Views
10 months ago

MAHB-20180113

18 • VECKA 2 • 2018

18 • VECKA 2 • 2018 NYHETER/strängnäs ILLUSTRATION: SCB Nu är resultatet av attitydsundersökningen man gjorde i höstas och den visar att det finns saker som invånarna är nöjda såväl som missnöjda med. Strängnäs har både nöjda och missnöjda invånare Statistiska Centralbyrån genomförde under hösten 2017 en attitydsundersökning bland medborgarna angående hur de ser på sin kommun. Årets resultat visar en förbättring jämfört med 2016. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT visar att Strängnäs kommuns invånare upplever både styrkor och svagheter inom kommunens verksamheter. Årets resultat visar en förbättring jämfört med 2016 inom två av de tre huvudområdena som undersökningen består av. Det tredje huvudområdet ligger i samma nivå som tidigare mätning. BETYGET FÖR HUR invånarna ser på Strängnäs som en kommun att bo och leva i ökar från 58 till 62. Snittet för samtliga deltagande kommuner är 60. Kommunens verksamheter får betyget 50 vilket är två steg upp från föregående mätning. Här är snittet 55 för övriga kommuner. Vad det gäller inflytandet invånarna anser sig ha i kommunen ligger man kvar på betyget 39. För övriga kommuner som deltog i undersökningen var betyget 40. KOMMUNALA ANSLAGSTAVLAN BLIR DIGITAL FRÅN OCH MED DEN 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats, en lag som även omfattar kommunalförbund. Att det ska finnas en digital anslagstavla är en del i den nya kommunallagen, som börjar gälla den 1 januari 2018. Detta innebär att kommunens officiella anslagstavla ska vara webbaserad, väl synlig och lätt att hitta samt att informationen på anslagstavlan ska vara väl avskild för att undvika risk för sammanblandning med annan information på webbplatsen. SYFTET MED DEN DIGITALA anslagstavlan är att man ska kunna ta del av önskad information utan att behöva ta sig till kommunhuset. Förändringen har redan påbörjats och redan nu kan medborgarna ta del av tillkännagivanden, kungörelser, kallelser och protokoll via kommunens webbplats istället. Det gör man genom att gå in på www. strangnas.se/kommunalanslagstavla och sedan välja vilken information man vill ta del av. NÅGOT SOM INVÅNARNA är särskilt nöjda med är räddningstjänst, vatten och avlopp, renhållning och sophämtning samt att i sin helhet bo och leva i kommunen. MINDRE NÖJDA ÄR man dock med att kunna påverka kommunens verksamheter, inflytandet i sin helhet, förtroendet för politik och tjänstemän, äldreomsorg och stöd till utsatta personer. Den officiella anslagstavlan i kommunhusets entré för viktiga meddelanden kommer att ersättas med en digital anslagstavla på kommunens webbplats. DET FINNS EN DATOR placerad i kommunhusets entré och på den kan man se den nya digitala anslagstavlan på webbplatsen. Besökare som önskar vägledning kan dessutom få hjälp av personalen i kontaktcenter. Den kommunala anslagstavlan blir mer tillgänglig. MATS SÖDERSTRÖM

VECKA 2 • 2018 • 19 NYHETER/strängnäs Marie Rydén Davoust är biträdande projektledare till tävlingen om domkyrkans framtid. Alla 97 bidrag finns nu utställda i Strängnäs domkyrka. Nu ställs bidragen för Domkyrkans arkitekttävling ut i Strängnäs Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö har med stöd av Strängnäs stift arrangerat en arkitekttävling där framtiden för Strängnäs domkyrka ska bestämmas. Målet är att kyrkan med omnejd ska utvecklas så att lokalerna ska kunna användas på andra sätt än det man traditionellt förknippar kyrkobyggnader med, samt rymma fler verksamheter. TÄVLINGEN, SOM STARTADE I HÖSTAS, har fått in 97 bidrag och alla dessa bidrag finns nu utställda i Domkyrkan i Strängnäs, mellan den 11 och 24 januari. Den 9 mars ska en jury välja ut fem av dessa bidrag som går vidare till nästa steg i tävlingen och av dessa fem ska en ensam vinnare utses. Planen är att vinnaren ska anlitas för att göra sin skissade idé av domkyrkans framtid till verklighet. MARIE RYDÉN DAVOUST ÄR biträdande projektledare och berättar att målet med satsningen är att höja kulturvärdet på domkyrkoberget och göra församlingen till en mötesplats för fler människor. – Vi vill skapa möjligheter för människor att mötas, för att stärka gemenskapen i Strängnäs. Församlingen är en del av staden och vi vill bidra till gott liv och vara med och utveckla. Vi vill att kyrkans byggnader och domkyrkoberget ska betyda mer för fler! MARIE ÄR GLAD ÖVER ENGAGEMANGET som funnits kring tävlingen, inte minst från alla dem som skickat in tävlingsbidrag. – Vi har fått in bidrag från hela landet, och även några bidrag från resten av Europa. Vi är så glada över arbetet de ha gjort och tiden de lagt ner. JAG FRÅGAR MARIE NÄR MAN planerar att starta bygget, efter att ett vinnande bidrag har utsetts, och hon berättar att de inte har bråttom. – Prioriteringen är inte att det ska gå fort, utan vi tar små steg i taget och gör det så bra som möjligt, med högt kvalitetstänk. När en vinnare har utsetts kommer det bli en process innan planerna sätts i verk. Vi vill inte stressa, utan istället fokusera på att det blir ordentligt gjort. MER INFORMATION OM TÄVLINGEN FINNS PÅ: www.svenskakyrkan.se. MAJA ANDERSSON

Destination Ant. zoner Vuxen Ungdom Pendlarkort
Kontakten - Forshaga kommun
47071 Kontakten Nr5.p65 - Forshaga kommun
Medieinformation 2013. Ladda hem PDF - Mentoronline.se
Ångbåtstidtabellen 2010 - Sveriges Ångbåtsförening
Glad Sommar! - AB Ninolab