FFForum2011-2

david.hassler

Forum

Fullersta Fastighets

Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening • Juni 2011

2

Skön sommar!

önskar Styrelsen

www.fff-fullersta.com


GRATIS

LÅNEBIL

FÖR HEMTRANSPORT

HUDDINGE

Djupåsvägen 8 08-608 93 00

www.woodyhuddinge.se

Öppettider: Vard 7-19. Lör 9-15. Sön 11-15.

Ordföranden

har ordet

Då har vi kommit in i den ljusa tiden igen och nu

gäller det att ta tillvara så mycket vi har möjlighet

till och ladda batterierna fulla under sommaren.

Fullersta Fastigetsägareförening hade sitt sedvanliga

årsmöte i april med ca 40 medlemmar närvarande. Vi

rapporterar från detta inuti tidningen för er som inte

hade möjlighet att besöka oss.

Vi har en del medlemmar från Vistaberg i vår förening

vilket är naturligt eftersom Vistaberg ingår i

Fullersta Fastighetsägareförening. Det var Vistabergsoch

Fullerstas gårdar som styckades upp i början på

1900-talet och 1919 bildades FFF. En gissning varför

inte Vistaberg ingår i namnet är att området runt stationen

bebyggdes först med möjligheten att enkelt ta sig in

till Stockholm. Det var dessa nybyggare som ansåg att

det behövdes en förening som tillvaratog deras intressen.

Därför blev det naturligt med Fullersta i namnet.

Under senare tid är det Trädgårdsstaden Vistaberg

som håller på att utvecklas i en väldig fart. Första etappen

är 500 familjer som har flyttat in. Huddinge är en

framåt och expansiv kommun i Stockholmsområdet och

kommer snart att passera 100000 invånare.

För oss i FFF är det därför glädjande att vi kan hälsa

en medlem från Vistabergsområdet välkommen att ta

plats i styrelsen. Nu kommer vi, att ännu bättre, kunna

bevaka de speciella intressen som gäller i hela FFFs

område. För er medlemmar kommer det att bli en trygghet

om det är något speciellt i boendemiljön vi tillsammans

vill vara med och påverka. FFF är en gemensam

kanal till kommunens beslutsfattare.

Vi hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar

passar på tillfället att lämna sin mailadress i FFFs

register som du kan läsa mer om på sidan 6. Du får då

snabbt uppgifter om inbrott och bilar som man ska hålla

ögonen på etc. Erbjudanden och mycket annat kommer

också att finnas möjlighet att få om du kryssar i dom

rutorna. Det är du som väljer. Vi kommer att beskriva i

vår tidning framöver vilka möjligheter som kommar att

erbjudas i vår dataplattform. Detta gäller bara för våra

medlemmar, så passa på du som inte är medlem att ansluta

dig till FFF. Det är en expansiv och stark förening

som naturligtvis arbetar enbart för våra medlemmar.

Styrelsen vill önska alla våra medlemmar en riktigt

skön och avkopplande sommar,

och se upp för fästingar.

Så här gör du enklast för att bli medlem!

Sätt in 90 kronor på pg 29 40 86-4 och ange ditt namn och

adress så sänder vi över ditt medlemskort.

THOMAS GLAAD AB

FuktskyddadeHem.se

PostScript-bild

Thomas Glaad Loggo.EPS)

Specialitet: Grundisoleringar/Dräneringar mot fukt

i husgrunder, samt stenspräckning

Problem med berg och sten?

Vi spräcker berg, sten och betong!

Thomas Glaad AB är ett trädgårds- och markanläggningsföretag med

specialisering på villor och villaträdgårdar.

Vi utför följande:

AS GLAAD AB

• Fuktisoleringar/dräneringar mot fukt i husgrunder, alla typer av gräv- och

schaktarbeten samt grundläggningar.

• Byte av vatten och avlopp

• Tomtplaneringar, trädgårdsanläggningar, trädfällning, färdiga gräsmattor,

nyanläggningar, plattsättning, stödmurar, stenläggning m.m.

• Mark-, trädgårds-, hus- och gräsunderhåll

• Snöröjning - maskinellt samt handskottning, sandsopning, sandning m.m.

• Spräcker sten, berg och betong

tskyddadeHem.se

Ring för gratis kostnadsförslag: 070-779 57 00

Medlemmar i Fullersta fastighetsägareförening erhåller 5 % rabatt på utförda arbeten

Källbrinksvägen 43 B

T Tel 08-779 80 50

141 31 Huddinge

I Innehar F-skatt och

Mobil 070-779 57 00

Hemsida: www.fuktskyddadehem.se

Ansvarsförsäkring

E-mail: info@fuktskyddadehem.se

FULLERSTA

FASTIGHETS-

ÄGAREFÖRENING

Etablerad 1919

Fågelsångsvägen 34

141 44 HUDDINGE

Plusgiro 29 40 86-4

Cirka 1.300 medlemshushåll.

E-post:

info@fff-fullersta.com

Årsavgift

90 kronor

Medlemsavgiften betalas

på plusgiro 29 40 86-4,

med OCR-nummer på

plusgiro 417 67 00-5

FFFs hemsida

www.fff-fullersta.com

Styrelseförteckning

2011

Ordförande

Sture Moberg

Backvägen 7

0708-37 67 37

info@fff-fullersta.com

Vice ordförande

Katja Epple-Pålsson

Ringvägen 50

08-711 63 79

Sekreterare

Eira Virén

Fullerstavägen 35

070-620 12 65

Kassör

Johan Ohlsén

Fågelsångsvägen 34

08-774 67 81

Klubbmästare

Markus Malm

Ekvägen 3

08-774 96 00

Ledamöter

Siv Pettersson

Anders Klockares väg 15

08-711 80 61

Kenneth Lidén

Hortensiavägen 4

070-937 09 34

Valberedning

Styrelsen utser valberedning.

Suppleanter

1. Olle Lundström

Kolonivägen 6

08-774 99 49

2. Yngve Pettersson

Anders Klockares väg 15

08-711 80 61

3. Sten Jansson

Vistavägen 17

08-774 16 05

Revisorer

Lennart Pettersson

Anders Klockares väg 13

08-711 29 30

Kenneth Andersson

Lindängsvägen 14

08-711 36 19

Kommittéer i FFF

Festkommittén:

Markus Malm

Sten Jansson

Göran Gladh

Siv Pettersson

Inköpskommittén

Eira Virén

Siv Pettersson

Stadsplanekommittén

Olle Lundström

Kenneth Lidén

Johan Ohlsén

Kommittén för

webbinfo

Johan Ohlsén

Yngve Pettersson

Kenneth Lidén

2 3

Kommittén för

marknadsföring

Sture Moberg

Katja Epple-Pålsson

Johan Ohlsén

Natur- och

trädgårdskommittén

Vakant

Redaktionskommittén

Sture Moberg

Yngve Pettersson

Siv Pettersson

Olle Lundström

Grannsamverkankommittén

Vakant

FULLERSTA

FASTIGHETS

FORUM

Ansvarig utgivare:

Johan Ohlsén

Utgivningsbevis nr 25315

Organ för Fullersta

Fastighetsägareförening

Utgivningsplan: Fyra

ordinarie nr per år -

mars, juni, okt, dec.

Upplaga: cirka 2.900 ex

Redaktion/Produktion:

Sture Moberg

Backvägen 7,

141 30 HUDDINGE

sture@samreklam.se

Redaktionen svarar ej för

insänt ej beställt material

samt rätten att inte publicera

insändare, och rätten

att korta ner/redigera

insänt material.

Annonspriser

Helsida sv/vit 1 500:-

Baksidan sv/vit 2 000:-

Halvsida sv/vit 800:-

1/4 sida sv/vit 500:-

1/12 sv/vit 400:-

Färg dubbla priset.

Utgivningsplan och

manusstopp

Nr 1 mars/april 1 febr.

Nr 2 juni 30 april

Nr 3 oktober 1 sept.

Nr 4 december 15 nov.


Rapport från årsmötet 13 april

För dom medlemmar som inte

hade möjlighet att besöka

årsmötet kommer här en resumé

över vad som avhandlades.

Detta var det 92:a årsmötet som

hölls i Fullersta Fastighetsägareförening.

Årsmötet hölls i Folkets

Hus i Huddinge centrum och var

välbesökt, ca 40 personer var närvarande.

Ellert Ström från Hembyggdsföreningen

hjälpte oss med ordförandeskapet

under årsmötet och Eira

Virén skrev ner vad som beslutades.

Mötesförhandlingarna

Ordföranden gick igenom dom sedvanliga

punkterna som har stått att

läsa i FFForum nr 1. Verksamhetsberättelsen

för 2010 togs i punktform

och revisionsberättelsen gicks

igenom och godkändes. Föreningen

har en god ekonomi utan några bidrag

från något håll. Det känns bra

att vi inte är beroende av bidrag från

någon utomstående utan vi finansierar

allt själva. Dataplattforman som

är under uppbyggnad kommer att

kosta en del men det är väl investerade

pengar för framtiden. Den

kommer att ge våra medlemmar

en hel del fördelarar och förenkla

administrationen avsevärt.

Som medlem kommer ni att

märka en del förbättringar, som vi

inte har hunnit med tidigare, men

som vi nu successivt ska arbeta med

och som vi hoppas ska vara bra för

våra medlemmar.

Det beslutades också att medlemsavgiften

ska höjas till ett

hundra kronor från 2012. Föreningen

behöver ha en stark ekonomi för

att vara oberoende och kunna agera

självständigt.

Valberedningen

Vår valberedning har gjort ett

mycket bra arbete genom att analysera

föreningens framtida inriktning

och behov av kunskap. Valberedningen

skriver bl a följande:

”FFF är inne i ett aktivt och expansivt

skede – verksamhetsmässigt

och geografiskt - som kommer kräva

förändring samt arbete och tid av

styrelsen. Ledamöterna måste aktivt

vara delaktiga i de styrelse- och

kommittéarbeten som förekommer.

Det är också viktigt att få medlemmar

med olika kompetenser till

styrelsen; bl a för att lotsa FFF in

i ett framtida datasamhälle. Ett exempel

är den nya dataplattform som

utgör basen för föreningens behov;

både administrativt och kommunikationsmässigt.

Valberedningen har också lagt

vikt vid att få en geografisk spridning

av styrelserepresentanterna.

Därför har valberedningen nominerat

nya medlemmar bl a från Vistaberg,

ett område i stark expansion

med nyvalda styrelsen

Ståend från vänster: Olle Lundström, Sture Moberg, Markus Malm, Johan Ohlsén, Katja Epple-Pålsson, Kenneth Lidén och Eira Wirén.

Sittande från vänster: Yngve Pettersson, Sten Jansson och Siv Pettersson.

med cirka 500 familjer i en första

etapp och med stort behov av aktiv

bevakning av boendemiljön, att ingå

i FFFs styrelse.”

Vi önskar de nya medlemmarna

välkomna till vår styrelse och vi är

övertygade om att dom kommer att

finna att vår boendemiljö, och de

andra frågor vi arbetar med, är viktiga

för Fullersta och Vistaberg.

Vi vill också passa på och tacka

de avgående styrelsemedlemmarna

och revisor sen många år för all den

tid dom förtjänstfullt lagt ner och

verkat i föreningen.

Hur styrelsen och kommittéernas

sammansättning ser ut nu kan ni se

på sidan 2 i denna tidning.

Efter kaffepausen

SRVs vd Robert Falck besökte årsmötet

och informerade oss om hur

sophanteringen kommer att fungera

framöver i vårt område. Vi fick en

intressant information om hur SRV

arbetar och vilka mål som eftersträvas.

Man fick en bra överblick

om den globala sophanteringen och

vad som kommer att krävas av oss i

framtiden.

Vi fick också veta att det kommer

att finnas 3 valmöjligheter för hushållen

i Huddinge vilket verkade bra.

Det var en intressant information

som vi tackar för. Information kommer

att sändas från SRV om de olika

valmöjligheter som kommer erbjudas.

10 % rabatt på ord. pris

gällande lagervaror till

FFFs medlemmar

Lillerudsvägen 39, Huddinge • Tel: 08-774 74 70 Fax: 08-774 74 50

Välkommen till en

traditionell brädgård med

kunnig personal

Om du ska spika och bygga kontakta oss för offerter.

Det lönar sig!

www.dala-trae.se

Fästingplågan

Fästingen drabbar oss alla. Har

man tur så blir det bara lite

klåda men är oturen framme så

kan det få stora konsekvenser.

Man ska absolut inte negligera

dessa småkryp utan vaccinera sig.

De unga djuren håller till på gräs

och buskar, gärna längst ut i toppen gen först när den svällt upp till en

av ett långt grässtrå. Därifrån hakar iögonfallande storlek. Efter flera

de sig fast vid varmblodiga djur, dagar är fästingen fylld av blod

även människor, som går förbi. När motsvarande många gånger sin ursprungliga

kroppsvikt. Den släpper

de lyckats hamna på ett lämpligt

offer, söker de sig till ett skyddat då taget och lämnar sin värd.

skrymsle på kroppen, med tunn hud. Fästingar bör avlägsnas direkt när

Fästingars mundelar (snabel) har de påträffas på huden. Den ska dras

kraftiga hakar som gör att de kan rakt ut, långsamt, med en pincett så

borra sig in i huden och sedan hålla nära huden som möjligt. Fästingborttagare

finns att köpa på apotek

sig kvar medan de suger blod. Ett

svagt bedövande gift sprutas också och underlättar borttagning. Om

in. I de flesta fall känner värddjuret man försöker rycka bort en fästing

inte någon smärta.

med våld kan den med den hullingförsedda

snabeln bli kvar i såret och

Fästingen stannar i denna ställning

en tid medan den suger sig kan där vålla inflammation. Smör,

full med blod, och upptäcks vanli-

olja eller nagellack bör inte användas,

för då kan fästingen smitta ner

värden, innan den släpper. Om en

del av fästingen blir kvar, kan det

bli en lokal liten svullnad, liknande

en böld eller finne.

Sjukdomsspridare

Fästingar kan överföra ett flertal

sjukdomar till människan. De vanligaste

i Sverige är borrelios och

TBE. Det finns även fästingburen

tyfus.

Borreliainfektioner brukar inledningsvis

typiskt yppa sig som en

ringformig, växande rodnad kring

bettstället. Om man efter 2–30 dagar

efter fästingbettet ser en sådan

rodnad, vilken växer till en handflatas

storlek, så skall man omedelbart

uppsöka läkare. Denna rodnad visar

sig bara hos 50–75 % av dem som

blivit smittade med borrelia. Alla

får dock influensaliknande symptom

(sommarinfluensa). Utan behandling

kan allvarliga, kroniska besvär

som svår klåda, trötthet, aptitlöshet,

njurpåverkan, svullnad, huvudvärk,

nackstelhet och ledbesvär uppträda.

4 5


Instruktion för inloggning i FFF:s

medlemsregister

Den första funktionen vi nu lanserar i medlemsregistret

www.fff-fullersta.se är att öppna upp så att våra

medlemmar kan uppdatera sina kontaktuppgifter och

boka nyhetsbrev.

Vi kommer successivt att utöka funktionaliteten. Men

tills vidare är det bra om ni kan registrera er och ange

e-postadress så vi kan informera er kontinuerligt med

webbinfo.

Vi kommer fortlöpande att lägga ut information om

medlemsregistret på vår hemsida www.fff-fullersta.com

om hur man loggar in första gången och som utskick

om nya funktioner.

Att kunna ansöka om medlemskap via webb och

hantera glömt lösenord via sidan kommer att dröja ett

tag till.

Om man klickar på FFF – Medlem, logga in första

gången så länkas man vidare

J KÅGEFORS BYGG

Din lokala byggare!

”Du tänker, jag

bygger”

Johan

070-767 30 32

08-711 74 84

Här anger man sitt medlemsnummer som står på medlemskortet.

Det är viktigt att ni har det till hands

eftersom vi inte kommer att kunna ge ut det via telefon

eller e-post. För vi vet inte då om det är rätt person som

frågar. Med medlemsnumret och tillhörande gatuadress

kan medlemsregistret kidnappas. Efter Medlemsnumret

ange e-postadress, lösenord och klicka på sändknappen,

Aktivera medlem. Systemet kommer svara med ett

meddelande att du är aktiverad. Genom att nu gå tillbaka

till den vanliga inloggningen kan du nu logga in.

Medlemsinloggning (Överst till höger)

Markerade fält uppdateras av FFF. Resterande information

är det upp till respektive medlem att hantera det

är dock viktigt att det alltid finns en e-postadress

registrerad för det är det som är ditt användarID vid

inloggningar framöver. Man kommer inte at kunna spara

information om inte e-post alt1 (Inloggning) är ifylld.

FFFs beställningsblad

för gödsel och jordbeställningar kommer i din brevlåda efter sommaren.

• Datastyrd Nyckeltillv.

• Nycklar • Datastyrd med Startspärr Nyckeltillv.


Datastyrd

Nycklar • Nycklar på

Nyckeltillv.

kod med Startspärr


Nycklar

Dörrautomatik

• Nycklar med på Startspärr kod

• Dörrautomatik


Nycklar

Dörrstängare

på kod

• Dörrstängare

• Dörrautomatik

• Dörrstängare

• Passagesystem

•• Låssystem Passagesystem

•• Passagesystem

Projektering Låssystem

•• Låssystem

El Projektering & Motorlås

• El & Motorlås

• Projektering

• El & Motorlås

Auktoriserad låsmästare, etablerad 1978

Auktoriserad låsmästare, etablerad 1978

Lås-Arne Malmström AB

6 7

Auktoriserad Kvarnbergsplan

Lås-Arne Malmström

låsmästare, 8

AB Tel +46 8 711 62 00

etablerad 1978

Kvarnbergsplan 8 Fax +46 8 774 68 68

Box 1093

Lås-Arne Box 1093Malmström AB E-post info@las-arne.se

141 23 Huddinge www.las-arne.se

141 23 Huddinge www.las-arne.se

Kvarnbergsplan 8

Box 1093

141 23 Huddinge

• Kassaskåp

• Kassaskåp Lås för villor och radhus

• Lås Kassaskåp

Larm för villor och radhus

• Larm Lås

Låsbesiktningar

för villor och radhus

• Låsbesiktningar

Larm

• Låsbesiktningar

Tel +46 8 711 62 00

Fax +46 8 774 68 68

E-post info@las-arne.se

Tel +46 8 711 62 00

Fax +46 8 774 68 68

E-post info@las-arne.se

www.las-arne.se


AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET

Vi firar 20-årsjubileum!

Därför erbjuder vi alla villa- och radhusägare i Huddinge ett

trygghets- och servicepaket till ett extra lågt jubileumspris!

Det kompletta paketet omfattar:

• överlåtelsebesiktning

• ansvarsförsäkring mot dolda fel i 10 år

• energideklaration

• radonkontroll

• flyttstädning

Allt detta för totalt endast 22.000:-!

Utöver dessa kringtjänster lovar vi ett mycket konkurrenskraftigt arvode

för vår mäklartjänst.

Till dig som skall sälja en bostadsrätt har vi också ett intressant jubileumserbjudande.

Erbjudandet omfattar en komplett mäklartjänst med annons i Mitt i Huddinge,

internetsajten Hemnet, vår hemsida, kapitalvinstutredning, deklarationshjälp

och inte minst flyttstädning. För denna tjänst betalar du totalt 27.500:- oavsett

lägenhetens storlek och pris.

Ring eller besök oss så snart som möjligt för ytterligare information och

en kostnadsfri värdering!

Torbjörn Knutsson

0707-10 85 00

Leopold Grönberg

0704-91 17 00

GRÖNBERG

Tel 689 80 90 • www.gronberg.com

More magazines by this user
Similar magazines