Spännande stenplatser i Storvretabygden Gammal Kultursten och stenhuggning Del 1 Huggen sten utan Borrteknik Sven-Inge Windahl 2017

siwan1

Inledning I

Fokus på Storvretabygden och traditionell stenhuggning

I början av min pensionärsperiod gjorde jag otaliga motionspromenader längs Tipptoppvägen i Storskogen

(Storveretabygden). En dag beslöt jag mig för att lämna vägen och ge mig in i skogen för att fotografera vackra och

spännande stenblock. Jag blev helt fascinerad av den blockvärld som jag mötte och som verkade vara långt mer påverkad

av människor än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Jag gick helt enkelt in i stenen och kommer antagligen

aldrig mera ut igen.

I föreliggande presentation redovisas i bild och text de erfarenheter jag gjort kring gammalt stenhuggeri och gammal

kultursten medan jag vandrat omkring i Storvretabygdens höglänta skogsmarker (exempelvis Storskogen och

Fulleröhöjden). Nåja, jag har inte enbart gjort observationer i skogen. Jag har också gjort iakttagelser i hagmarksbältet

mellan skog och odlade fält. Och jag har också besökt åtskilliga åkerholmar i fältlandskapet på jakt efter huggen sten.

Presentationen är ett axplock ur det stora fyndmaterial som jag upptäckt. Det har varit svårt att i det stora totalmaterialet

välja ut lämpliga presentationsexempel. Det har också varit svårt att undvika att hamna i en torr, tråkig och ändlös

uppräkning av exempel från olika kulturstenskategorier. Jag har försökt vinnlägga mig om att ställa frågor till materialet,

problematisera och tolka - i stället för att bara räkna upp exempel - för att göra läsandet till en spännande och

intresseväckande resa i stenens värld i Storvretabygden. Sen är det förstås en fråga om i vilken utsträckning jag lyckats.

I denna första del (Del 1) redovisas nästan uteslutande stenmaterial, som framkluvits med traditionella klyvtekniker utan

inslag av borrteknik. I en separat andra del (Del 2) presenteras stenmaterial, där stenborrning använts (se också s. 665 -

682 nedan).

More magazines by this user
Similar magazines