16.12.2017 Views

Halla_v_51.pdf

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vi önskar alla en riktigt God Jul!

3 99:-

FÖR

Snittamaryllis Ord. pris 49 90 /st

Praktexemplar

från 99:-

149:-

Julros

Ord. pris 199:-

MEDLEMSPRIS

Julgrupper

Välj bland många olika varianter.

Stort sortiment

av julgrupper

3 för 60:- 2 för 25:-

Minijulstjärna

Hyacinter

Ord. pris 24 90 /st

Ord. pris 14 90 /st

39 90 Tulpaner

Röda 7-pack

Öppettider i jul

Julafton 9-14

Juldagen 10-14

Annandag jul 10-17

Lev livet lite grönare

Löddeköpinge Varuvägen 1. Tel: 046-271 71 20. Öppet: Månd–fred 10–19, lörd 10–17, sönd 11-17.

Erbjudandena gäller t o m den 26/12. www.blomsterlandet.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!