Views
4 months ago

Exempelrapporter

Fastighet: Fogdarp 9:26 FÖRKONTROLL Fastighetsbeteckning: Adress: Uppdragsgivare/ Fastighetsägare: Besiktningsman: XXXXXX Exempelprotokoll XXXXXX Marco Gustafsson Besiktningsdag: 2017-05-05 Väderlek: Ca 10 °C och mulet En förkontroll ska ge en övergripande beskrivning av fastighetens eventuella fel och brister samt förslag på åtgärder. Om bristerna åtgärdas innan en kommande överlåtelsebesiktning undviks onödiga påpekanden och överraskningar. En förkontroll är självklart även bra för den som bara vill måna om sitt hus. Besiktning sker av de delar som är normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB Perstorpsvägen 95 235 91 Vellinge Kontakt: info@besiktigat.se Hemsidor: www.besiktigat.se www.energiklart.se

EDB Bank och Finans Sverige - IDG
RAPPORT IT-övergripande 2012.pdf - Region Halland
2. Internationellt samarbete, teknisk utveckling och klimat ...
Kurser och seminarier Hösten 2011 – Våren 2012 - Inspecta
Vellinge Lärcenter - Vellinge kommun
Kurser och seminarier 2011 Vår utbildning – Din säkerhet - Inspecta
Marin miljöövervakning av vegetationsklädda ... - Länsstyrelserna
hållbar fjärrvärme - Kungliga Tekniska högskolan
Handbok för riskanalys - Myndigheten för samhällsskydd och ...
Västbus - Vgregion.se - Västra Götalandsregionen
Knutbyrapport.2005 - Åklagarmyndigheten
Revisionsrapport - Granskning av IT-verksamheten - Nynäshamns ...
Husdjur i Sverige 2040 - Gradvis
Bussar och brandsäkerhet
Nytt & Noterat - och Lantbruksakademien
Ronneby mot nya mål - Ronneby kommun
Opinion 2003 : en opinionsundersökning från Styrelsen för ...
Fråga Engagerad Ungdom - Vellinge kommun
IKT-plan för Vellinge skolor 2012 - 2015 - Vellinge kommun