terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 38 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

ut drygt 2 miljoner euro i lösensumma till IS för att få honom frigiven i juni

2014. 58 Även bidragsbrott bland hemvändande IS-resenärer har upptäckts.

Danska myndigheter fann under hösten 2014 misstanke om bidragsbrott i 28 fall av

50 återvändande IS-resenärer. I maj 2015 hade antalet fall av misstänkt bidragsbrott

växt till 32 fall som sammanlagt lyft 378 000 danska kronor under deras vistelse i

Syrien. 59 I december 2016 hade PET anmält 36 fall till Styrelsen for Arbejdsmarked

og Rekruttering med återbetalningskrav i 29 fall på totala summan 672 000 danska

kronor. 60

En av de mest utmärkande finansieringsformer som används av danska IS-resenärer

är momsbedrägerier. Under hösten 2016 genomförde DR tillsammans med Politiken

en detaljerad genomgång av 77 konkreta fall av IS-resenärer och fann att 16 var

direktörer i sammanlagt 40 olika firmor som försatts i konkurs eller som omfattas av

bedrägerier. 61

Ett av de mest omtalade fallen var Abdessamad Fateh (aka. Abu Hamza) som var

officiellt uppsatt som enda dansk på FN:s säkerhetsråds terrorlista (den s.k. 1267-

kommitté listan) sedan september 2014. Abu Hamza var en välkänd och populär

predikant i salafistiska Grimhöjmoskéen i Aarhus. 2010 hjälpte Abu Hamza till med

etableringen av en underavdelning Muslimsk Ungdoms Center (MUC) som bestod

av en kärna av 20 hängivna extremister som fokuserade på da’wa aktiviteter i

området och mellan 50-100 medlemmar.

På hösten 2014 reste Abu Hamza till IS-kontrollerade områden. En månad innan

avresan blev han tillsatt som direktör för den danska transportfirman Q Transport

som specialiserade sig på import av kyckling från Tyskland och ost från

58

Puk Damsgård’s The ISIS Hostage: One Man’s True Story of 13 Months in Captivity

59

”Syrienkrigere har fået 378.000 kroner i velfærdsydelser”, DR, 18 maj 2015.

60

“36 danske syrienskrigere knaldet: Dræber på kontanthjælp”, Ekstrabladet, 22 december 2016.

61

”16 danske syrienkrigere er også direktører”, DR, 15 september 2016.