Views
10 months ago

Spännande stenplatser i Storvretabygden. Galmmal kultursten och stenhuggning. Del 2 Borrkluvet stenmaterial. Sven-Inge Windahl 2018

Traces of the use of stone splitting using old, manual drilling techniques in forest and field in the neighbourhood of Storvreta village (Uppsala county, Sweden).

Bilden visar den lite

Bilden visar den lite pyramidformade mittstenen i I stensamlingen. Undersidans kant uppvisar en tydlig klyvborränna

 • Page 1 and 2:

  Text och Bild: Sven-Inge Windahl 20

 • Page 3 and 4:

  Borrat block på bergshöjd vid Ful

 • Page 5 and 6:

  Andra presentationer Eftersom jag u

 • Page 7 and 8:

  Block i Storskogen med grunt borrh

 • Page 9 and 10:

  Om innehållet

 • Page 11 and 12:

  Det är fortfarande mycket som är

 • Page 13 and 14:

  Allmänt om stenklyvning med borrte

 • Page 16:

  Två klyvtekniker med borr, som sam

 • Page 20:

  Ett vackert hugget portstolpe-likna

 • Page 23 and 24:

  Exempel på olika instruktionsfilme

 • Page 26:

  Fotot på motstående sida illustre

 • Page 30 and 31:

  Det är ofta så här vi ser stenhu

 • Page 32 and 33:

  Stenkonst med klyvborrännor i Str

 • Page 34:

  Bilden visar en mycket vackert arra

 • Page 38:

  I ett höglänt skogsparti ganska l

 • Page 42:

  Bilden på motstående sida visar l

 • Page 45 and 46:

  Borrännor på kluvna block - exemp

 • Page 48:

  Ännu en vackert huggen sten i samm

 • Page 52:

  Borrännor efter radklyvning i kyrk

 • Page 56:

  Borrännor i block som utsatts för

 • Page 60:

  Borränna efter enkelhålsklyvning

 • Page 64:

  I ett parti av kyrkogårdsmuren vid

 • Page 68:

  I ett parti av kyrkogårdsmuren vid

 • Page 71 and 72:

  Tensta

 • Page 73 and 74:

  ?

 • Page 75 and 76:

  Svåridentifierade borrännor Det k

 • Page 78:

  Svårupptäckt klyvborränna

 • Page 82:

  Svårupptäckt klyvborränna

 • Page 86:

  Svagt markerad klyvborränna på mo

 • Page 90:

  En av de vackraste oborrade klyvpla

 • Page 94:

  Stenkonst i Storvretabygden när de

 • Page 98 and 99:

  4. Exempel på klyvplatser i skog o

 • Page 100:

  4.a. Klyvplatser i skogsmark Klyvpl

 • Page 104:

  I ett skogsområde vid Fullerö hit

 • Page 108:

  Klyvplats i skogsparti nära bron

 • Page 112:

  Klyvplats ute i Storskogen (se ocks

 • Page 116:

  Liten klyvplats på kalhygge i Full

 • Page 120:

  Efter mycket letande hittade jag ä

 • Page 124:

  På en blockkant hittar jag till sl

 • Page 128:

  På ett blockstycke syns flera grun

 • Page 132:

  Liten klyvplats i Storskogen (bakom

 • Page 136:

  Det här blocken vars framsida kluv

 • Page 140:

  Bilden visar den långa vertikala b

 • Page 144:

  Även långt inne i storskogen hitt

 • Page 148:

  Klyvplats i Fulleröskogen, där et

 • Page 152:

  När vi kryper ännu närmare ser v

 • Page 156:

  Klyvplats i skogsmark (nära Stenhe

 • Page 160:

  Borränna efter centralt anlagt dju

 • Page 164:

  Lång klyvborränna på huvudblocke

 • Page 168:

  Framför klyvplatsen står ett mär

 • Page 172:

  Borränna efter stenklyvning på de

 • Page 176:

  Stenhuggning med borrteknik i Fulle

 • Page 180:

  Liten klyvborränna på block i sko

 • Page 183 and 184:

  Lärk på vintern

 • Page 186:

  Att det här är en husbehovsstent

 • Page 190:

  Man skulle gärna ha velat vara med

 • Page 194:

  Rest av ett större block, där ste

 • Page 198:

  Närbild på en del av en lång kly

 • Page 202:

  Närbild på borrännan på blocket

 • Page 206:

  I hagmarken vid Ärentuna kyrka hit

 • Page 210:

  I mitten av närbilden ser man rest

 • Page 214:

  Framskrapad klyvborränna på snöt

 • Page 218:

  Detalj av borrännan i föregående

 • Page 221 and 222:

  De borrkluvna sprickstenarna I ett

 • Page 224:

  Bilden visar en del av det uppspruc

 • Page 228:

  I klyvsprickan mitt upptäcker man

 • Page 232:

  Bilden visar en del av det uppsprä

 • Page 236:

  Mitt i sprickan och i det vackra l

 • Page 240:

  Mittsprickans klyvhål omgiven av v

 • Page 244:

  Klyvsprickan döljs av gröna blad.

 • Page 248 and 249:

  6. Borrännor och gränsmonument -

 • Page 250 and 251:

  Det låga stenen med sprickan verka

 • Page 252:

  I slänten upp mot höjdryggen i ki

 • Page 256:

  I sluttningen upp mot stenkullen (f

 • Page 260:

  Bakom gravkullen - till vänster -

 • Page 264:

  Närbild som visar hur stenhällen

 • Page 268:

  Klyvplatsen (samma som på föregå

 • Page 272:

  Lite längre bort på samma höjdry

 • Page 276:

  På översiktsbilden ser vi tydligt

 • Page 280:

  Det är kanske inte lätt att uppt

 • Page 284:

  För att förstå stenhuggarens avs

 • Page 288:

  Knappt två hundra meter från den

 • Page 292:

  Då och då händer det att man ute

 • Page 296:

  Den här mittkluvna stenen (i fårh

 • Page 300 and 301:

  7. Stenkaos med enstaka borrännor

 • Page 302:

  I stenkaos-miljöer förekommmer bo

 • Page 306:

  Bilden på motstående sida visar k

 • Page 310:

  Klyvborränna på mindre block när

 • Page 314:

  Men om nu stenkullens framsida kän

 • Page 318:

  I Fårhagens kant ner mot de lägre

 • Page 322:

  Den kaotisk stenplatsen vid Fuller

 • Page 326:

  Längre ner i stensluttningen finns

 • Page 330:

  Nedanför den runda flacka blockhö

 • Page 334:

  Ytterligare en arrangerad plats med

 • Page 338:

  Jag letade förgäves igenom kanter

 • Page 342:

  Jag fortsatte emellertid att unders

 • Page 346:

  När jag skrapar bort mossan på en

 • Page 350:

  Den pyramidformade blockhögen med

 • Page 354:

  Bara ett hundratal meter bort - på

 • Page 358:

  Ibland upptäcker man inte intressa

 • Page 362:

  På andra sidan av den kaotiska blo

 • Page 366:

  Vid ingången till det stora stenhu

 • Page 369 and 370:

  Borrännemonumenten med trolig grä

 • Page 371 and 372:

  Det bör understrykas att jag hitti

 • Page 374:

  En lång smal borränna löper vert

 • Page 378:

  Närbild som visar klyvborrännorna

 • Page 382:

  Det klyvborrhål som givit upphov t

 • Page 386:

  Närbild på de övre blockdelarna

 • Page 390:

  På ena sidan av den stora blockvä

 • Page 394:

  Det stora överhangsblocket med lå

 • Page 397 and 398:

  Bottendel Toppdel Mellandel

 • Page 400:

  Man kan kanske inte utesluta att bl

 • Page 403 and 404:

  äldre än de husbehovsstentägter

 • Page 406 and 407:

  Den skeppsliknande blockhögen vid

 • Page 408:

  I sluttningen ner mot kolonilottsä

 • Page 412: Den upprättstående Stenkolossen m
 • Page 416: Stenkolossen sedd från en annan vi
 • Page 420: Klyvhål har inte alltid tillverkat
 • Page 424: Alldeles nedanför den stora stenko
 • Page 428: Stort borränneblock med markant ö
 • Page 432: Det spruckna, upplagda borränneblo
 • Page 436: Någon vanlig stentägt för husbeh
 • Page 440: Bilden på motstående sida visar e
 • Page 444 and 445: Den mindre upprättstående stenkol
 • Page 446: Två av den lilla stenkolossens sid
 • Page 450: Grund klyvborränna i underkanten p
 • Page 453 and 454: De ensamma borrännorna i flacka h
 • Page 456: När jag granskar den symmetriska s
 • Page 460: På ett mindre blockstycke i blockh
 • Page 466: På höjdryggen i kilen mellan Full
 • Page 470: Det småskaligt huggna (med traditi
 • Page 474: Bilden visar den röjda blockytan c
 • Page 478 and 479: 10. Märkliga Borrhål och Borränn
 • Page 480: I ett glesbevuxet och plant skogspa
 • Page 484: Ett myckert vackert block står upp
 • Page 488: Det intressanta borrhålet i närbi
 • Page 492: Det finns stor variation på gräns
 • Page 496: Ofta kan man ha användning för en
 • Page 500: Det här stora spektakulära gräns
 • Page 503 and 504: Bilden visar de två kluvna blockha
 • Page 506: Alldeles i närheten av uthuggninge
 • Page 510 and 511: Jag kunde ha presenterat det här b
 • Page 512: Svårbedömd klyvplats i ett skogsp
 • Page 516:

  Under löv och mossa skymtar en bor

 • Page 520:

  Tydlig, lång klyvborränna i det u

 • Page 524:

  Vackert block i det kulliga betesla

 • Page 528:

  Till slut hittar jag ändå en borr

 • Page 532:

  Bilden visar en liten högformad an

 • Page 536:

  Närbild på en del av den vertikal

 • Page 540:

  Överdelen av en klyvborränna på

 • Page 544:

  Borränna på block som kluvits bor

 • Page 548:

  Ett stycke ifrån det stora blocket

 • Page 552:

  På samma block ser man också anv

 • Page 556:

  Längst ner mot marken upptäcker j

 • Page 560 and 561:

  11. Om borrännors ålder

 • Page 562 and 563:

  Men vi vet fortfarande inte hur gam

 • Page 564:

  Ovanför kvarnen - på Östaåsen m

 • Page 568:

  Bilden visar en av hörnstenarna i

 • Page 572:

  Under en cykeltur mellan Årby och

 • Page 576:

  Vackert uthus med hög (troligen ga

 • Page 579 and 580:

  Och visst hittade jag en borränna!

 • Page 582:

  Kyrkogårdsmuren vid Rasbokils kyrk

 • Page 586:

  Stengrunden till Ekeby kvarn i Stor

 • Page 590:

  Strömstaren är en trogen gäst vi

 • Page 594:

  Ovanför kvarnbyggnaden finns flera

 • Page 598:

  Det här rektangulära blocket har

 • Page 602:

  Bakom bänkryggarna på Gillehusets

 • Page 606:

  På den tillhuggna hörnstenen när

 • Page 610:

  Närbild på klyborrännor på rad

 • Page 614:

  Borränna på stenblock i strävpel

 • Page 618:

  Klyvborrännor på grundblock till

 • Page 622:

  Klyvborrännor på de stenar som by

 • Page 626:

  Gravkammare från 1700-talet vid As

 • Page 630:

  Borrännor på trappsteg och sidste

 • Page 634:

  Gravstenar och klyvborrännor Stora

 • Page 638:

  Ytterligare en gammal gravsten med

 • Page 642:

  På motstående sida visas stenens

 • Page 646:

  Ibland blir man så betagen i ett m

 • Page 650:

  Ännu en grindstolpe från Biskops

 • Page 654:

  Grindstolpe med spetsig topp i Lill

 • Page 658:

  Grindstolpe med klyvborrännor i sk

 • Page 661 and 662:

  santikvarieämbetet: Kmb Foto: Beng

 • Page 663 and 664:

  Datering genom järnverktygen Under

 • Page 666:

  Det kvarsittande söndervittrade re

 • Page 670:

  När jag upptäckte klyvplatsen var

 • Page 674:

  På Fullerösluttningens kalhygge h

 • Page 678:

  Den här bilden anknyter till en kl

 • Page 682:

  Det är kanske inte helt korrekt at

 • Page 685 and 686:

  Klyvborränna i kyrkogårdsmur, Gam

 • Page 687 and 688:

  Bild och Text: Sven-Inge Windahl 20

 • Page 689:

  Spännande stenplatser i Storvretab

Från skogsklädd höjd till å-nära fält På jakt efter gammal kultursten i fältlandskapet Sven-Inge Windahl 2016