BM-Magasin_gbg-webb

tinaberattarministeriet

Berättarministeriets magasin för dig som är nyfiken på att bli volontär.

02

17

Språket

ger makt

–Bli volontär nu


Ryggraden i en utvecklad demokrati är ett fungerande

utbildningssystem. Kvalitén på utbildningen i ett land är en

tydlig indikator på nationens långsiktiga välstånd. Obligatorisk

och gratis skolgång har lyft Sverige från att vara ett

fattigt land i norr till en av världens mest framgångsrika och

framstående demokratier.

De senaste PISA-undersökningarna, som mäter

15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och

naturvetenskap, har varit alarmerande och förödande för

den svenska skolans självkänsla. Skillnaderna mellan olika

skolor ökar. Barnens socioekonomiska bakgrund blir allt

mer avgörande för deras skolresultat och framtid.

Vi förstår utmaningarna som skolan och lärarna står

inför och oroar oss för de demokratiproblem som väntar

om inte alla invånare känner sig jämlikt behandlade av

samhället.

För även om barnens utbildning är skolans ansvar bör

det vara allas prioritering då det är av största vikt för samhällsutvecklingen.

Vi behöver samverka bortom egna sektorer, positioner

och givna ramar för att gemensamt stötta lärarna att vända

utvecklingen. Det kommer att krävas handlingskraft, mod,

innovation och gemensamma krafttag.

Ett sätt att bidra som privatperson är att bli volontär

på Berättarministeriet. Som volontär bidrar du till att fler

barn får möjligheten att erövra det skrivna ordet och vara

en aktiv samhällsmedborgare.

Tillsammans kan vi skapa förändring!

DILSA DEMIRBAG-STEN, VERKSAMHETSANSVARIG

2 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN


02

17

innehåll │ det här är berättarministeriet 4 │ nu i göteborg 6 │ serneke group

och platzer fastigheter möjliggör lanseringen 8 │ göteborgs politik 9 │ möt tre

volontärer 10 │ så blir du volontär 12 │ amelia adamo om varför hon är ambassadör

för berättarministeriet 13 │ mystiska spår, kartor och märkliga symboler – följ med

till mystiska lådan 14 │ så säger barnen 18 │ några milstolpar 20 │ politikerna

elof hansjons och olle burell om varför de stöttar berättarministeriet 22 tack för

ditt engagemang! 23

10

18

14

NUMMER 2 2017 3


om oss

Det här är Berättarministeriet

Första mötet med

Berättarministeriet sker

i Alien Super market, en

interaktiv del i programmet

som väcker

kreativitet.

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande

stiftelse som verkar för att fler barn och unga

ska erövra det skrivna ordet. För när vi kan

uttrycka oss har vi bättre förutsättningar att

forma vår egen framtid och bli aktiva samhällsmedborgare.

Kort sagt – språk ger makt.

Insatserna fokuserar på områden med

hög arbetslöshet där många barn som går ut

grundskolan har låga studieresultat. Motorn i

hela verksamheten är kreativitet och fantasi,

viktiga grundbultar för allt skapande. Alla

skolprogram och aktiviteter i våra skrivarverkstäder

är kostnadsfria och utformade som

kreativa och lustfyllda verktyg för att uppnå

Berättarministeriets mål – att fler barn ska

behärska och erövra det skrivna ordet.

Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell

där resurser från det offentliga, det

privata och det ideella gemensamt säkerställer

Berättarministeriets utveckling och bidrar till

att nya skrivarverkstäder öppnas.

sagt om berättarministeriets arbete

Allt börjar med en tanke,

och för att tanken ska

bli verklighet måste vi

kunna uttrycka den, tänka

kreativt och kritiskt,

fantisera och skapa våra

egna berättelser.

– Hans Rosling

Det är viktigt att hjälpa

barn att uttrycka sig.

Om du kan beskriva vad

du känner genom att

skriva, rita, sjunga eller

dansa blir livet så mycket

enklare.

– Miriam Bryant

Ni lyssnade på barnen

och fick dem att tro på

sig själva och sin egen

förmåga att skapa.

Fantastiskt!

– Lärare i Hagsätra

Även elever med

särskilda behov var

engagerade. Även de

som vanligtvis inte är

så aktiva i klassrummet

kom till tals.

– Lärare efter besök

i Husbys skrivarverkstad

Det var en otrolig upplevelse

att få besöka er

fantastiska verksamhet!

Tusen tack för inspirationen.

Detta borde alla

barn få uppleva någon

gång i livet.

– Lärare i Hagsätra

4 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN


erättarministeriet i ord och siffror

34 956

barn har besökt

Berättar ministeriet

sedan 2011

Antal pedagoger sedan 2011

2637

Alla som vill kommer till tals. Man

peppar alla elever, respekterar

olika ideér. Barnen respekterar sättet

att bestämma vilka ideér som man ska

använda. Alla vågar prata!


– Lärare i Södertälje


Ett perfekt sätt att

börja helgen på.

– Ulla, volontär i Husby

Antal skolklasser sedan 2011

1 230

Ni bidrar med inspiration

till eleverna och visar att

undervisning kan ske utanför

klassrummet. Eleverna tränade

sina förmågor genom samtal och

samarbete.


– Lärare i Hagsätra

Jag har kommit hit

i fyra år och det är lika

spännande och givande

varje gång.– Anton, volontär i Södertälje

9 av 10

Så många lärare säger att

Berättarministeriets metod

är ett stöd i undervisningen.

Lika många lärare rekommen -

derar Berättarministeriet och

vår metod till en kollega.

NUMMER 2 2017 5


skrivarverkstad i gamlestaden

Nu i Göteborg

Den 11 november invigs Berättarministeriets

första skrivarverkstad i

Göteborg. Det innebär att alla grundskolor

med elever från årskurs 2–5 i

Angered och Östra Göteborg erbjuds

Berättarministeriets program.

Lärare som väljer att boka aktiviteter får tillgång

till pedagogiskt och kostnadsfritt material, med

stöd i läroplanen, som bidrar till att fler elever blir

trygga i det skrivna ordet. Denna resa är möjlig

tack vare samverkan med Platzer Fastigheter,

Serneke Group och Stenastiftelsen samt genom

ett IOP med Göteborgs Stad.

Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell

där resurser från det offentliga, det privata och det

ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets

utveckling och bidrar till att nya skrivarverkstäder

kan öppnas.

Vad är IOP?

IOP, Idéburet Offentligt

Partnerskap, är en avtalsform

mellan en eller

flera idéburna organisationer

och den offentliga

sektorn.

Berättarministeriets

verksamhet bygger på

en samverkansmodell

med resurser från det

offentliga, det privata

och det ideella.

Bli volontär!

Registrera dig på

berattarministeriet.se/

bli-volontar

Dessa skolor erbjuds

Berättarministeriets

program

Angered

Bergsgårdsskolan F-9

Bergums skola F-9

Björsaredsskolan F-3

Bläseboskolan F-5

Emmaskolan F-3

Eriksboskolan F-6

Gunnilseskolan F-6

Gårdstensskolan 4-9

Hammarkullsskolan F-3

Hjällboskolan 6-9

Kristinaskolan F-9

Långmosseskolan F-3

Lövgärdesskolan 4-9

Nytorpsskolan 4-9

Rannebergsskolan F-3

Rävebergsskolan F-3

Römosseskolan F-9

Tretjärnsskolan F-3

Vättleskolan F-9

Östra Göteborg

Assaredsskolan F-9

Backegårdsskolan F-6

Bergsjöskolan F-9

Brandströmska Skolan Nylöse F-9

Centrina Kviberg 6-9

Fjällboskolan F-5

Gamlestadsskolan F-9

Gärdsmosseskolan F-6

Martinaskolan F-9

Ramsdalsskolan F-6

Sandeklevsskolan F-9

Solbackeskolan F-6

Talldungeskolan F-3

Utbynässkolan F-5

Utmarksskolan 4-9

Vetenskapsskolan F-9

Änglagårdsskolan 4-9

6 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN


Angered

Berättarministeriets

skrivarverkstad i Göteborg

Måndag 9 oktober kl. 16–18

hålls den första volontärutbildningen

i Göteborg – välkommen!

Skrivarverkstaden i Göteborg

kommer att ligga intill spårvagnshållplats

Gamlestadstorget.

Gamlestaden

Berättarministeriets

skrivarverkstad i Göteborg

Göta älv

Östra Göteborg

Göteborg C

GÖTEBORGS KOMMUN

NUMMER 2 2017 7


göteborgs näringsliv

Därför stödjer vi Berättarministeriet

Siktet har länge varit inställt på Göteborg och tack vare stöd från näringslivet

slår Berättarministeriet i november upp portarna till stadens första

skrivarverkstad. Här berättar två finansiärer, Serneke Group och

Platzer Fastigheter, om varför de väljer att stödja stiftelsen.

► P-G Persson, vd för Platzer

Fastig heter, varför stödjer ni

Berättar ministeriet?

– Som den största ägaren av kontorslokaler

i Göteborg är vi beroende

p-g persson

av stadens framtida välmående.

Genom att stötta Berättarministeriet vill vi bidra till att

utveckla Göteborg och dess invånare. Våra medarbetare

kommer bland annat att erbjudas möjlighet att vara aktiva

som volontärer, något som jag vet att många ser fram emot.

Hur upptäckte ni Berättar ministeriet?

– Vi besökte Berättarministeriets skrivarverkstad i

Södertälje och blev helt betagna av engagemanget och glädjen

från barnen, lärarna och volontärerna. Sedan dess har

vi med stor entusiasm följt Berättarministeriets utveckling

och vi är oerhört glada över att de öppnar en skrivarverkstad

här i Göteborg. Tillsammans kan vi ge barn och unga

möjlighet att ta del av stiftelsens kreativa metoder för att

öka intresset för att skriva och läsa.

► Ola Serneke, vd för Serneke

Group, varför stödjer ni Berättarministeriet?

– En förutsättning för att samhället

ska fortsätta utvecklas är att

ola serneke

alla barn får chans till utbildning

och utveckling, oavsett bakgrund och socioekonomisk

situation. Det skapar bättre framtidsutsikter och ett bättre

samhälle för oss alla. Genom att stötta Berättarministeriet

kan vi vara med och påverka barn och ungas framtid och

i det långa loppet hela vårt samhälle.

Hur främjar Berättarministeriet demokrati?

– När alla barn och unga ges möjlighet att lära sig

behärska det skrivna ordet skapas också förutsättningar

för delaktighet. Att behärska ett språk i såväl tal som skrift

är centralt för att kunna vara en aktiv del i samhället. För

Serneke är samhällsansvar en ledstjärna som ligger till

grund för vårt engagemang för de socioekonomiskt mest

utsatta stadsdelarna.

Platzer Fastigheter

Platzer är ett av Göteborgs största fastighetsbolag inom kommersiella

fastigheter, främst kontor. Företaget äger och utvecklar 68 fastigheter

med en total yta om cirka 800 000 m 2 .

Serneke Group

Serneke Group är ett av Sveriges tio största bolag i bygg- och

fastighetsbranschen. Företaget är verksamt inom bygg, anläggning,

projektutveckling och fastighetsförvaltning.

8 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN


göteborgs politik

”Barnen får en inkörsport till läsning”

► Özgür Tasbas (MP), ordförande

i Östra Göteborgs stadsdelsnämnd.

Vad betyder Berättarministeriet

för Göteborg?

– Ett nytt, kul, motiverande

özgür tasbas

och roligt sätt för barn att utveckla

sin fantasi. Det är också en inkörsport till läsning och ett

komplement till skolan. Helt enkelt en spännande och kreativ

miljö som tillgängliggör, inspirerar och gör läsningen

roligare.

Hur samarbetar ni med Berättarministeriet?

– Vi stöttar verksamheten tillsammans med en till

stadsdel, Angered, samt representanter från närings livet.

Jag tror att det upplägget blir allt vanligare i fram tiden –

att offentlig verksamhet och näringsliv tillsammans driver

samhällsnyttiga verksamheter. Det är fantastiskt och öppnar

upp för fler aktörer och många olika typer av konstellationer

och aktiviteter som inte hade varit möjliga på samma

sätt annars.

Vad hoppas du att barnen får ut av Berättar ministeriet?

– Jag hoppas att barnen öppnar upp sina sinnen och

sin fantasi och att den interaktiva miljön bidrar till det.

I förlängningen hoppas jag att fler barn läser, skriver och

skapar mer.

► Ali Moeeni (S), ordförande i

Angereds stadsdelsnämnd. Vad

betyder Berättarministeriet för

Göteborg?

– Vi hoppas att Berättarministeriet

ska bidra till att eleverna i vår

ali moeeni

stadsdel får ännu en väg till att utveckla sin fantasi, sin

berättarförmåga, sitt skrivande och sina svenska språkkunskaper.

Hur samarbetar ni med Berättarministeriet?

– Vi har ett avtal med Berättarministeriet där alla våra

elever i årskurs 2–5 får möjlighet att tillsammans med sina

lärare besöka skrivarverkstaden och använda Berättarministeriets

kreativa elevmaterial i klassrummet.

Vad hoppas du att barnen får ut av Berättarministeriet?

– Jag hoppas att våra elever får hjälp att utveckla

fantasin, kreativiteten, berättarförmågan och förmågan att

skriva.

Varför tycker du att man ska bli volontär?

– För att kunna bidra till våra barn och elevers fortsatta

utveckling och i och med det en bra skolgång.

Varför tycker du att man ska bli volontär?

– Det blir ett enormt givande och tagande när man ser

barnen växa och utveckla sin fantasi och sin skapandeförmåga.

Man får tillbaka hur mycket som helst! Jag planerar

själv att bli volontär.

NUMMER 2 2017 9


möt tre volontärer

Varför bli

volontär?

Berättarglädje, engagemang och totalt

uppslukade barn – som volontär på

Berättarministeriet bidrar du med din

tid, och får otroligt mycket tillbaka.

Här berättar Annsi, Ulla och Arash om

deras väg till Berättarministeriet.

”Barnen är totalt

uppslukade och

många är besvikna

när tiden är slut

för att de vill

skriva mer.”

vill du veta mer eller registrera dig som volontär?

berattarministeriet.se/for-volontarer/

annsi

► Annsi Holmström, pensionär, varför

blev du volontär på Berättarministeriet?

– Jag såg den här bilagan om Berättarministeriet och

tyckte att det verkade vara en intressant och viktig verksamhet.

Jag var nybliven pensionär och hade hela mitt

yrkesverksamma liv arbetat i förskolan, och tyckte att det

skulle vara roligt att fortsätta att ha kontakt med barn.

Vad ger det dig att vara volontär?

– Det är alltid spännande att möta en klass med glada

och förväntansfulla barn, och roligt att se engagemanget

och berättarglädjen växa fram. Barnen är totalt uppslukade

och många är besvikna när tiden är slut för att de vill

skriva, rita och berätta mer. När man sedan får se barnens

stolthet när de läser upp sina egna berättelser och får

applåder och uppmuntran av sina kompisar, då känns det

härligt att få vara där och dela den stunden.

Vad innebär det för dig att vara volontär?

– Jag har varit volontär på Berättarministeriet

i snart tre år nu och går fortfarande dit med samma glädje

och nyfikenhet som första gången. Ingen gång är den andra

lik. Det är en positiv och välkomnande miljö med många

intressanta och givande samtal när vi vuxna samlas före

och efter barnens besök.

10 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN


ulla

arash

► Ulla Löfven, varför blev du volontär

på Berättarministeriet?

– Jag hade en tid funderat på att engagera mig

ideellt antingen med barn eller gamla. När jag läste om

Berättarministeriets verksamhet kände jag att det här

skulle kunna passa mig.

Hur upplevde du ditt första besök i skrivarverkstaden?

– Mycket positivt! Det var så roligt att uppleva hur

barnens nyfikenhet och fantasi hjälpte dem att formulera en

berättelse som var deras egen. Det är dessutom viktigt att

de får träna sig i demokrati, genom att rösta om olika idéer

som dyker upp.

Berättarministeriets skrivarverkstäder finns i områden

med hög arbetslöshet. Tycker du att det finns en koppling

mellan språk och innanförskap?

– Ja, att behärska språket är viktigt för att kunna delta

i både privata och offentliga samtal. Det öppnar dörrar på

arbetsmarknaden och andra viktiga delar av samhället.

Vilka förväntningar har du på volontärskapet?

– Jag hoppas få se hur barn uppslukas av orden och att

det tänds ett ljus i deras ögon, när de hittar en berättelse

och förstår sammanhang.

► Arash Sajadi, studerar miljöteknik, varför

blev du volontär på Berättarministeriet?

– Jag bor i Husby och såg en affisch där Berättarministeriet

sökte volontärer. Jag har alltid gillat att skriva och

läsa själv och lockades av att få hjälpa barn att utveckla sitt

skrivande.

Vad ger det dig att vara volontär?

– Det är som att man går in i en fantasibubbla, en

annan värld, tillsammans med de andra vuxna och barnen.

Där tänker, skriver och agerar man helt förutsättningslöst

och kan leva ut. För mig är det otroligt givande. Det blir

som en verklighetsflykt till en fantasivärld tillsammans

med andra.

Vad innebär det för dig att vara volontär?

– Rent praktiskt att vara dedikerad och vilja vara en del

av barnens dag – finnas där, lyssna, hjälpa dem med skrivandet

och berättandet. Det innebär också att våga kliva

ut ifrån sin bekvämlighetszon. Man lär sig hur människor

fungerar tillsammans och får mycket tillbaks genom att

tillbringa tid med barn, som har bäst fantasi av alla.

NUMMER 2 2017 11


volontärskapet

Så funkar det

Att vara volontär hos Berättarministeriet

är ett enkelt men oerhört

viktigt uppdrag. Som volontär

arbetar du sida vid sida med våra

medarbetare i skrivarverkstaden där

ni tar emot skolklasser med

barn i åldrarna 8–12 år.

Det handlar om att finnas där, att lyssna på

barnen och ta deras fantasi på allvar. Du blir

en vuxen förebild och ett stöd i deras utforskande

av språket.

Minst två gånger per termin vill vi att du kan

vara volontär och du måste vara över 18 år för

att anmäla dig. Vi behöver volontärer främst

på förmiddagar tisdag–fredag samt på onsdagar

kl 15–17 och lördagar kl 12–15.

Utbildning och utveckling

Under grundutbildningen får du lära dig mer

om volontäruppdraget och Berättar ministeriet.

Du får även med dig en handledning hem och

vid varje volontärtillfälle får du stöd och coachning

av vår personal på plats i verkstaden.

Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev med

matnyttig läsning, tips och tricks. När du varit

aktiv volontär en termin erbjuds du även en

fortbildning då du kan fördjupa dig i Berättarministeriets

metoder och pedagogik.

Här finns vi

Södertälje

Vår skrivarverkstad i Södertälje ligger centralt i

Lunagallerian. Från Stockholm till Södertälje tar

du dig enklast med pendeltåg från T-centralen

(restid 43 minuter).

Husby

Vår skrivarverkstad i Husby ligger precis

bredvid biblioteket i Husby Centrum. Hit tar

du dig med tunnelbanans blå linje 11 från

T-centralen (restid 19 minuter).

Hagsätra

Vår skrivarverkstad i Hagsätra hittar du bredvid

biblioteket, drygt 2 minuters promenad från

tunnelbanan. Till Hagsätra tar du dig med

tunnelbanans gröna linje 19 söderut från

T-centralen (restid 29 minuter).

Göteborg

Skrivarverkstaden i Göteborg öppnar

11 november 2017. Du kommer att hitta oss

vid Gamlestadstorget som nås via spårvagn

4, 6, 7, 8, 9 och 11.

Så blir du volontär!

1. Läs våra etiska

riktlinjer.

2. Registrera dig.

3. Anmäl dig till grundutbildning

för volontärer

i någon av våra

skrivarverkstäder.

4. Begär ett utdrag från

polisens belastningsregister.

5. Efter genomförd

utbildning bokar vi in

dig på dina två första

pass!

Läs mer och

registrera dig på

berattarministeriet.se/

bli-volontar

12 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN


intervju med amelia adamo

”Berättarministeriet

öppnar dörrar”

Hon är en hyllad tidningsmakare och chefredaktör. Som

barn hämtade hon kraft i böckerna och historierna. Att

vara ambassadör för Berättarministeriet är därför ett

naturligt val för Amelia Adamo.

amelia adamo

► Varför stöttar du Berättarministeriet?

– Jag tror inte att Berättarmini steriet

kommer göra att vi får tusentals fler författare

i Sverige, utan det handlar om att barn tar till

sig ord, utvecklar sin fantasi och byter miljö.

Dessutom är Berättar ministeriet ett ovanligt

bra och kreativt stöd i skolarbetet och öppnar

nya dörrar till barnens framtid.

Du har grundat flera tidningar. Vad gjorde att

du, som barn, fick upp ögonen för det skrivna

ordet?

– Jag kommer från en miljö där det inte

fanns en enda bok och ingen läs stimulans,

tvärt om, det ansågs nästan bortkastat. Det

som förlöste mig var när bokbussen, ett slags

rullande bibliotek, kom till förorten där jag

bodde. Böckerna gjorde att jag kunde börja

drömma, fantisera och upptäcka världen utanför

Stövelvägen där jag växte upp.

Var det då du började skriva själv?

– Nej, jag slutade skolan i nian eftersom det

var otänkbart för min familj att jag skulle ta

studenten. Jag skulle börja jobba. Men jag tror

att om Berättarmini steriet hade funnits när

jag växte upp, hade jag hittat en miljö där jag

stimulerats till både skrivande och läsande. Då

hade jag nog hittat min väg i livet snabbare.

Vad tycker du är viktiga ingredienser för

en bra samhällsutveckling?

– Förutsättningar, möjligheter och känslan

av att det finns en plats för mig i samhället.

Alla barn måste känna att det finns en dörr

för dem att gå igenom, och att den dörren inte

bara är öppen för vissa barn. Barn måste också

kunna fantisera, tänka och konkretisera på

svenska. Det finns olika begränsningar, som

bristande språkkunskaper hos föräldrar, som

gör att barn inte utvecklas. Där kan Berättarministeriet

öppna dörrar.

NUMMER 2 2017 13


14 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN


fantasi

Den mystiska lådan

När Schwartz hör av sig igen blir barnen förvånade – de

trodde att besöket på Berättarministeriet var en endagsgör

skillnad

Vad har mystiska spår, kartor

och märkliga symboler att göra med

ett bättre skrivspråk? Svaret stavas

programmet Den mystiska lådan.

I Östbergaskolan i Stockholm har klass 3 precis fått reda

på att den mystiska, och lite buttra, redaktören Schwartz

omgående behöver deras hjälp. Skolans vaktmästare hittade

tidigt samma morgon ett brev i korridoren, adresserat

till klassen, där redaktören förklarar att någon brutit sig

in på bokförlaget. Flera hemliga lådor har stulits och nu

ber Schwartz barnen gömma en låda som bovarna inte kom

över – de är inte längre säkra på förlaget.

När läraren Marcus Jonerholm har läst upp hela brevet

utbryter klassen i ett sorl.

– Att han valde just vår klass!

– Hur vet du att det är en han? Det kan vara en hon med.

– Jag vet ett ställe vi borde gömma lådan på! Bovarna

kommer aaaaldrig hitta den.

– När får vi åka tillbaka till skrivarverkstaden?

Klassen hade först fått bekanta sig med Schwartz en

vecka tidigare när de besökte Berättarministeriets skrivarverkstad

i Hagsätra. Den kräsna redaktören hade då förklarat

att alla berättelser hen läst var urusla men att just

klassen från Östbergaskolan ryktades ha mycket fantasi.

Ville barnen hjälpa till att skriva fantasifulla berättelser?

Det ville de, och dagen resulterade i fyllda pappersark,

nervässade pennor och 30 barn som somnade tidigt samma

kväll.

NUMMER 2 2017 15


aktivitet. Istället följer 15 lektioner i Schwartz regi, där

barnen får skriva om mystiska spår, rita kartor, läsa hemliga

lappar och tyda märkliga symboler.

– Jag tror inte barnen tänkte på att de övade på att skriva

och läsa, övningarna engagerade, säger läraren Marcus.

Han fick först höra om Berättarministeriets program

när en annan lärare på skolan, som är utvecklingslärare i

svenska, rekommenderade honom att anmäla sin klass.

– Hon, och jag själv nu efter programmet, tycker att uppgifterna

är väldigt språkutvecklande. Alla barn kan vara

med på sin nivå. Nu har jag rekommenderat läraren som

har nästkommande 3:a att boka upp sin klass!

Stöttar lärare med kreativa metoder

Den mystiska lådan är ett av åtta program som lärare

i skolor anslutna till Berättarministeriet kan boka upp sin

klass på. Reza Saleh är programansvarig på Berättarministeriet.

– Barns språkkunskaper i Sverige sjunker och vi är oroliga

över vad det kommer att innebära, säger hon. Genom

att stötta lärare i de mest utsatta skolorna får fler barn de

redskap som krävs för att själva kunna forma sin framtid.

Alla program utgår från läroplanen och utvecklas tillsammans

med lärarna och utifrån det stöd de efterfrågar.

Programmen börjar med ett besök i en av skrivarverkstäderna

och fortsätter sedan i klassrummet som en del i den

dagliga undervisningen, ledd av läraren.

– Barnen tyckte det var så spännande när redaktör

Schwartz dök upp igen, säger Marcus. Det gjorde självklart

mig engagerad och jag fick själv använda min fantasi för att

komma på sätt att upprätthålla deras intresse. Materialet

är en bra grund och en bra handledning för lärare. Utifrån

det kan man brodera ut hur mycket man vill.

Reza håller med om att nyfikenhet och lust är de mest

effektiva redskapen för att utveckla fantasi, kreativitet

och förmågan att konkretisera tankar, som egentligen är

grundförutsättningar för att bli aktiv i samhället.

– Fantasins betydelse för barns lärande är ett perspektiv

som saknas i dagens utbildningsdebatt. Våra program

ska stimulera barnens inre motivation och stärka deras

tilltro till sin egen förmåga, säger hon.

16 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN


”Fantasins betydelse

för barns lärande

är ett perspektiv

som saknas i dagens

utbildningsdebatt.”

NUMMER 2 2017 17


så säger barnen

Vägen till

framtiden

En del drömmer om att bli författare,

andra blir bättre på att prata inför en

grupp – när fantasin står i fokus kan vad

som helst hända. Här berättar tre barn

från Cordobaskolan i Stockholm om sina

upplevelser på Berättarministeriet.

amaanul, åk 3

► Amaanul, vad har du lärt dig

på Berättarministeriet?

– Att prata inför kompisarna. I skolan blir det lite kaos.

Här är det lugnare.

Varför är det så?

– Det blir lite bråk och tävling i skolan.

Vad har varit roligast?

– Att man fick fantisera om vad boken skulle handla om,

att skriva den och rösta på vad den skulle handla om. Och

jag har visat boken för mamma och pappa! De tyckte att

den var bra och spännande och rolig.

Vad gillar du bäst med Berättarministeriet?

– När man får massa nya uppdrag!

”Hur kommer det sig att

du har så bra fantasi?

– För att jag är barn.

Barn har mer fantasi.”

Vilket är ditt favorituppdrag?

– Redaktör Schwartz med lådan.

18 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN


halima, åk 3 yusuf, åk 3

► Halima, vad har du gjort på bokförlaget?

– Vi har gjort böcker. Vi har gjort en bok tillsammans.

Vi har suttit i alfabetisk ordning. Redaktör Schwartz bad

oss att göra det.

Vad tyckte du var roligast på bokförlaget?

– Jag tyckte att sitta i alfabetisk ordning och göra ett

slut av en berättelse.

Hur känns det att vara författare?

– Det känns skönt och roligt.

Ska du fortsätta skriva många fler böcker?

– Ja.

► Yusuf, vad är det bästa med Berättarministeriet?

– Att man får skriva egna böcker, får sitta i alfabetisk

ordning och den hemliga dörren! Och jag hoppas att jag får

veta om Schwartz är tjej eller kille.

Vad har du lärt dig?

– Nya böcker och nya ord!

Din senaste bok handlade om kärlek, och var väldigt

fantasi full. Hur kommer det sig att du har så bra fantasi?

– För att jag är barn. Barn har mer fantasi.

Hur känns det att vara författare?

– Jättekul och spännande.

Kommer du fortsätta skriva framöver?

– Ja, jag ska skriva en bok om äventyr och så.

Har du någon speciell äventyrsidé?

– Ja, Afrika.

Vad kommer hända i Afrika?

– De kommer kolla på djur och åka bil.

NUMMER 2 2017 19


häng med på en

episk tidsresa

4 november

Dåvarande EU- och demokratiminister

Birgitta Ohlsson

tar emot Berättarministeriet

och klass 6B från Hovsjöskolan

som meddelar att den första

skrivarverkstaden kommer att

öppnas i Södertälje och ämnar

stå i demokratins tjänst.

Januari

Christer Fuglesang inspekterar

och godkänner Alien Supermarket.

23 mars

Berättarministeriet öppnar en skrivarverkstad

i Husby, Stockholm, i närvaro av

dåvarande skolborgarråd Lotta Edholm

och kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt.

Februari

Bokslukarna blir

ett skolprogram i

samarbete med

Stockholms och

Södertäljes stadsbibliotek.

2011

Januari

Berättarministeriet

vinner SKL:s Psynkpris

för samhällsansvar.

2012 2013

2014

11 november

Berättarministeriet slår

upp portarna i Södertälje.

21 november

Första kullen i författarskolan

BM-debutant publiceras!

November

Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt

besöker skrivarverkstaden i Husby.

20 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN


27 april 2015

Kronprinsessan Victoria inviger

skrivarverkstaden i Hagsätra.

24 maj

Läs upp-appen lanseras, en prisbelönt app som

på ett lekfullt sätt inspirerar barn till läsning.

Maj

Berättarministeriet belönas

med SKL:s pris som årets

samhällsentreprenör.

September

Kultur- och demokratiminister

Alice Bah Kuhnke besöker

skrivarverkstaden i Södertälje.

2016

Maj

Statsminister Stefan

Löfven blir volontär.

Framåt!

Följ vår resa på

berattarministeriet.se

2018

2015

2017

December

Över 20 000 barn har nu

besökt skrivarverkstäderna.

1 september

Programmet Tidningsskaparna

startar – ett samarbete med

Moderna museet.

11 november

Berättarministeriet öppnar

i Göteborg hösten 2017.

NUMMER 2 2017 21


intervju med elof hansjons, kommunalråd i södertälje

och olle burell, skolborgarråd stockholms stad

Politiskt stöd till

Berättarministeriet

► Elof Hansjons, vilken nytta

gör Berättar ministeriet?

– För Södertäljes barn är det

otroligt viktigt med språkutveckling.

Berättarministeriet främjar läslust

och skrivande på ett lustfyllt sätt,

elof hansjons

vilket stärker och utvecklar barnens

språk och ger dem verktyg och redskap inför både skolan

och livet.

Varför samarbetar ni med Berättarministeriet?

– Därför att Berättarministeriets skolprogram tar sin

utgångspunkt i styrdokumenten för skolan och blir ett stöd

i undervisningen, vilket ger fler elever möjlighet att nå

kunskapsmålen. Vi samarbetar genom en styrgrupp med representanter

från Berättar ministeriet och flera kommunala

förvaltningar, som träffas regelbundet för att utvärdera

och planera för verksamheten i Södertälje. Två personer är

anställda av Berättarministeriet för att driva skrivarverkstaden

och det är kommunen som finansierar lokalerna.

Varför stärka språket i områden med hög arbetslöshet?

– Genom att stärka språket i utanförskapsområden kan

fler elever nå målen i grundskolan och därmed bli behöriga

för gymnasiet i större utsträckning. Detta i sin tur leder till

att fler ungdomar ges möjlighet till fortsatta studier och arbete.

Det handlar om att ge alla barn och ungdomar oavsett

bakgrund goda förutsättningar för framtiden.

► Olle Burell, vilken nytta

gör Berättarministeriet?

– Berättarministeriet stärker

skolans förmåga att ge en likvärdig

utbildning av hög kvalitet för

alla elever i Stockholm. I dag är det

olle burell

alldeles för stora skillnader i skolresultaten

mellan olika delar i vår stad. Vi vill att alla skolor

ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrund och att

föräldrars utbildningsnivå inte ska påverka chanserna att

uppnå goda resultat.

Varför samarbetar ni med Berättarministeriet?

– I Stockholms stad ska alla elever behandlas jämlikt

och kunna lita på att de får det stöd de behöver för att

lyckas väl. Skrivarverkstäderna i Husby och Hagsätra

bidrar till en mer likvärdig skola och inspirerar andra. Stadens

samarbete med Berättarmini steriet är av strategisk

betydelse och vi fortsätter därför att stödja verksamheten

ekonomiskt.

Varför stärka språket i områden med hög arbetslöshet?

– Svenska språket är nyckeln till lyckade studier och en

framtida etablering på arbetsmarknaden. Kunskap är makt

och utbildning har alltid varit bote medlet mot fattigdom.

22 BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN


till sist

tack

till alla fantastiska

volontärer och partner som

gör Berättarministeriets

verksamhet möjlig.

Huvudpartner

Bonniers Familjestiftelse

Catarina och Sven Hagströmer

Familjen Robert Weils Stiftelse

Göteborgs Stad

Josefsson Foundation

Kent Löwenberg

MGA Holding AB

Platzer Fastigheter Holding AB

RoosGruppen AB

Serneke Group AB

Stenastiftelsen

Stockholms stad

Södertälje kommun

Pro bono-partner

Bonnierförlagen

Kanter Advokatbyrå

King

Koncept Stockholm

Kreab

Ramböll management consulting

Sandå måleri

SWE

Viva Media Group

Projektpartner

Allmänna Arvsfonden

PostkodLotteriets Kulturstiftelse

Programpartner

Astrid Lindgren Memorial Award

Hallwylska museet

Moderna museet

Stockholms stadsbibliotek

& Kulturskolan

Södertälje bibliotek & Kulturskolan

ansvarig utgivare

Dilsa Demirbag-Sten

redaktör och skribent

Nathalie Borgman/Åkesson & Curry

form

Jonny Lesch/Åkesson & Curry

produktion

Berättarministeriet i samarbete

med Åkesson & Curry

foto

Catharina Fyrberg, Karl Gabor, Kate Gabor,

Zebastian Hall, Julius Tuve n vall, Marie

Ullnert, Serneke.

kontakt

Stockholm

info@berattarministeriet.se

Tfn: 08-30 30 85

Göteborg

info.goteborg@berattarministeriet.se

Tfn: 0736-82 31 20

tryck

DN/Stibo

NUMMER 2 2017 23


Södertälje • Stockholm Hagsätra • Stockholm Husby • Göteborg

Bli volontär i dag!

Tillsammans gör vi det möjligt.

www.berattarministeriet.se/bli-volontar

BERÄTTARMINISTERIETS MAGASIN

Similar magazines