Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser

gunthermarder

framtidensgodastad-urbanisering-b

Innehåll

Inledning....................................................................................................................... 5

Sammanfattning............................................................................................................ 6

Definitioner.................................................................................................................... 8

1. Urbaniseringen i siffror................................................................................................. 9

Urbaniseringens drivkrafter......................................................................................... 11

Var går urbaniseringen snabbast idag?......................................................................... 12

Urbaniseringen ur ett utbredningsperspektiv................................................................13

Urbaniseringen sker inte på landsbygdens bekostnad....................................................15

Urbaniseringens påverkan på landsbygden................................................................... 17

Arbetslösheten inte självklart högre på landsbygden.................................................... 19

Större eller mindre klyftor mellan stad och land?......................................................... 19

Kapitlets viktigaste slutsatser....................................................................................... 20

2. Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser............................................. 21

1. Täthet ..................................................................................................................... 22

2. Innovationskraft...................................................................................................... 29

3. Delaktighet...............................................................................................................33

Kapitlets viktigaste slutsatser....................................................................................... 39

3. Används kunskapen om den urbana utvecklingens drivkrafter

och konsekvenser av beslutsfattarna?.......................................................................... 41

Stort forskningsbehov.................................................................................................. 41

Kapitlets viktigaste slutsatser....................................................................................... 42

4. Referenser.................................................................................................................... 43

More magazines by this user
Similar magazines