Views
8 months ago

Exempelrapporter

Fastighet: Fogdarp 9:26 FÖRKONTROLL Fastighetsbeteckning: Adress: Uppdragsgivare/ Fastighetsägare: Besiktningsman: XXXXXX Exempelprotokoll XXXXXX Marco Gustafsson Besiktningsdag: 2017-05-05 Väderlek: Ca 10 °C och mulet En förkontroll ska ge en övergripande beskrivning av fastighetens eventuella fel och brister samt förslag på åtgärder. Om bristerna åtgärdas innan en kommande överlåtelsebesiktning undviks onödiga påpekanden och överraskningar. En förkontroll är självklart även bra för den som bara vill måna om sitt hus. Besiktning sker av de delar som är normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB Perstorpsvägen 95 235 91 Vellinge Kontakt: info@besiktigat.se Hemsidor: www.besiktigat.se www.energiklart.se

RAPPORT IT-övergripande 2012.pdf - Region Halland
EDB Bank och Finans Sverige - IDG
hållbar fjärrvärme - Kungliga Tekniska högskolan
Handbok för riskanalys - Myndigheten för samhällsskydd och ...
2. Internationellt samarbete, teknisk utveckling och klimat ...
Nytt & Noterat - och Lantbruksakademien
Kurser och seminarier Hösten 2011 – Våren 2012 - Inspecta
Kurser och seminarier 2011 Vår utbildning – Din säkerhet - Inspecta
ÖP_Del 6 Karaktärsområden med röd markering ... - Vellinge kommun
Årsredovisning 2010 (PDF-fil, 7,6 MB) - Vellinge kommun
Vellinge Lärcenter - Vellinge kommun
Bussar och brandsäkerhet
Ladda hem (1 MB) - Länsstyrelserna
Vi håller utrustningen igång (1747 KB) - Electrolux Laundry Systems
inventering av skogs- och naturvårdslagarnas skyddade biotoper
Fördjupning av befintlig farled till Hargshamn - Länsstyrelserna
Årsrapport 2007 från Tåkerns Fältstation
Kompletterande arkeologisk utredning - Rabbalshede Kraft
Marin miljöövervakning av vegetationsklädda ... - Länsstyrelserna
Fråga Engagerad Ungdom - Vellinge kommun
IKT-plan för Vellinge skolor 2012 - 2015 - Vellinge kommun
1225 kB, öppnas i nytt fönster
AM förtryck.indd (pdf) - Statistiska centralbyrån