Views
10 months ago

Spännande stenplatser i Storvretabygden. Galmmal kultursten och stenhuggning. Del 2 Borrkluvet stenmaterial. Sven-Inge Windahl 2018

Traces of the use of stone splitting using old, manual drilling techniques in forest and field in the neighbourhood of Storvreta village (Uppsala county, Sweden).

Klyvplats ute i

Klyvplats ute i Storskogen (se också nästa siduppslag).

 • Page 1 and 2:

  Text och Bild: Sven-Inge Windahl 20

 • Page 3 and 4:

  Borrat block på bergshöjd vid Ful

 • Page 5 and 6:

  Andra presentationer Eftersom jag u

 • Page 7 and 8:

  Block i Storskogen med grunt borrh

 • Page 9 and 10:

  Om innehållet

 • Page 11 and 12:

  Det är fortfarande mycket som är

 • Page 13 and 14:

  Allmänt om stenklyvning med borrte

 • Page 16:

  Två klyvtekniker med borr, som sam

 • Page 20:

  Ett vackert hugget portstolpe-likna

 • Page 23 and 24:

  Exempel på olika instruktionsfilme

 • Page 26:

  Fotot på motstående sida illustre

 • Page 30 and 31:

  Det är ofta så här vi ser stenhu

 • Page 32 and 33:

  Stenkonst med klyvborrännor i Str

 • Page 34:

  Bilden visar en mycket vackert arra

 • Page 38:

  I ett höglänt skogsparti ganska l

 • Page 42:

  Bilden på motstående sida visar l

 • Page 45 and 46:

  Borrännor på kluvna block - exemp

 • Page 48:

  Ännu en vackert huggen sten i samm

 • Page 52:

  Borrännor efter radklyvning i kyrk

 • Page 56:

  Borrännor i block som utsatts för

 • Page 60: Borränna efter enkelhålsklyvning
 • Page 64: I ett parti av kyrkogårdsmuren vid
 • Page 68: I ett parti av kyrkogårdsmuren vid
 • Page 71 and 72: Tensta
 • Page 73 and 74: ?
 • Page 75 and 76: Svåridentifierade borrännor Det k
 • Page 78: Svårupptäckt klyvborränna
 • Page 82: Svårupptäckt klyvborränna
 • Page 86: Svagt markerad klyvborränna på mo
 • Page 90: En av de vackraste oborrade klyvpla
 • Page 94: Stenkonst i Storvretabygden när de
 • Page 98 and 99: 4. Exempel på klyvplatser i skog o
 • Page 100: 4.a. Klyvplatser i skogsmark Klyvpl
 • Page 104: I ett skogsområde vid Fullerö hit
 • Page 108: Klyvplats i skogsparti nära bron
 • Page 114: Klyvspricka med uppspruckna klyvbor
 • Page 118: Klyvplats i skogsområde vid Hemrin
 • Page 122: Liten klyvplats i Hemringeskogen. H
 • Page 126: Blockformation i Storskogen (bakom
 • Page 130: Även blocket översida har utsatts
 • Page 134: Ytterligare en klyvplats där klyvn
 • Page 138: Vackert block placerat i norra dele
 • Page 142: Stort block, som använts som stent
 • Page 146: Letar man lite noggrannare runt den
 • Page 150: Samma block i Fulleröskogen som p
 • Page 154: Spricka på ovansidan av blocket i
 • Page 158: Klyvborränna vid samma klyvplats s
 • Page 162:

  Ytterligare en klyvplats nära Sten

 • Page 166:

  Märklig uthuggning på huvudblocke

 • Page 170:

  Block i Fulleröskogen där stenhug

 • Page 174:

  Inte så långt från klyvplatsen,

 • Page 178:

  Närbild av borrännan på blocket

 • Page 182 and 183:

  Spetsigt tillhugget block med borr

 • Page 184:

  4.b. Klyvplatser i i hagmark och p

 • Page 188:

  En del klyvhålsplatser blir man in

 • Page 192:

  Om man leker med tanken att man hä

 • Page 196:

  Borrkluvet block nära entrén till

 • Page 200:

  Block med klyborränna i bortre få

 • Page 204:

  Block som klyvits med borrteknik i

 • Page 208:

  Anläggningen här i hagmarken vid

 • Page 212:

  Klyvborränna i block på skogsklä

 • Page 216:

  I kanten av en stenkulle nära kolo

 • Page 220 and 221:

  5. De borrkluvna sprickstenarna Kly

 • Page 222:

  På ett impediment i fältlandskape

 • Page 226:

  Bred mittspricka i block i stenig s

 • Page 230:

  Oansenligt block i fårhagen vid No

 • Page 234:

  Bildens block (i stenkullen vid Ful

 • Page 238:

  Ytterligare ett block i den stenrik

 • Page 242:

  Borrkluven mittspricka i block på

 • Page 246:

  Lång in i Storskogen - nära Tippt

 • Page 249 and 250:

  Borrännor och gränsmonument - en

 • Page 251 and 252:

  Ännu längre bort hittar jag ytter

 • Page 254:

  Alldeles bredvid den utplacerade li

 • Page 258:

  Det stora blockets baksida har män

 • Page 262:

  Den låga oansenliga hällen framf

 • Page 266:

  En bit högre upp på samma höjdry

 • Page 270:

  Det finns en märklig uthuggning p

 • Page 274:

  Bilden visar en del av föregående

 • Page 278:

  Blocket på bilden ligger mycket n

 • Page 282:

  I det öppna och lite höglänta om

 • Page 286:

  Bredvid klyvplatsen finns den här

 • Page 290:

  Nära det spektakulära blocket hit

 • Page 294:

  Bilden på motstående sida visar s

 • Page 298:

  Också i skogspartiet vid kolonilot

 • Page 301 and 302:

  Stenkaos med enstaka klyvborrännor

 • Page 304:

  Det är mycket storskaligt huggna b

 • Page 308:

  Flera klyvsprickor på det stora pl

 • Page 312:

  Vid sidan av stenkullen med sitt bl

 • Page 316:

  I en klyvspricka på ett block när

 • Page 320:

  Blockkaos i hödryggens sluttning n

 • Page 324:

  Efter mycket letande hittade jag fa

 • Page 328:

  På motstående sida visas ytterlig

 • Page 332:

  Bilden på motstående sida visar e

 • Page 336:

  Kaotisk blockhög i den trädbevuxn

 • Page 340:

  Bilden på motstående sida visar

 • Page 344:

  Den blockrika skogshöjden i Hemrin

 • Page 348:

  Alldeles i närheten av blocket med

 • Page 352:

  Blockhögens motstående sida ger e

 • Page 356:

  Mycket nära den stora kaotiska blo

 • Page 360:

  Ännu närmare blockhögen står en

 • Page 364:

  Det finns åtskilliga ”blockhöga

 • Page 368 and 369:

  8. Borrännemonumenten med trolig g

 • Page 370 and 371:

  Om det inte funnits inslag av borrt

 • Page 372:

  Det uppställda blocket med den lå

 • Page 376:

  Den borrade stensuggan uppallad på

 • Page 380:

  Den stora blockhögen med den märk

 • Page 384:

  Det borrkluvna skyltblocket i Adolf

 • Page 388:

  Stora borrkluvna block med borthugg

 • Page 392:

  På motstående sida visas en närb

 • Page 396 and 397:

  Den långa borrännan - från över

 • Page 398:

  Den uppstickande pinnen på blocket

 • Page 402 and 403:

  Den märkliga stenskivan i Storskog

 • Page 404:

  Den uppställda stenskivan med klyv

 • Page 407 and 408:

  imponera på bygdens flickor. Och d

 • Page 410:

  På motstående sida visas borränn

 • Page 414:

  Man tror knappt sina ögon när man

 • Page 418:

  Detaljbild som visar slutdelen av d

 • Page 422:

  Trekantig, tjockväggig skärva (ka

 • Page 426:

  Det stora borränneblocket vid Tipp

 • Page 430:

  Bilden visar en del av den långa b

 • Page 434:

  Framför det kluvna originalblocket

 • Page 438:

  Det är tydligt att blocket längst

 • Page 442:

  Bilden visar den djupa klyvborränn

 • Page 445 and 446:

  Dold Borränna

 • Page 448:

  På åtminstone två av sidorna har

 • Page 452 and 453:

  9. De ensamma borrännorna i flacka

 • Page 454:

  Här trodde jag väl ändå att jag

 • Page 458:

  I beteslandskapet nära väg 290 hi

 • Page 462:

  Stenar utlagda i en lite oregelbund

 • Page 466:

  På höjdryggen i kilen mellan Full

 • Page 470:

  Det småskaligt huggna (med traditi

 • Page 474:

  Bilden visar den röjda blockytan c

 • Page 478 and 479:

  10. Märkliga Borrhål och Borränn

 • Page 480:

  I ett glesbevuxet och plant skogspa

 • Page 484:

  Ett myckert vackert block står upp

 • Page 488:

  Det intressanta borrhålet i närbi

 • Page 492:

  Det finns stor variation på gräns

 • Page 496:

  Ofta kan man ha användning för en

 • Page 500:

  Det här stora spektakulära gräns

 • Page 503 and 504:

  Bilden visar de två kluvna blockha

 • Page 506:

  Alldeles i närheten av uthuggninge

 • Page 510 and 511:

  Jag kunde ha presenterat det här b

 • Page 512:

  Svårbedömd klyvplats i ett skogsp

 • Page 516:

  Under löv och mossa skymtar en bor

 • Page 520:

  Tydlig, lång klyvborränna i det u

 • Page 524:

  Vackert block i det kulliga betesla

 • Page 528:

  Till slut hittar jag ändå en borr

 • Page 532:

  Bilden visar en liten högformad an

 • Page 536:

  Närbild på en del av den vertikal

 • Page 540:

  Överdelen av en klyvborränna på

 • Page 544:

  Borränna på block som kluvits bor

 • Page 548:

  Ett stycke ifrån det stora blocket

 • Page 552:

  På samma block ser man också anv

 • Page 556:

  Längst ner mot marken upptäcker j

 • Page 560 and 561:

  11. Om borrännors ålder

 • Page 562 and 563:

  Men vi vet fortfarande inte hur gam

 • Page 564:

  Ovanför kvarnen - på Östaåsen m

 • Page 568:

  Bilden visar en av hörnstenarna i

 • Page 572:

  Under en cykeltur mellan Årby och

 • Page 576:

  Vackert uthus med hög (troligen ga

 • Page 579 and 580:

  Och visst hittade jag en borränna!

 • Page 582:

  Kyrkogårdsmuren vid Rasbokils kyrk

 • Page 586:

  Stengrunden till Ekeby kvarn i Stor

 • Page 590:

  Strömstaren är en trogen gäst vi

 • Page 594:

  Ovanför kvarnbyggnaden finns flera

 • Page 598:

  Det här rektangulära blocket har

 • Page 602:

  Bakom bänkryggarna på Gillehusets

 • Page 606:

  På den tillhuggna hörnstenen när

 • Page 610:

  Närbild på klyborrännor på rad

 • Page 614:

  Borränna på stenblock i strävpel

 • Page 618:

  Klyvborrännor på grundblock till

 • Page 622:

  Klyvborrännor på de stenar som by

 • Page 626:

  Gravkammare från 1700-talet vid As

 • Page 630:

  Borrännor på trappsteg och sidste

 • Page 634:

  Gravstenar och klyvborrännor Stora

 • Page 638:

  Ytterligare en gammal gravsten med

 • Page 642:

  På motstående sida visas stenens

 • Page 646:

  Ibland blir man så betagen i ett m

 • Page 650:

  Ännu en grindstolpe från Biskops

 • Page 654:

  Grindstolpe med spetsig topp i Lill

 • Page 658:

  Grindstolpe med klyvborrännor i sk

 • Page 661 and 662:

  santikvarieämbetet: Kmb Foto: Beng

 • Page 663 and 664:

  Datering genom järnverktygen Under

 • Page 666:

  Det kvarsittande söndervittrade re

 • Page 670:

  När jag upptäckte klyvplatsen var

 • Page 674:

  På Fullerösluttningens kalhygge h

 • Page 678:

  Den här bilden anknyter till en kl

 • Page 682:

  Det är kanske inte helt korrekt at

 • Page 685 and 686:

  Klyvborränna i kyrkogårdsmur, Gam

 • Page 687 and 688:

  Bild och Text: Sven-Inge Windahl 20

 • Page 689:

  Spännande stenplatser i Storvretab

Från skogsklädd höjd till å-nära fält På jakt efter gammal kultursten i fältlandskapet Sven-Inge Windahl 2016