Views
1 year ago

verksamhetsbidrag) Verksamhetsbidrag verksamhetsbidrag)

2kmloTb

verksamhetsbidrag) Verksamhetsbidrag

Förslag till verksamhetsbidrag till Handikapporganisationer 2017 Handikapporganisationer Länsföreningar Förslag till Medlems-/ grundbidrag Förslag till verksamhetsbidrag 1 Afasiföreningen i Skåne län 52 135 170 000 222 135 294 150 2 Astma och allergiföreningen i Skåne län 3 Bröstcancerföreningarnas Länsförbund i Skåne Förslag till bidrag 2017 (Medlems-, grund och verksamhetsbidrag) Verksamhetsbidrag 2016 (Medlems-, grund och verksamhetsbidrag) Anmärkning 178 395 29 170 207 565 215 860 - 80 medlemmar 93 100 350 000 443 100 350 610 4 Celiakiföreningen i Skåne län 177 515 55 000 232 515 265 920 Avräkning ca 36 000 5 Cystisk fibros Regionförening i Södra Sverige 6 De Handikappades Riksförbund, Skåne Läns distrikt (DHR) 30 210 36 000 66 210 65 560 108 380 231 200 339 580 333 330 - 123 medlemmar 7 DHB Södra Sverige 54 500 0 54 500 100 920 + 76 medlemmar 8 Diabetesföreningen i Skåne län 180 155 150 000 330 155 309 800 Ej inkommen ansökan Verksamhetsberättelse saknas för 2015 9 Elöverkänsligas förbund i Skåne 34 555 0 34 555 34 910 Ej inkommen ansökan 10 Epilepsiföreningen i Skåne 32 960 110 000 142 960 117 490 Verksamhetsberättelse saknas för 2015

vatten, men bara en bråkdel av Tre fjärdedelar av jordens yta täcks ...
Nr. 4 2008 - Sveriges Fotterapeuter
Vägar för framtidsutveckling konsekvensanalys - KFUM Live ...
200 m iljoner USD angeläget i kampen m ot polio - Rotary ...
Kultur Skellefteås bidragsnormer (pdf, nytt fönster)
EDB Bank och Finans Sverige - IDG
Motioner och utlåtande - MedMera
FBCaren 1 2009 (Page 1) - Ystads Frivillige Bergnings-Corps
Grupp 54 är en sammmanslutning av konstnärer i ... - Galleri 54
Tjänstenäringarnas roll för den ekonomiska tillväxten - WSP Group
Lions Club Täby - Lions Täby
Svenska Atlantkommittén
Störning på AL6 S1-3+S8-9 samt CL9 S1 + SL22 S1-6
Untitled - Sveriges Schackförbund
Årsredovisning 2011 - Svenska institutet
Ã¥rsredovisning 2012 - SVA
Läs mer om Shalom Orphanage här (pdf) - Telegraf
Verksamhetsberättelse 2017 | Sveriges Tvätteriförbund
FN:s SÄKERHETSRÅD
Nummer 7 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
IPs PROGRAM - Lions
Opinion 2004 : en opinionsundersökning från Styrelsen för ...