terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 26 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

Omfattande utförsel av kontanter avsedda för bl.a. terrorfinansiering har upptäckts

i kontrolloperationer genomförda i samverkan mellan Tullverket, Kronofogden och

Polismyndigheten inom ramen för Operation Chimera i oktober 2016 som riktar in

sig på kontroll av in- och utförsel av kontanta medel. 38

Många utnyttjar också möjligheten att skaffa skyddad identitet, vilket försvårar

arbetet för myndigheter. Det är vidare viktigt att poängtera att det finns en

variation inom gruppen resande stridande avseende hur de hanterar pengar och i

vilken utsträckning som banksystemet utnyttjas. Skillnader mellan olika individer i

detta avseende kan bland annat baseras på skillnader mellan etnicitet och kulturella

traditioner. Det går därför inte att betrakta resande stridande som en homogen

grupp avseende finansiella transaktioner och beteenden.

Det finns även uppgifter om ofrivillig finansiering av IS från familjer och släktingar

till IS-resenärer. De kontaktas av IS under invändning att deras söner och döttrar har

problem och behöver pengar som sedan skickas ner. Ett annat upplägg för

finansiering är att IS-resenären själv kontaktar anhöriga och uppger ett behov av

pengar för hemfärd som aldrig sker.

Kriminell verksamhet kopplat till resande stridande

Enligt uppgifter från Polismyndigheten förekommer över hälften av de identifierade

resande stridande i brottsregister. Det finns en variation av brottstyper i de fall som

denna studieverksamhet tagit del av. Då fokus för studien är finansiella aktiviteter

kopplat till resande stridande har den formen av kriminalitet främst studerats. Det

förekommer dock även annan brottslighet, så som:

38 ” Över 600.000 kr avsedda för terrorgrupper beslagtagna”, SVT, 17 november 2016.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/over-600-000-kr-avsedda-for-terrorgrupper-beslagtagna

More magazines by this user
Similar magazines