Skåne_Syd_6

prab.se

Trädgård

Planera i god tid

Nu är det dags att förbereda

inför nästa sommarsäsong.

sid. 17 Enskilt avlopp sid. 18

Välj rätt entreprenör

Hitta rätt person för jobbet med

hjälp av vår checklista.

Ledare sid. 2

Nu är hösten här

"Lite förnyelse hemma kan vara det som behövs

för att få lite extra energi till vardagen."

skåne syd

VILLAtidningen

ÅRGÅNG 44 • NUMMER 6 • 2017 • RIKSUPPLAGA 1 100 000 EXEMPLAR • SVERIGES STÖRSTA TABLOIDA VILLATIDNING

UTGIVNINGSVECKA 44

Färg

sid. 6-9

En röd tråd med färg

Är du en av alla dem som nu när

hösten gör sitt intåg funderar på att

förnya i ditt hem, kanske att med

färg skapa en varm och skön känsla?

Ta del av våra tips på vägen.

FOTO: Luxaflex

FOTO: Eric Josjö

Profilen sid. 4-5

Vi kompletterar varandra

på ett fint sätt eftersom vi

är både lika och olika.

– Felix & Måns Herngren

Energi

sid. 10

Värmepumpsguiden

Står du i begrepp att investera i en

ny värmepump men kanske inte har

riktig kläm på vilken typ som är det

bästa alternativet för just ditt hus?

I vår värmepumpsguide reder vi ut

begreppen.

Fiskeguidning • Webshop • Lagershop

WWW.JIGGAR.NU, Ullängsvägen 8, Järna, Tel: 08-551 713 37, info@jiggar.nu


2 Villatidningen NUMMER 6 2017

MYCKET NYTT I BUTIKEN

Ledare: Michael Ekvall

Varmt välkomna

Butiken med inredning & många

härliga prylar. Välkommen!

följ oss på

Facebook!

Öppettider:

Mån-fre 10 – 18, lör 9 – 14

Vegagatan 1, 234 32 Lomma

Marknadschefen

har ordet

NU ÄR HÖSTEN här och för

många villaägare innebär

detta att förberedelserna

inför vintern skall beaktas.

För många är hösten en årstid

som förknippas med

ruskväder, underskott av

dagsljus och ett allmänt

missnöje över kylan som

sakta men säkert kommer

krypandes.

SOMMAREN, SOM MER eller

mindre uteblev, är förbi och

man är åter i sina dagliga

rutiner. Grillen plockas in,

utemöblerna magasineras

och morgonpromenaden

till brevlådan är inte alls

lika gemytlig som den var

för ett par månader sedan.

Trots detta finns mycket

gott med hösten. Jag vill

påstå att hösten är en tid

för nytänkande och planering.

FÖR VILLAÄGAREN FINNS det

mycket att beakta men gör

man detta successivt och

planerat är det en rolig och

givande uppgift snarare

än ett ont måste. I detta

nummer försöker vi hjälpa

er att finna inspiration till

hur man kan förnya husets

insida. När höst- och vintertid

infinner sig spenderar vi

allt mer tid i våra hem och

det är viktigt att man då

har en levnadsmiljö man

verkligen trivs med. Lite

förnyelse hemma kan vara

det som behövs för att få

lite extra energi till vardagen.

VI VILL ÄVEN tipsa om att se

över husets energilösningar

och därmed även husets

energibelastningar. Att

spendera lite tid på att

forska kring hur effektiv

uppvärmning man har och

hur väl den värmen bibehålls

kan resultera i stora

besparingar på sikt. Mycket

inspiration finns också på

alla villamässor runt om i

landet.

Just nu pågår Hem, Villa

& Bostadsrättsmässan i

Göteborg där Villatidningen

är på plats för att möte våra

läsare och annonsörer.

Till dig som inte varit

på plats och vill bidra med

artikelidéer, så tar vi gärna

emot tips per mail.

LYCKA TILL MED höstens villaangelägenheter!

Michael Ekvall

Marknadschef

michael_e@villatidningen.se

VILLAtidningen

Kungsgatan 111, 2 tr

753 18 Uppsala

Växel: 018-10 37 40

Webb: www.villatidningen.se

Ansvarig utgivare: Dan Lindau

dan_l@villatidningen.se

Redaktion:

Tina Quist

(tina.quist@villatidningen.se)

Maria Zaitzewsky Rundgren

(maria_z@villatidningen.se)

Per-Åke Hultberg

(perake@villatidningen.se)

Therese Quennerstedt

(therese_q@villatidningen.se)

Björn Gustavsson

(redaktionen@villatidningen.se)

Produktion:

Promote Relations AB

(www.prab.se)

Tryck:

V-TAB AB 2017

Distribution:

SDR

Vill du boka annons i nästa

nummer?

Michael Ekvall 018-10 37 30

(michael_e@villatidningen.se)

Jona Lindau 018-60 09 90

(jona_l@villatidningen.se)

Birgitta Hellgren 070-441 38 60

(birgitta_h@villatidningen.se)

Hans Bengtsson 042-15 54 64

(hans_b@villatidningen.se)

Lars Jonsson 079-340 64 14

(lars_j@villatidningen.se)

Gabriella Lindau 070-789 45 08

(gabriella_l@villatidningen.se)


Skorstensskydd

Skorstensskydd

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

av högsta kvalité

kvalité

Villatidningen NUMMER 6 2017 3

Finns i flera färger

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

av Skorstensskydd

högsta kvalité kvalité

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Finns i flera färger

Finns flera färger

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Finns i flera färger

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Finns i flera färger

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Finns Finns Finns i flera i i

flera flera färger färger

färger

Öppnas Öppnas lätt vid lätt t.ex. vid t.ex. sotning sotning

Finns » Finns Skyddar i flera i flera färger färger

mot fukt och nederbörd

Öppnas Öppnas lätt lätt vid vid t.ex. t.ex. sotning sotning

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen

vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera

turen sjunker fryser skorstenen sönder.

» Skyddar mot fukt och nederbörd

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen

Undvik mögelsvamp i kanalerna

vittrar » Skyddar sönder. mot Vatten fukt tränger och in nederbörd

i murstocken och när tempera

Fukt turen Snö och i sjunker din regn skorsten fryser kan leda gör skorstenen att till fukt, mögelsvamp vilket sönder.

i sin kan tur utvecklas. gör att skostenen

Mögel

Skyddar medför vittrar sönder. en obehaglig mot Vatten fukt lukt tränger och som nederbörd

in vid i murstocken omvänt drag, och kan när sprida tempera

sig

» Skyddar

Snö i turen husets och sjunker regn innemiljö. mot kan fryser fukt leda skorstenen och nederbörd

till fukt, vilket sönder.

» Undvik sin tur gör att skostenen

regn r.

kan mögelsvamp

Vatten

leda

tränger

till fukt,

in

vilket i kanalerna

murstocken

i sin tur rd gör

och

att

när

skostenen

» Skyddar »

tempera

tur

Fukt Skyddar i din regn r. skorsten mot kan Vatten mot leda fukt tränger gör fukt till och att fukt, och mögelsvamp in nederbörd

vilket i murstocken nederbörd i r.

sin tur rd kan gör och utvecklas. att när skostenen tempera Mögel

turSnö Fågelskydd

och och regn

regn regn r. kan

kan Vatten kan leda mot

leda leda tränger till fukt,

till fukt, till fågelbo

medför Fukt » Undvik Skyddar

i din en skorsten mögelsvamp mot fukt och

obehaglig gör lukt att som fukt, in mögelsvamp vilket i kanalerna nederbörd

vilket i murstocken vid vilket omvänt i r. sin

sin i sin tur

tur kan gör

gör tur drag, och utvecklas. gör att

att när kan skostenen att tempera sprida skostenen

Mögel

sig

turvittrar Ett i medför Fukt

Snö

fågelbo

och

husets sönder. i sönder. din en

regn

innemiljö.

obehaglig Vatten

i Vatten skorstenen

kan

Vatten

leda tränger

tränger gör tränger lukt att

till

kan som

fukt, in

in mögelsvamp ställa i in murstocken vid

vilket

i murstocken omvänt till

i

r. med

sin kan

tur

och

bekymmer. och drag, utvecklas.

gör

och när

när kan

att

när tempera skostenen skorstenen

tempera sprida Kajor

tempera

Mögel

sig

turen sjunker fryser skorstenen sönder. rna

Välkommen att

turturen och i medför

vittrar

husets starar sjunker

sönder. en innemiljö. släpper obehaglig fryser

Vatten

ner skorstenen

tränger lukt pinnar som

in

i pipan vid

i

sönder.

murstocken omvänt och det drag, bildats

och kan

när

en sprida

tempera

propp

sig

rna

kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

kontakta oss!

» i husets

ren sjunker Fågelskydd innemiljö.

fryser skorstenen sönder. Undvik även mögelsvamp

orsakad p.g.a. mot fukt

fågelbo

rna

Vi tillverkar och monterar

» Undvik Ett

Undvik fågelbo i

mögelsvamp skorstenen kan i kanalerna

ställa kanalerna

till med bekymmer. Kajor

korstensskydd

Fukt Fukt Taksäkerhet

Välkommen att

och Ett » Fågelskydd Undvik mögelsvamp

i din

fågelbo starar i din skorsten släpper i skorstenen mot fågelbo i kanalerna

gör ner gör att pinnar att mögelsvamp

kan mögelsvamp ställa i pipan till och kan med kan utvecklas. det bekymmer. utvecklas. bildats Mögel en Kajor

propp

Mögel

Välkommen och hjälper till med

medför medför Vi säljer obehaglig

och obehaglig monterar

lukt lukt taksäkerhet

som som vid vid omvänt omvänt så som

drag,

taksteg, drag, kan kan sprida

glidskydd sprida sig sig kontakta måttagningen. oss! att

i och Ett

Fukt

kanalen. fågelbo starar i din skorsten

Undvik släpper i skorstenen detta ner gör pinnar att

enkelt kan

mögelsvamp ställa i med pipan till fågelskydd och med

kan det bekymmer.

utvecklas. bildats som tillval. en Kajor

Mögel propp

i husets i husets takstegar.

innemiljö.

Vi tillverkar och monterar

i kanalen. starar Undvik detta enkelt i med fågelskydd som tillval.

Välkommen kontakta oss! att

och

medför

råkor

en

släpper

obehaglig

ner

lukt

pinnar

som

i pipan

vid omvänt

och det

drag,

bildats

kan

en

sprida

propp

sig

Skorstensskydd finns i

i kanalen.

husets innemiljö.

Undvik detta enkelt med fågelskydd som r. Kajor

tillval.

Vi tillverkar kontakta korstensskydd

och monterar

oss!

» Taksäkerhet

r. Kajor Välkommen ropp

att

» mot Välkommen Vi tillverkar

ett flertalet färger.

och korstensskydd

hjälper och till monterar

att med

Vi Övriga Glidgjutning säljer och plåtarbeten

monterar och taksäkerhet insatsrör

så som taksteg, glidskydd

ropp Färgkartan

kontakta och

hittar du

oss!

r. Kajor

Ett klär i in din skorsten kan ställa plåt. till Vi med byter även ut dina .

Välkommen måttagningen.

korstensskydd

hjälper till med

kontakta oss! att

Ett »

Taksäkerhet

Fågelskydd mot fågelbo

klär fågelbo även i in skorstenen din skorsten kan i plåt. ställa Vi till byter med även bekymmer. ut dina gamla på hemsidan.

Vi och utför takstegar. även glidgjutning av skorstenar och installerar gamla

Vi tillverkar och monterar

hängrännor och stuprör.

Kajor insatsrör. Kajor

ropp

och starar ner pinnar i pipan och det bildats en propp

Vi tillverkar kontakta och monterar oss!

att

Skorstensskydd och måttagningen.

hjälper till med

att

finns att i

och hängrännor Vi

Ett säljer

fågelbo

starar och

i skorstenen

släpper och monterar stuprör. ner taksäkerhet

kan ställa till pipan så

med

och som

bekymmer.

det taksteg, bildats glidskydd

Kajor Välkommen att

en Skorstensskyddaren i Sverige i » T

detta enkelt med som tillval.

propp AB

Vi tillverkar Skorstensskydd Välkommen och

korstensskydd

ett måttagningen.

flertalet Taksäkerhet

hjälper

och

till

monterar

oss! färger. finns att

och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp kontakta

i som .

med

V

Vi tillverkar oss! i

och

och måttagningen.

hjälper och till monterar oss! oss!

» i kanalen. takstegar.

Taksäkerhet

Glidgjutning Undvik detta och enkelt insatsrör med fågelskydd som tillval.

Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 med

Vi 67 Vi Skorstensskydd Färgkartan

tillverkar 17 Vi

tillverkar kontakta ett flertalet

tillverkar

och hittar färger. du

Vi säljer och monterar

och och monterar och

monterar oss!

finns i

Vi tillverkar Färgkartan monterar

Landskrona 0418-767 40 ett

I Lund 046-73 81 14 måttagningen.

hjälper på hemsidan. hittar du

Vi utför säljer till med

V

. även och monterar glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör. korstensskydd

flertalet och färger. monterar

» T

Skorstensskydd taksäkerhet så som

och taksäkerhet Glidgjutning så som info@skorstensskyddaren.se och insatsrör I www.skorstensskyddaren.se

Färgkartan finns Skorstensskydd måttagningen.

och hjälper korstensskydd

spå hemsidan.

till hittar med

du

» Taksäkerhet

hjälper till med

och och

ett flertalet taksteg, glidskydd

utför jobb i hela Skåne

färger.

finns i

Skorstensskydd och hjälper hjälper till med till med

V Vi taksteg, glidskydd

på hemsidan.

Vi utför även glidgjutning Vi av leverarar skorstenar och utför och installerar jobb i hela Skåne insatsrör. måttagningen.

hjälper till med

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd

Färgkartan

ett flertalet hittar

färger. finns

du

i

och takstegar.

måttagningen.

Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 67 17

Färgkartan ett på

flertalet

hemsidan.

hittar färger.

finns du

.

Skorstensskydd finns och takstegar. Landskrona Skorstensskyddaren 0418-767 40 I Lund i 046-73 Sverige 81 AB 14

Färgkartan V

ett Skorstensskydd på flertalet hemsidan. hittar färger.

finns finns i i

ett flertalet färger.

finns i

du

info@skorstensskyddaren.se Malmö 040-30 13 10 I www.skorstensskyddaren.se

Helsingborg 042-26 67 V

ett 17 flertalet ett på hemsidan.

hittar

färger.

Färgkartan

ett flertalet

hittar

färger.

du du

» Glidgjutning och Landskrona insatsrör

Skorstensskyddaren 0418-767 40 I Lund Sverige 046-73 AB 81 14

Skorstensskyddaren Göteborg 031-76 i 26 Sverige 900 AB

på Färgkartan hittar du du

på hemsidan.

hittar du

info@skorstensskyddaren.se I www.skorstensskyddaren.se på

V

V i på Skorstensskyddaren Göteborg

Varberg 031-76

0340-836 i 26 Sverige 17

900

på hemsidan.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör. AB

Vi

info@skorstensskyddaren.se leverarar Skorstensskyddaren Göteborg Varberg och och utför 031-76 0340-836 utför jobb www.skorstensskyddaren.se

26 i jobb hela 17

900 Sverige Skåne i hela AB

AB

Skåne

info@skorstensskyddaren.se Skorstensskyddaren Göteborg Varberg 031-76 0340-836 | www.skorstensskyddaren.se

i 26 i 17 900 i Sverige AB AB

info@skorstensskyddaren.se Malmö Göteborg 040-30 Varberg 13 031-76 0340-836 10 | www.skorstensskyddaren.se

I I Helsingborg 2617

900 042-26 67 6717

17

info@skorstensskyddaren.se Landskrona 0418-767 Varberg 0340-836 | www.skorstensskyddaren.se

I I Lund 17046-73 81 8114

14

info@skorstensskyddaren.se | I I www.skorstensskyddaren.se

Vi leverarar och och utför utför jobb jobb hela Skåne

hela Skåne

Vi levererar Vi leverarar och utför utför jobb i hela jobb Skåne i hela i hela Skåne Skåne

från

inkl. moms

från

från

från

från

från

från inkl. moms

från inkl. moms

inkl. moms

inkl. moms

inkl. inkl. moms moms

2.400:-

2.400:-

2.400:-

2.400:-

2.400:-

inkl. moms

HÖST-

KAMPANJ

från

från

från

2.400:-

2.400:-

2.400:-

2.400:-

fr. 2.490:- 2.700:-

inkl. moms

inkl. moms

inkl. moms

Eget badparadis hemma?

Längta hem, och inte bort. Bada året runt i familjens egna badparadis.

En investering för både dig själv och ditt hus.

Välkommen till din Folkpoolbutik!

Folkpool Skurup

Östra Olstorpsgatan 17

Folkpool Helsingborg

Rundgången 10

(Nya Kullavägen)

Folkpool Kristianstad

Nässelvägen 6

För aktuella

kampanjer se

folkpool.se

Tänk om naturens energi

räcker åt oss alla?

Vår mission är att skapa en mer hållbar framtid genom att

hämta energi från lokala naturkällor. Våra produkter förser

ditt hem med kyla, värme, ventilation och varmvatten –

för ett perfekt inomhusklimat med minimal påverkan på

miljön. Passa på! Just nu flera specialerbjudanden i

butik. Välkommen in!

IT’S IN OUR NATURE

NIBE.SE

Din lokala NIBE-leverantör

VillaButiken.nu

Cypressvägen 10, Malmö | 040-42 30 42 | Direkt: 070-563 12 38 | www.villabutiken.nu | info@villabutiken.nu

VillaButiken AB


4 Villatidningen NUMMER 6 2017

Profilen: Felix & Måns Herngren

NYHET

Caldo XR

DRI VS AV

NYFIKENHET

DAIKIN VÄRMEPUMPAR

VI FÖLJER INTE,

VI LEDER

Skribent: Maria Zaitzewsky Rundgren

FOTO : Linnea Rheborg

Caldo XR och Solo XR, två kraftfulla nyheter från Daikin!

Toppresterande luft-luftvärmepumpar utvecklade för vårt

kalla nordiska klimat med R32 som köldmedie.

• R32 som köldmedie = nu ännu miljövänligare

• Energiklass A+++

• Öppen-spis-logik, sprider värmen i huset när du eldar

• Styr din värmepump med en app var du än är

Med Daikins kompletta produktutbud av luftvatten,

luftluft och bergvärme finns det alltid en värmepump som

passar dina behov. Du får den proffsigt installerad av våra

välutbildade installatörer.

Boka ett kostnadsfritt hembesök hos din

lokala återförsäljare.

Mitt i inspelningen av filmen "Solsidan" som har premiär i december.

Att få berätta ”Solsidan” som en längre historia och ge utrymme åt de stora livsfrågorna

är en dröm som går i uppfyllelse för bröderna Måns och Felix Herngren.

Filmen ”Solsidan” har biopremiär i december.

Daikin är världsledande inom värmepumpteknik

och har ett komplett sortiment av bergväme, luftvatten

och luft-luft värmepumpar. Läs mer om Daikins

produktutbud och garantier på www.daikin.se

Auktoriserade Daikin-återförsäljare

LAO Energi o Allfix

Dösjebro 0709-77 20 88

olssonleifarne@gmail.com

Klimatteam AB

Höllviken 040-44 00 43

www.klimatteam.se

Lilla Kloster VVS AB

Klippan 0435-77 54 35

www.lillakloster.se

Centralservice i Osby AB

Osby 0479-130 48

www.ocsab.se

STYRNING

VIA WIFI

UPP TILL

Innovationer sedan 1924

Energipartner Österlen AB

Simrishamn 0414-10 910

www.energipartnerosterlen.se

Österlenkyla AB

Ystad 0411-744 49

www.osterlenkyla.se

MÅNGA HAR SÄKERT saknat

den omåttligt populära teveserien

”Solsidan”. Men nu

är det snart dags att få återstifta

bekantskapen med

Alex, Anna, Mickan, Fredde,

Ove och Anette i filmen

”Solsidan”.

Mycket är sig likt; miljöerna,

stämningen, karaktärerna.

Men inte allt. I filmen

är tonläget mörkare.

– Det korta serieformatet

gör att det är svårt att fördjupa

och utveckla scenerna

mer än till en viss nivå,

medan man under 1,5 timmes

film hinner berätta en

historia. Man får plats med

större och mer komplexa

känslor, budgeten är större

och man kan ta ut svängarna

mer. Det är en dröm

som går i uppfyllelse, säger

Felix Herngren, som spelar

karaktären Alex.

HANS BROR OCH tillika regissör,

Måns Herngren, nickar

instämmande och tillägger

att även om serien är

väldigt älskad så behövdes

det något nytt efter 50

avsnitt.

– Att berätta i film ger

utrymme för större kreativitet.

Man kan fördjupa

karaktärerna och bygga

upp stämningar och situationer

och låta scenerna

få breda ut sig och ta tid. I

filmen tas stora livsfrågor

som barnlöshet, såriga relationer

och skilsmässa upp,

vilket gör filmen lite mörkare

än serien. Men publiken

kommer ändå att känna

igen sig, det var jätteviktigt

för oss, säger han och berättar

att handlingen till största

del utspelar sig i samma

miljöer som i serien - om än

som fond till mer allvarliga

ämnen.

Så vad är hemligheten med

”Solsidans” popularitet?

– Det handlar nog om en

blandning av tur och skicklighet.

Kombinationen hög

igenkänning och en humor

där vi inte skriver folk på

näsan vad som är kul tror


Villatidningen NUMMER 6 2017 5

Profilen: Felix & Måns Herngren

Snart får vi än en gång möta karaktärerna från serien Solsidan i filmen som kommer i

december. Förutom ingrediensen humor tas även större livsfrågor upp vilket gör filmen

lite mörkare än serien. Något som inte fanns utrymme för på samma sätt i serien.

jag är en del av svaret.

– Sedan handlar det

också om ett gäng skickliga

skådisar som har riktigt

bra kemi, säger Felix med

ett leende.

Han understryker hur

viktigt det är att många

ska kunna känna igen

sig i de ämnen som tas

upp och att ramarna och

förutsättningarna är givna;

en slags överenskommelse

med publiken om man så

vill. Det är då det kan bli

riktigt kul; man skrattar

på sätt och vis åt sig själv

och situationer man kan

identifiera sig med.

ATT ”SOLSIDAN” ÄR väldigt

svensk i sitt uttryck och i

de ämnen som behandlas

är något som både Felix och

Måns skriver under på. En

fransk ”Solsidan” är redan

klar och en amerikansk på

planeringsstadiet. Men man

kopierar inte serien rakt av;

den måste anpassas till det

aktuella landets traditioner

och förutsättningar.

Felix skrattar till när han

berättar hur de amerikanska

producenterna uttryckte

sin förvåning över att rollkaraktärerna

promenerade

omkring så mycket hela

tiden.

– I USA går man ju inte

lika mycket som här, man

åker bil. De tyckte att alla

dessa långsamma promenader

var jättekonstiga!

BRÖDERNA HERNGREN HAR

vid det här laget jobbat

ihop i många år. En arbetsrelation

som är mest på

gott, eftersom de har lärt

sig att samspela och låta

sina respektive styrkor få

utrymme.

– Felix styrka är att han,

som är van vid att stå framför

kameran, snabbt kan

uppfatta vad som skaver i

en scen. Han är orädd och

kan säga att ”detta känns

inte så bra, vi gör så här i

stället”, säger Måns.

– Måns styrka är att han

har ett helhetsperspektiv,

är bra på analysera och

att hålla ihop de dramaturgiska

byggstenarna. Vi

kompletterar varandra på

ett fint sätt eftersom vi är

både lika och olika. Jag är

svärtan är

nödvändig

för att det

ska bli kul

i grunden mer optimistisk,

medan Måns har ett lite

mörkare, allvarligare sinnelag,

säger Felix.

Måns sitter tyst en stund.

Sedan nickar han.

– Både ljus och mörker

är ju förutsättningar för

bra humor. Det är lättare

att utgå från ett allvarligt

problem och göra det roligt

än tvärtom… svärtan är

nödvändig för att det ska

bli kul.

NÅGON NY SÄSONG av ”Solsidan”

är inte planerad i

nuläget. Men Måns och

Felix vill inte säga aldrig.

– I och med filmen har

skådisarna jobbat ihop igen

och visst kan det vara så att

det finns ett sug efter att

göra nya avsnitt.

– Vi får se vad som

händer, säger Felix och

berättar att han i vår är

aktuell med en helt ny

humorserie med allvarlig

klangbotten, ”Sjölyckan”,

på TV4. Den handlar om en

familj och deras sommarställe

i skärgården.

Närmare förestående är

TV4-serien ”Enkelstöten”

med början i november.

DET RÅDER INGET tvivel om

att bröderna Herngren

brinner för sina yrken; de

sprutar ur sig idéer och är

båda tacksamma och lyckliga

över att få arbeta

med något så kreativt och

lekfullt - och samtidigt

så berörande - som filmskapande.

En bra film lämnar

spår, väcker tankar och

kan så frön till förändringar.

– En stark drivkraft är

att göra filmer och serier

som berör många, det

känns jätteviktigt. Jag är

nyfiken på folk och tycker

att människan är oerhört

spännande att utforska. Vilka

är vi i vår vardag och vad

driver oss? funderar Felix.

– Ja, det är en lyx att få

”leka” på jobbet, att få vara

med och skapa och se en

film växa fram i händerna

på alla skickliga medarbetare

och experter. Dramaturger,

kostymörer, sminkörer,

skådespelare och alla

andra som bidrar till att en

film eller serie blir till. Det

är en fantastisk process,

konstaterar Måns.

fakta:

FELIX OCH MÅNS

HERNGREN

Ålder: 50 och 52 år

Gör: Felix skådespelar och regisserar,

Måns är regissör.

Aktuell: Filmen ”Solsidan”, biopremiär

1 december.

Bröderna Felix och Måns Herngren brinner för sina yrken och kompletterar

varandra väldigt bra när de arbetar ihop.

FOTO : Maria Zaitzewsky Rundgren FOTO : Linnea Rheborg

FOTO : Linnea Rheborg


6 Villatidningen NUMMER 7 2015

6 Villatidningen NUMMER 6 2017

Måla inomhus: Inspiration

Röd tråd med färg

Är du en av alla dem som nu när hösten gör sitt intåg funderar på att förnya i ditt hem,

kanske att med färg skapa en varm och skön känsla? Inredningsdesignern Emelie

Füreder ger här några tips på vägen.

ATT FÄRGER ÄR viktiga är

väl ett faktum som alla

håller med om. Vilka som

är vackra är däremot inte

det enklaste att svara på.

Och vilka färger som passar

i just ditt hem är lika

omöjligt att svara på.

Efter alla ljusa pastellfärger

ser vi nu en trend

som går mot mer av varma,

nertonade naturfärger.

Det kan vara varma toner

av brunt, beige, olivgrönt,

djuplila och djupblått. Mer

smuts och svärta.

– Trender i all ära. Det

gäller att hitta sin personliga

stil. Om du har färger du

gillar och trivs med, så välj

det. Tycker du om vitt så

fortsätt med det. Man kan

göra så mycket med olika

inredningsdetaljer. Att

med olika möbler, textilier,

gardiner, kuddar, mattor

och plädar och så vidare

hitta en röd tråd som gör

inredningen trivsam, varm

Emelie Füreder,

Inredningsdesigner

och ombonad, säger Emelie

Füreder.

I SITT JOBB som inredningsdesigner

ser hon ett behov

som många ger uttryck

för. En vilja att skapa en

lugn, varm och skön miljö

där hemma, och det som

kontrast till ett hektiskt

arbetsliv där vi hela tiden

måste vara uppkopplade,

alerta och på språng.

– Man kan med små, enkla

medel göra stor skillnad

att lugna ner rummet. En

ny färgton på väggen kan

göra en enormt stor skillnad.

I vissa fall kan det

räcka med att bara byta

gardiner, eller varför inte

höja gardinstängerna till

taket. Det gör att man får

en helt annan känsla av

rymd i rummet.

EMELIE BETONAR ATT det i

grund och botten handlar

om vilken känsla man vill

få fram och vad man vill

framhäva. Vissa vill ha

mycket ljus, andra föredrar

ombonade, mysiga, djupa,

diskreta färger. Inte för

skarpa och skrikiga. Det är

viktigt att provmåla. Det är

en sak att titta på ett färgprov

i butik, en helt annan

när färgen är på väggen

och du ska leva med den.

”Herre Gud, det här blev

ju helt fel!

– Ta det lugnt. Man kan

inte bara peka på en färg

och säga, ”den tar vi”. Det

kan skilja jättemycket,

beroende på vilka möbler

och vilken belysning

man har. Med en viss

ljussättning kan till exempel

en varm och ombonad

färg uppfattas som kall och

dyster. Ett tips är att inte

välja för skarpa färger. Det

är lätt att man tröttnar, det

gäller framförallt i vardagsrum

och sovrum. Som sagt,

provmåla.

ETT ANNAT TIPS är att ”måla

in allt i väggen”. Att helt

enkelt skapa lugn och harmoni

genom att lister och

socklar går i samma färg

som väggen. Att på så sätt

undvika brytningar gör att

allt i rummet, möbler och

annan inredning kommer

fram på ett helt annat sätt.

Man kan också göra tvärtom,

markera lister och

socklar genom att bryta

med en mörkare ton.

– Själv har jag mycket vitt

hemma och en mörkare

grå ton i sovrummet. Vill

man testa en skarp färg

så välj gärna hallen. Där

kan det funka, själv har jag

svart i hallen. Våga prova,

det finns inget rätt eller fel,

avslutar Emelie Füreder.

Per -Åke Hultberg

redaktionen@villatidningen.se

tips

Många vill satsa på att skapa ett

personligt hem men inser samtidigt

behovet av att ta hjälp. Ta

hjälp av ett proffs. De flesta större

färgfackhandlare erbjuder hjälp

av en inredningsdesigner.

Lady 1877 Vallmofrö. Styling: Kråkvik &

D' Orazio

FOTO: Jotun

Kulör: Vägg och list: 9 Strand. Stylist : Jill

Windahl.

FOTO: Jonas Ingerstedt/Alcro FOTO: Jonas Ingerstedt/Alcro

Kulörer: Tak: 712 Landsort, Vägg: 718

Chianti, Stor skiva 759 Fudge, Liten skiva

9 Rooster Crest, Kub: 11 Burnt Sienna.

Stylist : Jill Windahl.

FOTO: Beckers

En grön väggfärg i sovrummet bidrar

till en lugn och skön känsla. Väggen

och tavelramarna är målade i kulören

Saltsten 799, golvet i kulören Klippa 508

och sänggaveln i kulören Midnatt 772.

På väggen syns kulören Lammull 504 och på

skåpet Puderrosa 673.

FOTO: Beckers

Ska du förnya hemmet med färg?

ATT TÄNKA PÅ, INNAN DU BÖRJAR MÅLA!

• Om du känner dig osäker, läs på om inomhusmålning. Bra information

hittar du på www.sveff.se och www.alltommalning.se.

• Förbered dig noga och ta gärna hjälp av din lokala färgfackhandlare som

har stor områdesexpertis.

• Se till att införskaffa all färg och alla verktyg du behöver, innan du börjar

• Ha inte för bråttom. Ta rejält med tid för det många gånger så tråkiga

för- och underarbetet, även för snickeridetaljer. Det lägger grunden för

ett lyckat och snyggt slutresultat. Det gör också att hela arbetet går både

snabbare och enklare.

• Tvätta, spackla, grunda och reparera. Var noga med att spackla igen hål

och åtgärda revor och eventuella tapetskarvar.

• Börja med att rulla ut skyddspapp på golvet. Maskera fönsterlister, dörrkarmar,

golvlister och övrigt som inte ska målas.

• Varför inte passa på att byta ut skyddskåporna till strömbrytare och stickkontakter.

De brukar gulna med åren och kan se trista ut mot en nymålad

vägg.

• Ett tips är också att flytta alla möbler till mitten av rummet och täcka över

dem med plast. Du får mer svängrum och behöver inte vara orolig för att

råka förstöra möblerna.

Då var det dags för det roliga, att börja måla!


VÅR VACKR ASTE

VÄGGFÄRG NÅGONSIN

– ÄNNU VACKRARE

TIDENS TENDENSER. Nu vill vi omge oss

med blå-gröna nyanser. Färger som tar med

naturens energirika atmosfär in i ditt hem.

Nya LADY Pure Color ger rummet en helt speciell

atmosfär. Väggarna får ett supermatt, mjukt och

exklusivt utseende. Den unika kulöråtergivningen

ger ett sobert och sinnligt uttryck.

Den helt unika kulörupplevelsen får du med

nya LADY Pure Color.

TAK: LADY PERFECTION 7236 CHI

VÄGG: LADY PURE COLOR 5454 DARK TEAL

VÄGG: LADY PURE COLOR 6352 EVENING GREEN

Foto: Line Klein

LEV MED FÄRGER.

Grönt är färgen för förnyelse

och nytt liv. Frodiga palmer

och tropiska skogar i Indokina.

Sinnesron som du finner i

grönskande landskap och i

djungelns jadefärgade vatten.

Kulörerna för med sig essensen

av dessa omgivningar in

i ditt hem.

NYA LADY PURE COLOR är nu ännu mattare och

ännu vackrare. Med den nya supermatta finishen

kommer färgnyanserna helt till sin rätt.

Se de nya kulörerna från LADY, bli inspirerad

och få kulörråd på ladyinspirationsblogg.se.

När väggarna målas i en ny,

vacker kulör, förvandlas både

rummets stil och känsla.

VÄGG: LADY PURE COLOR 8281 PALE LINDEN

Av trycktekniska skäl kan kulörerna avvika från originalkulörerna.

God smak förtjänar det bästa

Eslöv Linös Färg, Kvarngatan 34, 0413-689 90

Limhamn Colorama, Linnégatan 85, 040-16 26 09

Lund Colorama Bengtssons, Bondevägen 2, 046-19 09 50

Löberud Jensens Byggland, Löparegatan 3, 0413 – 300 01

Malmö Färg & Bygg, Olsgårdsgatan 1, 040-94 64 10

Veberöd Colorama, Mejerigatan 3, 046-819 52

Ystad Colorama - Färghuset, Koppargatan 1, 0411-55 74 00


www.skandiamaklarna.se

flytta i höst?

Välkommen till oss för

en kostnadsfri värdering

och rådgivning.

www.skandiamaklarna.se

LÖVESTADBY

Fantastiskfyrlängad kringbyggd gård från 1700-talet. Kullerstensgård och grönskande

omgivning. Belägen iLövestadby.

PRIS 1500 000 KR BOAREA 164 KVM BIAREA 30 KVM ANTALRUM 4(VARAV3SOVRUM) BYGGÅR 1700-TAL TOMTAREA

10 976KVM ADRESS LÖVESTAD BYAVÄG 18-7 MÄKLARE FILIPPAMÅRTENSSON070-188 00 15

4,5:A BUNKEFLOSTRAND —MODERN ENPLANSVILLAIBARNVÄNLIGTOMRÅDE

Bra planlösning med ljusaoch öppna ytor. Nära skolor, kommunikationeroch natursköna

omgivningar!

PRIS 3895 000 KR BOAREA 122 KVM BIAREA 30 KVM ANTAL RUM 4,5 ROK BYGGÅR 2006 ADRESS

BJÖRKMÄTAREGATAN46 MÄKLARE MARCUS ABRAHAMSSON070-188 00 18

OXIE —STORFASTIGHET MED MÅNGA MÖJLIGHETER!

Villa med stor tomt på 10 190 kvm.

UTGÅNGSPRIS 3995 000 KR/BUD BOAREA 130 KVM BYGGÅR 1929 TOMTAREA 10 190 KVM ADRESS KROMBYVÄGEN

125 MÄKLARE MARCUS ABRAHAMSSON 070-1880018

MALMÖ BELLEVUE —REPRESENTATIV VILLA IEFTERTRAKTAT OMRÅDE

Beläget på en mycketlugn gata finner ni detta lättskötta boende med låga driftskostnader. Här

väntar en fantastisk tomt, area 1443 m² (friköpt) med fruktträd och bärbuskar.

UTGÅNGSPRIS 8500 000 KR/BUD BOAREA 261 KVM BIAREA 50 KVM ANTAL RUM 8(VARAV4SOVRUM) TOMTAREA 1

443 KVM ADRESS IDUNAVÄGEN 15 RING FÖR VISNING! MÄKLARE SIMON FALKE070-7234459

rekommenderas

av villaägarnas

riksförbund.

skandiamäklarna Malmö,Slussplan 5,

,

slussplan 5, Malmö, 040-692 55 00, www. skandiamaklarna.se


Villatidningen NUMMER 7 2015 9

Villatidningen NUMMER 6 2017 9

Måla inomhus: Guide

NÄSTA NUMMER

Så målar du golv och snickerier

Guide - måla om

Är det dags att förnya hemmet med färg? Har du införskaffat all färg och alla verktyg du behöver? Då är det bara

förarbetet kvar innan du kan skrida till verket och börja med det roliga, målningsarbetet. Kom ihåg att ett bra förarbete

ökar förutsättningarna för ett bra slutresultat. Här kommer guider för olika typer av underlag. Tänk på att råden

är generella. Fråga gärna din färghandlare vad som rekommenderas för just det underlag som du ska måla på.

TAK

Tidigare målat

• Tvätta taket rent med målartvätt. Skölj sedan av taket så att alla rester av medlet

försvinner. Använda gummihandskar och skyddsglasögon under arbetet då

målartvätten kan vara irriterande.

• Ta bort lös färg med en skrapa.

• Slipa ner spacklet när det torkat och ta bort allt slipdamm med en fuktig trasa.

• Rolla taket enligt rekommendationerna på produkten, vilket oftast innebär minst

två strykningar. Färgen bör torka ordentligt mellan gångerna. Fråga i din färgbutik

vad som gäller för färgen du valt.

• Om taket är stort kan det vara idé att dela upp det i mindre delar inför målningsarbetet.

Då får du snyggast resultat.

tips

Måla uppifrån och ner

och börja alltid med

taket!

FOTO: Alcro

VÄGGAR

Tidigare målade

• Tvätta väggen med målartvätt för att ta bort damm, smuts och fettfläckar. Skölj

sedan av väggen med vatten så att alla rester av medlet försvinner. Använd

gummihandskar och skyddsglasögon under arbetet då målartvätten kan vara

irriterande.

• Ta bort löst sittande färg med hjälp av en skrapa.

• Spackla över eventuella ojämnheter som till exempel skarvar och skador med

en bred spackel.

• Slipa ner spacklet när det har torkat och ta bort allt slipdamm.

• Måla väggen enligt rekommendationerna på produkten, vilket oftast innebär två

strykningar. Låt torka ordentligt mellan gångerna. Fråga i din färgbutik vad som

gäller för färgen du valt.

Tidigare tapetserade

• Lägg på lite vatten på ett undanskymt ställe på väggen. Vänta cirka 30 minuter.

Om tapeten lossnar lätt bör den tas bort helt innan du målar. Annars kan du ha

den som målningsunderlag.

• Fäst eventuellt löst sittande skarvar med tapetklister.

• Spackla över eventuella tapetskarvar och skador med en bred spackel.

• Slipa ner spacklet när det torkat och ta bort allt slipdamm med en fuktig trasa.

• Måla väggen enligt det som står på produkten, oftast två strykningar. Låt torka

ordentligt mellan gångerna. Fråga i din färgbutik vad som gäller för färgen du valt.

• Efter första strykningen kan det bildas bubblor i tapeten eftersom tapeten sväller

av vattnet i målarfärgen. Runda bubblor försvinner när färgen torkat, men för att

få bort avlånga bubblor - skär ett snitt i bubblan och fyll med tapetklister, eller ta

bort hela bubblan och spackla över. Slipa och måla ännu en gång.

Fixa din egen "svart

tavla" med griffelfärg.

FOTO: Jotun

Glansig eller matt färg?

En färgs glansgrad anges i en skala från 1 till 100 där 1 är

helmatt och 100 är helblank. Utöver estetiska aspekter

beror färgvalet på hur rummet ska användas. Matt färg

är något mer mottaglig för smuts och får lättare fläckar.

Ju högre glans, desto lättare är ytan att torka av. För

exempelvis lister som utsätt för mycket smuts, fett och

slag är en glansig färg att föredra. Väljer du en högblank

färg, var noga med både slipning, spackling och

målning. En halvblank färg är lite lättare att jobba med

och tillräckligt tålig för de allra flesta ytor.

Gör väggen till en anslagstavla

med magnetfärg.

FOTO: Jotun

Remaljering

Remaljeringsbolaget

restaurerar badkar, kakel och

golvbrunnar med en

TYPGODKÄND metod.

• 20 års erfarenhet

• Testat av Statens

Provningsanstalt

• 5 års skriftlig garanti

Riv inte ut – Remaljera

• Ring Remaljeringsbolaget:

040 – 54 79 54

• Hemsida: www.remaljering.nu

Originalmetoden

Solpaneler och tillbehör

Implementa Hebe AB

erbjuder kisel- och tunnfilmspaneler,

kringutrustning samt installaon

Hus - Husvagn - Husbil - Båt

ON Grid - OFF Grid

Stuga - Friggebod - Jaktstuga

WEBSHOP!

Nu är det dags för sol!

Implementa Hebe AB (publ), Odarslövsvägen 50 (vid MAX IV), 224 82 LUND, Tel 0732-064500

e-post: info@implementa.se Öppeder: Må-Ti, To-Fr: 11-14, Ons: 11-17. www.implementa.se


10 Villatidningen NUMMER 7 2015

10 Villatidningen NUMMER 6 2017

Dags att

mäta radon

Den radioaktiva gasen

radon är både osynlig

och luktfri, men kan

vara livsfarlig i för höga

halter, speciellt om du

är rökare eller bor med

någon som röker.

Energi: Värmepumpar

ALLA BÖR GÖRA

en mätning enligt

strålsäkerhetsmyndigheten,

särskilt om

du bor i ett område där

radonhalten i marken

är hög. Är du osäker på

hur radonsituationen

ser ut där du bor kan

du kontakta hälso- och

miljöskyddskontoret i

din kommun för information.

Även om du bor

i ett lågriskområde bör

du mäta om huset du

bor i har markkontakt.

Är grunden otät och

marken under är luftgenomsläpplig

kan

inomhusluften snabbt

få oroväckande höga

halter.

FÖR ATT RESULTATET

ska vara tillförlitligt ska

mättiden göras mellan

den 1 oktober till den 30

april och vara minst två

månader, gärna tre.

En korttidsmätning

kan ge ett ungefärligt

värde, om du behöver

göra en snabb mätning,

exempelvis vid

ett husköp. Visar det

sig att radonhalten

överskrider gränsvärdet

200 Bq/m3 bör åtgärder

vidtas. Kontakta din

kommuns miljö- och

hälsoskyddskontor

för att beställa dina

dosor. Vissa kommuner

hjälper till att beställa

mätningen, men du kan

också kontakta ett mätlaboratorium

direkt.

Läs mer:

Radonguiden.se

Stralsakerhetsmyndigheten.se

Boverket.se

När bör man mäta?

• Vid husköp

• Vid ny- om- och tillbyggnad

av småhus

• Om huset ligger i ett

område med höga

halter av markradon

eller är byggt med

blåbetong

• Vid förändring av

ventilation eller

uppvärmningssystem

Korta fakta

Välja värmepump?

Står du i begrepp att investera i en ny värmepump men kanske inte har riktig kläm på vilken typ som är det

bästa alternativet för just ditt hus? Här ska vi försöka reda ut begreppen.

EN SAK ÄR säker. Väldigt

många har redan gjort sitt

val. Idag har majoriteten av

landets småhusägare insett

värmepumpens fördelar

och valt någon av de olika

varianterna, antingen som

huvudsaklig eller kompletterande

värmekälla.

Så vad ska just du välja?

Det finns vissa grundläggande

och avgörande faktorer

att ta hänsyn till. Var

i landet bor du? Är huset

förhållandevis nytt eller

gammalt? Hur stort är det?

Bergvärme

Installationskostnad: Från ca 150 000 kr för

bergvärme. Jordvärme är något billigare.

Sparpotential: Två tredjedelar eller mer av energiförbrukningen.

Livslängd: Ca 20-25 år för själva värmepumpen.

Borrhålet håller oftast för många värmepumpsgenerationer.

Luftvattenvärmepump

Installationskostnad: Från ca 100 000 kr.

Sparpotential: Kan minska energiförbrukningen med

60%.

Livslängd: Ca 15 år.

Luftluftvärmepump

Installationskostnad: 20 000- 30 000 kr.

Sparpotential: I ett mindre hus kan energiförbrukningen

halveras.

Livslängd: 10-15 år.

Frånluftvärmepump

Installationskostnad: 100 000 kr.

Sparpotential: Kan minska energiförbrukningen med

60% i välisolerade hus.

Livslängd: Ca 15 år.

Villatidningen rekommenderar:

Ta in offert från 3-4 olika leverantörer - Det kan

skilja relativt mycket emellan de olika offerterna.

För att kunna jämföra dem måste de innehålla

samma saker.

Ta hjälp av SKVPs checklista - Den visar vad man bör

titta och tänka på inför sitt värmepumpsval och kan

därmed göra valet både enklare och tryggare :

http://skvp.se/varmepumpar/fakta-om-varmepumpar

Är det en enplansvilla med

öppen planlösning eller

kanske ett hus med många

rum i mer än ett plan?

Vilken typ av uppvärmning

har du idag? Har du direktverkande

el eller ett vattenburet

system med element

Bergvärmepump

Av de omkring 1,4 miljoner anläggningar

som är i drift är knappt 40

procent bergvärmepumpar. Ju större

energiförbrukning desto mer fördelaktigt

är det med bergvärme. De

hämtar som namnet antyder värme

ur en borrad brunn i berget. Här

förutsätts att huset har ett vattenburet

värmesystem med element

eller golvvärme. De kan installeras

överallt i landet men kräver givetvis

att det finns berg på inte alltför stort

djup. Ett liknande system, men inte

lika vanligt är jordvärme, som bland

annat förutsätter en förhållandevis

stor tomt.

Luftvattenvärmepump

Det här är luftvärmepumpen i ett hus

med vattenburet värmesystem där

bergvärme inte kan komma ifråga.

Till exempel att berget ligger för

djupt. Precis som Luftluftvärmepumpen

kräver den ofta någon tillsatsvärme

under vinterns kallaste

dagar. Skillnaden är att den producerar

både varmvatten och värme till

befintliga element. Den är förhållandevis

vanlig i södra Sverige, till

skillnad mot bergvärme som

helt dominerar i norr.

eller golvvärme? Sedan

handlar det givetvis som

alltid om både din privatekonomi

och miljöaspekten.

Det mest avgörande är

alltså husets specifika

förutsättningar och hur

mycket värme man behöver.

Det är viktigt att dimensionera

uppvärmningssystemet

rätt. Att inte satsa för

stort och inte för smått.

Per -Åke Hultberg

redaktionen@villatidningen.se

Frånluftvärmepump

Det här systemet är vanligast i nybyggda

småhus. Det tar till vara på den

förbrukade värmen i ventilationsluften

innan den lämnar huset och ger

både värme, varmvatten och ventilation

med återvinning. De är i regel

mindre än andra sorters värmepumpar.

En äldre anläggning behöver

ganska mycket tillsatsvärme. En

modern varvtalsstyrd variant behöver

bara en mindre tillsats.

Luftluftvärmepump

Det här systemet är ett bekvämt och

billigt alternativ för dig som saknar ett

vattenburet system och inte har alltför

stor energiförbrukning. Jämfört med

direktverkande el kan man spara cirka

2/3 av den energi som går till bara

uppvärmning. Det passar bäst i södra

Sverige där de kan gå hela vintern,

kompletterad med tillsatsvärme, till

exempel elradiator eller braskamin,

när det är som kallast. Här behöver

man vare sig borra i marken eller ha

en stor tomt. Luft/luftvärmepumpen

hämtar värme från utomhusluften som

överförs till luften inomhus. Eftersom

värmen kommer till ett enda rum, för

att därifrån spridas vidare, passar

den bäst i öppen planlösning. Den

producerar inte varmvatten. Å andra

sidan har den fördelen att kunna växla

om från värme till luftkonditionering.

ILLUSTRATION: Suzanna Vilkovska / PRAB


Villatidningen NUMMER 7 2015 11

Villatidningen NUMMER 6 2017 11

Inklusive allt.

Måttagning, tillverkning och montage.

20%

Jubileumsrabatt*

på alla fönster

Vi tycker inte att du ska behöva göra någonting själv.

Därför tar vi hand om hela fönsterbytet. Fönstren som tillverkas

i vår egen fabrik i Falkenberg är utrustade med inbrottsskydd

och antikondensglas. Montaget sker hos dig av våra duktiga

hantverkare. Din personliga projektledare är med dig genom

hela processen och tar ansvar för hela leveransen från

måttagning till installation och slutlig genomgång.

I år firar Morups 85 år, därför ger vi dig just nu 20 % rabatt på

alla fönster.

Vi erbjuder räntefri delbetalning i 36 månader.

* Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

Boka ett gratis hembesök

020-66 78 77 | www.morups.se Fönsterbyte. Som det borde vara.

Värmepumpar

för ett enklare liv.

Bosch värmepumpar tillverkas i Sverige och passar alla typer av

fastigheter. Från det mindre fritidshuset till den större villan och

lägenhetshuset. Låter du en certifierad Bosch VärmePartner

installera värmepumpen dubblerar vi garantitiden till hela 6 år.

Med vår förlängda MER-försäkring är du trygg i upp till 18 år!

bosch-climate.se

Arlöv: VS Gruppen Syd AB 040-13 30 30 Eslöv: Värmesvets Entreprenad AB 0413-104 53 Höllviken: 4 TEC Konsult AB 040-45 70 07

Lund: VVS Cirkeln i Lund AB 046-37 47 00 Löddeköpinge: VVS Svepet AB 0709-82 26 65 Malmö: Rörservice i Skåne AB 0709-18 16 13

Skurup: Nya Termofix VVS & El AB 0707-42 47 34 Vollsjö: Pers Rör o Smide 070-269 02 24

Ystad: AB Sture Anderssons Rörinstallationer 0766-37 32 57


12 Villatidningen NUMMER 7 2015

12 Villatidningen NUMMER 6 2017

Energi: Braskamin

Stora miljövinster

vid byte till ny braskamin

Har du en äldre braskamin från förra seklet? Då kan det

vara hög tid att investera i en ny. Åtminstone att döma

av Energimyndighetens stora test av braskaminer som

genomfördes under förra året.

IDAG FINNS I Sverige fler

än 1,7 miljoner vedeldade

eldstäder, däribland braskaminer.

Många av dem

är av äldre modell samtidigt

som antalet eldstäder

stadigt ökar. De nya är inte

problemet, tvärtom.

Testet som är det största

som Energimyndigheten

genomfört, slår fast att

en modern braskamin

kraftigt minskar både vedförbrukningen

och miljöutsläppen

jämfört med

äldre braskaminer. Vedförbrukningen

kan minska

med minst 20 procent

medan miljöutsläppen kan

halveras eller minska med

upp till 85 procent. Dagens

moderna kaminer är alltså

avsevärt mycket bättre än

de som tillverkades på

1980- och 90-talet.

– Bilden som Energimyndighetens

test visar överensstämmer

helt med vår

egen. Att det är stor skillnad

på ny och gammal

teknik är något vi sagt

under många år. Nu har

vi det svart på vitt, säger

Hans Wikström på Svenska

Brasvärmeföreningen.

HAN BERÄTTAR ATT språnget

mot dagens rena teknologi,

Clean Burn, togs ungefär

runt sekelskiftet och att

det under 2000-talet successivt

skett en utveckling och

förfining mot allt renare

och effektivare eldstäder.

Men för att vara på den

säkra sidan menar han

att det kan vara klokt att

specifikt kolla upp hur det

förhåller sig med den egna

kaminen. Idag är det Clean

Burn som gäller.

– Den stora vinsten som

testet framförallt belyser är

att dagens braskaminer är

så enormt mycket bättre ur

miljösynpunkt, poängterar

Hans Wikström. Vad skulle

det inte betyda om samtliga

småhusägare i de stora villaområdena

i våra stadsmiljöer

samtidigt skulle byta

sina gamla modeller, varav

många är från 70-talet, till

modern teknologi?

– Det skulle vara det överlägset

effektivaste sättet

att snabbt förbättra luftkvaliteten

i området. Man

skulle få bort åtminstone

uppåt 70 procent av utsläppen,

menar Hans Wikström.

Att vedförbrukningen

dessutom minskar är

givetvis också ett stort plus,

Hans Wikström,

Svenska Brasvärmeföreningen.

både ur bekvämlighetssynpunkt

och för ekonomin.

Per -Åke Hultberg

redaktionen@villatidningen.se

Kanske även

skorstenen

behöver bytas

ut?

VID BYTE TILL ny

eldstad är det viktigt

att samtidigt låta en

fackman kontrollera

skorstenen. I synnerhet

om man har en äldre

skorsten av stål som

med åren blir allt

tunnare. Här finns en

uppenbar brandrisk,

givetvis beroende på

hur mycket och hur hårt

man eldar.

FOTO : Oskar Lürén/Energimyndigheten

20%

lägre vedförbrukning

85%

minskade miljöutsläpp

Energimyndighetens test av braskaminer

visar att en modern braskamin

kraftigt minskar vedförbrukningen och

miljöutsläppen jämfört med äldre braskaminer.

Vedförbrukningen kan minska

med ca 20 procent och miljöutsläppen

kan halveras eller minska med upp till

85 procent.

Energimärkning


braskaminer

FRÅN 1 JANUARI 2018

ska alla braskaminer

som säljs i Sverige vara

energimärkta. Syftet är

att hjälpa konsumenter

att kunna välja det mest

energi- och miljövänliga

alternativet. År 2022

kommer dessutom

EU:s ekodesignkrav,

som ställer krav på

högre verkningsgrad

och låga miljöutsläpp.

Ekodesignkraven och

energimärkningen är

gemensamma för alla

EU-länder.

FOTO : Oskar Lürén/Energimyndigheten


Vid samtidigt köp av

valfri Contura kamin (gäller

hela sortimentet) och

Premodul skorsten lämnas

mys i hös

SPARA

2.500:-

upp till

rabatt på skorstenen.

5.500:-

Höstrusk ger

myslust!

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

Contura 520T Style

Contura 556T 35 låg

Contura 660T:5

Fina tider

för mys!

SPARA Fina tider SPARA upp till

NYHET!

upp för till mys!

7.000:-

5.000:-

SPARA upp till

Spara 2.000:-

Hämta Conturas app som gör det

enklare att välja kamin hemma.

Läs mer på contura.se.

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

6.500:-

Contura 510:1 Style,

gjutjärnslucka

Ord. pris 15.900:-

JUST NU 13.900:-.

SPARA 2.000:-

Miljömärkt med Contura Svanen. 596G Style

Ord. pris fr 25.900:-

JUST NU från 23.900:-

SPARA 2.000:-

Contura 520 Style

Ord. pris 18.900:-

JUST NU 16.900:-

Contura Täljstenskamin 35 låg finns i tre

Täljstenskamin Contura 35 i låg tre med

SPARA 2.000:- Spara

Contura 590:1

med varianter. lucka i glas Välj mellan eller i

varianter. omramning Välj mellan i sober

Höj upp elden med en Ord. pris 23.400:-

1.500:-

svart bakugn, gjutjärn värmehylla NYHET!

och topp

bakugn, svart värmehylla eller blank vit plåt

pelare. Denna modell JUST NU 18.400:-

i glas. eller Välj konvektionsfront

omramning

eller och konvektionsfront.

glastopp.

kan även monteras på

Ord. pris 13.100:-

Spara

i blank Miljömärkt vit- eller med sober

Miljömärkt Miljömärkt med med

JUST NU 11.600:- Kassetter en vridplatta,och ställas

Nya Contura 556T går

Klädd i värmelagrande

Ord. pris från 14.500:-

svart plåt. Miljömärkt

Svanen.

Spara i mitten av ett rum. 5.000:-

Svanen.

Svanen.

omramning i täljsten

täljsten. Värmemagasin

JUST NU FRÅN

med Svanen.

runt hela sidoljuset.

för extra lång värme

1.500:-

Miljömärkt med Svanen.

12.500:- Contura i5 passar de

Värmelagrande och

och en mjukstängande

Ord. pris 29.900:-

Ord. pris 21.300:-

Spara fl esta öppna spisar.

Ord. naturligt pris 20.900:- skiftande sten.

täcklucka i täljsten fi nns

Miljömärkt med Svanen.

som tillval. Ord. Miljömärkt pris 29.500:-

2.000:- Ord. pris 19.300:-

(lucka JUST i gjutjärn) NU 26.900:-

JUST NU 19.300:-

Stora glasytor gör Contura att i5 passar de flesta öppn

med JUST Svanen. NU 26.500:-

elden JUST syns NU ordentligt. 15.300:-

INTRODUKTIONS- Spara

Spara

spisar. Stora glasytor gör att elde

Contura i5 passar de

Ord. pris 23.900:-

Ord. pris Spara

Panorama-

19.500:-

Spara

eller dubbellucka.

syns ordentligt. Panorama- eller

fl esta öppna spisar.

JUST Ord.

3.000:-

PRIS

pris NU 23.900:-

Ord. JUST pris 34.300:-

2.000:-

NU

dubbellucka.

Stora glasytor gör att

18.900:-

JUST 21.900:- NU 20.900:-

JUST 16.500:- NU 3.000:- 29.800:-

4.000:-

elden syns ordentligt.

Panorama- eller dubbel-

Spara

Spara

Contura i5

lucka.

Ord. pris 12.900:-

2.000:-

3.000:-

3.000:-

4.500:-

Just nu! är ett bra tillfälle att välja braskamin, vi har bra erbjudanden på fl era populära modeller.

Scanna JUST koden NU med 11.400:- din

Scanna smartphone koden med din

Just nu! är ett bra tillfälle att välja braskamin, vi har bra erbjudanden på flera populära modeller.

smartphone

Spara

och se fl er

Vid samtidigt köp av valfri Contura (gäller hela sortimentet) och Premodul skorsten lämnas

kampanjmodeller! och se fler

Vid samtidigt Just 2.500:- Just nu! Just nu! är rabatt köp är nu!

ett ett av att välja vi har bra erbjudanden på flera populära

är bra på valfri

ett tillfälle skorstenen. Contura

bra tillfälle att välja att välja braskamin, kamin Det fi nns (gäller

braskamin, vi alltså har hela

vi har bra möjlighet

bra erbjudanden sortimentet) att spara på och

på fl flera upp

populära Premodul till 7.000:-!

modeller. modeller. skorsten lämnas

Scanna Scanna koden koden med din med din kampanjmodeller!

1.500:-

modelle r. Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och Premodul smartphone smartphone och se och fler se fl er

1.500:- Bilden

Kampanjpriser Vid rabatt visar samtidigt Vid Contura samtidigt

på köp skorstenen. 850:2

t.om. av köp valfri 11

av valfri Contura oktober Det

Contura

finns kamin 2015.

kamin

alltså (gäller (gäller hela möjlighet

hela sortimentet) att spara och Premodul upp skorsten till 5.500:-!

lämnas

kampanjmodeller!

Kampanjpriser skorsten

Läs 2.500:- mer 2.500:- rabatt lämnas

om t.om. rabatt på kampanjen

2.000:- 29 skorstenen. på november skorstenen. rabatt

på Det contura.se,

på fi Det 2014. nns skorstenen. finns alltså alltså möjlighet där Det

hittar

finns att att du spara alltså

fl er modeller. upp möjlighet till till 7.000:-! 6.500:-! att

spara Kampanjpriser upp till t.om. 5.000:-! t 29 o m november 13 mars 2016. 2015.

Scanna koden med din

Läs Kampanjpriser mer om kampanjen

Läs mer om kampanjen t.om 26 på november contura.se,

på contura.se, 2017. där hittar du fler modeller.

smartphone och se fl er

där hittar du fl er modeller.

Läs mer om kampanjen på contura.se, där hittar du fler modeller.

kampanjmodeller!

Läs Ingår mer i om kampanjen på contura.se, där hittar du fler modeller.

Välkommen hem till värmen

Ingår i

Ingår iIngår i

Välkommen hem till värmen

Välkommen Välkommen hem

Välkommen

till hem värmen

hem till värmen

** Totalt 4 meter komplett rak skorsten inkl.

till värmen

Ingår i

1,5 m utvändig fyrkantig skorstenshuv.

Välkommen hem till värmen

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

SPARA

upp till

7.000:-

Se fi lmen

om appen!

Å

1.500:-

SPARA

rabatt på skorstenen.

upp till 7.500:

Just nu! är ett bra tillfälle att välja braskamin, vi har bra

3.000:-

erbjudanden på flera populära modeller.

Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet

o ch Premodul skorsten lämnas 2 .500:- rabatt på skorstenen.

Det finns alltså möjlighet att spara upp till 7.500:-!

Kampanjpriser t.om. 28 juni 2015.

Läs mer om kampanjen på contura.se, där hittar du fler modeller.

Contura Contura 750 630T

NYHET!

Contura i5,

panoramalucka

Contura 550:1

Ord. pris 17.900:-

Prisexempel:

Contura 850:1, 4 m

Premodul skorsten**

ord. pris 30.100:-

Spara

JUST NU 25.600:-

4.500:-

Passa på!

Slutspurt på

kampanjen!

Contura 556:1 Style, gjutjärnslucka

Miljömärkt med Svanen.

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

MADE IN SWEDEN

Spara

JUST NU 14.900:-

Ord. pris 18.900:- JUST NU 16.900:-

Contura 660T:5

Contura 35 låg

Contura 560T

Contura i4,

Modern 4-sidig

Contura i6,

gjutjärnslucka

Liten täljstenskamin med stor

värmekapacitet. Vikt 210 kg.

Miljömärkt med Svanen.

Den höga Contura 590 med Se filmen sidolj

om appen!

ger dig goda möjligheter till extra

Hämta vår nya app som gör det enklare att

välja kamin hemma. Läs mer på contura.se.

värmelagring med Powerstone

(tillval). Miljömärkt med Svanen.

Contura i5,

dubbellucka

Spara

Contura 520T

Ord. pris 23.500:-

JUST NU 19.500:-

4.000:-

Hämta Conturas app som gör det

enklare att välja kamin hemma.

Läs mer på contura.se.

Ord. pris 13.100:-

JUST NU 11.600:-

Contura i5,

panorama

Reservation för tryckfel!

Contura i5,

dubbellucka

Contura 780

Se fi lme

om appe

Norra Industrigatan, Skurup

Tel: 0411-418 22

Mån-Tors: 14-18, Lör: 9-13

www.skurupsbrasvarmebutik.se

Norra Industrigatan, Skurup

0411-418 22

Mån-Tors: 14-18, Lör 9-13

www.skurupsvarmebutik.se


14 Villatidningen NUMMER 7 2015

14 Villatidningen NUMMER 6 2017

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN CONCLEAN

Conclean – Med Reningsverk i Världsklass

Det spelar ingen roll om du bor på en rik

skånsk mylla, bland västkustens klippor, i

den småländska skogen, på en skärsgårdsö,

i en djup dalgång eller på högfjället.

Concleans minireningsverk och tankar

från tyska Graf är anpassade för nordiskt

klimat och klarar både jord, berg, sand

och sten.

– DE PASSAR i stort sett alla markförhållanden,

kommenterar Niklas Eckerblom, vd på

anläggningsföretaget Enskilda Avlopp.

Idag är produkterna i Concleans sortiment

de enda Niklas använder när han utför

installationer av minireningsverk. Anledningen,

menar han, är att reningsverken

från Graf går enkelt att montera och känns

tryggt att lämna över till kunden. Minireningsverken

har en robust och högkvalitativ

konstruktion, klarar våra tuffa nordiska

utsläppskrav och ger god driftsäkerhet över

tid.

ATT FÅ GRAF-TANKEN på plats är heller inte

speciellt svårt om du tar hjälp av en entreprenör

som kan bistå dig hela vägen genom

projektet. Entreprenören erbjuder även att

ordna med ansökningshandlingar, grävning

av provgropar och dokumentation inför

kommunens efterföljande besiktning.

Själva installationen tar sedan mellan tre

och fem arbetsdagar att fullgöra. Den avslutas

med en genomgång och överlämning av

drift, skötsel och underhåll.

MINIRENINGSVERKET TAR HAND om allt avloppsvatten

från hushållet. Avloppslam blir

kvar i tanken och renat vatten sprids ut i naturen.

– Vi använder Grafs efterpolering efter

minireningsverken för att få ett dolt utsläpp

i marken, med en bra spridning av det renade

avloppsvattnet, säger Niklas.

Graf efterpolering består av makadam

och efterpoleringskassetter.

Men Graf-verken är inte bara funktion.

De är även ett estetiskt utseende.

– Många villaägare lägger mycket tid på

sina trädgårdar och då är Graf det absolut

bästa valet. Det gröna locket syns knappt,

det ligger i marknivå och det går att köra

gräsklipparen rakt över locket, säger Niklas.

Dessutom har det medföljande teknikskåpet

en tidlös design som smälter in på fastigheten

där det ska monteras.

NIKLAS TYCKER ATT Concleans företagskoncept

har gjort det enkelt för både fastighetsägare

och entreprenörer, inte minst

när det gäller att möta kommunernas krav.

– Avloppsreningen garanteras i form av en

processgaranti när ett serviceavtal är tecknat

mellan fastighetsägare och Conclean.

Concleans serviceavdelning är minst sagt

professionell och som entreprenör känns det

tryggt och säkert att lämna över det färdiga

projektet till kunden med vetskapen att kunden

är i Concleans trygga händer lång tid

framöver, avslutar Niklas.

CONCLEAN

Är en agentur för tyska minireningsverk

och tankar av märket Graf i

Sverige. De skräddarsyr idag reningsverk

för 1–300 hushåll och uppåt i storlek.

Grundpelarna i deras kvalitetsarbete är

regelbundna kontroller, processgarantier

och grundlig dokumentation.

conclean.se | Tel. 019-500 03 00

VÄNTA INTE FÖR LÄNGE!

Förebygg problem - Underhåll era avloppsledningar

25 000 KUNDER I SKÅNE KAN INTE HA FEL!

AvloppsJouren AB erbjuder villa- och fastighetsägare fullservice

inom avloppssystem, från planerade underhållsspolningar och

akuta stopp i avlopp, till relining. Igenslammade avloppsledningar

leder förr eller senare till stopp, med dyra och besvärliga

reparationer som följd.

Tomelilla ......... 0417 - 77 33 11

Ängelholm ...... 0431 - 37 88 86

Klippan ........... 0435 - 44 11 91

Hässleholm ..... 0451 - 70 01 10

Landskrona .... 0418 - 49 90 88

Malmö ............ 040 - 617 00 88

Helsingborg ... 042 - 600 50 98

Sjöbo ............... 0416 - 69 00 90

Simrishamn ... 0414 - 44 80 90

Lund ............... 046 - 460 15 46

Kristianstad ... 044 - 777 00 88

Ystad ............... 0411 - 31 10 90

Höör................ 0413 - 40 40 90

Var vänlig ha fastighetsbeteckning till hands vid bokning. Priset 1.395:- är för en normalstor villa. Vid villaspolning spolar vi rören/avloppet i köket, tre

golvbrunnar samt huvudledningar ut till kommunens ledning. Vi har inspektionsutrustning och kan filma avloppssystemet för en låg merkostnad. Vi

reserverar oss för eventuella tryckfel. Priset gäller ej vid akuta åtgärder. Fast pris på stopp.

w w w . A v l o p p s j o u r e n . s e


Villatidningen NUMMER 7 2015 15

Villatidningen NUMMER 6 2017 15

Energi: Uppvärmning

Inte fel med egen el

Solceller på taken är nu en vanlig syn i våra villaområden. Antalet bygglovsansökningar

har ökat dramatiskt. För många handlar det troligen om glädjen att

kunna producera sin egen el.

EN FÖRKLARING KAN vara

skattereduktionen som infördes

för solceller 2015.

Ökad kunskap och miljömedvetenhet

hos allmänheten

en annan. Utvecklingen

har troligen också

gynnats av att priserna

kraftigt gått ner de senaste

åren. Sedan går det inte att

bortse från det faktum att vi

påverkas av varandra. Studier

i Tyskland har visat att

spridningen ofta sker på lokal

nivå. Grannar inspireras

av varandra.

– Det är ingen tvekan

om att många börjar få upp

ögonen för att producera

sin egen el från solen. Den

långsiktigt stora fördelen

är givetvis möjligheten att

ersätta köpt el med egenproducerad

el. Det säger solenergiexperten

Johan Lindahl,

teknologie doktor och branschföreningen

Svensk Solenergis

talesperson. Han

menar att potentialen fortfarande

är stor för fler solcells-

och solvärmepaneler

och därmed för ökad andel

solel i Sverige,

MÅNGA ENTUSIASTER BÖRJADE

kanske för ganska många

år sedan med solfångare

på taket. Det vill säga för

uppvärmning av vatten till

golvvärme och varmvatten.

Under soliga sommardagar

har man i så fall obegränsat

med varmvatten, som dessutom

kan lagras i en ackumulatortank.

DEN STORA ÖKNINGEN nu

handlar främst om så

kallade solceller som producerar

el i solcellsmoduler

på hustak. Genom avtal

med sitt elbolag kan man

dessutom få betalt för överskottet

av solel. Det gäller

både privatpersoner och

bostadsrättsföreningar.

En villaägare vi talat med

berättar att de för tre år

sedan investerade i solceller

som genererar el under

nästan hela året. Mest på

sommaren förstås, då det

även blir ett överskott som

säljs till elleverantören.

Ambitionen är att skaffa

fler solpaneler och kunna

utnyttja solen ännu mer.

Det är ju framförallt bra

för miljön. Att sänka kostnaderna

är också bra, men

inte det primära.

Det är praktiskt och

bekvämt, solen bara finns

där. Att bli helt självförsörjande

är troligen inte realistiskt.

Det är ju på vintern,

när produktionen är som

lägst, som förbrukningen

skjuter i höjden. Då handlar

det om att komplettera med

andra energikällor, kanske

någon form av värmepump,

braskamin eller kanske en

pelletskamin.

– Att kombinera solceller

och värmepumpar blir allt

vanligare och är ofta en bra

kombination sett ur energiperspektiv,

menar Johan

Lindahl. Värmepumpen

drivs då av el producerad

av solceller, som i sin tur

hämtar värme ur naturen.

SOLENERGI HAR FRAMFÖRALLT

mycket låga rörliga kostnader,

påpekar han eftersom

lågt underhåll, inga rörliga

delar och inga rörliga utgifter.

– Det som tidigare gick till

elräkningen betalar du istället

av på solcellerna. Efter tio

till femton år är de troligtvis

avbetalade och du har gratis

el, avslutar Johan Lindahl.

TIPS OCH RÅD inför installationen

hittar du på villatidningen.se.

Per -Åke Hultberg

redaktionen@villatidningen.se

Hur mycket sol strålar på ditt tak?

Funderar du på att installera solceller på ditt tak?

Alltfler kommuner har tagit fram en lokal solkarta där

du kan se hur mycket solen strålar på just ditt tak, vilka

delar av taket som passar bäst och hur mycket el som

kan produceras under ett år.

www.svensksolenergi.se/att-installera-solenergi/solkartor

www.svensksolenergi.se

FOTO: Svensksolenergi.se

Skydda din vind eller krypgrund från

fukt, lukt & mögel

Mögel är ohälso samt

– skydda din familj

redan idag!

Med TrygghetsVaktens geniala avfukt are

skyddar du både krypgrund och vind till

marknadens lägsta energi förbrukning.

Över 20.000 helt nöjda kunder.

4 Upp till 7 års garanti

4 Minimalt underhåll

4 Näst intill ljudlös

Vi kontrollerar och sanerar vid behov samt installerar Trygghetsvakten.

Just nu!

Just nu!

Kostnadsfri

fuktkontroll av din

krypgrund och vind.

fuktkontroll av din

krypgrund och vind.

500 :-

info@bmrsanering.se

Fukt- och Radonkontroll Certo AB • 0722 – 47 92 66

info@radonkontrollcerto.se

tel. 0722-479

• www.radonkontrollcerto.se

266

• • • • • • www.trygghetsvakten.se • • • • • •


40%

på utvalda spabad

och poolpaket

SPA o BAD

Störst i Norden på kompositpooler

Under hela November

ger vi upp till 40% rabatt

på utvalda spabad och

poolpaket.

Kom in till oss och titta på

våra spabad och pooler

och prata med vår kunniga

personal.

Rejäla spabad, pooler med livstidsgaranti och

de starkaste pooltaken på marknaden!

Pumpvägen 10, Höör 0413 – 55 05 05

skane@spaobad.com www.spaobad.com


Villatidningen NUMMER 7 2015 17

Villatidningen NUMMER 6 2017 17

Min trädgård: Oktober/November

NÄSTA NUMMER

Trädgårdsredskap

Trädgårdskalender

Oktober/November

SE UPP FÖR

FROSTEN

Se till att plocka in alla

frostkänsliga växter i

kruka som du vill spara

till nästa år. Ju varmare

övervintringsplats -

desto mer ljus och

vatten behöver växterna

under vintervilan.

PLOCKA UPP

FALLFRUKTEN

Svampsjukdomar som

skorv och fruktmögel

trivs i den kvarliggande

frukten.

VÄXTHUS

Töm växthuset på gamla

växtrester och städa

ordentligt i vinklar och

vrår för att slippa ohyra

och sjukdomsalstrande

svampar som annars

kan övervintra.

FÖRSVÅRA FÖR

SNIGLARNA

Den spanska skogssnigeln

övervintrar genom

att borra sig ner i jorden

eller gömma sig under

brädor och krukor.

Plocka bort och gräv

ytor med bar jord, så

att eventuella sniglar

och ägg som göms nere

i jorden kommer upp

till ytan och fryser ihjäl

under vintern.

Förläng livslängd med service

När våren kommer och det är dags att klippa det första gräset kan det vara skönt att

veta att dina trädgårdsmaskinerna fungerar och är redo för säsongen.

FÖR ATT DINA trädgårdsmaskiner

ska hålla så

länge som möjligt är det

lämpligt att utföra service

minst en gång varje år. Nu

under vinterhalvåret är

det betydligt mindre kö på

verkstäderna. Det är därför

en bra idé att passa på att

utföra årsservicen när du

klippt gräset en sista gång

för året.

Många erbjuder även

vinterförvaring som också

kan kombineras med service.

Du slipper då förvara

maskinen hemma och kan

plocka ut den nyservad när

våren kommer.

Tips för

gräsklipparen

• Lägg inte gräsklipparen på sidan vid rengöring.

Tippa den med tändstiftet uppåt och handtaget

ner så riskerar du inte att få skador inne i

maskinen.

• Vid oljebyte, sug ut oljan med en oljesug så

slipper du besvär och kladd.

• Töm tanken, låt inte bensin övervintra i gräsklipparen.

• Använd Alkylatbensin, då mår du, motorn och

miljön bättre.

• Omvårdnad. Lämna in den för service när

säsongen är slut så har du en pigg och lättstartad

maskin till våren.

LARS Jansson/Skånska Byggvaror

anledningar att bygga

poolen i höst

På hösten är poolmontörerna inte lika uppbokade.

Du kan i lugn och ro genomföra arbetet under

hösten – och till våren har du din pool klar att

använda.

Du har under hösten gott om tid att undersöka alla

alternativ som finns på marknaden: nergrävd pool

eller pool ovan jord? Form? Storlek? Finesser?

Prisnivå? Placering? Ett poolköp är en stor investering

och förtjänar eftertanke och att det val man

gör är väl förankrat.

Stök och bök och uppgrävd jord gör inte så mycket

när man ändå mest sitter inne. På våren vill man

gärna vara utomhus och då kan det kännas surt att

sitta och titta på ett stort grävprojekt som en pool

innebär.

Poolleverantörer och andra entreprenörer, exempelvis

dem som gräver, kan i vissa fall erbjuda en

del rabatter under hösten, eftersom det anses vara

”lågsäsong”.

Hösten är längre och varmare än våren, som ofta är

kall långt in i mars-april. Det gör hösten gynnsam

när det gäller att gräva ner en pool.

Om drömmen om ett härligt uterum har slagit rot efter den gångna

sommaren är det hög tid att börja planera redan nu. I synnerhet om

du vill satsa på ett arkitektritat uterum - eller vinterträdgård.

DET TAR TID att fundera, planera,

skissa och att söka och få bygglov

för ett uterum. Därefter ska en

byggfirma kontaktas och planerna

konkretiseras.

MÅNGA ÄR UTE alldeles för sent,

vilket gör att deras uterum inte

hinner bli klart till sommaren. Ett

tips är att påbörja processen redan

Är du en av de som funderar på att ha en pool

badklar nästa sommar? Kanske tänker du vänta

med planerna tills våren? Har du otur kan det

sluta i en mardröm med uppgrävd trädgård under

sommarens varmaste dagar. Här kommer smarta

anledningar till att ta tag i poolprojektet redan nu.

1

2

3

4

5

Planera för uterum

5

under hösten. Då är chansen stor

att uterummet är klart att användas

när våren kommer.

FÖR UTERUM RÄCKER det att göra

en bygganmälan till kommunen,

förutsatt att uterummet inte är

större än 15 kvadratmeter. Är

det större måste man ansöka om

bygglov.

Vi löser det!

Fukt och mögel är villaägarens största

fiende. Det kan uppstå i krypgrunden,

i källaren, i tvättstugan, på vinden etc.

Det påverkar din boendemiljö och

kan skada din hälsa.

Vi löser ditt problem för gott och

håller fukten borta..

..år efter år efter år..

Vi arbetar alltid med

marknadens bästa och

säkraste avfuktningssystem.

Vi tar bort fukten i:

• Krypgrunder

• Källare

• Tvättstugor

• Vindar

• Garage

• Lager

• Förråd

• Båtar

• Fritidshus

• Husvagnar

• Sadelkammare

• och andra utrymmen

Vi utför besiktning och installation av

Sveriges ledande avfuktningssystem.

Vi erbjuder serviceavtal för säker drift.

Riddargården AB: Skåne 042-14 10 20 • Halland 035-10 40 40 • Jourtel: 070-595 63 63 • www.riddargarden.se


18 Villatidningen NUMMER 7 2015

18 Villatidningen NUMMER 6 2017

Enskilt avlopp: Del 6

Förbränningstoaletter

för alla behov

Inget vatten eller avlopp behövs

Restprodukten är aska

Finns både för el- och gasoldrift

Kapacitet 10-12 personer/dygn

källor/läs mer

CINDERELLA

2017

20

ÅR

FÖRBRÄNNINGSTOALETT

EN TESTVINNARE

MED ERFARENHET AV

NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

Så hittar du

rätt entreprenör

Havs- och Vattenmyndigheten:

www.havochvatten.se

Avloppsguiden:

www.husagare.avloppsguiden.se

Konsumentverket:

www.konsumentverket.se

Är det dags att uppgradera eller anlägga en ny enskild avloppsanläggning? Börja

med att gräva fram information, innan du låter någon annan gräva på din tomt.

Skitbra

HELT ENKELT!

www.cinderellaeco.se

DET ÄR DU som fastighetsägare

som är ansvarig

för att ditt enskilda avlopp

uppfyller lagens krav.

Du har även ansvar att

bygga enligt det beslut som

du fått av miljökontoret

i din kommun. Det finns

med andra ord viktiga saker

att tänka på när det

blivit dags att anlita en

entreprenör. Här kommer

tips för att hitta rätt person

för jobbet.

Läs hela artikeln på

villatidningen.se

Oscar Nilsson

redaktionen@villatidningen.se

vi lisTar de

energismarTasTe

produkTerna

De flesta av oss använder en massa el helt i onödan. Det innebär inte bara att vi får en

dyrare räkning i slutet av månaden. Det innebär också att vi slösar med jordens resurser.

Därför går vi hela tiden igenom marknaden och listar de

energisnålaste produkterna som går att köpa.

Nu kan du till exempel ta reda på vilken tv som drar minst el. Eller kolla upp vilken

torktumlare som är energisnålast när det blivit dags att byta ut din gamla.

Gå in på www.toptensverige.se Där kan du se vilka vi rekommenderar.

1

2

3

4

5

6

6

Steg till rätt entreprenör

Tänk igenom ordentligt vad du vill ha hjälp med. Ska entreprenören hjälpa

dig att välja teknik och skriva tillståndsansökan eller endast bygga en

anläggning du fått tillstånd för?

Ta in flera offerter. Gå inte bara efter priset, det viktigaste är att entreprenören

är kunnig och noggrann. En entreprenör som har genomgått diplomutbildning

inom små avlopp har goda kunskaper inom området.

Ta referenser. Be entreprenören om namn och telefonnummer till tidigare

kunder. Fråga referenserna om entreprenörens arbete.

Innan du gör det slutliga valet av entreprenör, kolla upp att du fått rätt uppgifter

från leverantören : namn, adress, telefonnummer och person- eller

organisationsnummer. Dessa uppgifter ger dig möjlighet att göra ytterligare

kontroller, till exempel att F-skattesedel finns, att dennes försäkring gäller

under byggtiden och att inga betalningsanmärkningar finns.

Skriv alltid ett avtal. Det är viktigt om det blir problem i efterhand men hjälper

också till att undvika missförstånd. Om entreprenören inte vill skriva ett

ordentligt avtal bör du anlita någon annan istället.

Gör skriftligt avtal om ändringar som ni kommer överens om under arbetets

gång.

INTELLIGENT ENERGY

E U R O P E

Blev det inte som du

tänkt dig?

Konsumenttjänstlagen ger dig som konsument möjlighet

att reklamera ett arbete utfört på fast egendom i

10 år. Vill du ha information om konsumenttjänstlagen

kan du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun

eller till Hallå Konsument.

Vill du bestrida

beslutet om åtgärd?

Om du är missnöjd

med ett beslut som

kommunen har tagit

kan du överklaga det till

länsstyrelsen.

SNF_TopTen2013_Annons.indd 2 2013-05-29 11:12


Villatidningen NUMMER 7 2015 19

Villatidningen NUMMER 6 2017 19

Har ni en underkänd avloppsanläggning?

Gör det enkelt för dig att anlita Nils Holmberg Minireningsverket

att ordna allt som behövs, även papper till kommunen.

BioKube Venus

RADON

Dricker du radioaktivt vatten?

Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavskiljare.

Den ger högsta reningsgraden av radon

Radonett

i samtliga tester utförda av SSI och råd & rön.

ger dig och dina barn

RADONETT

ett sunt och friskt

• garanterar en reningsgrad av radon på 97–99,9 % vatten!

• tar bort svavelväte, metangas och CO 2

• höjer pH-värdet till ca 7,5 på naturlig väg utan kemikalier

Uppskattningsvis finns 50.000 brunnar i Sverige som har

hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas!

Marknadens bästa

minireningsverk

enligt tester

med 20 års garanti

skane@biokube.info | www.biokube.info | tel. 0708-74 29 20

ÄR DET DAGS FÖR

NYTT AVLOPP?

Biovac ® har minireningsverk i alla storlekar och

för alla tomtlägen. Samtliga är utvecklade och

tillverkade i Norden för att klara vårt nordiska klimat.

BIOVAC ®

FD 5 N PEH

1 hushåll / 5 personer.

Utvecklad och tillverkad i Norden.

CE-märkt och certifierad enligt EN 12566-3.

SE ALLA VÅRA RENINGSVERK PÅ

WWW.BIOVAC.SE

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION:

0763-49 06 69 eller info@miniva.se

Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig

Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik

www.radonett.com

info@radonett.com

Rensa avloppsrören

innan det är försent!

Med vår metod spolas och rengörs avlagringar i avloppssystem

med hjälp av högtryck, och rören blir helt rena!

NU

Lägenhetsspolning

Från

400:- *

*Priset gäller när du bokar

spolning av minst

50 lägenheter.

Villaspolning

Nu endast

1190:-

inkl. moms

2 års garanti vid utnyttjande

av ROT-avdrag.

Ordinarie pris 1700:-

POWER CLEAN ÄR EN TOTALLEVERANTÖR!

Vi arbetar med högtrycksaggregat som levererar steglöst

från 200 till 400 bar, och varmvatten.

Vi spolar alltid enbart med rent vatten och använder inga

kemikalier. Det är till oss du ska vända dig om du behöver

hjälp med högtrycksspolning, fastighetsspolning,

stamspolning eller slamsugning.

Du bidrar till att stödja BARNCANCERFONDEN

genom att anlita Power Clean.

ERBJUDANDE!

Samla ihop flera

grannar och få ännu

mer rabatt.

5 hushåll 1100:- st

10 hushåll 1050:-st

N YA

POWER CLEAN

Företagsvägen 29 Hus 6, 232 37 Arlöv

Telefon : 040 - 46 65 65, post@powerclean.se

www.powerclean.se

Jour dygnet runt!

040-46 65 65

Vi lämnar 2 års garanti

på utfört arbete.


Värmen finns hos

Brasvärme Syd!

EuroFire 2084 TS

Stor Täljstenskamin

’Hoxter designade Monterat eldstäder, dubbla och klart glas om du önskar

mycket eld men mindre 29.900:-* värme i tex passivhus

EuroFire 2062 TS

Täljstenskamin med vid insyn

Monterat och klart

27.900:-*

EuroFire Yukon

Miro med sidoljus

Stora sidoglas högt placerad eldstad

Mellanstor kamin med Sidoljus

Monterat och ’Hoxter klart eldstäder finns i ett Monterat stort urval och för klart att passa

33.900:-* just ert hem med hisslucka 28.900:-* eller vanlig lucka

Den svävande Eldens magi! Forma Insatskaminer

offereras beroende på design

och utförande

av Tyskt kvalitets gjutjärn, ni finner Sky i vår Forma utställning. på bild är placerad 90

cm från golv, enligt kunds

Värmepaket

önskemål.

Den magiska känsla med insyn från hela rummet till elden där eldstaden hänger fritt

från golvet får ni från från elden i Sky takhängd eldstad från Liseo & EuroFire

Paketpris 23.500:-

Kamin, skorsten skorstenshuv

och golvplåt

Forma T 95 Designspis

Gardenia Pelletskamin

EuroFire 2064 TS

Gardenia

Besök Pelletskamin vår butik strax

Monterat utanför och klart Helsingborg

32.500:-*

för att se fler modeller.

Vi har Spisinsatsen för er öppna spis

Vi monterar alla produkter i sortimentet

samt utför skorstensrenovering.

Vid insyn stor Vägghängd glaslucka eldstad Beklädnad granit bohus

Monterat med insyn och till klart elden från ett, två eller Monterat tre håll. och klart

28.900:-*

29.900:-*

Bestäm själv placering/höjd på eldstaden för maximalt synintryck.

Värmepaket

Monterat och klart.

Det som ingår i paket erbjudanden

är 4,3 m skorsten, takhuv, eldstadsplan och

montage

Paketpris 22.500:-

Kamin, skorsten skorstenshuv

och golvplåt

(Efter rotavdrag)*

EuroFire 2084

Svensk design

Svenskt cortenstål

tillverkad i Sverige

EuroFire 2062 TS

EuroFire Vig

Bredd 435 mm / Djup 376 mm

Höjd 953 mm / Vikt 68 kg

effekt 3-7 kW

Energikassett front

Inklusive montage från 14.900:-* (Efter rotavdrag)*

Från 695:- per månad i 23 månader

Energikassetten en av Sveriges mest köpta spisinsatser

Passar i alla öppna spisar. Hög värmeeffekt 4- 16 kW

Måttbeställs efter era öppna spismått.

Svensktillverkad

Installationer-Murspisar-Skorstensrenovering

30 år i Branschen Kostnadsfria Hembesök

Detta ingår i paketerbjudande kamin, 4,2 m skorsten, skorstenshuv och golvplåt

Välkommen att boka ett kostnadsfritt hembesök!

Petrus Timmelins Väg 59, Fleninge | 042-22 46 60

Mån-Fre 11-18 | Lördag & Söndag 11-16

Se skylt vid väg 110 mellan Väla och Hyllinge

I annonsen angivna erbjudanden

Bredd 465 mm / Djup 465 mm

Höjd 1120 mm / Vikt 93 kg

effekt 3-8 kW

042- 22 46 60

Petrus timmelins väg 59 • 254 77 Fleninge

Öppet mån - fre 11- 18 lörd - Sön 11-16

More magazines by this user
Similar magazines