terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 3 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

Innehåll

Inledning ...................................................................................................................... 4

Syfte och målsättning .............................................................................................. 4

Metod och genomförande ....................................................................................... 5

Resandeproblematiken ............................................................................................ 7

Finansiella indikatorer på resande stridande ........................................................ 12

Svenska resande stridande och finansiella aktiviteter .............................................. 15

Relativt resurssvaga individer ................................................................................ 17

Utnyttjande av det statliga bidragssystemet ......................................................... 18

Insamlingsverksamhet ........................................................................................... 20

Lån .......................................................................................................................... 22

Övriga aktiviteter (materiella inköp, leasingbilar, biljettköp m.m.) ...................... 24

Kriminell verksamhet kopplat till resande stridande ............................................ 26

Brottslighet som genererat finansiella resurser .................................................... 27

Brottens genomförande i förhållande till resandeperioden ................................. 30

Donationsvägar från Sverige till Syrien – ett konkret exempel ............................. 31

Danska ”Syrienskrigere” ............................................................................................ 34

Finansieringsformer ............................................................................................... 36

Slutsatser om dansk finansiering ........................................................................... 40

Slutsatser ................................................................................................................... 42

Ett förändrat beteendemönster ............................................................................ 42

Det svenska beteendemönstret ............................................................................ 44

Bidragsproblematiken ............................................................................................ 44

Insamlingsverksamhet ........................................................................................... 45

Färre och svagare indikatorer kräver förstärkt samverkan ................................... 47

Stuprör utan hängränna ........................................................................................ 48

Rekommendationer ................................................................................................... 50

Referenslista .............................................................................................................. 51

More magazines by this user
Similar magazines