Views
4 months ago

Spännande stenplatser i Storvretabygden. Galmmal kultursten och stenhuggning. Del 2 Borrkluvet stenmaterial. Sven-Inge Windahl 2018

Traces of the use of stone splitting using old, manual drilling techniques in forest and field in the neighbourhood of Storvreta village (Uppsala county, Sweden).

I ett skogsparti

I ett skogsparti nedanför Storvretaskolan täcks ett stort markområde av märkliga flacka blocksamlingar. Blocken här ligger till största delen utlagda i endast ett tunt lager på marken. Samtliga block här saknar helt borrhål och borrännor – med ett undantag! Centralt i blocksamlingen på en röjd yta (eller snarare ofylld yta) står detta vackra block med en tydlig borränna på ena sidan. Det enda borränneblocket bland tusentals utlagda block här!

 • Page 1 and 2:

  Text och Bild: Sven-Inge Windahl 20

 • Page 3 and 4:

  Borrat block på bergshöjd vid Ful

 • Page 5 and 6:

  Andra presentationer Eftersom jag u

 • Page 7 and 8:

  Block i Storskogen med grunt borrh

 • Page 9 and 10:

  Om innehållet

 • Page 11 and 12:

  Det är fortfarande mycket som är

 • Page 13 and 14:

  Allmänt om stenklyvning med borrte

 • Page 16:

  Två klyvtekniker med borr, som sam

 • Page 20:

  Ett vackert hugget portstolpe-likna

 • Page 23 and 24:

  Exempel på olika instruktionsfilme

 • Page 26:

  Fotot på motstående sida illustre

 • Page 30 and 31:

  Det är ofta så här vi ser stenhu

 • Page 32 and 33:

  Stenkonst med klyvborrännor i Str

 • Page 34:

  Bilden visar en mycket vackert arra

 • Page 38:

  I ett höglänt skogsparti ganska l

 • Page 42:

  Bilden på motstående sida visar l

 • Page 45 and 46:

  Borrännor på kluvna block - exemp

 • Page 48:

  Ännu en vackert huggen sten i samm

 • Page 52:

  Borrännor efter radklyvning i kyrk

 • Page 56:

  Borrännor i block som utsatts för

 • Page 60:

  Borränna efter enkelhålsklyvning

 • Page 64:

  I ett parti av kyrkogårdsmuren vid

 • Page 68:

  I ett parti av kyrkogårdsmuren vid

 • Page 71 and 72:

  Tensta

 • Page 73 and 74:

  ?

 • Page 75 and 76:

  Svåridentifierade borrännor Det k

 • Page 78:

  Svårupptäckt klyvborränna

 • Page 82:

  Svårupptäckt klyvborränna

 • Page 86:

  Svagt markerad klyvborränna på mo

 • Page 90:

  En av de vackraste oborrade klyvpla

 • Page 94:

  Stenkonst i Storvretabygden när de

 • Page 98 and 99:

  4. Exempel på klyvplatser i skog o

 • Page 100:

  4.a. Klyvplatser i skogsmark Klyvpl

 • Page 104:

  I ett skogsområde vid Fullerö hit

 • Page 108:

  Klyvplats i skogsparti nära bron

 • Page 112:

  Klyvplats ute i Storskogen (se ocks

 • Page 116:

  Liten klyvplats på kalhygge i Full

 • Page 120:

  Efter mycket letande hittade jag ä

 • Page 124:

  På en blockkant hittar jag till sl

 • Page 128:

  På ett blockstycke syns flera grun

 • Page 132:

  Liten klyvplats i Storskogen (bakom

 • Page 136:

  Det här blocken vars framsida kluv

 • Page 140:

  Bilden visar den långa vertikala b

 • Page 144:

  Även långt inne i storskogen hitt

 • Page 148:

  Klyvplats i Fulleröskogen, där et

 • Page 152:

  När vi kryper ännu närmare ser v

 • Page 156:

  Klyvplats i skogsmark (nära Stenhe

 • Page 160:

  Borränna efter centralt anlagt dju

 • Page 164:

  Lång klyvborränna på huvudblocke

 • Page 168:

  Framför klyvplatsen står ett mär

 • Page 172:

  Borränna efter stenklyvning på de

 • Page 176:

  Stenhuggning med borrteknik i Fulle

 • Page 180:

  Liten klyvborränna på block i sko

 • Page 183 and 184:

  Lärk på vintern

 • Page 186:

  Att det här är en husbehovsstent

 • Page 190:

  Man skulle gärna ha velat vara med

 • Page 194:

  Rest av ett större block, där ste

 • Page 198:

  Närbild på en del av en lång kly

 • Page 202:

  Närbild på borrännan på blocket

 • Page 206:

  I hagmarken vid Ärentuna kyrka hit

 • Page 210:

  I mitten av närbilden ser man rest

 • Page 214:

  Framskrapad klyvborränna på snöt

 • Page 218:

  Detalj av borrännan i föregående

 • Page 221 and 222:

  De borrkluvna sprickstenarna I ett

 • Page 224:

  Bilden visar en del av det uppspruc

 • Page 228:

  I klyvsprickan mitt upptäcker man

 • Page 232:

  Bilden visar en del av det uppsprä

 • Page 236:

  Mitt i sprickan och i det vackra l

 • Page 240:

  Mittsprickans klyvhål omgiven av v

 • Page 244:

  Klyvsprickan döljs av gröna blad.

 • Page 248 and 249:

  6. Borrännor och gränsmonument -

 • Page 250 and 251:

  Det låga stenen med sprickan verka

 • Page 252:

  I slänten upp mot höjdryggen i ki

 • Page 256:

  I sluttningen upp mot stenkullen (f

 • Page 260:

  Bakom gravkullen - till vänster -

 • Page 264:

  Närbild som visar hur stenhällen

 • Page 268:

  Klyvplatsen (samma som på föregå

 • Page 272:

  Lite längre bort på samma höjdry

 • Page 276:

  På översiktsbilden ser vi tydligt

 • Page 280:

  Det är kanske inte lätt att uppt

 • Page 284:

  För att förstå stenhuggarens avs

 • Page 288:

  Knappt två hundra meter från den

 • Page 292:

  Då och då händer det att man ute

 • Page 296:

  Den här mittkluvna stenen (i fårh

 • Page 300 and 301:

  7. Stenkaos med enstaka borrännor

 • Page 302:

  I stenkaos-miljöer förekommmer bo

 • Page 306:

  Bilden på motstående sida visar k

 • Page 310:

  Klyvborränna på mindre block när

 • Page 314:

  Men om nu stenkullens framsida kän

 • Page 318:

  I Fårhagens kant ner mot de lägre

 • Page 322:

  Den kaotisk stenplatsen vid Fuller

 • Page 326:

  Längre ner i stensluttningen finns

 • Page 330:

  Nedanför den runda flacka blockhö

 • Page 334:

  Ytterligare en arrangerad plats med

 • Page 338:

  Jag letade förgäves igenom kanter

 • Page 342:

  Jag fortsatte emellertid att unders

 • Page 346:

  När jag skrapar bort mossan på en

 • Page 350:

  Den pyramidformade blockhögen med

 • Page 354:

  Bara ett hundratal meter bort - på

 • Page 358:

  Ibland upptäcker man inte intressa

 • Page 362:

  På andra sidan av den kaotiska blo

 • Page 366:

  Vid ingången till det stora stenhu

 • Page 369 and 370:

  Borrännemonumenten med trolig grä

 • Page 371 and 372:

  Det bör understrykas att jag hitti

 • Page 374:

  En lång smal borränna löper vert

 • Page 378:

  Närbild som visar klyvborrännorna

 • Page 382:

  Det klyvborrhål som givit upphov t

 • Page 386:

  Närbild på de övre blockdelarna

 • Page 390:

  På ena sidan av den stora blockvä

 • Page 394:

  Det stora överhangsblocket med lå

 • Page 397 and 398:

  Bottendel Toppdel Mellandel

 • Page 400:

  Man kan kanske inte utesluta att bl

 • Page 403 and 404:

  äldre än de husbehovsstentägter

 • Page 406 and 407:

  Den skeppsliknande blockhögen vid

 • Page 408:

  I sluttningen ner mot kolonilottsä

 • Page 412:

  Den upprättstående Stenkolossen m

 • Page 416:

  Stenkolossen sedd från en annan vi

 • Page 420: Klyvhål har inte alltid tillverkat
 • Page 424: Alldeles nedanför den stora stenko
 • Page 428: Stort borränneblock med markant ö
 • Page 432: Det spruckna, upplagda borränneblo
 • Page 436: Någon vanlig stentägt för husbeh
 • Page 440: Bilden på motstående sida visar e
 • Page 444 and 445: Den mindre upprättstående stenkol
 • Page 446: Två av den lilla stenkolossens sid
 • Page 450: Grund klyvborränna i underkanten p
 • Page 453 and 454: De ensamma borrännorna i flacka h
 • Page 456: När jag granskar den symmetriska s
 • Page 460: På ett mindre blockstycke i blockh
 • Page 464: Bilden visar den lite pyramidformad
 • Page 468: I närheten av det stora blocket fi
 • Page 474: Bilden visar den röjda blockytan c
 • Page 478 and 479: 10. Märkliga Borrhål och Borränn
 • Page 480: I ett glesbevuxet och plant skogspa
 • Page 484: Ett myckert vackert block står upp
 • Page 488: Det intressanta borrhålet i närbi
 • Page 492: Det finns stor variation på gräns
 • Page 496: Ofta kan man ha användning för en
 • Page 500: Det här stora spektakulära gräns
 • Page 503 and 504: Bilden visar de två kluvna blockha
 • Page 506: Alldeles i närheten av uthuggninge
 • Page 510 and 511: Jag kunde ha presenterat det här b
 • Page 512: Svårbedömd klyvplats i ett skogsp
 • Page 516: Under löv och mossa skymtar en bor
 • Page 520: Tydlig, lång klyvborränna i det u
 • Page 524:

  Vackert block i det kulliga betesla

 • Page 528:

  Till slut hittar jag ändå en borr

 • Page 532:

  Bilden visar en liten högformad an

 • Page 536:

  Närbild på en del av den vertikal

 • Page 540:

  Överdelen av en klyvborränna på

 • Page 544:

  Borränna på block som kluvits bor

 • Page 548:

  Ett stycke ifrån det stora blocket

 • Page 552:

  På samma block ser man också anv

 • Page 556:

  Längst ner mot marken upptäcker j

 • Page 560 and 561:

  11. Om borrännors ålder

 • Page 562 and 563:

  Men vi vet fortfarande inte hur gam

 • Page 564:

  Ovanför kvarnen - på Östaåsen m

 • Page 568:

  Bilden visar en av hörnstenarna i

 • Page 572:

  Under en cykeltur mellan Årby och

 • Page 576:

  Vackert uthus med hög (troligen ga

 • Page 579 and 580:

  Och visst hittade jag en borränna!

 • Page 582:

  Kyrkogårdsmuren vid Rasbokils kyrk

 • Page 586:

  Stengrunden till Ekeby kvarn i Stor

 • Page 590:

  Strömstaren är en trogen gäst vi

 • Page 594:

  Ovanför kvarnbyggnaden finns flera

 • Page 598:

  Det här rektangulära blocket har

 • Page 602:

  Bakom bänkryggarna på Gillehusets

 • Page 606:

  På den tillhuggna hörnstenen när

 • Page 610:

  Närbild på klyborrännor på rad

 • Page 614:

  Borränna på stenblock i strävpel

 • Page 618:

  Klyvborrännor på grundblock till

 • Page 622:

  Klyvborrännor på de stenar som by

 • Page 626:

  Gravkammare från 1700-talet vid As

 • Page 630:

  Borrännor på trappsteg och sidste

 • Page 634:

  Gravstenar och klyvborrännor Stora

 • Page 638:

  Ytterligare en gammal gravsten med

 • Page 642:

  På motstående sida visas stenens

 • Page 646:

  Ibland blir man så betagen i ett m

 • Page 650:

  Ännu en grindstolpe från Biskops

 • Page 654:

  Grindstolpe med spetsig topp i Lill

 • Page 658:

  Grindstolpe med klyvborrännor i sk

 • Page 661 and 662:

  santikvarieämbetet: Kmb Foto: Beng

 • Page 663 and 664:

  Datering genom järnverktygen Under

 • Page 666:

  Det kvarsittande söndervittrade re

 • Page 670:

  När jag upptäckte klyvplatsen var

 • Page 674:

  På Fullerösluttningens kalhygge h

 • Page 678:

  Den här bilden anknyter till en kl

 • Page 682:

  Det är kanske inte helt korrekt at

 • Page 685 and 686:

  Klyvborränna i kyrkogårdsmur, Gam

 • Page 687 and 688:

  Bild och Text: Sven-Inge Windahl 20

 • Page 689:

  Spännande stenplatser i Storvretab