terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 42 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

Slutsatser

Ett förändrat beteendemönster

Svenska medborgare som reser ner till konfliktområdet i Syrien och Irak har

dramatiskt ändrat sitt beteendemönster under aktuella tidsperioden 2013 till 2016.

Denna förändring präglas av flera faktorer på den internationella arenan likväl som

nationellt, vilka tillsammans påverkar de individer som sympatiserar med och har en

önskan om att stödja terrorgrupper i området. Situationen för de som strider för

Islamiska Staten har försämrats till följd av militära motgångar, förlorade centrala

territoriella fästen och minskade finansiella tillgångar vilket förändrat

förutsättningarna för att etablera ett fungerande kalifat enligt organisationens

målsättningar.

Likaså har förändringen medfört att bilden av livet inom och kampen för kalifatet

inte längre ter sig lika attraktivt för nordeuropéer. Länder som bekämpar dessa

terrororganisationer har förstärkt sina ansträngningar att stoppa de individer som

försöker ansluta sig till grupper som IS och JFS. Resandet ner har därmed blivit

avsevärt mer riskfyllt med en hög sannolikhet att bli gripen innan målet nås. Det är

nu svårt att ta sig in över den betydligt mer välbevakade gränsen mellan Turkiet och

Syrien. På den nationella arenan har brottsbekämpande myndigheter bl a med stöd

av reviderade strategier och utvecklad samverkan på central och lokal nivå börjat

hitta verktyg och arbetsformer för att bekämpa radikalisering och

resandeverksamhet.

Denna utveckling kommer inte stoppa individer i Sverige från att försöka ansluta sig

till terrororganisationer i framtiden. Det har dock medfört att antalet resande över

tid har minskat. Det har även bidragit till att de individer som reser idag måste

planera sin verksamhet utifrån det faktum att det är svårare att lyckas ta sig hela

More magazines by this user
Similar magazines