

– Man kan höra av sig med små som stora problem. Inga frågor är dumma,

säger Maria Andersson.

Turbulent år

Genom satsningen Attraktiv Arbetsgivare vill Kalix kommun förbättra

arbetsmiljön för vårdpersonal, visionen är att erbjuda heltid till alla, att

slopa delade turer och att glesa helgtjänstgöringen. Besparingskrav gjorde

dock att omfattningen fick skalas ned under 2016, något som flera medarbetare

tog hårt. Mona Rosenlind förklarar att mycket tid har gått åt till att

bearbeta upprörda känslor.

– Det har varit väldigt turbulent stundvis, och mycket oro när kommunen

backar ett steg i AAG genom att ta bort löftet om jobb två av fem

helger. Jag tycker att jättesynd om medlemmarna för att det har blivit så.

Infocenter - Infosentteri - Infokeskus

Infokeskuksen päätehtävänä

on antaa

Kalixin kunnan asukkaille

hyvää palvelua.

Toiminta sisältää kunnantalon

vastaanoton sekä kunnan puhelinvaihteen,

molemmat toiminnat miehitetään taitavalla

henkilöstöllä, jolla on laaja kunnantuntemus.

Infokeskus vastaa kaikenlaisiin kysymyksiin jotka

koskevat kunnan sekä julkisia palveluja, mutta

täällä ei käsitellä asioita eikä tehdä viranomaistoimintaa.

Tehtävänä on yksinkertaisesti neuvoa

oikeaan tietoon, henkilölle tai toimintaan.

Hyvä kommunikaatio ja yhteistyö muiden

kunnan hallintojen kanssa ovat ratkaisevia jotta

infokeskus voi antaa hyvää palvelua sekä parantaa

dialogia kunnan asukkaiden kanssa. Kunnan

verkkosivusto on monelle asukkaalle tärkeä

väline, mutta koko väestöllä ei ole tätä mahdollisuutta.

Siksi on demokraattinen itsestäänselvyys

että tarjoamme kunnallista palvelua myös muilla

tavoin ja tässä infokeskuksella on tärkeä tehtävä.

Kalix on suomen- ja meänkielen hallintoaluekunta,

ja infokeskus palvelee myös näillä kielillä.

Saatte yhteyttä infokeskukseen soittamalla 0923-

650 00, kautta infocenter@kalix.se tai käynnillä

kunnantalolla.

Olemme avoinna arkisin klo. 08.00-16.00.


Ju fler kockar desto

trevligare soppa

Här berättar Kalix kommuns koordinator för finska

och meänkieli Maria Vanhapiha om hur hon tidigare

i år besökte en aktivitetsdag med Kalix finska pensionärsförening

Kalixin pirteät.

Det är en torsdag i mitten av november när jag öppnar dörren till Risöns

bygdegård, och doften av köttsoppa möter mig tillsammans med

glada röster från olika delar av byggnaden. Det är matlagningskurs.

Ett tjugotal medlemmar har samlats denna vecka för att ta del av gemenskapen

och samtidigt lära sig laga mat. Vissa bakar lussekatter till

karaoken som föreningen ordnar på äldreboendet Rönngården, andra

dukar borden för stundande lunch och i köket kokas soppa.

‒Vi lagar mest traditionell finsk mat, idag blir det älgköttsoppa och

klappgröt till efterrätt, berättar föreningens ordförande Seija Kaskett.

Vice ordförande Keijo Leppäniemi förklarar att matlagningskursen är

viktig för de som bor ensamma och inte längre orkar laga mat.

– Om det blir mat över får de som vill köpa matlådor till självkostnadspris.

Alla hjälps åt efter förmåga.

Deltagaren Sinikka Loukiainen sitter vid ett av borden och pratar med

sina vänner, för henne tillhör dagen veckans höjdpunkter.

–För mig är det en uppiggande resa att komma hit. Eftersom jag bor

ensam uppskattar jag verkligen att få träffas, prata och äta god mat tillsammans.

Att maten är otroligt god kan undertecknad intyga, jag förflyttades till

min egen barndom och den mat som min mormor brukade laga. Känslan

av den varma gemenskapen och omtänksamheten bar jag med mig

hela dagen.

Föreningen har även andra veckovisa aktiviteter som bingoträffar och

karaokekvällar. Dessutom ordnar gruppen gemensamma resor, framför

allt till Finland.

Mitä useampi kokki

sitä mukavampi keitto

Tässä Kalixin kunnan suomen- ja meänkielen koordinaattori

Maria Vanhapiha kertoo vierailusta suomalaisen

eläkeläisten seuran, Kalixin pirteiden, toimintapäivästä

aiemmin tänä vuonna.

On torstai marraskuun puolivälissä kun avaan oven Risön monitoimitaloon,

ja vastaan tulee lihakeiton tuoksu ja eri puolilta rakennusta

kuuluu iloisia ääniä. On ruoanlaittokurssi. Tällä viikolla parikymmentä

jäsentä on paikalla saadakseen ottaa osaa yhdessäolosta ja samalla oppia

kokkaamista. Jotkut leipovat luciapullia seuran karaoketoimintaan

Rönngårdenin vanhainkodissa, toiset kattavat pöytiä tulevaa lounasta

varten ja keittiössä keitetään keittoa.

‒ Laitamme eniten perinteistä suomalaista ruokaa, tänään on hirvenlihakeittoa

ja jälkiruoaksi lappapuuroa, kertoo seuran puheenjohtaja Seija

Kaskett.

Vara puheenjohtaja Keijo Leppäniemi selittää että ruoanlaittokurssi on

tärkeä yksinäisille jotka ei enää jaksa laittaa ruokaa kotonansa.

‒ Jos jää ylimääräistä ruokaa, saa ostaa ruokalaatikon omakustannushintaan.

Porukalla teemme yhteistoimia ja kaikki auttavat oman kykynsä

mukaan.

Osallistuja Sinikka Loukiainen istuu pöydänääressä ystävien piirissä ja

juttelee, hänelle tämä on yksi viikon kohokohdista.

‒ Tämä on oikea piristysmatka meikäläiselle. Asun yksin niin tämä on

mukava hetki syödä hyvää ja jutella.

Että ruoka maistuu tosi hyvältä voin todella myöntää, mieleeni tuli

oma lapsuuteni ja mummuni ruoanlaitto. Tunteet lämpimästä yhdessäolosta

ja huolehtivaisuudesta olivat mukanani koko päivän.

Seura järjestää myös muita viikoittain tapahtumia kuten bingoa ja

karaokeiltoja. Lisäksi he tekevät yhteisiä matkoja varsinkin Suomeen.

→ Den finska pensionärsföreningen Kalixin pirteät grundades 2007 och har

cirka 50 medlemmar. Vill du veta mer kan du skicka ett e-postmeddelande till:

pirteat@gmail.com

→ Kalixin Pirteät perustettiin vuonna 2007 ja heillä on noin 50 jäsentä.

Lisää tietoja saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:

pirteat@gmail.com

Föreningsstöd som betalades ut under 2016

Fritids- och kulturförvaltningen delade 2016 ut föreningsstöd med

2 443 628 kronor som kontanta bidrag fördelat på 89 föreningar.

Denna grupp består bland annat av idrotts-,

kultur, pensionärs- och handikappföreningar,

samlingslokaler och folkets hus.

Men det igår även föreningar som hjälper

till att spola isbanor i byarna, hålla skoterleder

i körbart skick samt hålla våra fiskesjöar och

elljusspår öppna och tillgängliga.

Till grund för fördelning av föreningsstödet

ligger de regler och riktlinjer som fritids- och

kulturnämnden beslutade den 9 december

2015, paragraf 108.

Är du intresserad av att veta hur

mycket din förening fick?

→ Gå in på www.kalix.se/Uppleva/Foreningar/

och se hela sammanställningen.

INFO KALIX DECEMBER 2016 21


JSM i Kalix för tredje gången i historien

Den 8-12 mars 2017 arrangerar Kalix skidklubb Junior-SM i längdskidor

för tredje gången i föreningens historia.

Att klubben får arrangera tävlingarna än en

gång är ett gott betyg, och tävlingens generalsekreterare

Lennart Larsson är stolt.

– När vi hade stora SM byggde vi upp en

fantastisk skidstadion, en av Sveriges bästa.

Kalixbornas hyllning till sina framgångsrika damlag

I samband med skyltsöndag den

27 november hyllades fotbollslaget

Assi IF och innebandylaget

Team Kalix IBK av Kalixborna för

sina framgångar under 2016.

Assi IF tog under hösten 2016 klivet upp i

elitettan efter en dramatisk 2-1 seger i

avgörande kvalmatchen mot Bolstanäs.

Team Kalix IBK blev å sin sida klart för

allsvenskan sedan Frösön sagt bort sin

plats.

Kalixborna tillönskade i samband med

julskyltningen sina elitdamer lycka till inför

kommande säsonger i idrotternas finrum.

22 INFO KALIX DECEMBER 2016

SM stärkte också Kalix som skidort, och

Lennart Larsson förklarar att det är viktigt att

dra stora namn till Kalix.

– Ungdomar måste se förebilder, för har vi

inga förebilder att visa upp får vi svårt att engagera

nybörjare i skidåkningen.

Av cirka 350 åkare är den stora stjärnan kanske

Sollefteås Ebba Andersson, men Lennart

Larsson hoppas att hemmaåkaren Emma

Ribom också ska kunna utmana.

– Hon är förhoppningsvis i bra form då. Kalix

tillhör landets största skidorter, och har fungerat

som plantskola för många elitåkare.


Den ljusnande framtid är vår...

Det har i sanning varit ett händelserikt år. På många områden

har det känts som att vi ödesmättat står inför stora beslut i

Kalix kommun.

Ska vi skynda på takten av bostadsbyggande, och hur ska vi arbeta för att

göra bredband tillgängligt för kalixborna? Behöver vi ytterligare ett äldreboende,

och en modernare förskola för framtidens läroplan. Kanske behövs

ett nytt elevboende för naturbruksgymnasiet, som upplever en explosionsartad

ökning av ansökningar från hela länet? Hela året har frågorna

varit aktuella, och då nya saker kommer in och kullkastar planerna är det

bara att ta nya tag igen. Mina vänner, stora politiska inriktningsbeslut närmar

sig under 2017 och tänk att vi får vara med när det skapas historia!

Kalix är fantastiskt och unikt på många sätt. Känner du det? Kommer du

ihåg att tala om det för andra också? Framgångsrika företag och fantastiska

idrottsprestationer har fått oss att jubla. Vi behöver elda på Kalix-andan

och ge våra barn, ungdomar och nyanlända en känsla av stolthet för sin

bygd. På så sätt skapar vi Kalixrötter och det är hit man söker sig tillbaka,

det är hit man kommer när man kommer hem.

Just nu pågår ett visionsarbete där du som Kalixbo har möjlighet att dela

med dig av dina tankar om framtidens Kalix. Vad behöver du för att trivas?

Du tar väl chansen att göra din röst hörd!

Jag tillhör den skara som älskar julen. Med åren har vi skalat ner på måsten,

det blir inte många julklappar och till julbordet bidrar många. Julstädning

är för längesedan borta för snabbare insatser, vem ser egentligen dammet

när julljusen tindrar? Gillar man som jag att baka är det rogivande och

ett sätt att komma i julstämning, om inte så finns det många affärer som

bakar väldigt bra.

Slutligen vill jag passa på att tacka alla medarbetare, företagare och övriga

Kalixbor för ert engagemang och er vilja att göra vår vision levande med

omtänksamhet och framtidstro. Jag är glad och tacksam över att få vara en

del av denna gemenskap.

Jag önskar er alla en riktigt god jul

och ett gott nytt år!

Hauskaa joulua ja onnelista uutta vuotta!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Maria Henriksson

Kommundirektör

Ögonblicksbilder från Växa i Kalix 2016

Den 24 november 2016 hölls

rekryteringsmässan Växa i Kalix

för femte gången. Elever och arbetssökan

de var speciellt inbjudna. På plats fick de

träffa lokala arbetsgivare som informerade

om framtida rekryteringsbehov.

Utbildningssamordnare berättade här

också om olika studiemöjligheter.

INFO KALIX DECEMBER 2016 23


y

Julkrysset

z

MER

SNILL-

RIK

IN-

STINK-

TIVA

INDU-

STRI-

SAM-

HÄLLE

FATTIG

BERGS-

OMRÅDE I

BELGIEN

FIKTIV

PETER

TENN

FINBAK-

VERK

I KOM-

MUN-

VAPNET

ÄR O-

BEMAN-

NADE

BÖJD

VINKEL I

RINK

VALL-

FÄRDAR

TILL SYD-

LIGT LA-

NDSKAP

RUNE

JANSSON

TECK-

NARSIG-

NATUR

YTTER-

LIGARE

121-15

BUGG

ÖVERFART

I ANDRA

ÄNDEN AV

LANDET

BLIXT

FÖR-

SÄKRAR

HUSAR

BLÅÖGD

ALL-

MOGE-

BÅT

OM-

FORM-

ARE

HADE

ROLL I

PARADI-

SET

RULLA

ANDRA

KAM-

MAREN

KAP- EN AV

SELAN- ÖARNA

SKAFF- VISAS

MISSNÖJE

NING

KAKA

OCH TO-

TOSPEL

TRÄF-

FAS

HINNA

SPEFULL

GERILLA

I SYD-

OST-

ASIEN

VIRAS RU-

NT VISS TÄTORT

LEKSAKS-

AXEL

Bild: 7x5 TAPPAT rutor

ANDAN

103-16_

kalix_nov_16.

100

KVM

FN

UTOM-

LANDS

IHOP

FÖRSÄK-

RAD FÖR-

SÄN-

DELSE

SKÄLL

SMÅ-

NINGOM

HERRAR

I ÖVRE

SKIKT

KARNE- I TO-

VALSTAD BAKS-

PLAN- GÖRA

LEVANDE TAN

MÅTT-

LÖSHET

FINNS

ADAS

VISAVI

SNÅRET

KAN

GRÖNSAK-

ER BLI

PIPPI I

FJÄL-

LEN

JÄTTE-

VÅG

KAL

IHOP-

FÄLLT

PAPPER

AN-

KOMST

UTROP

CENTRAL

KAN KO

GÅ I

GAM-

MAT

BO-

LAGS-

FORM

SARV

SNITSA-

RE OCH

KORT

VASS-

BÅT

ISHAVS-

RIKT-

NING

HALV-

GRÄS

PILAR

VILL HA

SLÄPVA-

GN I JUL-

KLAPP

FRÖKEN-

LOKA- CIVIL-

STÅND LEN

YTLIG

MAKE-

UPEN

EXKLU- SOVA

SAMORD- SIVE

NINGEN

BEVEK-

ANDE

RYSK

TV-

KANAL

BYGG-

NAD AV

CEMENT

VERSUS

KORT

OCH

KLENT

SIMPLA

UPP-

SLAGS-

VERK

UTAN

SLUT

HASSE I

RUTAN

GAM- ÄR

MALDAN-

ORDNAD

EFTER SEN

HIERARKI

SKRIVANDE

JA I

OLOV FRÅN

NEDER- HULL

KALIX

TÄR

OCH

OROAR

FIRAS

23 SEP-

TEMBER

ÄR

VISSA

LJUS

STÄLLEN

FÖR BAK

TROJKA

FIRAS

13 JULI

SIGNATUR

SJÖ-

FÅGEL

TÄTTING-

AR

FIXERAR

BLICKEN

KAN

INNE-

BÄRA EN

FÖR-

MÖRK-

ELSE

VITAMIN

SMORD

VÅR TID

KAN PÅL- MAN

SÄTTA ÄNG

SOM 10

MÄSTER-

SKAP

SLING-

RAR

SIG

FÖRPLIK-

TADE

ÄLSK-

VÄRDE

KORT

DOKTOR

GAMMAT

DÖRR-

FÖRSÄLJ-

NING

ÖNSKE-

DRÖM

BESKED

OM RÄTT-

SKIPARE

Bild: 8x6 rutor

103-16_

kalix_nov_16. 2

EN MYR-

DAL

OMORGA-

NISERA

OLOVLIG

FIKTIV

SAGOGÅS

DODEKAN- LAST

ESERÖ ROV-

DJURS-

REST BESTÅND

FRUKT

MINIORT HÖGT

MED KREDIT- MIL-

JÖTÄNK

BETYG

VIDRÖR

BREVAV-

SLUTNING

MOT-

TAGARE

MAKAK

FLOTT ÅK

KORT

ROTE-

RADE

BO-

RICKAN

ÄGER

SKID- HEL-

SKYTTEN

VETES- FORS-

BERG ELD

POST-

LAPP

SÄNDE-

BUD

I ÄND-

ARNA AV

ÖLKÖ

3,14

STRÖM-

FÖRSLAG

I RIKS-

DAGEN

FINSK

PUBLIC KIT

SERVICE

BÖJ

SÄNDER I

ETERN

SPEL-

NING

STAPLA

KÅLLES

GEMÅL

SAIJON-

MAA

KRITIK

PREFIX

MUSIK-

OCH

KONST-

ENS SUFFIX GUD

KNIXA

SKVAL-

LERAKTIG

DOMES- PÅ ÅK

TICE- FRÅN

VILNIUS RADE

TRÄD-

GÅRDS-

VÄXT

KÖR 08:OR

BE-

RÄTT-

ADE

HAR ANSLUTNING

MED FINSKA

JÄRNVÄGSNÄTET

KRING-

GÄRDA-

DES

FIRAS 18/3

LAGER

PRO-

FET

SKRIVAR-

TILL-

VERKARE

MÅLS-

MAN

JA I

OMSK

SYDOST-

ASIEN-

SPRÅK

MJUKA

BRYTER

FREJ

OXUDDE

103-16

KAN

GODIS

STUNDOM

Grattis till de fem personer som vann

Kalixkrysset i InfoKalix nummer 1, 2016!

De lyckliga vinnarna fick varsin ”Kalixpåse”

med smått och gott.

Thure Sundqvist, Kalix

Mona Gunnari, Kalix

Inger Josefsson, Pålänge

Jan-Erik Gustavsson, Kalix

Sven-Olov Granberg, Nyborg

Vinnarna har underrättats!

Fem priser lottas ut bland

er som hittar lösningen.

Skicka in din lösning

märkt ”Julkrysset” senast

20/1-2016 via e-post till

infocenter@kalix.se,

alternativt brevledes till:

Kalix kommun

Infocenter

952 81 Kalix

Jag har löst Julkrysset...

I de skuggade rutorna: ____________________________

_____________________________________________

Namn: _______________________________________

Adress:________________________________________

Postnr: _____Postadress: _________________________

Telefonnummer: ________________________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!