Rävens stad

wickwick

Rävungen Reidar har stora framtidsplaner. Han lämnar boet på bergssluttningen bakom sig då han i sina blänkande stövlar stegar iväg för att söka jobb hos stadsdirektören, Vargen Vidar. Den gamle vargledaren åker på fiskeresa till en avlägsen holme, och överlåter sitt arbetsrum till Reidar. Rävens maktlystenhet och hårda tag förvirrar stadsborna. På huvudbibliotekets vind händer det konstiga saker, och stadens brevduvor försvinner på ett mystiskt sätt. Kommer fotbollsmatchen med grannstaten att spelas, och blir den, som alltid förut, en vänskapsmatch?

Rävens stad

Text Tuula Pere

Illustrationer Andrea Alemanno

Layout Peter Stone

Översättning till svenska Angelika Nikolowski-Bogomoloff

ISBN 978-952-325-697-2 (ePub)

ISBN 978-952-325-197-7 (Print)

Första utgåvan

Copyright © 2016 Wickwick Ltd

Förlag Wickwick Ab

2016, Helsingfors, Finland

Tryckt inom EU

The Fox's City, Swedish translation

Story by Tuula Pere

Illustrations by Andrea Alemanno

Layout by Peter Stone

Swedish translation by Angelika Nikolowski-Bogomoloff

ISBN 978-952-325-697-2 (ePub)

ISBN 978-952-325-197-7 (Print)

First edition

Copyright © 2016 Wickwick Ltd

Published by Wickwick Ltd

2016, Helsinki, Finland

Printed in EU

Originally published in Finland by Wickwick Ltd in 2016

Finnish “Ketun kaupunki”, ISBN 978-952-325-194-6 (Print), ISBN 978-952-325-694-1 (ePub)

US English “The Fox's City”, ISBN 978-952-325-195-3 (Print), ISBN 978-952-325-695-8 (ePub)

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted

in any form or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without the prior

written permission of the publisher Wickwick Ltd. The only exception is brief quotations in printed articles and

reviews. For details and written permissions, contact rights@wickwick.fi.

Wickwick books are available at special discounts when purchased in quantity for premiums and promotions as

well as fundraising or educational use. Special editions can also be created to specification. For details, contact

specialsales@wickwick.fi.

More magazines by this user