BHRO Magasin #1 2016

bhro20170728

BHRO Magasin #1 2016

Dubbat eller odubbat, sid 6

Jämställdhet vid bilköp, sid 12

Så påverkar Trump, sid 16

Om olyckan är framme, sid 22

ETT MAGASIN FÖR DIG SOM JOBBAR INOM BILHANDELN #1 DECEMBER 2016

Volvo

XC90 T8

Vi testar bilen. Sid 8

Tvätta bilen med

miljön i fokus,

sid 10

Körglädje

i Europa,

sid 4

BHRO 1


Välkommen till BHRO Magasin!

Bilhandlarnas Riksorganisation

BHRO – är bilhandlarnas rikstäckande

organisation. BHRO är

en oberoende organisation som

fungerar som ett hjälpande organ

för alla Sveriges bilhandlare.

BHRO står för ett sakkunnigt och

professionellt arbetssätt och representerar

den seriösa bilbranschen.

Till oss kan man vända sig med

frågor och för att få rådgivning.

Hos oss får du support och stöd i

alla olika ämnesområden som rör

din verksamhet. Vi har många års

erfarenhet från fordonsbranschen

och långtgående expertis inom

verkstad, försäljning och förädling.

Vårt mål är att standardisera

arbetet och skapa förståelse för

vikten av förberedelse, kvalité

och kundhantering. Detta gör vi

genom att arbeta med rådgivning,

säljutbildningar och goda samarbetspartners

som leder till fler

lojala kunder.

Som medlem i Bilhandlarnas

Riksorganisation får du – bland

annat – ta del av en gratis medlemsutbildning

i två delar. Den

första delen handlar om att standardisera

arbetet i bilförsäljningsbranschen

och att öka förståelsen

för vikten av olika steg i försäljningen.

Den andra delen är en

fullspäckad säljutbildning. Vi

erbjuder även påbyggnadsutbildningar

i försäljning. Du som blir

medlem i Bilhandlarnas Riksorganisation

får dessutom fem timmar

gratis juridisk hjälp under varje

medlemsår. Vi kommer att erbjuda

och bjuda in till en mängd unika

event och seminarier inom olika

kunskapsområden, så som försäljningsjuridik

och nyhetsspaningar.

Våra event och seminarier blir

också ett ypperligt tillfälle för dig

som bilhandlare att träffa andra

medlemmar och företag inom

bilbranschen.

Medlemmar får ta del av många

förmånliga tjänster som till exempel:

• Medlemsutbildning

• Hjälp och rådgivning

• Juridisk rådgivning

• Säljutbildning

• Certifikat/Diplom

• Samarbetspartner

• Medlemstidning

• Seminarier

• Event

I BHRO Magasin kan du ta del av

intressanta reportage, intervjuer

och självklart får du heltäckande

nyhetsrapporteringar från bilbranschen.

Du hittar användbar

information om BHRO, vårt sätt

att arbeta och våra tjänster. Vårt

magasin är helt gratis och ges ut

med tio nummer varje år. Hör av

dig om du vill annonsera i vårt

magasin.

God läsning!

är ett magasin för bilbranschen som distribueras med tio nummer per år. Upplaga: 5 000 ex. Tryck: Printall.

Producerad av

Askims Industriväg 1a, 436 34 Askim, tel: 031-748 07 10, e-post: info@media-konsult.com, www.media-konsult.com.

Ansvarig utgivare: Mikael Robertsson Redaktör: Victoria E. Kiss Grafisk formgivare: Susanne Dehmer Annonsförsäljning: Stefan Johansson, tel: 0700-48 15 26,

e-post: stefan@bhro.se Ettabilden: Volvo

2 BHRO


Begagnade

originalbildelar.

Till verkstadsägare som vill jobba MiljöSmart:

Använd begagnade originalbildelar och

erbjud dina kunder en reparationslösning

till lägre kostnad.

Vi kallar det för en Värdeanpassad reparation.

BILHANDLARPAKETET

Winassist Fordonsadministration

Inköp l Försäljning l Orderbekräftelse med leveransvillkor

Kvitto/Faktura l Försäljningsstatistik l Bokföring/momshantering

Branschkunnig support

Kan integreras med verkstadsprogram.

Läs mer på vår hemsida: www.winassist.se


Vad du ska tänka på innan

4 BHRO

Planerar du redan sommarens semesterresa?

Det har blivit allt mer populärt att

byta ut flygresan till fjärran mot en bilsemester

i Europa. Den som gjort det förr

känner till tjusningen. När du semestrar

med bilen får du möjlighet att uppleva

saker längs hela färden. Men vad bör du

tänka på innan avresan? Och vad behöver

du ta med dig i bilen när du kör utanför

Sverige?

Givetvis finns det en del saker man måste

tänka på för att på ett smidigt och säkert

sätt ta sig genom Europa med bil. Det

första du måste överväga är om din bil

kan genomföra en längre resa. Sedan bör

du se till att göra en grundlig verkstadsgenomgång

av din bil, serva den och byta ut

slitdelarna i förtid. Kolla dessutom att ditt

reservdäck är välpumpat. Glöm inte heller

att ta med dig ditt pass, ditt körkort och

registreringsbevis. Se över vad som ingår

i din bilförsäkring. I många länder ska det

finnas en första hjälpen-låda och reflexväst

i bilen.

Om du exempelvis vill åka till Grekland,

Bulgarien, Turkiet eller Polen, måste du

se till att ha en brandsläckare i bilen. Och

i länder som Spanien och Kroatien ska

till exempel två varningstrianglar finnas i

bilen.

Dyrt att prata och köra

För länder inom den Europeiska unionen

finns det en hel del generella regler och

föreskrifter. Till exempel måste man i

samtliga EU-länder, för alla olika typer av

fordon, använda säkerhetsbälte. I flertalet

länder i Europa förekommer motorvägsavgifter,

se till att kolla upp dessa.

När det kommer till att prata i mobiltelefon

samtidigt som man kör, är faktiskt

Sverige det enda landet i Europa där detta

fortfarande är tillåtet. I de flesta Europeiska

länder får du endast prata via handsfree

medan du kör. Skulle du råka svara när

luren ringer och du kör, kan det bli saftiga

böter, speciellt om du är i Portugal.

Här får du betala cirka 5500 kronor om

du bryter mot lagen. I flera andra Europeiska

länder får du inte ens sitta i förarsätet

och prata i din mobil, även om du stannat

bilen.

Det finns många fördelar med en bilsemester,

en av dessa är att man nu för tiden

– med ländernas öppna gränser – ganska

enkelt kan ta med sig sin hund eller katt


du rullar genom Europa

på utlandsresan. Dock behöver man se till

att djuret är id-märkt, har giltig vaccination

mot rabies och har ett EU-pass för

sällskapsdjur. Ska du resa med hund till

Finland, Malta, Storbritannien eller Irland

måste du även avmaska din hund mot

dvärgbandmask. Mer information går att

läsa på respektive lands svenska motsvarighet

till Jordbruksverket.

Koll på däcken vintertid

För dig som ska ge dig ut med bilen på en

längre resa redan nu under vintern kan det

vara värt att se över vinterregler för olika

länder. Har du dubbdäck på bilen och ska

köra från Sverige söderut genom Europa

är det klokt att du byter dessa illa kvickt.

Dubbdäck är nämligen helt förbjudna i

Tyskland och Polen och ska du söderut,

måste du köra en sträcka genom något

av dessa länder. Skulle du bli tagen på

bar gärning med dubbdäcken på i Tyskland

eller Polen blir det böter, även om

du hänvisar till att du ska till ett land där

dubbdäck är tillåtna. Är resmålet Norge

och centrala Oslo och Bergen gäller det att

se upp, för här tas en avgift ut om du vill

köra dubbat.

Även reglerna för däckens mönsterdjup

skiljer sig mer under vintertid. När du bilar

genom ett Europa med sommarväglag

gäller generellt 1,6 mm mönsterdjup. För

vinterväglaget är det dock stora skillnader.

I Italien kan du köra med 1,6 mm såväl på

sommaren som under vintern. Precis som

i Sverige gäller tre mm mönsterdjup i Finland,

Norge och Polen. I Tyskland handlar

det om fyra mm och i Österrike varierar

det mellan 4-5 mm mönsterdjup beroende

på däcktypen.

Se upp med tutan

Sist men inte minst, kör du runt i Wien då

ska du inte för allt i världen trycka ner tutan

för att visa ditt missnöje mot de andra

bilisterna, detta är strängt förbjudet. Och

för en lyckad bilsemester, tänk på att inte

ha för bråttom. Att köra på motorvägar

tröttar ut, ta de mindre vägarna istället, de

är fyllda med små oförglömliga smultronställen.

Text: Victoria E. Kiss Foto: Pixabay

BHRO 5


Att köra dubbat

eller odubbat;

det är frågan

6 BHRO

Det finns två kategorier av vinterdäck,

dubbade däck eller odubbade friktionsdäck.

Men vad är bäst, att köra dubbat

eller odubbat? Om detta tvistar de lärda

och frågan är definitivt inte avgjord.

Dock finns det finns goda skäl till att flera

av Sveriges största städer i stadskärnorna

har utökat sitt förbud mot dubbdäckskörning.

Från den 1 december fram till den 31:a

januari ska alla fordon i Sverige ha vinterdäck.

Man får använda dubbdäck från den

1 oktober till 15 april eller när som helst,

om det befaras bli vinterväglag. Detta

råder när snö, is, frost eller snömodd finns

på någon del av vägen och det är faktiskt

polisen som avgör om det råder vinterväglag.

Efter undersökningar som däckbranschen

gjort på uppdrag av Trafikverket,

uppskattade man under 2015 att användningen

av dubbade vinterdäck i Sverige

uppgick till 65 %.

RUGGAR UPP

På isigt vägunderlag ger dubbdäck generellt

bättre styrningsförmåga och kortare

bromssträcka än dubbfria däck. Dubbade

däck kan även ha en positiv effekt på snö

genom att dubbarna ruggar upp packad

snö och på så sätt gör att väglaget håller sig

opolerat. Det opolerade väglaget ger bättre

grepp även för efterföljande fordon. Om

man däremot befinner sig i ett vinterlandskap

med hög terräng kan det faktiskt vara

bättre att använda snökedjor istället för

dubbdäck. Snökedjor är lätta att montera

då de inte kräver någon domkraft och är i

lägre hastigheter mer effektiva än dubbdäck.

GER SÄMRE VÄGAR

Under vinterhalvåret är dubbdäcksfrågan

ständigt en återkommande debatt och

en bit in på 2000-talet började man på

allvar diskutera miljöproblematiken med

dubbdäcken. Det vägslitage som dubbdäcken

orsakar resulterar i att partiklar

som frigörs från både vägbana och dubbar

sprids i luften. Dessa partiklar kan vara

farliga att andas in. De vägar som dagligen

har omfattande trafik drabbas också av

spårbildning från dubbarnas slitage och

ger på så sätt sämre vägar året runt, vilket

sägs vara en av anledningarna till att dubbdäck

är förbjudna i många länder. Även

bullernivåerna påverkas negativt med

dubbdäckskörning.

UTÖKAT DUBBDÄCKSFÖRBUD

Sedan 2010 finns lokalt dubbdäcksförbud

på flera gator i Stockholm och Uppsala

och sedan 2011 på två gator i Göteborg. I

Stockholm har förbudet mot att köra med

dubbdäck under 2016 utökats och i skrivande

stund gäller dubbdäcksförbudet Fleminggatan,

Kungsgatan och Hornsgatan,

vilket täcker stora delar av innerstaden. I

Göteborg är det inte tillåtet att köra med

dubbdäck på Odinsgatan och Friggagatan.

I Uppsala råder förbud mot dubbdäck på

Kungsgatan och Vaksalagatan. Att bryta

mot dubbdäcksförbudet innebär att man

bryter mot en trafikföreskrift och kan

resultera i böter.

DETALJHANDELN PÅVERKAS

I samtliga städer där däckdubbsförbud

råder, har man kunnat påvisa positiva

effekter för människor och miljö. Men

något som inte har fått positiva effekter av

förbudet är handeln. Butiker på de berörda

gatorna i städerna sägs ha tappat både

kunder och leverantörer under vinterhalvåren.

Text: Victoria E. Kiss Foto: Pixabay


STATE OF THE ART

SPARE PARTS

ProMeister Reservdelar

ProMeister är ett prisvärt reservdelssortiment framtaget

för den nordiska marknaden. Produkterna motsvarar

originaldelskvalitet och kommer med en unik 5-års

garanti. Sortimentet omfattar över 5000 reservdels-,

och förbrukningsartiklar anpassade för proffessionella

bilverkstäder.

Samtliga produkter i sortimentet har genomgått tuffa

tester för att säkerställa att de uppfyller de höga krav

som ställs av marknaden. Det gör att vi kan erbjuda

en komplett 5-års garanti, vilket gör sortimentet unikt

på marknaden för reservdelar.

Dessutom tillverkas produkterna i stora volymer, vilket

resulterar i lägre produktionskostnader som gör att vi

kan erbjuda riktigt konkurrenskraftiga priser.

Läs mer: promeister.com

Över 2000

nöjda verkstäder

använder ProMeister

Återförsäljare:

BHRO 7


8 BHRO


Volvos nya värsting

– en lyxig miljövän

Världens renaste och kraftfullaste SUV.

Volvos XC90 T8 är just det och med luxuösa

detaljer som, bland mycket annat, en

växelspaksknopp i kristall från Orrefors,

blir detta en miljövän med extra guldkant.

Med XC90 T8 Twin Engine trumfade

Volvo samtliga förväntningar vad gäller

det svårlösta problemet med att ta fram en

elbil som har låga utsläpp och låg bränsleförbrukning

samtidigt som effekten ska

finnas där. XC90 T8 är en kraftfull och

rymlig SUV med hela sju sitsar. Effektiviteten

och det utökade miljötänket sätter

XC90 T8 på en självklar plats på kartan

över hybrider i världsklass.

Sann körglädje

I nuläget finns det ingen annan SUV-elbil

på marknaden med 407 hästkrafter som

kan prestera en räckvidd på cirka 43 kilometer

och accelerera från 0 – 100 kilometer

per timme på 5,6 sekunder, enligt Volvo

själva. Koldioxidutsläppet ligger på knappa

49 gram per kilometer och bensinförbrukningen

för varje körda 100 kilometer ligger

på 2,1 liter. Bensinmotorn består av fyra

cylindrar och har kompressor, turbo och

en elmotor på 65kW och 240 Nm.

Olika körlägen för olika behov

Med hjälp av rullhjulet på mittkonsolen

eller pekskärmen på instrumentbrädan

kan föraren välja mellan bilens olika körlägen.

Hybridläget är bilens standardkörläge

som ska passa all daglig körning. I detta

fiffiga läge avväger bilen själv automatiskt

mellan bensin- och elmotor för att ge den

optimala bränsleförbrukningen. Utöver

hybridläget har XC90 T8 fyra andra körlägen.

När man slår om till det så kalllade

”power”-läget levererar bensin- och

elmotor tillsammans sin maxprestanda

hela tiden och den utlovade accelerationen

från 0 – 100 kilometer i timmen på lite

över fem sekunder blir en realitet vars sug

känns ordentligt i förarsätet.

Stadstrafik och manuell fyrhjulsdrift

I stadstrafik och vid de tillfällen man

tvingas till krypkörning erbjuds ”Pure

Electric”-läget. När detta läge är på är högspänningsbatteriet

– när det är fulladdat –

bilens enda energikälla. Läget där du konstant

har på fyrhjulsdriften kallas AWD. I

XC90 T8 kan du vid behov också manuellt

välja att använda fyrhjulsdriften. På så sätt

kan du alltså – om du väljer att stänga av

fyrhjulsdriften – spara energin till ett senare

tillfälle. Slutligen finns sparläget som

kan användas vid tillfällen när batteriet är

laddat men du vill spara energin till senare

användning med ren eldrift. Via sparläget

fryses då den aktuella batterinivån. Skulle

batterinivån vara låg kan du faktiskt också

använda förbränningsmotorn för att ladda

batteriet till en vald nivå så att du senare

kan köra med ren eldrift.

Snabbt populär

Köparen av en XC90 T8 ges en miljöbilspremie

på 20 000 kronor och förskonas

från fordonsskatt under fem år. Men

givetvis kommer bilens alla fördelar med

ett pris och det startar på närmare cirka

800 000 kronor. 2016 års modell fanns i

88 000 exemplar och sålde slut i raketfart.

Framöver förväntar Volvo att de ska sälja

ungefär 3 000 XC90 per år.

Text: Victoria E. Kiss Foto: Volvo

SPECIFIKATIONER FÖR VOLVO XC90 T8 LADDHYBRID

Grundpris: 801 000 kronor.

Bränsleförbrukning: 0,21 liter/mil.

CO2-utsläpp: 49 g/km.

Bensinmotor: Fyrcylindrig 2,0-liters bensinturbo med kompressor.

Effekt: 320 hästkrafter vid 5 700 varv/min.

Vridmoment: 400 Nm vid 2 200 varv/min.

Elmotor: 87 hk och 240 NM.

Kraftöverföring: Automatlåda, fyrhjulsdrift.

Toppfart: 230 km/h.

Längd/bredd/höjd i meter: 4,95/1,96/1,74.

Acceleration: 0 – 100 km/t på 5,6 sekunder.

Tjänstevikt: 2 343 kg.

Trafikskatt: De första fem åren är helt gratis, därefter är skatten 360 kronor/år.

BHRO 9


Fultvättarna

står naturen dyrt

Vi bromsar och gasar samtidigt.

Utan mellanled gör vi det billigare och

mer effektivt för landets bilverkstäder.

Vi levererar

Bromskomponenter

Hjullager

Drivknutar

Vi bromsar priserna

www.ubdirekt.se


Att fultvätta innebär att man tvättar sitt

fordon på gatan eller på garageuppfarten

och därmed låter orenat smutsvatten rinna

rakt ut i närmsta vattendrag, sjö eller

hav. De flesta av oss vet att detta inte är

bra för varken miljön eller oss människor.

Om det finns miljövänligare alternativ ska

vi så långt det går undvika att skada miljö

och natur. Detta står skrivet i miljöbalkens

hänsynsregler som även omfattar privatpersoner.

Enligt dessa hänsynsregler är vi

alla skyldiga att göra det som krävs och är

möjligt för att undvika skador på miljö och

människors hälsa. När det kommer till att

tvätta våra bilar på gator eller uppfarter är

det ett onödigt och kostsamt hot mot vår

miljö.

Farliga ämnen läcker ut i naturen

Totalt sker över 30 miljoner biltvättar i

Sverige årligen och ungefär 20 miljoner

av dessa sker direkt på gatorna där vi bor.

I samband med en gatutvätt riskerar olja,

tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen

läcka ut i naturen. I dagsläget finns inga

lagar som specifikt förbjuder dig som privatperson

att tvätta din bil hemma, dock

förekommer en mängd lokala föreskrifter

och somliga kommuner – bland annat

Jönköpings kommun – tar även ut böter

om de kan styrka att du fultvättat din bil på

gatan eller uppfarten. Enligt Naturvårdsverkets

hemsida är det inte möjligt för en

kommun att – med utgångspunkt i miljöbalken

– utfärda ett generellt förbud mot

att privatpersoner tvättar sin bil på gatan.

Istället bör man med hjälp av information

motivera bilägare till att välja ett mindre

miljöskadligt alternativ. Vill du tvätta din

bil bör du istället åka till en tvättanläggning

för att tvätta den i en automatiserad

biltvätt eller i en gör-det-själv-hall. Idag

finns även flera företag som tvättar din bil

för hand. Samtliga biltvättanläggningar

har specifika filter som renar och tar hand

om det smutsiga tvättvattnet som rinner

av bilen.

Fultvätten kostar oss fyra miljarder

Sedan 2014 har den kommungemensamma

organisationen Mitt Vatten anordnat

Stora biltvättarhelgen för att uppmärksamma

och inspirera allmänheten till att bidra

med en stor miljöinsats genom att tvätta

bilen i en biltvätt. Enligt Mitt vatten kostar

varje fultvätt naturen 200 kronor. I siffror

blir detta en kostnad på fyra miljarder

kronor som en ren konsekvens av över

fem ton tungmetaller, 2000 ton olja och

5000 ton avfettningsmedel, bilschampo

och bilvax som rinner ut i naturen på

grund av fultvättarna. Flera kommuner

uppmanar de som – trots allt – bestämt sig

för att tvätta bilen hemma att göra det på

underlag som gräs eller grus och använda

miljöanpassade biltvättmedel som Svanen

eller Bra miljöval.

Välj biltvätt för hand

Det är dock bra att veta att man nu för

tiden ganska billigt kan lämna sin smutsiga

bil till en hand-biltvätt. Runt om i landet

finns en mängd professionella företag som

enligt samtliga miljöföreskrifter tvättar din

bil. De erbjuder dessutom ofta invändig

tvätt, något som de automatiserade biltvättanläggningarna

inte gör. Så även om du

betalar några kronor mer än om du står

hemma och gatutvättar din bil får du en

skinande ren bil på både utsida och insida

och – framför allt – du besparar miljön

dina onödiga kostnader.

Text: Victoria E. Kiss

Ge bort

tidningar i

julklapp!

www.prenumereranu.se/jul

Tidningar från

Nordens största motorförlag


Stora skillnader i hur vi köper bil

Så skiljer sig kvinnor och män åt

12 BHRO

Undersökningar från USA, Storbritannien

och Sydafrika visar på samma sak. Kvinnor

och män köper bil på olika sätt.

Själva ordet generalisering betyder inom

vetenskapen att en teori eller en modell

utökas till att gälla under bredare villkor.

Man gör helt enkelt ett generellt antagande.

Och precis det tänker vi utsätta er för

nu. Vi buntar ihop alla människor i två

grupper: kvinnor och män.

Med det sagt har tre separata studier i

USA, Storbritannien och Sydafrika visat

att kvinnor och män köper bil med olika

motiv. Och om du tror att kvinnorna står

för förnuftet så har du gissat alldeles rätt.

Konsumentorganet The Fiscal Times har

gått igenom flera amerikanska undersökningar

och kommit till ett antal intressanta

slutsatser. Först och främst speglar männens

val av bil deras image och önskan att

visa upp sina framgångar – en förlängning

av personligheten, alltså – medan kvinnor

letar efter någonting som kan ta dem från

A till B. Så män, på andra sidan Atlanten,

väljer pickuper medan kvinnor köper

asiatiska suvar.

Men kvinnor tar också mer tid på sig att

göra efterforskningar om olika bilars olika

egenskaper, medan män vet redan vilket

märke de vill ha utan att bry sig så mycket

om vad deras nyförvärv egentligen klarar

av.

Brittiska Carbuyer bekräftar amerikanernas

teser. Kvinnor tar större hänsyn

till alla aspekter av bilägandet och gör

en noggrannare analys som innefattar

bränslekostnader, försäkringar och service.

Män är däremot mer benägna att låta sig

påverkas av färg och, i ännu högre grad, av

bilmärkets renommé. Män identifierar sig

med varumärket medan kvinnor bryr sig

om benutrymmet.

Skillnader finns också i självförtroendet

i bilhallen. Kvinnor känner sig inte lika

bekväma i förhandlingen med bilförsäljaren

och män har fortfarande större chans

att göra en bättre affär.

Även sydafrikanska IOL rapporterar att

män ser till märke, skönhet och motorstyrka

medan kvinnor väljer bil efter ekonomi

och säkerhet. En femtedel av männen

tycker att bilmärket är den allra viktigaste

faktorn som bestämmer köpet. Män låter

sig också i högre grad påverkas av reklam

och använder oftare ordet ”drömbil”.

Allt det här har den amerikanska konsumentorganisationen

Nolo identifierat

och ger också bilhandlarna en känga för

att behandla kvinnor sämre än män. Enligt

dem är det vanligare att kvinnor drabbas

av saltade offerter och syrligt bemötande

av bilförsäljare.

Därför har de satt samman en lista på

råd till kvinnor i bilköpartagen. Man bör

bestämma sig för vad är ute efter, läsa på

om modellen man är intresserad av och,

om det är fråga om ett nybilsköp, i förväg

bestämma sig för vilka tillval man vill

betala för. Låt försäljaren veta att du menar

allvar.

Så där har vi det. Kvinnor köper bil med

hjärnan, män väljer med hjärtat.

Text: Bytbil.com Foto: Volvo Cars


EN MILJON I MÅNADEN

Så många bilsugna besök har Bytbil.com och

vi förmedlar 25 000 leads till bilhandeln.

Varje månad!

Vi ger dig även tjänsterna du behöver:

• Ditt billager på din hemsida och på Facebook

• Prisskyltar och storskärmsvisning till bilhallen

• Tillgång till vägtrafikregistret

Hur kan vi hjälpa dig att öka försäljningen?

Ring oss på 08 – 732 28 00 eller maila till

sales@bytbil.com så berättar vi mer.

Vi hörs!


Bli medlem idag!

Bilhandlarnas Riksorganisation fungerar som

ett hjälpande organ åt Sveriges bilhandlare,

små som stora.

Vårt mål är att standardisera arbetet och

förstå vikten i förberedelse, kvalitet och kundhantering,

detta kombinerat med rådgivning,

säljutbildning och goda samarbetspartners ska

leda till fler lojala kunder!

Några av våra tjänster som ingår:

• Råd och frågor

• Medlemsutbildning

• Certifikat/diplom

• Juridisk rådgivning

• Säljutbildning

• Samarbetspartner

• Medlemstidning

• Hemsida

• Seminarier

• Event

KAMPANJ!

7990:- inkl moms

(ordinarie pris 11990kr varav 5000kr, startavgift och 6990kr årsavgift)

Kampanjpris giltigt tom 20170131

14 BHRO

info@bhro.se • www.bhro.se • +46 (0)768-410 410


En bilhandlare i farten

Är du bilhandlare? Vill du och ditt företag

eller firma synas i Bilhandlarnas Riksorganisations

magasin? Inför kommande

nummer av vårt magasin BHRO kommer

vi göra en serie där vi följer bilhandlare,

stora som små, från hela Sverige.

Förra årets bilförsäljning toppade allt.

Enligt Svensk Bilhandel var 2015 det bästa

året någonsin för bilförsäljningen i Sverige.

Det gamla rekordet med 343 963 bilar

sålda år 1988 slogs och över 345 000 bilar

såldes runt om i vårt avlånga land under

förra året. Även i år har siffrorna fortsatt

peka uppåt och 2016 ser också ut att bli ett

riktigt bra år. Till och med oktober i år har

privatpersoner köpt över 138 000 nytillverkade

bilar och ungefär 405 000 begagnade

bilar mellan ett till tio år gamla. Enligt

analysföretaget Vroom betyder detta att

cirka 540 000 bilaffärer har gjorts hittills

under 2016 och det har vi er bilhandlare

att tacka för!

Bilmarknaden i Sverige är stor men det

är sällan vi får djupdyka i bilhandlarnas

vardag, det vill vi ändra på.

Lång erfarenhet eller ny i branschen

Vill du som bilhandlare förmedla en historia

eller ett bra budskap? Kanske vill du

berätta för oss hur du ser på bilmarknaden

idag? Du kanske precis har startat ditt företag,

eller varit med under många många år.

Oavsett så vill vi framhäva just dig!

Hur arbetar du?

Din vardag som bilhandlare och ditt

arbetssätt intresserar oss. Vi berättar gärna

din historia. Hur började det hela? Varför

blev just du bilhandlare? Hur föddes din

passion för bilar? Hur ser ditt företag

ut? Hur många anställda är ni? Vad är

utmaningarna? Finns ni på flera platser i

Sverige?

Inspirera

Vi vill att din historia ska få inspirera

andra bilhandlare och läsare. Hur lockar

ni kunder? Vad för bilar säljer ni? Vilken

är din favoritbil? Hur ser en lyckad affär

ut? Detta är sådant vi kommer vilja veta.

Vi vill även pejla din framtid och skriva en

faktaruta om vem just du är. Kanske har

du ett fiffigt ordspråk eller motto du lever

efter? Kanske har du några specifika trix

och tips som du vill berätta om för andra?

Så är du bilhandlare; dela med dig av din

historia till oss och låt oss skriva om dig och

ditt företag eller firma. Gå in på vår hemsida

för mer information: www.bhro.se, eller

skriv ett mail till oss direkt på: info@bhro.se.

Text: Victoria E. Kiss Foto:Pixabay

BHRO 15


Donald Trumps inve

Valet av ny president kan påverka hur bilismens karta utvecklas

16 BHRO

Den nuvarande presidenten Barack Obamas

administration har haft stor inverkan

på bilindustrins utveckling. Vad kommer

valet av Donald Trump att betyda?

Världsekonomin snubblade till ordentligt

när de så kallade sub prime-lånen, som gav

stora ränteinkomster från osäkra gäldenärer,

plötsligt inte längre var värda någonting

på hösten 2007. De stora amerikanska

bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie

Mac stod på näsan, luften gick ur världens

börser och pengaflödet banker emellan

stannade av.

Vanliga människor hade inte längre

några likvida medel att köpa bilar för, och

om de ändå hade pengar i plånboken höll

de hårt i dem. Stater fick injicera likvida

medel i blödande finansinstitut för att de

inte skulle falla ihop och dö.

En redan försvagad bilindustri körde

rakt ner i diket och ett av den nyvalde

presidenten Barack Obamas första uppdrag

blev att hålla The Big Three, alltså

General Motors, Ford och Chrysler, under

armarna. Som en oväntad omständighet

fick administrationen se sig som storägare

i den amerikanska industrin, någonting de

inte alls hade lust med.

I dag ser läget mycket annorlunda ut. De

stora bolagen är omstrukturerade – både

General Motors och Chrysler sattes under

konkursförvaltning medan Ford klarade

sig bättre – och de amerikanska bilfabrikerna

går på högvarv.

Men – och här kommer poängen med

de vallöften som bubblat ut från Donald

Trumps populistiska plattform – de amerikanska

bilfabrikerna ligger numera i hög

grad utanför USA. Framför allt i Mexiko,

men också i Kanada, Sydamerika och på

andra ställen tillverkas ”amerikanska” bilar.

Den nuvarande Obamaadministrationen

var aldrig en vän av frihandel, men

fann sig ändå i en globaliserad ekonomi.

Trumptåget har lovat att bygga en mur mot

Mexiko, ett uttalande i direkt konflikt med

den besegrade rivalen Hillary Clintons

mer internationaliserade synsätt.

– Hillary Clintons handelspolitik, från

NAFTA till Kina till Korea till Stillahavspartnerskapet,

vilket för övrigt är en katastrof,

har plundrat våra fabriker, krossat

vår bilindustri och rensat era samhällen,

sade Trump till bilarbetare i Grand Rapids

i bilstaten Michigan så sent som på valdagen.

Han upprepade också sitt löfte att införa

35 procent importskatt på varor tillverkade

i Mexiko, ett enormt slag mot landets industri

och en av anledningarna till att peson i

dag fallit med tiotals procent mot dollarn.

Just Michigan blev också ett av Trumps

trumfkort i kampen mot Clinton. Den

nordliga delstaten har lidit hårt av en

sedan länge avklingande ekonomi och

bilstaden Detroit ansökte häromåret om

rekonstruktion. Här har demokraterna

länge varit starka, men nu lyckades Trump

kapitalisera på ett sedan länge utbrett

missnöje med etablissemanget, någonting

som också visade sig när Bernie Sanders

var starkare än Hillary Clinton i demokraternas

primärval tidigare i år.

Så Donald Trump kammade hem också

bilarbetarnas röster som hoppas på att

återta produktion som tidigare flyttat ut

från landet. Med en bilindustri på högvarv

som inte klarar av att sysselsätta de inhemska

bilarbetarna blev ilskan för stor.

Resultatet av Trumps oväntade seger ser

alltså ut att bli en bilindustri som kan dra

bort tillverkning från Mexiko, som lämnas

i sticket, flyttas hem till USA och möjligen

skapar arbetstillfällen på hemmaplan. Då

är förutsättningen förstås att de inhemskt

tillverkade produkterna kan vara konkurrenskraftiga

på en trots allt global marknad

– hemmamarknaden USA räcker inte till i

sig själv för att skapa en tillräcklig efterfrågan

för att hålla utveckling och tillverkning

levande i ett längre perspektiv.

Vad som händer med den kanadensiska

tillverkningsindustrin är också ett fråge-


kan på bilindustrin

tecken. Nyligen träffades en överenskommelse

mellan bilföretagen och det starka

bilarbetarfacket UAW om att hålla kvar

tillverkning i Kanada, i stället för att flytta

den till just Mexiko. Trumps retorik norrut

har inte varit lika hetsk som den har varit

i sydlig riktning, så där vet vi inte vad som

kommer att hända.

Vi vet inte heller vad det kan få för inverkan

på den utländskt ägda bilindustri

som opererar i USA. Företag som Toyota,

Honda, BMW och Mercedes-Benz har stora

produktionsanläggningar på olika håll

i USA, men kan komma att påverkas om

Trump inför tullar på komponenter eller

hela bilar. Överhuvudtaget är tonen konfrontatorisk

gentemot utländska aktörer.

Vi kan också räkna med ett tuffare

importklimat generellt, vilket inte minst

påverkar den svenska bilindustrin. USA

är en av Volvos starkaste marknader och

har varit så under lång tid. Nu riskerar

introduktionen av S90, inklusive den

Kinabyggda, förlängda versionen, att bli ett

magplask om den tillträdande Trumpadministrationen

reser tullmurar runt landet.

Kanske får vi i framtiden hoppas på

tillväxt i ägarlandet Kina för Volvos del

i stället, om USA gör verklighet av sina

protektionistiska hot.

Text: Bytbil.com Foto: GM, bearbetning Bytbil.com

– Hur får man fart på den här då?

BHRO 17


Vår säljutbildning

Sveriges bästa säljutbildning för bilhandlare.

Du kan aldrig få för mycket av utbildning.

Öppna stängda dörrar. Väldigt givande.

Endagars utbildning i din närhet.

Säljteknik Grund 7600kr (ord pris 9500kr)

Säljteknik Avancerad 8400kr (ord pris 10500kr)

Säljteknik Personlig utveckling 9500kr (ord pris 11875kr)

Priser inom parentes är för icke medlemmar.

Priser är inkl. moms

Vilka delar berörs

– Varför ska kunden välja dig och ditt företag

– Självinsikt och utveckling

– Säljargument

– Viktigt för kunden

– Smarta säljmål

– Hitta nya kunder

– Effektiv planering och utförande

– Psykologi och påverkan

– Olika beteendestilar

– Boka möten per telefon

– Säljsamtal

– Lyckade kundbesök

– Frågetekniker

– Att hamstra invändningar

– Prisförhandlingar

– Tekniker för avslut

– Från nöjda till lojala kunder

– Representera ditt företag

– Så säljer du mer än budget

– Så håller du motivationen på topp

– Skapa lojala kunder

– Frågemetoder, behovsanalys

– Motivera priset

– Argumentation

– Kreativa avslut

– Vilket pris kunden är beredd att betala

– Prata pris med självförtroende

– Övertygande telefonsamtal

– Kroppsspråk och retorik

– Kontrollerar kundmötet

– Ställa rätt behovsfrågor

– Effektiviserar ditt arbete

– Reklamationshantering

Mer information och anmälan finns på

vår hemsida, www.bhro.se.

18 BHRO

info@bhro.se • www.bhro.se • +46 (0)768-410 410


Partikelfilter

Störst

sortiment

08-996 996

BHRO 19


Ha koll inför

kontrollen

20 BHRO

En kontrollbesiktning av ditt fordon visar

om fordonet har brister. Efter besiktningen

får du ett protokoll med resultaten.

I värsta fall kan du få körförbud på ditt

fordon. Får du det, innebär det att ditt

fordon utgör en säkerhetsrisk, för dig och

andra i trafiken.

Sedan 51 år tillbaka är besiktning i Sverige

obligatorisk och sedan 2010 har AB

Svensk bilprovning inte längre monopol

på fordonsbesiktningar. Det är Swedac

som ansvarar för ackrediteringen av

besiktningsstationer runt om i landet. Som

reglerna ser ut nu ska nytillverkade personbilar

besiktigas första gången efter tre

år för att sedan åter besiktigas två år senare

och därefter varje år fram till att fordonet

är trettio år. De personbilar som är äldre

än 30 år besiktigas vart annat år.

Över fyra miljoner rullar på vägarna

Under början av 1900-talet inledde man i

Sverige registrering av svenska fordon. En

liten bit in på 1900-talet fanns 115 bilar

registrerade. Fram till mars i år fanns – enligt

SCB – lite över fyra och en halv miljon

personbilar i trafik i Sverige. I början av

1970-talet skapade man bilregistret. Idag

kallas detta register vägtrafikregistret och

är ett svenskt statligt och datoriserat register

som innehåller information om alla

civila, svenskregistrerade fordon och körkortsinnehavare

men också information

om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,

felparkeringsavgifter och trängselskatt.

Förlegade regler

Olika former av bilbesiktning finns i

många delar av världen. EU har till exempel

ett besiktningspaket, innehållande

rekommenderade direktiv för samtliga

länder som utgör unionen. Flera länder

inom den Europeiska Unionen har en


längre besiktningsintervall om vart annat

år och Sverige är ganska ensamma om vår

obligatoriska årliga kontrollbesiktning

för bilar nyare än 30 år. Under 2015 togs

därför frågan upp i Sverige om att följa

direktiven i EU:s besiktningspaket. När det

kommer till besiktningsintervallen är det

många som har menat att reglerna behöver

uppdateras. Lagen om årlig kontrollbesiktning

i Sverige är lika gammal som lagen

om obligatorisk besiktning, det vill säga

över 50 år gammal. Transportstyrelsen

som utredde frågan drog slutsatsen att

besiktning vartannat år är tillräckligt och

den nya lagstiftningen – tillsammans med

andra förnyade besiktningsregler – väntas

träda i kraft under 2018.

Andelen underkännanden sjunker

Att andelen fordon som får körförbud efter

kontrollbesiktningen fortsätter att minska,

anser många rättfärdigar de nya reglerna

om besiktning vart annat år. Under 2015

var det ungefär 27 % av fordonen som blev

underkända, en mycket låg siffra. Fem år

tidigare låg nämligen siffran för underkända

bilar på 35 %. Mats Nygren som är

utredare på Transportstyrelsen berättar

att man inte gjort några analyser av det

statistiken visar, men att en möjlig anledning

kan vara att fordonen blir bättre och

bättre. Under förra året var den vanligaste

orsaken till att ett fordon underkänns

under besiktningen att en positionslykta

inte fungerat. Att fordon blir underkända

på grund av bristfällig belysning är inte

ovanligt, allt som oftast sker underkännanden

på grund av sådant man enkelt kan

åtgärda själv.

Text: Victoria E. Kiss Foto: Pixabay

BHRO 21


Bra skydd, även

utanför bilen

BHRO sätter fokus på bilförsäkringen

I Sverige är det lag på att varje motordrivet

fordon som registrerats i vägtrafikregistret

och är i bruk ska ha en trafikförsäkring.

Denna är till för att skydda dig för

de eventuella skador du åsamkar dig själv,

andra människor, djur eller egendom om

olyckan är framme, men den ger dig inget

skydd för skador på din egen bil.

Generellt kan man säga att en bilförsäkring

innehåller följande delar: Trafikförsäkringen,

som är lagstadgad och en halv- eller

helförsäkring som du själv väljer till. Men

bilförsäkringsdjungeln är snårig och det

kan vara svårt att som bilägare ens veta

vilken typ av försäkring man är i behov av.

En halvförsäkring är den första delen

som du själv kan välja till utöver trafikförsäkringen.

Denna ersätter dig för olika typer

av problem och skador, så som skador

på den egna bilen vid inbrott och brand.

Med en halvförsäkring på din bil har du

även rättsskyddsförsäkring, om du till exempel

skulle hamna i rättsliga tvistemål på

grund av din bil, samt en räddningsförsäk-

22 BHRO


ing. En helförsäkring på din bil innehåller

allt som finns i halvförsäkringen plus en

vagnskadeförsäkring, som i sin tur är ett

skydd för dig vid eventuella vagnskador

som skett på grund av skadegörelse eller

trafikolycka.

Hjälp även utanför bilen

Ett av de försäkringsbolag som ligger i

framkant när det kommer till att hitta

försäkringslösningar som kunden är i

behov av är Trygg-Hansa. Stefan Brala

som är specialist på motorförsäkringar hos

Trygg-Hansa berättar att det är viktigt att

kunden får ett mervärde kring försäkringen.

I Trygg-Hansas Halvförsäkring ingår,

förutom trafikförsäkringen, ersättning för

bland annat stenskott och borttappade

nycklar. En annan del i försäkringen som

Trygg-Hansa var först ut med att lansera

på marknaden är krishjälp. Denna ingår i

Halvförsäkringen och ger dig hjälp om du

är med om en traumatisk trafikolycka eller

hamnar i en rättstvist och behöver gå till

en psykolog.

- Vi ser att detta har varit en väldigt

lyckad del i vår Halvförsäkring och många

konkurrenter efter oss har också valt att

erbjuda krishjälp i sina Halvförsäkringar,

säger Stefan Brala.

Om du alltså – till följd av en skada som

ersätts av försäkringen – drabbas av psykisk

ohälsa, ersätter Trygg-Hansa dig för

tio behandlingstillfällen hos en terapeut

eller psykolog som de hänvisar till.

De ser till att du är trygg hela vägen

Det senaste mervärdet som Trygg-Hansa

lanserat som också ingår i deras Halvförsäkring

är Hämtservice.

- Vår Hämtservice bygger på att förenkla

vardagen ytterligare, säger Stefan Brala.

Hämtservice innebär att Trygg-Hansa

hjälper dig från det ögonblick då olyckan

inträffar hela vägen till det att du får tillbaka

din lagade bil från verkstaden. Är din

bil körbar, ser de till att boka tid och köra

din bil fram och tillbaka från verkstaden.

Har du dessutom ett hyrbilstillägg i din

försäkring, kör de hem en hyrbil till dig

samtidigt som de hämtar din skadade bil.

Din bil repareras och körs åter hem till dig.

Stefan Brala förklarar att Hämtservicen

snabbt blivit en populär produkt. I dagsläget

finns Hämtservice i de flesta storstäderna

och man avser att utveckla tjänsten så

att den kan bli rikstäckande.

Text: Victoria E. Kiss Foto: Trygg Hansa

BHRO 23


Under huven

– Motorn och dess historia

24 BHRO

För lite mer än 240 år sedan började man

konstruera självgående vagnar som drevs

av ångmotorer. De första förbränningsmotorerna

byggdes redan 1862. Året därpå

lyckades man färdas hela nio kilometer

på tre timmar i en vagn vars motor drevs

med lysgas. Den då toppmoderna motorn

kunde gå högst en kvart i taget. Idag ser

det – minst sagt - annorlunda ut.

Så tidigt som 1870 började man experimentera

med bensinmotorn, den så

kallade Ottomotorn. När denna hade

utvecklats ytterligare började den på allvar

konkurrera med de ångdrivna vagnarna

som liknade traktorer och som funnits

sedan slutet på 1700-talet. Den första

bilen i Sverige var en ångbil tillverkad av

bröderna Cederholm. Denna provkördes i

Ystad 1892. Fem år senare kom den första

motordrivna bilen eller åkvagnen, som den

kallades då. Båda är idag minst sagt, epokgörande

fordon i svensk bilhistoria.

Motorns placering

Elbilarna hade sin första storhetstid under

1910-talet i Sverige. Det var givetvis inte

vem som helst som ägde en bil och bilarna


kallades för ”de rikas sportredskap”. Den

som hade möjlighet att köpa en bil kunde

en bit in på 1900-talet välja mellan en

bensinmotordriven bil eller en bil som

drevs av batterier, alltså en elbil. Men det

såg något annorlunda ut på den tiden,

man kunde nämligen högst färdas fem mil

i sin elbil. Formen på bilen, så som bilar

tenderar att se ut idag, färdigkonstruerades

redan under 1930-talet. Då hade bilen,

precis som nu, ett kraftigt ramverk, bromsar

på alla hjulen och motorn placerad

längst fram. I Sverige hade Volvo sedan

1924 konstruerat den första Volvobilen.

Mot slutet av andra världskriget började

man planera för efterkrigstidens nya

småbil. Snart var tiden inne för att kunna

komprimera och på så sätt skapa mindre

motorer.

Förenklad produktionsprocess

Bensinmotorn, den så kallade Ottomotorn,

drevs till en början av en blandning mellan

bensin och luft. Ottomotorn fortsatte

att utvecklas och det är främst vidareutvecklingen

av den vi nu för tiden ser i

personbilar över hela världen. Än idag

är detta alltså den vanligaste formen av

förbränningsmotor som – förutom att den

används i bilar – också används i båtar,

mopeder, motorcyklar, gräsklippare och

mycket annat.

Ottomotorn använder sig av kolvar i

cylindrar som komprimerar bränslet i

motorn och med hjälp av en gnista skapas

en explosion som driver maskinen eller

fordonet. Man brukar säga att det är Henry

Ford som skapat det som vi idag kallar en

bil. År 1932 introducerade han V8-motorn,

detta är en motor som har två cylinderbankar

med fyra cylindrar per bank.

Ford hade lyckats utveckla gjuteritekniken

så att motorblocket kunde gjutas i ett helt

stycke och därmed förenklades hela produktionsprocessen.

Föga förvånande blev

detta mycket snabbt en populär motor.

Miljö och effektivitet

Dagens utveckling av Ottomotorn kretsar

till stor del kring att göra användningen av

den både miljövänligare och effektivare.

På marknaden idag finner vi fler hybridbilar

– av olika märken och modeller – som

kombinerar förbränningsmotorer med el

och allt fler bilar som helt drivs på el. Innovationen

tycks ibland vara gränslös.

Bilhandlarnas Riksorganisation gjorde

ett studiebesök i en fabrik hos en av de

världsledande aktörerna inom motorkomprimering,

Italpresse. Det blir tydligt att

motorerna fortsätter att minska i storlek

samtidigt som de optimeras ytterligare.

Slutsatsen är att den 140 år gamla Ottomotorn

lever vidare och fortsätter utvecklas i

takt med världen och miljön.

Text: Victoria E. Kiss Foto: Pixabay

BHRO 25


God Jul

&

Gott Nytt År

önskar

Bilhandlarnas Riksorganisation AB

alla sina medlemmar, annonsörer,

samarbetspartners och läsare!

26 BHRO


er er

din

l

å en

säljares

drade

INDICATA GER ER INFORMATION om de

viktigaste nyckeltalen, vilket ger er möjlighet

att på ett snabbt sätt förbättra resultat

och effektivitet i din begagnade-bil verksamhet,

allt för att ni ska nå framgång.

Plattformen samlar in, bearbetar och analyserar

aktuell begagnad bilmarknadsdata

för att ge insikter om marknadsdynamik

inklusive efterfrågan, tillförsel, prissättning,

lager, etc.

Uppgifter om alla begagnade bilar som

för närvarande är till salu på en marknad

samlas i realtid från klassificerade webbplatser,

OEMs webbplatser, återförsäljares

webbplatser och begagnatbils återförsäljares

webbplatser.

Det ger er också möjlighet att hantera de

risker som ständigt förändrade marknadsförhållanden

kan ge upphov till.

Få en kostnadsfri demo

Maila till info@indicata.se

www.indicata.se

Slo> 194 37 Upplands Väsby www.autorola.se Vx. 08 751 38 00

Nästa nummer kommer i slutet av februari 2017.

Vill du synas i tidningen: Ring eller maila annonsansvarig

Stefan! 0700-48 15 26 / stefan@bhro.se

BHRO 27

More magazines by this user
Similar magazines