terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 28 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

Det förekommer ett antal brottstyper som får anses bära en ekonomisk prägel.

Dessa är:


Obetalda lån


Bidragsbrott


Skattebrott


Bedrägeribrott


Kreditskuld


Konkurs


Kreditkortsskuld


Bokföringsbrott

Inom de studerade finansiella fallen ryms alltså en variation av brottstyper och

tillvägagångssätt. Alla finansiella fall kommer inte att beskrivas närmre, men ett

antal kan vara värda att lyfta upp i syfte att ge en fördjupad bild.

I det första fallet har inköp och försäljning av mobiltelefoner skett, i vilket syftet

varit att undanhålla skatte- och momsintäkter. För detta har ett flertal företag

används, där vissa av dem företrätts av eller involverat resande stridande.

Brottsligheten har varit omfattande och lett till att tiotals miljoner har undanhållits

staten. Tillvägagångssättet har kretsat kring inköp av mobiltelefoner från Lettland.

Genom att upprätta skenföretag, använda mellanhänder och flytta pengar mellan

olika företag så har skatte- och momsintäkter undanhållits. Totalt rör det sig om ett

tiotal företag, som har nyttjats i olika hög utsträckning och för olika syften. Två av

företagen har företrätts av, eller involverat resande stridande.

Det första företaget (X) har köpts av en resande stridande samt haft en annan som

VD. Den förstnämnda resande stridande har dömts av tingsrätten för att som

firmatecknare ha åsidosatt bokföringsskyldighet genom att underlåta

penningströmmar på bolagets konto, samt ingått lån som inte betalats tillbaka. Mot

den andra individen pågår rättegång och han är sedan tidigare känd för att röra sig i

jihadist-kretsar. Bland annat har han i sin ansökan som VD för det aktuella företaget

angett c/o-adress hos en känd jihadist. I domen mot den förstnämnda individen

More magazines by this user
Similar magazines