Views
10 months ago

MAHB-20180113

Art: Gunnar Kraatz

Art: Gunnar Kraatz SVANTE MÖTERBEPPE –IMARIEFRED Lördag den 3 februari 2018 kl.16.00 i Biohuset. Svante Thuresson och Beppe Wolgers, två giganter på den svenska musikscenen. Beppe lämnade efter sig en skatt av geniala sångtexter som nu tolkas av en av Sveriges mest mångsidiga artister. Svante är ständigt aktuell och hedrad med både Monica Zetterlund- och Cornelis-priset. På Biohuset i Mariefred framför Svante ett personligt urval av Beppes fina texter till tonerna av Claes Cronas Trio – även de välbekanta i musikvärlden. För att vara säker att få plats boka biljetter via Tickster, 230:–/person. Kvarvarande biljetter säljs i Biohusets kassa.

VECKA 2 • 2018 • 9 NYHETER/mariefred Så många klagomålsärenden i den kommunala skolan UNDER 2016 OCH 2017 HAR de kommunala grundskolorna i Strängnäs kommun fått in 25 klagomålsärenden. Fyra av de 25 har varit klagomål som nått skolinspektionen innan de kommit till utbildningskontoret. Eftersom utbildningskontoret är huvudman för skolan så går klagomål i första hand till dem. – Av dessa avser fem klagomål rätten till stödåtgärder, tre rör trygghet och studiero, fem handlar om kränkande behandling, två avser tillsynsplikten, två rör synpunkter av politisk eller övergripande karaktär och åtta ärenden är klassificerade som övrigt. Övrigt kan vara klagomål avseende personal eller bristfälligt samarbete mellan skolan och hemmet. Av dessa ärenden har tre gått vidare till en anmälan till Skolinspektionen. Detta har i samtliga fall skett innan huvudmannen fattat beslut i klagomålsärendet. Ett av dessa ärenden har avsett särskilt stöd, meddelar Utbildningskontoret. FÖRÄLDRAR SOM VARIT i kontakt med MT/Måsen berättar att de inte får svar på sina klagomål vid de datum de har utlovats. Andra berättar att huvudmannen råder dem att kontakta personen som klagomålet gäller om de har frågor. De berättar att åtgärdsprogrammen deras barn har fått tilldelat ser fint ut i skrift, men att skolan faktiskt inte använder sig av alla åtgärder som programmet påstår. SOM SVAR PÅ FRÅGAN om hur många klagomål som gått vidare till skolinspektionen sedan 1 januari 2016 svarar utbildningskontoret, – Under nämnda period har huvudmannen fått in sammanlagt 21 ärenden från Skolinspektionen avseende grundskolan. Av dessa ärenden avser två tillsynsplikten (Skolinspektionen utreder), nio kränkande behandling (Skolinspektionen utreder), två rätt till utbildning (Skolinspektionen utreder), sex rätt till stödåtgärder (Skolinspektionen utreder), tre trygghet och studiero (huvudmannen utreder), en kränkande behandling (huvudmannen utreder), tre betygsättning och personals agerande (huvudmannen utreder), två rätt till utbildning (huvudmannen utreder), tre rör tillsynsplikten (huvudmannen utreder). Vissa ärenden rör flera av de nämnda områdena. LÄS MER: För att klara budgeten för det nya året krävs nedskärningar i den kommunala skolan. Dryga trettio lärartjänster riskerar att gå förlorade, enligt information från grundskoleshefen. Läs mer i nästa veckas MT/Måsen och på mariefredstidning.se. MATILDA WALLDE Djuraffären i Mariefred har bytt namn till DJURHUSET! REGISTRERA DIG SOM KUND HOS OSS, FÅ 20% RABATT PÅ FÖRSTA KÖPET! VÄLKOMMEN IN! KOLLA IN VÅR NYA HÄSTVÄGG! DJURHUSET I MARIEFRED

Destination Ant. zoner Vuxen Ungdom Pendlarkort
Kontakten - Forshaga kommun
kontakten - Forshaga kommun
Kontakten - Forshaga kommun
Medieinformation 2013. Ladda hem PDF - Mentoronline.se
47071 Kontakten Nr5.p65 - Forshaga kommun
Ångbåtstidtabellen 2010 - Sveriges Ångbåtsförening
Glad Sommar! - AB Ninolab