terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 14 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

for Counter Terrorism (ICCT). 33 Rapporten utgör en av få publikationer som särskilt

belyser finansiella aspekter kopplat till denna problematik och vikten av samarbete

mellan finansiella verksamhetsutövare och statliga myndigheter.

33

Keating Tom, ”Identifying foreign terrorist fighters; The Role of Public-Private Partnership,

Information Sharing and Financial Intelligence”, RUSI, 2015. https://www.icct.nl/wpcontent/uploads/2015/07/OP-FININT_web_low-res.pdf

More magazines by this user
Similar magazines