7 - Mariannelund

visitmariannelund.se

7 - Mariannelund

I Emilfilmernas spår

Upplev inspelningsplatserna i

Astrid Lindgrens hembygd

www.barnfilmbyn.se

Astrid Lindgren placerade Mariannelund på världskartan när hon lät Emil

hissa upp sin syster i flaggstången för att se ”ända till Mariannelund” och lät

honom fastna i soppskålen så illa att ett besök hos doktorn i Mariannelund

blev nödvändigt. När sedan filmerna om Emil spelades in blev hela bygden

delaktig.


Välkommen till Barnfilmbyn Mariannelund!

När filmerna om Emil skulle spelas in i början av 1970-talet hittade filmteamet

den perfekta gården Katthult i Gibberyd, en knapp mil från Mariannelund.

Där spelades de flesta utomhuscenerna in liksom tagningarna från

drängstugan och ladugården.

Nuvarande Mariannelunds folkhögskola blev filmteamets högkvarter. Här

redigerades filmerna under sena sommarkvällar och här spelades också inom-

husscenerna in. Rekvisita och djur lånades in från trakten. Rekryteringen

av statister skedde i närområdet och så långt det var möjligt valdes också

inspelningsplatser i Mariannelund med omnejd.

2011 inviger Mariannelundguide sina Emilvandringar i filmernas spår, 2012

öppnar “Doktorns hus” och 2013 slår Emilkraften upp portarna till Filmernas

hus i Mariannelund, ett kreativt upplevelse- och kunskapscenter fyllt av

överraskningar för hela familjen.

Ordet filmturism hade ännu inte blivit ett begrepp när besökare, redan sommaren efter

filmpremiären, började leta sig fram till inspelningsplatserna i våra bygder. Gården Katthult,

där utomhusscenerna spelades in, blev snabbt en kultplats.

Projektet Barnfilmbyn, med Emilkraften som huvudman, sätter barn

och film i centrum med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk.

Projektet innefattar

• Ett nytt besöksmål i Astrid Lindgrens hembygd

• Filmpedagogisk verksamhet i samarbete med skolan

• Kunskap/kompetensutveckling inom området barnfilm

Genom vår satsning vill vi

- skapa ett Filmernas hus där lek, kreativitet, kunskap och upplevelser

för både gammal och ung erbjuds i en härlig mix.

- i samarbete med Mariannelundguide erbjuda guidade turer i Emil-

filmernas spår.

- i samverkan med Kulturskolan i Vimmerby och Rock Gyro, Hultsfred

genomföra Smålands barn- och ungdomsfilmfestival.

- arrangera inspirationsdagar för pedagoger i Småland.

- arrangera barnfilmveckor i Mariannelund för filmare, författare, forskare,

producenter, regissörer, skådespelare, ”filmnördar” - och alla oss andra

som intresserar oss för film riktad till barn och unga.

- inspirera lärare och elever

att använda film som

pedagogiskt verktyg i

skolan.

Den kartläggning om var, när och hur inspelningarna av Emil i Lönneberga

gick till har inom ramen för projektet kunnat påbörjas.

Broschyren I Emilfilmernas spår kommer efter hand att uppdateras och

kompletteras med mer information. I Filmernas hus kommer en mer

fullödig utställning med fotografier, berättelser och filmsekvenser från filminspelningarna

att presenteras.


Filminspelningsplatser i Mariannelund

I februari 1971 anlände filmteamet till Mariannelund. Sedan följde filminspelningar

de kommande tre åren. Mariannelund med omgivning blev inspelningsplats

för en av de mest populära barnfilmerna någonsin: Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga.

Totalt gjordes tre filmer. Tyska och svenska skådespelare spelade de stora

rollerna men Mariannelundare medverkade också, både framför och bakom kameran.

Ortsbor lånade ut rekvisita, sina hus till medlemmar i filmteamet, deltog som

statister samt ställde sina lokaler till förfogande för inspelningarna. Förhoppningen

är att några av inspelningsplatserna ska öppna för besökare i framtiden.

1. Hässleby gård

Fattigstugans röra av

”lort och löss och svält

och elände” byggdes upp

på höskullen i ladugården

vid Hässleby Gård.

Fattighjonen var ortsbor

med löständer som kunde

plockas ut under tagning.

Emils välsignade julmats-

leverans spelades in mitt

i sommaren. Fönstret som

fattighjonen kliver ut ge-

nom är en del av kulissen.

När de kommer ut på andra

sidan befinner de sig i

ett snöigt Kramfors.

Hässleby gata mot Karlstorp/

Kråkshult

2. Folkhögskolan

Mariannelundsskolan blev

filmteamets högkvarter. Jan

“Emil” Ohlsson bodde på

internatet med en lärarinna

som undervisade honom

under inspelningsperioder-

na (för övrigt samma

lärarinna som undervisat

Inger “Pippi Långstrump”

Nilsson). Om somrarna

kom hela familjen Ohlsson

ner från Uppsala till Mari-

annelund. Flera Marianne-

lundare var vänliga och in-

hyste medlemmarna i filmteamet.

Centralgatan 8

3. Folkhögskolans aula

Mariannelundsskolans aula

blev huvudinspelningsplats

för Katthults inomhusmiljö.

Skickliga snickare

och dekorationsmålare

byggde upp en tidstrogen

kuliss av kammare och

kök, med uppförstorade

foton av utsikten i Gibberyd

utanför fönsterglasen.

Centralgatan 7

Astrid Lindgren

4. Smedjegränd

”Vi är ju i alle fall fästefolk”.

Vid den röda uthuslängan

flanerade Alfred och

Lina på marknaden för att

titta efter ringar. Husen

målades om för att likna

skyltfönster.

Julles verkstad Östra Storgatan

vid Bruzaån

Regissör Olle Hellbom

1

5. Mariannelunds bio

Urpremiären på Emilfilmerna

förlades till Vimmerby

och Mariannelund

strax innan jul 1971.

Drygt 2000 personer såg

första Emilfilmen i december

1971 i Mariannelund.

Inte så dåligt med tanke på

att det då bodde 2000 personer

i Mariannelund.

Östra Storgatan 6

Biografen i Mariannelund

är en av Sveriges äldsta

som ännu är i bruk i originalskick.

4

3

2

5

6. Snickerboa

”Förgrömmade onge, nu

blir det Snickerboa...”.

Snickerboscenerna spela-

des in i dessa oansenliga

lokaler på Norra gatan

som idag hyser ett verkstadsföretag.

Jan ”Emil” Ohlsson fick

ett mjukt balsaträ att

tälja i. Tälja trägubbar ur

vanligt hårt trä är nämligen

mycket svårt. I Gibberyd

(Katthult) byggdes

Snickerboa upp för utom-

husscenerna.

Norra gatan 4

6


7. Gården Katthult 8. Södra Bråta

Det självklara resmålet i “...om du någon gång

Emils fotspår. Här i byn varit i en skog i Småland”.

Gibberyd, en mil norr om I Södra Bråta högt över

Mariannelund, spelades de Silverådalen filmades flera

flesta utomhusscenerna utomhusscener. Idag är de

från Katthult in. Några ålderdomligt brukade mar-

scener spelades även in i kerna ett naturreservat.

drängstugan och ladugården.

Här finns bostadshuset,

drängstugan, Trisseboa,

snickerboa med flera

byggnader och här finns

även varggropen och trädet

som Emil och hans pappa

hoppade från.

8

Observera!

Flera av inspelningsplatserna, som till exempel Norrgården,

Mellangården och Sörgården (Bullerbyn), är

i privat ägo utan möjlighet att ta emot besök.

16. Rölunds skola

“Har’i hört, Emil i Katthult har supit

sig full”. I Rölunds skolbyggnad några

kilometer sydväst om Mariannelund

spelades Emils skolscener

in liksom besöket hos

Godtemplarna när Emil

och Griseknoen skulle

avlägga nykterhetslöfte.

9. Skurusjön och Vakten

“Smålands husarer går till

attack”. På ängarna vid

Skurusjön anföll Emil på

Lukas gökottefirarna från

Hultsfred (i verkligheten

statister från Mariannelund).

I Vakten intill

Silverån ett stycke söderut

låg Krösa-Majas torp. Idag

står bara ruiner kvar efter

torpet.

15. Näs, Bastefall, Krogstorp, Hamphorva

“Den koa ä gâlen”. Vid 1700-talsgården Näs välbevarade byggnader spelades scenen

till auktionen i Backhorva in. Emil dricker sockerdricka, gör många bra inköp

och avvärjer ett slagsmål. Inte långt från Näs ligger Bastefall dit Emil skulle driva

korna från auktionen. I Krogstorp bodde bonden som var förtjust i Lina och bjöd

på karameller så hon fick tandvärk. I Hamphorva, förlagan till Backhorva föddes

Astrid Lindgrens far.

16

9

.7

Katthult

11

10

12

10. Grönshult, Nedrakulla

“Åh en kôrv”. I en bod i

Grönshult norr om Katthult

kröp Emil in för att

äta korv. Här spelades sce-

ner in med häst och vagn.

Här gjordes skolgårdsscenen

med Mariannelundsbarn

som statister. I grannbyn

Nedrakulla spelades

andra utomhusscener in.

15

Sevedstorp

14

13

11. Hulta Såg

“Det är Näcken som har

tatt han”. Vid Hulta Såg vid

Silverån letade Katthultsgästerna

efter den försvunne

Emil. Här tappade också

Emil sin fars hatt i vattnet.

12. Fattigstugan i Rumskullahult

Den pampiga röda byggnaden i Hult (idag ett pensionat)

byggdes i mitten av 1800-talet som Rumskulla

fattigstuga. Härirån hämtade Astrid Lindgren stoff

från verkliga händelser till berät-

telser i Emilböckerna.

13. Mossjön

“Du och jag Alfred”. Scenen där

Emil och Alfred badar i Katthults-

sjön spelades in i viken vid Mossjön,

Pelarne. Det handlade dock

om ett filmtrick eftersom Jan

Ohlsson inte kunde simma. En

Mariannelundspojk som liknade

Emil fick rycka in i den scenen.

Vimmerby

I Vimmerby, ca 20 km från Mariannelund, togs

scener från Vimmerby marknad, Emils ridtur längs

Storgatan till Borgmästargården samt gatuscenen när

familjen Svensson besökte doktorn i Mariannelund.

14. Sevedstorp

En knapp mil öster om Mariannelund ligger det

riktiga Bullerbyn. Här växte Astrid Lindgrens pappa

upp och det är byns tre hus som hon beskriver i sina

böcker. 1986 spelades filmen om barnen i Bullerbyn

in här och på andra platser i Mariannelundsbygden.


Barnfilmbyn Mariannelund

– ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga

bilder med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk.

Mariannelundsbygden och Vimmerby är Astrid Lindgrens hembygd, här

finns rötterna till hela hennes författarskap. I Vimmerby finns Astrid Lindgrens

värld, en teaterpark där du får möta alla Astrid Lindgrens sagofigurer.

Inte så långt därfirån ligger Astrid Lindgrens Näs, Astrids barndomshem

och ett kunskapscenter med fokus på hennes samlade livsverk.

Nu ska ett nytt besöksmål skapas med filminspelningarna som utgångspunkt.

Därmed får turister intresserade av Astrid Lindgrens sagovärldar

ytterligare ett skäl att besöka Småland!

www.barnfilmbyn.se

Gå en ”Emilvandring”!

Med på turen finns vår kunnige guide

som ger inblickar i Astrid Lindgrens

filmvärldar och livet i Småland.

Mariannelundguide erbjuder också

guidade rundturer till Katthult och

Bullerbyn.

Boka: 070 31 39 132

www.mariannelundguide.com

Medborgarkontor & Turistbyrå

Tel: 0496-216 90

Fax: 0496-216 92

Hemsida: www.visitmariannelund.se

Besöksadress: Centrumhuset,

Verdandigatan 5

570 30 Mariannelund

Fotografierna i broschyren trycks med tillstånd av fotograferna:

Olle Johansson, Carina Engqvist, Jorry Streipel, Mariannelundguide,

Josef Mellergård, Anna Mellergård, Britt Svensson, samt

Mariannelund och Hässleby hembygdsförening.

...ända till Marianneund

More magazines by this user
Similar magazines