Views
10 months ago

MAHB-20180210

Vi har kvar kontoret Vi

Vi har kvar kontoret Vi tycker att en bank ska finnas tillgänglig där den har sina kunder. Därför är det både naturligt och viktigt för oss att ha ett kontor på din ort. Hos oss på Sparbanken Rekarne i Mariefred möter du engagerad och erfaren personal, på hemmaplan. På det lokala kontoret erbjuder vi ett fullskaligt sortiment av banktjänster; privat, företag, private banking, juridik, fastighetsförmedling med mera. Vi har öppet mellan 12-18, måndag till torsdag och 12-15 på fredagar. Välkommen in till oss när du har vägarna förbi. Vi har plats för dig som kund! Vilken annan bank ger mer? sparbankenrekarne.se

2018 • VECKA 6 • 27 NYHETER/nykvarn Kommunfullmäktige antog i torsdags Nykvarn kommuns nya vision – vision 2035 – Kom närmare! Nykvarn – på väg mot 2035 I torsdags klubbade kommunfullmäktige igenom förslaget om en ny vision och nya fokusområden. Sveriges näst yngsta kommun lämnar nu tonåren och den gamla devisen ”Ung, vild och vacker” för vuxenlivet och den nya devisen – ”Kom närmare!” UNDER 2016 HADE Nykvarns kommun uppnått många av de målen som var satta för 2025 och ett nytt visionsarbete – Vision 2035 tog fart. I torsdags godtogs förslaget i kommunfullmäktige och nu påbörjas arbetet med att implementera den nya visionen. I SKRIVELSEN FRÅN kommunstyrelsen kan man läsa följande: År 2035 är vår kommun en välkänd och attraktiv plats där fler vill bo, må bra och utvecklas. När allt fler människor flyttar hit och företagen blir fler måste vi fråga oss: Vem vill vi vara då? Vilka drömmar vill vi förverkliga? Vilka värderingar vill vi hålla fast vid? Vilka mål vill vi nå? I DIALOG HAR invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda varit delaktiga i att forma vad vi är, vad vi vill bli och vad vi måste göra för att lyckas. Essensen av vårt gemensamma arbete sammanfattas i vår nya vision: ”Kom närmare!” Kom närmare ger oss en gemensam färdriktning mot framtiden. Med två ord sammanfattarden vårt erbjudande, vår ambition och vårt löfte. KOM NÄRMARE HANDLAR också om ambitionen att föra ut bilden av kommunden till de som funderar på att bosätta sig i Stockholmsregionen och Mälardalen. Det handlar om att attrahera människor som vill bygga nytt och bygga sin framtid i kommunen. VISION 2035 GÄLLER hela kommunen, både som plats och organisation. Arbetet med att utveckla kommen styrs inte enbart av den nya visionen utan det finns även andra styrdokument som vägleder kommunens arbete. När nya strategier tas fram och gamla uppdateras görs det i enlighet med fokusområdena i den nya visionen. DE FEM FOKUSOMRÅDEN som tagits främ är: LEVA OCH BO – Nära hela livet. GEMENSKAP OCH AKTIVITETER – Nära varandra. RESOR OCH KOMMUNIKATION – Nära till och från. LÄRANDE OCH UTBILDNING – Nära kunskapen. ENTREPRENÖRSSKAP OCH ARBETSMARKNAD – nära drivkraften. UNDER ARBETET HAR man tagit knappar där det står hur gammal man är år 2035. Inför dragningen av förslaget av visionen för kommunfullmäktige fick samtliga en knapp att fästa på kavajslaget. Något som lockade många leenden och skratt.

Digital vecka 38
v33
MAHB-20180217
PDFsam_merge
PDFsam_merge
PDFsam_merge
MAHB1730
mtmas1646
mtmas1646
mtmas1712
MAHB1716
MAHB1731
MAHB1715
MAHB1723
GTHB1711
200 - Stallarholmens Hembygdsförening
2010 - Stallarholmens Hembygdsförening
GTHB1739
47071 Kontakten Nr5.p65 - Forshaga kommun
Destination Ant. zoner Vuxen Ungdom Pendlarkort
kontakten - Forshaga kommun
Kontakten - Forshaga kommun
SRT 1_2013.pdf - Svensk Rental
För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz
SWEA-Bladet november 2008 - SWEA International
Februari 2008 - Affärsnytt Norr
inbjudan Årets KocK 20 13 - Visita
Aktstycket nr 71 - ArkivCentrum Örebro län
VINNOVA-nytt
Accent 1/07 (PDF)