Views
4 months ago

Exempelrapporter

Fastighet: Tången 28 -

Fastighet: Tången 28 - Det noteras ett omfattande renoveringsbehov på verandan på baksidan. Se fortsatt teknisk utredning 1. Grundmur - Det noteras mindre sprickor. Fönster - Fönstren på nedre plan, förutom två fönster i pannrummet, är i behov av renovering/utbyte. - Det saknas putsbärare på fönsterbleckens gavlar. Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB Perstorpsvägen 95 235 91 Vellinge Kontakt: info@besiktigat.se Hemsidor: www.besiktigat.se www.energiklart.se

Fastighet: Tången 28 Dörrar - Det saknas tröskelbleck på verandadörren på baksidan. Markförhållanden - Marken faller mot huset. Se riskanalys 7. Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB Perstorpsvägen 95 235 91 Vellinge Kontakt: info@besiktigat.se Hemsidor: www.besiktigat.se www.energiklart.se

RAPPORT IT-övergripande 2012.pdf - Region Halland
EDB Bank och Finans Sverige - IDG
hållbar fjärrvärme - Kungliga Tekniska högskolan
Handbok för riskanalys - Myndigheten för samhällsskydd och ...
2. Internationellt samarbete, teknisk utveckling och klimat ...
Nytt & Noterat - och Lantbruksakademien
Kurser och seminarier Hösten 2011 – Våren 2012 - Inspecta
ÖP_Del 6 Karaktärsområden med röd markering ... - Vellinge kommun
Årsredovisning 2010 (PDF-fil, 7,6 MB) - Vellinge kommun
Vellinge Lärcenter - Vellinge kommun
Kurser och seminarier 2011 Vår utbildning – Din säkerhet - Inspecta
inventering av skogs- och naturvårdslagarnas skyddade biotoper
Ladda hem (1 MB) - Länsstyrelserna
Årsrapport 2007 från Tåkerns Fältstation
Vi håller utrustningen igång (1747 KB) - Electrolux Laundry Systems
Fördjupning av befintlig farled till Hargshamn - Länsstyrelserna
Knutbyrapport.2005 - Åklagarmyndigheten
Kompletterande arkeologisk utredning - Rabbalshede Kraft
Marin miljöövervakning av vegetationsklädda ... - Länsstyrelserna
Husdjur i Sverige 2040 - Gradvis
1225 kB, öppnas i nytt fönster
AM förtryck.indd (pdf) - Statistiska centralbyrån
Försäljning Mötesplatser från utställning Borås - Edsbyn Inredningar