terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 20 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

Vid närmare kontroll har dock myndigheterna upptäckt att individen inte varit så

sjuk som denne påstått och därför inte borde haft rätt till assistansen. Den resanden

stridande har deltagit i bedrägeriet genom att ange att denne arbetat för den

påstått sjuke trots att så aldrig har skett. Det är inte klarlagt hur mycket den

resande stridande tjänade på bedrägeriet, men dennes anställning varade i tio

månader.

Av Skatteverkets 140 genomförda utredningar har man identifierat tre-fyra fall,

främst i Malmöregionen, där assistansbolag används och där avsatta pengarna ofta

skickas utomlands.

Insamlingsverksamhet

Uppmaning via social media att bidra med pengar till stridande jihadister i Syrien

och Irak är ett förekommande fenomen som vi har belyst i tidigare studier av

tillvägagångssätt för terrorfinansiering. 35 Hur vanligt förkommande denna typ av

insamlande funktion är bland individer och föreningar i Sverige är inte känt.

Däremot finns det personer i Sverige som fyller en funktion att ombesörja

överföring av pengar ner till de områden i Syrien där stridande grupperingar

uppträder. Exempel på tillvägagångssätt för donationer från Sverige till Syrien

beskrivs vidare under sida 27.

Det är också viktigt att understryka att pengar skickas från konfliktområdet i Syrien

och Irak till finansiella kontaktpersoner i Sverige som i sin tur faciliterar och

finansierar rekryter till stridande fraktioner i Syrien. Myndigheter uppger att det

finns ett stort mörkertal i uppskattning av omfattning av insamlingsverksamhet till

dessa syften. Inom ramarna för Skatteverkets ”Snowball” projekt har man

35

M. Normark & M. Ranstorp, Understanding Terrorism Financing: Modus Operandi and National

CTF-regimes, Swedish Defence University, December 2015, p. 21.

More magazines by this user
Similar magazines