Views
1 year ago

verksamhetsbidrag) Verksamhetsbidrag verksamhetsbidrag)

2kmloTb

Handikapporganisationer

Handikapporganisationer Länsföreningar Förslag till Medlems-/ grundbidrag Förslag till verksamhetsbidrag 11 FMLS Skåne län 81 385 81 200 162 585 149 530 Förslag till bidrag 2017 (Medlems-, grund och verksamhetsbidrag) Verksamhetsbidrag 2016 (Medlems-, grund och verksamhetsbidrag) Anmärkning 12 FUB Skåne 244 080 50 000 294 080 291 750 + 667 medlemmar 13 Förbundet Blödarsjuka, Södra regionen 27 625 80 000 107 625 131 720 14 Föreningen Autism Skåne 137 750 180 000 317 750 273 300 + 170 medlemmar 15 Föreningen för Blodsjuka i Södra sjukvårdsregionen 16 Föreningen för njursjuka i Sydsverige 17 Föreningen Sveriges Dövblinda, Skåne-Blekinge 18 Föräldraföreningen för dyslektiska barn 35 270 0 35 270 50 610 Ej inkommen ansökan 55 380 185 000 240 380 178 430 25 810 115 000 140 810 138 985 Verksamhetsberättelse saknas för 2015 0 0 0 43 414 Ej inkommen ansökan Verksamhetsberättelse saknas för 2015 19 Hjärnkraft i Skåne län 48 395 134 038 182 433 171 260 Avräkning 21 000 20 Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Skåne län 21 Hjärtebarnsföreningen region syd 272 845 476 000 748 845 441 730 + 959 medlemmar 51 420 0 51 420 150 850 Ej inkommen ansökan Verksamhetsberättelse saknas för 2015 22 Hörselskadades distrikt i Skåne 155 405 147 000 302 405 369 410 + 496 medlemmar

Handikapporganisationer Länsföreningar 23 Intresseförbundet för schizofreni Skåne Förslag till Medlems-/ grundbidrag Förslag till verksamhetsbidrag Förslag till bidrag 2017 (Medlems-, grund och verksamhetsbidrag) Verksamhetsbidrag 2016 (Medlems-, grund och verksamhetsbidrag) Anmärkning 48 560 0 48 560 130 250 + 68 medlemmar 24 Migränföreningen i Skåne 53 785 117 300 171 085 141 110 OBS 25 NHR Skåne 104 420 216 800 321 220 340 840 26 Parkinson Skåne 75 665 212 600 288 265 315 060 27 Psoriasisförbundet Skåne län PSO 28 Rörelsehindrade barn och ungdomar RBU Skåne 145 615 136 430 282 045 331 980 68 680 200 000 268 680 229 100 Ej inkommen ansökan Verksamhetsberättelse saknas för 2015 29 Reumatikerdistriktet i Skåne 301 830 200 000 501 830 461 320 + 160 medlemmar 30 Riksförbundet för mag- och tarmsjuka 31 Riksförbundet för social och mental hälsa Skåne 32 Riksförbundet för trafik- och polioskadade Skåne 33 Skåne Läns Strokeförening 34 Skånes Dövas Länsförbund 93 870 118 000 211 870 187 430 Avräkning 34 000 77 755 225 000 302 755 197 600 + 68 medlemmar 78 470 242 800 321 270 476 290 + 292 medlemmar 75 775 243 000 318 775 342 370 76 820 14 472 91 292 160 660 35 Skånes Stamningsförening 26 110 62 591 88 701 123 450 36 SRF Skåne 104 200 346 000 450 200 462 830

Nr. 4 2008 - Sveriges Fotterapeuter
IPs PROGRAM - Lions
Vägar för framtidsutveckling konsekvensanalys - KFUM Live ...
informationsfolder - Östersunds kommun
framtidsutveckling vägar för - KFUK-KFUM Scout - KFUM Sverige
200 m iljoner USD angeläget i kampen m ot polio - Rotary ...
Lions Club Täby - Lions Täby
vatten, men bara en bråkdel av Tre fjärdedelar av jordens yta täcks ...
EDB Bank och Finans Sverige - IDG
Kultur Skellefteås bidragsnormer (pdf, nytt fönster)
Motioner och utlåtande - MedMera
Bidrag - Båstads kommun
Grupp 54 är en sammmanslutning av konstnärer i ... - Galleri 54
FBCaren 1 2009 (Page 1) - Ystads Frivillige Bergnings-Corps
Procedurhandboken 2010 - Rotary International
Handlingar till riksmötet - Svenska Missionskyrkan
Mer än du anar - Synskadades Riksförbund
Stämmohandlingar 2013 - Förbundet Vi Unga
Nummer 7 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
FINLANDS RÖDA KORS Österbottens svenska distrikt - RedNet
Broschyr Åskskydd - Länsförsäkringar
Tjänstenäringarnas roll för den ekonomiska tillväxten - WSP Group
Mottagningskrav och kontroll av inkommande avfall ... - Avfall Sverige