11.07.2017 Views

Vägjobb katalog 2017

Vägjobbs katalog med produkter, tjänster och personal för säkra vägarbetsplatser. TA-planer, trafikanordningar, vägmärken, barriär, vakt- och lots, TMA och mycket mer.

Vägjobbs katalog med produkter, tjänster och personal för säkra vägarbetsplatser. TA-planer, trafikanordningar, vägmärken, barriär, vakt- och lots, TMA och mycket mer.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VÄGJOBB – DEN TRYGGA VÄGEN

Produkter, tjänster och personal

För säkra vägarbetsplatser

Katalog 2017/2


Vi finns där du

behöver oss

Ta rätt väg till

Vägjobb

Hyr eller köp

med eller utan

etablering

På väg

framåt

2017 ser ut att bli ett mycket spännande

år för oss på Vägjobb. Det känns som att

vi arbetar i medvind. Men arbetet med att

skapa ”Den trygga vägen” innebär också

utmaningar, utmaningar som vi främst möter

med en förstärkning av vår organisation

och stora utbildningsinsatser för våra

medarbetare.

Under året har vi flyttat fram våra positioner

och fått många nya fina uppdrag, både inom

beläggning och inom infrastruktur. Jag vill

tacka våra kunder för det förtroende vi får

och jag kan garantera att vi gör vårt bästa för

att överträffa era förväntningar.

För att säkra upp kvaliteten i utförandet inför

vi nu en ny organisation för vägpersonalen

med ännu starkare ledning, uppföljning och

utveckling. Enligt mitt tycke har vi branschens

bästa trafikservicepersonal och målet

med den nya organisationen är att skapa större

stöd till medarbetarna med ökad yrkesstolthet

och större engagemang på arbetsplatserna

som resultat.

För att känna yrkesstolthet måste våra medarbetare

vara trygga i sina kunskaper. Därför

gör vi också en stor satsning på utbildning. Vi

lägger in fler utbildningsdagar och utvecklar

våra utbildningstillfällen med nytt material

och fler lärare. Denna insats ska leda

till många kvalificerade medarbetare med

SIK-certifiering och Stockholm Stad (Trafikanordningar

och Markarbeten i offentlig mark).

Under 2017 har vi flera spännande planer och

idéer som kommer att genomföras. Följ med

oss på resan att skapa ”Den trygga vägen”

med trygghet både på arbetsplatsen och med

trygghet i samarbetet.

Kontakta Vägjobb för ett möte så berättar vi

mer. Välkommen till den trygga vägen.

Emil Hedin Hårdänge

2

Med huvudkontor och centrallager

i Örebro, depå med lager och

flera upplag i Stockholmsområdet,

samt personal runt om i landet

står vi rustade för att ge dig hög

servicenivå var i landet du än

befinner dig.

Ett perfekt logistikläge

I Örebro har vi byggt upp ett effektivt

center för vår produktion och

vårt centrallager. Kryptongatan 6 i

Örebro ligger bara ett stenkast från

E18, E20 och riksväg 50. Ett perfekt

läge för leveranser av köpt eller hyrt

material. Här finns även de centrala

funktionerna och nya fräscha utbildningslokaler.

Huvudkontor Örebro

Vi växer i Stockholm

I Stockholm har vi ett välladdat lager

med full sortering av material att

hyra eller köpa. Du kan hämta, få det

utkört eller hyra/köpa materialet inklusive

etablering. Även i Stockholm

producerar vi TA-planer, informationstavlor

och håller utbildningar i

ändamålsenliga lokaler.

Kompetens i hela Sverige

Vägjobb har personal på många

orter runt om i landet. Kontakta oss

var du än befinner dig när du söker

effektiva tjänster och personal med

engagemang och kompetens.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Vägjobb

för offerter, frågor, beställningar och bokningar.

Ett nummer för alla ärenden

010-499 25 60

E-post

Huvudkontor: brev@vagjobb.se

Depå Stockholm: stockholm@vagjobb.se

Försäljning: offert@vagjobb.se

Beställningar: order@vagjobb.se

Ekonomi & fakturafrågor: ekonomi@vagjobb.se

Lager & leverans: lager@vagjobb.se

Utbildning & föreläsningar: utbildning@vagjobb.se

TA-planer: ta-planer@vagjobb.se

Medarbetare: förnamn.efternamn@vagjobb.se

Den trygga vägen

Du kan lita på Vägjobb. Vi har en kvalitetssäkrad

arbetsgång med full dokumentation. Vår personal

har rätt kompetens och utbildning för sina arbetsuppgifter,

de är försäkrade och har kollektivavtal.

Vägjobb följer alla gällande regler för den svenska

arbetsmarknaden och är medlemmar i Sveriges

Byggindustrier samt Sveriges Branschförening för

Säkrare Vägarbetsplatser.

Hyr eller köp

– med eller utan etablering

Vägjobb är den flexibla leverantören som löser

dina behov. Hos oss hittar du produkter, tjänster

och personal för att skapa säkra trafikmiljöer. Hos

oss väljer du mellan att köpa eller hyra. Hos oss

beställer du med eller utan etablering. Hos oss får du

valfrihet och en engagerad samarbetspartner med

kompetens. Kontakta oss på 010-499 25 60 för mer

information, besök eller offert.

Innehåll

2....................VDs förord

Tjänster

6....................Utbildning

............... TRVK Apv – TRVR Apv – IFS 2009:4

7....................TA-planer och tillstånd

............... TA-planer – Markupplåtelse – Polis- Schakt- & Öppningstillstånd

8....................Trafikentreprenad

............... TMA – Lots – Trafikvakt – Etablering

Material

10....................Väghållningsfordon

............... TMA – Skyltbil – Kranbil – Transportbil – Släp

12....................Tung avstängning

............... Trafikbuffert – Barriärer – Barriärstart – Körplåt & gångbryggor

16....................Avspärrning

............... Staket – Fundament – Avstängning

18....................Skyltbärare

............... Skyltbärare – Koner– Fotplattor

21....................Sidomarkeringsskärmar

............... KlappSafe – Warnmax – Klappmax – X3 HIP

22...................Trafikstyrning

............... Lyktor – Trafikljus – Farthinder – Trafikledning – Takskyltar

– Vägmarkering

26...................Vägmärkesvagnar

............... Informationstavlor – Lampor – Tillbehör

28...................Övriga produkter

............... Snabbskyltar – Radartavla – Avspärrningsband – Varselutrustning

– Övrigt

29...................Reflexmaterial

............... Battenburg – HIP

30...................Skyltfundament

............... Rotsystem för asfalt – Rotsystem för jordmassa

Vägmärken

31....................Vägmärken

............... A – B – C – D – E – F

38...................Tilläggstavlor

............... TT – Upplysningsmärken – Informationstavlor

3

Depå Stockholm


Säkerhet på alla vägar

Beläggning & underhåll

Vägjobb är experter på säkra och kostnadseffektiva lösningar för alla

typer av beläggningsarbeten. Som kund får du en kunnig arbetsledare

på plats som ser till att arbetet sköts enligt vårt kvalitetssäkrade system.

Vi löser helheten med TA-planer, material, etablering och personal.

Enkelt, utan avbrott och med säkerhet för arbetare och trafikanter.

Material

Hos oss kan du välja att hyra eller köpa ditt material. Här hittar du både

välkända fabrikat och unika kvalitetsprodukter som bara finns hos oss.

Materialet vi säljer har vi själva testat och godkänt. Vägmärken, informationstavlor

och sidomarkeringsskärmar är några av de produkter vi tillverkar

själva för att säkerställa högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Vägjobb ger

dig kontroll

Med Vägjobbs app för rapportering får du som

kund fullständig och omedelbar kontroll över all

information om arbetet på din arbetsplats.

Redan 2015 utvecklade och införde Vägjobb

papperslös rapportering av tider och utfört

arbete. Nu har vi gått vidare och ger våra kunder

tillgång till all information i en lättanvänd kundportal.

Här samlas all information med dagbok,

tillsyn, checklistor, arbetstider med mer. Skriv ut

rapporter eller kontrollera post för post.

Kontakta oss på 010-499 25 60 så berättar vi

hur ditt jobb blir enklare och bättre med Vägjobb.

Trafikomläggning

och tillsyn

Egen printer

ger maximal

servicenivå

Under hösten investerade vi i en egen printer

för produktion av vägmärken, skyltar och

markeringsskärmar. Det ger maximal

flexibilitet och möjlighet till korta ledtider

av allt skyltmaterial du behöver.

Originalproduktion med text och bild efter dina

behov.

Infrastruktur

Välj en helhetslösning, hyr eller köp tung avstängning, skyltning och

annat material eller anlita oss för TA-planer, TMA-skydd, utbildning och

lotskörning. Behöver du fordon eller hjälp med etablering och tillsyn?

Vi skräddarsyr en lösning efter dina behov vid stora eller små projekt.

Hos oss får du erfarenhet, kompetens och valfrihet.

TMA & väghållningsfordon

Vägjobb erbjuder moderna Euro 5 och Euro 6 TMA-bilar med eller utan

chaufför. Välj mellan flera olika fullutrustade modeller med GPS-logg,

förstärkt ljuspil, VMS-tavla, alkolås med mera. Vi kan även erbjuda

TMA-vagnar och andra miljöklassade moderna väghållningsfordon.

Söker du en trygg partner för att etablera

och underhålla din arbetsplats? Vägjobb har

lösningarna som ger dig arbetsro.

Vi har erfarenhet av etablering och omläggningar

av trafikanordningar i komplexa trafikmiljöer.

Vägjobb är specialister på tillfälliga trafiklösningar

med oss på plats kan du lugnt fokusera på ditt

eget arbete. Vi utför även schemalagd tillsyn

och åtgärdar brister omgående. Behöver du

grindvakter löser vi även detta. Det är enkelt att

skapa en effektiv arbetsplats med Vägjobb som

samarbetspartner.

Printning av alla typer av vägmärken och

skyltar.

Vid behov lamineras skyltarna.

Utbildningar

med toppbetyg

Kompetenta och engagerande lärare är rätt

väg till en lyckad utbildning. Vägjobbs lärare

får toppbetyg i alla kursutvärderingar, prova

oss du också.

Skyltarna skärs till rätt form och storlek.

Kommunal drift & underhåll

Arbeta säkert med en flexibel och serviceinriktad samarbetspartner. Vi

ordnar med TA-planer, utbildning och trafikvakter. Material kan du köpa

eller hyra. Prova gärna något av våra populära baspaket med material

anpassat för de vanligaste jobben i kommunal miljö. Givetvis kan du få

det utkört och etablerat så du kan fokusera på dina uppgifter.

TA-planer & tillstånd

Vägjobb ordnar din TA-plan och alla tillstånd som krävs för ditt arbete.

Våra TA-plansritare har erfarenhet från arbete i vägmiljö och är alltid

uppdaterade på gällande regelverk. Vi garanterar hög servicenivå och

godkända planer i både statliga- och kommunala vägnät.

Vi utbildar på plats hos er eller i våra egna

fräscha utbildningslokaler. Lärarna är alltid

uppdaterade på de senaste regelverken och

vi anpassar utbildningens innehåll efter er

grupp för maximalt resultat. Ring eller mejla på

utbildning@vagjobb.se för info och offert.

Slutligen monteras skylten och är färdig för

leverans.

4 5 5


Utbildning

TRVK – TRVR – IFS 2009:4

TA-planer och tillstånd

TA-planer – Markupplåtelse – Polistillstånd – Schakt- & öppningstillstånd

Bra lärare är en förutsättning för en lyckad utbildning – Vägjobbs behöriga och populära

lärare får toppbetyg i kursutvärderingarna. Utbildningarna är inriktade på att ge din

personal all kompetens och kunskap som krävs för vägarbeten. Lärarna är alltid

uppdaterade på de senaste regelverken och vi utbildar enligt utbildningskraven för IFS

2009:4, TRVK och TRVR. Våra utbildningar genomförs på plats hos er eller i våra egna

fräscha utbildningslokaler.

Hos Vägjobb får du hjälp av en erfaren och kunnig planritare att upprätta TA-planer som

skapar en säker arbetsplats för personal och trafikanter. Vi arbetar i de senaste programmen

och har kompetens i alla gällande regelverk. Vi ordnar även alla de tillstånd som

krävs vid ett vägarbete och kan ge dig en trygg helhetsservice med garanterat godkända

TA-planer och korrekt hantering av tillstånd i både statliga- och kommunala vägnät.

• Vi erbjuder korta ledtider mellan beställning och utbildningstillfälle.

• Vi utbildar på plats hos er eller i våra fräscha utbildningslokaler

i Stockholm eller Örebro.

• Vi utbildar enligt utbildningskraven för IFS 2009:4,

TRVK och TRVR.

• Föreläsningarna är anpassade till era kompetensbehov.

• Varje utbildning anpassas efter gruppens förkunskaper.

• Utbildning i nivå 1, 2, 3a och 3b samt repetitionsutbildningar.

• Utbildning för vakt- eller lots vid vägarbete.

• Säkerhet på väg.

• Nivå 1+2 inkl. Säkerhet på väg.

• Säker TMA.

• Hjälp på väg inkl. HLR.

• Påbyggnadsutbildning Utmärkningsansvarig.

• Vi förbereder SIK-certifiering på bästa sätt.

Vägjobb har flertal personer som jobbar med TA-planer. Det innebär

hög servicenivå med korta ledtider.

• Vi tar ansvar i hela kedjan: planering och utformning av avstängning,

vi ritar TA-planen, ordnar ledningstillstånd och alla andra

tillstånd som kan krävas, sköter kontakt och dialog med beställare

och, om du vill, levererar vi material och sköter utsättning.

• Vi jobbar i Novapoint vilket ger tydliga TA-planer med detaljerade

ritningar.

Vägjobb har kompetens oavsett vilket regelverk du jobbar efter:

IFS - TRVK - TRVR - SKL handbok.

• Vi kan komma på platsbesök i hela landet för att titta på kommande

avstängningar.

• Ta med oss i tidigt skede i din planering så säkrar du att TA-planen

godkänns av Trafikverket eller kommun i god tid innan projektets

genomförande.

• När Vägjobb ritar TA-planen kan vi även ge fast pris på material och

utsättning. Det ger dig kostnadskontroll redan i planeringsskedet.

Vägjobb kan TA-planer och vi ger dig garanti på godkännande.

• Vi hjälper dig med tillstånd för markupplåtelse, polistillstånd,

schakt- och öppningstillstånd samt andra tillstånd som kan krävas

vid ditt vägarbete.

6

7


Trafikentreprenad

TMA – Lots – Trafikvakt – Etablering

Nu blir det ännu enklare att beställa våra tjänster inom trafikentreprenad. Genom att kombinera

våra produkter med våra tjänster får du en smidig och kostnadseffektiv lösning anpassad efter dina

behov. Välj mellan våra paketlösningar eller hyr våra tjänster per timme, dag eller säsong. Vad du

än väljer får du snabb service och rätt utbildad personal i alla led som ordnar allt från TA-plan och

etablering till genomförande och avetablering.

TMA

Alla våra chaufförer har en specialutbildning för att köra TMA-bil och

har alla kvalifikationer som krävs för att du ska kunna känna dig säker

på att TMA-skyddet klarar sin uppgift.

• Miljöklassade fordon med TMA-skydd godkänt av Trafikverket.

• Fullt utrustade med alkolås, GPS-logg, ljuspil, VMS-tavla, backkamera

med mera.

• Godkända och krocktestade enligt 350 modellen.

• Samtliga bilar uppfyller kraven i utsläppsklass Euro 5 eller Euro 6.

• Välutbildade chaufförer med ID06 och kontrollerade i brottsregistret.

Vägjobb Bas

TA-plan, tillstånd, skylt- och avstängningsmaterial. Ett färdigt baspaket

med allt du behöver för det mindre arbetet. Vi packar allt material och

kör ut det till arbetsplatsen när arbetet ska påbörjas. Enklare blir det inte.

Innehåll: Baspaket Dubbelt baspaket

• A20 6 12

• A40 - TT vakt 6 12

• X3 10 20

• E11-3 6 12

• A27 6 12

• Staket Framtid 1 1

Lots

Med lots som styr hastigheten genom arbetsområdet får du bättre

trafikflöde och ökad trafiksäkerhet.

• Miljöklassade bilar med Battenburgmönster, blixtljus,

dragkrog och digitrip.

• Utbildade lotschaufförer, ID06 och kontrollerade i brottsregistret.

• Kombinera med trafikljus eller trafikvakt.

Vägjobb Uppdrag

Vägjobb skräddarsyr en lösning med det material och de tjänster du behöver.

Vi säkerställer sedan att material och personal finns tillgängliga under projektets

gång. För att underlätta arbetet erbjuder vi en ansvarig projektledare på

plats som ser till att allt material finns tillgängligt och används korrekt.

Projektavtal med Vägjobb Uppdrag anpassas efter behov av:

• Riskbedömningar, TA-planer, tillstånd och utbildning.

• Hyra eller köp av barriärer och allt övrigt skylt- och avspärrningsmaterial.

• Etablering, tillsyn, underhåll av material och avetablering.

• Personal för exempelvis TMA, lots, trafikvakt och projektledning.

• Hyra av fordon med eller utan förare.

Vägjobb garanterar tillgång till material och personal under avtalstiden.

Trafikvakt

Ansvartagande och kunniga trafikvakter ökar säkerheten för både

personal och trafikanter. Trafikvakter kan med fördel kombineras

med lots.

• Utbildade av Vägjobb oavsett tidigare erfarenheter.

• Erfarna och kompetenta.

• ID06 och kontrollerade i brottsregistret.

Vägjobb Total

Etablering

8

Vägjobb tar totalt ansvar för planering, TA-planer, personal, TMA och allt

material som behövs för en säker arbetsplats. Vägjobb etablerar, sköter

tillsyn, ordnar med förändringar under projektets gång och ersätter material

som går sönder eller försvinner. Vägjobb total utgår från dina behov och

lösningen skräddarsys för att skapa en trygg och effektiv trafikmiljö.

Vägjobb Total är en funktion som innehåller:

• Helhetsansvar för ett projekt eller del av ett projekt.

• Personal med rätt kompetens, försäkringar och kollektivavtal.

• Välj mellan köp och hyra av material – eller kombinera efter behov.

Vägjobb är specialister på säkerhet vid vägarbeten – tryggt, smidigt

och kostnadseffektivt.

Komplettera köp och hyra av material med professionell hjälp vid

etablering av vägarbetet. Vi har rätt fordon och erfaren personal som

ser till att etablering och avetablering fungerar smidigt med allt från

montering av barriärer till tydlig skyltning.

• Helhetslösning med leverans och etablering underlättar din logistik.

• Smidigt med rätt fordon och kompetent personal.

• Få fast pris på etablering med TA-planer ritade av Vägjobb.

• Personal med ID06 och kontrollerade i brottsregistret.

• Vi etablerar både stora och små arbetsplatser.

9


Väghållningsfordon

TMA – Skyltbil – Kranbil – Transportbil – Släp

GPS LOGG

EURO 5/6

VÄGJOBB GARANTERAR

ALLA FORDON

Vår miljöklassade vagnpark uppdateras ständigt för att du ska

få moderna fordon med rätt utrustning, exempelvis har flertalet

fordon digitripp för exakt utplacering och är utrustade med allt som

krävs för arbete i trafikmiljö. Alla fordon i vår vagnpark kan hyras

med eller utan chaufför.

• Battenburgmönster och GPS tracker för ökad säkerhet.

• GPS-logg för korrekt mil- och tidredovisning samt kontroll av

hastighet och körda sträckor.

• Alltid godkänd utrustning som uppfyller Trafikverkets krav.

TMA-vagn

TMA-vagnen är en flexibel lösning där vagnen används tillsammans

med en hjullastare eller annat dragfordon. TMA-vagnen är godkänd för

användande i det statliga vägnätet och ger ett fullgott personskydd.

Skyltbil

Fullt utrustad skyltbil med takramp. Specialbyggd för arbete i vägmiljö.

GPS-logg garanterar korrekt mil- och tidredovisning samt ger möjlighet

till kontroll av hastighet och körda sträckor. Bilarna har även

Battenburgmönster, dragkrog och digitrip.

Ring för info, vi har ett flertal olika modeller.

TMA

Våra TMA-fordon är moderna, fullt utrustade och miljöklassade enligt Euro 5

och Euro 6. Du får ett tryggt krockskydd, godkänt av Trafikverket, monterat

på bil med alkolås, digitrip, ljuspil, VMS-tavla, backkamera, Battenburg-mönster,

blixtljus och dragkrog. GPS-logg garanterar korrekt mil- och

tidredovisning samt ger möjlighet till kontroll av hastighet och körda sträckor.

Ring för info, vi har ett flertal olika modeller.

SLÄP

Hyr ditt släp på per dag, vecka, månad eller år. Släpen

kan även hyras med skyltställning och ”baspaket”,

ett urval av skyltar som täcker behovet vid de flesta

mindre arbeten.

• Finns med ställ för lagring av X3 vid transport.

• Finns med ställ för skyltar.

• Finns komplett med Vägjobb Bas.

Art. nr. Produkt Hyr

11010 Vägjobb Bas, komplett med A20, E11, A40 vakt, X3, A27, Staket Framtid O

11011 Släp flak 5 500 x 2 360, tjänstevikt 420 kg, maxlast 880 kg, totalvikt 1 300 kg O

11012 Släp flak 4 400 x 1 850, tjänstevikt 260 kg, maxlast 490 kg, totalvikt 750 kg O

11013 Släp flak 3 840 x 1 820, tjänstevikt 175 kg, maxlast 325 kg, totalvikt 500 kg O

11014 Släp flak 3 590 x 1 630, tjänstevikt 160 kg, maxlast 490 kg, totalvikt 650 kg O

11015 Släp kåpa 3 590 x 1 630, tjänstevikt 160 kg, maxlast 490 kg, totalvikt 650 kg O

11018 Boggiesläp 5780 x 2 440, tjänstevikt 580 kg, maxlast 2 420 kg, totalvikt 3 000 kg O

13044 Lagrings- och transportställ för 5 st KlappSafe X3 O

13045 Lagrings- och transportställ för 15 st KlappSafe X3 O

13046 Lagrings- och transportställ för 30 st KlappSafe X3 O

Transportbil

Miljöklassade Euro 5 bilar med GPS-logg garanterar korrekt mil- och

tidredovisning samt ger möjlighet till kontroll av hastighet

och körda sträckor. Bilarna har även Battenburgmönster,

blixtljus, dragkrog och digitrip.

Ring för info, vi har ett flertal olika modeller.

Kranbil

Hyr kranbil med flak för smidig utsättning av material. Våra kranbilar har en

lyftförmåga på 5 ton och är anpassade för arbete vid vägarbeten.

De är utrustade med gripklo exempelvis för vajer samt skopa. Bilarna

har även Battenburgmönster, blixtljus, dragkrog och digitrip.

Lagringsställ KlappSafe, 30 st

Vägjobb Bas

10

11


Tung avstängning

Trafikbuffert – Barriärer – Barriärstart

Vägjobbs olika system för barriär- och buffertskydd innebär att du

kan få en effektiv vägledning och uppdelning av trafikanter i olika

trafikmiljöer samtidigt som personalen får en trygg arbetsmiljö.

TRAFIKBUFFERT

Skapa en trygg arbetsmiljö med trafikbuffert som

energiupptagande skydd. Bufferten är skonsam mot

trafikanter vid påkörning och ger ett mycket stabilt skydd

för personalen.

• Buffertar för alla vägtyper.

• Flexibel och enkel att använda.

• Ger effektivt personskydd vid tillfällig avspärrning.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

12000 Buffertpaket 100. Buffert med stativ, lyktor och lyftok för 100 km/h O O

12010 Däckbuffert 3 st, röd/gul 2 000/70, vikt 1 050 kg, 80 km/h O O

12011 Däckbuffert 3 st, röd/gul 2 000/100, vikt 840 kg, 100km/h O O

12007 Transportkärra boggie för två kompletta buffertar O O

12008 Lyftok för buffert O O

12009 X2 stativ med parallella lampor O O

12006 Däckbuffert svart/gul vikt 420 kg/trave O O

12005 Däckbuffert 2 st, röd/gul 80 km vid trånga utrymmen, 80 km/h O O

10015 Batteri 75 Amp O O

10017 Batteriladdare O O

20095 X2 till trafikbuffert O O

NYHET HOS

VÄGJOBB!

Ej godkänd för statligt vägnät.

REBLOC RB60

En lätt och smidig betongbarriär som inte kräver förankring. Den unika

kopplingen utan lösa delar ger snabb etablering.

• Arbetsbredd W2 i kapacitetsklass T3 enligt EN 1317-2.

• Endast 26 cm bred. Höjd 60 cm.

• Låg vikt ger låga transportkostnader.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

24050 Rebloc RB60 6 meter, vikt 1 100 kg O O

24051 Rebloc RB60 2 meter O O

24052 Rebloc RB60 4 meter O O

24055 Rebloc RB60 start/avslut 4 meter, vikt 700 kg O O

ZONEGUARD

Zoneguard är en förankrad stålbarriär med mycket smal arbetsbredd.

Den låga vikten innebär låga transportkostnader.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

908001 Zoneguard 4 m O O

908002 Zoneguard 12 m O O

908007 Zoneguard vinkel steglös 0-90 O O

908009 Zoneguard startsektion 4 m O O

908010 Zoneguard slutsektion 4 m O O

T3

W2

KÖRPLÅT OCH GÅNGBRYGGOR

Körplåt med lyftögla tillverkade av hög stålkvalitet med 30 mm tjocklek.

Robusta gångbroar i aluminium med enkel hantering.

Kontakta Vägjobb på offert@vagjobb.se eller 010-499 25 60 för bästa pris vid hyra

eller köp av Rebloc RB60.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

12100 Körplåt 3000 x 2000 mm O O

12101 Körplåt 4000 x 2000 mm O O

12102 Körplåt 6000 x 2000 mm O O

12105 Fatthake O

12110 Gångbrygga 3,2 x 1 m O O

12111 Gångbrygga 4 x 1 m O O

12112 Gångbrygga 6 x 1 m O O

Andra storlekar kan tillhandahållas vid behov.

12

13


BULLERPLANK PÅ GP-LINK

Vägjobb tillhandahåller bullerdämpande lösningar vid störande arbeten.

Bullerskärmarna kan monteras på fristående GP-Link eller tillsammans

med tält för att innesluta arbetsplatsen. Lösningen anpassas helt enkelt

efter era behov. Bullerskärmarna absorberar ljud och ska inte förväxlas

med enklare överbyggnader och plank.

Kontakta oss för mer information.

12030 GP-Link Fäste för X3. 12028 Lyftsax.

• Tillverkat i återvunnet HD-polyten med akustiska resonatorer.

• Hög ljudisolering – 33 dB / klass B3.

• Hög ljudabsorbation – 19-21 dB / klass A4.

• Snabb och enkel montering.

• Underhållsfritt beständigt material.

• Tillverkat med minimal miljöpåverkan av återvunnen HD-polyten.

• Enkel klottersanering då färg ej fäster på HD-polyten.

GP-LINK

GP-Link 1.5 och 2.0 är stabila räckesbarriärer av betong som skapar ett

tryggt arbetsområde och en säker uppdelning av trafiken. GP-Link har en

unik utformning som följsamt fångar upp eventuellt påkörande fordon.

Monteras enkelt med lyftsax.

GP-Link 1.5

• Godkänd enligt SS-EN 1317-1 och 1317-2, kapacitetsklass N2 vid 96 m.

• Endast 240 mm bred i karosshöjd, fotbredd 450 mm. höjd 870 mm.

• Arbetsbredd 1 500 kg bil, 110 km/h: (6 m) W5, 1.7 m. (3 m) W6, 1.9 m.

GP-Link 2.0

• Släta ytor och inga utstickande fötter.

• 240 mm bred i karosshöjd, fotbredd 380 mm, 870 mm.

• Arbetsbredd 1 500 kg bil, 110 km/h: (6 m) W4, 1,2 m.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

12020 GP-Link 1.5, 1 m, vikt 450 kg O O

12021 GP-Link 1.5, 3 m, vikt 1 500 kg O O

12022 GP-Link 1.5, 6 m, vikt 2 750 kg O O

12023 GP-Link 2.0, 6 m, vikt 2 900 kg O O

12024 GP-Link Start/avslut 3 m, vikt ca 950 kg O O

12025 GP-Link Start/avslut 6 m, vikt ca 1 500 kg O O

12026 GP-Link Underhållskit O

12027 GP-Link Låspinnar O O

12028 GP-Link Lyftsax O O

12029 GP-Link Lyftsax precision O O

12030 GP-Link Fäste för X3 O O

15020 GP-Link Skarv 90-graders vinkel O O

15022 GP-link Universalfäste O O

Kan enkelt kläs med vepor och belysas för att anpassas till sin omgivning.

GP-Link fäste för X3. Art. nr. 12030

DELTA BLOC

Delta Bloc är en smidig barriär med goda skyddsegenskaper. Smal bas

och bra arbetsbredd gör den effektiv vid trånga arbetsplatser. Med låg

vikt och enkel montering blir transport- och etableringskostnaderna

förhållandevis låga. Vägjobb erbjuder hyra eller köp, med eller utan

etablering. Kontakta oss för mer information och offert.

WALT BARRIÄRSTART

Med Walt System får du ett energiabsorberande påkörningsskydd som inledning på dina barriärer.

Krockdämpningen sker effektivt med koniska cylindrar som trycks ihop teleskopiskt.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

24014 Delta Bloc DB 65S, 6m O O

24019 Delta Bloc DB 65, avslut 6 m O O

24023 Delta Bloc DB 65S, avslut 3 m O O

24015 Lyfthandske Delta Bloc O O

• Testad i hastighetsklass 80 km/h. CE-märkt enligt SS-EN 1317.

• Lätt att förflytta och monteras på mindre än 30 minuter.

• Passar alla barriärsystem.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

12035 Walt barriärstart. Längd 3.6 m, höjd 80 cm, vikt 370 kg O O

12036 Walt barriärstart monterad på GP-Link, 1 m. O O

24020 Förankringsspett Delta Block, 4 st/avslut O O

24021 X3 till Delta Bloc O O

24022 Kätting till Delta Bloc O O

Vi tillhandahåller även Delta Bloc DB 50SL, Delta Bloc 80 och Delta Bloc 100

14

15


Avspärrning

Staket – Vägledningsbarriär – Avstängning

Spärra av byggplatser och vägarbeten. Led trafik och fotgängare eller bygg

tillfälliga trafiklösningar. Med tydliga reflexytor underlättar Vägjobbs unika

staketlösningar trafikflödet och ökar säkerheten. Vägjobb erbjuder dig

lättarbetade och effektiva lösningar för alla tillfällen.

Före

Efter

Se och jämför Säkerhetsstaket F12 med traditionell avspärrning.

SVERIGES

BÄSTA

STAKET?

FUNDAMENT

Klassisk avstängning i betong med hål för stolpe.

STAKET

Art. nr. Produkt Hyr Köp

12039 Staket Avstängning 2 105 x 1 015, vikt 16 kg O O

12040* Säkerhetsstaket F12 2 180 x 1 100 mm, vikt 16 kg. O O

12041 Staket Framtid 2 000 x 1 100 mm, vikt 18 kg O O

12042* Staket med integrerade lyktor 2 000 x 1 000 mm, vikt 18 kg. O O

12043 Lagrings- och transportställ för staket, rymmer 18 sektioner O O

*Sätts upp med fotplatta 14012, 29 kg eller 14013, 16 kg. Se sidan 20

STAKET MED INTEGRERADE LYKTOR

Lättmonterat och tydligt staket med integrerade lyktor och

inbyggt batteripaket, vilket innebär minskad stöldrisk.

AVSTÄNGNINGSGRIND VÄGJOBB

Vårt eget ”kravallstaket” är av högsta kvalitet. Varmförzinkat stål,

kraftigt gods, genomgående krokar och rejäla svetsfogar innebär lång

livslängd. Genomtänkt konstruktion med bärhandtag för en eller två

personer, färdigmonterade platta robusta fötter och tydlig X2-skärm

gör Avstängningsgrind Vägjobb till en vinnare i våra tester.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

13013 Betongfundament, 295 kg O O

13032 Betongfundament, 200 kg O O

42055 Bussning 60 mm för stolprör O

Stolprör se sidan 19.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

BRA

BÄTTRE

BÄST

12049 Avstängningsgrind Väggjobb 2 300 x 1 100 mm, vikt 19 kg O O

12060 Fot hög O

12061 Fot platt O

AVSTÄNGNINGSHAGE

Avstängningshage Visuell skapar en tryggare arbetsmiljö genom stora

reflexytor och massivt utseende. Den är lätt, enkel att montera och

mycket väl synlig i trafikmiljöer. Varje sektion är

1 300 mm och kan byggas samman efter era behov. 6 sektioner ger en

fyrkantig avstängningshage på 1 300 x 2 700 mm eller

en rund med en diameter på 2 400 mm.

STAKET AVSTÄNGNING

Tydlig avstängning av arbetsområde men

även snabbetablerad X2-skärm med reflexfolie.

En tuffing med lång livslängd.

STAKET FRAMTID

Ett lätt och snabbmonterat staket med dubbla

X2-reflex folie, fäste för lyktor och integrerade

fotplattor. Tåligt material ger lång livslängd.

Montera gärna med lykta, se sidan 23.

SÄKERHETSSTAKET F12

Med Reflexprofil F12 är Säkerhetsstaketet det nya

alternativet för att spärra av och leda trafik. Lätt

att hantera, stabilt, stöttåligt och överlägsen synbarhet

jämfört med traditionella alternativ. Se film

med jämförelse på www.vagjobb.se. Kan monteras

med lykta, se sid 23, för tvärsgående placering.

Utsättning med fotplatta, se sid 20.

Staketet levereras med färdigmonterad fot. Transportställ ingår vid köp av 50 st.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

12038 Avstängningshage Visuell 1 300 mm, vikt 8 kg O O

ÖVRIGA AVSTÄNGNINGSPRODUKTER

Art. nr. Produkt Hyr Köp

12037 Avstängningsbräda 3 000 mm med reflex passar kon Stabil O O

12031 Avstängningshage aluminium 4 000 x 1 000 mm, vikt 13 kg O O

12033 Betongbalk med stålräcke 3 000 x 1 000 mm, vikt komplett O O

440 kg

12034 Byggstängsel, 3 500 x 2 000 mm, vikt 22 kg O O

Betongbalk med stålräcke

Byggstängsel

16

17


Skyltbärare

Skyltbärare – Sidomarkeringsskärmar – Fotplattor

Vid tillfällig skyltning i trafikmiljö är det viktigt att skyltbärarna är tåliga och enkla att

använda. Våra system har bevisat sin pålitlighet vid alla typer av vägarbeten och

väderförhållanden.

FYRKANTSRÖR

Ett flexibelt system med nyckelhålsfästen för snabbhet vid utsättning

och skyltbyte. Fyrkantsröret används tillsammans med fotplatta och

tack vare de olika längderna kan fyrkantsröret användas tillsammans

med de flesta skyltar och kombinationer med tilläggstavla och lykta.

Nu kan du beställa

fotplattor med ditt eget

namn ingjutet i foten.

Läs mer på sidan 20

Kon Stabil

Kon Strut

Art. nr. Produkt Hyr Köp

13014 Fyrkantsrör plast, 60 x 60 mm, 1 000 mm O O

13015 Fyrkantsrör plast, 60 x 60 mm, 1 500 mm O O

13016 Fyrkantsrör plast, 60 x 60 mm, 2 000 mm O O

13017 Fyrkantsrör aluminium, 60 x 60 mm, 1 000 mm O O

13018 Fyrkantsrör aluminium, 60 x 60 mm, 1 500 mm O O

13019 Fyrkantsrör aluminium, 60 x 60 mm, 2 000 mm O O

KONER

Art. nr. Produkt Hyr Köp

13022 Kon Stabil O O

13023 Belastning till kon Stabil O O

121412 Kon Strut O O

121413 Belastning till Kon Strut O O

VÄGJOBBRÖRET

Runt rör för montering av skyltar som ska sitta under lite längre tid.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

13001 Vägjobbröret 60 mm, 1,5–3,5 m O O

13025 Fiskfena stålfundament till Vägjobbröret, 60 x 600 mm O

13026 Fiskfena stålfundament till Vägjobbröret, 60 x 800 mm O

13027 Fiskfena stålfundament till Vägjobbröret, 60 x 1 000 mm O

Y-GAFFEL

Stabilt system i aluminium för skyltar i överstorlek.

Används med fördel tillsammans med 29 kg fotplatta

vid hård trafik. Systemet går snabbt att sätta ut och

förändra tack vare nyckelhålsfästen.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

13012 Y-gaffel O O

STOLPRÖR

Art. nr. Produkt Hyr Köp

42001 Stolprör 60 mm 2,0 m O O

42002 Stolprör 60 mm 3,25 m O O

42003 Stolprör 60 mm 2,5 m O O

52055 Bussning 60 mm för stolprör O

KLAPPMAX SKYLTBÄRARE

Klappmax är en vikbar skyltbärare som är enkel att

hantera och utrymmessnål vid transport och förvaring.

Tack vare nyckelhålsfäste kan valfri skylt snabbt sättas

upp eller bytas.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

13011 Klappmax skyltbärare O O

13020 Klappmax lättviktsställ för 5 st Klappmax O O

13021 Klappmax pallställ för 24 st Klappmax O O

FÄSTE

Art. nr. Produkt Hyr Köp

15019 Vinklat fäste för vägskylt på Klappmax

O

sidomarkeringsskärm

FÄSTEN

Vi har ett brett utbud av fästen. I katalogen visar

vi några exempel, kontakta oss så hjälper vi dig

till den bästa lösningen för dina behov.

Art. nr 15010 Art. nr 15011 Art. nr 15012 Art. nr 15014

Art. nr 15015 Art. nr 15016 Art. nr 15019 Art. nr 15017

Art. nr. Produkt Hyr Köp

15010 Nyckelhålsfäste O

15011 Nyckelhålsfäste vinklat O

15012 Nyckelhålsfäste dubbel O

15014 Snabbfäste fyrkantsrör O

15015 Planskyltsfäste O

15016 Snabbfäste O

15017 Fäste Z-profil 20 cm O

15018 Fäste Z-profil 60 cm O

15021 Fäste Z-profil 100 cm O

15019 Vinkelfäste för Klappmax O

15023 Toppfäste för stolprör 60 mm O

18

19


FOTPLATTOR

Vägjobb erbjuder ett brett sortiment av stabila gummifötter som ligger stadigt på vägen. De

passar för de flesta typer av skyltbärare och behov. Nu kan du även få fotplattorna med ditt eget

namn ingjutet om du beställer minst 500 st. Kontakta oss för mer information och priser.

Vill du ha gummifötter med

egen profil? Kontakta oss!

Sidomarkeringsskärmar

KlappSafe – Warnmax – Klappmax – X3 HIP

Fotplatta Universal passar till alla skyltsystem vi träffat på. Runda, fyrkantiga eller platta spelar

ingen roll. Med Fotplatta Universal får du en lösning till alla system. Art. nr. 14013

Art. nr. Produkt Hyr Köp

14011 Fotplatta X3. Vikt 15 kg, Mått 680 x 390 x 75 mm.

Hål Handtagsskylt/sidomarkeringsskärm

O O

14012 Fotplatta K1. Vikt 29 kg, Mått 770 x 390 x 100 mm.

Hål 2 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm ∅42 mm

14013 Fotplatta Universal. Vikt 16 kg, Mått 580 x 390 x 110 mm.

Hål 2 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm ∅42 mm

14015 Fotplatta Superstabil. Vikt ca 80 kg,

Mått diameter ca 900 mm Hål 60 mm

14016 Fotplatta Duo. Vikt 15 kg, Mått 680 x 390 x 75 mm.

Hål: Handtagsskylt/sidomarkeringsskärm, samt fyrkantsrör 60 x 60 mm

O

O

O

O

O

O

O

O

14011 Fotplatta X3 14012 Fotplatta K1

14013 Fotplatta Universal

14015 Fotplatta Superstabil

X3 SIDOMARKERINGSSKÄRM

Till X3 Sidomarkeringsskärm använder vi på Vägjobb HIP,

ett extra slitstarkt och reflekterande material med förbättrad

funktion och livslängd. Höjd 1 000 mm. Läs mer på sidan 29.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

13060 X3 sidomarkeringsskärm höger O O

13061 X3 sidomarkeringsskärm vänster O O

13062 X3 sidomarkeringsskärm höger/vänster O O

13063 X3 sidomarkeringsskärm vänster/vänster O O

KLAPPSAFE F12 SIDOMARKERINGSSKÄRM

KlappSafe är en vikbar sidomarkeringsskärm med Reflexprofil F12

och marknadens tåligaste konstruktion. KlappSafe skapar snabbt och

enkelt en säker trafikmiljö med överlägsen synbarhet. Höjd 1 010 mm.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

13040 KlappSafe F12 X3 Sidomarkeringsskärm höger O O

13041 KlappSafe F12 X3 Sidomarkeringsskärm vänster O O

13042 KlappSafe F12 X3 Sidomarkeringsskärm höger/vänster O O

13043 KlappSafe F12 X3 Sidomarkeringsskärm vänster/vänster O O

13044 Lagrings- och transportställ för 5 st KlappSafe O O

13045 Lagrings- och transportställ för 15 st KlappSafe O O

13046 Lagrings- och transportställ för 30 st KlappSafe O O

13064 Utbytesfolie HIP X3, 50 st O

14016 Fotplatta Duo

KLAPPMAX SIDOMARKERINGSSKÄRM

Klappmax sidomarkeringsskärm är vikbar och smidig att

använda. Höjd 950 mm.

WARNMAX

SIDOMARKERINGSSKÄRM

Warnmax sidomarkeringsskärm är

både vikbar och lätt. Höjd 720 mm.

KONER

Välj ur ett komplett sortment av högsta kvalitet. Alla koner är staplingsbara

och är köldtåliga ned till -39°C.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

140000 Kon Titan, utan reflexfolie. Höjd 320 mm O O

140001 Kon Molan. Finns i höjd 500 och 750 mm. Robust kon med tjocka

väggar och förstärkningar i basen. Reflexfolie i silver.

O O

Art. nr. Produkt Hyr Köp

13028 Klappmax X3 sidomarkeringsskärm höger O O

13029 Klappmax X3 sidomarkeringsskärm vänster O O

13030 Klappmax X3 sidomarkeringsskärm höger/vänster O O

13031 Klappmax X3 sidomarkeringsskärm vänster/vänster O O

13020 Klappmax lättviktsställ för 5 st Klappmax O O

13021 Klappmax pallställ för 24 st Klappmax O O

Art. nr. Produkt Hyr Köp

13050 Warnmax X3 höger O O

13051 Warnmax X3 vänster O O

13052 Warnmax X3 höger/vänster O O

13053 Warnmax X3 vänster/vänster O O

13054 Warnmax lättviktsställ för

5 st Warnmax

O O

140002 Kon Titan. Finns i höjd 500 och 750 mm. Flexibel kon med tunnar

väggar upptill och vikten fokuserad nedtill. Reflexfolie i silver.

O

O

140003 Kon Vulkan. Finns i höjd 500, 750 och 1 000 mm. Tvåkomponentskon

med tung fotplatta för bästa stabilitet. Reflexfolie i rött och silver.

O

O

140004 Trafikrör. Höjd 1 000 mm O O

140005 Fotplatta till Trafikrör O O

Trafikrör med Avspärrningsband Vägjobb

140004 Trafikrör

140005 Fotplatta

140000 Kon Titan 140001 Kon Molan 140002 Kon Titan 140003 Kon Vulkan

20

21


Trafikstyrning

Lyktor – Trafikljus – Farthinder – Trafikledning

Underlätta för trafikanterna med lyktor,

trafikljus och tydliga trafikledningssystem.

Det ger både säkrare

arbetsmiljö och en smidigare

framkomlighet.

RINNANDE LJUS

Art. nr. Produkt Hyr Köp

20051 Rinnande ljus med kabel, påbyggnadsbart.

Moder 1 lykta L8H

O

O

TRAFIKLJUS

20052 Rinnande ljus med kabel, påbyggnadsbart.

Dotter 2-9 lyktor L8H

O

O

Art. nr. Produkt Hyr Köp

16010 Skyttelsignal, trafikstyrd. 2 enheter IR O

16011 Lotssignal, 2 enheter. Upp till 10 minuter stopptid O

16013 Skyttelsignal 4-vägskorsning O

16012 Batteri till lotsljus O O

16014 Batteri till skyttelsignal 105 Amp O O

16015 Batteri till skyttelsignal 180 Amp O O

Skyttelsignal, trafikstyrd.

Art. nr. 16010

Lotssignal med smidig

tidsinställning.

Ar nr. 16011

Skyttelsignal, trafikstyrd

för 4-vägskorsning

Art. nr. 16013

20053 Rinnande ljus X3-pil, tydlig skylt med pil.

10 st med trådlös lykta L8H

SOLCELL

Art. nr. Produkt Hyr Köp

16019 Solcell 40W med voltregulator O O

O

O

Rinnande ljus dotter

Art. nr. 20052

Rinnande ljus moder

Art. nr. 20051

10017 Laddare O O

LYKTOR, TÅLIGA LED-LYKTOR MED LÅG ENERGIFÖR-

BRUKNING OCH LÅNG LIVSLÄNGD

TAKSKYLTAR

Motordriven takskylt med upp- och nedfällning via fjärrkontroll

från hytten. Levereras med valfritt budskap, exempelvis A20,

Följ mig eller Teststräcka – Undvik mittlinjen.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

16020 Lykta TL Framtid L8H, gul enkel O O

16021 Lykta TL Framtid L8H, gul dubbel O O

16022 Lykta TL Framtid L8H, röd enkel O O

Art. nr. Produkt Hyr Köp

23029 Motordriven takskylt med X2-skärmar, 2 par, stor O O

parallellblinkande ljus L8H och valfri skylt

23031 Motordriven takskylt med X2-skärmar, 2 par, O O

parallellblinkande ljus L8H och valfri skylt

23032 Lotskylt med blinkers, bromsljus och varningslyktor O O

23033 Lotsskylt med VMS-tavla O O

Smidig lotsskylt för takmontering. Skylten

har höj- och sänkbara varningslyktor samt

högt placerade blinkers och bromsljus

i enlighet med Trafikverkets senaste krav.

Art. nr. 23032

Lotsskylt med VMS-tavla för tydlig hastighetsangivelse.

Art. nr. 23033

Handkontroll till motordriven takskylt

16023 Lykta TL Framtid L8H, röd dubbel O O

16024 Lykta 2000, gul enkel O O

16025 Lykta 2000, gul dubbel O O

16026 Lykta 2000, röd enkel O O

16027 Lykta 2000, röd dubbel O O

16028 Lampnyckel, gul O

16029 Lampnyckel, röd O

16030 Parallellblinkande LED-lyktor L8H O O

P-FÖRBUD

Välj mellan den lätta och vikbar Warnmax eller skylt till fotplatta för

snabb och tydlig etablering av parkeringsförbud.

Lykta TL Framtid L8H

Art. nr. 16020 - 16022

Lampnyckel gul, Art. nr. 16028

Lampnyckel röd, Art. nr. 16029

Lykta TL 2000

Art. nr. 16024 - 16027

Parallellblinkande LED-lyktor

Art. nr. 16030

Art. nr. Produkt Hyr Köp

20024 Warnmax P-förbud O O

13054 Ställ för 5 st Warnmax O O

20023 Skylt P-förbud O O

14011 Fotplatta X3 till skylt P-förbud O O

X2 MARKERINGSSKÄRM FÖR HINDER

Warnmax P-förbud

Art. nr. 20024

Art. nr. Produkt Hyr Köp

20088 X2 markeringsskärm 1000 x 300 mm O O

20089 X2 markeringsskärm 1000 x 400 mm O O

20091 X2 markeringsskärm 1500 x 300 mm O O

20092 X2 markeringsskärm 2000 x 300 mm O O

20094 X2 markeringsskärm 2000 x 400 mm O O

20095 X2 markeringsskärm 3000 x 400 mm O O

Rinnande ljus med X3-pil

Art. nr. 20053

P-förbud Art. nr. 20023

22

X2 markeringsskärm. Fler storlekar finns.

23


VARNINGS- OCH ARBETSLJUS

BATTERIER

Hela sortimentet från Hella, här följer några exempel. Kontakta oss

för hjälp att hitta rätt.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

23020 Batteri 6V, 50Ah O

Farthinder O

Art. nr. Produkt Hyr Köp

22010 Varningsljus med blixtfunktion för fast montering O

22011 Roterande ljus med magnetfot O

23023 Batteri 6V, 120Ah O

23024 Batterilåda för 2 st 6V, 50Ah O

23025 Batterilåda med batteri 6V, 120Ah O

22012 Ljusramp Legion, orange LED O

22013 Arbetsbelysning Mega Beam LED O

22014 Arbetsbelysning 9 diod LED O

22015 Blixtljus Solaris LED O

22016 Blixtljus LED för stångmontage O

Farthinder I

Farthinder Rulle

22017 Blixtljus LED B14 O

Batteri 6V, 50Ah

Batteri 6V, 120Ah

Farthinder Svart/Gul

Blixtljus, stångmontage

Blixtljus Solaris

Arbetsbelysning Mega Beam

Batterilåda för 2 st 6V, 50AH

Batterilåda med batteri 6V, 120Ah

Arbetsbelysning 9 diod

Varningsljus med blixtfunktion

Blixtljus B14

VÄGMARKERING

Färdigskurna linjer och symboler i termoplast för handläggning

med gasolbrännare. Nedan visas ett urval. Även andra

linjer, symboler och färger kan tillhandahållas.

Ljusramp Legion

Roterande ljus med magnetfot

Art. nr. Produkt Hyr Köp

20030 Rulle vit 10x500 cm, 6 per kartong O

Farthinder rulle

Farthinder brygga

TILLFÄLLIG MARKERINGSLINJE

Art. nr. Produkt Hyr Köp

20014 Tillfällig markeringslinje, vit 50 mm x 100 m O

20014-1 Tillfällig markeringslinje, vit 50 mm x 60 m O

20015 Primer till markeringslinje, 7 kg O

20031 Linje vit 10x100 cm, 30 per kartong O

20032 Hajtand 50x70 cm, 25 st per kartong O

20033 Cykelsymbol 100x85, 5 per kartong O

20034 Rörelsehindrad 120 cm, 5 per kartong O

20035 Brick 50x50 cm, 10 per kartong O

Farthinder Svart/Gul

20021 Tillfällig markeringslinje, gul 150 mm x 100 m O

20022 Guidelinje F12, för fotplatta O O

FARTHINDER

Väl synliga och slitstarka farthinder som effektivt sänker hastigheten

vid vägarbetsområden. Vi visar här ett urval ur vårt sortiment, fler

varianter finns.

FARTHINDER SVART/GUL

Byggbart system med inbyggda kattögon

Art. nr. Produkt Hyr Köp

Guidelinje F12

Art. nr. Produkt Hyr Köp

19010 Farthinder O, 1 500 x 750 mm, vikt 27 kg O O

19012 Farthinder I, 3 000 mm, vikt 15 kg O O

19013 Farthinder Rulle, 3 000 mm, vikt 20 kg O O

19014 Farthinder Brygga, med plats för kabel och slang

O O

1 500 x 210 x 65 mm, vikt 14 kg

19020 Farthinder Rulle Stabil 3 250 mm, vikt 26 kg O O

19015 Änddel gul, 250 x 420 x 50 mm O O

19016 Änddel svart, 250 x 420 x 50 mm O O

19017 Mittdel gul, 500 x 420 x 50 mm O O

19018 Mittdel Svart, 500 x 420 x 50 mm O O

19019 Förankringsbult O

Ring oss, så hjälper vi dig att beställa rätt produkter.

Tillfällig markeringslinje, gul och vit

MÄRKFÄRG

Soppec Promarker fluorescerande. Sprayburkar i låda om 12 st.

Vägjobb hjälper dig med kostnadseffektiv applicering.

TRAFIKLEDNINGSSYSTEM

Art. nr. Produkt Hyr Köp

20011 Mini Körledning O

20012 Vägreflektor Kattöga O

20013 Limburgare till Kattöga O

20016 Trafikledningslist 1 m O O

20017 Miniflex till trafikledningslist O O

20019 Kattöga Gul O

20020 Kattöga Fyrkant O

24

Mini körledning

Vägreflektor kattöga

Kattöga Gul

Kattöga Fyrkant

Art. nr. Produkt Hyr Köp

17010 Vit O

17011 Gul O

17012 Svart O

17013 Röd O

17014 Blå O

17015 Rosa O

17016 Grön O

17020 1/2-pall, 35 kartonger O

17021 1/1-pall, 70 kartonger O

17010 vit 17011 gul 17012 svart

17013 röd

17014 blå 17015 rosa

25


Vägmärkesvagnar

Informationstavlor – Lampor – Tillbehör

VÄGMÄRKESVAGN, STOR

En robust vägmärkesvagn som du kan lita på och som står kvar även

när det blåser hårt. Vagnen är svensktillverkad, varmförzinkad och

har en mycket stabil konstruktion.

• Dragkula för transport av flera vagnar samtidigt.

• Vändbart drag för 50 mm kula och lastbilsdrag.

• Fullt utrustad eller kundanpassad.

• X2 skärm finns i olika storlekar, kontakta oss för mer information.

VÄGMÄRKESVAGN, STOR

Art. nr. Produkt Hyr Köp

10010 Längd 3 630 mm, bredd 2 000 mm, vikt 175 kg

Inkl. X2 och parallellblinkande lampor

O O

TILLBEHÖR VÄGMÄRKESVAGN

Art. nr. Produkt Hyr Köp

10011 X2-skärm 400 mm O O

10012 X2-skärm 300 mm O O

16030 Parallellblinkande lyktor L8H O O

10014 Låsanordning till lampa O O

10015 Batteri 75 Amp O O

10016 Batteri 195 Amp O O

10017 Laddare O O

D2-1ms Vägmärke påbjuden körriktning, mycket stor O O

F25ms Vägmärke körfält upphör, mycket stor O O

J2-ms Upplysningsmärke J2 eget innehåll O O

PORTABEL AVSTÄNGNING

En mycket smidig avstängning helt i plast för kortare eller mindre

arbeten.

• Plockas ner och byggs upp på någon minut.

• Levereras komplett med X2-skärm och lampor.

INFORMATIONSTAVLA

Kundanpassad informationstavla. Beställ gärna med utkörning och

montering så finns informationstavlan på plats i rätt tid.

• Monteras på vagn.

• Vagnen förflyttas enkelt för att följa arbetet.

• Hyr informationstavla för hela er byggtid.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

10018 Portabel avstängning, vikt ca 60 kg O O

Art. nr. Produkt Hyr Köp

10019 Informationstavla O O

26

27


Övriga produkter

Snabbskyltar – Övrigt

Reflexmaterial

Battenburg – HIP

Vägjobb erbjuder allt som krävs och allt som kan önskas vid arbete i trafikmiljö.

Kontakta oss om det är något du saknar.

Vägjobb har många års erfarenhet av säkerhetsarbete i tuffa och intensiva trafikmiljöer, därför väljer

vi reflexfolie med omsorg. Produkterna har lång livslängd som ger maximal reflexeffekt dag och natt.

SNABBSKYLT

Lätthanterlig och stabil skylthållare med vägmärke A20. Fälls ihop för

smidig transport och hantering. Ett mindre vind- och trafikkänsligt alternativ

till Varningstältet.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

23040 Snabbskylt A20 O O

ÖVRIGT

Art. nr. Produkt Hyr Köp

23009 Avspärrningsband Vägjobb vit/röd 500 m per rulle O

23010 Klättringshjälp, hopfällbar och smidig hjälp för säker klättring på stolpar O

med en diameter av 60 mm

BATTENBURGMÖNSTER FRÅN AVERY

Då vi på Vägjobb använt oss av Battenburg-utmärkta fordon i många

år har vi stor erfarenhet av hur olika tillverkares reflexmaterial fungerar

i ett väghållningsfordons utsatta arbetsmiljö. Till våra senaste fordon

valde vi Battenburgmönster i material från Avery av flera anledningar.

Som alla andra Avery prismatiska reflexfolier behåller folierna högsta

möjliga reflektion oavsett monteringsriktning, något som är unikt

för Avery och som kan vara mycket uppenbart vid fordonsmontage.

Kontakta oss för prisuppgifter och beställning av mönster anpassade

till ditt fordon.

23013 Varningstält. Finns även med text, exempelvis lastning, olycka och O O

eftersök

23014 Vajerhållare till X3-skylt. Håller vajern på plats efter påkörning O O

23015 Mäthjul O O

23016 Övertäckningstejp, bredd 50 mm, 33 meter per rulle O

• Samtliga Battenburg-bitar kantförseglas vid tillskärning. Detta

hindrar smuts och fukt att krypa in i reflexmaterialet vilket annars

skulle försämra reflektionen och förkorta materialets livslängd

avsevärt.

23019 Batteriladdare O O

23012 LED lampa O

23028 Radartavla, inställbar, plug and play O O

23037 Påkörningsbar pollare i plast O

Radartavla

• Vid en eventuell skada på Battenburg-bitarna på grund av t.ex.

en plåtskada så får vi snabbt fram utbytesbitar då varje bit är

numrerad för snabb återanskaffning.

Avery Battenburgfolie, till vänster, syns väsentligt bättre än folie från andra leverantörer

Övertäckningstejp

Klättringshjälp

VARSELUTRUSTNING

Med godkända varselkläder, rätt utrustning och pålitlig

kommunikation har du en god säkerhetsgrund

vid vägarbeten.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

18013 Vaktväst lång ärm, klass 3, M-XXXXXL O O

18014 Signalflagga O O

18015 Nattlampa O O

18016 Comradio O O

Vajerhållare till X3 skylt

Alkolås

Varningstält

X3 SIDOMARKERINGSSKÄRM

Art. nr. Produkt Hyr Köp

13060 X3 sidomarkeringsskärm höger O O

13061 X3 sidomarkeringsskärm vänster O O

13062 X3 sidomarkeringsskärm höger/vänster O O

13063 X3 sidomarkeringsskärm vänster/vänster O O

13064 Utbytesfolie HIP X3, 50 st O

METALLISERAD HIP PÅ X3

Till sidomarkeringsskärmar (X3) använder vi ”metalliserad HIP” (High

Intensity Prismatic), ett extra slitstarkt reflexmaterial anpassat för den

tuffa miljö som sidomarkeringsskärmar används i. Med sin konstruktion

som enskikts metalliserad prismatisk reflexfolie finns inga luftkanakanaler

eller liknande i materialet som kan bli punkterade vid slitage eller påkörningar.

Detta ger högsta möjliga reflexprestanda under sidomarkeringsskärmens

livstid. Reflexmaterialet är mjukt och följsamt med ett häftämne

som gör att det klarar såväl högsommarvärme som bister vinterkyla utan

att släppa från underlaget.

VANLIG HIGH INTENSITY X3 REFLEXFOLIE

Toppfilm

Luftspalt

Glaspärlor

Bakgrundsfilm

Adhesiv

Liner

18010 Varseljacka ofodrad, klass 3 O O

18017 Varseljacka fodrad, klass 3 O O

18011 Varselbyxa ofodrad, klass 2 O O

18012 Varselväst kort ärm, klass 3 O O

18009 Hjälm O O

Nattlampa

Avspärrningsband

HIP REFLEXFOLIE HIGH INTENSITY PRISMATIC X3

Toppfilm

Metalliserade mikroprismor

Adhesiv

Liner

28

29


Skyltfundament

Rotsystem för asfalt – Rotsystem för jordmassa

Vägmärken

A – B – C – D – E – F – TT

MADE BY

VÄGJOBB

Likt trädets rötter håller vårt system för skyltfundament stolparna på plats. Den stora skillnaden

ligger i det enkla användandet. Undvik schaktning, gjutning och betongplintar, applicera snabbt

med en slägghammare. Allt material är återvinningsbart och lätt att avlägsna om skylten ska tas

bort. Betongfundament, se sidan 17. Stolprör, se sidan 19.

ROTSYSTEM FÖR ASFALT

Skyltfundamentet kan snabbt och enkelt sättas upp direkt på asfalt. Montera

stolpen i foten, håll stolpen på plats och borra genom asfalten. Slå därefter

ned förankringsstängerna och sätt på skyddet.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

24010 Rotsystem för asfalt med 4 st förankringsstänger och skyddshuv, O

djup 30 cm

Som specialister på trafikentreprenad vet vi vad som krävs i de

mest krävande trafikmiljöerna. Våra tillfälliga vägmärken är av

högsta kvalitet och lever upp till era tuffaste krav.

• Egen produktion med snabba leveranser.

• Direktköp från utvalda leverantörer ger högsta

kvalitet i både skylt- och reflexmaterial.

• Utvecklade och utprovade av Vägjobb.

• Godkända av trafikverket.

• Samtliga vägmärken kan hyras eller köpas.

Vägmärken finns i storlek: mycket liten, liten, normal, stor och mycket

stor enligt Trafikverkets föreskrifter. Vi hjälper dig även med rådgivning

och produktion för speciallösningar.

A5-1 A5-2 A5-3

A6

A7

A8

ROTSYSTEM FÖR JORDMASSA

Skyltar kan monteras direkt i vägrenen utan schaktning. Montera stolpen i

foten, håll stolpen lodrätt på plats och slå därefter ned förankringsstängerna.

Om du så önskar kan fundamentet placeras under marknivå.

Art. nr. Produkt Hyr Köp

24011 Rotsystem för jordmassa med 3 st förankringsstänger, djup 60 cm O

24012 Rotsystem för jordmassa med 3 st förankringsstänger, djup 75 cm O

24013 Rotsystem för jordmassa med 4 st förankringsstänger, djup 100 cm O

Handtagsskylt eller integrerad tilläggstavla?

Samtliga vägmärken kan beställas med fäste för skyltbärare eller som

stabil handtagsskylt i styv plast. Handtagsskylten sätter du direkt i

fotplattan för snabb och effektiv skyltning. Du kan även beställa din skylt

med integrerad tilläggstavla för smidigare

hantering. Läs mer om fotplattor på sidan 20.

A9-1 A9-2 A10

A11

A12

A13

A14 A15 A16

A17

A18 A19-1

Skyltställ

Lagrings- och transportställ

Vi hjälper dig med effektiva lösningar för transport

och hantering av vägmärken. Kontakta oss

för mer information på 010-499 25 60.

A1-1 A1-2

A2-1

A19-2 A19-3 A19-4

Art. nr. Produkt Hyr Köp

11020 Skyltställ O O

A2-2

A3

A4

A19-5

A19-6 A19-7

30

31


A1-1 - A37

A40 - C31-1

A20 A21 A22 A23-1

A23-2 A24-1

A40 B1 B2 B3-1 Herr Gårman

B3-2 Fru Gårman

B4

B5

A24-2 A25 A26 A27

A28 A29-1

B6 B7 B8

C1

C2

C3

A29-2 A29-3 A29-4 A29-5

A29-6

A29-7

C4 C5 C6 C7

C8

C9

A29-8 A29-9 A29-10 A29-11

A29-12

A29-13

C10 C11 C12 C13

C14

C15

A29-14 A29-15 A29-16 A29-17

A29-18 A29-19

C16 C17 C18 C19

C20

C21

A29-20 A29-21 A30 A31

A32-1

A32-2

C22-1 C22-2 C23 C24

C25-1 C25-2

A32-3 A33 A34 A35

A36

A37

C26 C27 C28 C29

C30 C31-1

32

33


C31-2 - D1-6

D1-7 - E12-1

C31-2

C31-3 C31-4 C31-5 C31-6 C31-7

D1-7

D1-8 D2-1 Pil höger

D2-2 Pil vänster

D2-3 D3 D4

C31-8 C31-9 C31-10 C31-11 C31-12 C32-1

D5

D6-1

D7-1

D7-2

D8-1

D9-1

C32-2

C32-3 C32-4 C32-5 C32-6 C32-7

D10-1

D11-1

D11-2

D11-3

D11-4

D11-5

C32-8

C32-9 C32-10 C32-11 C33-1 C33-2

D11-6

D11-7

D11-8

E1-1

E2-1

E3-1

C33-3

C33-4 C34-1 C34-2 C34-3 C34-4

E4-1

E5-1

E6-1

E7-1

E8-1

E9-1

C34-5

C35 C36 C37 C38 C39

E10-1

E11-1

E11-2

E11-3

E11-4

E11-5

D1-1

D1-2 D1-3 D1-4 D1-5 D1-6

E11-6

E11-7

E11-8 E11-9 E11-10

E12-1

34

35


E12-2 - E20-13

E21-3 - F14-4

E12-2

E12-3 E12-4

E12-5 E12-6 E12-7

F4

F5

F6

F7

F8-1

F8-2

E12-8 E12-9 E12-10

E15

E16-1 E16-2

F9

F10

F11

F12

F13

F14-1

E17-1 E17-2 E17-3 E17-4

E18

E19

F14-2

F14-3

F14-4

F15

F21

F23

E20-1 E20-2 E20-3

E20-4

E20-5 E20-7

F24

F25-1 F25-3 F25-4

F26-1 F26-2

E20-8 E20-9 E20-10

E20-11

E20-12

E20-13

F28

F29-1

F29-2 F29-3

F31-1 Vänster F31-5 Höger

F31-2 Höger F31-6 Vänster

Handtagsskylt E11 30-50-70

Skylt E11 30 km/h med separat 3/7-skylt för

smidig ändring av hastighetsbegränsning.

E20-14 E20-15

E20-16

E22

E23

E26

F31-11

F34

F35

E28

E29

F1-1

F1-2

F2

F3

F36

F37

F38

Grundskylt

Tilläggsskylt för ändring

till 50 eller 70 km/h

36

37


Tilläggstavlor

TT

Tilläggstavlorna ger kompletterande anvisningar om en vägsträckas längd, avstånd till stopp och mycket

mer. Tack vare egen produktion av vägmärken kan du snabbt få de tilläggstavlor du behöver, anpassade

efter dina önskemål. Kontakta oss för mer information och beställningar.

J2-skyltar med produktion

i Örebro och Stockholm

• Snabba leveranser i hela Sverige.

• Vi tillverkar skyltar med de budskap och i de storlekar du behöver.

• Hög kvalitet och pressade priser.

• Vi hjälper dig med rådgivning.

T1 T2 T3 T4

T5

Lidingö stad förbättrar

säkerhet och framkomlighet

för gående

och cyklister längs

med Kyttingevägen

T6

T7 T8 T9 T10

Entreprenör:

Skanska

T11

T12

T13 T14 T15

T16

T17

T18

Ditt eget

innehåll

och

snabb

leverans

38

39


Vägar till Vägjobb

Vägjobb är ett dynamiskt och expansivt företag med

inriktning på trafiksäkerhet vid vägarbeten.

Vårt mål är att skapa trygga trafikmiljöer för personal

och trafikanter vid vägarbeten och andra trafikmiljöer

under förändring.

Målet ska uppnås genom kompetens, kvalitet och

nytänkande i våra tjänster och produkter.

Huvudkontor

Vägjobb i Sverige AB

Kryptongatan 6

703 74 Örebro

Depå Stockholm

Dåntorpsvägen 33

Jordbro, Haninge

Telefon

010-499 25 60

E-post

brev@vagjobb.se

order@vagjobb.se

Hemsida

www.vagjobb.se

Vägjobb reserverar sig för eventuella tryckfel och fel i produkters specifikationer. Vi förbehåller även rätten att göra

förändringar i sortimentet utan föregående avisering. Utgåva 7 ersätter 2017/1.

40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !