terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 33 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

Som nämnts ovan så är Hawala ett informellt betalningssystem, som används i

muslimska delar av världen. Systemet bygger på nätverk, baserat på ömsesidig tillit

mellan medlemmarna helt fristående från det internationella banksystemet. Det gör

också att det kan operera i stort sett fritt från myndigheters insyn. Enligt

amerikanska finansdepartementet har ett flertal terrorattacker finansierats genom

systemet. 42 Det finns även uppgifter om att Abaoud-nätverket som planerade och

bidrog till genomförandet av Paris-attacken i november 2015 fick finansiellt stöd

från IS genom hawala och överföringar via Western Union. 43

Givet den dialog som förts med involverade individer i detta ärende indikerar att

fallet inte är en unik händelse i dessa kretsar. Det finns anledning att misstänka att

transaktioner från Sverige till aktörer som individ A företräder i norra Syrien har

skett vid tidigare tillfällen. Det ska även understrykas att uppmaningar om

donationer till konfliktområdet i Syrien och Irak är en förhållandevis vanlig

företeelse på sociala medier och att detta endast utgör ett enskilt exempel på det

nätverk som individ A i norra Syrien känner till i Sverige. Det går dock inte att

belägga att alla involverade individer i detta ärende varit fullt medvetna om att

transaktionen skulle stödja stridande grupper i Syrien. Det kan därmed innebära att

individer som ombesörjer fullt legala transaktioner till området utnyttjas av

personer som har ett illegalt syfte med sin verksamhet.

42

US Department of Treasury. Resource Center. Hawala and alternative remmitance systems

https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Pages/Hawala-and-

Alternatives.aspx

43

Nesser et.al, ”Jihadi Terrorism in Europe: The IS-Effect”, Perspectives on terrorism, Vol 10, No 6,

2016. http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/553/1097