Views
4 months ago

Exempelrapporter

2017-08-28

2017-08-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN FÖR SÄLJARE Adress: Fastighetsbeteckning: Exempelvägen 8, Exempelstad XXX Typ av besiktning: Nivå 2 Uppdragsgivare: Fastighetsägare: XXX XXX Besiktningsnummer: 20170828-01 Besiktningsman: Marco Gustafsson Besiktningsdag: 2017-08-28 Närvarande: Väderlek: XXX Ca 18 °C och klart Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB Perstorpsvägen 95 235 91 Vellinge Kontakt: info@besiktigat.se Hemsidor: www.besiktigat.se www.energiklart.se

Fastighet: Tången 28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BYGGNADSBESKRIVNING ........................................................................................................................................... 1 MUNTLIGA UPPLYSNINGAR/ TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR ............................................................................. 2 OKULÄR BESIKTNING – FÖRKLARINGAR .................................................................................................................... 3 NOTERINGAR............................................................................................................................................................... 4 RISKANALYS ............................................................................................................................................................... 11 FORTSATT TEKNISK UTREDNING .............................................................................................................................. 12 ÖVRIGT ...................................................................................................................................................................... 13 TEKNISK LIVSLÄNGD ................................................................................................................................................. 14 VILLKOR ..................................................................................................................................................................... 15 Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB Perstorpsvägen 95 235 91 Vellinge Kontakt: info@besiktigat.se Hemsidor: www.besiktigat.se www.energiklart.se

EDB Bank och Finans Sverige - IDG
RAPPORT IT-övergripande 2012.pdf - Region Halland
2. Internationellt samarbete, teknisk utveckling och klimat ...
Kurser och seminarier Hösten 2011 – Våren 2012 - Inspecta
Vellinge Lärcenter - Vellinge kommun
Marin miljöövervakning av vegetationsklädda ... - Länsstyrelserna
Västbus - Vgregion.se - Västra Götalandsregionen
Kurser och seminarier 2011 Vår utbildning – Din säkerhet - Inspecta
Revisionsrapport - Granskning av IT-verksamheten - Nynäshamns ...
Husdjur i Sverige 2040 - Gradvis
hållbar fjärrvärme - Kungliga Tekniska högskolan
Knutbyrapport.2005 - Åklagarmyndigheten
Handbok för riskanalys - Myndigheten för samhällsskydd och ...
Bussar och brandsäkerhet
1976 nr 133.pdf - BADA - Högskolan i Borås
Bebyggelsehistorisk utredning Stagneliusskolan - Kalmar kommun
Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning ... - Ledsjö Vind AB
(SPI) samt bottenfauna 2011 - Göteborgs hamn
Bebyggelsehistorisk utredning Lindö Pdf 1,92 MB - Kalmar kommun
Nytt & Noterat - och Lantbruksakademien