17.05.2017 Views

Cykling nr2 2017

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CyklingFÖR

VÅR

TID!

CYKELFRÄMJANDETS MEDLEMSTIDNING TILL

DIG SOM STÖDJER CYKLING. NUMMER 2 2017

Öland

FRÅN FYR TILL FYR

Cykelstrategin

DEN NYA POLITIKEN

Turistveckan

HALMSTAD BJUDER IN

Kalender

ÅRETS CYKELSOMMAR

SKOGSTOKIG

Mountainbike tar plats på stigarna


2


INNEHÅLL

Cykling NR 2 2017

4. LEDARE Ordföranden har ordet

6. NYHETER Nytt i cykelvärlden

8. AKTUELLT Cykelstrategin steg för steg

14. PORTRÄTT Möt Alexander Ståhle

16. REPORTAGE Så byggs stigcyklingen

24. PRODUKTER Alla slags sparkcyklar

26. RESOR På Ölands framtida cykelled

32. EVENEMANG Cykelturistveckans stad

34. FÖRENING Cykelfrämjandets nyheter

38. KRETSEN Nystart i Sundsvall

40. KALENDARIUM Sommaraktiviteter

50. KRÖNIKA Från Jason Henderson

24

CYKELSPANN

Karin Thore kör

hundspann med

sparkcykel under

sommarsäsongen.

Foto: Hanna Mi

Jakobson

16

PÅ OMSLAGET

MTB-entusiasten

Oscar Williamsson.

Foto: Hanna

Mi Jakobson

26 ÖLANDSSEMESTER

På cykelön. Foto: Hanna Mi Jakobson

36

UPPSATSVINNARE

Emma Gradin designar

snabbcykelvägar. Foto:

Hanna Mi Jakobson

Nya cykeltider

för svenskarna

Cyklingen ligger i tiden. På

flera håll sätts det upp strategier

och smids planer för att bygga ett

cykelland. På sidan 6 skriver vi om

årets Kommunvelometer, där allt

fler kommuner utvärderar sina

cykelplaner och gör cykelbokslut.

På nationell nivå har den försenade

cykelstrategin kommit ut

och presenteras på sidan 8 till 13.

I ett personporträtt på sidan 14

pratar stadsplaneraren Alexander

Ståhle om sina framtidsvisioner. I

det följande reportaget från sidan

16 möter vi aktörer som vill bygga

de nya vägarna, som går genom

skogen i form av stigar. På Öland

skapas även Sveriges tredje nationella

cykelled, som går på omväxlande

asfalt, grus, jord och sand.

Ett resereportage därifrån finns

på sidorna 24 till 29. Allt detta

kan ses som cykeltecken i tiden.

Även om cykeln får mer plats i

dokument och på marken finns

det fortfarande en fossildriven

motrörelse i vägen. Vår gästkrönikör

skriver om hur den har

ökat farten i USA, under ledning

av president Donald Trump. I en

tid där allting tycks vara möjligt.

CHEFREDAKTÖR

HANNA MI JAKOBSON

3


LEDARE


Nu vänder vi blad och ser framåt. Sveriges nylanserade cykelstrategi

stakar ut vägen för det framtida cykelarbetet. Det är inte slutet på något,

inte ens början på slutet, snarare slutet på början för framtidens Cykelsverige.

I december 2014 besökte jag

och Svensk Cyklings vd Klas Elm

trafikutskottet, för att informera

om vilka förändringar vi ville se för

cykling. Trafikutskottet lyssnade.

Riksdagen beslutade därefter att

låta regeringen ta fram en nationell

cykelstrategi samt att göra det

tillåtet för cyklister att välja om de

vill cykla på cykelbanan eller vägen.

När infrastrukturminister Anna

Johansson (S) lanserade cykelstrategin

den 28 april, sa jag att "Vi vänder

blad och ser framåt”. Att Sverige nu

har en cykelinriktning är utmärkt.

Det visar att regeringen ser cykling

som en nationell angelägenhet,

vilket kräver mer resurser, yta och

framkomlighet. Det kommer dock

att krävas kraftigt ökade ekonomiska

medel, framsynta och djärva

politiska beslut samt hårt arbete för

att ge cykeln sin rättmätiga plats i

trafikplaneringen. För att det ska

ske kommer Cykelfrämjandet att

fortsätta arbeta för att fler ska ges

möjligheten att cykla, oavsett om

det gäller cykling för transport,

motion eller nöje.

Men det är fler blad som har behövt

vändas. För att ge trafiksäkerheten

för aktiva och hållbara

transportmedel en starkare röst har

vi tillsammans med landets ledande

cykelorganisationer gått ihop i en

bred allians och bildat Trafiksäkerhetsrådet.

Ett nödvändigt steg för

att stärka säkerheten för oskyddade

trafikanter och öka andelen aktiva

och hållbara transporter.

Foto: Hanna Mi Jakobson

RIKSORDFÖRANDE

LARS STRÖMGREN

TIDNING

Cykling är Cykelfrämjandets medlemstidning

som kommer ut fyra gånger per

år. Vi skriver om cykling och föreningen

arbetar för det cykelvänliga samhället.

Nästa nummer ges ut i september 2017.

redaktion@cykelframjandet.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare,

Hanna Mi Jakobson

0728-51 36 61

chefredaktor@cykelframjandet.se

4

STYRELSE

Lars Strömgren, Stockholm

Arijana Marjanovic, Stockholm

Göran Smith, Göteborg

Christine Nelsen-Thuresson, Stockholm

Kent Larsson, Alingsås

Jöran Fagerlund, Göteborg

Gustaf Lindqvist, Sundsvall

Vera Chudnikova, Malmö

Allan Hedlund, Malmö

Carl Målberg, Västerås

styrelsen@cykelframjandet.se

MEDLEMSKAP

Huvudmedlem 275 kronor

Familjemedlem 75 kronor

Ungdom & student 100 kronor

cykelframjandet.se

KANSLI

Cykelfrämjandet, c/o Föreningshuset

Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

08-121 513 31

Telefontid måndag–torsdag 08.30–12.00

fredag 08.30–10.45

info@cykelframjandet.se

ANNONSER

Svenska Huvudmedia KB 08-55 66 77 50

svenska.huvudmedia@telia.com

TRYCK

Trydells tryckeri,

ISSN 0280-3038

Tidningen är miljömärkt och

distributionen klimatekonomisk.

Cykling går även att läsa online.


SVENSKA

TRAFIKSÄKERHETSRÅDET

FÖR AKTIV OCH HÅLLBAR

MOBILITET

Trafiksäkerhetsrådets ändamål är att bedriva

trafiksäkerhetsarbete av nationellt intresse på ideell

och demokratisk grund. Arbetet syftar till att bidra

till de transportpolitiska målen.

Trafiksäkerhetsrådet är en fri, självständig och

idéburen organisation som arbetar för ökad

trafiksäkerhet för aktiva och hållbara transportsätt.

5


NYHETER

Lund vinner igen

SVERIGE 50 kommuner deltog

i årets Kommunvelometer. Bäst

av dem var ännu en gång Lund.

– Igen? Det känns fantastiskt kul.

Det är ett viktigt kvitto på att vi har

arbetat med de här frågorna på rätt

sätt ändå, säger Emma Berginger (MP)

som är ordförande för tekniska

nämnden i Lund.

Det är andra året i rad som den

skånska studentstaden toppar Cykelfrämjandets

oberoende granskning

av kommunernas arbete med cykling.

Lund har varit med alla år, förutom

det första 2010, och har haft en

kontinuitet med höga placeringar.

– Det handlar om att cykel är viktigt

politiskt för oss. I och med att

vi har väldigt många cyklister i Lund

måste vi även möta det behovet,

säger Emma Berginger.

Totalpoängen för Lund i år är

54,5 av 60 möjliga, vilket är deras

högsta hittills.

Under året har Lund haft pendlingskampanjer,

arbetat med cykelparkeringsnormer

och infört sex

cykelöverfarter. De har genomfört

resvaneundersökningar och cykelbokslut,

med planer på att ta fram

en ny cykelstrategi för kommunen

och göra en översyn av cykelbanorna.

– Men vi har fortfarande utvecklingsbehov

och utmaningar. Vi vill få

pengarna att räcka till för att vi ska


få göra det vi vill, säger Emma

Berginger.

Vera Chudnikova, styrelseledamot

i Cykelfrämjandet, är bosatt i Lund

och ser fram emot utvecklingen.

– Det är självklart kul att bo i

den bästa cykelfrämjarkommunen,

men det finns fortfarande inkonsekvent

infrastruktur ibland. Det

finns väldigt mycket att göra när det

gäller infrastruktur men också mjuka

åtgärder för att få folk att cykla mer,

säger Vera Chudnikova.

Genom Kommunvelometern kan

deltagande kommuner jämföra sig

med varandra och mäta sina cykelsatsningar

över tid. Efter Lund följer

grannstaden Malmö och Uppsala,

som likt årets vinnare har haft ett

systematiskt arbete för cykling,

vilket har visat sig i Kommunvelometern

de senaste åren. På fjärde

respektiv femte plats bland alla

kommuner finns Nacka och Luleå.

I gruppen mellanstora kommuner

får Nacka även högst totalpoäng och

i gruppen små kommuner placerar

sig Motala högst.

De flesta kommuner som har varit

med i granskningen tidigare har

förbättrat sitt resultat.

Text och foto: Hanna Mi Jakobson

Rapporten för 2017 kan laddas

ner digitalt på cykelframjandet.se/

kommunvelometern

5. LULEÅ

3. UPPSALA

4. NACKA

1. LUND

2. MALMÖ

CYKELSPA

Uttryck som lanserats på Velo Oxygen, de

nya cykelbutikerna i Stockholm som tvättar

och pysslar om cykelfordon. I spa-paketen

finns allt från basrengöring till hjulmassage.

Snabbtvätt, fintvätt, supertvätt eller rekond.

Cykelvägnätet breder ut sig

2%

SVERIGE Enligt det kommande

cykelbokslutet, som

mäter och jämför cykeldata,

har den registrerade längden

cykelvägnät ökat. Sen förra

bokslutet, från 2011 till 2013,

har 2 093 mil fått ytterligare

389 mil registrerat i

NVDB, den nationella vägdatabasen.

Hela cykelbokslutet

presenteras i juni på

Trafikverkets hemsida.

SÅ MYCKET HAR

CYKELSTÖLDERNA I

SVERIGE MINSKAT

FRÅN 2013 TILL 2016.

6


KOMMUNVELOMETER

Emma Berginger tar emot

priset för bästa cykelfrämjarkommun

på den nationella

Cykelkonferensen 2017.

•TOPPKOMMUNERNA I STORLEKSKATEGORIER

STORA KOMMUNER

Första plats: Lund, 54,5

Andra plats: Malmö, 52,5

Tredje plats: Uppsala, 52

Fjärde plats: Eskilstuna, 48,5

Femte plats: Helsingborg, 46,5

Sjätte plats: Linköping, 46


MELLANSTORA KOMMUNER

Första plats: Nacka, 49,5

Andra plats: Karlstad, 49

Andra plats: Luleå, 49

Tredje plats: Halmstad, 47

Fjärde plats: Sollentuna, 46,5

Femte plats: Varberg, 46


SMÅ KOMMUNER

Första plats: Motala, 45

Andra plats: Danderyd, 44,5

Tredje plats: Sundbyberg, 42,5

Fjärde plats: Falkenberg, 39

Femte plats: Sjöbo, 38

Sjätte plats: Österåker, 36,5

Cykelköken sprids i Sverige

SVERIGE Ett nytt cykelkök

har invigts i Järna, beläget i

Stockholms län. Föreningen

har namnet Cykelkultur och

erbjuder en gör-det-självverkstad

som även ska verka

som opinionsbildare, kontor,

uthyrningsfirma och turistbyrå.

Ett annat cykelkök

har öppnat i Gamlestaden i

Göteborg och ett är på gång i

Uddebo, i Västra Götaland.


Ingen regering har i fortsättningen

råd att ringakta väljare som trampar på

två hjul. Frågan är när de går om bilisterna

i politisk makt.

PM NILSSON, LEDARSKRIBENT PÅ DAGENS INDUSTRI

7


AKTUELLT

DIN GUIDE TILL

CYKELSTRATEGIN

Regeringen har slutligen släppt den nationella cykelstrategin.

Med insatsområden, regeländringar och

regeringsuppdrag ska Sverige bli ett cykelland. Vi

guidar dig genom de olika förslagen och åtgärderna.

TEXT: HANNA MI JAKOBSON OCH ILLUSTRATION: ANASTASIA SAVINOVA

8


Den första nationella cykelstrategin i sitt slag

har släppts. Den presenteras av infrastrukturministern

och kommenteras av cykelexperter.

– Ur mitt cykelperspektiv de senaste 20 åren tycker jag inte

att det har hänt så mycket, inleder Krister Isaksson, trafikplanerare

på konsultföretaget Sweco, när han är moderator på

den nationella cykelkonferensen i Jönköping.

– Men nu kanske vi har sett lite ljus i tunneln och vi kanske

har en frälsare, nu när det har kommit en nationell cykelstrategi,

avslutar han och lämnar över till infrastrukturministern

Anna Johansson (S).

– Det är inte frälsningen, men däremot en gemensam plattform

för att arbeta för en ökad och säker cykling, svarar Anna

Johansson i inledningen av sin presentation.

Tanken är att strategin ska bidra till ett hållbart samhälle

med hög livskvalitet i hela landet.

– Där är regeringen överens om att cykeln har en given

plats, säger Anna Johansson.

Hon upprepar sin beskrivning av strategin som en plattform

för cykelarbetet och presenterar hur den är upplagd med

områden och uppdrag.

– Vi har valt att fokusera på fem prioriterade åtgärdsområden.

Vi har också lagt flera regeringsuppdrag och vi kommer

att fortsätta att lägga ut fler uppdrag. Samtidigt som vi fattade

beslut om strategin skickade vi även ut en regelpromemoria på

remiss, sammanfattar hon.

Det fortsatta arbetet är beroende av en rad aktörer.

– Det räcker inte att vi har en strategi, utan att myndigheter,

frivilligorgansiationer och näringsliv fortsätter att leverera,

tillägger infrastrukturministern Anna Johansson.

Trafikplaneraren Krister Isaksson välkomnar strategin och

säger att det kommer att bli en bra plattform för arbetet. Han

saknar dock ett tydligt klargörande över statens roll, för att

strategin ska kunna bli verklighet.

– Det står mycket om cykelvänliga kommuner, och kommunen

har en viktig roll, men som trafikplanerare ser jag hellre

system. Det hade varit ganska trevligt att läsa om ett cykelvänligt

trafiksystem eller cykelvänlig stad, för då har vi ett

gemensamt uppdrag. Jag hoppas att det kommer i de kommande

uppdragen, för då kan vi bli en cykelnation, säger Krister

Isaksson och trycker framförallt på att det behövs resurser.

Han får medhåll av trafikplanerarkollegan Pelle Envall, som

är konsult på Trafikutredningsbyrån.

– Om jag ska lyfta fram en sak är det att det inte finns

några nyheter i finansieringsfrågan. Man skjuter problemen

på framtiden, i stället för att ta itu med dem, och det är fegt,

säger Pelle Envall.

Han vill snarare se en jämnare fördelning i transportbudgeten,

bland de olika transportmedlen.

– Vi måste lyckas med att jämna ut spelplanen och göra det

lika lätt att göra goda cykelinfrastrukturåtgärder som andra

goda investeringar i transportsystemet, säger Pelle Envall.

Han tillägger dock att det ändå är en början.

– Det som är bra är att man visar att staten har ett ansvar

eftersom man har tagit fram en nationell cykelstrategi.

På kommunal nivå är den både efterlängtad och kritiserad.

– Vi saknar just nu konkreta mål i den här cykelstrategin,

säger Karin Thomasson, fjärde vice ordförande på Sveriges

kommuner och landsting, SKL.

Hon efterfrågar ett större fokus på unga samt att jämställdhets-

och landsbygdsperspektivet lyfts.

– Vi är glada och ser positivt på att regeringen har tagit fram

en strategi, säger Kristina Birath, styrelseledamot i Trafikverket,

som dessutom har ett kommunalt perspektiv som miljöoch

samhällsbyggnadsdirektör i Eskilstuna.

De delar hon lyfter fram är framförallt förslaget om cykelgator

och trafikregeländringar som kan underlätta arbetet

för kommunerna, men likt övriga experter som har uttalat sig

saknar hon konkreta mål för cyklingen.

9


AKTUELLT

5 INSATSOMRÅDEN

1LYFT CYKELTRAFIKENS ROLL

I SAMHÄLLSPLANERINGEN

Enligt cykelstrategin har cykeln fått en allt större betydelse

i samhällsplaneringen, men den kan ges högre prioritet.

De exempel som tas upp är förtätade stadsstrukturer, sammanhållna

cykelnät och målpunkter med cykelparkeringar. Regeringen

ser ett behov av ett hela-resan-perspektiv, där en cyklist

även ska kunna kombinera sin transport med kollektivtrafik.

Här framhålls vikten av cykelparkering. Behovet av att kunna

ta med cykel på tåg och bussar lyfts, men möjligheten kan

inskränkas om transportföretagen inte anser att det är lämpligt.

Främst nämns kommunerna som den aktör som ska lyfta

cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen.

2ÖKA FOKUS PÅ GRUPPER AV CYKLISTER

En av de grupper som strategin nämner när det gäller

kommande cykelsatsningar är barn och unga. Bland

åtgärderna finns trafikundervisningen i skolan som föreslås

användas för att stötta och uppmuntra cykling för skolbarn.

Då behövs även utbildnings- och informationsunderlag tas

fram. Regeringen skriver att den ser positivt på det arbete som

civila samhällets organisationer gör på utbildningsområdet.

Det gäller även för en annan grupp som framhålls, vilken är

asylsökande, nyanlända och andra utrikes födda som

behöver lära sig eller avancera i cykling. Andra cykelgrupper

som nämns är pendelcyklister med exempelvis snabbcykelstråk

samt cykelturister, träningscyklister och nöjescyklister

med utveckling av turistcykelleder.

3FUNKTIONELL OCH

ANVÄNDARVÄNLIG INFRASTRUKTUR

Behovet av att utveckla cykelvägnätet tas upp. De nivåer

som nämns är det kommunala och regionala, dock med en

enhetlig standard och skyltning som helst ska vara nationell.

För att underlätta för kommunerna avser regeringen att till

exempel pröva möjligheterna att införa cykelgator. Regeringen

stödjer även en utveckling med fler lokala demonstrationsprojekt

och innovativa lösningar, med till exempel ny ytbeläggning,

anpassade cykelparkeringar och intelligenta transportlösningar

som kan spridas vidare. Det antyds att cykelinfrastrukturen

och dess underhåll ska få en nationell standard

genom samverkan med myndigheter och andra aktörer.

10


4FRÄMJA EN SÄKER CYKELTRAFIK

Insatserna som nämns riktas dels mot cyklisten och

hur de samspelar med andra fordon, dels vilken utrustning,

försäkring, kunskap och ansvar de har. Cykelhjälmsanvändningen

är något som regeringen vill öka, men utan en

tvingande hjälmlag. Dels ligger fokus på infrastrukturen som

helst ska separera olika typer av trafikanter, men även regelverk

som sänkta hastighetsbegränsningar i tätbebyggt område.

Andra insatser som inriktar sig på bilister, eller fordonsindustrin,

är exempelvis utformningen av bilar, med säkerhetssystem

som detektorer eller design för att undvika döda vinkeln.

5UTVECKLA STATISTIK OCH FORSKNING

Enligt strategin ger de nationella resvaneundersökningarna

ett underlag för cyklingens utveckling i landet.

Som helhet saknas det en enhetlig och systematisk metodik och

uppföljningar för att cykelmätningar ska kunna jämföras och

genomföras på regional och lokal nivå. Det gäller såväl för att

kunna mäta om målsättningen med en ökad och säker cykling

uppnås, som för att kunna urskilja orsak och verkan när det

gäller olika åtgärder för cykling. För att statistik och kunskap

ska vara tillgängliga efterfrågas samordning. Regeringen

uppmuntrar ansvariga myndigheter som har information om

cykling att dela denna. Den nationella cykelstrategin nämner

inte något cykelkansli, forskningscentrum eller liknande som

kan samla den nuvarande och nya kunskapen.6 REGERINGSUPPDRAG

Uppdrag till Boverket om att ta fram en

samling lärande exempel från kommuner

och regioner som har lyckats föra in

cykling i samhällsplaneringen på ett

framgångsrikt sätt, 2017–2018.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut,

ska göra en kunskapssammanställning

om orsakerna bakom minskad

cykling bland barn och unga, 2016–2017.

Uppdrag till Trafikverket att fördela

medel till ideella organisationer för

informations- och utbildningsinsatser som

främjar ökad och säker cykling.

Uppdrag till Trafikanalys att utreda förutsättningar

och konsekvenser av sänkt

bashastighet, 2017.

Trafikanalys ska även utveckla metoder

för uppföljning av cykeltrafik på lokal

nivå, för en enhetlig tillämpning över

hela landet, 2017.

Regeringen ger även uppdrag åt VTI att

analysera och beskriva behoven inom

cykelforskningen, på såväl kort som på

lång sikt. De ska även ta fram förslag på

hur cykelforskningen kan samordnas och

stärkas, 2017–2018.

Fler regeringsuppdrag för cykling

kommer att presenteras under året.

11


AKTUELLT

TRAFIKREGLERNA

NYA CYKELGATOR

En väg eller vägsträcka kan bestämmas

vara en cykelgata. Cykelgatan märks ut

med ett särskilt vägmärke och den högsta

tillåtna hastigheten är 30 kilometer i

timmen. Motordrivna fordon ska anpassa

hastigheten till cykeltrafiken och fordon

som kör in på en cykelgata har väjningsplikt

mot fordon som färdas där. Parkering

får bara ske på särskilt anordnade

parkeringsplatser.

HÖGERSVÄNGAR

Utreda möjligheten

att svänga höger mot

en röd trafiksignal.

SKYLTA CYKELPASSAGER

En cykelpassage ska anges

med vägmarkering för

cykelpassage.

CYKLA PÅ KÖRBANA

Om särskild försiktighet iakttas får cyklande som fyllt 15 år

använda körbanan även om det finns en cykelbana, under

förutsättning att den högsta tillåtna hastigheten på körbanan

inte är högre än 50 kilometer i timmen.

12


SOM ÄR PÅ KARTAN

GÅ TILL VÄNSTER

Gående på en gemensam

gång- och cykelbana ska

om möjligt använda vänster

sida i färdriktningen.

ÖVERGÅNGSSTÄLLET MARKERAR

Markeringen för ett övergångsställe får

utgöra en av begränsningslinjerna till en

cykelpassage eller en cykelöverfart.

KOLL PÅ CYKELBOXEN

En vägmarkering för så

kallad cykelbox införs.

TYDLIG SKYLTNING

Förtydligande om att

lokaliseringsmärken för

vägvisning även innefattar

märken för vägvisning

av gång- och cykeltrafik.

13


YRKE: STADSBYGGNADSFORSKARE

HEM: STOCKHOLMS INNERSTAD

CYKEL: HELKAMA

VÄGVAL: DE BARNVÄNLIGA

AKTUELL: MED FACKBOKEN

"ALLA BEHÖVER NÄRHET"

ALEXANDER STÅHLE

STAKAR UT CYKELFRAMTIDEN

14


H

ans användarnamn på sociala medier och

tidigare artistnamn var Stockholm Cyclo. En

kombination av staden han bor i och hur

han alltid har tagit sig runt i den.

– Jag identifierade mig väldigt mycket

med att jag cyklade överallt, berättar stadsbyggnadsforskaren

Alexander Ståhle.

Artistnamnet använde han inom 90-talets technoscen,

när han turnerade runt på musikklubbar i olika världsstäder.

Hemma i de svenska städerna utbildade han sig till landskapsarkitekt

i Uppsala och doktorerade i stadsbyggnad i Stockholm.

Grundintresset handlade om människan i stadsmiljön.

– På vilket sätt påverkar utformningen av staden hur vi

använder och upplever den? Det har alltid varit den största

drivkraften, säger Alexander Ståhle.

Hans artistnamn, Stockholm Cyclo, beskrev även hur han

själv använde och upplevde sin hemstad.

– Om man växer upp i en miljö blir man anpassad till den

miljön. Så jag utvecklade ett sätt att cykla, relaterat till den trafikmiljö

som fanns i Stockholm. Vilket inte var så mycket cykelbanor

och skyddade cykelmiljöer överhuvudtaget, säger han.

Alexander Ståhle intresserade sig för städers förtätning,

offentliga rum, gatumiljöer och speciellt grönområden.

– Jag skrev min doktorsavhandling om grönområden. Jag

har en bakgrund i att jobba mycket med stadens grönområden

och det handlar också mycket om rekreation och lekmiljöer för

barn, berättar han.

Perspektivet var att anpassa städer utifrån människorna.

– Den indikatorn vi ska ha, som visar om vi har lyckats, det

är om barn leker på gatorna. Det gjorde de för hundra år sen,

men sen blev de ihjälkörda av bilarna. Och nu är vi så rädda att

vi inte vågar låta våra barn vara ute själva på gatorna, säger han.

Yrkeslivet har lett in honom allt mer på trafikfrågor och när

han blev pappa förstärktes kritiken mot bilstaden.

– Det är klart att det blir en väckarklocka när man får barn

själv. Särskilt om man bor inne i stan, där man plötsligt ska

gå runt med det värdefullaste man har i sitt liv. Hur det kan

vara acceptabelt att jag är rädd för att mina barn ska dödas

varje dag. Ju mer jag tänker på det desto mer absurt blir det.

Det blir som att leva i ett slags krigstillstånd, säger Alexander

Ståhle, som ser en helt annan framtid.

– Det är ingen fantasi och utopi att jättemånga ska kunna

cykla i en stad. För vi har Köpenhamn och Amsterdam, två

städer som är lika stora som Stockholm, där de har en 40-procentig

cykelandel. Det är ett val, ett medvetet val. Vi kan välja

att bygga ut infrastruktur för cykel och få många människor

att börja cykla eller så kan vi välja bort det. Stockholm har väl

PORTRÄTT

Alexander Ståhle forskar om städernas framtid och har tagit fram tre olika

scenarier. Fristaden, technostaden och ekostaden. Enligt honom kan vi

välja vilken stad vi vill ha och om den ska anpassas efter bilen eller folket.

framför allt valt, de senaste 50 åren, att satsa på kollektivtrafik

och bil, säger Alexander Ståhle.

Han tillägger att det främst är ett val för politiker och planerare,

och att det känns som en brytningstid.

– Det finns väldigt många unga och bra trafikplanerare som

tänker rätt, men de har väldigt mycket att kämpa mot. De har

framför allt en stadsstruktur som slåss med näbbar och klor.

Det är bara att titta ut här, säger Alexander Ståhle och nickar

mot stadsvyn från kontorsfönstret vid Skanstull, där hans

konsultfirma Spacescape ligger.

– Hur mycket kostar det inte att bygga om det här? Det

är tre nivåer av motorvägar framför oss. Det är enorma

investeringar. Det är en fysisk struktur som varje dag talar om

för dig att du är inte viktig och att bilens framkomlighet är

mycket viktigare än vad du är, säger Alexander Ståhle, som vill

se en människovänligare stad i framtiden.


Den indikatorn vi ska ha, som

visar om vi har lyckats, det är om

barn leker på gatorna.

– Det finns ingen forskning som visar att det är omöjligt och

att det skulle skapa något slags armageddon eller dystopi. Det

är högst rimligt att bestämma sig för att utforma en sådan stad.

Tillsammans med en framtidsforskare har Alexander

Ståhle analyserat hur städerna kan se ut. De har utgått från

trender som urbanisering, teknikutveckling och trafikökning

samtidigt som de har beaktat osäkerheter som klimatförändringar,

energitillgång och resursfördelning. Efter att ha intervjuat

hundratals stads- och trafikexperter kom de fram till tre

scenarier, vilket presenteras närmare i Alexander Ståhles bok.

– Technostaden där vi lyckas dela och koordinera oss, där vi

har en politik och offentlig styrning. Fristaden där det fortsatt

blir privata lösningar, där man äger sina bilar eller cyklar själv.

Det är högenergisamhället, sen har vi lågenergi eller energikrisscenariet,

ekostaden. Det är framförallt inom ekostaden

som man kan tvingas till cykling. I högenergiscenarierna

skulle man kunna tänka sig att technostaden har mer utvecklade

system för lånecykelsystemen till exempel, förklarar han.

För egen del vet han vilken typ av stad han vill att hans nu

8- och 11-åriga döttrar ska växa upp i.

– Jag är väl överens med de flesta människor som sysslar

med de här frågorna, att vi behöver planera för ett slags

kombination av eko- och technostaden. Vi bör förbereda oss

på det, säger han.

Text och foto: Hanna Mi Jakobson

15


REPORTAGE

Cykelstigarna

leder till skogs

Det bereds allt mer mark för stigcyklingen, såväl på

somriga skidorter som på stadsnära naturreservat.

På samma sätt som på vägarna uppstår frågor om att

skapa och samsas om utrymme på stigarna. I stället

för trafikregler är det allemansrätten, uppförandekoder

och naturnjutningen som styr i skogen.

TEXT OCH FOTO: HANNA MI JAKOBSON

16


NATURNÄRA

Stigcykling på upptinade

skidorter som även satsar

på sommarsäsongen. På

äventyrsberget Isaberg finns

en byggd bana för hopp och

trix, intill de mer naturliga

stigarna i skogen.

17


REPORTAGE

MOUNTAINBIKEPARK Oskar Williamsson testar de uppbyggda stigarna och svängarna vid foten av Isaberg Mountain Resort.

Där är en fall-line. Den

rakaste vägen ner för

en sluttning. Man ska

aldrig cykla rakt ner,

säger Hans Stoops

som är projektledare för Cykelfrämjandets

mountainbikeprojekt.

Han står mitt i en backe på äventyrsberget

Isaberg, där cykelstigar har grävts

fram ur den trädklädda delen av kullen.

– Gör man en cykelstig ska den aldrig

följa den linjen, för vattnet kommer

också att hitta dit. Och det är vattnet

som förstör stigen, det är inte trafiken

som förstör stigen. I stället drar man

stigarna tvärs över som serpentinvägar,

det blir mer hållbart. Vattnet leder inte

ner på stigen på samma sätt och den blir

18

längre och roligare att cykla på ändå. Man

kan till och med bygga in i stigen så att

man dämpar farten utan att bromsa,

förklarar Hans Stoops för de olika aktörerna

som är samlade i skogen.


Projektet handlar

om att skapa förutsättningar

för hållbar stigcykling.

Det pratas om blöthål och breakbumps,

termer som stigbyggare använder. Huvudregeln

är att undvika vattenansamlingar

och försöka följa naturliga linjer

när man lägger en led, men det finns

även andra aspekter att ta hänsyn till.

Isabergs stigbyggare Dan Hansen berättar

hur de har fått göra en snäv sväng

förbi en berghäll och styra om stigen

när den ledde in mot ett nytt territorium,

med en annan markägare. De som

lyssnar kommer från olika områden

och regioner. Som en skogsförvaltare

från Bohuslän, kommuntjänsteman

från Småland, stigbyggare från Dalarna,

cykelklubbsföreträdare från Västernorrland

och Länsstyrelsen från Jämtland.

Totalt är det 24 personer som är inbjudna

av Cykelfrämjandet.

– Projektet handlar om att skapa

förutsättningar för hållbar stigcykling,

genom möten och utbyten mellan cyklister,

markägare, myndigheter och andra

aktörer. Det gör vi genom workshops


STIGBYGGARE Stigcyklisten Oskar Williamsson, med Isabergs stigbyggare Dan Hansen bakom sig i blått.


Det finns ingen

backe som är för

brant eller terräng

som är för svår. Ni

kan cykla när ni vill.

HELENA ANDREASSON, LRF

och konferenser, berättar Hans Stoops.

Förra hösten hölls en workshop i

stigbyggande i Pershyttan och denna

våren genomförs en konferens här på

Isaberg. Ännu en workshop är inbokad

till hösten i huvudstaden och ytterligare

en planeras i norra Sverige.

En av föredragshållarna i Isaberg är

Helena Andreasson från Lantbrukarnas

riksförbund. Hon är jurist med inriktning

på äganderätt och näringspolitik.

– Jag har ett dubbelt perspektiv

eftersom jag är ryttare, samtidigt som

jag företräder markägarnas perspektiv,

säger Helena Andreasson.

Hon jämför den frihetskänsla och

naturupplevelse hon kan få på en häst,

med den som andra kan få på en cykel.

– Det finns ingen backe som är för

brant eller terräng som är för svår. Ni

kan cykla när ni vill, men det är inte

säkert att markägarna tycker att ni kan

cykla var ni vill. Och om ni faktiskt får

cykla var ni vill, påpekar hon.

Markägare är skyldiga att dela med

sig, eftersom äganderätten regleras av

allemansrätten.

– Du får inte störa och inte förstöra,

annars får man använda allemansrätten

med olika verktyg. Som cyklar och som

hästar, säger hon.

Enligt terrängfordonslagen gäller det

inte olika typer av motorredskap. Det är

ännu oklart om elcyklar kommer att innefattas

av allemansrätten i framtiden.

Enligt en skrivelse av Naturvårdsverket

ska det inte vara tillåtet med elcyklar

i naturen med stöd av allemansrätten,

oavsett hur de definieras i lagen om

vägtrafikdefinitioner.

– Sen har vi brottsbalken som också

sätter gränser för allemansrätten,

fortsätter Helena Andreasson.

Hon nämner skadegörelse som kan

kränka markägarnas intressen. Kring

varje bostadshus finns även hemfridszoner

som sätter gränser för var man får

vistas. Det kan vara olämpligt att cykla

över någon annans trädgård, åkermark

eller insådda vall.

– Man frågar först innan man ger sig

in i någon annans hem eller företag. Det

är inte juridik, det är hyfs, säger hon.

19


REPORTAGE


Det är det här vi

har gjort i alla år, att

representera cyklisters

intressen.

HANS STOOPS, CYKELFRÄMJANDET

STIGCYKELREGLER IMBA:s uppförandekoder på engelska.

CYKELPAUS

Stigbyggare med olika

stilar. Ulf Olofsson och

Oskar Williamsson.

Avsikten med allemansrätten är att få

uppleva djur och natur, genom rättigheter

såväl som skyldigheter.

– Jag upplever inte att våra medlemmar

har en stor problematik med MTBcykling,

tillägger Helena Andreasson.

När det inte finns specifika stigar

för cyklister, ryttare eller vandrare och

löpare behöver de samsas om ytan.

– Jag ser många paralleller mellan

cykling i trafiken och i skogen. Det är

oftast cyklisterna som pekas ut som

boven i dramat och det kan förekomma

omotiverade förbud i naturreservatsföreskrifter,

säger Hans Stoops.

Precis som på gatorna har cyklister

börjat ta allt mer plats på stigarna. Enligt

Naturvårdsverkets nationella

20

undersökning om svenska folkets friluftsvanor,

från 2014, har runt fem procent

cyklat i terräng. Mountainbikesporten

blir också mer populär, med det fulltecknade

loppet Cykelvasan och OS-framgångar

som guldmedaljören Jenny Rissveds.


Jag ser många

paralleller med cykel

i trafiken och skogen.

– När stigcykling växer är det upplagt

för konflikt, säger Hans Stoops.

Eftersom reglerna i skogen inte är lika

tydliga som i trafiken har paraplyorganisationen

IMBA, International Mountainbike

Association, tagit fram stigcykelregler

som ett slags uppförandekod i skogen.

– IMBA skapades av cyklister som

kämpade för att få tillgång till stigar och

skog i USA. De har utvecklat metoder

för att minska slitage och även gjort

många studier som stödjer argumenten

om att cykling inte sliter mer än något

annat. En cyklist skadar inte mer än en

vandrare, utan det är mängden trafik

som är avgörande, säger Hans Stoops.

För fem år sen bildades även IMBA

Europe av mindre organisationer i Europa,

som erbjuder ett nätverk och kunskap

för att lära ut hållbara metoder för

byggande och underhåll. Cykelfrämjandet

har nyligen blivit antagen som en av

deras medlemsorganisationer.

– För Cykelfrämjandet är en stark röst

för cyklister i Sverige och vår erfarenhet


med lobbyverksamhet kan bidra till stigcyklisters

intressen, men även att kunna

representera Sverige i internationella

sammanhang, säger Hans Stoops som är

invald i IMBA-styrelsen.

Andra medlemsorganisationer är

exempelvis brittiska sportförbundet

Cycling UK och norska organisationen

för terrängcykling, NOTS.

– Men de saknar den bredd som Cykelfrämjandet

har. Många har en bild av

vad mountainbike går ut på, med sladd

och hopp, men det handlar mycket om

att umgås i skogen. De flesta stigcyklister

använder cykeln för att komma

närmare naturen och jag tror att det

är något som andra i Cykelfrämjandet

också gör, fortsätter Hans Stoops.

Han tror att Sverige kan vara på väg

mot ett hållbart stigcykelliv, genom

utbyten och nätverk.

– Jag ser många starka fördelar med

att Cykelfrämjandet tar tag i detta.

Det är det här vi har gjort i alla år, att

representera cyklisters intressen. Sen

skulle jag gärna se nya medlemmar med

mera diversitet. Cykelfrämjandet kan

ta en roll för stigcyklisters intressen på

riksnivå, fortsätter han.

Oskar Williamsson försökte engagera

och sammanföra stigcyklister i Sverige

på riksnivå, mellan 2003 och 2008.

– Det har stupat på att det har tagit

för mycket kraft och energi att bygga en

organisation. Själva organisationsfrågan

tog all tid och då tappar man folk. Om

man inte jobbar med kärnfrågan får

man inte folk med sig, förklarar han.

Dock har han mött ett stort engagemang

för att skapa cykelleder lokalt. Det

började med att skogsområden i Stockholm

skulle omvandlas till naturreservat.

Oskar Williamsson och andra cyklister

fick höra att det skulle bli förbjudet att

cykla på deras vanliga stigar, vilket blev

starten på en lång byråkratisk process

för flera oorganiserade stigcyklister.

De använde olika påtryckningsmedel,

som protestlistor, aktionsgrupper och

remissyttranden. Det internetbaserade

cykelforumet Happy MTB, blev basen för

diskussion och organisering.

– Alla de saker som man diskuterar nu,

inom det här projektet, har diskuterats

under alla de här åren. Men det har

inte varit i en organiserad beslutsform

21


REPORTAGE

SKOGSRUTT Flera Mountainbikedestinationer har utvecklat nätverk av stigar med ett gemensamt skyltsystem. Den här rutten går runt sjön vid Isaberg.

och då har man inte riktigt kommit till

skott, säger Oskar Williamsson, som

precis har gått med i Cykelfrämjandet

för att kunna driva stigcykelfrågor

nationellt.

I Stockholm lyckades ändå stigcyklisterna

att skapa det så kallade Nick-spåret.

När alla avtal slutligen var klara satte de

igång med markarbetet.

– Vi gick ut i naturen för att se om det

fanns några schyssta linjer. För vi vill ha

stigar, inte motionsspår. Min favorittur

är fem, sex timmar med kaffetermos på

en naturlig stig, säger Oskar Williamsson.

De rekade, cyklade, funderade och

ritade upp ett cykelspår. Därefter mobiliserade

de tillsammans med Stockholms

stigcyklister och hade stigfixardagar. Det

22

röjdes fram stig och snitslades en bana

för skyltning, på nästan en mil.

– Det har hållt förvånansvärt bra

säger en nöjd Oskar Williamsson.

Idag finns även planer på att skylta

upp leder i Hellas- och Nackareservaten.


Min favorittur

är fem, sex timmar

med kaffetermos på en

naturlig stig.

På kommersiell nivå har flera företag

upptäckt fördelarna med att satsa på

mountainbike. Ett av dem är här på

Isaberg Mountain Resort, där Louise

Söderlund blev vd för fem år sen.

– Vi hade en utmaning när jag kom

in och vi behövde växa på sommaren.

Det blir allt mildare och vi behövde få

det här maskineriet att fungera ändå,

berättar Louise Söderlund.

De satsade på aktiviteter utanför

vintersäsongen, som höghöjdsbana,

segwayäventyr och militärhinderbana.

– Sen byggde vi vidare och såg att det

fanns potential för cykel. Vi insåg att vi

måste ta betalt. Vi kan inte gräva och

gräva utan att ta betalt, säger hon.

Förutom mat och logi kommer cykelinkomsterna

från inträde till cykelstigarna

och en mountainbikepark där man kan

leka med pump, flow och drop. Dessutom

erbjuder de olika former av läger,


uthyrning, guidning och kurser.

– Vi lär ut till våra gäster, precis som

man har skidlektioner på vintern, förklarar

Louise Söderlund.

Den svenska föregångaren till att

använda vinterns skidorter för sommarcykling,

kommer från Åre. En turistort

som idag har Sveriges största bikepark.

Ulf Olofsson, som startade det svenska

fenomenet, arbetade som manager på

Åre Bikepark från start.

– Vi märkte att det var en liten obskyr

grej som hände på sommaren, så vi

skickade upp cyklister med liftarna. Men

det skapade problem med markägare och

slitage på naturen, säger han.

De stod inför ett val.

– Antingen skulle vi förbjuda cykling,

eller satsa på det, sammanfattar Ulf

Olofsson.

Efter några år breddades stigcyklingen

i Åre, från en smal sport med utförsåkning

till ett folkligt semesternöje.

– Innan var det bara fullface-hjälm

och fullt med skydd som dundrade rakt

ner. Det var inte anpassat för en större

målgrupp, säger Ulf Olofsson.

Nu ökar dock trycket i Åre, och mätarna

på lederna visar att cykelandelen har gått

upp från 14 till 29 procent på ett år.

– Vi måste hantera det här om det blir

massturism av det. Terrängcyklingen

ligger i mittfåran för en expansiv utveckling,

säger Ulf Olofsson, som idag bygger

cykelstigar på fler platser i Sverige, med

egna företaget Trail solution consulting.STIGCYKELREGLER

CYKLA ÖPPNA LEDER

Respektera förbud för stigcykling.

LÄMNA INGA SPÅR

Håll dig till leden och undvik blöta stigar.

HANTERA DIN CYKEL

Cykla säkert och med lämplig hastighet.

BROMSA IN RIKTIGT

Ge vandrare och ryttare företräde på

delade stigar. Cykla tydligt och samspelt.

SKRÄM ALDRIG DJUR

Förhåll dig till djuren som du möter.

PLANERA REDAN INNAN

Cykel i skick, koll på stigen, ta med skydd.

23


PRODUKTER

CYKLAR SOM

SKA SPARKAS

FRENZY

Transportsparkcykel för

vuxna tillverkad av Slamm

Scooters. Praktisk med rem

om man vill bära den med

sig och ett litet stöd om den

ska parkeras. Cirkapris

1 600 kronor.

skatepro.se

Sparkcyklar är hybrider mellan leksaker,

redskap och transportmedel. Cyklarna

kan användas för trickåkning, för lagertransport,

för motorikträning eller för att

åka hundspann när snön har smält.

AJ FLAKCYKEL

Sparkcykel med flak, fotbroms, ringklocka,

rullagrade hjul och styrning

på framhjulen. En typ som används på

lager och på flygplatser. Maxkapacitet är

150 kilo och cirkapris är 4 500 kronor.

ajprodukter.se

DYCK CARTS KIM

Trehjulig sparkcykel i stål som lämpar sig för en

till tre draghundar, med fjärilsstyre, diskbromsar

och stänkskärmar. Cirkapris 18 000 kronor.

dyck-carts.eu

CYKELTEAM Luna, Karin Thore och Gringo med sin Kickbike Crossmax.

24


CROSSMAX 20 HD

Storsäljare inom dragsporten,

för att kunna köra långt under blöta

förhållanden med grovmönstrade

däck för varierad terräng. Lämplig för

downhill eller draghundar. Finns

även som fat bike. Priset är

cirka 8 000 kronor.

kickbike.se

FLAVOR

AWAKENING V2

Stabil trickscooter med

design utformad av franske

åkaren Kevin Demay.

Sparkcykel för att kunna

göra whippar, kontrollera

grinds och låsa decket.

Pris cirka 3 000 kronor.

thescooterstore.se

GLOBBER EVO 5-IN-1

Multifunktionell sparkcykel som även kan monteras

om till en så kallad gåbil för mindre barn från ett till tre

år. Som sparkcykel passar den för större barn, upp till 50

kilo. Multileksaken är vinnare av Toy award 2016. Finns på

vissa svenska leksaksbutiker för cirka 1 100 kronor.

globber.com

JAG

OCH

MIN...

... SPARKCYKEL

Karin Thore kör en Kickbike Crossmax

med sina hundar. Sparkcykelmodellen

har MTB-komponenter med hydrauliska

bromsar och stötdämpare på framgaffeln.

– Den har jag när jag vill köra i terräng. Den

andra cykeln är så bred och tvåhjulingen är lite

smidigare på stigar, säger hon.

Den andra sparkcykeln hon hänvisar till är en

trehjulig Dyck Cart i modellen Kim.

– Så att man kan köra på vintern när det är

isigt. När det är isgata halkar man bara runt om

man har en tvåhjuling utan dubbdäck, säger hon.

Sparkcyklarna gör det möjligt att köra hundspann

hemma i Östergötland året runt. Karin

Thore försöker åka norrut med hundarna varje

vinter. Då drar de antingen en släde som en

flock eller så kan hon tolka bakom en av hundarna

PUKY 37L

Puky har tillverkat barncyklar sen 1949 och den här

rekommenderas för barn från 5 år. Cirkapris 1 500 kronor.

puky.net

när hon själv står på skidor.

– Man märker att de lever upp lite i fjällen när

det är snö. Det är en annan känsla i den miljön

och härligare flyt, säger hon.

Blandrasen heter Alaskan Husky och är

framavlad för sina egenskaper som draghund.

– De har en instikt för att springa, har mycket

energi och är svåra att trötta ut, berättar hon.

I vardagen brukar Karin Thore köra en mil

åtminstone tre gånger i veckan. Det ger motion

åt hundarna och välmående åt henne.

– Det handlar mest om att hundarna ska må

bra men även att jag ska komma ut och få en

naturupplevelse oavsett vad det är för väder. Jag

kommer alltid hem lycklig, säger hon.

Text och foto: Hanna Mi Jakobson

25


Fågelvägen

på en cykelled

Ölandsleden ska bli Sveriges nästa nationella cykelled. Från

fyr till fyr ska den följa kusten och inlandet, från fågelstationen i

söder, förbi världsarv och genom naturreservat, till den nordliga

fågelvyn mot Östersjön. Cykeldäcken passerar raukfält vid

kusten, blomhav av blåeld, etapper med sandstränder och

områden fulla av fågelliv.

TEXT OCH FOTO: HANNA MI JAKOBSON

26


RAUKAR

Ölandsleden passerar

Byrums raukfält på

nordvästra kusten.

27


RESOR

Ölandsleden är inte klar,

men de solgula skyltarna

leder redan runt hela ön.

Cykelleden beräknas vara

redo för invigning 2018

och om den godkänns som nationell

cykelled kommer skyltarna att bytas ut

till vinröda. Skyltarna pekar ut cykeletapper

längs kusten, genom skogen

och över alvaret. Med nästan ljudlösa

cykeldäck kan cyklister ta sig nära det

rika fågelliv som finns i Ölands natur.

Längst ner vid fyren Långe Jan står

flera turister framför kikare med teleobjektiv

och blickar ut över Östersjön.

Fågelintresset är högt i hela landet och

allt fler fågelskådare kommer till Öland.

– Jag tror faktiskt att vi nådde ett nytt

guidningsrekord förra året, så det blir

bara fler och fler, säger Joel Hallingfors

som är guide på Ottenby fågelstation.

Han är själv fågelskådare och ägnar

mycket tid på fågelstationen nere på

Ölands södra udde. Där fångar de in

fåglar för ringmärkning, med finmaskade

nät och uppställda fällor.

– Det är väldigt stor variation i vad

man fångar för fågel. Nu är vi inne i en

period när tropikflyttarna håller på att

komma tillbaka, som lövsångare, buskskvättor

och göktytor till exempel. De

flyttar tillbaka söderut redan i augusti

och senare på hösten kommer bland

annat rödhakar och kungsfåglar i

mängder, berättar Joel Hallingfors.

Den här udden fungerar som en rastplats

på våren efter den långa flygturen

över havet och som en plats att ladda på

innan flyttfåglarna ska söderut igen.

– Öland har ju ganska många lite speciella

arter för att vara Sverige, i och med det

här läget, närmare sydost. Till exempel har

vi höksångare och ängshök som inte är så

vanliga i resten av Sverige, fortsätter han.

Norrut håller sig många fåglar nära kust-

linjerna. Det är även den rutt som en stor

del av Ölandsleden följer.

– Det är många hot spots för fågelskådning.

Hela östra sidan är väldigt bra. Sen

har vi lite olika fågellokaler som Sebybadet

och Stenåsabadet, där det brukar

samlas mycket fågel ute i havet. Även

längre upp ligger Kapelludden, tipsar

Joel Hallingfors.

Även när Ölandsleden förbipasserar

natur- och fågelreservaten går det att

ta några avstickare till kusten. På vägen

upp till Kapelludden finns flera avtagsvägar

där skyltar är uppsatta vid fågelområdena.

Det står att de är fågelskyddsområden

under häckningsperioden.

Mellan 1 april och 31 juli får man bara

vistas på de markerade lederna.

– Håller man sig längs vägarna är det

inga problem. Säg att du cyklar längs

fyrvägen här som går norrut. Det är bara

att hålla sig på vägen så kommer man

nära fåglarna, men man kan inte trampa

HAVSUTSIKT

Knölsvan är en vanlig syn längs Ölandsleden.

FÅGEL

Joel Halllingfors

med en

rödhake på

Ottenby.

28

KALLBADHUS I Borgholm

finns ett sommaröppet utomhusbad.


ut på strandängarna hur som helst

och störa häckande fåglar. Då kan man

komma för nära bon och störa fågellivet,

säger Joel Hallingfors.

Fyrvägen leder upp från den södra

udden, förbi Schäferiängarna och ansluter

till Ölandsleden. Den delar sig i östlig

och västlig riktning, på varsin sida av

alvarsmarken. Den västra delen är mer

trafikfri och leder ofta in på småvägar

eller går längs separerade cykelbanor.

Leden håller sig nära västkusten, vilket

är gynnsamt för cyklande fågelskådare,

som vill se vadare, änder, måsar och

doppingar. På vägen norrut passeras

klapperstensfält, havsvikar och strandängar.

Några fågelskådningsområden,

som rekommenderas av ornitologiska

föreningen, på den västra sidan är Västerstadsviken,

Beijershamn, Stora Rör, Halltorps

hage och Hornsjön. Alla finns i

närheten av Ölandsleden. Långt norrut

går den alldeles intill Bödakusten, på

lättcyklade grusvägar och charmiga

skogsstigar. Bland raukar och andra

kustformationer finns fullt av sjöfåglar.


Det är många hot

spots för fågelskådning.

Hela östra sidan är

väldigt bra.

Med en cykel kommer man nära

naturen utan att störa eller störas. Inom

hörhåll för lärkans sång och inom synhåll

för havsörnens vingslag. Den nordvästra

stenkusten har sitt slut vid Långe

Erik, med en fyrutsikt över fågelskådningsområdet

vid Ölands norra udde.

Precis som dess södra motsvarighet, är

det en bra skådningsplats för att följa

fåglars flyttvägar, speciellt under vår och

höst när de är på väg.

Cykelvägen ner längs den östra sidan,

har även den sina fågelskådningsställen.

Förutom de som Joel Hallingfors har

nämnt i söder, finns den norra kustens

Böda hamn och Högby hamn samt inlandets

Petgärde träsk och våtmarkerna

vid Södviken.

En cykelsemester runt Öland erbjuder

flera platser där man kan bromsa in på

kvällen och ställa ner kikaren. Det finns

gott om utrymme för att vildcampa på

alvarsmarken, i trollskogen eller vid stenkusten.

Vindskydd finns även vid Byrum,

Nabbelund och Gunnarstorp. Anlagda

campingplatser finns utspridda som små

familjeföretag eller stora anläggningar som

Böda Sand. Flera cykelvänliga boenden,

som Strandnära pensionat med sitt ekocafé,

rekommenderas på Cykelfrämjandets

hemsida Bed and Bike. När man väcks på

morgonen, av koltrastar, gravänder och

grågäss är det dags för ännu en cykeldag.

29


RESOR

ÖLANDSLEDEN

Nästa höst planeras Ölandsleden att invigas.

Därefter är förhoppningen att bli Sveriges

tredje nationella cykelled, efter Kattegattleden

och Sydostleden.

– Det är inte så att den inte är byggd. Det går

att cykla på många sträckor även i dag. Det kommer

att vara en fortsatt utbyggnad av etapper och

sträckor under 2017 och 2018, berättar projektledaren

Bo Thor, från Ölands kommunalförbund.

Arbetet startade 2012 och det återstår i huvudsak

sträckor på östra sidan av ön. Sen ska alla

olika etapper bindas ihop till en sammanhängande

cykelled och skyltas enligt europeisk standard.

–Det är främst att knyta ihop. Ett kriterium för

att bli en nationell cykelled är att det ska vara 20

mil sammanhängande cykelled, nu är det etappvis.

Det går att cykla 20 mil i dag, men då är det ibland

allmän väg med blandtrafik och ibland cykelled,

säger Bo Thor.

Den västra delen av Ölandsleden har redan finansierats

och sträcker sig nästan från fyr till fyr.

– Vid Långe Erik i norr kommer vi ända upp till

fyren. I söder kan det vara så att leden får sluta en

bit innan fyren, säger han, men tillägger att det

finns en vanlig väg som når ända ner.

De bilfria sträckorna går främst på separata cykelbanor

eller som avskilda stråk genom skogen. Leden

är delvis asfalterad, delvis på stigar och grusvägar.

– I dag har det varit en mix av att vi inte får asfaltera

vissa bitar för Länsstyrelsen, sen har vi tyckt att

det har varit så bra grusat, säger Bo Thor.

Ölandsleden har ännu en bit kvar innan den kan

skyltas i vinrött, men resultatet tycks bli enligt plan.

ÖLANDS NORRA UDDE

BÖDAKUSTEN

BORGHOLM

FÄRJESTADEN

& ÖLANDSBRON

OTTENBY

& ÖLANDS

SÖDRA UDDE

BYXELKROK &

OSKARSHAMNS-

FÄRJAN

TROLL-

SKOGEN

STORA

ALVARET

30

UNGEFÄR SÅ MÅNGA

MIL PLANERAS ÖLANDS-

LEDEN ATT BLI 2018.


CYKELLEDER PÅ ÖLAND

ÖLANDSLEDEN

Den nuvarande leden har cirka

20 mil färdigställda etapper.

Cykelleden binds ihop med

andra vägar och sträcker sig

över hela ön, med gulsvarta

skyltar. På mellersta och norra

delen av ön, är vägnätet stort

och leden har därför kunnat

förläggas till små vägar med

låg trafikintensitet. Den södra

delen av ön har dock en mer

30

begränsad tillgång, vilket

gör att leden följer de större

vägarna lite oftare, såväl

med som utan cykelbana.

Utbyggnaden och omsträckningen

av leden är ständigt

pågående. Målsättningen är

att leden ska få en nationell

cykelledsstandard, med första

fokus på västra sidan från fyr

till fyr, som är färdig 2018.

cyklapaoland.seSVERIGELEDEN

En cykelled som går över hela

landet. På Öland är den

cirka 12 mil, från Byxelkrok i

norr till Färjestaden, som ansluter

till Ölandsbron. Sverigeleden

är anvisad med grönvit

skyltning. För sträckningen och

skyltningen ansvarar Svenska

cykelsällskapet.

svenska-cykelsallskap

et.se/ page21.html

TURISTINFORMATION

FÅGELSKÅDNING

Hela Öland kan beskrivas

som en fågellokal. Några av

platserna är fågelskyddsområden

med tillträdesförbud

under delar av året, men

det finns utmärkta stigar och

områden där man får vara.

Ornitologiska föreningen tipsar

om fina fågelskådningsplatser

på Ölands turisthemsida.

visitoland.com


SÖDRA UDDEN Lamm och fyren Långe Jan intill Ottenby fågelstation. Foto: Ölands Turistinformation.KOLLEKTIVTRAFIK

Det är inte tillåtet att cykla på

Ölandsbron. Under turistsäsong

går en cykelfärja mellan Färjestadens

hamn och Kalmar, men

den går endast under ett

begränsat antal månader, från

mitten av april till slutet av

september. På de gula bussarna

går det dock att ta med en

vanlig tvåhjulig cykel per

resenär i mån av plats.

SÄSONGSVARIATION

Öland präglas av turistsäsongen

och det är bra att söka

information på respektive

aktörs hemsida, ringa i förväg

och försäkra sig om att caféet,

restaurangen eller boendet

verkligen har öppet. De flesta

tätorter på ön har mataffärer

som är öppna året runt. En

färja mellan Oskarshamn och

Byxelkrok går sommartid.


BOENDE

Att förboka sitt boende är

alltid att rekommendera på

Öland. Under högsäsongsveckorna

är trycket på anläggningarna

stort och på övriga delen

av året är antalet öppna boenden

begränsade. Utvalda cykelvänliga

boenden presenteras

på Cykelfrämjandets turisthemsida

Bed and Bike.

bedandbike.se

31


BOENDE PÅ CTV

VANDRARHEM

Kaptenshamn STF Hotell & Vandrarhem

035-12 04 00, kaptenshamn.com

EVENEMANG

Veckan för

Krusbärets Vandrarhem

Tel. 035-18 81 82, krusbaret.com

HOTELL

Clarion Collection Hotel Norre Park

035-21 85 55, nordicchoicehotels.se

Best Western Plus Grand Hotel

035-280 81 00, boka.grandhotel.nu

Sweden Hotel Continental

Tel. 035-176 300, continental-halmstad.se

Scandic Hotel

035-295 86 12, scandichotels.com

Good Morning Hotel

035-183 500, gmorninghotels.se/halmstad

Tylebäck Hotell & Konferens

035-192 800, tyleback.com

CAMPING

Halmstad Camping

0771-10 12 00, camping.se

Hagöns Camping

0771-101 200, hagonscamping.se

First Camping Tylösand

035-305 10, firstcamp.se/tylosand

STÄLLPLATSER

Grötviks Hamn

Sven-Ove Jacobsson är kontaktperson

för bokning, 070-092 51 09,

32

cykelframjandet.se/ctv

Kuststaden och kretsen förbereder

sig för årets Cykelturistvecka. Under

en vecka kommer Halmstad att bli

landets centrum för cykelturism.

Resten av tiden utvecklas cykelstaden.

– Det går bra och det rullar

på. Vi håller på för fullt och

jobbar med allt som behöver

jobbas med, säger Barbro

Toftgård i Cykelfrämjandets

Halmstadskrets.

Hon var på sin första Cykelturistvecka

1994 och har

återvänt till stad efter stad de

flesta åren sen dess.

– Genom alla de här åren

har jag hört folk säga att de

vill komma till Halmstad och

nu är det så, säger hon glatt.

Barbro Toftgård beskriver

hemstaden som ett populärt

turistmål på västkusten med

upplevelser överallt.

– Vi har nära till så mycket.

Det är nära till allting. Du har

vattnet på ena sidan och inte

så långt till skogen på den

andra, säger hon.

CYKELTURISTVECKAN 2017

Veckan invigs på söndag

kväll 30 juli med cykeldagar

från 31 juli till 4 augusti.

Kansliet kommer att vara

beläget i Halmstad Arena,

som ligger utmed riksväg 25

in i Halmstad, knappt 2 kilometer

från stadens centrum.Medlemspris för veckan

är 1 100 kronor och priser

för övriga cyklister listas

på hemsidan. I priset ingår

invigningsmingel, gemensam


– Tylösand, Mellbystrand,

Påarp, Laxvik och Västra

stranden. Det finns väldigt

mycket fina badstränder,

tillägger Claes Tagesson, som

är vice ordförande i kretsen.

I samarbete med ordförande

Lars Green och ledamoten

Sven-Ove Jacobsson har han

gjort merparten av förberedelserna.

Det traditionella

veckoupplägget med fyra

dagars cykling efter olika

kartrutter, samt en dags

gemensam stadscykling, står

sig. Precis som förra året i

Trollhättan finns det även

barnvänliga alternativ.

– Vi har gjort rundor i

staden som finns färdiga för

familjer. Rundorna är centrala

på mellan en och två mil,

cykeltur med picknicklunch,

fika vid depåer, cykelservice,

aktuella dagskartor, besöksinformation,

deltagarvimpel,

t-shirt samt färdpass med

olika rabatter.

Deltagare anmäler sig på

hemsidan eller till Lars Green,

0739-315328. Övriga frågor

om CTV kan besvaras av Claes

Tagesson, 0734-383173,

eller Sven-Ove Jacobsson,

0700-925109.


cykelturister nalkas

TYLÖSAND

I Halmstads närområde

och på

CTV-programmet

ligger flera långa

sandstränder.

berättar Claes Tagesson.

De övriga sträckorna är

uppdelade i en kort, en mellan

och en lång tur. Rutterna är

utvalda för att vara så cykelvänliga

som möjligt.

Som Cykelfrämjarstad har

Halmstad legat högt de senaste

åren. I årets Kommunvelometer

ligger staden på

åttonde plats bland samtliga

kommuner och 2016 var den

bästa medelstora kommun.

Placeringar som Claes Tagesson

även säger sig se på marknivå.

– Man kan nog påstå att det

är en rätt välutvecklad cykelstad

med gott om cykelbanor,

säger han och välkomnar alla

cyklister till Halmstad.

Text: Hanna Mi Jakobson

Foto: Patrik Leonardsson

VECKOPROGRAM

MÅNDAG TISDAG

ONSDAG TORSDAG FREDAG

Veckans första cykelturer

går norrut utmed

kusten till orter som

Tylösand, Haverdal

och Steninge.

Den korta turen är

cirka 33 kilometer,

mellanturen 56 kilometer

och långa turen 90

kilometer.

Tisdagens turer går i

ostlig riktning mot Simlångsdalen

och vidare

österut, rundorna är

cirka 37, 58 och 83

kilometer.

På kvällen finns tillfälle

att segla med båt från

Nissan och ut i havet,

om vädret tillåter.

Traditionsenligt cyklar

alla deltagare i kortege

genom Halmstad.

Turen avslutas på

friluftsmuseet Hallandsgården

med picknicklunch

och underhållning.

Resten av dagen

är fri för egna aktiviteter

eller en cykelkonstrunda

på kvällen.

Under torsdagen går

cykelturerna söderut

utmed kusten och följer

stora delar av Kattegattleden,

ända ner till

Båstad för dem som vill.

Senare på kvällen blir

det aktiviteter tillsammans

med Halmstads

museum.

Dagens cykelrundor

är cirka 33, 53 och 68

kilometer långa som

går norrut i Nissadalen,

från Halmstad mot

Oskarström.

Avslutningsfesten för

Cykelturistveckan 2017

hålls på fredagskvällen

på Halmstad Arena.

33


FÖRENING

Föreningsstyrkan förnyas

HALLSBERG Cykelfrämjandets

årsmöte för 2017 har genomförts

och gett nya krafter till styrelsen

och föreningen.

Sittande styrelse välkomnade 47

medlemmar under helgen 22 till 23 april.

Lördagens kongress hade 31 ombud

som röstade på såväl motioner som

en ny riksstyrelse. Bland de aktuella

motionerna togs bland annat beslut om

att kommande tjänster och uppdrag ska

utannonseras på Cykelfrämjandets hemsida,

samt att föreningen inte ska verka

för någon tvingande hjälmlag. Styrelsens

proposition angående kanslilokal röstades

igenom och ger den befogenhet att

finna en ny lokal i Stockholm.

Ordföranden Lars Strömgren fick

förnyat förtroende för fjärde gången.

– Det känns som att jag fortfarande

har mycket att ge och även om det

händer en del inom Cykelfrämjandet och

Cykelsverige, är jag långt ifrån nöjd, sa

Lars Strömgren.

Sittande ledamöter som redan var

valda för ytterligare ett år var vice

ordförande Arijana Marjanovic samt

Vera Chudnikova, Carl Målberg, Göran

Smith, Kent Larsson och Allan Hedlund.

Sekreterare Linda Kummel tackade för

sig efter två år i styrelsen, där hon bland

annat har suttit som juryordförande för

uppsatstävlingen och lämnar efter sig

ett åttapunktsprogram med föreningens

kärnfrågor.

De ledamöter som finns kvar har en

blandning av erfarenheter från stadsplanering,

solidaritetsorganisationer,

forskningsvärlden, idrottsrörelsen, cykelnätverk

och föreningslivet. Kongressen

valde även in ytterligare tre ledamöter

med erfarenhet från idrottsförbund,

lokalpolitik och organisationsarbete.


Jag är så imponerad

av allas erfarenheter

och att folk har så olika

bakgrund som de vill

ställa till förfogande.

ORDFÖRANDE LARS STRÖMGREN

– Jag är så imponerad av allas erfarenheter

och att folk har så olika bakgrund

som de vill ställa till förfogande i vår

förening, sa Lars Strömgren stolt.

En av de nya ledamöterna är Christine

Nelsen-Thuresson som är engagerad i

Stockholmskretsen, där hon arbetar

ideellt med politisk påverkan och

cykelkurser för vuxna. Ursprungligen

från USA tar hon även med sig sin

förvärvade kompetens från en cykelorganisation

i Santa Barbara.

Gustaf Lindqvist kommer från cykelsporten

och är i färd med att starta Sundsvallskretsen

igen. Han vill engagera sig,

lokalt och nationellt, för att förbättra

cykelinfrastrukturen i vardagen och göra

den mer familjevänlig.

Den tredje nyinvalda ledamoten,

Jöran Fagerlund, kommer från Göteborg

där han tidigare har suttit i miljö- och

klimatnämnden och haft ordförandeposten

i bostadsbolaget Poseidon. Han

är även utbildad grafisk formgivare,

filmare och fotograf.

Söndagens ortskretsmöte ägnades åt

föreningens verksamheter, såsom integrationsprojektet

Frihet på cykel, sommarens

Cykelturistvecka i Halmstad och

projektsatsningen på stigcykling. Två av

gästerna som talade var årets uppsatsvinnare

Emma Gradin och cykelturistentreprenören

Katarina Bergstrand.

Tid avsattes även för föreningens olika

arbetsgrupper med gruppdiskussioner.

– Vi kommer att lägga extra mycket

fokus på våra arbetsgrupper, så att det

går att vara aktiv och bidra med arbete

utan att behöva vara ledamot i en styrelse,

sa Lars Strömgren.

Text och foto: Hanna Mi Jakobson

CYKELFRÄMJANDETS STYRELSE 2017

ORDFÖRANDE

LARS STRÖMGREN

VICE ORDFÖRANDE

ARIJANA MARJANOVIC

SEKRETERARE

GÖRAN SMITH

LEDAMOT CHRISTINE

NELSEN-THURESSON

LEDAMOT

JÖRAN FAGERLUND

34


Fler lämnar in

cykeluppsatser

PREMIÄR Lars Strömgren presenterar samarbetsorganisationen Trafiksäkerhetsrådet.

Trafiksäkerhetsrådet

lanseras och hyllas

SVERIGE En ny trafiksäkerhetsorganisation

har bildats, med fokus på aktiva

och hållbara transporter.

– Det behövs en starkare röst för

cyklister, gångtrafikanter och kollektivtrafik

inom trafiksäkerhetsdebatten,

säger Lars Strömgren, ordförande för

Cykelfrämjandet som är en av de anslutna

intresseföreningarna.

Andra är Cykelbranschen, Svensk

Cykling samt Sveriges Cykelåkerier, men

fler väntas gå med. Många trafikaktörer

är redan medlemmar i Nationalföreningen

för trafiksäkerhetens främjande.

– NTF är en gammal trafiksäkerhetsorganisation

som har gjort mycket nytta

under åren, men sen svartvit tv och Televinkens

dagar har det hänt en del inom

trafikplanering och forskning. Därför

menar vi att deras fokus har varit alldeles

för ensidigt på bilens framkomlighet.

Steg ett var att starta Trafiksäkerhetsrådet,

steg två är att se över vårt medlemskap

i NTF, säger Lars Strömgren.

Text och foto: Hanna Mi Jakobson

SVERIGE Cykelfrämjandets uppsatsstipendium

är tänkt att locka och lyfta

forskningen om cykling. Det första året

lämnade åtta studenter in sina kandidatmagister-

och masteruppsatser för

jurybedömning. Förra året behandlades

tolv uppsatser, en ökning med 50

procent. I år är det tredje gången som

examinerade studenter har chansen att

vinna 10 000 kronor och sprida sina

uppsatser. Deadline är 15 januari 2018.

9

SÅ MÅNGA MILJONER UTLYSES I

DEN NATIONELLA CYKELSTRATEGIN,

TILL IDEELLA ORGANISATIONER SOM

ARBETAR MED CYKLING.


Cyklingen kommer

att få en mycket större

roll än vad vi tror. Eller

vad bilister tror.

NORRBOTTENKRETSENS RUNE

KARLBERG PÅ KONGRESSEN.

LEDAMOT

GUSTAF LINDQVIST

LEDAMOT

VERA CHUDNIKOVA

LEDAMOT

CARL MÅLBERG

LEDAMOT

KENT LARSSON

LEDAMOT

ALLAN HEDLUND

35


FÖRENING

Cykeluppsatsen

som vann 2017

Samhällsbyggnadsstudenten

Emma Gradin vinner årets

uppsatsstipendium. Hon

har skapat och visualiserat

ett koncept för hur svenska

snabbcykelvägar kan se

ut i framtiden. Resultatet

är tydligt, estetiskt och användarvänligt

för cyklister.

VINNAREN Emma Gradin som har utarbetat ett designkoncept för snabbcykelvägar i Stockholmsregionen.

36JURYNS MOTIVERING

"Emma har på ett metodiskt och

ambitiöst sätt visat hur utformning

av cykelvägar kan se ut utifrån

ett regionalt perspektiv. Uppsatsen

är inte bara relevant utan

också applicerbar i planeringen.

Därutöver är den tydligt uppställd

med ett pedagogiskt upplägg och

med tydliga kopplingar mellan

teori och praktik. Juryn önskar

Emma lycka till i fortsättningen

och hoppas att stipendiet bidrar

till att uppsatsen får en spridning

i dagens Trafikplanerarsverige."

Snabbcykelvägar beskrivs ibland

som motorvägar för cyklister.

Tanken är att de ska vara snabba,

breda och gena. Inför sin masteruppsats

funderade Emma Gradin över den

estetiska utformningen.

– Hur ska de här cykelvägarna egentligen

se ut? Så jag började tänka lite i de banorna

och baserade det på visionen om den goda

cykelupplevelsen, säger hon.

Enligt henne har det varit mycket fokus

på tekniska lösningar, men inte på hur man

läser in miljöer. Utformningen av stadsrummet

manifesterar en trafikhierarki och kan

även studeras genom miljöpsykologi.

– Framför allt handlar uppsatsen om hur

vi upplever våra miljöer och den mark vi har

tagit i anspråk, säger Emma Gradin.

Hon har sammanställt kriterierna för

snabbcykelvägar och delat in dem i tre kategorier

som ska ge den goda cykelupplevelsen.

Trygghet, attraktivitet och kontinuitet.

Därifrån har hon utarbetat designkonceptet.

Uppsatsen har genomförts genom intervjuer

med sakkunniga och som en autoetnografisk

fältstudie.

– Det vill säga att jag cyklade på en regional

skala i Stockholm och observerade,

förklarar Emma Gradin.

Hon tog sig runt i huvudstaden, där

hennes högskola KTH ligger, på det transportmedel

som hon är van vid.

– Jag har alltid cyklat. Är uppväxt i

studentcykelstaden Uppsala och har bott

i Malmö och Hiroshima. Innan jag kom

till Stockholm hade jag bott på ställen där

cykeln är ett av de främsta transportmedlen.

Det som är intressant just i en stad som

Stockholm är att cykeln skulle kunna vara

det smidigaste transportmedlet om det

fanns infrastruktur, säger Emma Gradin.

Utifrån sina observationer delade hon

upp trafikrummet i fyra olika områden som

kunde förbättras genom design. Det var

form, upplevelse, utsikt och ordning. Formen

kunde handla om vägens utformning som

exempelvis kunde tydliggöras med orangefärgade

cykelfält. Upplevelsen kunde höjas

genom att skapa rastplatser eller vindskydd.

Utsikten kunde förskönas med en allé av

träd och ordning kunde skapas med hjälp av

skyltar eller symboler längs stråket.


Framför allt handlar

uppsatsen om hur vi upplever

våra miljöer och den

mark vi har tagit i anspråk.

– Själva resultatet var att göra en verktygslåda

med designidéer som faktiskt går att

använda i praktiken. Olika designelement

kan visa hur du tar dig fram på olika vägar.

Man vill skapa en upplevelse och inte bara

en tydlighet med pilar och anvisningar,

säger Emma Gradin.

Förutom skyltar och symboler innehåller

verktygslådan exempel på bland annat

markbeläggning, gatubelysning, seperationslinjer

och konstverk.

Utifrån Stockholms regionala cykelplan

från 2014 ska de regionala cykelstråken

binda samman bostadsområden med länets

större arbetsplatsområden och lärosäten för

cykelpendling. Emma Gradins förhoppning

är att hennes verktygslåda ska kunna användas

eller utvecklas i arbetet med att skapa

ett nätverk av snabbcykelvägar.

– De regionala cykelstråken behöver ha de

här estetiska elementen som boostar medborgare

att börja cykla, säger hon.

Text och foto: Hanna Mi Jakobson

DESIGNEXEMPEL FRÅN EMMA GRADINS "TOOLBOX"


Fler designelement och exempel på hur de kan tillämpas i trafikmiljön finns på cykelframjandet.se/uppsats

37


Cykla i Stallarholmen och Strängnäs

Upplev vår vackra natur

med ett rikt kulturliv på

Selaön i fagra Sörmland.

Vi har cykelpaket samt

fyra lättcyklade leder, två

bra cykelkartor samt tips

på logi och sevärdheter.

www.cykelgruppen.se

Gekko fx HP Velotechnik

Cykelglädje

på tre hjul

Cykelpaket hos Östa Gård B&B

Sundsvall

Efter mer än 20 år av cykelarbete

lade kretsen i Sundsvall ner. Det var

hösten 2016, men redan under våren

2017 är det dags igen. En arbetsgrupp

som fann varandra på nätet kallar

alla gamla och nya cykelfrämjare till

ett nystartsmöte.

specialcyklar

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35

www.jary.se • 0709-70 60 46

Christiania • Bullitt • Birdy • Nihola • Brompton

Gustaf Lindqvist är en

relativt ny medlem i Cykelfrämjandet

och har precis

blivit invald i riksstyrelsen.

Dessutom är han den som är

initiativtagare till att väcka

Sundsvallskretsen till liv.

Han upptäckte föreningen

efter att han hade vurpat på

cykeln. Försäkringsbolaget

ville inte stå för några

kostnader, men på sociala

cykelforum på nätet såg han

att det skrevs om en cyklistförsäkring,

som ingick som

medlemsförmån i Cykelfrämjandet.

– Sen såg jag att föreningen

även engagerade sig politiskt

och då klaffade allt, berättar

Gustaf Lindqvist.

Han såg även att det fram

tills nyligen fanns en krets i

Sundsvall.

– Den hade funnits ett tag,

men med en annan profil.

Dels har fokus varit mer på

aktiviteter och utflykter, men

de har även varit med i de

politiska frågorna, säger Gustaf

Lindqvist, som hoppas att

få med de som tidigare har

varit aktiva inom kretsen.

Tillsammans med en annan

Sundsvallscyklist och två nyinflyttade

cykelfrämjare, från

Norrbotten- och Storstockholmskretsen,

bildade han en

arbetsgrupp.

– Vi kände till varandra tidigare

och hängde på Cyklistbubblan

och i andra stora

facebookgrupper. Det finns

SUNDSVALLSKRETSEN

• •

I arbetsgruppen för att

starta Sundsvallskretsen

sitter Gustaf Lindqvist, som

är sammankallande, Lisa

Sällvin, Emil Iversen och

Fredrik Sandqvist. De välkomnar

fler aktiva i kretsen.

Mer information om

kretsen, uppstarten och

medlemsmötet finns på facebooksidan

"Cykelfrämjandet

Sundsvall" eller via mejl till:

gustaf.lindqvist

@cykelframjandet.se

38


KRETSEN

startar på nytt

INITIATIV

Gustaf Lindqvist

laddar

för nystart

av kretsen.

specifika grupper för städer

och vi sa att det här skulle

vi vilja ha i Sundsvall också,

för det finns stora brister för

cyklingen här, berättar Gustaf

Lindqvist.

Han säger att staden startade

starkt, vilket visade sig i

Kommunvelometerns resultat

2013, men därefter har det

dalat. I år var de inte ens en av

de deltagande kommunerna.

Det här vill Gustaf Lindqvist

och de andra ändra på och

planen är att komma fram till

en gemensam vision.

– Tillsammans är vi riktigt

drivna i frågor om cykling och

där kommer Cykelfrämjandet

in i bilden, säger han.

Text och foto:

Hanna Mi Jakobson
MEDLEMSMÖTE

Den blivande Sundsvallskretsen

bjuder in till medlemsmöte

med planer på en nystart av

ortskretsen och diskussion med

intresserade som vill främja

cykling.

Under mötet ska det även tas

beslut om stadgar och val av

interimstyrelse med ordförande,

sekreterare och kassör, samt

arbetsprogram för det nya året.

Mötet äger rum tisdag 30 maj

19.00 i Studiefrämjandet Sundsvalls

lokaler, på Storgatan 52.

NÄTVERK Gustaf Lindqvist blev invald i styrelsen på Cykelfrämjandets årsmöte, där han skapade nya kontakter.

Sundsvallskretsen bildas för

första gången, för att främja

cyklingen på orten.

Sundsvall och kretsen anordnar

årets Cykelturistvecka, som

lockar hundratals varje år.

1995 2004 2016 2017

Ortskretsen läggs ner efter

21 verksamma år, på grund av

svagt intresse för aktiviteterna.

En arbetsgrupp på fyra personer

vill starta upp kretsen

med politisk inriktning.

39


KALENDARIUM

Tur med Trampkraft

Cykelkulturkalas velocity

Vätternrundorna 2017

MALMÖ

25 maj, 10.30

Cykelrunda vid Öresund och Östersjön

från Malmö centralstation med samling

vid Anna Lindhs plats. Tiomilaturen går

via Ribban, Brofästet, Klagshamn, Vellinge,

ner till Höllviken och längs med

västkusten till Trelleborg för ett lunchstopp

vid golfbanan. Eftermiddagen

börjar med ett stopp vid velodromen och

fortsätter mot Östra Grevie, Arrie och

tillbaka till Malmö. Information finns på

Facebookeventet "Öresund Östersjön".

GÖTEBORG

27 maj

Göteborgs cykelkulturkalas med allt från

lokaltillverkade bambucyklar och velomobiler

till politiska samtal.

World Cycling Forum

PORTO, PORTUGAL

7-8 juni

Cykelbranschens nya världscykelforum

med olika talare och tillverkare med fokus

på produktutveckling och försäljning.

MOTALA

Juni

Världens största motionscykellopp med

flera varianter från landsvägscykling till

stigcykling. Standardloppet är 30 mil runt

sjön Vättern och är en del av den svenska

klassikern.

9 juni, Minivättern och MTB-Vättern

10 juni, Tjejvättern, 10 mil

11 juni, Halvvättern, 15 mil

15 juni, Vättern GP, elitvarv i staden

16-17 juni, Vätternrundan, 30 mil.

KRETSARNA Mer aktiviteter, information och uppdateringar finns på kretsarnas hemsidor

cykelframjandet.se/kretsar

GOTLAND

3 juni, 10.00

Klinterundan på cykel, 3 till 4

mil. Samling vid Klinte kyrka

med Lennart, 0703-941028,

och Gunilla, 0703-380837.

17 juni, 10.00

Tur till Fleringe och Bäste träsk,

3 till 4 mil. Samling vid Fleringe

kyrka med Ulla-Britt, 0736-

252547, och Elsa, 0763-109076.

1 juli, 10.00

Tur till Klintkusten, 3 till 4 mil.

Samling vid Lummelunda

kyrka med Lars, 0737-658932,

och Sören, 0767-679676.

15 juli, 10.00

Tur till Sproge och Silte, 3 till

4 mil. Samling vid Sproge

kyrka med Berit och Bengt,

0704-182095.

29 juli, 10.00

Visby längs havet, 3 till 4 mil.

Samling vid vattentornet i Visby

med Sören, 0767-679676,

och Lars, 0737-658932.

12 augusti, 10.00

Tur till Gothem och Hammar, 3

till 4 mil. Samling vid Gothem

kyrka med Gun och Bosse,

0702-844257.

26 augusti, 10.00

Cykeltur på Sudret med

grillavslutning, 3 till 4 mil.

Samling vid Sundre kyrka

med Anneli, 0705-128794,

Rune, 0708-480008, och

Allan, 0739-066690.

GÖTEBORG

28 maj, 11.00

Cykeltur till Långedrag med

en titt på hamninloppet och

fika på Café Park, Saltholmen.

Samling vid Knutpunkten Stenpiren

för tur på 25 kilometer,

med Lennart, 0701-871331.

4 juni, 11.00

Cykeltur till Björlanda Kile,

Europas största småbåtshamn.

Samling vid Operan,

Christina Nilssons gata 1, för

tur på 38 kilometer. Anders,

0767-699893, är turledare.

15 juni, 18.00

Tur på 3 mil till Killingsholmen

med havsutsikt och bad.

Samling vid Linnéplatsen med

Ralf, 0706-997509.

Sommarsäsongen

Kretsens cykelorientering till

olika mål. Kontaktpersoner är

Annika, 0706-321326, och

Ingemar, 0705-732842.

HALMSTAD

Tisdagar, 18.00

Tisdagscyklingarna pågår hela

sommaren till och med augusti.

Start varje tisdag framför

Halmstads slott. På den första

turen bjuder föreningen på

korvgrillning, sen tar var och

en med sig fika själv. Olika

mål varje gång, kontaktperson

är Göran, 035-213377 eller

0763-637100.

30 juli–4 augusti

Cykelturistvecka i Halmstad

från måndag till fredag vecka

31. Anmälan och information

finns på cykelframjandet.se/ctv.

JÖNKÖPING

22 maj, 10.00

Cykeltur för daglediga från

Vandrarhemmet vid Rocksjön

med Bengt, 0703-314070.

29 maj, 10.00

Cykeltur för daglediga från

Vandrarhemmet vid Rocksjön

med Eiron, 0702-238925.

1 juni, 16.30

Samling vid Preem HVA för

cykeltur till Kaxholmen, med

guidning i museet av Lars-

Göran Johansson. Turledare

är Roland, 0730-423592.

5 juni, 10.00

Cykeltur för daglediga från

Smedbyn med Irene, 0736-

780059. Kretsen bjuder på

fika.

8 juni, 16.30

Samling vid Preem HVA för

cykeltur till Lekeryd. Besök

vid Silverull och Katarina

Friman med turledare Arne,

0762-300727.

12 juni, 10.00

Cykeltur för daglediga från

Vandrarhemmet vid Rocksjön

med Bernt, 036-377959.

15 juni, 16.30

Cykeltur från Hamnpiren med

turledare Roland.

19 juni, 10.00

Cykeltur för daglediga från

Vandrarhemmet vid Rocksjön

med Sven-Olof, 0703-141088.

29 juni, 16.30

Cykeltur från HVA station till

hemligt mål, kretsen bjuder

på fika. Turledare är Sven-

Olof.

10 augusti, 16.30

Cykeltur från Axamobadet

med Sven-Olof.

40


Festival of Cycling

EDINBURGH, SKOTTLAND

8-18 juni

Festival med tio dagars rullande schema

som vill sätta staden på cykelkartan.

edfoc.org.uk

Velo-city 2017

ARNHEM-NIJMEGEN

13-16 juni

Europeisk cykelkonferens i regi av ECF,

European Cyclists’ Federation, som ska

uppmuntra cykling som transportmedel.

Terrengsykkelfestivalen

TRYSIL, NORGE

22-25 juni

Terrängcykelfestivalen Utflukt samlar

stigcyklister i Norge, på en av landets

skidorter som har sommarsatsat på

mountainbike.

Utflykt startade för 15 år sen som en

träffpunkt med ett 20-tal deltagare och

det årliga evenemanget har nu växt till

ett tusental. Cykelfestivalen har en social

profil, som förutom stigcykling, innehåller

nördquiz, grillning och musik.

Almedalsveckan 2017

VISBY

2-9 juli

Cykelfrämjandet driver opinion, nätverkar

och deltar i cykelrelaterade aktiviteter

under politikerveckan på Gotland.

Ride 4 Women

OSLO TILL WIEN

3-16 juli

Välgörenhetscykling från Norge till

Österrike till förmån för forskning för

gynekologisk cancer.

KRETSARNA

14 augusti, 10.00

Cykeltur för daglediga från

Vandrarhemmet vid Rocksjön

med Roland.

17 augusti, 16.30

Cykeltur från Smedbyn till

Ingbeths textil, där hon

visar sin verksamhet. Arne är

turledare.

21 augusti, 10.00

Cykeltur för daglediga från

Vandrarhemmet vid Rocksjön

med Siw, 0734-387756.

24 augusti, 16.30

Cykeltur från Piren med grillning

i slutet av dagen. Roland

är turledare.

28 augusti, 10.00

Cykeltur för daglediga från

Vandrarhemmet vid Rocksjön

med Conny, 0703-970510.

31 augusti, 16.30

Cykeltur från Röde Påle

Råslätt till Barnarps hembygdsgård,

med guidning.

Sven-Olof är turledare.

4 september, 10.00

Cykeltur för daglediga från

Vandrarhemmet vid Rocksjön

med Sven-Olof.

KARLSTAD

31 maj-9 augusti, 18.00

Onsdagscyklingarna pågår

under sommaren, med samling

vid Värmlands museum.

25 maj, 10.00

Kristi himmelsfärdsdag deltar

kretsen i en cykelhelg, som

anordnas av Karlstads kommun.

Samling vid Tingvalla isstadium.

4 juni, 11.00

Cykeltur på Pingstdagen med

konstrunda i Ulvsbytrakten.

Start vid Värmlands museum.

19-20 augusti

Cykeltur i Dalsland. Mer information

kommer på hemsidan.

Kontaktpersoner för samtliga

turer i kretsen är Eva, 054-

565703 eller 0703-765703,

och Erik, 0709-851642.

MALMÖ

23 maj, 18.30

Tisdagstur längs havet, cirka

2 mil med turledare Janne,

0703-256450.

25-29 maj

Långhelgstur under 5 dagar,

på vardera 6 mil, under Kristi

himmelsfärd till Söderslätt.

Start och avslutning vid

Stadsbiblioteket i Malmö.

Henning, +45-267-45838,

har mer information.

10 juni, 9.30

Äppellundsrunda på Österlen,

cirka 6 mil. Start från Tomelilla

station, med besök på

kakburks- och borstmuseum.

Föranmälan senast 3 juni till

Britt-Marie, 0739-384798.

13 juni, 18.30

Kvällstur till Malmös senaste

stadspark och rekreationsområde,

Lindängelund. Turen

är cirka 15 kilometer och leds

av Nils, 040-915693.

17 juni, 9.00

Lördagstur till Falsterbokanalen

med bad, cirka 65 kilometer.

Föranmälan senast 3 juni till

Marie, 040-918432, eller Siv,

0709-623312.

20 juni, 18.30

Tisdagstur till Rinnebäcksravinen

i Värpinge, cirka 2 mil. Start

från Lunds domkyrka med

turledare Ann, 0733-669595.

15 augusti, 18.30

Tur til Lernacken och runt kalkbrottet,

cirka 3 mil, med Janne.

22 augusti, 18.30

Tisdagstur till Billebjer, cirka 3

mil. Start från Lunds domkyrka

med David, 0705-603434.

26 augusti, 9.00

Lördagstur till gårdsbutiken

Eko-skafferiet utanför Bjärred,

cirka 55 kilometer, med Nils.

29 augusti, 18.30

Tisdagstur till Malmö hamn,

cirka 3 mil. Turledare är

Harald, 0705-496214.

2-3 september

Faellestur en sensommarhelg

med danska Cyklistförbundet,

till beredskapsmuseet utanför

Domsten. Start 10.00 från

Helsingborg central. Övernattning

på Vejbystrands

vandrarhem. På lördagen

cyklas 6 mil längs kusten

och på söndagen 7 mil på

slätten via Munka-Ljungby

och tillbaka till Helsingborg

central. Föranmälan senast 1

augusti till Nils. Beräkna cirka

800 kronor för övernattning,

måltider och museiguidning.

5 september, 18.00

Tisdagstur till Tygelsjö, cirka

3 mil med Leif, 0702-554514,

som turledare.

41


KALENDARIUM

SM i Mountainbike

VÄRNAMO

20-23 juli

Svenska mästerskap i mountainbike

i tävlingsklasserna XCE, sprint, XCO,

cross country, och XCR, stafett.

Cykelturistugen 2017

HOLSTEBRO, DANMARK

24-30 juli

Den danska varianten av Cykelturistveckan

som också pågår i en vecka och

är familjevänlig.

Hillbilly Huckfest

ÅL, NORGE

27-30 juli

Fartfylld MTB-festival på Slåtta gård i

anslutning till Hillbilly Bikepark.

Cykelvasan på MTB

SÄLEN TILL MORA

12 augusti

Vasaloppet på mountainbike avgörs för

nionde gången. Precis som det traditionella

skidloppet på vintern är spåret 94

kilometer från Sälen till Mora.

Tisdagsrajden fyller år

STOCKHOLM

26 augusti

Jubileumsfirande när stigcykelinitiativet

och tisdagstraditionen blir tio år.

Den första tisdagsrajden styrdes upp av

MTB-cyklisten Aron Gooch 21 augusti

2007. Sen dess har cyklister styrt mot

Nackareservatet varje tisdag, med start

från Hammarbybacken klockan 18.30.

Tisdagsrajden är ingen cykelklubb, utan

ett tillfälle för sällskapssugna entusiaster

att träffas och cykla tillsammans.

KRETSARNA Mer aktiviteter, information och uppdateringar finns på kretsarnas hemsidor

cykelframjandet.se/kretsar

NÄSSJÖ

23 maj, 18.30

Tisdagstur till Gransäng

med start från Stortorget.

25 maj, 7.00

Gökotta i Barkeryd med start

från Stortorget.

30 maj, 18.30

Tisdagstur till Isåsa, Södra

Målen och Björkhaga, med

start från Stortorget.

3 juni, 8.30

Lördagscykling på Visingsö

med samling vid Stortorget.

13 juni, 18.30

Tisdagstur till Soludden, Torsa

stenar och Bäckafall, med

start från Stortorget.

20 juni, 18.30

Tisdagstur till Solberga

hembygdsgård, med start

från Stortorget.

27 juni, 18.30

Tisdagstur till Bokskogen med

start från Stortorget och

korvgrillning som avslutning.

1 augusti, 18.30

Buckhultsturen på en tisdag,

med start från Stortorget.

6 augusti, 10.00

Söndagstur med elvakaffe på

Huluberget, från Stortorget.

8 augusti, 18.30

Tisdagsturen ut i det blå, med

start från Stortorget.

12 augusti

Lördagstur efter samåkning

med bil till Vadstena samt

dressincykling till Fågelsta,

cirka 1 mil enkel väg. Avresa

från Nässjö runt 8.00.

15 augusti, 18.30

Ryssbysjön runt på en tisdag,

med start från Stortorget.

20 augusti, 14.00

Söndagsturen med parollen

lär känna din stad, med start

från Stortorget.

22 augusti, 18.30

Hultarpssvängen på en tisdag,

med start från Stortorget.

29 augusti, 18.30

Avslutningstur till Lövhult,

med start från Stortorget.

STOCKHOLM NORRORT

23 maj, 19.00

Tisdagstur till Lindö, cirka 2

mil i lugn takt, från Gamla

apoteket i Upplands Väsby

med Elna, 0736-295227.

23 maj, 19.00

Träningstur med racer- eller

hybridcykel till Kimsta och

Markim, cirka 35 kilometer.

Från Gamla apoteket i

Upplands Väsby med Anna--

Lena, 0767-876660.

30 maj, 19.00

Tisdagstur till Rosersberg och

Norrsunda, från Gamla apoteket

i Upplands Väsby med

Kerstin som är turledare,

0708-109500.

30 maj, 19.00

Träning på rundbanan Arlanda

testbana med Anna-Lena

och cykelklubben Smack.

Start från Gamla apoteket i

Upplands Väsby.

6 juni, 19.00

Tisdagstur till Kragsta och

Uthamra , från Gamla apoteket

i Upplands Väsby med

Allan, 0706-503572.

11 juni, 10.00

Söndagstur till Järvafältet,

cirka 25 kilometer. Start från

Norrvikens brandstation med

Tore, 0705-633142.

13 juni, 19.00

Tisdagstur till Sollentuna

golf, från Gamla apoteket

i Upplands Väsby. Tore är

turledare.

20 juni, 19.00

Tisdagstur till Rosersbergs

slott, från Gamla apoteket i

Upplands Väsby med Kerstin,

0708-109500.

27 juni, 19.00

Tisdagstur till Gällsta, från

Gamla apoteket i Upplands

Väsby med Vanja, 0762-

210004.

4 juli, 19.00

Tisdagstur till Sollentuna och

Överby väderkvarn, från

Gamla apoteket i Upplands

Väsby med Tore.

11 juli, 19.00

Tisdagstur till Runsa fornborg,

från Gamla apoteket i Upplands

Väsby med Anna-Lena.

16 juli, 10.00

Söndagstur till Wenngarn,

cirka 45 kilometer. Start från

Väsby station vid Pressbyrån,

med Elna, 0736-295227.

För kortare tur går pendeltåg

från Märsta tillbaka.

42


Cykelmässan Eurobike

FRIEDRICHSHAFEN, TYSKLAND

30 augusti-2 september

Europas största cykelmässa med show,

produkter, föredrag och utmärkelser

genomförs för sista gången som en allmän

mässa. De tre första dagarna är branschdagar

och den sista dagen är mässan öppen

för vanliga besökare.

2018 kommer Eurobike att tidigareläggas

till en av sommarmånaderna, med mässdatum

från 8 till 10 juli.

eurobike-show.com

Slörull från Hisingen

GÖTEBORG

Sista onsdagen i månaden, 18.00

En slörull, eller slow roll, är en social

cykeltur i lugn takt till olika platser

med olika aktiviteter i Göteborg. Sista

onsdagen i varje sommarmånad är det

samling vid kulturkaféet Llama Lloyd i

Kville, på Väderkvarnsgatan 16.

31 maj

28 juni

26 juli

30 augusti

Ecotopia Biketour 2017

VÄSTEUROPA

Juni, juli och augusti

Ett ekotopiskt kollektiv på cykel tar

sig igenom olika delar av Europa varje

sommar. Utmed rutten besöks olika

ekoinitiativ och alternativa samhällen.

Deltagarantalet skiftar beroende på var

cyklister ansluter sig och avslutar. Årets

ekocykelresa startar från Strasbourg i

Frankrike den 29 juni och avslutas tre

månader senare i Katalonien i närheten

av Barcelona.

ecotopiabiketour.net

KRETSARNA

18 juli, 19.00

Tallmilan från Gamla apoteket

i Upplands Väsby med

Kristina, 0703-659911.

25 juli, 19.00

Tisdagstur till Ängsjö, från

Gamla apoteket i Upplands

Väsby med Kristina.

25 juli, 19.00

Mountainbiketur på grus- och

skogsvägar till Ängsjö, cirka

25 kilometer. Start från Gamla

apoteket i Upplands Väsby,

med Anna-Lena och Bengt,

0704-715009.

1 augusti, 19.00

Tisdagstur till hemligt mål, från

Gamla apoteket i Upplands

Väsby med Kristina.

8 augusti, 19.00

Tisdagstur till hemligt mål,

från Gamla apoteket i

Upplands Väsby med Guy,

0703-334373.

9 augusti, 19.00

Onsdagstur i Sollentuna till

Järvafältet, cirka 2 mil. Start

från Häggvik station, parkeringen

närmast spåret på

västra sidan mot E4:an och

Järvafältet. Tore är turledare.

15 augusti, 10.00

Tisdagstur till Antuna, från

Gamla apoteket i Upplands

Väsby. Birgit, 0735-603405.

20 augusti, 10.00

Kusttur i Österåker, cirka

45 kilometer. Start söndag

morgon från Järnvägsparken,

Västra banvägen i Åkersberga,

med Maud, 0739-839652.

22 augusti, 10.00

Tisdagstur till hemligt mål, från

Gamla apoteket i Upplands

Väsby. Robert, 0707-177520.

29 augusti, 10.00

Tisdagstur till Sollentuna

golf, från Gamla apoteket i

Upplands Väsby med

Kristina, 070-3659911.

5 september, 10.00

Tisdagstur till hemligt mål, från

Gamla apoteket i Upplands

Väsby med Elna, 0736-295227.

STORSTOCKHOLM

31 maj, 18.30

Onsdagstur till Kvarnholmen i

lugnt tempo, cirka16 kilometer.

Samling vid Stockholms södra

pendeltågsstation, utgång mot

Rosenlundsgatan. Kästi är

turledare, 0706-034647.

11 juni, 10.00

Färingsörunda, cirka 45 kilometer.

Samling med Monica,

0705-849509, vid Drottningholms

slott vid Pressbyrån.

Anslutning till turen från pendeltåg,

med samling 09.15

vid Karlbergs pendeltågsstation

med Eva, 0706-960634.

14 juni, 18.30

Lidingörunda, cirka 25

kilometer. Samling vid

Lidingöbron, Ropsten med

Catharina, 0701-523839.

28 juni, 18.30

Lidingörunda med samling

vid Lidingöbron, Ropsten,

med Mikael, 0703-445264.

2 juli, 09.00

Söndagstur till Ljusterö, cirka

75 kilometer. Hemfärd med

båt och tillfälle till bad. Ledare

är Greta, 0733-806865,

med samling vid Upplands

Väsby pendeltågsstation.

5 juli, 18.30

Onsdagstur längs Stockholms

kajer och höjder, cirka 2 mil,

med Richard, 0735-845781.

Samling vid Stockholms södra

pendeltågsstation, utgång

mot Rosenlundsgatan.

9 juli, 10.00

Söndagstur till Järvafältet,

cirka 3 mil, från Jakobsbergs

station, utgång mot centrum,

med P-G, 0729-332997.

12 juli, 18.30

Hågelbyturen, cirka 2 mil.

Samling vid Flemingsbergs

station, uppgång mot

Huddinge sjukhus. Maj är

turledare, 0702-075983.

16 juli, 10.00

Söndagstur till Tyresö slott

med Richard, cirka 5 mil,

från Stockholms södra pendeltågsstation,

utgång mot

Rosenlundsgatan.

23 juli, 10.00

Söndagstur med Eva till Velamsund,

cirka 5 mil, från Stockholms

södra pendeltågsstation,

utgång mot Rosenlundsgatan.

6 augusti, 10.00

Slottstur, cirka 3 mil. Samling

vid Ulriksdals pendeltågsstation,

utgång mot Ulriksdal,

med Åke, 0705-931653.

13 augusti, 10.00

Söndagstur med Eva till Filharmonikerna

i det gröna, cirka

2 mil, från Östra station.

43


KALENDARIUM

KRETSARNA Mer aktiviteter, information och uppdateringar finns på kretsarnas hemsidor

cykelframjandet.se/kretsar

15-21 augusti

Tur till Ormsö och Estland.

Separat inbjudan skickas till

kretsens medlemmar. Ledare

är Magnus, 0707-372526,

och Dag, 0704-913564.

27 augusti, 14.00-16.00

Familjevänlig söndagstur inför

höstens skolstart. Samling

vid Rålis parklek med Linda,

0704-057722.

3 september, 10.00

Nackarunda, cirka 35 kilometer.

Samling vid Värmdöleden,

nedanför Nacka kyrka

med Jane, 0762-176868.

SÖRMLAND

31 maj, 17.00

Cykeltur till Bergströmska

gården i Torshälla, där guide

möter upp. Samling vid Pin

Point. Anmälan till Kristina,

0706-233698, senast 24 maj.

15 juni, 17.00

Cykelutflykten Ut i det blå,

cirka 2 mil, med chans till bad.

Samling vid Klosters kyrka

och kretsen bjuder på lättare

förtäring. Anmälan senast 8

juni till Kristina, 0706-233698.

Cykling efter önskemål

Kontakta turledarna Marie,

0701-500584, eller Sven,

0706-418293, för cykelturer i

Katrineholm.

UPPSALA

11 juni, 10.00

Cykelutflykt till Linnés Sävja

och Hammarby, cirka 3 mil,

från fontänen vid Flustret

i Stadsträdgården. Kontaktperson

är Björn, 0702-511388.

VARBERG

30 maj, 15.00

Tisdagstur till Getteröns flygfält

där Bertil Andersson visar

sitt eget tillverkade flygplan.

Cirka 5 kilometers cykling

med Birgit, 0340-204478,

och Anita, 0738-050552.

13 juni, 15.00

Tisdagstur norrut till Ann-Christine

Erikssons trädgård i Tångaberg.1

mil med Birgit och Anita.

20 juni, 15.00

Tisdagstur till jordgubbsodling

i Vareborg, med smakprovning

och köp. 7 kilometers cykling

med Britta, 0706-760201.

27 juni, 15.00

Tisdagsturen norrut, cirka

1 mil, till Warbergs Tomat i

Tofta. Bengt, 0702-236387.

8 augusti, 15.00

Tisdagsrunda med berättelser

om torpen på Getterön. 1 mil

med Gösta, 0729-101102.

12 augusti, 14.00

Lördagstur i Åsa. Samling vid

Petters väg 50, ta till höger

700 meter norr om rondellen.

Cirka 25 kilometer med

Carl-Magnus, 0706-765910.

22 augusti, 15.00

Tisdagstur, 8 kilometer, till

Djurkyrkogården i Vare där

Jenny Bergström tar emot.

Intill finns Anders Lindahls

osttillverkning. Rune är turledare,

0722-454956.

29 augusti, 13.00

Tisdagstur på Birger Svenssons

egen cykelled Monarkleden.

Samordnad transport till

CYKEL- & VANDRINGSRESOR, att njuta av!

Aktiva dagar med god mat och högklassigt boende. Bekväma cykelveckor med boende på max 1- 2 hotell

under veckan och med svensk färdledare. Vi organiserar även vandringsresor där du kan välja mellan ett

20-tal destinationer. WI-Resor erbjuder också speciella avgångar för singelresenärer. Beställ vår katalog!

Cykelresor 2017; Vandringsresor 2017;

- Costa Brava 22/4, 7/10 (Singel) - Elba 6/5, 9/9, 16/9

- Moseldalen 4-7/5, 12-15/10 (Weekend). Nyhet! - Cinque Terre 29/4, 16/9, 23/9, 30/9

- Tyrolen 19/9 (El-cykel). Nyhet! - Dolomiterna (tre olika orter) juni, juli, aug, sept

- Kroatien kryss med cykel 16/9 - Andorra juni, juli aug

- Veneto 19/9 - Mallorca 6/10, 13/10

- Gardasjön, Italien 3/10

www.wiresor.se 0771-14 30 30

44


KRETSARNA

Stackenäs och sen 25 kilometers

cykling via Kungsäter till

Agnbäck och västra sidan om

Fävren tillbaka. Föranmälan

senast 22 augusti till Anita,

0738-030552.

5 september, 15.00

Årets sista och hemliga cykeltur

på 1 mil. Turen avslutas

med höstmöte och fika i klubblokalen

på Eskilsgatan.

VETLANDA

22 maj, 18.30

Kortare måndagstur med

studiebesök på Gymnasiet.

Start från torget med Rolf

som är turledare.

29 maj, 18.30

Måndagstur till Kättilsås och

Appelhester från torget, med

turledare Carina.

1 juni, 11.00

Torsdagstur med sopplunch i

Skede. Start från torget med

turledare Anne-Marie.

5 juni, 18.30

Måndagstur och cykelklassiker

till Strömmahult. Start från

torget med Ingvar.

8 juni, 10.00

Torsdagsturen Lammåsarundan

från torget med Maiken.

12 juni, 18.00

Måndagstur till Ädelfors

gruv- och mineralmuseum.

Start från torget med Maiken.

15 juni, 10.00

Torsdagstur till Höreryd, där

Lotta Järnland berättar om

sina Islandshästar. Samling

vid torget med Monica.

19 juni, 18.30

Måndagstur med säsongsavslutning

vid Föredadammen

med tipsrunda, lotteri

och medhavd grillmat.

7 augusti, 18.00

Måndagstur runt Brunnshultsdammen.

Samling vid torget

med Carina.

10 augusti, 10.00

Torsdagstur till Melakvarn där

Arne Ahlgren berättar. Start

från torget med Inger.

14 augusti, 18.00

Den stora pratturen på mestadels

bilfria vägar med Ingvar.

Start från torget.

17 augusti, 11.00

Torsdagstur till Sussies kök,

från torget med Anne-Marie.

21 augusti, 18.00

Cykelklassikern Grumlan runt,

från torget med Siv.

24 augusti, 10.00

Torsdagstur till Aspödammen,

från torget med Ulla.

27 augusti, 10.00

Söndagsturen Mycklafon

runt, som börjar med bil

från torget till Stallarp och

därifrån på cykel till Edshult,

Gummarp, Bellö och åter

till Stallarp. Kretsen bjuder

på lunch. Anmälan senast

den 21 augusti till turledarna

Ingvar, 0706-024594, eller

Maiken, 0730-800597.

28 augusti, 18.00

Måndagsturen Krassaberg

upp och ner, från torget med

Monica.

CYKEL- & VANDRINGSRESOR, att njuta av!

Aktiva dagar med god mat och högklassigt boende. Bekväma cykelveckor med boende på max 1- 2 hotell

under veckan och med svensk färdledare. Vi organiserar även vandringsresor där du kan välja mellan ett

20-tal destinationer. WI-Resor erbjuder också speciella avgångar för singelresenärer. Beställ vår katalog!

Cykelresor;

Vandringsresor;

- Costa Brava 7/10 (Singel) - Andorra, jun, jul, aug

- Moseldalen 12-15/10 (Weekend). Nyhet! - Lech, 2/7 (singel), 9/7, 16/7, 23/7, 24/8)

- Kroatien kryss med cykel 16/9 - Dolomiterna, juli, aug, sep

- Veneto 19/9 - Elba, 9/9, 16/9

- Gardasjön, Italien 3/10 - Mallorca, 6/10, 13/10, 14/10 (singel)

- Tyrolen 19/9 (El-cykel). Nyhet!

www.wiresor.se 0771-14 30 30

45


KALENDARIUM

KRETSARNA Mer aktiviteter, information och uppdateringar finns på kretsarnas hemsidor

cykelframjandet.se/kretsar

31 augusti, 10.00

Tords tur på en torsdag från

torget.

4 september, 18.00

Ekerdarundan från torget

med Carina.

7 september, 11.00

Torsdagstur med sopplunch i

Skede, från torget med Ulla.

11 september, 18.00

Cykeltur från torget med

säsongsavslutning vid Östanå.

Lotterier, utnämning av årets

cykelfrämjare samt allsång

med Lisa och Carina.

VÄNERSBORG-TROLLHÄTTAN

Sommarsäsongen

Cykelorienteringen pågår hela

sommaren fram till 31 augusti.

Information finns på hemsidan.

VÄSTERÅS

4 juni

Cykelutflykt till Gäddeholm

med fika på caféet. Mer information

kommer på hemsidan.

29 juni, 18.00-20.00

Medlemsmöte på Café Bianchi,

sista torsdagen i månaden,

denna gång i juni.

31 augusti, 18.00-20.00

Medlemsmöte på Café Bianchi,

sista torsdagen i augusti.

ÖREBRO

22 maj, 17.00

Vårfåglar i Rynningeviken och

Myrömaden. Ta gärna med

kikare för fågelskådning. Turen

är cirka 15 kilometer med start

från Hamnplan. Lennart och

Margareta, 019-320326, är

turledare.

29 maj, 10.00

Dagstur till Latorp med en titt

på guckuskoblommorna och

Alunverket. Cirka 25 kilometer

från Anckarsvärds museum i

Karlslund med Karl-Einar och

Kerstin, 0705-489316.

12 juni, 17.00

Konstnärsbesök hos Magdalena

Eriksson i Latorps station.

21 kilometer från Anckarsvärds

museum i Karlslund. Inge är

turledare, 019-250782.

19 juni, 10.00

Lunchtur i Rosängen, cirka 1 mil,

från Hamnplan med Kerstin

och Marianne, 0762-441072.

3 juli, 17.00

Tur i östra Örebro med byvandring

i Näsby. 12 kilometer

från Hamnplan med Lennart.

10 juli, 17.00

Cykeltur till bangolfen i Mosås,

cirka 16 kilometer från Ica

Parkhallen i Adolfsberg med

Kerstin och Åsa, 0702-834611.

17 juli, 10.00

Hemfjärden runt, cirka 4 mil.

Start från Slussen, USÖ-sidan,

med Kerstin och Lennart.

24 juli, 15.00

Blåbärstur till Blänkabacken,

cirka 11 kilometer. Start från

Ronnie Peterson-statyn med

Margareta.

13 augusti, 10.00

Söndagstur till Tant Grön i

Vintrosa, cirka 35 kilometers

cykling. Start från Anckarsvärds

museum i Karlslund,

med Åsa och Marianne som

är turledare.

Välkommen till Italien

Bergamo, San Pellegrino Terme, Orobiebergen

Aktiva resor sommar & höst

Upptäck Orobiebergen, 1 timma

från Bergamo. Utmanande vandringar

och fantastiska vyer över

dalgången. Vi bor på hotell och

fjällstationer, kombinerat med

mat, vin, kultur och spabesök.

Skapa er egen resa.

Res med familjen,

vännerna, jobbet eller

föreningen.

Kontakta oss för

förslag!

San Pellegrino Terme & vattnet

Samhället mitt i dalgången, en kurort från förr

då välbärgade italienare kom för att dricka

brunn. Ett vackert före detta casino i jugendstil,

klassiska Grand hotell och termalbad, nu

som Spa QC Terme. Mineralvattnet San Pellegrino,

ost från dalgången Valle Brembana,

äpplen, kastanjer och svamp - här finns mycket

att njuta av. Småskaligt, genuint och lokalt.

Bergamo, historia, mat & vin

Charmig lillebror till stora Milano. Vi

guidar, pratar mat, fotboll, historia och norditalienska

livet. Konst, kultur och kyrkor.

Franciacorta & Valcalepio

Bubblor som frestar och rött vin odlat

på Po-slätten. Vi besöker vingårdar och

smakar nya favoriter.

Er personliga svenska resebyrå på plats i San Pellegrino Terme. www.sarasitaly.com 0705-222 376 +39-334 906 75 28

46


KRETSARNA

21 augusti, 17.00

Stadstur, cirka 14 kilometer,

med samling vid Hamnplan.

Karl-Einar är turledare.

4 september, 16.00

Tranorna i Kvismaren, cirka

32 kilometer från Ronnie

Peterson-statyn, med Inge

som är turledare.

11 september, 17.00

Grillning vid badplatsen i

Snavlunda. Kretsen bjuder

på korv och bröd. Cirka 1

mil med start från Vasatorget

med Inge, Kerstin och

Marianne.

ÖSTERGÖTLAND

30 maj, 18.00

Tisdagstur runt Ensjön, cirka

15 kilometer, med turledare

Thomas, 0706-916136.

8 juni, 18.00

Kvillingeturen från Himmelstalundsbadet,

cirka 2 mil, med

Katarina, 0703-384335.

18 juni, 10.00

Göta kanal-tur till Söderköping,

cirka 35 kilometer, från Vilbergens

centrum med Katarina.

27 juni, 18.00

Lövstaturen på cirka 2 mil.

Startplats är Himmelstalundsbadet

med Kari, 0736-978638.

2 juli, 10.00

Söndagstur till Dalbyviken på

Vikbolandet, cirka 5 mil, från

Stadsbiblioteket med Kari.

ÖSTERSUND

23 maj, 11.00

Tisdagscykling för daglediga

med kortare turer i staden och

på Frösön. Gruppen enas om

målet vid starten varje gång.

Samling vid travparkeringen.

Kontaktpersoner är Mait,

063-123251, Björn och

Birgitta, 063-510237, Gerd,

0703-695063, eller Margareta,

0706-763902.

25 maj, 7.00

Cykeltur med STF till gökotta

vid Fältjägarstugan Nifsåsen,

med fågelsång, poesi, utsikt

och eget morgonkaffe. Samling

vid Rådhuset.

30 maj, 11.00

Tisdagscykling för daglediga,

samling vid Travparkeringen.

28 maj, 11.00

Morsdagscykling med

samling vid Västra station.

Anmälan till Mait.

6 juni

Motionsloppet Jämthjulingen

runt Brunfloviken. Se annons i

LT och ÖP.

10 Juni, 11.00

Tur till Fillstabäckens naturreservat

med samling vid

Västra station. Ta med grova

skor och fika. Björn har mer

information, 063-510237.

17 juni, 17.00

Kvällscykling till Birka med

samling vid Västra station.

Mait har mer information.

8 juli, 10.00-11.00

Sundsjöslingan med hembygdsföreningen

och cykling runt

Sundsjön, cirka 25 kilometer.

Start vid hembygdsgården i

Sundsjö. Anmälningsavgift är

50 kronor.

Så skapar vi

hållbara

cykelstigar!

WORKSHOP I STOCKHOLM 23-24 SEPTEMBER

Anmälan till hans.stoops@cykelframjandet.se

47


CYKLA I GLASRIKET

ÅSEDA

LENHOVDA

ÄLGHULT

LANDSVÄG

Målningar av konstnär Lotta Svensson

med original utställda på Liljevalchs

Vårsalong. Nu säljs tryck, 61 x 31 cm på

syrafritt kvalitetspapper. 300:- per styck

eller 500:- för båda, fraktfritt.

SÄVSJÖSTRÖM

Queen layout_Layout 1 2014-03-05 10.38 Sida 1

MÅLERÅS

ALSTERBRO

KOSTA

GULLASKRUV

ORREFORS

Den cyklande staden

NYBRO


www.maleras.nu | 0481-31175

CYKELPAKET I EUROPA

Klassiska Toscana, Provence, Rügen och

Mallorca. Cykel och båt i Kroatien och Holland.

Årets nyhet - charmiga Cotswolds i England.

Cykla på egen hand i egen takt

Bagagetransport mellan hotellen

Se vår hemsida för fler fina resor. Välkommen att prata

cykelresor med mig. /Diana

Cycling Sweden

Active Escapes AB, 070-670 55 93

info@cyclingsweden.se

www.cyclingsweden.se

Cykla i Moseldalen

på egen hand

Jagad av bilar

Längs tessla22@hotmail.com hela floden sträcker 0470-26 sig en antastiskt

fin cykelväg. Vi ordnar trevliga ho‐

662

tell,

Cykelgruppen

mat, bagagetransport mellan

hotellen, Cykla båttur på egen på floden, hand cyklar. i Europa

Våra längs övriga floder cykelturer och sjöar, genom

• Vinvägen vinområden i Alsace och idylliska byar.

• Provence

Våra cykelturer:

och Camargue

Cykel & båt:

• Slott • Moseldalen och vin i Loiredalen • Moselfloden

• Salzkammergut • Alsace – vinvägen i Österrike • Hollands sjöar och

• Boden‐sjön

• Bodensjön runt

kanaler

• Toscana • Salzkammergut • Mallorca • Donau, Rhen

• Mallorca

• Elbe och Moldau

Cykel & båt en populär kombination

• Toscana

• Kroatiska övärlden

• Moselfloden

• Venedig-regionen

• Belgien och Flandern

• Holland • Provence och • Donau Camargue • Floden Po i Italien

• Kroatiska • Cykelvägen längs övärlden Donau

• Grekiska • Holland – cykelparadiset öar

Gå in på vår hemsida

www.queentravel.com Gå in på vår hemsida eller

www.queentravel.se

ring 0503‐21900

eller ring 0503-21900

48


Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

Åsnen runt i Småland

Vill du uppleva äventyr

och unikt naturliv runt en

av Sveriges vackraste sjöar?

Vi erbjuder cykelpaket

runt sjön Åsnen 2017:

Halvpensionspaket (4 dagar): cykel,

övernattning, frukost & lunchpaket

Campingpaket (2-7dagar): cykel,

cykelkärra och komplett campingkit

inklusive 3-mannatält.

Bokning & frågor: Alvesta turistbyrå

0472 – 152 55, turistbyra@alvesta.se

www.visitalvesta.se

Visit

Alvesta

Vår klassiker!

Vandring och cykling på Sardinien

Välkomna till Sardinien och Medelhavet under 2017

Sardinien, när Italien är som bäst!

Cykla längs Mosel

8/7, 8 dagar ............ 9.690:-

Bussresa t/r inkl. båtresa Trelleborg-Travemünde

t/r, del i insides 2-bäddshytt t/r, 5 hotellövern.,

7 middagar, 7 frukostar, rundtur i Trier, vinprovning

i Zell, cykelhyra 4 dagar samt 1 cykelkarta/rum.

Läs mer & boka på vår hemsida!

054-18 72 50 | www.gruppresor.se

Telefonöppet även kvällar & helger!

Cykeltur på Mallorca

Halvpension, cykelhyra, bagagetransport,

detaljerade kartor och

vägbeskrivningar på svenska.

Pris per person i dubbelrum

8 dagar från 8 300 kr

www.locafrance.se tel. 0340-653920

Cykelresor i grupp

Cykelresor på egen hand med GPS

MTB Cykelresor, Vandringsresor och Vinresor

Cykel

gruppen

Boka resan på www.mittimedelhavet.se 073-9677381 info@mittimedelhavet.se

49

Bo bekvämt på cykelvänligt B&B i vackra Rättvik, nära vandringsoch

cykelleder. Några elcyklar och MTB finns för uthyrning. Vi har

även en cykelverkstad och låsbart utrymme för din cykel.

0248-10039 www.lustigsgarden.se

49KRÖNIKA

Presidentens fossila vägval i USA

FRÅN EN PROFESSOR I GEOGRAFI OCH MILJÖ I ETT USA SOM LEDS AV DONALD TRUMP

När Barack Obama blev vald till president 2008

firade cyklister runt om i Amerikas förenta stater.

Obama tyckte att cykling var viktigt, så de statliga

satsningarna ökade. Ändå krossades hans cykeldrömmar

2011, när oppositionspartiet vann en

republikansk majoritet i underhuset. Republikanerna

kunde dock inte ta bort cykling från den federala

agendan helt och hållet, men de bromsade cykelsatsningarna

under resten av Obamas mandatperiod.

Det är ungefär detsamma som vi kan vänta oss

med Donald Trump som president.

Generellt anser republikaner att cyklister är en

del av ett kulturkrig, där väljare från landsbygden

och villaförorten ställs mot väljare från multikulturella

och urbana stadscentrum. De flesta republikanska

väljare kommer från områden som är

extremt bilberoende, där bensinpriser är en viktig

valfråga. Trump och republikanerna har också en

djupgående fientlighet mot klimatforskningen och

avfärdar därför de transportplaner som försöker

minska utsläppen av växthusgaser, som exempelvis

cyklar. Det kulturella föraktet för städer och

cykling, kombinerat med klimatförnekelse, innebär

att statliga medel för cykling riskerar att upphöra.

Trump har redan föreslagit en transportbudget

med stora beskärningar för de verksamheter som

finansierar cykling. Men det blir ännu värre.

I februari signerade Trump ett presidentdekret

för att sänka kraven för nya bilars bränsleeffektivitet.

Hans mål är att bilar och stadsjeepar ska bli

billigare att tillverka. Genom att dessutom luckra

upp regelverken kring luftkvalitet och skära i de

statliga investeringarna för kollektivtrafik, kommer

Trumps planer att leda till fler bilar på de amerikanska

vägarna. Vilket i sin tur skapar fler hinder för

cykling. Trump vill också lägga ner Amtrak, den

nationella järnvägen för passagerartåg, som blev

mer cykelvänlig under Obama-eran.

Situationen är annorlunda i stater som

Kalifornien och städer som San Francisco,

där cyklingen fortfarande ökar.

Även om cykelandelen inte matchar den

i Köpenhamn eller Malmö, är många amerikanska

städer i en liknande situation som Stockholm.

4,4 procent av San Franciscos pendlare är cyklister

och fler är på gång. Kalifornien införde precis den

första höjningen av bensinskatten på decennier och

delar av intäkterna kommer att finansiera cykling

och andra hållbara transporter. När landet tappar

ledning är det än

mer städerna

som kommer

att förbli USA:s

cykelledare.

Jason Henderson

PROFESSOR &

FÖRFATTARE

TILL "STREET FIGHT"

50


210 KM VÄRMLÄNDSKT

CYKELÄVENTYR

FRÅN VÄNERN I SYD TILL

VILDMARKEN I NORR

90 KM CYKELLED

www.klaralvsbanan.se

+46 (0)563-54 10 81 | info@klaralvsbanan.se

120 KM VILDMARK

Foto: Joakim Backlundh


RETURADRESS:

Cykelfrämjandet

c/o Föreningshuset

Virkesvägen 26

120 30 Stockholm

Cykel- och Upplevelseresor

På små, lugna vägar cyklar du i ditt eget

tempo genom vinfält, gamla idylliska byar och

böljande landskap. Njut av maten, atmosfären

och friden på landsbygden där tiden tycks stå

stilla. Personliga besök, boende på små hotell,

följebil och reseledare.

Merlot Resor är ett litet familjeföretag som

sedan 1995 arrangerar cykelresor i Frankrikes

och Spaniens vinområden. Passionen för livets

goda; cykling, vin och mat står i fokus för att du

ska få en upplevelse utöver det vanliga!

Varmt välkommen!

Linnea & Peter

www.merlotresor.se • 040-97 14 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!