Views
1 year ago

verksamhetsbidrag) Verksamhetsbidrag verksamhetsbidrag)

2kmloTb

Handikapporganisationer

Handikapporganisationer Länsföreningar 37 Mun- och halscancerföreningen i Södra Sverige 38 Tandvårdsskadeförbundet i Kristianstads- och Malmöhus län Förslag till Medlems-/ grundbidrag Förslag till verksamhetsbidrag 27 790 75 000 102 790 50 680 51 585 110 000 161 585 166 380 Förslag till bidrag 2017 (Medlems-, grund och verksamhetsbidrag) Verksamhetsbidrag 2016 (Medlems-, grund och verksamhetsbidrag) Anmärkning 39 Attention Skåne län 122 955 0 122 955 102 220 + 368 medlemmar 40 Samorganisationen för Skånes Patientförening för prostatacancer ROP 41 Riksförbundet Vuxendöva i Sverige, Skåne Ej inkommen ansökan Verksamhetsberättelse saknas för 2015 71 320 0 71 320 96 270 Ej inkommen ansökan Verksamhetsberättelse saknas för 2015 26 415 0 26 415 75 060 Ej inkommen ansökan 42 Anorexi/Bulimi 30 705 90 754 121 459 101 890 43 ILKO Skåneregionen 51 310 68 478 120 058 119 520 44 Primär immunbrist PIO 25 425 0 25 425 25 450 Ej inkommen ansökan 45 Svenska Down föreningen 51 640 78 575 130 215 50 610 46 Libra i Skåne 25 535 0 25 535 46 190 Ej inkommen ansökan Totalt 9 231 183 9 238 000

Handikapporganisationer Länsföreningar Förslag 2017 Bidrag 2016 HSO, Handikapporganisationernas samarbetsorgan 2 400 000 2 320 000 Projektbidrag 1 000 000 1 023 800 Handikappidrott 400 000 400 000 HandiCampen 88 000 Stöd till föreningar för särskilda insatser för funktionshindrade Lägerverksamhet och anpassningskurser 200 000 150 000 750 000 554 000 Brukarsamverkan 63 817 20 000

Nr. 4 2008 - Sveriges Fotterapeuter
Vägar för framtidsutveckling konsekvensanalys - KFUM Live ...
vatten, men bara en bråkdel av Tre fjärdedelar av jordens yta täcks ...
IPs PROGRAM - Lions
200 m iljoner USD angeläget i kampen m ot polio - Rotary ...
informationsfolder - Östersunds kommun
framtidsutveckling vägar för - KFUK-KFUM Scout - KFUM Sverige
EDB Bank och Finans Sverige - IDG
Motioner och utlåtande - MedMera
FBCaren 1 2009 (Page 1) - Ystads Frivillige Bergnings-Corps
Grupp 54 är en sammmanslutning av konstnärer i ... - Galleri 54
Tjänstenäringarnas roll för den ekonomiska tillväxten - WSP Group
Kultur Skellefteås bidragsnormer (pdf, nytt fönster)
Svenska Atlantkommittén
Störning på AL6 S1-3+S8-9 samt CL9 S1 + SL22 S1-6
Untitled - Sveriges Schackförbund
Årsredovisning 2011 - Svenska institutet
Ã¥rsredovisning 2012 - SVA
Bidrag - Båstads kommun
Mer än du anar - Synskadades Riksförbund
Stämmohandlingar 2013 - Förbundet Vi Unga
Nummer 7 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
FINLANDS RÖDA KORS Österbottens svenska distrikt - RedNet
Verksamhetsberättelse 2017 | Sveriges Tvätteriförbund