21.12.2016 Views

INFO KALIX #3 2016

Julnumret av Kalix kommuns informationstidning Info Kalix fokuserar den här gången på de människor som valt att bosätta sig på orten, hemvändare så väl som helt nya Kalixbor. Hur är det att bo i länets främsta friluftskommun?

Julnumret av Kalix kommuns informationstidning Info Kalix fokuserar den här gången på de människor som valt att bosätta sig på orten, hemvändare så väl som helt nya Kalixbor. Hur är det att bo i länets främsta friluftskommun?

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

info<br />

Kalix!<br />

nr<br />

OMTÄNKSAMHET OCH FRAMTIDSTRO<br />

3<br />

December <strong>2016</strong><br />

Cafétrend för<br />

språk och integration<br />

Världens bästa stridsflygare<br />

kommer från Kalix<br />

Så säkrades skogsnäringens<br />

kompetensförsörjning i länet<br />

Därför valde de att flytta till Kalix!<br />

Inflyttade Kalixbor går som en röd tråd genom detta julnummer, där mittupslaget tillägnas<br />

människor som återvänt till Kalix efter flera år på annat håll.<br />

På sidan 14 möter du inflyttade utan tidigare Kalixkoppling, som berättar varför de valt att<br />

bosätta sig här - i Norrbottens främsta friluftskommun!


Det går fortsatt bra för företagen i Kalix<br />

kommun och det skapar möjligheter till<br />

utveckling för näringslivet och kommunen.<br />

Kreditupplysnings- och marknadsinformationsföretaget<br />

SYNA har granskat tillväxten i<br />

företagen. Kalix har avancerat till andra plats i<br />

Norrbotten. Det är den bästa positionen Kalix<br />

har fått i ”Bästa Tillväxt” någonsin. Det är glädjande<br />

och visar att företagarna i kommunen är<br />

mycket duktiga och kreativa.<br />

Det är också positivt att möjligheterna att<br />

utveckla vinterturismen blir allt fler. Mycket<br />

tack vare det finska turistföretaget Polar Explorer<br />

från Rovaniemi, som under <strong>2016</strong> kommer<br />

att ta emot cirka 2 000 turister som vill åka<br />

isbrytare. Denna isbrytare kommer att utgå<br />

från Axelsviks hamn, och samarbetet beräknas<br />

nästa år ge närmare 5 000 turister till Norrbotten<br />

och norra Finland. Nu är det upp till kommunens<br />

medborgare och entreprenörer att ta<br />

tillvara denna möjlighet.<br />

För att klara kompetensförsörjningen måste<br />

vi få fler att stanna kvar i kommunen och fler<br />

att flytta in till kommunen. Ett led i detta är det<br />

Kalix - möjligheternas kommun<br />

visionsarbete som vi just nu genomför under<br />

namnet ”Vision Kalix 2030”. Genom arbetet<br />

får vi information om vad som är viktigt för att<br />

Kalix ska bli en attraktiv boende- och inflyttningskommun.<br />

Bland de saker som har framkommit och<br />

kommer att presenteras under våren märks<br />

bland annat mjuka värden som trygghet,<br />

öppenhet och tolerans, samt vikten av att<br />

känna stolthet över att leva och bo i Kalix<br />

kommun. Jag anser att vi alla ska vara stolta<br />

att bo i eller komma från Kalix kommun. Att<br />

öka allas vår självkänsla bidrar till att fler unga<br />

människor ser möjligheten att bo kvar i kommunen,<br />

och att fler återvänder efter slutförda<br />

studier på annan ort.<br />

Bostadsbyggande av billigare mindre lägenheter<br />

kommer även upp i visionsarbetet. Kalixbo<br />

har närmare 1 600 personer i bostadskö i<br />

åldern 20-39 år. Många av dessa vill ha ett första<br />

boende som inte får vara allt för dyrt.<br />

För att bli attraktiva för ovan nämnda<br />

målgrupp måste vi ytterligare utveckla kollektivtrafiken<br />

mot Luleå och Haparanda. Förhoppningsvis<br />

kommer persontrafiken igång<br />

på Haparandabanan 2018-2019. Om inte detta<br />

sker, måste kommunen försöka att utöka antalet<br />

direktbussar mellan Luleå och Kalix.<br />

En faktor som kommer att påverka möjligheter<br />

till utveckling i kommunen är Landstingets<br />

förslag på nedläggning av intensivvårdsplatser,<br />

samt avveckling av narkosläkare och röntgenläkare<br />

vid Kalix sjukhus. En fungerande<br />

akutsjukvård i Kalix är en tillväxtfaktor i kommunen.<br />

Kampen för sjukhuset är tvärpolitisk,<br />

vilket engagerar oerhört många och fortsätter<br />

tills beslut är fattat!<br />

Avslutningsvis måste vi alla tillsammans<br />

påverka fler att bo kvar i kommunen, men<br />

även försöka locka fler att flytta till kommunen.<br />

Politikens uppgift blir att skapa förutsättningar<br />

med bostäder, bra utbildning, omsorg, jämställdhet,<br />

en attraktiv fritid och trygghet.<br />

Men det som inte kostar något är de viktiga<br />

mjuka värdena - mångfald, öppenhet och tolerans.<br />

Både för gamla Kalixbor och nyinflyttade.<br />

Vi kan alla bidra på olika sätt för att göra Kalix<br />

kommun till möjligheternas kommun.<br />

Tommy Nilsson (S)<br />

Kommunalråd<br />

Årets Kalixungdom <strong>2016</strong> heter Linus Häggström<br />

Årets Kalixungdom <strong>2016</strong> är Linus Häggström. Han går samhällsprogrammets<br />

årskurs tre med inriktning kommunikation och media, och är engagerad i integrationsarbete,<br />

Svenska kyrkan samt Moderata ungdomsförbundet.<br />

I motiveringen beskrivs Linus bland annat som ett föredöme för många ungdomar.<br />

Vidare nämns att Svenska kyrkan i Kalix har stor del i hans utveckling, att han är djupt engagerad<br />

i integrationsarbetet i Kalix och att han har goda ledaregenskaper där han tar ett stort ansvar<br />

i sitt engagemang.<br />

Linus mottog utmärklesen via videolänk från New York - där han var på klassresa - i samband<br />

med kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 28 november.<br />

Grattis Linus!<br />

Kalix kommuns vision: Omtänksamhet och framtidstro<br />

2 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong><br />

Kalix Kommuns vision handlar om omtänksamhet och framtidstro.<br />

Det här är visionsvärden som bildar grunden för all kommunikation.<br />

Det är vår gemensamma uppgift att utveckla dessa grundläggande värden<br />

till tydliga framtida kännetecken för Kalix kommun.


Så ska bostadsförsörjningen klaras i Kalix<br />

Kalix kommun arbetar just nu med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram.<br />

Syftet med programmet är att visa Kalix framtida behov av<br />

bostäder.<br />

Bostadsbrist råder i Kalix. En analys som Kalix<br />

kommun tagit fram visar att små och billiga<br />

lägenheter behövs, som bostadsalternativ för<br />

människor oberoende av ekonomiska eller<br />

sociala förutsättningar. Behovet av centralt<br />

belägna lägenheter med god tillgänglighet är<br />

också stort, främst bland äldre.<br />

Yngre vill bo i villa<br />

Ropet efter villor ökar. Sandra Nilsson - planerare<br />

vid Kalix Kommun - berättar att det<br />

främst är yngre och barnfamiljer som söker<br />

villa, och då helst villor med bra standard men<br />

oberoende av läge.<br />

– Än så länge är priset för en villa i Kalix lågt<br />

i jämförelse med priserna i länet, men ökad<br />

efterfrågan har lett till att priserna för villor<br />

ökat de senaste två åren.<br />

Uppgifter visar att över 40 procent av villaägarna<br />

i Kalix är 65 år eller äldre, Sandra förklarar<br />

att det därför är viktigt att bygga attraktiva<br />

lägenheter som kan locka äldre att sälja.<br />

– På så sätt kan en flyttkedja skapas, vilket på<br />

sikt kan ha god effekt för hela bostadsmarknaden.<br />

Trendbrott i bostadsbyggandet<br />

Generellt sett har det byggts lite i Kalix de<br />

senaste åren men perioden 2013-<strong>2016</strong> har<br />

inneburit ett trendbrott.<br />

– Sammanlagt byggdes 99 lägenheter i nya<br />

flerfamiljshus dessa år, och under 2017 har vi<br />

planerad byggstart för ytterligare 49 lägenheter<br />

i kvarteret Prästen och 10 lägenheter i kvarteret<br />

Nyköping, säger Sandra Nilsson.<br />

Kalix har länge upplevt en negativ befolkningsutveckling,<br />

men de senaste åren har<br />

befolkningsminskningen inte varit lika omfattande.<br />

Bostadspriserna ökar, och även inflyttningen<br />

till kommunen. Under 2015 flyttade<br />

574 personer till Kalix, vilket är en väsentlig<br />

ökning från åren innan.<br />

Ljusnande framtid<br />

Det är främst personer i åldrarna 25-34 år som<br />

flyttar till Kalix. Det är också den åldersgrupp<br />

som ökat mest i Kalix under tre år.<br />

– Det kan sannolikt förklaras av att utflyttade<br />

Kalixbor väljer att flytta hem igen. Ökad inflyttning<br />

och en arbetsmarknad i stort behov<br />

av en mängd olika kompetenser, bäddar för en<br />

positiv befolkningsutveckling i Kalix framöver,<br />

konstaterar Sandra Nilsson.<br />

Kalix klättrar kraftigt i boendeortsranking<br />

Kalix kommun klättrade under <strong>2016</strong> hela 92 placeringar i nyhetsmagasinet Fokus<br />

ranking av Sveriges bästa bostadsorter. Det vägvisande resultatet glädjer inte minst<br />

kommunens utvecklingsansvarige Peder Nilsson.<br />

– Det är speciellt roligt att se att vi ligger väldigt bra till bland våra yngre invånare.<br />

Rankningen baseras på ett index med 43 variabler<br />

och sammanställs i samarbete med Internationella<br />

Handelshögskolan i Jönköping.<br />

Kalix kommun har sedan i fjol klättrat från<br />

plats 240 till plats 148, och Peder Nilsson förklarar<br />

att resultatet bekräftar en positiv trend<br />

som han och de andra näringslivsutvecklarna<br />

vid service- och utvecklingsenheten iakttagit<br />

under en tid.<br />

– Det är fantastiskt roligt att se att vår attraktivitet<br />

som boendeort ökar. Det skapar goda<br />

möjligheter att generarna befolkningstillväxt<br />

som också kan bidra till näringslivets kompetensförsörjning.<br />

Tidningen Fokus ”bäst att bo”-tema syftar till<br />

att lyfta fram exempel på kommuner som har<br />

lyckats och resonera om varför, men också att<br />

undersöka villkoren för boende och regional<br />

utveckling i stort. Peder Nilsson är glad att<br />

rankingen pekar åt rätt håll, men påpekar samtidigt<br />

att den inte säger allt.<br />

– Det kan svänga mycket mellan åren i sådana<br />

här undersökningar. Det som är viktigt för<br />

oss i det kommunala arbetet är att se på utvecklingen<br />

över lång tid, och det här bekräftar<br />

det vi har sett. Det bekräftar att Kalix på många<br />

sätt och vis är en attraktiv boendekommun.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong>! Nummer 3 - december <strong>2016</strong><br />

• ANSVARIG UTGIVARE: Reine Sundqvist • TRYCK: GJ Offset, Kalix • LAYOUT OCH TEXTREDIGERING: Johnny Strömbäck<br />

• INTERVJUER OCH ORIGINALTEXTER: Pernilla Jansson, Marie Louise Öhman, Johnny Strömbäck, Reine Sundqvist,<br />

Maria Kruukka-Olsson, Maria Vanhaphia, Sandra Nilsson, Mirror, Tommy Nilsson, Maria Henriksson. • FOTON: Reine Sundqvist, Pernilla Jansson,<br />

Furuhedsskolans mediaelever, Marie Louise Öhman, Sandra Nilsson, Anders Nilsson, Elisabeth Gustavsson, Pantheon, Vide Studios<br />

samt medverkande företag och privatpersoner om inte annat uppges • KONTAKT: information@kalix.se<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong> 3


Veterinär Andreas Holte lyssnar på Samojedhunden Rikkis hjärta och lungor, i samband<br />

med en CT-röntgen. Efter behandling av ryggproblem mår patienten nu bra!<br />

Nedlagd vårdcentral blev fullbokad djurklinik<br />

För drygt ett år sedan startade veterinären Andreas Holte, Töre Djurklinik.<br />

Då var det bara han, idag är de fyra medarbetare och för att<br />

klara av att möta efterfrågan söker han nu ytterligare en veterinär.<br />

Andreas Holte är ursprungligen från Danmark,<br />

han har jobbat som veterinär i drygt tio<br />

år och är specialiserad på mjukdels- och ortopedkirurgi.<br />

Fritiden ägnar han åt att träna och<br />

tävla med slädhundar, och det var intresset<br />

som lockade honom norrut. Han fick jobb på<br />

Gammelstads Djursjukhus och flyttade upp.<br />

Startade egen mottagning<br />

Efter tre år i Gammelstad fick han suget att<br />

öppna en egen klinik. Han tog då kontakt<br />

med Entreprenörcentrum i Kalix, som hjälpte<br />

honom genom hela processen. Det var också<br />

därigenom han tipsades om den nedlagda<br />

vårdcentralen i Töre.<br />

– Den passar perfekt för ändamålet och det<br />

är skönt att bara ha tio minuter till jobbet,<br />

säger Andreas, som bor i Töre-Bjumisträsk.<br />

Han fortsätter:<br />

– Jag trivs jättebra här i Kalix. Jag kan spänna<br />

för hundarna och dra iväg direkt från gården.<br />

Som jag har längtat efter snön!<br />

Välutrustad djurklinik<br />

Töre Djurklinik är specialiserad på hundar<br />

och katter, och medarbetarna gör nästan allt<br />

själva.<br />

– Vi kan göra det mesta här på plats då vi<br />

har laboratorium, ultraljud, operationssalar<br />

och till och med en skiktröntgen, berättar<br />

Emelie Olander som är djurvårdare vid kliniken.<br />

– Vi är den första djurkliniken i Norrland<br />

4 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong><br />

med den här typen av röntgen, annars är<br />

närmaste i Uppsala. Det gör att vi får ta emot<br />

en del remisser från andra delar av landet.<br />

Emelie avslöjar också att företaget har en plan<br />

som i framtiden ska förbättra, både för besökarna<br />

och för kliniken:<br />

– Vi tänker erbjuda möjligheten att bo över<br />

i en stuga i Töre-Bjumisträsk, så att de som<br />

kommer långväga ifrån kan stanna en natt<br />

eller två. På så sätt kan vi till exempel boka in<br />

en operation direkt från morgonen. Det är<br />

bra både för oss och för patienterna att de kan<br />

stanna kvar ett tag, så vi kan se att allt är som<br />

det ska.<br />

Alternativ till stora aktörer<br />

Andreas gjorde vid starten för drygt ett år<br />

sedan allt själv, idag har<br />

han en veterinär och två<br />

djurvårdare vid sin sida.<br />

För honom är det dock<br />

viktigare att kunna ge plats<br />

och tid till såväl patienter<br />

som ägare, än att se kliniken<br />

växa.<br />

Privatägda Töre Djurklinik<br />

vill ses som ett alternativ<br />

till de stora koncernerna<br />

inom branschen, och mottagningen<br />

har på kort tid<br />

blivit populär bland länets<br />

djurägare.<br />

Miniatyrbullterriern Stina tackar för bra vård efter<br />

att hennes halsmandlar opererats bort. Djurvårdare<br />

Emelie Orlander besvarar kärleken.<br />

– Vi är fullbokade minst en vecka framåt,<br />

men försöker alltid ta emot vid akutfall,<br />

förklarar Andreas.<br />

Han berättar att kliniken också har ett<br />

bra samarbete med Distriktsveterinärerna<br />

i Kalix, och Emelie Olander utvecklar resonemanget.<br />

– Vi kan remittera till dem när vi inte har<br />

möjlighet att ta emot patienter och de gör<br />

det samma. På så sätt täcker vi upp för varandra<br />

och det är bra.<br />

Söker legitimerad veterinär<br />

Teamet ska nu stärkas med ytterligare en<br />

veterinär, men Andreas Holte berättar att<br />

det är svårt att hitta rätt person.<br />

– Vi har en del sökande, men ännu ingen<br />

som är legitimerad veterinär. Den som läser<br />

det här och är veterinär med godkänd utbildning<br />

får gärna höra av sig till oss!<br />

Alice är en engelsk bulldog som besökte Töre Djurklinik för en hälsokontroll.<br />

Här tar Veterinär Elin Larsson blodprov på henne.


Framgångsrika hopphästar från Bondersbyn<br />

Ingrid Ragnarsson är bördig från Skåne, men bor sedan 1994 i Bondersbyn.<br />

I tio års tid har hon här fött upp framgångsrika hopphästar.<br />

– Eftersom jag är veterinär kan jag exempelvis inseminera hemma,<br />

vilket underlättar arbetet. Jag kan ta hingstar från hela världen, och<br />

göra ett precis lika bra jobb som de söderut, säger hon.<br />

Ingrids hopphästar är halvblod, och bland<br />

kunderna märks bland annat Peder Fredricson<br />

som tog silvermedalj i sommarens OS.<br />

Hett eftertraktade<br />

Idag är Ingrid Ragnarssons hästar hett eftertraktade<br />

bland hästhoppare, och det beror inte<br />

minst på grundligt förarbete.<br />

– Jag väljer företrädesvis hingstar som redan<br />

har presterat och ligger högt i världstoppen.<br />

De ska naturligtvis också matcha stoet i temperament,<br />

teknik och så vidare. Det gäller att<br />

matcha ihop rätt par.<br />

Hennes hästar föds upp under namnet Northern<br />

Jumping, och samtliga föl får den första<br />

delen - Northern - i sitt namn.<br />

– Det ska synas att de kommer från norr, deklarerar<br />

Ingrid.<br />

Säljs som föl<br />

Hon berättar att de allra flesta hästarna säljs<br />

redan som föl.<br />

– Jag har tagit fram ett 30-tal föl så här långt.<br />

Jag har en 15-årig dotter som rider, så vi behåller<br />

nu några som hon kan rida på. Men det är bäst<br />

affär och enklast att sälja dem som föl.<br />

Ingrid berättar att hon lyckats sälja alla föl för<br />

bra pris och till rätt ryttare.<br />

– Kalla det för tur eller skicklighet, jag är väldigt<br />

nöjd i alla fall. När hästarna hamnar hos<br />

rätt ryttare kan de också leverera, och visa sin<br />

potential!<br />

Framgångsrika år<br />

De bästa svenska unghästarna samlas på<br />

årgångstävlingar, och i fjol stammade både<br />

segraren och den femteplacerade hästen från<br />

Northern Jumping. Och framgångarna har bara<br />

fortsatt under <strong>2016</strong>.<br />

– Under hösten har jag varit till Belgien, eftersom<br />

två avkommor - en femåring och en sexåring<br />

– tagits ut att representera Sverige i unghäst-VM,<br />

säger Ingrid Ragnarsson och tillägger:<br />

–Femåringen är dotterns blivande tävlingshäst<br />

- och den andra är såld som ung men har<br />

matchats fram bra. Det är väldigt roligt!<br />

Så förverkligades drömmen om ett hönseri i Kalix<br />

I Björknäs startades under sensommaren ett hypermodernt<br />

hönseri med 13 000 fåglar. Efter dussinet år i Sverige är cirkeln<br />

därmed äntligen sluten för entreprenören Salar Rasoul.<br />

– Redan när jag gick i skola som tolvåring hjälpte jag till på<br />

ett stort hönseriföretag där min far var chef. Nu är det dags<br />

för mig att komma tillbaka, och köra vidare.<br />

Salar Rasoul kom för tolv år sedan till Sverige från Kurdistan, där han<br />

drev ett betydligt större hönseri med 15 lador och 175 000 fåglar. Drömmen<br />

att starta ett hönseri i det nya nya hemlandet har levt med honom<br />

länge, och han förklarar att det aldrig var någon tvekan om på vilken ort<br />

det skulle hamna.<br />

– Jag har bott här i tolv år, och varit egen företagare i tio så jag ville kämpa<br />

vidare i Kalix. Jag har tittat på flera platser i Kalix kommun, och kämpade<br />

i fyra år med ansökningar och pappersarbete innan jag kom igång.<br />

Bakgrund som veterinär<br />

I egenskap av veterinär har Salar också behandlat åtskilliga höns genom<br />

åren, nu har han 13 000 att ta hand om.<br />

– De ger ungefär 12 000 ägg per dag. Jag levererar till Norrlandsägg,<br />

och lokalt säljer jag även färska ägg i Kalix. Det ska synas på kartongen<br />

att äggen är från Kalix.<br />

Anläggningen är byggd med den allra senaste tekniken, exempelvis<br />

ventilation som tar bort lukten från utgående luft och automatiserad<br />

utfodring.<br />

– Jag styr tekniken via min mobiltelefon. Var jag än är ser jag allt, och<br />

Efter fyra års entreget arbete har Salar Rasouls dröm om ett eget hönseri i Kalix<br />

äntligen gått i uppfyllelse.<br />

kan fixa det som händer där inne, förklarar Salar.<br />

Vill utöka verksamheten<br />

Fler stallar med totalt 26 000 höns är på planeringsstadiet. Salar är stolt<br />

över sitt hönseri, och han fastslår att äggproduktionen i Sverige måste öka<br />

för att möta efterfrågan.<br />

– Risken är att vi får hit ägg som vi inte vet var de kommer ifrån. Vi<br />

behöver färska ägg i Sverige, de här är lokalproducerade och jättenyttiga.<br />

Jag äter själv 4-5 ägg om dygnet. Jag kan inte äta mer, det blir för mycket<br />

protein, säger Salar Rasoul och ler med hela ansiktet.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong> 5


Nya möjligheter till högre studier i Kalix<br />

Kalix kommun samarbetar sedan tidigare med det finska yrkesuniversitetet<br />

Lapin AMK, och förhoppningen är nu att utöka<br />

samverkan med utbildningsplatser i Kalix.<br />

– Vår ambition är att få ett antal fasta utbildningsplatser i ett pilotprojekt,<br />

för att testa det här, säger kommunens utvecklingsansvarige<br />

Peder Nilsson.<br />

För att Kalix kommun ska få platsförlagda fasta<br />

utbildningsplatser på orten krävs att staten<br />

godkänner samarbetet så att projektet kan<br />

finansieras genom studieplatser. Efter att ha<br />

uppvaktat högskoleminister Helene Hellmark<br />

Knutsson angående utbildningsplatserna hyser<br />

Peder Nilsson nu stora förhoppningar, och han<br />

understryker att positivt besked inte bara skulle<br />

gagna Kalix.<br />

– Det här är ett långsiktigt arbete att öka<br />

antalet yrkesinriktade högskoleutbildningar i<br />

Kalix. Vi ser också möjligheten för staten att<br />

Bakom utmärkelsen står kreditupplysningsföretaget<br />

Syna, som granskar boksluten från alla<br />

svenska aktiebolag. Vinner gör den kommun<br />

som har störst andel företag som nyanställer,<br />

ökar omsättning och går med vinst.<br />

Kalix har gjort en väldigt positiv resa under<br />

året och klättrar flera placeringar, från åttonde<br />

till andra plats, det<br />

är den bästa positionen<br />

Kalix har fått<br />

i ”Bästa Tillväxt”<br />

någonsin.<br />

använda resultatet i ett sådant här pilotprojekt<br />

för vägval när det gäller Sveriges yrkesinriktade<br />

högskolesystem.<br />

Attraktivt för individen<br />

Peder Nilsson förklarar att det idag finns avgörande<br />

skillnader mellan det finska och det<br />

svenska yrkesinriktade högskolesystemet.<br />

– I Finland tar den som studerar en kandidatexamen<br />

eller magisterexamen, och det tror<br />

vi är mer attraktivt för individen än den väg vi<br />

har valt i Sverige. Sedan har de en väldigt hög<br />

Kalix har länets näst bästa tilläxt<br />

Varje år delas priset Bästa Tillväxt ut till den kommun i varje län där<br />

företagen växer bäst. Arjeplogs kommun vann ”Bästa Tillväxt <strong>2016</strong>” i<br />

Norrbottens län, tätt följt av Kalix på andra plats.<br />

– Det är fantastiskt roligt, säger Kalix kommuns utvecklingsansvarige<br />

Peder Nilsson.<br />

– Det här är otroligt viktigt inte bara för<br />

näringslivet utan för boendeorten också, det<br />

finns stora möjligheter att företagens tillväxt<br />

genererar nya arbetstillfällen som i sin tur ger<br />

en befolkningstillväxt, säger Peder Nilsson.<br />

Han förklarar dock att utvecklingen över tid<br />

är en mer pålitlig tillväxtindikator, och Peder<br />

Nilsson är på det klara över hur den positiva<br />

trenden ska förlängas.<br />

– Kommunens fokus i näringslivsarbetet<br />

måste vara att eliminera flaskhalsar för tillväxt,<br />

och den allvarligaste flaskhalsen just nu är<br />

kompetensförsörjningen.<br />

Om priset<br />

→ Bästa Tillväxt premierar en stabil utveckling i näringslivet, och går till den kommun<br />

i varje län som har störst andel växande företag.<br />

→ Tre värden mäts:<br />

1. Andelen företag som ökat omsättningen med över fem procent mellan de två senaste årsredovisningarna.<br />

2. Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna.<br />

3. Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.<br />

→ Kommuner med färre än 100 aktiebolag är inte med i mätningen eftersom det skulle bli missvisande.<br />

Finsk yrkeshögskola i Kalix?<br />

→ De internationella utbildningarna vid Lapland<br />

AMK inkluderar idag kandidatexamen på områdena<br />

IT, internationell marknadsföring, vård och<br />

turism samt en magisterexamen inom området<br />

företagsekonomi.<br />

→ Förhoppningen är att några av utbildningarna i<br />

framtiden ska kunna genomföras i Kalix kommun.<br />

→ Läs mer om Lapin APK på www.lapinamk.fi<br />

grad av praktik i näringslivet, och vi ser stora<br />

möjligheter att blanda teori med praktik ute på<br />

företagen.<br />

Samverkan med näringslivet<br />

Utbildningarna sker i nära samverkan med<br />

näringslivet, då skolan också fångar upp<br />

näringslivets behov och utformar utbildningarna<br />

utifrån det. I och med det nära samarbetet<br />

mellan skola och näringsliv spår Peder Nilsson<br />

också vinster för företagen i respektive länder.<br />

– Jag tror att vi skulle kunna få ett bättre<br />

gränsöverskridande flöde även från näringslivet.<br />

Att skolan också kan vara en port för<br />

näringslivet att öppna respektive marknad -<br />

den finska och den svenska.<br />

Kalixföretaget som<br />

växer snabbast i länet<br />

Satmission AB i Kalix vann under <strong>2016</strong><br />

Almis tillväxtliga i Norrbotten, då<br />

företagets omsättning ökat med hela<br />

418 procent på två år.<br />

Kalixföretaget har ända sedan starten 2004<br />

utvecklat, tillverkat, reparerat och sålt utrustning<br />

för satellitsändningar. Kunderna är främst<br />

utländska kommunikations- och mediebolag<br />

som sänder via satellit.<br />

Omsättningen har de senaste två åren ökat<br />

med över 400 procent, och företaget vann därför<br />

i slutet av november Almi Nords pris som<br />

Norrbottens snabbast växande företag <strong>2016</strong>.<br />

Satmission har idag tio anställda, och omsatte<br />

32,5 miljoner kronor under 2015.<br />

6 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong>


Krafttag förbättrade skolresultaten i Kalix<br />

Klasskompisarna John Strand och Alexandra Fransson går samhällsprogrammet<br />

med inrikting media och kommunikation, och de trivs<br />

jättebra på Furuhedsskolan i Kalix.<br />

Skolan i Kalix jobbar mycket med kompetensutveckling genom strukturerat<br />

samarbete mellan lärare och noggranna uppföljningar, något<br />

som glädjer kommunens utbildningschef Charlotte Sundqvist.<br />

– Jag är stolt över pedagogerna i Kalix och deras vilja att hela tiden<br />

förbättra och utveckla.<br />

Höstterminen 2015 presterade eleverna i nian<br />

på Manhemsskolan sämre än förväntat. Skolan<br />

och utbildningsförvaltningen har sedan dess<br />

arbetat med att kartlägga orsakerna till den<br />

aktuella årskullens resultatsvacka.<br />

– Vi har kommit väldigt långt på många<br />

sätt, men vi är inte i mål. Vi tittar bland annat<br />

på vad lärarna gör den tid de är i skolan. Allt<br />

arbete vi gör ska gynna eleverna i slutändan,<br />

det är för deras skull vi är här, fastslår Charlotte<br />

Sundqvist.<br />

Skolorna i Kalix deltar också i olika typer av<br />

skolutveckling och har haft besök av bland<br />

annat Skolinspektionen och Skolverket.<br />

Responsen har varit positiv.<br />

– De som varit här och träffat våra pedagoger<br />

har varit väldigt imponerade av Kalix som<br />

skolkommun. Alla är förvånade över våra<br />

dåliga resultat.<br />

Goda förutsättningar<br />

Skolorna i Kalix har dock goda förutsättningar,<br />

och de elever från Kalix som går vidare till högskola<br />

och universitet klarar sig väldigt bra där.<br />

– Vi har välutbildade, behöriga lärare. Och<br />

tittar vi exempelvis på de nationella proven för<br />

årskurs tre och sex ligger vi fantastiskt bra till.<br />

Vi behöver bli bättre på att lyfta framgångsfaktorerna,<br />

inte bara fokusera på det som inte<br />

fungerar.<br />

Hög trivsel i skolan<br />

Det finns också mätningar som visar att eleverna<br />

trivs väldigt bra i kommunens skolor.<br />

På den punkten är Kalix bland de 20 bästa<br />

skolkommunerna i landet.<br />

Gymnasieeleven Alexandra Fransson läser<br />

samhällsprogrammet med inriktning media<br />

och kommunikation på Furuhedsskolan, och<br />

hon beskriver skolan som välkomnande.<br />

– Som elev får man en speciellt bra relation<br />

till lärarna. De är lätta att prata med och jag<br />

känner att jag blir förstådd.<br />

Christer Fuglesang besökte Manhemsskolan<br />

Astronauten Chister Fuglesang...<br />

→ jobbar för den Europeiska rymdorganisationen ESA<br />

(European Space Agency).<br />

→ blev första svensken i rymden när han den 9 december<br />

2006 åkte med den amerikanska rymdfärjan Discovery<br />

till den internationella rymdstationen, ISS.<br />

→ har genomfört två uppdrag med rymdfärjan Discovery<br />

och tillbringat över 26 dygn i rymden, varav 32 timmar<br />

på rymdpromenader. Detta gör honom till Esas mest erfarne astronaut när det<br />

gäller rymdpromenader.<br />

Källa: Rymdstyrelsen - www.snsb.se.<br />

Den internationella rymdstationen<br />

ISS i omloppsbana runt jorden.<br />

Montage, foto: Nasa.<br />

I November besöktes Manhemsskolan i Kalix av Christer Fuglesang, som<br />

2006 blev den första och hittills ende svensken i rymden.<br />

Skolans samtliga elever fick på morgonen ta<br />

del av en gemensam föreläsning med Christer<br />

Fuglesang. Därefter fick två klasser i årskurs 8<br />

träffa hela Sveriges astronaut för var sin frågestund<br />

i respektive klassrum.<br />

Eleverna frågade bland annat hur det var att<br />

bo i rymden och att åka rymdfarkost.<br />

Christer Fuglesang fick också frågan om han<br />

skulle göra det igen, och svaret lät inte vänta<br />

på sig.<br />

– Absolut. Det var en fantastisk upplevelse,<br />

och jag hade gärna stannat längre.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong> 7


Fomab ägs och drivs av Fredrik Forslund och<br />

Roger Malmström. Tillsammans satsar de<br />

stort på transport och bemanning.<br />

Foto: Alexandra Fransson.<br />

Det här erbjuder Fomab<br />

→ Transporter<br />

→ Personaluthyrning<br />

→ Maskinuthyrning<br />

→ Kurser för yrkeskompetensbevis<br />

→ Husflyttar<br />

→ Bostadsflyttar<br />

→ Pråmningar<br />

De satsar stort på transport och bemanning<br />

Transport- och bemanningsföretaget Fomab växer så det knakar, och<br />

ägarna har all anledning att se ljust på framtiden. I år har redan 15-16<br />

nya medarbetare anställts, och fler kan det bli. Dessutom investerade<br />

bolaget nyligen fyra miljoner i en verkstadslokal i Töre.<br />

År 2007 gick Forslunds Lastmaskiner och<br />

Malmströms Alltjänst samman och bildade<br />

Fomab. Företaget som ägs och drivs av Fredrik<br />

Forslund och Roger Malmström sysslar främst<br />

med transport och bemanning. En maskinpark<br />

med över 30 fordon - bestående av bland<br />

annat lastbilar, grävmaskiner, traktorer och till<br />

och med en pråm - gör att företaget kan hjälpa<br />

till med de flesta typer av transporter. Ungefär<br />

30 procent av verksamheten utgörs av bemanning,<br />

och kunderna är främst andra åkerier i<br />

behov av chaufförer och montörer.<br />

Samarbetsavtal ökade tillväxten<br />

Bolagets omsättning har ökat allt sedan starten<br />

2007. Varje år har tre till fyra nya medarbetare<br />

anställts, men under <strong>2016</strong> har det blivit ännu<br />

fler.<br />

– Hittills har vi anställt 15-16 personer, och vi<br />

tror att det kan bli någon till innan året är slut,<br />

berättar Fredrik Forslund.<br />

8 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong><br />

Fredrik förklarar att den stora ökningen beror<br />

på ett samarbetsavtal med DHL vilket krävt<br />

både mer personal och fler fordon.<br />

– Det är ett bra avtal som kan ge ännu mer<br />

på sikt och så länge vi sköter oss får vi behålla<br />

jobbet.<br />

Verksamheten har vuxit så snabbt att ägarna<br />

själva har svårt att hålla koll på hur många<br />

anställda de har.<br />

– Det är väl en 35-40 personer, säger Fredrik<br />

först men frågar för säkerhets skull sin syster<br />

och medarbetare Henrietta Snodgrass som<br />

svarar att de idag är 43 anställda. De flesta är<br />

chaufförer.<br />

Personalen består av allt från ungdomar -<br />

direkt från gymnasiets fordonsutbildning - till<br />

pensionärer som inte kan slita sig från ratten.<br />

Nyckeln till framgång<br />

Att Fomab har lyckats utöka sin verksamhet<br />

och öka sin lönsamhet från år till år förklarar<br />

Fredrik så här:<br />

– Vi vågar chansa och satsa på det vi tror på!<br />

Han lever som han lär, då företaget precis<br />

investerat fyra miljoner i en stor lokal i Töre.<br />

Fredrik berättar att en ny gren av verksamheten<br />

kommer att startas upp här.<br />

– Idag jobbar en mekaniker heltid med vår<br />

egen fordonspark. Planen är att anställa fler<br />

och öppna lastbilsverkstad. För den branschen<br />

är det här en drömlokal i ett drömläge.<br />

Fredrik berättar att han därtill nyligen köpt<br />

Töre hamn.<br />

– Jag fick chansen och tog den. Det passar<br />

förstås bra för pråmen och där finns magasin<br />

som ger gott om förvaringsutrymmen. Sedan<br />

ser jag flera utvecklingsmöjligheter för framtiden.<br />

Kunder lockas av gott rykte<br />

Fredrik Forslund tror att hemleveranserna<br />

kommer att öka framöver, vilket ger chansen<br />

till fler transportjobb. Jobb som Fomab förstås<br />

måste konkurrera om.<br />

– Vi deltar i en del upphandlingar och så men<br />

vi får i första hand jobb på vårt rykte, genom<br />

att erbjuda lägst pris och bäst service.


Namnbyte och utökad optikverksamhet<br />

Lenita Barsk och Marika Jonsson gläntar på dörren till<br />

Synvillans nya lokaler.<br />

Efter årsskiftet flyttar Optikcenter till nya lokaler i centrala Kalix och<br />

byter samtidigt namn till Synvillan. Men den största nyheten är kanske<br />

ändå den kommande ögonläkarmottagningen.<br />

– Det är ett sätt för oss att växa och samtidigt ett nytt steg för att<br />

sporra och utmana sig själv, säger Lenita Barsk, VD.<br />

Optikcenter ägs av systrarna Lenita Barsk och<br />

Marika Jonsson, och det är totalt fem personer<br />

som jobbar i de två butikerna i Kalix och<br />

Överkalix. De har alla ett stort intresse för färg<br />

och form, och Marika Jonsson berättar att det<br />

kan vara en lång process för kunden att hitta<br />

rätt bågar.<br />

– Glasögonen är den viktigaste accessoaren. Vi<br />

kan det här med att hitta det unika och personliga<br />

för var och en.<br />

Under det senaste året har mycket fokus legat<br />

på flytten till nya<br />

lokaler, men Marika Jonsson fastslår att det<br />

aldrig varit aktuellt att flytta från orten.<br />

– Vi har fått frågan om vi vill etablera oss i<br />

Luleå, men vi har både hjärta och rötter härifrån.<br />

Vi tror på Kalix, det är också därför vi gör<br />

den här satsningen här.<br />

Bryter ny mark<br />

I de nya lokalerna förbereder företaget<br />

behandlingsrum för legitimerade optiker och<br />

ögonläkare, och i framtiden kommer här att<br />

erbjudas ögonläkare efter tidsbokning och<br />

behov. Och behovet finns, säger Lenita Barsk.<br />

– Det är idag långa väntetider för många för<br />

att få komma till ögonläkare. Det är något vi<br />

hoppas kunna påverka. Idag finns inte privat<br />

ögonläkarvård i Sverige i samma omfattning<br />

som annan privat vård så där bryter vi lite ny<br />

mark. Vi hoppas kunna erbjuda alternativ.<br />

”Vi vet att vi kan det här”<br />

Vilka behandlingar de kommer att erbjuda i<br />

framtiden är lite oklart ännu, men både Marika<br />

Jonsson och Lenita Barsk tror på företagets<br />

utveckling.<br />

– Vi ser framtiden med tillförsikt. Man måste<br />

vara ödmjuk och samtidigt våga sticka ut hakan<br />

för att lyckas. Vi vet att vi kan det här. Nu<br />

utvecklar det ytterligare, tar det ett steg till. Det<br />

ser vi jättemycket fram emot!<br />

Personlig assistans med brukaren i fokus<br />

Syskonen Liselott och Anders Belting erbjuder sedan 2007 personlig<br />

assistans genom företaget LOA Assistans. Här går trygghet och kvalitet<br />

före allt annat.<br />

– Du ska som brukare känna att du litar på den som kommer till ditt<br />

hem. Vi för alltid en dialog med våra brukare så att de vet vilka vi anställer,<br />

säger företagets vd Liselotte Belting.<br />

Rätten till personlig assistans bestäms av<br />

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade<br />

(LSS) samt Lagen om assistansersättning<br />

(LASS). LSS och LASS är<br />

rättighetslagar, vilket innebär att du har rätt<br />

till assistans om du uppfyller vissa kriterier.<br />

Liselotte Belting förklarar att det är hemkommunen<br />

eller Försäkringskassan som gör en<br />

objektiv bedömning av eventuella behov.<br />

– Om du är berättigad till assistans, så är vi<br />

ett privat alternativ till kommunen.<br />

Brukarrelationen är viktigast<br />

Brukarna finns framför allt i Kalix, men kan<br />

också komma från andra delar av länet.<br />

– Vi har haft någon från Luleå kommun,<br />

och har en person på gång nu från Överkalix.<br />

Ingen ambition att bli stora<br />

Vi vill fortsätta att etablera oss i östra Norrbotten,<br />

men vi har absolut ingen ambition<br />

att bli stora. Vi vill ha ganska få brukare och<br />

hantera det på ett riktigt bra sätt. Det är vår<br />

målsättning.<br />

– Som privat aktör tror vi att vi har en<br />

fördel just för att vi arbetar i mindre<br />

skala. Vi vet alltid vem vi anställer och<br />

vilka våra brukare är. Blir man för stor<br />

tappar man lätt greppet. För oss är<br />

runt tio brukare lagom.<br />

Anders Belting menar att en stor<br />

svårighet är att nå ut. Mun-till-munmetoden<br />

är fortfarande det vanligaste sättet<br />

människor kommer i kontakt med företaget.<br />

– Många vet inte att de kan vända sig till<br />

en privat aktör, och hamnar hos kommunen<br />

direkt. Vi försöker att synas så mycket som<br />

möjligt, för att visa att vi finns.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong> 9


Peter från<br />

Kalix...<br />

Kalixbördiga piloten Peter Fällén vann i juli <strong>2016</strong> priset för bästa individuella uppvisning - Sir Douglas Bader<br />

Trophy - på världens största militära flygshow.<br />

– Jag hade inte räknat med att vinna. Det var jätteroligt! Det har gett mycket uppmärksamhet, säger han.<br />

Flygtävlingen RIAT (Royal International Air<br />

Tatto) lockar årligen cirka 160 000 besökare till<br />

flygbasen i Fairford, England, där den finaste<br />

vandringspokalen i år alltså tillföll kapten Peter<br />

Fällén och Svenska flygvapnet.<br />

”Ett lagspel”<br />

Till vardags är han uppvisningspilot på F 7<br />

Såtenäs som ligger mellan Trollhättan och<br />

Lidköping, och han har flugit stridsflygplan<br />

sedan 1999.<br />

Nu för tiden flyger han 1-2 pass om dagen,<br />

och han utbildar även nya stridspiloter. Peter<br />

berättar att det roligaste med jobbet är alla<br />

utmaningar, variationen, och att få vara en del<br />

i ett lag.<br />

Åsa Andersson Ulvede är destinationsmedarbetare<br />

vid Heart of Lapland, och hon berättar att<br />

det är det finska företaget Polar Explorer som<br />

tillsammans med isbrytarens svenska ägare beslutat<br />

att göra Axelsvik i Kalix till hemmahamn.<br />

– Det innebär att vi kommer få fantastiskt<br />

mycket turister till hamnen, sedan gör vi vårt<br />

bästa för att få in dem till Kalix också. Vi bygger<br />

nu paket med många turistentreprenörer i området,<br />

och har också fått många nya turistentreprenörer<br />

tack vare den här stora satsningen.<br />

– Det krävs att alla drar sitt strå till stacken, inte<br />

bara piloter utan alla som jobbar runt omkring.<br />

Det är ett lagspel med många aktörer och ingen<br />

dag är den andra lik. Det är världens roligaste<br />

jobb!<br />

Inget utrymme för dåliga dagar<br />

Peter bygger själv programmen för sina uppvisningar,<br />

men de måste också godkännas enligt<br />

ett regelverk som exempelvis fastställer hur lågt<br />

eller hur nära publiken han får flyga.<br />

Många timmars träning krävs och inget lämnas<br />

åt slumpen. Peter berättar att han aldrig blir nervös<br />

när han flyger, oavsett hur många som ser på.<br />

– Jag övar ett program tusentals gånger både i<br />

simulator, i verkligheten och mentalt. Det gäller<br />

Lyft för vinterturismen<br />

Att Nordens största turistiska isbrytare nu får<br />

sin hemmahamn i Kalix ser Åsa Andersson<br />

Ullvede som ett lyft för vinterturismen i hela<br />

Swedish Lapland.<br />

– Det är nog större än vi kan förstå. Det handlar<br />

om en ny anledning att resa till området, vi<br />

pratar om samma dragningskraft som ice hotel.<br />

Gränsresor i Kalix står som generalagent i<br />

Sverige för isbrytaren, och alla svenska bolag<br />

bokar biljetter via Kalixföretaget<br />

– Det innebär i sig en ökad omsättning inom<br />

tursim. Sedan kommer turistföretag i området<br />

också kunna dra nytta av den här isbrytaren,<br />

hur är mycket upp till dem själva, säger Åsa<br />

Andersson Ullvede.<br />

Många nationaliteter<br />

Hon berättar att turisterna främst kommer till<br />

Kalix via Finland.<br />

– Det kommer många asiater och israeler,<br />

men också tyskar och engelsmän. Sedan fyller<br />

vi på med våra egna marknader. Vi kan också<br />

förvänta oss en ökning av svenskar till området.<br />

att vara på topp och prestera varje dag, det finns<br />

inte utrymme för dåliga dagar.<br />

”Paralleller med idrotten”<br />

Peter Fällén är som sagt uppvuxen i Kalix, och<br />

som ung spelade han bland annat bandy och<br />

fotboll. När han började i flygvapnet fanns inte<br />

längre tid för sporterna, men Peter ser likheter<br />

mellan idrottandet och det han gör idag.<br />

– Det är som att träna med ett lag, där de<br />

skarpa insatserna är matcherna. Jag ser många<br />

paralleller med idrotten.<br />

Idag bor han med sin familj Trollhättan, men<br />

de åker upp till Kalix ett par gånger varje år.<br />

– Mina föräldrar bor kvar i Kalix. Det känns<br />

verkligen som att åka hem, säger Peter Fällén.<br />

Isbrytare startskottet för enorm turismsatsning<br />

Nordens största turistiska isbrytare satsar stort i Heart of Lapland och Kalix kommande<br />

vintrar. Redan i början av månaden var cirka 2 500 turister inbokade på isbrytaren,<br />

som började gå från Axelsvik den 16 december.<br />

10 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong><br />

Foton: Jörgen Nilsson (flyguppvisningar) och Gunnar Åkerberg (porträtt).<br />

...är världens<br />

bästa stridspilot<br />

Turister som åker isbrytarkryssning erbjuds också<br />

vinterbad i skärgården. Montagefoto: Säker Design.<br />

Åsa Andersson Ulvede är samtidigt noga med<br />

att poängtera att det kan ta 3-5 år innan det nya<br />

resmålet nått sin fulla potential.<br />

– Det här är inget som händer över en natt,<br />

men vi kommer att se en ständig ökning av<br />

turister i området framöver. Det är bara att göra<br />

sig beredd genom att sätta på leendet och ta<br />

emot turisterna med öppna armar. På det sättet<br />

skapar vi ett fantastiskt värdskap i området, och<br />

det kommer att skapa mersmak för Kalix som<br />

turistort.


Digital leverantör med bredd och spetskompetens<br />

Magnus Brännmark förklarar<br />

att Mirrors breda kompetens<br />

gör att kunderna känner sig<br />

trygga.<br />

Göran Westerman tvekade inte att flytta från Luleå när han fick anställning på Mirror i Kalix.<br />

Mirror har sedan starten 1991 utvecklats till en digital fullservicebyrå,<br />

som ligger i framkant när det gäller avancerade IT-lösningar.<br />

Kunderna är allt ifrån små och stora företag till<br />

myndigheter och organisationer, både i Sverige<br />

och utomlands. Mirror har huvudkontoret i<br />

Kalix och ett mindre kontor i Luleå.<br />

Sammanlagt sysselsätter företaget över 25<br />

personer i de tre affärsområdena webb, system<br />

och teknik. Magnus Brännmark som är affärsansvarig<br />

på teknikområdet förklarar att företaget<br />

samlar en bred kompetens, något som är till<br />

stor fördel för kunderna.<br />

– Vi kan ta hand om dem hela vägen. Vi<br />

bygger deras webb och de system de använder,<br />

vi ser till att driften fungerar och kan även ta<br />

hand om infrastrukturen på deras arbetsplats.<br />

Det är enkelt och tryggt för kunden.<br />

Ljus framtid<br />

Framtiden ser ljus ut för Mirror. Företaget<br />

behöver växa med två-tre medarbetare per år.<br />

Men det är inte helt enkelt. Hela IT-sektorn<br />

är het och det är många företag som slåss om<br />

nyutexaminerade studenter.<br />

– Vi försöker locka hemvändare genom att<br />

lyfta fram det positiva med att bo och jobba<br />

på en liten ort. Här får man tid över till annat,<br />

livet är enkelt, säger personalansvarige Christer<br />

Josefsson.<br />

När Göran Westerman fick jobb som systemutvecklare<br />

vid Mirror i Kalix beslutade han sig<br />

för att flytta från Luleå, och han understryker<br />

att det inte var något svårt val.<br />

– När jag vägde fördelar och nackdelar mot<br />

varandra, blev det uppenbart att det var dags<br />

att flytta. Luleå är en trevlig stad men det var<br />

tråkigt att pendla varje dag och jag ville komma<br />

närmare mina arbetskamrater. Jag har nu<br />

bott i Kalix i några månader, och har inte ångrat<br />

mitt beslut.<br />

”Ett utmanande jobb”<br />

Nathalie Larsson Festin har jobbat som webbutvecklare<br />

på Mirror i fem år. Hon rekommenderar<br />

fler att söka sig till branschen.<br />

– Det är ett utmanande jobb, jag får använda<br />

hjärnan och vara kreativ. Det handlar inte bara<br />

om att knacka kod. Utan det handlar också<br />

mycket om att analysera kundens behov och<br />

komma fram till en optimal lösning, som i<br />

förlängningen förenklar kundens vardag. Det<br />

är ganska häftigt att tänka på.<br />

Modul från Kalix utsågs till årets företag i Norrbotten<br />

Kalix kommun uppvaktade under<br />

hösten årets företag i Norrbotten,<br />

Kalixbaserade Modul.<br />

Jan-Olov Daniels - som tillsammans Kenneth<br />

Andersson en gång grundade företaget - mottog<br />

blommor och gratulationer av Kalix kommunalråd<br />

Tommy Nilsson (S) och kommunstyrelsens<br />

vice ordförande Jan Nilsson (S).<br />

Företaget representerade senare hela Norrbotten<br />

när organisationen Företagarnas tävling<br />

”Årets Företag <strong>2016</strong>” avgjordes i Stockholm den<br />

14 oktober. Det blev Uppsalaföretaget Daniel<br />

Wellington som vann den åtråvärda titeln, men<br />

att ett Kalixföretag alls var med i diskussionerna<br />

är stort.<br />

Kalix kommun gratulerar än en gång Jan-<br />

Olov Daniels och Kenneth Andersson till framgångarna<br />

med Modulsystem i Kalix AB!<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong> 11


Jobbet fanns hemma i Kalix<br />

När Linnea Olofsson direkt efter utbildning i Stockholm fick jobb som bibliotekarie i Kalix, tvekade hon inte för<br />

ett ögonblick. Efter nära 18 års frånvaro är hon nu tillbaka där allting började.<br />

Inte långt efter att Linnea Olofsson var färdig med sin utbildning, och<br />

börjat ledsna på bostadssituationen i Stockholm dök chansen upp.<br />

Efter nästan 18 år är hon nu tillbaka i Kalix, med en fast tjänst som<br />

bibliotekarie och en trea mitt i centrum.<br />

Efter gymnasiet bar det av till Umeå för Linnea.<br />

Sedan blev det Dublin, Göteborg och<br />

nu senast ett antal år i Stockholm. Hon har<br />

studerat och jobbat med lite av varje, men 2014<br />

avslutade hon sin utbildning till bibliotekarie<br />

och jakten på jobb började på riktigt.<br />

Få heltidstjänster<br />

Under studietiden hade Linnea arbetat extra<br />

men när hon nu sökte en heltidstjänst visade<br />

det sig vara svårare.<br />

– Det var lätt att få jobb som vikarie och timanställd,<br />

men de få heltidstjänster som annonserades<br />

ut var det hård konkurrens om.<br />

Den tuffa bostadssituationen i Stockholm<br />

hade gjort att hon sedan en tid tillbaka funderat<br />

på att flytta från staden. När det så dök upp<br />

en tillsvidareanställning som bibliotekarie på<br />

heltid i Kalix såg hon sin chans.<br />

– Det är så sällan en sådan tjänst blir ledig i<br />

Kalix och att det blev så nu – precis när jag sökte<br />

jobb och funderade på att flytta - var nästan<br />

för bra för att vara sant.<br />

Hård konkurrens<br />

Hon sökte jobbet senhösten 2015 men när<br />

julen närmade sig och ingen hört av sig angående<br />

tjänsten började Linnea att misströsta.<br />

– Jag hade räknat bort jobbet men strax efter<br />

jul kontaktade de mig plötsligt, och ville att jag<br />

skulle komma på en intervju.<br />

I hård konkurrens med många kvalificerade<br />

sökande fick hon jobbet, och i mars i år började<br />

hon sin nya tjänst på Kalix Bibliotek. Linnea<br />

började också snart jaga bostad.<br />

– Jag trodde att det skulle vara lätt att få en<br />

lägenhet i Kalix men det visade sig snart att det<br />

inte var fullt så enkelt.<br />

När hennes mamma visade henne en annons<br />

i Kalixbladet om en trea för uthyrning i centrala<br />

Kalix trodde Linnea först att det var en bluff.<br />

– Det är kanske ett storstadssyndrom men<br />

det var en ganska anonym annons och jag<br />

tyckte att det verkade lite för bra för att vara<br />

sant.<br />

Men det var helt sant, och Linnea bor nu i en<br />

trevlig lägenhet i centrum med gångavstånd till<br />

det mesta.<br />

Intresse för natur och kultur<br />

På frågan om vad hon uppskattar mest med<br />

Kalix svarar Linnea direkt:<br />

– Naturen. Och lugnet och närheten till familjen<br />

förstås.<br />

Hon berättar också att hon är intresserad av<br />

kultur, och konstaterar att det är roligt att det<br />

nu finns flera gallerier och utställningar i Kalix.<br />

– Jag har alltid åkt hem och hälsat på ganska<br />

ofta. På så sätt har jag hängt med i vad som<br />

händer här, men nu och då får jag tips om<br />

saker jag inte haft en aning om. Jag fick till<br />

exempel höra att det under flera somrar varit<br />

en omtyckt konstutställning i Övermorjärv<br />

som jag missat helt.<br />

Linnea Olofsson tycker också om satsningarna<br />

på SportCity och Strandängsbadet.<br />

– Det var fantastiskt lyxigt att kunna gå och<br />

motionssimma utomhus på Strandängsbadet<br />

under sommaren. Visst kan jag sakna en del av<br />

Stockholms utbud, men jag känner att jag på<br />

sätt och vis gör mer i Kalix.<br />

När Jenny flyttade hem till Kalix återupptog hon ett av sina s<br />

Flyttade till Ka<br />

Jenny och Mattias valde mellan Skåne<br />

vann. År 2008 gick flyttlasset från Gö<br />

närmare vänner och familj, närmre nat<br />

Jenny Arvidsson är född och uppvuxen i<br />

Gammelgården, Kalix och Mattias Arvidsson<br />

i en by utanför Kristianstad. När tankarna på<br />

att flytta närmare släkten väcktes bodde de i<br />

radhus utanför Göteborg med två små barn<br />

och ett tredje på väg. Jenny arbetade som<br />

sjuksköterska och Mattias som maskinkonstruktör<br />

och produktutvecklare.<br />

– Vi kände att vi ville flytta närmare någon<br />

av våra familjer, och jag var inne på att flytta<br />

till Skåne och Mattias familj, berättar Jenny.<br />

12 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong>


tora intressen, ridningen. Idag rider hon två gånger i veckan och sitter också i styrelsen för Kalix Ryttarförening.<br />

Mattias är aktiv inom Kalix jujutsuklubb där han bland<br />

annat tränar barngrupper. Två av de egna barnen är<br />

också aktiva. Här med sonen Alvin, 8 år.<br />

lix för att komma sina nära närmre<br />

och Norrbotten, och Norrbotten<br />

teborg till Kalix och ett skönare liv,<br />

uren.<br />

– Men Mattias tyckte att vi skulle flytta upp<br />

till Kalix och så blev det. Det är jag glad för<br />

idag.<br />

Uppskattar närheten till naturen<br />

Idag är det drygt åtta år sedan Jenny flyttade<br />

hem till Kalix med sin familj.<br />

– När vi väl flyttat upp kom jag på att jag<br />

ju hade saknat det här - luften, naturen. Jag<br />

hade saknat alla årstiderna och deras speciella<br />

tjusning. Det här att man liksom är närmare<br />

naturen och att det är lättare att umgås här.<br />

Jag kommer ihåg att jag tänkte ”det här gillar<br />

jag, här trivs jag”, berättar Jenny.<br />

Mattias har också hittat sin plats i tillvaron<br />

i Kalix.<br />

– Jag gillar Kalix för närheten till så många<br />

olika sorters helt fantastisk natur. Kalixborna<br />

gillar jag för deras benägenhet att hjälpavarandra,<br />

och för deras obenägenhet att stressa i<br />

onödan.<br />

Trivs bra i Kalix<br />

För några år sedan vidareutbildade Jenny sig<br />

till distriktssköterska för att på så sätt ha en<br />

tryggare anställning inför framtiden i Kalix.<br />

Mattias arbetar idag som projektledare på<br />

BillerudKorsnäs i Karlsborg.<br />

– Visst kan vi ibland drömma om andra<br />

möjligheter yrkesmässigt men vi trivs ju så<br />

väldigt bra här. Jag har ett roligt jobb, jag har<br />

vänner och familj nära. Livet här är mindre<br />

stressigt och allt är lite billigare - man får mer<br />

för pengarna här, säger Jenny.<br />

Och hon ser också en annan fördel med<br />

Kalix:<br />

– Nu när barnen blir äldre kan jag känna<br />

att vi inte hade velat släppa iväg dem själva i<br />

Göteborg men här känns det mycket tryggare,<br />

säger Jenny.<br />

– Det är bra att ha bott någon annanstans så<br />

att man vet vad man har att jämföra med. Nu<br />

har vi valt att flytta till Kalix och bo här, jag<br />

har valt att flytta hem.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong> 13


Hundintresse förenar inflyttade Kalixbor<br />

Alla hundintresserade är välkomna till Kalix Brukshundklubb, det<br />

spelar ingen roll vilken typ av hund du har eller vem du är.<br />

– I klubben har vi många som är hemvändare eller inflyttade från<br />

andra städer. Det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna, säger<br />

Sanna Hänninen som är sekreterare i klubben och själv inflyttad.<br />

Hanna Samuelsson, Cecilia Westerlund, Piia<br />

Rantala och Nathalie Larsson Festin har alla<br />

olika hundar och ambitioner. Vad de har gemensamt<br />

är att de älskar hundträning, och att<br />

ingen av dem kommer från Kalix ursprungligen.<br />

Det gemensamma intresset fyller en betydande<br />

social funktion för medlemmarna.<br />

Nathalie och pojkvännen Mattias flyttade till<br />

Göteborg för att studera - Mattias på Chalmers<br />

och Nathalie på Göteborgs universitet.<br />

Men efter bara ett år hade paret fått nog av<br />

staden och studentlivet.<br />

– Jag började plugga arkeologi och webbdesign,<br />

men jag upptäckte snabbt att det inte<br />

kändes rätt. Livet i Göteborg passade oss inte<br />

alls, berättar Nathalie.<br />

Ville till mindre ort<br />

Hon kommer Väse, som ligger några mil utanför<br />

Karlstad.<br />

– Jag växte upp på landet, långt från närmaste<br />

asfaltbit. Det fanns bara sju hus i byn, helt<br />

perfekt!<br />

En lite mindre bostadsort låg med andra ord<br />

redan högt på önskelistan, när Nathalie av en<br />

– Vi har roligt när vi tränar tillsammans. Det<br />

är en chans att träffa och umgås med andra<br />

hundägare som delar dina intressen, säger Cecilia<br />

som flyttade till Kalix för mer än 12 år sen.<br />

Vill utveckla verksamheten<br />

Kalix Brukshundklubb har funnits i många<br />

tillfällighet sökte jobb på Mirror i Kalix. Efter<br />

en telefonintervju hösten 2010 anställdes hon<br />

som webbdesigner på företaget.<br />

– Ett par veckor senare packade vi ihop vårt<br />

liv i Göteborg och hoppade på ett nattåg, till<br />

en liten ort jag knappt visste existerade ett par<br />

månader tidigare.<br />

”En tursam slump”<br />

Att komma till den nya lägenheten i Kalix i<br />

mitten av december - med mörkret och all snö<br />

- var något av en chock för paret.<br />

Men det avskräckte inte Nathalie och Mattias,<br />

år 2012 skaffade de ett hus i Kalix och idag<br />

jobbar bägge på Mirror. De har inga planer på<br />

att lämna orten.<br />

– Det var en tursam slump att vi hamnade i<br />

Kalix. Allt är bättre för oss här uppe, det är en<br />

Hanna Samuelsson, Cecilia Westerlund, Piia Rantala<br />

och Nathalie Larsson Festin är alla inflyttade till Kalix,<br />

och de förenas även genom sitt stora hundintresse.<br />

år och har ungefär 100 medlemmar. I år har<br />

klubben aktivt arbetat med att utvärdera verksamhetsinriktning<br />

och mål.<br />

– På våra medlemsmöten har vi diskuterat<br />

vilka vi är och vad vi vill, samt hur vi kan utveckla<br />

och förbättra vår verksamhet. Vi ser det<br />

som en liten nystart, berättar Sanna.<br />

Träning med tävlingsmål<br />

Under hösten har klubben startat upp helt nya<br />

träningsgrupper inom olika hundsportgrenar,<br />

där medlemmarna tränar med tävling som<br />

mål. Syftet är bland annat att uppmuntra fler<br />

till att börja tävla.<br />

– Klubben har många väldigt duktiga ekipage<br />

i både bruksgrenarna och tävlingslydnad. Det<br />

finns mycket kompetens i klubben. Det vore<br />

roligt om vi kunde få ännu fler som åker och<br />

representerar Kalix Brukshundklubb på tävlingar<br />

runt om i distriktet, säger Sanna Hänninen.<br />

Flytten till Kalix var en lyckad chanstagning<br />

För sex år sedan flyttade en 20-årig Nathalie Larsson Festin till Kalix<br />

tillsammans med sin sambo Mattias. Flytten var en chansning, och när<br />

hon fick jobb som webbdesigner i Kalix visste hon inte ens var orten låg.<br />

– Allt ovanför Gävle var okänt för mig, jag hade aldrig varit norr om Mora!<br />

14 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong><br />

Alla typer av hundar<br />

är välkomna till<br />

Kalix Brukshundklubb.<br />

Nathalie Larsson Festin trivs jättebra i Kalix, och med<br />

jobbet som webbdesigner på Mirror.<br />

annan livskvalitet helt enkelt.<br />

Nathalie berättar att hon älskar den riktiga<br />

vintern med all snö och kontrasten mot ljuset<br />

på sommaren. Hon fastslår att Kalix har<br />

mycket att erbjuda, både vad gäller arbetsliv<br />

och fritid.<br />

– Jag trivs jättebra på mitt jobb, det finns<br />

utvecklingsmöjligheter och jag tror att<br />

IT-branschen går bra här uppe. Dessutom är<br />

Kalix jättefint, lagom stort och naturen här är<br />

ett stort plus.


Fullt hus på Bröts språkcafé, ovan.<br />

Till vänster ser vi gäster vid Röda Korsets<br />

språkcafé brottas med övningar i svenska.<br />

Mer om språkcaféerna<br />

→ Röda Korsets Språkcafé<br />

Plats: Strandgatan 20 (ABF:s lokaler)<br />

Öppet: söndagar klockan 14.00-16.00<br />

→ Teaterföreningen Bröt - Nya vänner i Kalix<br />

Plats: Tallhedsgatan 1 (gamla Missionskyrkan)<br />

Öppet: måndagar klockan 18.00-20.00<br />

→ Mer information finns bland annat i Face<br />

bookgruppen ”Jalla Jalla Kalix”.<br />

Fika, umgås och dela med dig på språkcafé<br />

Har du missat att Kalix fått fler caféer? Både Röda Korset och Teaterföreningen<br />

Bröt har numer språkcaféer där nysvenskar och ”gamla”<br />

Kalixbor kan fika och lära känna varandra.<br />

– Det är som vilket café som helst, förutom att fikat är gratis, säger<br />

Lotta Larsson på Röda Korsets språkcafé.<br />

Det är söndag, och klockan närmar sig två på<br />

eftermiddagen när Lotta Larsson och Hasan<br />

Homsi från Röda Korset i Kalix öppnar dörrarna<br />

till språkcaféet.<br />

– Från början var det bara tänkt som en<br />

social mötesplats där nysvenskar och inbitna<br />

Kalixbor skulle kunna träffas och ta en fika.<br />

Sedan var det fler som ville träna svenska än<br />

vad det fanns svenskspråkiga på plats så jag<br />

började skriva ut övningar från nätet, berättar<br />

Lotta Larsson och fortsätter:<br />

– Förra gången var det några män som tyckte<br />

att det var för enkelt, därför har jag skrivit ut<br />

lite mer avancerade ordförståelseövningar till<br />

idag.<br />

Vill locka fler svenskspråkiga<br />

Det dröjer inte länge förrän de nämnda männen<br />

dyker upp, och snart är de djupt inne i<br />

övningarna.<br />

De hjälper varandra, letar ordförklaringar<br />

och översättningar på internet och frågar de<br />

enstaka svenskspråkiga gästerna när de kör<br />

fast. Att det kommer så få med svenska som<br />

modersmål är något som både gästerna och<br />

arrangörerna vill förändra.<br />

– Det är inte alltid så lätt att komma in i samhället<br />

och lära känna Kalixborna. Språkcaféet<br />

är en bra mötesplats. Här kan man träffas utan<br />

krav, bara ta en fika och surra lite, säger Lotta.<br />

Fika och dans hos Bröt<br />

På måndagskvällarna har Teater Bröt öppet för<br />

språkcafé under parollen ”Nya vänner i Kalix”.<br />

Marianne Lindgren från Teater Bröt förklarar<br />

att föreningen här bjuder på kaffe, saft och<br />

fikabröd.<br />

– Jag tänkte att vi har fina lokaler, vi har kaffe<br />

och vi kan baka, varför inte öppna ett café där<br />

nyanlända kan möta gamla Kalixbor?<br />

Så blev det och föreningens samtliga anställda<br />

är idag involverade i verksamheten. Förutom<br />

Marianne är den här kvällen också Lars Johansson<br />

och Gustav Strömbäck på plats. Det<br />

hörs många glada skratt och försök att lära sig<br />

nya språk. För trots att det oftast handlar om<br />

att lära sig svenska får också Lars, Marianne,<br />

Gustav och övriga deltagare lära sig en del ord<br />

på arabiska, persiska och baluchiska.<br />

Under språkcaféets sista timme uppmuntras<br />

gästerna att röra på sig. Musik hörs från danslokalen<br />

och det dröjer inte länge förrän dansledaren<br />

Norma Jakobsson fått alla att komma på<br />

fötter och röra sig i takt med musiken.<br />

– När vi frågade gästerna vad de vill göra var<br />

det många som nämnde dans. Då kom jag direkt<br />

att tänka på Norma och hon ville gärna bli<br />

vår salsamentor, förklarar Marianne Lindgren.<br />

Fika och kravlöst umgänge<br />

De flesta som kommer till språkcaféerna är<br />

asylsökande från Syrien, Afghanistan och Irak<br />

som väntar på uppehållstillstånd.<br />

Några har varit i Sverige i nästan ett år och<br />

talar bra svenska medan andra nyss anlänt och<br />

knappt kan ett ord.<br />

För dig som funderar på att komma men inte<br />

riktigt vet vad det innebär har vi här sammanställt<br />

de viktigaste punkterna:<br />

• Kom och gå när du vill, var med en halvtimme<br />

ibland eller kom varje gång. Söndagar med<br />

Röda Korset och måndagar med Bröt är det<br />

som gäller.<br />

• Du kan prata med vem du vill om vad du vill.<br />

Eller inte prata alls.<br />

• Du behöver inte ha något med dig, och du<br />

behöver inte ha några särskilda förkunskaper.<br />

• Både hos Röda Korset och hos Teater Bröt är<br />

fikat gratis.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong> 15


SSC Lindvalls har tillverkat och monterat all tak- och<br />

väggpanel i Karolinska Institutets Aula Medica.<br />

Snickeriet i Kalix tillverkar bland<br />

annat inredningen till prestigefyllda<br />

lyxlägenheter i Stockholm.<br />

Här ser ni kök respektive trädetaljer<br />

på walk in closet.<br />

Visste du att SSC Lindvalls…<br />

→ har en modern maskinpark som matchar de allra största i<br />

branschen?<br />

→ samarbetar med Part AB och gör vissa specialprodukter för<br />

dem?<br />

→ har investerat cirka 4 miljoner kronor under 2015-<strong>2016</strong>?<br />

→ levererat inredning till bland andra Sveriges dyraste bostadsrätt<br />

i Stockholm, Karolinska Institutets Aula Medica, Stockholm<br />

Waterfront, Kulturens hus i Luleå och Hotell Gothia Towers?<br />

Det lilla snickeriet med de stora kunderna<br />

SSC Lindvalls i Kalix har en maskinpark som få svenska konkurrenter<br />

kan mäta sig med. Med den senaste tekniken tillverkar företaget<br />

främst inredning och paneler, bland annat till Stockholm Waterfront,<br />

Karolinska Institutet och Mall of Scandinavia i Solna.<br />

– Att vi har en fabrik i framkant skapar möjligheter och genererar<br />

jobb, konstaterar ägaren Mats Lindvall.<br />

Familjeföretaget Lindvalls snickeri har funnits<br />

i Kalix sedan 1920-talet, och har idag en<br />

industrilokal på 2 700 kvadratmeter med 17<br />

anställda. Här produceras främst paneler och<br />

skåpinredning till stora bolag, myndigheter<br />

och organisationer.<br />

Stora uppdrag genom SSC<br />

Idag är det Mats Lindvall som äger och driver<br />

verksamheten, vilken sedan 1959 ingår i koncernen<br />

SSC, Skellefteå Snickericentral. SSC<br />

vänder sig uteslutande till företag, och består<br />

av åtta mindre producenter som gått samman<br />

för att kunna erbjuda fler produkter och ta sig<br />

an större helhetsuppdrag.<br />

– Om vi varit själva i det här hade vi aldrig<br />

kunnat ta eller få uppdrag på den nivå som<br />

vi gör idag. Det handlar om projekt i miljonklassen,<br />

och utan SSC i ryggen hade köparna<br />

nog inte vågat anlita ett litet företag som vårt,<br />

berättar Mats Lindvall.<br />

Fördel att vara från Norrland<br />

På senare år har SSC Lindvalls skapat sig ett gott<br />

rykte bland kända arkitekter, som gärna anlitar<br />

företaget när de inleder nya uppdrag. Mats<br />

fastslår också att det är positivt att vara ett Norrlandsföretag<br />

när man gör affärer i övriga Sverige.<br />

– Vi har märkt att de känner en trygghet i att<br />

vi är ett norrländskt snickeri. De ser oss som<br />

16 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong><br />

prestigelösa och pålitliga, och vi jobbar hårt för<br />

att alltid leva upp till den bilden.<br />

Kommande rekryteringsbehov<br />

Merparten av Lindvalls anställda har en gedigen<br />

bakgrund inom trä och snickeri, men<br />

både arbetsmarknaden och arbetssättet gör att<br />

det mest troligt kommer att se annorlunda ut i<br />

framtiden.<br />

Den toppmoderna maskinparken inkluderar<br />

bland annat en plattsåg med integrerat<br />

robotstyrt plocklager och en kantlistmaskin<br />

som inte lämnar några synliga fogar.<br />

– Det går bra för oss och vi har hittat en bra<br />

balans idag men ambitionen finns att öka omsättningen<br />

och växa lite på sikt. Sedan har vi en<br />

del pensionsavgångar de kommande åren så vi<br />

kommer att behöva anställa, berättar Mats och<br />

fortsätter:<br />

– Det finns få utbildningar som ger de rätta<br />

kunskaperna, men hittar vi någon med intresset<br />

och engagemanget att vilja lära sig yrket kan<br />

det väga upp bristen på utbildning.<br />

Framtid med nya kompetenser<br />

Branschen går allt mer ifrån handarbete till arbete<br />

med maskiner och processer, utvecklingen<br />

innebär också att Lindvalls snickeri kan tänka<br />

sig att anställa personer med andra bakgrunder<br />

i framtiden.<br />

– Många gånger är det mer av en projektledare<br />

vi behöver, samtidigt är det också alltid<br />

bra att ha kunskaper om verksamheten, säger<br />

Mats.<br />

Investeringar skapar möjligheter<br />

På senare tid har företaget gjort flera stora investeringar.<br />

Mats berättar ett det både är för att<br />

ge medarbetarna en mer ergonomisk arbetsplats,<br />

och för att kunna ta jobb som snickeriet<br />

annars inte kunnat få.<br />

– Vi färdigställer precis inredningen till ett<br />

flertal lyxlägenheter i centrala Stockholm.<br />

Mats Lindvall berättar att de fick jobben på<br />

grund av ett väldigt specifikt önskemål.<br />

– Arkitekten önskade skåpluckor utan synliga<br />

kantlistfogar, vilket vi var ensamma om att<br />

kunna leverera då vi precis hade investerat i<br />

en maskin som kan detta. Jag råkade ha en<br />

provbit i väskan när vi mötte upp den aktuella<br />

arkitekten och på den vägen är det.


Här föds innovativa hållbara förpackningar<br />

De flesta Kalixbor känner till pappersbruket i Karlsborg, men färre vet<br />

nog att här utvecklas världsledande säck- och kraftpapper. På Billerud-<br />

Korsnäs jobbas dessutom dagligen med hållbar utveckling, något som<br />

företaget också har prisats för.<br />

Ett fyrtiotal olika yrkesroller är representerade<br />

bland BillerudKorsnäs 380 anställda i Karlsborg.<br />

Några av dessa återfinns vid säcklaboratoriet,<br />

vilket etablerades 2006 men fortfarande<br />

är relativt okänt utanför fabriksbyggnaden.<br />

Människan i fokus<br />

Peter Åström och Jonas Almqvist är utvecklingschefer<br />

inom olika områden, och de berättar<br />

att personalen här enbart arbetar med<br />

förpackningsutveckling.<br />

– Vi arbetar utifrån ett behov, med människan<br />

i fokus, berättar Peter och Jonas utvecklar<br />

resonemanget:<br />

– Det handlar om att hitta nya lösningar på<br />

problem eller behov som användaren har.<br />

Kan förändra en bransch<br />

Många gånger handlar uppdragen om att<br />

analysera befintliga förpackningar och hitta<br />

förbättringar. Men ibland kan det till och med<br />

bli så att personalen utvecklar och förändrar<br />

en hel bransch. Det var precis det som hände<br />

när säcklaboratoriet tog fram den nya cementsäcken<br />

D-Sack i samverkan med Lafarge-<br />

Holcim, en av världens största tillverkare av<br />

byggmaterial.<br />

Säcken som försvinner<br />

Samarbetet började med att den världsledande<br />

producenten sökte en partner för att utveckla<br />

en ny cementförpackning, med fokus<br />

på förbättrad arbetsmiljö för alla som arbetar<br />

med produkten.<br />

Utvecklarna vid BillerudKorsnäs i Karlsborg<br />

var tidigt inne på att säcken skulle kunna<br />

kastas in hel i cementblandaren, och de vann<br />

också uppdraget på det förslaget.<br />

En cementsäck som löses upp i blandaren<br />

skulle nämligen skapa många mervärden<br />

för kunden, så som effektivisering av arbete,<br />

bättre arbetsmiljö, mindre avfall och ökad<br />

lönsamhet.<br />

– Svårigheten bestod främst i att få till en<br />

säck som klarar att skydda innehållet från<br />

väta och fukt, men samtidigt kan brytas ner<br />

tillsammans med vatten när den ska användas,<br />

berättar Jonas Almkvist.<br />

BillerudKorsnäs i Karlsborg...<br />

→ är Kalix kommuns största privata arbetsgivare<br />

med cirka 380 anställda.<br />

→ har en produktionskapacitet på 300 000 ton per år.<br />

→ producerar kraftpapper, vitt säckpapper och<br />

avsalumassa.<br />

Prisades för innovation<br />

Tre och ett halvt år och 1 500 prototyper<br />

senare är succén ett faktum, och den nya<br />

cementsäcken kan komma att förändra en hel<br />

bransch. År 2015 vann D-Sack också Pulp &<br />

Paper Internationals pris för innovation inom<br />

hållbara förpackningar.<br />

Efter framgångarna ser Peter nu väldigt ljust<br />

på framtiden.<br />

– Många tror att det ser mörkt ut för pappersindustrin<br />

men det är faktiskt tvärt om.<br />

Inom förpackningsindustrin ersätts till exempel<br />

nu plast med papper, eftersom det är<br />

ett mer<br />

hållbart alternativ.<br />

Omfattande nyrekryteringar<br />

Elever från bland annat Luleå tekniska universitet<br />

tas årligen emot i Karlsborg, som<br />

trainees och för examensjobb inom relevanta<br />

ämnen.<br />

Det är en investering för framtiden. Inom<br />

fem till tio år kommer nämligen cirka 150<br />

personer från nuvarande personalstyrka att<br />

gå i pension. Samtidigt är förhoppningen att<br />

växa, vilket innebär att omfattande nyrekryteringar<br />

är att vänta.<br />

– Vi vet att vi är en attraktiv arbetsgivare då<br />

vi vunnit priser för detta, men det är förstås<br />

något som vi ständigt arbetar för, understryker<br />

pappersbrukets kommunikatör Viktor<br />

Pettersson.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong> 17


Visste du att SCA…<br />

→ har försäljning i ungefär 100 olika länder?<br />

→ har en mängd olika varumärken för olika typer av<br />

produkter och marknadsområden? Bland dessa märks<br />

starka nordiska varumärken som Libresse, Libero och<br />

Edet samt globala markandsledare som Tork och Tena!<br />

→ är Europas största privata skogsägare?<br />

→ har omkring 44 000 medarbetare, varav cirka 40 i<br />

Norrbotten?<br />

→ Omsatte cirka 115 miljarder kronor under 2015?<br />

SCA gör global succé med hygienprodukter<br />

SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) är ett norrländskt skogsindustriföretag som under lång tid haft ett eget<br />

skogsinnehav från Sundsvall och norrut. På senare tid har företaget vuxit till ett globalt hygienföretag, och<br />

produktionen av hygienprodukter som mjukpapper utgör idag kärnverksamheten.<br />

Kalixkontorets två huvudarbetsuppgifter är<br />

att sköta bolagets egna skogar, och att skaffa<br />

råvaror till dess industrier genom privata<br />

skogsägare.<br />

– Jag bidrar till att det alla årets dygn och<br />

timmar ryker ur skorstenarna i Munksundet,<br />

säger Lars Lundkvist som är virkesköpare på<br />

SCA.<br />

Massabruken i Norrland förser industrierna<br />

ute i världen med pappersmassa som förädlas<br />

till färdiga produkter. Munksund utanför Piteå<br />

är det nordligaste av skogsbolagets massabruk.<br />

Råvara från privata skogsägare<br />

Bolagets egna skogsinnehav räckte en gång i<br />

tiden för att förse produktionen med råvara,<br />

men idag är industrisektorn så omfattande<br />

att skogsinnehavet bara täcker omkring halva<br />

råvarubehovet. Den andra halvan köps in från<br />

privata skogsägare.<br />

– Det är där min roll kommer in. Jag jobbar<br />

i Kalix och Haparanda för att köpa avverk-<br />

Skogsjätte förser lokala företag med råvara<br />

Sveaskog är Sveriges största skogsägare, och bolaget har till uppgift att<br />

sköta svenska folkets skog. Det handlar om att leverera skogsprodukter<br />

till lokala kunder, främst i form av timmer och massaved. Kalix är huvudort<br />

för verksamheten från Kalix upp till Kiruna.<br />

ningsrätter av privata skogsägare, berättar Lars<br />

Lundkvist.<br />

I Norrbotten har SCA ungefär 40 anställda,<br />

men det sköter bara en liten del av verksamheten.<br />

– Vi köper in mer tjänster än vad vi har anställda.<br />

I Kalix finns exempelvis maskinentreprenörer<br />

och virkestransportörer som arbetar<br />

åt oss. Och de har själva ett antal anställda.<br />

Skogsbruket genererar en hel del arbetstillfällen<br />

i andra led.<br />

En stor andel av Sveaskogs leveranser går till<br />

pappersbruket BillerudKorsnäs i Karlsborg.<br />

Erik Levén som är Sveaskogs resursområdeschef<br />

i norra Norrbotten berättar att bolaget är<br />

en av massafabrikens största leverantörer, och<br />

den i särklass största till Setra Rolfs.<br />

– Sveaskogs kunder är framför allt lokal industri,<br />

men en väldigt stor del av de förädlade<br />

produkterna går sedan till export globalt.<br />

Anlitar många entreprenörer<br />

Sveaskog har ett 40-tal anställda som sköter<br />

skogen i området norra Norrbotten, men Erik<br />

förklarar att de har god hjälp utifrån.<br />

– Vi anlitar mycket entreprenörer, det kan<br />

vara transport, avverkning, skogsskötsel och<br />

plantering till exempel. Så det är runt 150 personer<br />

till, utöver de 40.<br />

18 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong><br />

Superviktig naturbruksutbildning<br />

Många av Sveaskogs anställda har gått på naturbruksgymnasiet<br />

i Kalix, det gäller framför<br />

allt yngre maskinförare men även flera områdesansvariga.<br />

– Vi ser väldigt tydligt att våra entreprenörer<br />

har lättare att få tag i duktigt folk här i Kalix än<br />

på många andra orter.<br />

Erik Levén fastslår att naturbruksgymnasiet<br />

i Kalix är superviktigt för hela skogsnäringen i<br />

Norrbotten.<br />

– Vi försökte göra vad vi kunde när det var tal<br />

om att naturbruks skulle försvinna från Kalix.<br />

Skoglig Samverkan har kämpat - och vi via<br />

dem - för att få behålla utbildningen i Kalix.<br />

Det blev ju så i slutändan, och det är vi mycket<br />

glada för.<br />

Sveaskogs kontor i Kalix har övergripande ansvar för<br />

verksamheten från Kalixområdet upp till Kiruna.<br />

Erik Levén är resursområdeschef för Sveaskog i norra<br />

Norrbotten


Naturbruksgymnasiet under kommunens vingar<br />

Den 1 augusti tog Kalix kommun över naturbruksgymnasiet från landstinget.<br />

Det innebär att programmet nu integreras med kommunens<br />

övriga gymnasieutbildningar.<br />

–Vi ser just nu över verksamheten och rustar för framtiden, säger rektor<br />

Mona Sundqvist.<br />

Naturbruksgymnasiet i Kalix utbildar gymnasieungdomar<br />

mot träindustri, lastmaskiner och<br />

skog. Skolan förser skogsindustrin i länet med<br />

viktig arbetskraft, och i år hade programmet<br />

hela 32 elever i årskurs 1. Mona Sundqvist<br />

hoppas att det bara är början på en positiv<br />

trend.<br />

– Jag tror det finns en enorm potential och<br />

mycket att utveckla ännu. Vi tar ingenting för<br />

givet, men det finns en enorm kraft och ökad<br />

framtidstro bland elever och personal. Skogsnäringen<br />

behöver väldigt mycket folk, och många<br />

elever får jobb nästan direkt efter skolan.<br />

Marknadsföring till asylsökande<br />

Två viktiga bitar framöver är den långsiktiga<br />

planeringen för skolans verksamhet, och<br />

marknadsföringsarbetet. Naturbruksgymnasiet<br />

har bland annat fört diskussioner med<br />

Migrationsverket som via ett pilotprojekt<br />

med Skogsstyrelsen jobbar med riktad<br />

marknadsföring av de gröna näringarna till<br />

asylsökande.<br />

– Det är väldigt spännande, vi får se om<br />

det kan komma något av det. Någon form av<br />

utbildning riktad till vissa grupper i samhället<br />

exempelvis, säger Mona.<br />

Branschens kamp för Kalix naturbruksgymnasium<br />

Paraplyorganisationen Skoglig Samverkan i Norrbotten samlar länets olika aktörer<br />

inom skogsbruk, med avsikt att främja tillväxt, produktion och förädling samt sprida<br />

kunskap om skog och skogsbruk.<br />

– Vi har en bred förankring med de som har intresse av skogsbruket. Alla större<br />

aktörer är med, berättar verksamhetsledare Ulf Sandström.<br />

Utvecklas med branschen<br />

Skolan har också regelbundna programråd<br />

med företag inom branschen. Genom att ta<br />

till sig av företagarnas synpunkter, kan utbildningen<br />

anpassas för att göra eleverna mer<br />

anställningsbara.<br />

– Vår tanke är att utveckla värdföretag, där<br />

vi tillsammans med entreprenörerna i länet<br />

kommer överens om ett antal företag som tar<br />

emot våra elever, berättar Mona.<br />

Naturbruksgymnasiets elever gör totalt 15<br />

veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) fördelat<br />

på tre år, och Mona Sundqvist förklarar att värdföretagen<br />

här skulle spela en avgörande roll.<br />

– Idén är att eleverna ska komma till samma<br />

företag varje år, nästan som en internutbildning.<br />

Det skulle bli en kvalitetshöjning för<br />

eleverna men också för företaget som vet vem<br />

de får tillbaka. Vi är inte riktigt där än, men<br />

det är en vision.<br />

Ulf Sandström förklarar att den största insats<br />

organisationen gör för Kalix idag är att marknadsföra<br />

ortens naturbruksgymnasium.<br />

Det är också det han huvudsakligen jobbat med<br />

under det senaste året, och genom Skoglig Samverkan<br />

har han också kämpat för att Kalix över<br />

huvud taget ska få ha kvar naturbruksgymnasiet.<br />

Inarbetat varumärke<br />

När Ulf började jobba för att rädda naturbruksgymnasiet<br />

fick han snabbt stöd av branschen,<br />

som ville ha kvar det inarbetade varumärket<br />

”Naturbruks i Kalix”. Kalix kommun och landstingsledningen<br />

i Norrbotten kontaktades, och<br />

de diskussioner som fördes gav resultat.<br />

– För ett år sedan visste inte vi i branschen vad<br />

som skulle hända. Det var ingen självklarhet att<br />

utbildningen skulle vara kvar i Kalix, men det<br />

var bra diskussioner och vi är såklart väldigt<br />

glada att det gick vår väg. Det har varit en resa.<br />

Stor enighet i branschen<br />

Ulf berättar att han under sina 40 år i branschen<br />

aldrig sett en uppslutning som den runt naturbruksgymnasiets<br />

vara eller icke vara.<br />

– Det är faktiskt lite unikt att branschen är så<br />

enig som den var här. Det är ett sätt att visa att<br />

vi värnar om en bra skogsutbildning, som vi<br />

tycker ska få finnas i Kalix.<br />

Ulf Sandström är verksamhetsledare för organisationen<br />

Skoglig Samverkan i Norrbotten, och en av förkämparna<br />

som räddade Naturbruksgymnasiet i Kalix<br />

Det är viktigt att kunna erbjuda en kvalitativ<br />

utbildning, bra maskiner och en modern verksamhet,<br />

fastslår Ulf Sandström. Han ser stora<br />

möjligheter att bygga ut och förbättra utbildningen.<br />

– Det finns en utvecklingspotential vad gäller<br />

skolan som ska bli rolig att följa. Framtiden är<br />

väldigt ljus.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong> 19


Kommunal ställer upp för medlemmarna<br />

Kommunals Kalixsektion har förändrats under året.<br />

I stället för en heltidsanställd ordförande har fackförbundet<br />

nu fem deltidsanställda, som alla bemannar<br />

kontoret två dagar per vecka.<br />

– Vi hjälps åt som ett team hela veckan, säger Kalixsektionens<br />

nytillträdde ordförande Mona Rosenlind.<br />

Kommunals personal är större delen av veckan kommunanställda med<br />

helt andra arbetsuppgifter än fackliga, exempelvis inom äldreomsorgen.<br />

– Vi tycker att det är en jättestor fördel att vara kvar på arbetsplatsen och<br />

här två dagar i veckan. Vi är mer medveten om saker som händer, det<br />

känns så för oss i alla fall, förklarar Mona Rosenlind.<br />

Kollegan och styrelseledamoten Maria Andersson instämmer.<br />

– Man ser bägge sidorna av verkligheten. En i verksamheten och en från<br />

den fackliga sidan. Det tycker vi är bra!<br />

Kommunal har cirka 1 100 medlemmar i Kalix, och Mona Rosenlind<br />

Infocenters kärnuppdrag<br />

är att ge Kalix<br />

kommuns invånare god<br />

service. Verksamheten<br />

inkluderar både kommunhusets<br />

reception och kommunens telefonväxel,<br />

de båda funktionerna bemannas av duktig<br />

personal med gedigen kommunkunskap.<br />

Infocenter svarar på alla typer av frågor om<br />

kommunal och offentlig service, men här sker<br />

ingen myndighetsutövning eller handläggning.<br />

Uppdraget är helt enkelt att vägleda till rätt<br />

information, person eller verksamhet!<br />

God kommunikation och samarbete med kommunens<br />

olika förvaltningar är avgörande för att<br />

infocenter ska kunna ge bra service, och förbättra<br />

dialogen med dig som kommuninvånare.<br />

Kalix kommuns webbsida är ett viktigt verktyg<br />

för många kommuninvånare, men vi har även<br />

befolkning utan tillgång till internet. Att erbjuda<br />

kommunal service även på andra sätt är därför en<br />

demokratisk självklarhet, och infocenter har där<br />

ett angeläget uppdrag.<br />

Kalix kommun är förvaltningsområde för finska<br />

och meänkieli, och infocenter erbjuder också<br />

kundservice på dessa språk.<br />

Du når infocenter på 0923-650 00, via infocenter@kalix.se<br />

eller genom ett besök till kommunhuset.<br />

Vi har öppet vardagar klockan 08.00-16.00.<br />

20 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong><br />

Maria Andersson och Kommunals<br />

sektionsordförande<br />

Mona Rosenlind är två i<br />

ett team om fem personer<br />

som tillsammans jobbar för<br />

medlemmarnas bästa.<br />

Infosentterin päätehtävänä<br />

oon antaa<br />

Kaihnuun kunnan<br />

asukkhaile hyvvää<br />

sörvistä. Toiminthaan<br />

kuuluu kunnantalon resepsuuni ja kunnan<br />

telefooniväkseli, molemmat toiminnat miehitetthään<br />

taitavala persunaalila jolla oon laaja<br />

kunnantuntemus.<br />

Infosentteri vastaa kaikinlaishiin kysymykshiin<br />

jokka koskee kunnan ja julkisia sörviksiä,<br />

mutta täälä ei käsitellä asioita eikä tehä<br />

viranomhaistoimintaa.<br />

Tehtävänä oon yksinkertasesti neuvoa oikehaan<br />

tiethoon, henkilöle tai toiminthaan. Hyvä<br />

kommunikasuuni ja yhteistyö kunnan muitten<br />

hallintojen kans oon ratkasevia jotta infosentteri<br />

voipi antaa hyvän sörviksen ja parantaa<br />

dialookia kunnan asukkhaitten kans. Kunnan<br />

veppisivu oon tärkeä väiline monele kunnan<br />

asukhaale, mutta kaikila ei ole tätä maholisuutta.<br />

Siks oon demokraattinen ittesthäänselvyys<br />

ette tarjoama kunnalista sörvistä kans muila<br />

tavoin ja tässä infosentterilä oon tärkeä tehtävä.<br />

Kaihnuun kunta oon suomen- ja meänkielen<br />

hallintoaluekunta, ja infosentteri palvellee kans<br />

näilä kielilä. Saatta yhteyttä infosentterhiin soittamala<br />

0923-650 00, kautta infocenter@kalix.se<br />

tai käynilä kunnantalola.<br />

Meilä oon auki arkisin klo. 08.00-16.00.<br />

Så kontaktar du Kommunal<br />

→ Besöksadress: Idrottsvägen 5 D, Nystadens företagscentrum<br />

(ingång på baksidan)<br />

→ Öppet Måndag-fredag, 09-15<br />

→ E-postadress: kalix.norrbotten@kommunal.se<br />

→ Telefon: 010-442 99 14<br />

förklarar att medlemsantalet har minskat en aning under <strong>2016</strong>.<br />

– Det beror till stor del på pensionsavgångar. Men vi har samtidig rekryterat<br />

många nya medlemmar, främst ungdomar som jobbat under<br />

sommaren.<br />

Hon förklarar att god kommunikation är A och O i den nya organisationen.<br />

– Jag tror inte att det är något som märks utåt, att vi är så många. Den<br />

som har påbörjat ett ärende fortsätter med det. En medlem möts aldrig av<br />

fem olika personer.<br />

De vanligaste medlemsärendena gäller lön och arbetstider, men de två<br />

fackanställda lyfter också fram vikten av god arbetsmiljö.<br />

– Man kan höra av sig med små som stora problem. Inga frågor är dumma,<br />

säger Maria Andersson.<br />

Turbulent år<br />

Genom satsningen Attraktiv Arbetsgivare vill Kalix kommun förbättra<br />

arbetsmiljön för vårdpersonal, visionen är att erbjuda heltid till alla, att<br />

slopa delade turer och att glesa helgtjänstgöringen. Besparingskrav gjorde<br />

dock att omfattningen fick skalas ned under <strong>2016</strong>, något som flera medarbetare<br />

tog hårt. Mona Rosenlind förklarar att mycket tid har gått åt till att<br />

bearbeta upprörda känslor.<br />

– Det har varit väldigt turbulent stundvis, och mycket oro när kommunen<br />

backar ett steg i AAG genom att ta bort löftet om jobb två av fem<br />

helger. Jag tycker att jättesynd om medlemmarna för att det har blivit så.<br />

Infocenter - Infosentteri - Infokeskus<br />

Infokeskuksen päätehtävänä<br />

on antaa<br />

Kalixin kunnan asukkaille<br />

hyvää palvelua.<br />

Toiminta sisältää kunnantalon<br />

vastaanoton sekä kunnan puhelinvaihteen,<br />

molemmat toiminnat miehitetään taitavalla<br />

henkilöstöllä, jolla on laaja kunnantuntemus.<br />

Infokeskus vastaa kaikenlaisiin kysymyksiin jotka<br />

koskevat kunnan sekä julkisia palveluja, mutta<br />

täällä ei käsitellä asioita eikä tehdä viranomaistoimintaa.<br />

Tehtävänä on yksinkertaisesti neuvoa<br />

oikeaan tietoon, henkilölle tai toimintaan.<br />

Hyvä kommunikaatio ja yhteistyö muiden<br />

kunnan hallintojen kanssa ovat ratkaisevia jotta<br />

infokeskus voi antaa hyvää palvelua sekä parantaa<br />

dialogia kunnan asukkaiden kanssa. Kunnan<br />

verkkosivusto on monelle asukkaalle tärkeä<br />

väline, mutta koko väestöllä ei ole tätä mahdollisuutta.<br />

Siksi on demokraattinen itsestäänselvyys<br />

että tarjoamme kunnallista palvelua myös muilla<br />

tavoin ja tässä infokeskuksella on tärkeä tehtävä.<br />

Kalix on suomen- ja meänkielen hallintoaluekunta,<br />

ja infokeskus palvelee myös näillä kielillä.<br />

Saatte yhteyttä infokeskukseen soittamalla 0923-<br />

650 00, kautta infocenter@kalix.se tai käynnillä<br />

kunnantalolla.<br />

Olemme avoinna arkisin klo. 08.00-16.00.


Ju fler kockar desto<br />

trevligare soppa<br />

Här berättar Kalix kommuns koordinator för finska<br />

och meänkieli Maria Vanhapiha om hur hon tidigare<br />

i år besökte en aktivitetsdag med Kalix finska pensionärsförening<br />

Kalixin pirteät.<br />

Det är en torsdag i mitten av november när jag öppnar dörren till Risöns<br />

bygdegård, och doften av köttsoppa möter mig tillsammans med<br />

glada röster från olika delar av byggnaden. Det är matlagningskurs.<br />

Ett tjugotal medlemmar har samlats denna vecka för att ta del av gemenskapen<br />

och samtidigt lära sig laga mat. Vissa bakar lussekatter till<br />

karaoken som föreningen ordnar på äldreboendet Rönngården, andra<br />

dukar borden för stundande lunch och i köket kokas soppa.<br />

‒Vi lagar mest traditionell finsk mat, idag blir det älgköttsoppa och<br />

klappgröt till efterrätt, berättar föreningens ordförande Seija Kaskett.<br />

Vice ordförande Keijo Leppäniemi förklarar att matlagningskursen är<br />

viktig för de som bor ensamma och inte längre orkar laga mat.<br />

– Om det blir mat över får de som vill köpa matlådor till självkostnadspris.<br />

Alla hjälps åt efter förmåga.<br />

Deltagaren Sinikka Loukiainen sitter vid ett av borden och pratar med<br />

sina vänner, för henne tillhör dagen veckans höjdpunkter.<br />

–För mig är det en uppiggande resa att komma hit. Eftersom jag bor<br />

ensam uppskattar jag verkligen att få träffas, prata och äta god mat tillsammans.<br />

Att maten är otroligt god kan undertecknad intyga, jag förflyttades till<br />

min egen barndom och den mat som min mormor brukade laga. Känslan<br />

av den varma gemenskapen och omtänksamheten bar jag med mig<br />

hela dagen.<br />

Föreningen har även andra veckovisa aktiviteter som bingoträffar och<br />

karaokekvällar. Dessutom ordnar gruppen gemensamma resor, framför<br />

allt till Finland.<br />

Mitä useampi kokki<br />

sitä mukavampi keitto<br />

Tässä Kalixin kunnan suomen- ja meänkielen koordinaattori<br />

Maria Vanhapiha kertoo vierailusta suomalaisen<br />

eläkeläisten seuran, Kalixin pirteiden, toimintapäivästä<br />

aiemmin tänä vuonna.<br />

On torstai marraskuun puolivälissä kun avaan oven Risön monitoimitaloon,<br />

ja vastaan tulee lihakeiton tuoksu ja eri puolilta rakennusta<br />

kuuluu iloisia ääniä. On ruoanlaittokurssi. Tällä viikolla parikymmentä<br />

jäsentä on paikalla saadakseen ottaa osaa yhdessäolosta ja samalla oppia<br />

kokkaamista. Jotkut leipovat luciapullia seuran karaoketoimintaan<br />

Rönngårdenin vanhainkodissa, toiset kattavat pöytiä tulevaa lounasta<br />

varten ja keittiössä keitetään keittoa.<br />

‒ Laitamme eniten perinteistä suomalaista ruokaa, tänään on hirvenlihakeittoa<br />

ja jälkiruoaksi lappapuuroa, kertoo seuran puheenjohtaja Seija<br />

Kaskett.<br />

Vara puheenjohtaja Keijo Leppäniemi selittää että ruoanlaittokurssi on<br />

tärkeä yksinäisille jotka ei enää jaksa laittaa ruokaa kotonansa.<br />

‒ Jos jää ylimääräistä ruokaa, saa ostaa ruokalaatikon omakustannushintaan.<br />

Porukalla teemme yhteistoimia ja kaikki auttavat oman kykynsä<br />

mukaan.<br />

Osallistuja Sinikka Loukiainen istuu pöydänääressä ystävien piirissä ja<br />

juttelee, hänelle tämä on yksi viikon kohokohdista.<br />

‒ Tämä on oikea piristysmatka meikäläiselle. Asun yksin niin tämä on<br />

mukava hetki syödä hyvää ja jutella.<br />

Että ruoka maistuu tosi hyvältä voin todella myöntää, mieleeni tuli<br />

oma lapsuuteni ja mummuni ruoanlaitto. Tunteet lämpimästä yhdessäolosta<br />

ja huolehtivaisuudesta olivat mukanani koko päivän.<br />

Seura järjestää myös muita viikoittain tapahtumia kuten bingoa ja<br />

karaokeiltoja. Lisäksi he tekevät yhteisiä matkoja varsinkin Suomeen.<br />

→ Den finska pensionärsföreningen Kalixin pirteät grundades 2007 och har<br />

cirka 50 medlemmar. Vill du veta mer kan du skicka ett e-postmeddelande till:<br />

pirteat@gmail.com<br />

→ Kalixin Pirteät perustettiin vuonna 2007 ja heillä on noin 50 jäsentä.<br />

Lisää tietoja saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:<br />

pirteat@gmail.com<br />

Föreningsstöd som betalades ut under <strong>2016</strong><br />

Fritids- och kulturförvaltningen delade <strong>2016</strong> ut föreningsstöd med<br />

2 443 628 kronor som kontanta bidrag fördelat på 89 föreningar.<br />

Denna grupp består bland annat av idrotts-,<br />

kultur, pensionärs- och handikappföreningar,<br />

samlingslokaler och folkets hus.<br />

Men det igår även föreningar som hjälper<br />

till att spola isbanor i byarna, hålla skoterleder<br />

i körbart skick samt hålla våra fiskesjöar och<br />

elljusspår öppna och tillgängliga.<br />

Till grund för fördelning av föreningsstödet<br />

ligger de regler och riktlinjer som fritids- och<br />

kulturnämnden beslutade den 9 december<br />

2015, paragraf 108.<br />

Är du intresserad av att veta hur<br />

mycket din förening fick?<br />

→ Gå in på www.kalix.se/Uppleva/Foreningar/<br />

och se hela sammanställningen.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong> 21


JSM i Kalix för tredje gången i historien<br />

Den 8-12 mars 2017 arrangerar Kalix skidklubb Junior-SM i längdskidor<br />

för tredje gången i föreningens historia.<br />

Att klubben får arrangera tävlingarna än en<br />

gång är ett gott betyg, och tävlingens generalsekreterare<br />

Lennart Larsson är stolt.<br />

– När vi hade stora SM byggde vi upp en<br />

fantastisk skidstadion, en av Sveriges bästa.<br />

Kalixbornas hyllning till sina framgångsrika damlag<br />

I samband med skyltsöndag den<br />

27 november hyllades fotbollslaget<br />

Assi IF och innebandylaget<br />

Team Kalix IBK av Kalixborna för<br />

sina framgångar under <strong>2016</strong>.<br />

Assi IF tog under hösten <strong>2016</strong> klivet upp i<br />

elitettan efter en dramatisk 2-1 seger i<br />

avgörande kvalmatchen mot Bolstanäs.<br />

Team Kalix IBK blev å sin sida klart för<br />

allsvenskan sedan Frösön sagt bort sin<br />

plats.<br />

Kalixborna tillönskade i samband med<br />

julskyltningen sina elitdamer lycka till inför<br />

kommande säsonger i idrotternas finrum.<br />

22 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong><br />

SM stärkte också Kalix som skidort, och<br />

Lennart Larsson förklarar att det är viktigt att<br />

dra stora namn till Kalix.<br />

– Ungdomar måste se förebilder, för har vi<br />

inga förebilder att visa upp får vi svårt att engagera<br />

nybörjare i skidåkningen.<br />

Av cirka 350 åkare är den stora stjärnan kanske<br />

Sollefteås Ebba Andersson, men Lennart<br />

Larsson hoppas att hemmaåkaren Emma<br />

Ribom också ska kunna utmana.<br />

– Hon är förhoppningsvis i bra form då. Kalix<br />

tillhör landets största skidorter, och har fungerat<br />

som plantskola för många elitåkare.


Den ljusnande framtid är vår...<br />

Det har i sanning varit ett händelserikt år. På många områden<br />

har det känts som att vi ödesmättat står inför stora beslut i<br />

Kalix kommun.<br />

Ska vi skynda på takten av bostadsbyggande, och hur ska vi arbeta för att<br />

göra bredband tillgängligt för kalixborna? Behöver vi ytterligare ett äldreboende,<br />

och en modernare förskola för framtidens läroplan. Kanske behövs<br />

ett nytt elevboende för naturbruksgymnasiet, som upplever en explosionsartad<br />

ökning av ansökningar från hela länet? Hela året har frågorna<br />

varit aktuella, och då nya saker kommer in och kullkastar planerna är det<br />

bara att ta nya tag igen. Mina vänner, stora politiska inriktningsbeslut närmar<br />

sig under 2017 och tänk att vi får vara med när det skapas historia!<br />

Kalix är fantastiskt och unikt på många sätt. Känner du det? Kommer du<br />

ihåg att tala om det för andra också? Framgångsrika företag och fantastiska<br />

idrottsprestationer har fått oss att jubla. Vi behöver elda på Kalix-andan<br />

och ge våra barn, ungdomar och nyanlända en känsla av stolthet för sin<br />

bygd. På så sätt skapar vi Kalixrötter och det är hit man söker sig tillbaka,<br />

det är hit man kommer när man kommer hem.<br />

Just nu pågår ett visionsarbete där du som Kalixbo har möjlighet att dela<br />

med dig av dina tankar om framtidens Kalix. Vad behöver du för att trivas?<br />

Du tar väl chansen att göra din röst hörd!<br />

Jag tillhör den skara som älskar julen. Med åren har vi skalat ner på måsten,<br />

det blir inte många julklappar och till julbordet bidrar många. Julstädning<br />

är för längesedan borta för snabbare insatser, vem ser egentligen dammet<br />

när julljusen tindrar? Gillar man som jag att baka är det rogivande och<br />

ett sätt att komma i julstämning, om inte så finns det många affärer som<br />

bakar väldigt bra.<br />

Slutligen vill jag passa på att tacka alla medarbetare, företagare och övriga<br />

Kalixbor för ert engagemang och er vilja att göra vår vision levande med<br />

omtänksamhet och framtidstro. Jag är glad och tacksam över att få vara en<br />

del av denna gemenskap.<br />

Jag önskar er alla en riktigt god jul<br />

och ett gott nytt år!<br />

Hauskaa joulua ja onnelista uutta vuotta!<br />

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!<br />

Maria Henriksson<br />

Kommundirektör<br />

Ögonblicksbilder från Växa i Kalix <strong>2016</strong><br />

Den 24 november <strong>2016</strong> hölls<br />

rekryteringsmässan Växa i Kalix<br />

för femte gången. Elever och arbetssökan<br />

de var speciellt inbjudna. På plats fick de<br />

träffa lokala arbetsgivare som informerade<br />

om framtida rekryteringsbehov.<br />

Utbildningssamordnare berättade här<br />

också om olika studiemöjligheter.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> DECEMBER <strong>2016</strong> 23


y<br />

Julkrysset<br />

z<br />

MER<br />

SNILL-<br />

RIK<br />

IN-<br />

STINK-<br />

TIVA<br />

INDU-<br />

STRI-<br />

SAM-<br />

HÄLLE<br />

FATTIG<br />

BERGS-<br />

OMRÅDE I<br />

BELGIEN<br />

FIKTIV<br />

PETER<br />

TENN<br />

FINBAK-<br />

VERK<br />

I KOM-<br />

MUN-<br />

VAPNET<br />

ÄR O-<br />

BEMAN-<br />

NADE<br />

BÖJD<br />

VINKEL I<br />

RINK<br />

VALL-<br />

FÄRDAR<br />

TILL SYD-<br />

LIGT LA-<br />

NDSKAP<br />

RUNE<br />

JANSSON<br />

TECK-<br />

NARSIG-<br />

NATUR<br />

YTTER-<br />

LIGARE<br />

121-15<br />

BUGG<br />

ÖVERFART<br />

I ANDRA<br />

ÄNDEN AV<br />

LANDET<br />

BLIXT<br />

FÖR-<br />

SÄKRAR<br />

HUSAR<br />

BLÅÖGD<br />

ALL-<br />

MOGE-<br />

BÅT<br />

OM-<br />

FORM-<br />

ARE<br />

HADE<br />

ROLL I<br />

PARADI-<br />

SET<br />

RULLA<br />

ANDRA<br />

KAM-<br />

MAREN<br />

KAP- EN AV<br />

SELAN- ÖARNA<br />

SKAFF- VISAS<br />

MISSNÖJE<br />

NING<br />

KAKA<br />

OCH TO-<br />

TOSPEL<br />

TRÄF-<br />

FAS<br />

HINNA<br />

SPEFULL<br />

GERILLA<br />

I SYD-<br />

OST-<br />

ASIEN<br />

VIRAS RU-<br />

NT VISS TÄTORT<br />

LEKSAKS-<br />

AXEL<br />

Bild: 7x5 TAPPAT rutor<br />

ANDAN<br />

103-16_<br />

kalix_nov_16.<br />

100<br />

KVM<br />

FN<br />

UTOM-<br />

LANDS<br />

IHOP<br />

FÖRSÄK-<br />

RAD FÖR-<br />

SÄN-<br />

DELSE<br />

SKÄLL<br />

SMÅ-<br />

NINGOM<br />

HERRAR<br />

I ÖVRE<br />

SKIKT<br />

KARNE- I TO-<br />

VALSTAD BAKS-<br />

PLAN- GÖRA<br />

LEVANDE TAN<br />

MÅTT-<br />

LÖSHET<br />

FINNS<br />

ADAS<br />

VISAVI<br />

SNÅRET<br />

KAN<br />

GRÖNSAK-<br />

ER BLI<br />

PIPPI I<br />

FJÄL-<br />

LEN<br />

JÄTTE-<br />

VÅG<br />

KAL<br />

IHOP-<br />

FÄLLT<br />

PAPPER<br />

AN-<br />

KOMST<br />

UTROP<br />

CENTRAL<br />

KAN KO<br />

GÅ I<br />

GAM-<br />

MAT<br />

BO-<br />

LAGS-<br />

FORM<br />

SARV<br />

SNITSA-<br />

RE OCH<br />

KORT<br />

VASS-<br />

BÅT<br />

ISHAVS-<br />

RIKT-<br />

NING<br />

HALV-<br />

GRÄS<br />

PILAR<br />

VILL HA<br />

SLÄPVA-<br />

GN I JUL-<br />

KLAPP<br />

FRÖKEN-<br />

LOKA- CIVIL-<br />

STÅND LEN<br />

YTLIG<br />

MAKE-<br />

UPEN<br />

EXKLU- SOVA<br />

SAMORD- SIVE<br />

NINGEN<br />

BEVEK-<br />

ANDE<br />

RYSK<br />

TV-<br />

KANAL<br />

BYGG-<br />

NAD AV<br />

CEMENT<br />

VERSUS<br />

KORT<br />

OCH<br />

KLENT<br />

SIMPLA<br />

UPP-<br />

SLAGS-<br />

VERK<br />

UTAN<br />

SLUT<br />

HASSE I<br />

RUTAN<br />

GAM- ÄR<br />

MALDAN-<br />

ORDNAD<br />

EFTER SEN<br />

HIERARKI<br />

SKRIVANDE<br />

JA I<br />

OLOV FRÅN<br />

NEDER- HULL<br />

<strong>KALIX</strong><br />

TÄR<br />

OCH<br />

OROAR<br />

FIRAS<br />

23 SEP-<br />

TEMBER<br />

ÄR<br />

VISSA<br />

LJUS<br />

STÄLLEN<br />

FÖR BAK<br />

TROJKA<br />

FIRAS<br />

13 JULI<br />

SIGNATUR<br />

SJÖ-<br />

FÅGEL<br />

TÄTTING-<br />

AR<br />

FIXERAR<br />

BLICKEN<br />

KAN<br />

INNE-<br />

BÄRA EN<br />

FÖR-<br />

MÖRK-<br />

ELSE<br />

VITAMIN<br />

SMORD<br />

VÅR TID<br />

KAN PÅL- MAN<br />

SÄTTA ÄNG<br />

SOM 10<br />

MÄSTER-<br />

SKAP<br />

SLING-<br />

RAR<br />

SIG<br />

FÖRPLIK-<br />

TADE<br />

ÄLSK-<br />

VÄRDE<br />

KORT<br />

DOKTOR<br />

GAMMAT<br />

DÖRR-<br />

FÖRSÄLJ-<br />

NING<br />

ÖNSKE-<br />

DRÖM<br />

BESKED<br />

OM RÄTT-<br />

SKIPARE<br />

Bild: 8x6 rutor<br />

103-16_<br />

kalix_nov_16. 2<br />

EN MYR-<br />

DAL<br />

OMORGA-<br />

NISERA<br />

OLOVLIG<br />

FIKTIV<br />

SAGOGÅS<br />

DODEKAN- LAST<br />

ESERÖ ROV-<br />

DJURS-<br />

REST BESTÅND<br />

FRUKT<br />

MINIORT HÖGT<br />

MED KREDIT- MIL-<br />

JÖTÄNK<br />

BETYG<br />

VIDRÖR<br />

BREVAV-<br />

SLUTNING<br />

MOT-<br />

TAGARE<br />

MAKAK<br />

FLOTT ÅK<br />

KORT<br />

ROTE-<br />

RADE<br />

BO-<br />

RICKAN<br />

ÄGER<br />

SKID- HEL-<br />

SKYTTEN<br />

VETES- FORS-<br />

BERG ELD<br />

POST-<br />

LAPP<br />

SÄNDE-<br />

BUD<br />

I ÄND-<br />

ARNA AV<br />

ÖLKÖ<br />

3,14<br />

STRÖM-<br />

FÖRSLAG<br />

I RIKS-<br />

DAGEN<br />

FINSK<br />

PUBLIC KIT<br />

SERVICE<br />

BÖJ<br />

SÄNDER I<br />

ETERN<br />

SPEL-<br />

NING<br />

STAPLA<br />

KÅLLES<br />

GEMÅL<br />

SAIJON-<br />

MAA<br />

KRITIK<br />

PREFIX<br />

MUSIK-<br />

OCH<br />

KONST-<br />

ENS SUFFIX GUD<br />

KNIXA<br />

SKVAL-<br />

LERAKTIG<br />

DOMES- PÅ ÅK<br />

TICE- FRÅN<br />

VILNIUS RADE<br />

TRÄD-<br />

GÅRDS-<br />

VÄXT<br />

KÖR 08:OR<br />

BE-<br />

RÄTT-<br />

ADE<br />

HAR ANSLUTNING<br />

MED FINSKA<br />

JÄRNVÄGSNÄTET<br />

KRING-<br />

GÄRDA-<br />

DES<br />

FIRAS 18/3<br />

LAGER<br />

PRO-<br />

FET<br />

SKRIVAR-<br />

TILL-<br />

VERKARE<br />

MÅLS-<br />

MAN<br />

JA I<br />

OMSK<br />

SYDOST-<br />

ASIEN-<br />

SPRÅK<br />

MJUKA<br />

BRYTER<br />

FREJ<br />

OXUDDE<br />

103-16<br />

KAN<br />

GODIS<br />

STUNDOM<br />

Grattis till de fem personer som vann<br />

Kalixkrysset i InfoKalix nummer 1, <strong>2016</strong>!<br />

De lyckliga vinnarna fick varsin ”Kalixpåse”<br />

med smått och gott.<br />

Thure Sundqvist, Kalix<br />

Mona Gunnari, Kalix<br />

Inger Josefsson, Pålänge<br />

Jan-Erik Gustavsson, Kalix<br />

Sven-Olov Granberg, Nyborg<br />

Vinnarna har underrättats!<br />

Fem priser lottas ut bland<br />

er som hittar lösningen.<br />

Skicka in din lösning<br />

märkt ”Julkrysset” senast<br />

20/1-<strong>2016</strong> via e-post till<br />

infocenter@kalix.se,<br />

alternativt brevledes till:<br />

Kalix kommun<br />

Infocenter<br />

952 81 Kalix<br />

Jag har löst Julkrysset...<br />

I de skuggade rutorna: ____________________________<br />

_____________________________________________<br />

Namn: _______________________________________<br />

Adress:________________________________________<br />

Postnr: _____Postadress: _________________________<br />

Telefonnummer: ________________________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!