Views
11 months ago

MAHB-20180113

6 - VECKA 2 • 2018

6 - VECKA 2 • 2018 NYHETER/mariefred Traditionen med gofika i Kronköket för de katastrofdrabbade fortsatte under trettonhelgen när Röda Korset dukade upp kakfaten. Tre dagars fika hjälper katastrofdrabbade Kronköket måste man vanligtvis begära särskilt att få se men en gång om året öppnas köket för allmänheten och så också i år när Röda korset arrangerade sin årliga kaféverksamhet. KÖN AV FIKASUGNA besökare till det digra fikabordet ringlade långt ut på trappan. De åtta kvinnorna, av totalt cirka 15, från Röda korset som just denna dag arbetade i köket hade fullt upp med att hinna med alla kunder. Ingen vet riktigt hur många år man har arrangerat kaféet men alla är överens om att det växer för varje år. – Efter Tsunamin 2004 började det växa kraftigt, säger Margareta Ågerup, en av dem från Röda korset som arbetar i Kronköket idag. Sedan dess har det bara växt för varje år. ARBETET INFÖR kaféet startar efter julmarknaden och allt på borden bakas av Röda korsets medlemmar själva. – Allting skänks av oss utom mjölk, bröd och pålägg som Röda korset köper in, berättar Margareta. Allt vi sedan får in på försäljningen går till Röda korsets katastrofhjälp som sedan fördelar pengarna där de behövs. SAMTIDIGT SOM Kronköket höll öppet kunde besökarna även gå en guidad visning med museilärare Josefine Lindqvist som berättade om ”Bernadöttrar - kvinnor ur ätten Bernadotte” och med slottuppsyningsman Jim Sjöberg som avhandlade ämnet ”Galleriet för medborgligt märkvärdiga personer”. Kerstin Karlsson och Margareta Ågerup. ÖPPET HUS OM DETALJPLANEFÖRSLAG SÖDRA ÅRBY På måndag bjuder samhällsbyggnadsnämnden in till ett dialogtillfälle i form av ett Öppet hus där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor. PLANOMRÅDET SÖDRA ÅRBY ligger på norra sidan om E20 och järnvägen, strax norr om Väg 223 (Mariefredsvägen) cirka tre kilometer väster om Mariefred. Planens syfte är att möjliggöra en ny stadsdel i anslutning till Läggesta station. Området kommer att omfatta cirka 1300 bostäder, gruppbostad, mindre handel, kontor, skolor och service. Intill bebyggelsen finns flera lättillgängliga grönområden för de boende. Det stationsnära läget kommer också att innebära goda pendlingsmöjligheter för de boende. KARAKTÄREN KOMMER i huvudsak bli småskalig bebyggelse med en stor andel markbostäder i trädgårdsstadens form. I närheten av Läggesta station blir bebyggelsen något högre och tätare och kommer att ha karaktären av en småstad. MÖTET ÄGER RUM i biblioteket i Mariefred klockan 17.00 - 19.00 där också planhandlingar finns tillgängliga fram till den 25 januari. Ingen föranmälan krävs och besökarna kan komma och gå som de vill. Mötet håls på biblioteket i Rådhuset. MATS SÖDERSTRÖM

VECKA 2 • 2018 • 7 NYHETER/mariefred Metoo - Ljuset på Fackeltåg för kvinnors rätt NU PÅ SÖNDAG KLOCKAN 15.00 samlas en stor mängd kvinnor, flickor, tjejer, damer - och män - över hela Sverige för att visa sin solidaritet med alla dem som drabbats av sexuella trakasserier - eller andra typer av trakasserier - och för att poängtera vikten av att en förändring måste ske. I Mariefred är före detta politikern Lotta Grönblad initiativtagare och hon säger till MT/Måsen att ämnet är väldigt viktigt. – Alla som stödjer #Metoo är välkomna, oavsett kön, att sluta upp på torget klockan 15.00. Hoppas vi blir riktigt många, trots att vi är en liten stad, så att vi sätter Mariefred på Metoo-kartan. DE FLESTA KÄNNER säkert till kampanjen som under hösten fick stor genomslagskraft och bland annat fick till följd att flera kända män - och kvinnor - tvingades avgå från sina poster. Kvinnor ur nästan alla yrkesgrupper, liksom från skolans värld, idrottsvärlden och många andra sammanhang gick under hashtaggen #metoo ut och berättade om kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp. Gensvaret blev enormt och har fortsatt in i det nya året. Många privata initiativ i samma anda har tagits den senaste tiden, varav manifestationen på söndag är en. MANIFESTATIONEN SKER precis samma tid och med samma budskap i tysta fackeltåg över hela Sverige. Initiativtagare är Ulla Tillgren från Stockholm och hon lanserade idén med fackeltåg i #metoogruppen #deadline för mindre än två veckor sedan. Lotta påpekar att det här är ett gräsrotsevent och att inget parti eller organisation ligger bakom. – Vi vill visa att detta är en rörelse som enar oss oavsett vilken grupp i samhället som vi tillhör. I MARIEFRED INLEDS manifestationen på Rådhustorget och fackeltåget går sedan genom innerstaden. De som vill betalar en deltagaravgift på 30 kronor, används till markhyra och polistillstånd, där ett eventuellt överskott skänks till Röda korset. Lotta hoppas att uppslutningen blir stor. – Jag vill så gärna att vi blir många som deltar i dessa protester. Vill man får man gärna ta med sig egen fackla och marschall för ljuständning. Mycket välkomna allihop, tillsammans kommer vi att märkas! FÖR MER INFORMATION kontakta Lotta Grönblad, 070-32 40 220 (även swishnummer för frivillig deltagaravgift) eller Marie Freij på MT/Måsen. I Mariefred är före detta politikern Lotta Grönblad initiativtagare till manifestationen. FACKELTÅG SKER BLAND ANNAT i följande städer; Stockholm, Malmö, Kristianstad, Göteborg, Karlstad och Jönköping, Umeå, Luleå, Sundsvall, Helsingborg, Skellefteå, Örebro, Ronneby, Mariefred, Växjö och Linköping. Fler städer ansluter hela tiden. TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

47071 Kontakten Nr5.p65 - Forshaga kommun
Destination Ant. zoner Vuxen Ungdom Pendlarkort
Kontakten - Forshaga kommun
kontakten - Forshaga kommun
Kontakten - Forshaga kommun
D 112 - D 116 - DX 118 - Zibro
Mer Petra Mede i QX januari