terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 25 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

lastflak. Bilmodellerna kan ofta observeras i propaganda material från IS i Syrien och

Irak.

Svenska myndigheter ser även att resenärer är avsevärt mycket mer försiktiga med

att använda bankkort som betalningsmetod, sannolikt som en följd av en ökad

medvetenhet om att sådana transaktioner lätt kan spåras. Ökad försiktighet

avseende betalningar gäller i synnerhet strax innan och efter att resan har

påbörjats.

Däremot används vanligen bank- eller kreditkort för att betala biljetterna för resan.

Destinationer som anges när biljetter bokas är i de flesta fall en annan än det

verkliga slutmålet med resan. Syftet med att ange en annan destination vid

resebeställning syftar till att vilseleda myndigheter och resebolag avseende resans

verkliga syfte. Det är därför vanligt förekommande att resande inte fullföljer hela sin

planerade resa enligt resehandlingarna utan att resan avbryts vid en plats på vägen

mot slutmålet där förutsättningar för att ta sig vidare till Syrien och Irak finns.

Det förekommer banktransaktioner från kretsen av radikala islamistiska personer i

Sverige ner till bankkonton i Turkiet som potentiellt sett skulle kunna utgöra inslag

av finansiering av terrorrelaterad verksamhet i regionen. Vad som är mer ovanligt är

att svenska myndigheter observerar att svenska resande genomför kontantuttag i

gränsområden till konfliktzonen. Detta kan innebära att resande tar ut kontanter

innan resan påbörjas eller under resan. De finansiella tillgångar resande har vid

resetillfället transporteras därmed sannolikt in över gränsen mot Syrien och Irak i

kontanter. Ett sådant förfarande utgör ytterligare en åtgärd i syfte att minska

signaleffekterna från resandeverksamhet där betydelsen av att dölja sin position i

närheten av konfliktområdet sannolikt är av största vikt. En annan central faktor

som driver en ökad kontanthantering i dessa sammanhang är att det internationella

banksystemet inte fungerar i stora delar av konfliktområdet.

More magazines by this user
Similar magazines