terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 30 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

Ekobrottsmyndigheten inte med säkerhet fastställa att finansiella medel går till

terrorverksamhet även om misstankarna är stora eftersom de misstänka rört sig i

extremistiska miljöer, kombinerat med överföringar till Dubai, Egypten, Marocko

och Turkiet.

I ett annat fall av misstänkt bedrägeri var terroristen Mohamed Aziz Belkaid, som

deltog i Paris- (2015) och Brysselattentaten (2016), och var invald i två

företagsstyrelser inom byggbranschen som tömdes på sina tillgångar och försattes i

konkurs sex månader efter han rest ner till IS i Syrien. 39 Belkaid satt även med i

styrelsen för fem andra svenska aktiebolag som försattes i konkurs. 40 Ärendet

utreds fortfarande som misstänkt koppling till terrorfinansiering.

Brottens genomförande i förhållande till resandeperioden

Det har varit problematiskt att fastställa datum för resandeverksamheten hos de

resande stridande. Men utifrån ett antal fallstudier så är det möjligt att dra vissa

slutsatser utifrån relationen mellan tid för begångna brott och datum för resa till

Syrien och Irak. Materialet visar att det finns en diskrepans mellan brott med

finansiella förtecken och annan brottslig verksamhet. Avseende den sistnämnda så

förefaller denna inte ske i nära anslutning till datum för utresa, utan mer

slumpmässigt och längre tid ifrån resan.

Ett mönster går dock att skönja gällande brottslighet med finansiella förtecken där

tiden mellan verksamheten och datum för resa är mycket kort. Detta är framförallt

tydligt i de tidigare beskrivna fallen, där olika former av lån har betalats ut till

individer som kort därpå rest ner. Som nämnts tidigare så är det naturligtvis inte

brottsligt att begära ett lån, men när ett sådant begärs i nära anslutning till resa och

därefter inte betalas tillbaka så får beteendet anses vara brottsligt. Sammantaget

39

”IS Terrorist satt i styrelse för Västeråsföretag”, Gefle Dagblad, 22 mars 2016.

40

Ibid.

More magazines by this user
Similar magazines