Views
4 months ago

MAHB-20180210

Förbered er på nyheter

Förbered er på nyheter från våra butiker! Snart i MT/Måsen. ImarIeFRED.NU HANDLA lokalt för en levande stad

VECKA 6 • 2018 • 7 NYHETER/mariefred Nyponets förskola i Mariefred. Förra helgen krossades en ruta. Förstörelse på förskolan NYPONETS FÖRSKOLA har en stor innergård som barnen leker i under dagarna, men på kvällarna lockar den till sig ungdomar som saboterar. Förra helgen krossades ett fönster på byggnaden. Elin Renström som var vittne till förstörelsen säger att barnen inte var mer än 10-13 år gamla. Hon pratade med två av barnen som stannade kvar medan de skyldiga sprang i väg. Förstörelsen polisanmäldes. FÖR NÅGON MÅNAD sedan hade en stubbe som barnen kan leka med rullats bort till kyrkogården. Personalen får ofta städa på innergården när de kommer på morgnarna, både fimpar och tomma ölburkar kan hittas. Personalen säger till MT/Måsen att alla är välkomna att använda gården om man vill leka eller umgås, men förstörelsen måste få ett stopp. De rekommenderar föräldrar att följa med sina barn dit och hålla koll på leken under kvällstid. Föräldrar skriver i sociala medier att det inte är första gången ett fönster krossats, och att leksaker tidigare har förstörts på gården. De ber föräldrar hålla koll på var barnen och ungdomarna befinner sig om kvällarna, och att de ser till att de skyldiga lär sig att ta ansvar för sitt sabotage. DET HÄR ÄR INGET nytt problem enligt förskolechefen, Monica Aspe. Hon svarar följande på frågan om vad som kan göras för att få ett slut på problemet: – Vårdnadshavarna behöver vara mer aktiva och intressera sig för vad deras barn gör på fritiden. Samhällsfunktioner kan gå ut och informera skolorna, till exempel polis och räddningstjänst. SECURITAS ÅKER OFTA förbi förskolan på uppdrag av kommunen, men problemet kvarstår. – Det är jättetråkigt och framförallt obehagligt om något barn skulle skadas. Barnen på förskolan blir ledsna när deras förskola blir förstörd om och om igen, säger Monica. BROTTSLIGHET I MARIEFRED 2014–2017 POLISMYNDIGHETEN HAR svarat MT/Måsen på hur många brott som registrerats i Mariefred mellan 2014 och 2017. Det ryktas att kriminaliteten ökar och det stämmer i vissa brottsområden, medan det står still eller till och med minskar i andra områden. POLISEN FÖRKLARAR ATT statistiken är långt ifrån hundra procent korrekt, eftersom vissa brott inte anmäls. Dessa brott kallas för mörkertal eller den dolda brottsligheten. Statistiken bör därför ses som indikationer på den faktiska brottsligheten, skriver polisen. De förklarar också att en ökning/minskning inom ett område också kan bero på att polisen inte har tillräckliga resurser eller har prioriterat andra områden. DEN TYP AV BROTT som är vanligast i Mariefred är tillgreppsbrott (exkl. butiker), alltså rån och stöld av annans egendom. 2017 anmäldes 223 sådana brott i Mariefred. Den typ av brott som är minst vanlig är tillgrepp i butik. DE FLESTA TYPER AV brott har bara ökat/minskat med ett tiotal per år, men bedrägeribrottsantalet ökade rejält 2015 och 2016, för att sedan minska lika kraftigt 2017. Skadegörelsebrott har ökat från 52 till 93 stycken från 2014 till 2017. OVAN ÄR EN TABELL från polisen som visar de olika kategorierna av brott och hur de ökat eller minskat under dessa fyra år i Mariefred. (BrB står för brottsbalken) MATILDA WALLDE

47071 Kontakten Nr5.p65 - Forshaga kommun
Kontakten - Forshaga kommun
kontakten - Forshaga kommun
D 112 - D 116 - DX 118 - Zibro
inbjudan Årets KocK 20 13 - Visita
O.T augusti 2012 - Mediamix
Mer information om hur du går tillväga för att ansöka om ...
För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz
Anmälan till: Hur påverkar miljön barns hälsa?
Fleksnes Fataliteter - Gunnar R Johansson