terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 22 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

Lån

Att resande ansöker om lån kort tid före avresa från många kreditinstitut där

avsikten att betala tillbaka lånen enligt avtal uppenbarligen inte finns är ett

fenomen som förknippats med resande ner till Syrien och Irak under de tidiga åren

av stridigheterna i Syrien och Irak.

Perspektiven på hur vanligt förekommande det är att resande stridande ansöker om

lån innan avresa skiljer sig dock åt mellan svenska myndigheter. Skatteverket anger

att endast en begränsad andel (ca 10 %) av de resande stridande som utretts har

lånat pengar från kreditinstitut.

Polismyndigheten gör bedömningen att över hälften av alla resande som

identifierats har lånat pengar från kreditinstitut innan avresa. I de flesta fall sker

låneansökan mot mindre kreditinstitut och inte minst genom så kallade SMS-lån där

mindre belopp kan belånas på mycket kort tid. Avgifter för denna typ av lån är ofta

mycket höga och återbetalningstiden kort men för resande stridande som inte har

för avsikt att betala tillbaka lånen utgör denna typ av lån en god möjlighet att

snabbt skapa finansiella tillgångar där risken för att nekas lån på grund av bristande

kreditvärdighet är lägre än vid andra typer av lån.

Marknaden för denna typ av snabblån har utvecklats kraftigt under kort tid och det

finns därför en lång rad av kreditinstitut som erbjuder snabblån på belopp på

mellan tio tusen och femtio tusen kronor (enstaka upp till 75 000 kr). Flertal av de

personer som utnyttjat denna möjlighet har skickat parallella ansökningar om

snabblån till flera olika kreditinstitut vid samma tillfälle. Det har förekommit att en

resenär under en relativt kort period fått ut pengar från åtta olika kreditinstitut,

varav inget har betalts tillbaka. Det finns en variation bland vilka som betalat ut

pengar; från banker till växlingskontor. Detta omfattar även företag som har en

annan huvudverksamhet men som också ägnar sig åt krediter och utgivning av lån.

More magazines by this user
Similar magazines