Views
10 months ago

Spännande stenplatser i Storvretabygden. Galmmal kultursten och stenhuggning. Del 2 Borrkluvet stenmaterial. Sven-Inge Windahl 2018

Traces of the use of stone splitting using old, manual drilling techniques in forest and field in the neighbourhood of Storvreta village (Uppsala county, Sweden).

Svårupptäckt

Svårupptäckt klyvborränna

 • Page 1 and 2:

  Text och Bild: Sven-Inge Windahl 20

 • Page 3 and 4:

  Borrat block på bergshöjd vid Ful

 • Page 5 and 6:

  Andra presentationer Eftersom jag u

 • Page 7 and 8:

  Block i Storskogen med grunt borrh

 • Page 9 and 10:

  Om innehållet

 • Page 11 and 12:

  Det är fortfarande mycket som är

 • Page 13 and 14:

  Allmänt om stenklyvning med borrte

 • Page 16:

  Två klyvtekniker med borr, som sam

 • Page 20:

  Ett vackert hugget portstolpe-likna

 • Page 23 and 24:

  Exempel på olika instruktionsfilme

 • Page 26:

  Fotot på motstående sida illustre

 • Page 30 and 31: Det är ofta så här vi ser stenhu
 • Page 32 and 33: Stenkonst med klyvborrännor i Str
 • Page 34: Bilden visar en mycket vackert arra
 • Page 38: I ett höglänt skogsparti ganska l
 • Page 42: Bilden på motstående sida visar l
 • Page 45 and 46: Borrännor på kluvna block - exemp
 • Page 48: Ännu en vackert huggen sten i samm
 • Page 52: Borrännor efter radklyvning i kyrk
 • Page 56: Borrännor i block som utsatts för
 • Page 60: Borränna efter enkelhålsklyvning
 • Page 64: I ett parti av kyrkogårdsmuren vid
 • Page 68: I ett parti av kyrkogårdsmuren vid
 • Page 71 and 72: Tensta
 • Page 73 and 74: ?
 • Page 75 and 76: Svåridentifierade borrännor Det k
 • Page 78: Svårupptäckt klyvborränna
 • Page 84: Svårupptäckt klyvborränna
 • Page 88: Studiet av stenar kluvna med borrkl
 • Page 92: Kanske både det vackraste och skic
 • Page 96: Den här spektakulära klyvplatsen
 • Page 99 and 100: Exempel på klyvplatser i skog och
 • Page 102: Idag markbereds 90 % av landets fö
 • Page 106: Klyvborränna på block på kalhygg
 • Page 110: Klyvborrhål i blockdel vid den kly
 • Page 114: Klyvspricka med uppspruckna klyvbor
 • Page 118: Klyvplats i skogsområde vid Hemrin
 • Page 122: Liten klyvplats i Hemringeskogen. H
 • Page 126: Blockformation i Storskogen (bakom
 • Page 130: Även blocket översida har utsatts
 • Page 134:

  Ytterligare en klyvplats där klyvn

 • Page 138:

  Vackert block placerat i norra dele

 • Page 142:

  Stort block, som använts som stent

 • Page 146:

  Letar man lite noggrannare runt den

 • Page 150:

  Samma block i Fulleröskogen som p

 • Page 154:

  Spricka på ovansidan av blocket i

 • Page 158:

  Klyvborränna vid samma klyvplats s

 • Page 162:

  Ytterligare en klyvplats nära Sten

 • Page 166:

  Märklig uthuggning på huvudblocke

 • Page 170:

  Block i Fulleröskogen där stenhug

 • Page 174:

  Inte så långt från klyvplatsen,

 • Page 178:

  Närbild av borrännan på blocket

 • Page 182 and 183:

  Spetsigt tillhugget block med borr

 • Page 184:

  4.b. Klyvplatser i i hagmark och p

 • Page 188:

  En del klyvhålsplatser blir man in

 • Page 192:

  Om man leker med tanken att man hä

 • Page 196:

  Borrkluvet block nära entrén till

 • Page 200:

  Block med klyborränna i bortre få

 • Page 204:

  Block som klyvits med borrteknik i

 • Page 208:

  Anläggningen här i hagmarken vid

 • Page 212:

  Klyvborränna i block på skogsklä

 • Page 216:

  I kanten av en stenkulle nära kolo

 • Page 220 and 221:

  5. De borrkluvna sprickstenarna Kly

 • Page 222:

  På ett impediment i fältlandskape

 • Page 226:

  Bred mittspricka i block i stenig s

 • Page 230:

  Oansenligt block i fårhagen vid No

 • Page 234:

  Bildens block (i stenkullen vid Ful

 • Page 238:

  Ytterligare ett block i den stenrik

 • Page 242:

  Borrkluven mittspricka i block på

 • Page 246:

  Lång in i Storskogen - nära Tippt

 • Page 249 and 250:

  Borrännor och gränsmonument - en

 • Page 251 and 252:

  Ännu längre bort hittar jag ytter

 • Page 254:

  Alldeles bredvid den utplacerade li

 • Page 258:

  Det stora blockets baksida har män

 • Page 262:

  Den låga oansenliga hällen framf

 • Page 266:

  En bit högre upp på samma höjdry

 • Page 270:

  Det finns en märklig uthuggning p

 • Page 274:

  Bilden visar en del av föregående

 • Page 278:

  Blocket på bilden ligger mycket n

 • Page 282:

  I det öppna och lite höglänta om

 • Page 286:

  Bredvid klyvplatsen finns den här

 • Page 290:

  Nära det spektakulära blocket hit

 • Page 294:

  Bilden på motstående sida visar s

 • Page 298:

  Också i skogspartiet vid kolonilot

 • Page 301 and 302:

  Stenkaos med enstaka klyvborrännor

 • Page 304:

  Det är mycket storskaligt huggna b

 • Page 308:

  Flera klyvsprickor på det stora pl

 • Page 312:

  Vid sidan av stenkullen med sitt bl

 • Page 316:

  I en klyvspricka på ett block när

 • Page 320:

  Blockkaos i hödryggens sluttning n

 • Page 324:

  Efter mycket letande hittade jag fa

 • Page 328:

  På motstående sida visas ytterlig

 • Page 332:

  Bilden på motstående sida visar e

 • Page 336:

  Kaotisk blockhög i den trädbevuxn

 • Page 340:

  Bilden på motstående sida visar

 • Page 344:

  Den blockrika skogshöjden i Hemrin

 • Page 348:

  Alldeles i närheten av blocket med

 • Page 352:

  Blockhögens motstående sida ger e

 • Page 356:

  Mycket nära den stora kaotiska blo

 • Page 360:

  Ännu närmare blockhögen står en

 • Page 364:

  Det finns åtskilliga ”blockhöga

 • Page 368 and 369:

  8. Borrännemonumenten med trolig g

 • Page 370 and 371:

  Om det inte funnits inslag av borrt

 • Page 372:

  Det uppställda blocket med den lå

 • Page 376:

  Den borrade stensuggan uppallad på

 • Page 380:

  Den stora blockhögen med den märk

 • Page 384:

  Det borrkluvna skyltblocket i Adolf

 • Page 388:

  Stora borrkluvna block med borthugg

 • Page 392:

  På motstående sida visas en närb

 • Page 396 and 397:

  Den långa borrännan - från över

 • Page 398:

  Den uppstickande pinnen på blocket

 • Page 402 and 403:

  Den märkliga stenskivan i Storskog

 • Page 404:

  Den uppställda stenskivan med klyv

 • Page 407 and 408:

  imponera på bygdens flickor. Och d

 • Page 410:

  På motstående sida visas borränn

 • Page 414:

  Man tror knappt sina ögon när man

 • Page 418:

  Detaljbild som visar slutdelen av d

 • Page 422:

  Trekantig, tjockväggig skärva (ka

 • Page 426:

  Det stora borränneblocket vid Tipp

 • Page 430:

  Bilden visar en del av den långa b

 • Page 434:

  Framför det kluvna originalblocket

 • Page 438:

  Det är tydligt att blocket längst

 • Page 442:

  Bilden visar den djupa klyvborränn

 • Page 445 and 446:

  Dold Borränna

 • Page 448:

  På åtminstone två av sidorna har

 • Page 452 and 453:

  9. De ensamma borrännorna i flacka

 • Page 454:

  Här trodde jag väl ändå att jag

 • Page 458:

  I beteslandskapet nära väg 290 hi

 • Page 462:

  Stenar utlagda i en lite oregelbund

 • Page 466:

  På höjdryggen i kilen mellan Full

 • Page 470:

  Det småskaligt huggna (med traditi

 • Page 474:

  Bilden visar den röjda blockytan c

 • Page 478 and 479:

  10. Märkliga Borrhål och Borränn

 • Page 480:

  I ett glesbevuxet och plant skogspa

 • Page 484:

  Ett myckert vackert block står upp

 • Page 488:

  Det intressanta borrhålet i närbi

 • Page 492:

  Det finns stor variation på gräns

 • Page 496:

  Ofta kan man ha användning för en

 • Page 500:

  Det här stora spektakulära gräns

 • Page 503 and 504:

  Bilden visar de två kluvna blockha

 • Page 506:

  Alldeles i närheten av uthuggninge

 • Page 510 and 511:

  Jag kunde ha presenterat det här b

 • Page 512:

  Svårbedömd klyvplats i ett skogsp

 • Page 516:

  Under löv och mossa skymtar en bor

 • Page 520:

  Tydlig, lång klyvborränna i det u

 • Page 524:

  Vackert block i det kulliga betesla

 • Page 528:

  Till slut hittar jag ändå en borr

 • Page 532:

  Bilden visar en liten högformad an

 • Page 536:

  Närbild på en del av den vertikal

 • Page 540:

  Överdelen av en klyvborränna på

 • Page 544:

  Borränna på block som kluvits bor

 • Page 548:

  Ett stycke ifrån det stora blocket

 • Page 552:

  På samma block ser man också anv

 • Page 556:

  Längst ner mot marken upptäcker j

 • Page 560 and 561:

  11. Om borrännors ålder

 • Page 562 and 563:

  Men vi vet fortfarande inte hur gam

 • Page 564:

  Ovanför kvarnen - på Östaåsen m

 • Page 568:

  Bilden visar en av hörnstenarna i

 • Page 572:

  Under en cykeltur mellan Årby och

 • Page 576:

  Vackert uthus med hög (troligen ga

 • Page 579 and 580:

  Och visst hittade jag en borränna!

 • Page 582:

  Kyrkogårdsmuren vid Rasbokils kyrk

 • Page 586:

  Stengrunden till Ekeby kvarn i Stor

 • Page 590:

  Strömstaren är en trogen gäst vi

 • Page 594:

  Ovanför kvarnbyggnaden finns flera

 • Page 598:

  Det här rektangulära blocket har

 • Page 602:

  Bakom bänkryggarna på Gillehusets

 • Page 606:

  På den tillhuggna hörnstenen när

 • Page 610:

  Närbild på klyborrännor på rad

 • Page 614:

  Borränna på stenblock i strävpel

 • Page 618:

  Klyvborrännor på grundblock till

 • Page 622:

  Klyvborrännor på de stenar som by

 • Page 626:

  Gravkammare från 1700-talet vid As

 • Page 630:

  Borrännor på trappsteg och sidste

 • Page 634:

  Gravstenar och klyvborrännor Stora

 • Page 638:

  Ytterligare en gammal gravsten med

 • Page 642:

  På motstående sida visas stenens

 • Page 646:

  Ibland blir man så betagen i ett m

 • Page 650:

  Ännu en grindstolpe från Biskops

 • Page 654:

  Grindstolpe med spetsig topp i Lill

 • Page 658:

  Grindstolpe med klyvborrännor i sk

 • Page 661 and 662:

  santikvarieämbetet: Kmb Foto: Beng

 • Page 663 and 664:

  Datering genom järnverktygen Under

 • Page 666:

  Det kvarsittande söndervittrade re

 • Page 670:

  När jag upptäckte klyvplatsen var

 • Page 674:

  På Fullerösluttningens kalhygge h

 • Page 678:

  Den här bilden anknyter till en kl

 • Page 682:

  Det är kanske inte helt korrekt at

 • Page 685 and 686:

  Klyvborränna i kyrkogårdsmur, Gam

 • Page 687 and 688:

  Bild och Text: Sven-Inge Windahl 20

 • Page 689:

  Spännande stenplatser i Storvretab

Från skogsklädd höjd till å-nära fält På jakt efter gammal kultursten i fältlandskapet Sven-Inge Windahl 2016
ACC 290 Week 3 Discussion Question 2 - Accounting 290 Week Three / acc290dotcom