terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 2 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

RekommendationerSkapa förutsättningar för ett nationellt helhetsperspektiv avseende

finansiellt stöd till terrorism och resande som är gemensam bland berörda

myndigheter

Ökad och mer effektiv informationsdelning mellan myndigheter om

misstänkta individer och aktiviteter för att skapa förutsättningar att utreda

utbetalning av bidragsstöd, studielån etc.

Eftersträva mer effektiv tillsynsverksamhet av insamling i Sverige som

förmedlas till konfliktområden. Detta gäller inte minst verksamhet eller

transaktioner som bedrivs av föreningar och stiftelser.

Kunskapsuppbyggande åtgärder avseende terrorgruppers användning av

social media och informella betalningsmetoder. Det behövs även ökad insikt

och medvetenhet om risken för finansiella transaktioner från utlandet till

radikal islamistisk verksamhet (radikalisering, rekrytering, resande och

attentatsplanering)i Sverige.

Ökade förutsättningar att bedöma möjliga händelseutvecklingar på

strategisk nivå bortom aktuella enskilda ärenden för att säkerställa en

övergripande lägesbild till stöd för proaktiva åtgärder.

Bättre myndighetssamverkan mellan Sverige och Danmark gällande

gränsöverskridande brottslighet och terrorfinansiering speciellt inom

Öresundsregionen.

More magazines by this user
Similar magazines