terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 21 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

identifierat oredovisade inkomster på enskildas konton i nästan samtliga ärenden

man utrett som berör Syrienresenärer. 36

Bland kretsen av resande stridande från Sverige bedöms ett tiotal ha bedrivit någon

form av systematiskt insamling av pengar från andra personer innan resan.

Beloppen som överförs är vanligen förhållandevis små summor från några hundra

upp till några tusen kronor men där antalet överföringar under en begränsad

tidsperiod kan vara många. I andra fall har ett fåtal överföringar genomförts på

avsevärt större belopp över kort tid.

Den totala summan som resande stridande har samlat in inför avresa har därmed

rört sig om några hundra tusen upp till en miljon kronor. Pengarna förs ofta vidare

till utländska konton som Skatteverket och andra myndigheter inte kan följa. I några

fall har resebyråer använts för överlämning av kontanter eftersom man vill

minimera risker med kontoöverföringar.

Insamlingsverksamhet kan vara en riskfaktor för den resande då interaktion med

andra personer i nära anslutning till resan behöver göras. Sådan verksamhet är

därför mer sannolik att bedrivas av personer som redan befinner sig inom ett

bredare nätverk av islamistiska salafister eller av personer som uppger sig bedriva

insamling för andra syften som t.ex. inom ramen för bistånds- och

välgörenhetsarbete.

Det finns också betydande svårigheter att särskilja transaktioner som omfattar

humanitära syften från det som avses för terrorverksamhet. Det finns information

att Syrienresenärer samlat in pengar genom Facebook upprop med syfte att inskaffa

ambulanser som sedan transporterats ner till okänd mottagare. Samtidigt har

insamlare uppträtt på slagfältet inom ramarna för IS.

36

Exempelvis see: Daniel Olsson, ”Skatteverkets Terrorjakt”, Expressen, 2 December 2016.

More magazines by this user
Similar magazines