Views
11 months ago

Exempelrapporter

Fastighet: Fogdarp 9:26 FÖRKONTROLL Fastighetsbeteckning: Adress: Uppdragsgivare/ Fastighetsägare: Besiktningsman: XXXXXX Exempelprotokoll XXXXXX Marco Gustafsson Besiktningsdag: 2017-05-05 Väderlek: Ca 10 °C och mulet En förkontroll ska ge en övergripande beskrivning av fastighetens eventuella fel och brister samt förslag på åtgärder. Om bristerna åtgärdas innan en kommande överlåtelsebesiktning undviks onödiga påpekanden och överraskningar. En förkontroll är självklart även bra för den som bara vill måna om sitt hus. Besiktning sker av de delar som är normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB Perstorpsvägen 95 235 91 Vellinge Kontakt: info@besiktigat.se Hemsidor: www.besiktigat.se www.energiklart.se

EDB Bank och Finans Sverige - IDG
2. Internationellt samarbete, teknisk utveckling och klimat ...
Kurser och seminarier Hösten 2011 – Våren 2012 - Inspecta
RAPPORT IT-övergripande 2012.pdf - Region Halland
Vellinge Lärcenter - Vellinge kommun
Marin miljöövervakning av vegetationsklädda ... - Länsstyrelserna
Västbus - Vgregion.se - Västra Götalandsregionen
Revisionsrapport - Granskning av IT-verksamheten - Nynäshamns ...
Opinion 2003 : en opinionsundersökning från Styrelsen för ...
Ronneby mot nya mål - Ronneby kommun
Husdjur i Sverige 2040 - Gradvis
Bebyggelsehistorisk utredning Lindö Pdf 1,92 MB - Kalmar kommun
Bebyggelsehistorisk utredning Stagneliusskolan - Kalmar kommun
1976 nr 133.pdf - BADA - Högskolan i Borås
(SPI) samt bottenfauna 2011 - Göteborgs hamn
Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning ... - Ledsjö Vind AB
Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden
Energi- och klimatstrategi - Hörby kommun